Jesień Życia?

Publikacje: 5

Seria skierowana do osób starszych i ich rodzin, środowiska lekarsko-pielęgniarskiego, pracowników MOP-sów i DPS-ów. Jej celem jest dostarczanie wiedzy na temat starości, motywowanie seniorów do aktywnego życia i zmienianie wizerunku osób 60+, by przeciwdziałać dyskryminacji ludzi starszych w życiu codziennym. W publikacjach pokazano, w jaki sposób nagromadzone doświadczenia i umiejętności mogą poprawić jakość życia seniora. Dostarczamy gotowych narzędzi do pracy nad polepszeniem stanu psycho-fizycznego ludzi starszych i ich opiekunów. W naszych publikacjach nie ma tematów tabu.