W kręgu geografii politycznej i dyscyplin „okolicznych”. Studia dedykowane Profesorowi Markowi Sobczyńskiemu

Autorzy

Andrzej Rykała (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, Collegium Geographicum, 90-142 Łódź, ul. S. Kopcińskiego 31
https://orcid.org/0000-0002-2183-3103

Słowa kluczowe:

granice państwowe, geografia polityczna

Streszczenie

Geografia polityczna, pomimo propagowania u swojego zarania dogmatycznych i abstrakcyjnych teorii, dźwigania brzemienia grzechów będącej jej praktycznym zastosowaniem geopolityki oraz wtłaczania w ideologiczny gorset przez pozbawione demokratycznego mandatu rządy, to dziś pełnoprawna, uznana i nieustannie poszukująca kolejnych wyzwań naukowych członkini rodziny geograficznej. 

Na to wabiące, choć nieokreślone, grząskie i nie dość bezpieczne pole badawcze wkroczył kilkadziesiąt lat temu z niepohamowaną skłonnością do jego dalszej penetracji – przy zachowaniu pokory wobec dokonań poprzedników i szacunku dla nie zawsze chwalebnej tradycji – Profesor Marek Sobczyński. Liczne strumyki refleksji poznawczej i badawczej przenoszone przez pokolenia geografów politycznych ujął on w indywidualny nurt naukowej eksploracji. 

Materialnym wyrazem docenienia ogromnego i niezwykle cennego wkładu Profesora w rozwój tej dyscypliny naukowej jest niniejsza jubileuszowa książka. Jej struktura odzwierciedla spektrum zainteresowań badawczych autorów zamieszczonych w niej tekstów. Różnorodność podjętych tematów jest zarazem ilustracją wszechstronności naukowej Jubilata. 

Rozdziały

Okladka

Pobrania

Opublikowane

27 marca 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-035-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-036-7

Inne prace tego samego autora

  • Elżbieta Szkurłat, Maria Adamczewska, Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Witold Kopeć, Aleksandra Mroczek-Żulicka, Justyna Mokras-Grabowska, Agnieszka Rochmińska, Tomasz Figlus, Lucyna Wachecka-Kotkowska, Anna Majchrowska, Krystyna Rozensztrauch-Sosnowska, Przemysław Tomalski, Joanna Kotlicka, Koncepcje zajęć terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej
  • Tadeusz Marszał, Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej
  • Marcin Kafar, Andrzej Paweł Wejland, Danuta Urbaniak-Zając, Natalia Bloch, Iwona Kabzińska, Filip Wróblewski, Michał Rydlewski, Martyna Pryszmont-Ciesielska, Anna Kacperczyk, Izabela Kamińska, Edyta Januszewska, Izabela Lewandowska, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych
  • Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Tadeusz Srogosz, Dariusz Złotkowski, Jolanta Kowalik, Adrianna Czekalska, Kinga Raińska, Marta Milewska, Anna Czerniecka‑Haberko, Wojciech Jerzy Górczyk, Marcin Sebastian Halicki, Izabela Lewandowska, Grażyna Czerniak, Życie prywatne Polaków w XIX wieku
  • Justyna Danielewicz, Dorota Sikora-Fernandez, Tadeusz Kudłacz, Tadeusz Marszał, Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Wanda M. Gaczek, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska, Robert Perdał, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała, Jacek Zaucha, Tomasz Komornicki, Wawrzyniec Rudolf, Dominik Drzazga, Adam Kowalewski, Danuta Stawasz, Magdalena Wiśniewska, Janusz Reichel, Filip Łukasz Moterski, Zarządzanie rozwojem współczesnych miast
  • Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Marta Milewska, Daria Domarańczyk-Cieślak, Anita Napierała, Anna Malinowska, Dariusz Złotkowski, Ilona Florczak, Krzysztof Marchlewicz, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Aldona Łyszkowska, Izabela Lewandowska, Kinga Raińska, Alicja Adamus, Karolina Studnicka-Mariańczyk, Jolanta Załęczny, Jolanta Kowalik, Emilian Prałat, Wojciech Jerzy Górczyk, Życie prywatne Polaków w XIX wieku
  • Michał Kuran, Wiesław Pawlak, Alina Nowicka-Jeżowa, Andrzej Wicher, Mariola Jarczykowa, Krystyna Krawiec-Złotkowska, Danuta Künstler-Langner, Katarzyna Kaczor-Scheitler, Tomasz Pudłocki, Małgorzata Krzysztofik, Anna Ryś, Grzegorz Trościński, Magdalena Kuran, Krystyna Stasiewicz, Jacek Wójcicki, Andrzej Stroynowski, Krystyna Maksimowicz, Marek Nalepa, Сергей Иванович Николаев, Anna Warda, Monika Sulejewicz-Nowicka, Danuta Kowalewska, Iwona Maciejewska, Małgorzata Mieszek, Zbigniew Gruszka, Urszula Wich-Szymczak, Fons omnis honesti. O literaturze w służbie wartości: tradycja antyczna · kultura ziemiańska · encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej