Nazwa – styl – tekst: Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Umińskiej-Tytoń

Autorzy

Anetta Gajda (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Historii Języka Polskiego
https://orcid.org/0000-0001-7097-2348
Anita Pawłowska-Kościelniak (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Historii Języka Polskiego
https://orcid.org/0000-0001-9067-9800
Rafał Zarębski (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Historii Języka Polskiego
https://orcid.org/0000-0003-1918-2169

Słowa kluczowe:

onomastyka, stylistyka, tekstologia, diachronia, synchronia

Streszczenie

Monografia zawiera artykuły z zakresu językoznawstwa synchronicznego, językoznawstwa diachronicznego (tekstologia, onomastyka, stylistyka) i biblistyki. W opisie i analizie zróżnicowanego materiału zastosowano rozmaite metodologie badawcze, które korespondują z zainteresowaniami autorów zebranych tekstów i te zainteresowania odzwierciedlają. Celem monografii było wskazanie różnorodności zainteresowań naukowych Jubilatki. Cel ten udało się w pełni zrealizować.

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 maja 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-130-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-131-9

Inne prace tego samego autora

  • Ewelina Zając, Mateusz Szurek, Justyna Antczak-Kujawin, Renata Gliwa, Agnieszka Hamerlińska, Magdalena Kokot, Justyna Żulewska, Karolina Pożoga, Michalina Biernacka, Małgorzata Rocławska-Daniluk, Weronika Kisiel, Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, Alicja Chilińska-Pułkowska, Renata Marciniak-Firadza, Natalia Siudzińska, Tomasz Wiech, Izabela Ejsmunt-Wieczorek, Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, Justyna Kackieło-Tomulewicz, Karolina Milewska, Anna Karowicz, Ewa Arleta Kos, Magdalena Olempska-Wysocka, Aleksandra Szczygieł, Anna Herud, Grażyna Śmiech-Słomkowska, Helena Liwo, Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej
  • Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz-Zagrodna, Magdalena Pietrzak, Ewa Woźniak, Renata Marciniak-Firadza, Stanisław Koziara, Tomasz Lisowski, Tadeusz Lewaszkiewicz, Bożena Matuszczyk-Podgórska, Małgorzata Nowak, Anna Kozłowska, Jolanta Migdał, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Maria Trawińska, Iwona Pałucka-Czerniak, Lucyna Agnieszka Jankowiak, Lucyna Warda-Radys, Izabela Kępka, Małgorzata Święcicka, Maria Wojtak, Edyta Pałuszyńska, Dorota Kozaryn, Leonarda Mariak, Beata Grochala, Agnieszka Zatorska, Bożena Sieradzka-Baziur, Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny
  • Anna Barańska-Szmitko, Anita Filipczak-Białkowska, Krzysztof Grzegorzewski, Włodzimierz Adamiak , Jolanta Antas , Jakub Pstrąg, Dobrosław Bagiński , Agnieszka Barczyk-Sitkowska , Mariusz Bartosiak , Anna Bednarczyk , Barbara Bogołębska , Sandra Camm, Iwona Nowakowska-Kempna, Wiesław Czechowski , Anna Dąbrowska , Karolina Dobrosz, Zofia Władyka-Łuczak, Michael Fleischer, Michał Grech, Kamil Olender , Krzysztof Grzegorzewski , Eliza Grzelak, Iwona Hofman, Aleksander Kiklewicz , Rafał Leśniczak , Piotr Lewiński , Zdzisław Jakub Lichański , Piotr Mastalerz , Joanna Mikosz , Elżbieta Tabakowska, Zbigniew Nęcki , Marek Ostrowski , Krzysztof Ozga , Marek Palczewski , Jacek Perlin , Jan Pleszczyński , Jarosław Płuciennik, Annette Siemes , Ryszard Tokarski, Alfred Marek Wierzbicki, Mariusz Wszołek , Teorie i praktyki komunikacji
  • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
  • Anetta Gajda, Anita Pawłowska-Kościelniak, Rafał Zarębski, Ewa Woźniak, Renata Marciniak-Firadza, Iwona Żuraszek-Ryś, Artur Rejter, Władysława Bryła, Irena Jaros, Krystyna Szcześniak, Magdalena Czachorowska, Beata Grochala, Edyta Pałuszyńska, Mariusz Rutkowski, Renata Przybylska, Andrzej Sieradzki, Joanna Sobczykowa, Tomasz Lisowski, Stanisław Koziara, Maria Wojtak, Iwona Pałucka-Czerniak, Agnieszka Zatorska, Andrzej Piotr Perzyński, Janusz Lewandowicz, Magdalena Jankosz, Wiesław Przyczyna, Katarzyna Sitkowska, Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys, Rafał Leśniczak, Katarzyna Sicińska, Magdalena Hawrysz, Irmina Kotlarska, Nazwa – styl – tekst
  • Beata Grochala, Michalina Pokorska, Małgorzata Syrek , Agnieszka Kruszyńska, Paulina Kaźmierczak, Jakub Sroka, Paulina Lehmkuhl, Agnieszka Banach, Małgorzata Dębska, Michalina Pokorska, Laura Santoo, Paula Góralczyk-Mowczan, Rafał Maćkowiak, Sylwia Niewczas, Paulina Zwolińska, Monika Nowicka, Monika Gryboś, Patrycja Kownacka, Agnieszka Kusz, Anna Gaudy, Anna Rogala, Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce