Dziennik 1943: Bibliotheca Litteraria. Tom III. Wieki XX i XXI

Autorzy

Wacław Grubiński
Joanna Raźny
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
https://orcid.org/0000-0002-9509-2846

Słowa kluczowe:

emigracja polska po 1939 r., Londyn, dzienniki, Wacław Grubiński

Streszczenie

Prezentowana praca jest edycją krytyczną Dziennika Wacława Grubińskiego za rok 1943. W zapisie diarystycznym autor utrwala koleje swego losu po zwolnieniu z łagrów północnego Uralu i opuszczeniu razem z armią Andersa ZSRS; stamtąd przez Persję (Iran), Indie, afrykański Durban i Cape Town (Kapsztad) przedostał się do Szkocji i Anglii, a w maju 1943 r. zamieszkał na stałe w Londynie. Lektura dziennika dostarcza nowej wiedzy na temat wojennej biografii jego autora, oświetlając w subiektywnej perspektywie wydarzenia, przedsięwzięcia twórcze, kręgi środowiskowe, relacje osobowe, jakie nawiązał w pierwszych miesiącach po przybyciu do Wielkiej Brytanii, reprezentatywne dla czasu historycznego postawy i opinie. Tekst dziennika, obudowany komentarzem tekstologicznym oraz aparatem przypisów, poprzedza przedmowa, będąca syntetyczną prezentacją całokształtu biografii i dzieła Grubińskiego (1883–1973) — dramaturga, prozaika i publicysty — którego postać, znana dobrze w kręgach artystycznych młodopolskiej, a później także międzywojennej Warszawy, uległa po drugiej wojnie światowej powolnemu zapomnieniu. W oparciu o teksty wspomnieniowe, recenzje, wypowiedzi samego Grubińskiego przedstawiono podstawowe fakty z jego biografii i dorobku pisarskiego, jak również dzieje recepcji jego utworów w kraju i za granicą. Relacjonowanie dialogu Grubińskiego z literacką publicznością poprowadzono aż po ostatnie dni życia pisarza, który doczekał sędziwych lat i zmarł na emigracji w Londynie, a także zasygnalizowano pojawienie się zainteresowania jego twórczością w ostatnich dziesięcioleciach.

Bibliografia

Archiwum Emigracji, Biblioteka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum „Wiadomości”
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Instytutu Hoovera
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Polska Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, Archiwum Wacława Grubińskiego
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Spuścizna Wacława Grubińskiego
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Archiwum Wacława Grubińskiego
Zobacz w Google Scholar

Zbiory prywatne, Zbiory Joanny Klechniowskiej-Kuzioły i Natalii Kuzioły
Zobacz w Google Scholar

Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939–1947, t. 1: 1939–1942, t. 2: 1943–1947, oprac. J. Piotrowski, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Krzystek T.J., Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940–1947 łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK–WAAF). Imienny wykaz personelu wszystkich stopni oraz dalsze dane uzyskane po 1947 roku, red. Z.B. Kumoś, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Opieki Społecznej, Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecznych, ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia), Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924/1925.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia), Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925–1926.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wojskowych, Lista starszeństwa oficerów zawodowych korpusu sanitarnego, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952, t. 2, wstęp, wyb., oprac. W. Wasilewski, tłum. W.J. Popowski, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Polacy w Indiach 1942–1948 w świetle dokumentów i wspomnień, red. L. Bełdowski i in., Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Politechnika Warszawska, Skład osobowy i plan studiów na rok akademicki 1938/39, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 czerwca 1939, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Układ Sikorski–Majski. Wybór dokumentów, wyb., oprac., wstęp E. Duraczyński, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1945. Informator archiwalny, oprac. P. Ceranka, K. Szczepanik, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

„Dziennik Polski” (Londyn) 1943, nry 1043–1067.
Zobacz w Google Scholar

„Echo Sieradzkie” 1931, nr 178.
Zobacz w Google Scholar

„Kurier Polski w Bagdadzie” (Bagdad) 1943, nr 53.
Zobacz w Google Scholar

„The London Gazette” (London) 1947, March 18.
Zobacz w Google Scholar

„Świat” 1933, nr 35.
Zobacz w Google Scholar

„The Times” (London) 1943, October 15.
Zobacz w Google Scholar

„Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” (Londyn) 1943, nry 1–51/52.
Zobacz w Google Scholar

„Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик” (Moskwa) 1942, No. 30(189).
Zobacz w Google Scholar

Arct B., Polacy w walce z bronią V, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewski W., 1859 dni Warszawy, wyd. 3 – pierwsze bez cenzury, przejrz., uzup. A.K. Kunert, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Cękalski E., Ostatnia jesień, „Nowa Polska” (Londyn) 1942, z. 1, s. 269–279.
Zobacz w Google Scholar

Drohojowski J., Wspomnienia dyplomatyczne, Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

German J., Od Zapolskiej do Solskiego. Pośród przyjaciół, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac., wstęp K. Pomian, wyd. 2 uzup., Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gistedt E., Od operetki do tragedii. Ze wspomnień szwedzkiej gwiazdy operetki warszawskiej, tłum. M. Olszańska, wstęp T. Sivert, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Grubiński W., Jak się poznałem z Przybyszewskim, „Wiadomości” (Londyn) 1953, nr 51/52, s. 11.
Zobacz w Google Scholar

Grubiński W., Między młotem a sierpem, wyd. 1 krajowe, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Grubiński W., O literaturze i literatach, Londyn 1948.
Zobacz w Google Scholar

Grydzewski M., Wierzyńscy K. i H., Listy, t. 1–4, oprac. B. Dorosz, współpr. P. Kądziela, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

„Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny…”. Listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat 1933–1962, oprac. Z. Pietrzyk, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 229–263.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński R., Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Katelbach T., Rok złych wróżb (1943), wstęp S. Cenckiewicz, red. T. Boczyński, Dziekanów Leśny 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kot S., Listy z Rosji do gen. Sikorskiego, Londyn 1955.
Zobacz w Google Scholar

Krzeptowski M., Wrześniowe wędrówki, „Zuchowe Wieści” 1970, nr 9, s. 16–18.
Zobacz w Google Scholar

Kwapiński J., Moje wspomnienia 1904–1939, Paryż 1965.
Zobacz w Google Scholar

Kwapiński J., 1939–1945 (Kartki z pamiętnika), Londyn 1947.
Zobacz w Google Scholar

Leppert Z., Pamiętnik 1939–1946, Kalisz 2003.
Zobacz w Google Scholar

Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939–1941), wstęp, red. T. Bereza, wyb., oprac. T. Bereza i in., Rzeszów 2006.
Zobacz w Google Scholar

Morawski K., Na przełaj, Londyn 1969.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Z., Dzienniki, t. 5: 1939–1944, oprac., wstęp, komentarz H. Kirchner, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Nowogródzki H., Impresje bardzo warszawskie, „Palestra” 1977, nr 1(229), s. 113–120.
Zobacz w Google Scholar

Olchowicz K., Ćwierć wieku z „Kurierem Warszawskim” (1914–1939), wstęp A. Grzymała-
Zobacz w Google Scholar

-Siedlecki, Kraków 1974.
Zobacz w Google Scholar

Olczak-Ronikier J., W ogrodzie pamięci, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Przybyszewski S., Listy, t. 1: 1879–1906, zebr., życiorys, wstęp, przypisy S. Helsztyński, Gdańsk 1937.
Zobacz w Google Scholar

Romer T.L., Listy do żony Zofii z Wańkowiczów (1942–1944), wstęp, wyb., oprac. B. Szubtarska, tłum. z fr. I. Goral, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Terlecki T., Intelekt i pasja, „Wiadomości” (Londyn) 1961, nr 34, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Włodek L., Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wohnout W., Wacław Grubiński, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) 1973, nr 141, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Woytowicz B., W okupowanej Warszawie, „Przegląd Lekarski” 1969, nr 1, s. 1–27.
Zobacz w Google Scholar

Wiadomości i okolice. Szkice i wspomnienia, t. 1, red., oprac. M. Supryniuk, Toruń 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, wyb., oprac., wstęp M.M. Drozdowski, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Żółtowska Z., Polonia kujbyszewska, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1980, z. 54, s. 97–113.
Zobacz w Google Scholar

Bereza A., Sąd Najwyższy 1917–2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Danel J.K., Druga Wielka Emigracja 1945–1990. Słownik biograficzny, t. 1: A–F, Zamość 2011; t. 2: G–J, Zamość 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dębski J., Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945. Słownik biograficzny, Oświęcim 2016.
Zobacz w Google Scholar

Encyclopaedia of Indian Literature, Vol. 1: A-Devo, ed. A. Datta, New Delhi 1987.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia II wojny światowej, kol. red. K. Sobczak i in., Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, t. 12, red. E. Dziębowska, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, wyd. 2 popr. i rozszerz., Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. 1, red. K. Dopierała, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, oprac., red. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski niepodległej, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 20, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kto kim był w Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. J.M. Majchrowski, współpr. G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. 1, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka K., Osińska B., Poczet artystów polskich i w Polsce działających, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1–2, red. J. Krzyżanowski, Cz. Hernas i in., Warszawa 1984–1985.
Zobacz w Google Scholar

Makowiecki A.Z., Słownik postaci literackich, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, red. S. Helsztyński, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich, red. M. Brahmer i in., Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, red. B. Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1–7, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1997–1999.
Zobacz w Google Scholar

Polski słownik biograficzny, t. 1–53, komitet red. W. Konopczyński i in., Kraków–Warszawa 1935–2019.
Zobacz w Google Scholar

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze. Rzeźbiarze. Graficy, t. 2, red. J. Maurin-Białostocka, Wrocław 1975; t. 6, red. K. Mikocka-Rachubowa, M. Biernacka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1–3, red. F. Tych, Warszawa 1978–1992.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, red. W. Roszkowski, J. Kofman, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny teatru polskiego, [t. 1]: 1765–1965, red. Z. Raszewski, oprac. B. Berger, Warszawa 1973; t. 2: 1900–1980, red. Z. Wilski i in., oprac. B. Berger i in., Warszawa 1994; t. 3: 1910–2000, red., oprac. B. Berger i in., Warszawa 2016–2017.
Zobacz w Google Scholar

Słownik geograficzny Hutchinsona, tłum. J. Dąbrowska, G. Siwek, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Słownik kultury antycznej. Grecja. Rzym, red. L. Winniczuk, wyd. 4, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972.
Zobacz w Google Scholar

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, red. H. Tadeusiewicz i in., Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Toruński słownik biograficzny, t. 1, red. K. Mikulski, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Tucholski J., Cichociemni, wyd. 4, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1945. Przewodnik biograficzny, t. 1–2, oprac. K. Smolana, Warszawa 2020–2022.
Zobacz w Google Scholar

„Who’s who in Polish America” (New York) 1996/1997.
Zobacz w Google Scholar

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 1–10, oprac., red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994–2007.
Zobacz w Google Scholar

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 7, red. S. Ciepłowska i in., Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Anculewicz Z., Bibliografia prozy na łamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868–1939, Olsztyn 2000.
Zobacz w Google Scholar

Baxter I., Afrika-Korps 1941–1943, wyd. 3, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia polska 1901–1939, t. 10, red. E. Dombek, H. Machnik, E. Sterzycka, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Biliński P., Marian Heitzman – badacz zbrodni katyńskiej, „Arcana” 2000, nr 2, s. 32–38.
Zobacz w Google Scholar

Boćkowski D., Działalność Ambasady RP w Kujbyszewie oraz jej delegatur i placówek mężów zaufania w świetle raportów NIK Rządu RP w Londynie, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1997, t. 32, s. 203–222.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan M., Radio Madryt. 1949–1955, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec P., Jesteśmy głosem milionów. Dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego „Ilustrowany Kurier Codzienny” (1910–1939), Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Cenckiewicz S., Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ceranka P., Urząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak T., Hitlerowskie czasopismo „Nowy Kurier Warszawski”, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1968, t. 7, nr 1, s. 162–169.
Zobacz w Google Scholar

Chwastyk-Kowalczyk J., Peregrynacje Karola Zbyszewskiego po epoce stanisławowskiej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2009, t. 1, nr 12, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Corvaja S., Hitler i Mussolini, tłum. T. Sobańska-Dąbrowska, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Duraczyński E., Turkowski R., O Polsce na Uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939–1945, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Edsel R.M., Na ratunek Italii. Zdążyć ocalić skarby sztuki przed nazistami, tłum. P. Kruk, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Godziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, t. 1–2, Kraków 1995–2001.
Zobacz w Google Scholar

Habielski R., Polski Londyn, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Habielski R., Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Hułas M., Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie wrzesień 1939–lipiec 1943, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska U., „Instytucja użyteczności publicznej”. Olchowicze, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, t. 31, nr 3–4, s. 7–15.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarski K., Nie tylko Rothesay. Oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1940–1943), Rzeszów–Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński M.K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939–1943, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kania L., Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii (październik 1939–październik 1940), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, t. 15, s. 67–96.
Zobacz w Google Scholar

Kania K., Kloc K., Piłsudczycy i beckowcy. Dyplomaci przedwrześniowi w raportach i ocenach grupy Stanisława Kota, [w:] Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania, red. S. Pilarski, Łódź–Warszawa 2019, s. 233–254.
Zobacz w Google Scholar

Kiersnowski R., Nota biograficzna, [w:] T. Kiersnowski, Moje spostrzeżenia o Rosji Sowieckiej (1940-1942), wstęp P. Łossowski, nota biograficzna o autorze R. Kiersnowski, Warszawa 1997, s. 79–84.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewska J., Halina Evert-Kappesowa, (Co-)Founder of Post-War Polish Byzantine Studies, „Studia Ceranea” 2020, Vol. 10, s. 361–381.
Zobacz w Google Scholar

Korpalska W., Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kostrubiec J., Roman Hausner (1883–1947) – wybitny administratywista Polski międzywojennej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 2019, nr 1, s. 141–172.
Zobacz w Google Scholar

Kurta H., Meissner L., Prasa za granicą. Sylwetki 147 wybranych dzienników i czasopism, Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Libera P., Józef Łobodowski i polska audycja Radia Madryt (1949–1975), [w:] Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, red. M. Białokur, P. Jakóbczyk-Adamczyk, Opole–Toruń 2011, s. 156–187.
Zobacz w Google Scholar

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Łazuga W., Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Malik J.A., Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mieszkowska A., Czołówka Teatralna Wojska Polskiego Nr 1 „Lwowska Fala” 1939–1946, „Pamiętnik Teatralny” 1998, z. 1/2, s. 81–137.
Zobacz w Google Scholar

Mieszkowska A., Lotnicza Czołówka Teatralna 1941–1946, „Pamiętnik Teatralny” 1998, z. 1/2, s. 138–161.
Zobacz w Google Scholar

Najder Z., Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 1–2, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ochmański J., Feliks Dzierżyński, Wrocław 1987.
Zobacz w Google Scholar

Pepłoński A., Funkcjonowanie Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej, red. Z.J. Kapera, Kraków 2004, s. 55–66.
Zobacz w Google Scholar

Piasecki W., Jak czytać „Tajne państwo – opowieść o polskim Podziemiu”, [w:] J. Karski, Tajne Państwo. Opowieść o polskim Podziemiu, wstęp, oprac. W. Piasecki, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 2004, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowska-Stepaniak W., Polska Rozgłośnia Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, „Przegląd Polsko-Polonijny” 2016, z. 3–4, s. 173–112.
Zobacz w Google Scholar

Piekałkiewicz J., Rommel. Tajna służba w Północnej Afryce 1941–1943, tłum. T. Kozłowski, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Piekałkiewicz J., Wojna w Afryce 1940–1943, tłum. P. Seydak, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski S., Muzy za drutami. Twórczość sceniczna żołnierzy polskich w obozach internowania w latach 1939–1947, t. 1, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Podraza-Kwiatkowska M., Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Polska bibliografia Szekspirowska. 1980–2000, oprac. K. Kujawińska Courtney i in., Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Polskie „dzieci Syberii” w hacjendzie Santa Rosa. Meksyk 1943–1947. Katalog wystawy, koncepcja naukowa H. Krajewska, scen. J. Arvaniti, współpr. J. Szpakowska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pomian J., Józef Retinger. Życie i pamiętniki pioniera Jedności Europejskiej, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pomocnicza Służba Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945, red. A. Dzierżek i in., Londyn 1995.
Zobacz w Google Scholar

Raźny J., Modernistyczny okres twórczości Wacława Grubińskiego. Pod patronatem Przybyszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2003, nr 6, s. 189–219.
Zobacz w Google Scholar

Romek Z., Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908–1955), Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Rozmysłowicz A., „Kurier Warszawski” we wrześniu 1939 r., „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2015, t. 18, z. 1(37), s. 41–58.
Zobacz w Google Scholar

Russell Ph.C., Navy Civilians Fight Pollution, „The Journal of Navy Civilian Manpower Management” (Washington) 1971, No. 2, s. 12–14 i 32.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski T.P., Stanisław Kot 1885–1975. Biografia polityczna, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Schnepf Z., Losy pracowników niemieckiej gadzinówki „Nowy Kurier Warszawski” w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2008, nr 2, s. 132–159.
Zobacz w Google Scholar

Sierpowski S., Studia z historii Włoch XX wieku, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Simon L., Bibliografia dramatu polskiego 1765–1939, t. 1, red., indeksy E. Heise, T. Sivert, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Słonimski A., Kroniki tygodniowe 1927–1931, przedm. R. Loth, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński J., Lwowska Fala na wojennym szlaku (1939–1946), red. J. Gmitruk, T. Skoczek, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński J., Polskie władze wojskowe na uchodźstwie 1939–1946, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Stypułkowska M., Trudna droga kobiet do wykonywania zawodów prawniczych, „Palestra” 1994, nr 9–10, s. 139–149.
Zobacz w Google Scholar

Szlachciński K., Brytyjska gospodarka wojenna 1939–1945, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szubtarska B., Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Szymborski W., Jan Hulewicz, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2022, z. 3, s. 569–575.
Zobacz w Google Scholar

Taylor-Terlecka N., Przypis do ikonografii – in memoriam Tala Potocka, „Archiwum Emigracji” 2018/2019, z. 1–2, s. 73–78.
Zobacz w Google Scholar

Teler M., Piękne skandalistki. Przedwojenne Miss Polonia, Warszawa 2023.
Zobacz w Google Scholar

Thompson J.M., Przywódcy Wielkiej Rewolucji Francuskiej, tłum. S. Pomian, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Trepte H.-Ch., Między ojczyzną a emigracją. Juliana Tuwima uwikłania (nie tylko) w tożsamość, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 4, s. 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Voltaire, Historia Karola XII, [tłum. Z. Światopełk-Słupski], Oświęcim 2016.
Zobacz w Google Scholar

Witalec R., Franciszek Wilk 1914–1990. Biografia ludowca niezłomnego, Rzeszów–Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wołek A., Lwowska Fala, [w:] Teatr i dramat polskiej emigracji, red. I. Kiec, D. Ratajczakowa, J. Wachowski, Poznań 1994, s. 71–77.
Zobacz w Google Scholar

Zahorski A., Szymon Askenazy, [w:] Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, red. A. Gieysztor, J. Maternicki, H. Samsonowicz, Warszawa 1986, s. 181–197.
Zobacz w Google Scholar

Żbikowski A., Karski, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski A., Początki tworzenia polskich urzędów konsularnych w Unii Południowej Afryki, „Forum Politologiczne” 2006, t. 3, s. 101–122.
Zobacz w Google Scholar

Baza osób polskich – Polnische Personendatenbank, https://baza-nazwisk.de/suche.html?data=3885 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Bohaterowie Bitwy nad Bzurą. Karta weterana. Wolikowski Romuald, https://www.bohaterowie1939.pl/polegly,wolikowski,romuald,6996.html (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Collard J., A Prince in New York, „Beyond. The St. Regis Magazine” 2013, No. 2, https://magazine.stregis.com/a-prince-in-new-york/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, red. H. Karaś, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Kultury Języka, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Drzewo Genealogiczne Rodziny Nowaczyńskich i rodzin z nią skoligaconych, https://pl-pl.facebook.com/RoduNowaczynskich/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia teatru polskiego, https://encyklopediateatru.pl/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Experiments on heat transmission in cross-flow of water over tubes (maszynopis rozprawy doktorskiej A.J. Paszyca), Imperial College London, https://spiral.imperial.ac.uk/handle/10044/1/12390 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Gardner H., Searching for husband of Szajdla Ajgengold (post), Apr 28, 2019, JewishGen, https://groups.jewishgen.org/g/main/message/235668 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Graham, Alan Crosland, 1896–1964, Capitaine MP, https://archiveshub.jisc.ac.uk (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Halina Pilichowska – Czerwony Goździk, https://redianthus.wordpress.com/2020/03/11/halina-pilichowska/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Hanna Segal, oprac. na podst. autobiografii W. Hańbowski, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, https://isphs.pl/hanna-segal/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

„Hansard” 1803–2005, Lords Sitting of 23 February 1943, Series 5, Vol. 126, Second Front in Europe, cc164–86, https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1943/feb/23/second-front-in-europe (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Jane Adams (1918–2014), https://www.imdb.com/name/nm0011037/ (dostęp: 30 września 2023).
Zobacz w Google Scholar

Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej, http://www.kat.umk.pl/koep/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Leszek Bobowski – Chronicle of Terror (kwestionariusz, datowany: 14 stycznia 1943), Dokumenty Władysława Andersa. Reports, Archiwum Instytutu Hoovera, sygn. 800/1/0/-/48, https://www.zapisyterroru.pl (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Paszyc Family History & Genealogy, AncientFaces, https://www.ancientfaces.com/surname/paszyc-family-history/1644073 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Pérez de Arlucea A.V., El héroe galés que burló el bloqueo fascista y trajo vino y aceite a Bilbao, „El Correo” 5 octubre 2021, https://www.elcorreo.com/jantour/heroe-gales-burlo-bloqueo-fascista-bilbao-20211001132536-nt.html (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Policht P., Stefan Norblin – malarz maharadży, https://culture.pl/pl/artykul/stefan-norblin-malarz-maharadzy (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Polska Akademia Literatury – wręczenie Wacławowi Grubińskiemu nagrody „za dzieło napisane piękną polszczyzną”, Obraz – Zbiory NAC on-line: https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/36373:1/h:231/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Polskie Tradycje Gospodarcze. Słownik postaci, http://www.tradycjegospodarcze.pl/slownik/145/Henryk_Tennenbaum (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Powstańcze Biogramy – Jacek Grubiński, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/jacek-grubinski,15609.html (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Pracownia Sztuki Dekoracyjnej d. Bracia Łopieńscy, https://lopienscy.pl/index.html (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Proms 1943 Calendar – By Date – BBC, https://www.bbc.co.uk/events/rv6dgw/by/date/1943/07/22 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Roman Marian Sołtyński – Pamięci Architektów Polskich, https://www.archimemory.pl/pokaz/roman_marian_soltynski,4309 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Roman Płoszczański – Chronicle of Terror (świadectwo, datowane 3 marca 1943), Archiwum Instytutu Hoovera, sygn. 800/1/0/-/47, https://www.zapisyterroru.pl (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa z Wacławem Grubińskim – pisarzem, rozm. A. Stypułkowska, Radio Wolna Europa, data emisji: 13 kwietnia 1961 roku, https://www.polskieradio.pl/68/787/Tag/87962 (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Strychar J., Order Bohdana Chmielnickiego, www.czasybohaterow.pl (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Strychar J., Order Suworowa, www.czasybohaterow.pl (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Tadeusz Antoni Monsior (post), 21 października 2016 roku, https://www.warrelics.eu (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Tanewski P., Nasi Kawalerowie, „Gazeta SGH” 22 lipca 2020 roku, https://gazeta.sgh.waw.pl/historia/nasi-kawalerowie (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Teresa Wieczorek, Zaginiona tożsamość – Zapis pamięci (1), https://zapispamieci.pl/teresa-wieczorek-1/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

wanka, Kutek Antoni Ignacy (post), 5 stycznia 2015 roku, https://genealogia.okiem.pl/artykul/27038/kutek-antoni-ignacy (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Wielka Genealogia Minakowskiego, https://wielcy.pl/ (dostęp: 30 września 2022).
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

12 grudnia 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-281-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-282-8

Inne prace tego samego autora

  • Wacław Grubiński, Joanna Raźny, Dziennik 1943
  • Monika Urbańska, Magdalena Kuran, Małgorzata Pawlata, Joanna Raźny, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Mateusz Poradecki, Agnieszka Wypiorczyk, Lustro