Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Autorzy

Beata Grochala (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
https://orcid.org/0000-0002-3885-8964
Michalina Pokorska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
https://orcid.org/0000-0003-0022-5624
Małgorzata Syrek (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
https://orcid.org/0000-0001-7810-7463

Słowa kluczowe:

e-learning, nauczanie online, glottodydaktyka polonistyczna, edukacja zdalna, YouTube, Instagram

Streszczenie

Artykuły w tomie umieszczono w obrębie dwóch części. Pierwsza, pt. Aktywizacja i innowacja a nauczanie zdalne, zawiera sześć artykułów poświęconych różnorodnym aspektom nauczania zdalnego: aplikacjom, kanałom na YouTube, portalom edukacyjnym pomocnym w nauce języka polskiego jako obcego lub języków obcych oraz opisom cennych doświadczeń nauczycieli w pracy zdalnej. […] W części drugiej, pt. Inspiracje a metody nauczania, znajduje się osiem artykułów o rozmaitym charakterze. Autorzy prezentują w nich różnorodne inspiracje (psychologię pozytywną, warsztaty z dociekań filozoficznych), strategie, metody aktywizacji i samooceny, a także analizy materiałów dydaktycznych oraz propozycje metodyczne do zwrócenia uwagi na trudności nauki w Polsce dzieci reemigrantów.

Rozdziały

 • Wstęp
  Beata Grochala, Michalina Pokorska, Małgorzata Syrek
 • Udzielanie informacji zwrotnej na zajęciach języka obcego – analiza wybranych aplikacji
  Agnieszka Kruszyńska
 • Youtube czy Studytube - przegląd wybranych profili internetowych poświęconych nauczaniu jpjo
  Paulina Kaźmierczak, Jakub Sroka
 • Projektowanie aplikacji mobilnej do autonomicznej nauki leksyki języka angielskiego
  Paulina Lehmkuhl
 • Eduprofil "Try Some Polish" jako przykład innowacyjnych materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego – studium przypadku
  Agnieszka Banach, Michalina Pokorska, Małgorzata Dębska
 • Z pracowni językowej do ,,Breakout roomów”. Innowacyjne metody w zdalnej nauce fonetyki języka fińskiego.
  Laura Santoo
 • Zdalne nauczanie przedmiotów innych niż język polski w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
  Paula Góralczyk-Mowczan, Rafał Maćkowiak
 • Psychologia pozytywna w glottodydaktyce- kontekst nauczania/uczenia się seniorów
  Sylwia Niewczas
 • Kulturemy regionalne w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
  Paulina Zwolińska
 • Dzieci reemigrantów w szkole podstawowej – funkcjonowanie w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii a nauka w Polsce
  Monika Nowicka
 • Wespół z uczniem. Metoda samooceny w doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji tekstotwórczej
  Monika Gryboś
 • Sztuka na językach. O doskonaleniu sprawności mówienia z wykorzystaniem sztuki lokalnej na lekcjach zdalnych jpjo
  Patrycja Kownacka
 • Trening strategii komunikacyjnych z wykorzystaniem warsztatów z dociekań filozoficznych
  Małgorzata Syrek
 • Działanie projektowe jako sposób aktywizacji w dydaktyce
  Agnieszka Kusz
 • Minimum gramatyki, maksimum praktyki – jak uczyć poprawnego języka bez ćwiczeń drylowych?
  Anna Gaudy, Anna Rogala
okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-940-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-941-9

Inne prace tego samego autora

 • Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz-Zagrodna, Magdalena Pietrzak, Ewa Woźniak, Renata Marciniak-Firadza, Stanisław Koziara, Tomasz Lisowski, Tadeusz Lewaszkiewicz, Bożena Matuszczyk-Podgórska, Małgorzata Nowak, Anna Kozłowska, Jolanta Migdał, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Maria Trawińska, Iwona Pałucka-Czerniak, Lucyna Agnieszka Jankowiak, Lucyna Warda-Radys, Izabela Kępka, Małgorzata Święcicka, Maria Wojtak, Edyta Pałuszyńska, Dorota Kozaryn, Leonarda Mariak, Beata Grochala, Agnieszka Zatorska, Bożena Sieradzka-Baziur, Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny
 • Mariola Antczak, Natalia Słaboń, Aleksandra Staniszewska, Radosław Zdaniewicz, Magdalena Gozdek, Barbara Hac-Rosiak, Iwona Lilly, Anna Sikorska, Anna Setkowicz-Ryszka , Małgorzata Syrek, Jakub Sroka, Prezentacje multimedialne w wystąpieniach naukowych
 • Anetta Gajda, Anita Pawłowska-Kościelniak, Rafał Zarębski, Ewa Woźniak, Renata Marciniak-Firadza, Iwona Żuraszek-Ryś, Artur Rejter, Władysława Bryła, Irena Jaros, Krystyna Szcześniak, Magdalena Czachorowska, Beata Grochala, Edyta Pałuszyńska, Mariusz Rutkowski, Renata Przybylska, Andrzej Sieradzki, Joanna Sobczykowa, Tomasz Lisowski, Stanisław Koziara, Maria Wojtak, Iwona Pałucka-Czerniak, Agnieszka Zatorska, Andrzej Piotr Perzyński, Janusz Lewandowicz, Magdalena Jankosz, Wiesław Przyczyna, Katarzyna Sitkowska, Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys, Rafał Leśniczak, Katarzyna Sicińska, Magdalena Hawrysz, Irmina Kotlarska, Nazwa – styl – tekst
 • Beata Grochala, Michalina Pokorska, Małgorzata Syrek , Agnieszka Kruszyńska, Paulina Kaźmierczak, Jakub Sroka, Paulina Lehmkuhl, Agnieszka Banach, Małgorzata Dębska, Michalina Pokorska, Laura Santoo, Paula Góralczyk-Mowczan, Rafał Maćkowiak, Sylwia Niewczas, Paulina Zwolińska, Monika Nowicka, Monika Gryboś, Patrycja Kownacka, Agnieszka Kusz, Anna Gaudy, Anna Rogala, Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce