Lustro

Autorzy

Monika Urbańska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
https://orcid.org/0000-0002-7965-8547

Słowa kluczowe:

lustro, literatura polska

Streszczenie

W tomie poświęconym motywowi lustra znalazły się artykuły siedmiu badaczy zajmujących się literaturą, językiem i kulturą, pokazujących zagadnienie autopoznania w kontakcie z rekwizytem lustra na przestrzeni wieków. Jako symbol pojawia się ono między innymi w kontekście przekładu, kodów językowych, komunikacyjnych oraz perswazji. […] Pomieszczone w publikacji studia pokazują złożony proces autopoznania, jakiego istota ludzka doświadcza w kontakcie z fizycznym bądź symbolicznym zwierciadłem. Warto sobie zadać pytanie, czy człowiek, patrząc w lustro, co przecież czyni od najdawniejszych czasów, rzeczywiście chce ujrzeć swój prawdziwy obraz. Antropologiczne rozpoznanie tematu daje nam odpowiedź, że przeglądanie się w zwierciadle jest tak naprawdę poszukiwaniem idealnej formy, sposobem ucieczki od świata realnego, a zatem także sposobem wyobcowania się wobec ,ja”. Skoro po drugiej stronie lustra nie ma podmiotu, to czy poszukując „własnego ja”, natykamy się na „własnego innego”?

Rozdziały

Biogramy autorów

Monika Urbańska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; email: monika.urbanska@uni.lodz.pl. Autorka książek: Utwory prozatorskie na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór. Edycja krytyczna ze wstępem (Łódź 2006), „Udawać do końca” — „Dziennik” Jana Lechonia jako świadectwo (Łódź 2010); edycji: Anna Mostowska, Powieści, listy (Łódź 2014), Jan Brzechwa, Wiersze polityczne (wraz z J. Podwysocką-Modrzejewską, Łódź 2019), jak również kilkudziesięciu artykułów skupionych wokół edytorstwa naukowego oraz poezji XX wieku, szczególnie twórczości J. Lechonia.

Magdalena Kuran - Uniwersytet Łódzki

adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; email: magdalena.kuran@uni.lodz.pl. Autorka książki o szesnastowiecznym kaznodziejstwie: Retoryka jako narzędzie perswazji w postyllografii polskiej XVI wieku (na przykładzie „Postylli katolicznej” Jakuba Wujka) (Łódź 2007). Zajmuje się głownie literaturą renesansu (Jakub Wujek, Piotr Skarga, Mikołaj Rej, Mikołaj Sęp-Szarzyński) i baroku (Antoni Węgrzynowicz, Gabriel Zawieszko, Ignacy K. Herko, Stefan Poniński). Głowne obszary zainteresowań to kaznodziejstwo staropolskie (szczególnie poźnobarokowe), piśmiennictwo zakonne, retoryka, alegoria i alegoreza.

Małgorzata Pawlata - Uniwersytet Łódzki

adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; email: malgorzata.pawlata@uni.lodz.pl. Zajmuje się edytorstwem tekstów oświeceniowych, a także badaniem literatury okolicznościowej czasów stanisławowskich. Do jej zainteresowań należą również wzajemne relacje w obrębie literatury, architektury i przyrodoznawstwa.

Joanna Raźny - Uniwersytet Łódzki

adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; email: joanna.razny@uni.lodz.pl. Zainteresowania naukowe: literatura polska od XVIII do drugiej połowy XX wieku, polsko-francuskie związki kulturowe, sztuka edycji, zagadnienia przekładu.

Jowita Podwysocka-Modrzejewska

absolwentka filologii polskiej, specjalizacja edytorska na Uniwersytecie Łódzkim; email: jowita.podwysocka@gmail.com. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, autorka dwudziestu artykułów, podejmujących zagadnienia zarówno z zakresu edytorstwa naukowego i technicznego, jak i twórczości J. Brzechwy oraz B. Leśmiana.

Mateusz Poradecki - Uniwersytet Łódzki

adiunkt w Zakładzie Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; email: mateusz.poradecki@uni.lodz.pl. Zainteresowania: literatura fantastyczna, science-fiction, utopie, polityka i stosunki społeczne w literaturze, edytorstwo.

Agnieszka Wypiorczyk - Uniwersytet Łódzki

doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego, w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, email: agnieszka.wypiorczyk@uni.lodz.eu. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się komunikacja polityczna oraz jej perswazyjność, a także manipulacja językowa, czy też propagandowe kształtowanie języka, W swoich badaniach skupia się przede wszystkim nad analizą propagandowego wpływu na język niemiecki w okresie narodowego socjalizmu.

Okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-812-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-813-2

Inne prace tego samego autora