Rzeczywistość Włoch pozjednoczeniowych w dziełach Alfreda Orianiego. Analiza historycznoliteracka przypadku recepcji autora zawłaszczonego przez reżim polityczny

Autorzy

Katarzyna Kowalik
Uniwersytet Łódzki, Instytut Romanistyki, Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego
https://orcid.org/0000-0002-2126-2494

Słowa kluczowe:

Alfredo Oriani, faszyzm, Włochy pozjednoczeniowe, powieść włoska, recepcja dzieł literackich

Streszczenie

Monografia La realtà dell’Italia post-unitaria nelle opere di Alfredo Oriani. L’analisi storicoletteraria del caso della ricezione di un autore preteso dal regime politico podejmuje rzadko opisywany do tej pory na gruncie studiów italianistycznych temat wyjątkowego zjawiska w dziejach literatury włoskiej, jakim była ewoluująca recepcja twórczości pisarza, dziennikarza i historyka Alfreda Orianiego (Faenza, 1852 – Casola Valsenio, 1909). Mało znany nawet wśród włoskich czytelników i nieczęsto wspominany w podręcznikach literatury, ignorowany przez krytykę literacką w trakcie swojego życia, zmuszany do wydawania kolejnych tekstów za własne środki i w nielicznych recenzjach określany jako twórca obsceniczny i grafoman, w okresie dwudziestolecia międzywojennego został otoczony kultem prekursora ideologii faszystowskiej i dzięki osobistemu zaangażowaniu Benita Mussoliniego wywyższony do rangi jednego z najwybitniejszych literatów w historii Włoch.  

W rozprawie podjęte zostały dwa wątki. Pierwszy z nich stanowi analiza pięciu powieści Orianiego pod kątem ukazanego w nich obrazu włoskiej rzeczywistości po 1861 r. Drugim poruszanym w pracy zagadnieniem jest niezwykły literacki casus pisarza, którego zmieniająca się na przestrzeni dziesięcioleci recepcja silnie powiązana była z przywłaszczeniem sobie jego dorobku przez reżim faszystowski, poszukujący intelektualnych podstaw dla swojej ideologiczno-politycznej działalności. Założenia metodologiczne dysertacji opierają się na refleksji na temat pozycji autora w recepcji dzieła literackiego i kwestii intencjonalności w jego interpretacji. 

Bibliografia

Oriani, Alfredo, Gelosia, Milano, Mursia Editore, 1993.
Zobacz w Google Scholar

Oriani, Alfredo, La disfatta, Perugia, Guerra Edizioni, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Oriani, Alfredo, No, Bologna, Pendragon, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Oriani, Alfredo, Olocausto, Roma, Ecra Editore, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Oriani, Alfredo, Vortice, Milano, Garzanti, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Andalò, Guelfo (a cura di), “La piccola fonte. Rivista mensile di lettere, scienze ed arti”, Massa Lombarda, Tipografia Lanzoni e Foschini, 1912.
Zobacz w Google Scholar

Authier, Francis, État présent des études sur Alfred Oriani, [in:] “Revue des études italiennes”, 7, Bari, 1960, pp. 250-269.
Zobacz w Google Scholar

Baioni, Massimo, Il fascismo e Alfredo Oriani. Il mito del precursore, Ravenna, Longo Editore, 1988.
Zobacz w Google Scholar

Baioni, Massimo, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Torino, Carocci Editore, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bianchi, Giulio Bruno, Alfredo Oriani. La vita, Urbino, Argalia, 1938.
Zobacz w Google Scholar

Biscottini, Umberto, Alfredo Oriani. Pensatore ed artista, Pisa, Società Editrice Nazionale, 1924.
Zobacz w Google Scholar

Bolognesi, Dante, Dirani, Ennio, Rossi, Graziano (a cura di), Il Cardello di Casola Valsenio, Provincia di Ravenna, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bruzzo, Sergio, Alfredo Oriani. Romanziere e Novelliere, Modena, Guanda Editore, 1937.
Zobacz w Google Scholar

Buchignani, Paolo, Ribelli d’Italia. Il sogno della rivoluzione da Mazzini alle Brigate Rosse, Venezia, Marsilio Editori, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Cardelli, Ferruccio, Oriani. La vita e le opere, Bologna, Cappelli Editore, 1939.
Zobacz w Google Scholar

Cortesi, Paolo, Il letterato di villaggio. Vita di Alfredo Oriani, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2001.
Zobacz w Google Scholar

Croce, Benedetto, La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, Bari, Laterza, 1929.
Zobacz w Google Scholar

de Leva, Giovanni, La guerra sulla carta. Il racconto del primo conflitto mondiale, Roma, Carocci Editore, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Debenedetti, Marco, Alfredo Oriani. Romanzi e teatro, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dirani, Ennio, L’Ente «Casa di Oriani», [in:] “I Quaderni del «Cardello». Collana di studi romagnoli dell’Ente «Casa di Oriani»”, Ravenna, Longo Editore, 1990, pp. 9-54.
Zobacz w Google Scholar

Drake, Richard, “Alfredo Oriani”, [in:] Lucian Boia (a cura di), Great Historians of the Modern Age. An International Dictionary, Westport, Greenwood Press, 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fondazione Casa di Oriani, http://www.fondazionecasadioriani.it/modules.php?-name=Quaderni [ultimo accesso: 20/8/2018].
Zobacz w Google Scholar

Galletti, Alfredo, Alfredo Oriani (nel centenario della nascita), [in:] “Studi Romagnoli”, IV, Cesena, 1953, pp. 206-219.
Zobacz w Google Scholar

Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere. Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1964.
Zobacz w Google Scholar

Lipparini, Giuseppe, Alfredo Oriani, Torino, G. B. Paravia & C, 1935.
Zobacz w Google Scholar

Maggi, Maria, Alfredo Oriani, [in:] Gatti, Garibaldi Menotti (a cura di), Enciclopedia Scolastica, Bologna, Cappelli Editore, 1934.
Zobacz w Google Scholar

Mangoni, Luisa, Alfredo Oriani e la cultura politica del suo tempo, [in:] “Studi storici”, n. 1, Bologna, 1984, pp. 170-180.
Zobacz w Google Scholar

Marchetti, Loris Maria, Arte, politica e nazionalismo. Alfredo Oriani critico musicale, [in:] “Annali del Centro Pannunzio”, Torino, 2007, pp. 58-74.
Zobacz w Google Scholar

Maturi, Walter, Interpretazioni del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1962.
Zobacz w Google Scholar

Montalti, Matteo, Influenza di Alfredo Oriani sulle ideologie politiche a Faenza durante il fascismo, [in:] “Studi e ricerche del Liceo Torricelli”, Faenza, s.d., 2002, http://www.liceotorricelli.it/Laboratorio%20di%20storia/Fascismo/s01/oriani.htm [ultimo accesso: 27/3/2019].
Zobacz w Google Scholar

Oriani, Alfredo, Le lettere, Bologna, Cappelli Editore, 1956.
Zobacz w Google Scholar

Panarella, Valentina, “Alfredo Oriani, Vortice (1899)”, [in:] Alfano, Giancarlo, de Cristofaro, Francesco (a cura di), Il romanzo in Italia. II. L’Ottocento, Roma, Carocci Editore, Frecce, 2018, pp. 576-578.
Zobacz w Google Scholar

Perolino, Ugo, “La sindrome del titano. Alfredo Oriani tra il giornalismo e feuilleton”, [in:] Weber, Luigi, Pieri, Piero (a cura di), Atlante dei movimenti culturali dell’Emilia-Romagna dall’Ottocento al contemporaneo. Dall’Unità alla Grande Guerra, Bologna, CLUEB, 2010, pp. 45-76.
Zobacz w Google Scholar

Perolino, Ugo, Oriani e la narrazione della nuova Italia, Ancona, Transeuropa, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pesante, Vincenzo, Il problema Oriani. Il pensiero storico-politico. Le interpretazioni storiografiche, Milano, Franco Angeli, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Ragni, Eugenio, “Alfredo Oriani”, [in:] Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 79, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/alfredo-oriani_(Dizionario-Biografico)/ [ultimo accesso: 1/6/2018].
Zobacz w Google Scholar

Rainero, Romain H. (a cura di), Da Oriani a Corradini. Bilancio critico del primo nazionalismo italiano, Milano, Franco Angeli, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rossi, Romano, Alfredo Oriani. Fotostoria di un mito, Faenza, Stefano Casanova Editore, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sideri, Rodolfo, La rivoluzione ideale di Alfredo Oriani, Roma, Edizioni Settimo Sigillo, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sorel, Georges, La rivolta ideale, [in:] “Revue Française d’Histoire des Idées Politiques”, vol. 17, no. 1, 2003, pp. 161-171, https://www.cairn.info/revue-francaise-d-histoire-des-idees-politiques1-2003-1-page-161.htm [ultimo accesso: 6/1/2021].
Zobacz w Google Scholar

Spadolini, Giovanni (a cura di), Oriani, Faenza, Lega, 1960.
Zobacz w Google Scholar

Spallicci, Aldo, la registrazione del discorso tenuto in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Alfredo Oriani, https://www.youtube.com/watch?-v=R4HCo7L3F1w&t=1s [ultimo accesso: 27/2/2020].
Zobacz w Google Scholar

Staglieno, Marcello, Malgieri, Gennaro, Conservatori europei da Edmund Burke a Russel Kirk, Bologna, Il Minotauro, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zavoli, Sergio, I giorni della meraviglia. Campana, Oriani, Panzini, Serra e «I giullari della poesia», Venezia, Marsilio Editori, 1994.
Zobacz w Google Scholar

Bensi, Fabio, Arte di Stato durante il regime fascista: una storia di fallimenti nel segno dei meccanismi del «consenso», [in:] “Piano b. Arti e culture visive”, vol. 3, n. 1, 2019, pp. 162-168, https://pianob.unibo.it/article/view/8990 [ultimo accesso: 9/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Casa editrice Cappelli Editore, https://www.cappellieditore.it/la-nostra-storia/ [ultimo accesso: 20/1/2020].
Zobacz w Google Scholar

Castronovo, Valerio, Giacheri Fossati, Luciana, Tranfaglia, Nicola, La stampa italiana nell’età liberale, Roma-Bari, Laterza, 1979.
Zobacz w Google Scholar

Comitato Nazionale per il IV centenario della fondazione della Accademia dei Lincei, http://www.lincei-celebrazioni.it/i1926i.html [ultimo accesso: 28/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

De Bernardi, Alberto, Ganapini, Luigi, Storia d’Italia 1860-1995, Milano, Mondadori, 1996.
Zobacz w Google Scholar

De Felice, Renzo, Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Torino, Einaudi, 1968.
Zobacz w Google Scholar

Farinelli, Giuseppe, Paccagnini, Ermanno, Santambrogio, Giovanni, Villa, Angela Ida, Storia del giornalismo italiano. Dalle origini a oggi. Nuova edizione, Torino, UTET Libreria, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Forno, Mauro, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Roma-Bari, Laterza, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Galfré, Monica, “Scuola e fascismo: un rapporto complesso”, [in:] Gabrielli, Gianluca, Montino, Davide (a cura di), La scuola fascista. Istituzioni, parole d’ordine e luoghi dell’immaginario, Verona, Ombre Corte, 2009, pp. 13-25.
Zobacz w Google Scholar

Gentile, Emilio, Il fascismo in tre capitoli, Roma-Bari, Laterza, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Gierowski, Józef, Historia Włoch, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Giuliani, Gaia, “Fascismo e biopolitica. L’editoria emiliano-romagnola e la questione della razza”, [in:] Tortorelli, Gianfranco (a cura di), Editoria e cultura in Emilia e Romagna dal 1900 al 1945, Bologna, Editrice Compositori, 2007, pp. 271-297.
Zobacz w Google Scholar

Guerraggio, Angelo, “Il giuramento del 1931”, Enciclopedia Treccani, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-giuramento-del-1931_%28altro%29/ [ultimo accesso: 29/2/2020].
Zobacz w Google Scholar

Guerriero, Elio (a cura di), La Chiesa in Italia. Dall’unità ai nostri giorni, Milano, Edizioni San Paolo, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Isnenghi, Mario, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo, Roma-Bari, Laterza, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lepre, Aurelio, Petraccone, Claudia, Storia d’Italia dall’unità a oggi, Bologna, il Mulino, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mack Smith, Denis, Storia d’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Olivieri, Mario, Compendio della storia d’Italia e documenti per la storia d’Italia, Perugia, Guerra Edizioni, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sabbatucci, Giovanni, Vidotto, Vittorio, Storia contemporanea. L’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Salvadori, Massimo L., Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione 1861- 2016, Torino, Einaudi, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sideri, Rodolfo, Fascisti prima di Mussolini. Il fascismo tra storia e rivoluzione, Roma, Edizioni Settimo Sigillo, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sondel-Cedarmas, Joanna, Gabriele D’Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Kraków, Universitas, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sondel-Cedarmas, Joanna, Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1896-1923), Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Whittam, John, Fascist Italy, Manchester, Manchester University Press, 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wituch, Tomasz, Zjednoczenie Włoch, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
Zobacz w Google Scholar

Alatri, Paolo, Lungo viaggio attraverso il fascismo, “Belfagor”, vol. 17, 4, Firenze, Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l., 31/7/1962, pp. 470-476, https://www.jstor.org/stable/26114790 [ultimo accesso: 3/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Alatri, Paolo (a cura di), Scritti politici di Gabriele D’Annunzio, Milano, Feltrinelli, 1980.
Zobacz w Google Scholar

