Koncepcje zajęć terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej: Relacje przyroda – człowiek

Autorzy

Elżbieta Szkurłat (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii
https://orcid.org/0000-0003-0267-8707
Maria Adamczewska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii
https://orcid.org/0000-0001-5289-6724

Słowa kluczowe:

„Ptak” Rzgów, morfologia, fizjonomia, użytkowanie terenu, krajobraz miasta, zmiany krajobrazu, zajęcia w terenie, związki przyroda–człowiek, przestrzeń geograficzna, rzeka

Streszczenie

Ideą przygotowania publikacji było przekonanie o podstawowej – aczkolwiek ciągle za mało docenianej – roli obserwacji i badań terenowych na różnych etapach edukacji geograficznej. Osią przewodnią książki są różne koncepcje zajęć w terenie na przykładzie Łodzi i regionu łódzkiego. Ich szeroka tematyka i możliwość doboru miejsc realizacji oraz zróżnicowanie stopnia trudności ukazują wielość walorów poznawczych, kształcących i wychowawczych wybranych przestrzeni Łodzi i jej strefy podmiejskiej w edukacji geograficznej.

Proponowane zajęcia są przykładami odchodzenia od podającego wzorca kształcenia, nadal dominującego w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Stanowią przeciwieństwo wykładu i narracji podczas kształcenia geograficznego, a dzięki poglądowym i sprawdzonym przykładom zachęcają do przechodzenia od biernego do aktywnego i poszukującego zdobywania wiedzy geograficznej. Ważnym założeniem metodologicznym prezentowanych zajęć terenowych jest ukazanie znaczenia wyboru tematyki, atrakcyjności sformułowania celów obserwacji oraz trafności ich dopasowania do miejsca obserwacji.

Zamierzeniem Autorów jest przedstawienie i podkreślenie wspólnej osi łączącej tematykę badań geografów, którą stanowić może eksponowanie relacji przyroda – człowiek podczas zajęć z różnych subdyscyplin geografii. Na uwagę zasługuje znaczenie publikacji w sferze kształtowania u młodego pokolenia pożądanych postaw wobec przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

* Publikacja finansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Umowa nr NdS/542984/2021/2022 z dnia 02.05.2022 r.

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 stycznia 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-352-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-353-5

Inne prace tego samego autora