Edukacja dla Mądrości

11 Tytuły

Publikacje prezentują praktyczne zastosowania koncepcji edukacji dla mądrości autorstwa amerykańskiego psychologa Roberta J. Sternberga. Zakłada ona, że człowiek rozwija się w toku aktywności prowadzącej do budowania harmonii wewnętrznej z uwzględnianiem dobra innych. Warunkiem osiągnięcia efektu oddziaływania nauczycieli i wychowawców jest organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi potencjalnych zdolności, wartościowemu zachowaniu i podejmowaniu działań zmierzających do odkrywania i realizowania wartości. W ramach serii przybliżamy polskim pedagogom szersze podstawy metodyczne tej koncepcji, jak i przedstawiamy propozycje jej praktycznego zastosowania – w formie scenariuszy zajęć.

Wszystkie książki

okladka

Mądrość. Psychologia mądrych myśli, słów i czynów

Robert J. Sternberg, Judith Glück; Tomasz Tesznar (Tłumacz); Krzysztof J. Szmidt
4 października 2023
Okladka

Myślenie w edukacji

Matthew Lipman; Anna Łagodzka (Tłumacz)
15 grudnia 2021
Okladka

Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie

Krzysztof J. Szmidt, Elżbieta Płóciennik
17 listopada 2020
Okladka

Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko
7 listopada 2018