Alfano, Giancarlo, de Cristofaro, Francesco (a cura di), Il romanzo in Italia. I. Forme, poetiche, questioni, Roma, Carocci Editore, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Alonge, Roberto, Luigi Pirandello, Bari-Roma, Laterza, 2018.
Zobacz w Google Scholar

Antonelli, Sergio, Letteratura del disagio. Dal decadentismo ai giorni nostri: i protagonisti della poesia e della narrativa, i maestri della critica, Milano, Edizioni di Comunità, 1984.
Zobacz w Google Scholar

Asor Rosa, Alberto, Storia europea della letteratura italiana. Dalla decadenza al Risorgimento, Milano, Le Monnier Scuola, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Asor Rosa, Alberto, Storia europea della letteratura italiana. Tra Ottocento e Novecento, Milano, Mondadori, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Asor Rosa, Alberto (a cura di), Dizionario della letteratura italiana del Novecento, Torino, Einaudi, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Asor Rosa, Alberto (a cura di), Letteratura italiana. Storia e geografia. Volume terzo. L’età contemporanea, Torino, Einaudi, 1989.
Zobacz w Google Scholar

Bertacchini, Renato, Il romanzo italiano dell’Ottocento dagli scottiani a Verga, Roma, Editrice Studium, 1964.
Zobacz w Google Scholar

Boemia, Dario, La letteratura del primo Novecento nell’«Italiano» di Leo Longanesi, https://www.academia.edu/36207386/La_letteratura_del_primo_Novecento_nell_Italiano_di_Leo_Longanesi [ultimo accesso: 31/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Bonavita, Riccardo (a cura di), L’Ottocento, Bologna, il Mulino, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bonsaver, Guido, Censorship and Literature in Fascist Italy, Toronto, University of Toronto Press, 2007, www.jstor.org/stable/10.3138/9781442684157 [ultimo accesso: 25/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Bonsaver, Guido, Elio Vittorini: The Writer and the Written, London-New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2000, https://books.google.pl/books/about/Elio_Vittorini_The_Writer_and_the_Writte.html?id=pCNBDwAAQBAJ&redir_ esc=y [ultimo accesso: 1/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Borsa, Paolo, Salvadè, Anna Maria, Spaggiari, William (a cura di), Giosuè Carducci prosatore, atti del XVII Convegno internazionale di Letteratura italiana “Gennaro Barbarisi”, “Quaderni di Gargnano”, 3, Milano, Università degli Studi di Milano, 2019, http://doc.rero.ch/record/328560/files/Giosu_CarducciProsatore.pdf [ultimo accesso: 25/20/2020].
Zobacz w Google Scholar

Brioschi, Franco, Di Girolamo, Costanzo, Fusillo, Massimo, Introduzione alla letteratura, Roma, Carocci Editore, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bronowski, Cezary, Historia dramaturgii włoskiej XX w., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bronowski, Cezary, Il teatro italiano fra 1918-1940, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Campa, Riccardo, “La vexata quaestio dei rapporti tra futurismo e fascismo”, [in:] Bruni, Pierfrancesco (a cura di), Futurismo renaissance. Marinetti e le avanguardie virtuose, Milano, Deleyva 2016, pp. 276-290, https://www.academia.edu/37392368/La_vexata_quaestio_dei_rapporti_tra_futurismo_e_fascismo [ultimo accesso: 2/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Cannata, Nadia (a cura di), Gli scrittori italiani. Dizionario biografico compatto degli autori della letteratura italiana, Bologna, Zanichelli, 2001.
Zobacz w Google Scholar

Carlino, Marcello, “Gabriele D’Annunzio”, [in:] Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 32, 1986, http://www.treccani.it/enciclopedia/gabriele-d-annunzio_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo accesso: 3/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Castelnuovo Frigessi, Delia, La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste “Leonardo”, “Hermes”, “Il Regno”, vol. I, Torino, Einaudi, 1960.
Zobacz w Google Scholar

Castoldi, Massimo, Piccoli eroi. Libri e scrittori per ragazzi durante il ventennio fascista, Milano, Franco Angeli, 2016.
Zobacz w Google Scholar

Compagnon, Antoine, Il demone della teoria. Letteratura e senso comune, trad. it. Monica Guerra, Torino, Einaudi, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Contini, Gianfranco, Letteratura dell’Italia unita. 1861-1968, Milano, BUR, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Costa, Simona, “Luigi Pirandello”, [in:] Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, 2015, http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-pirandello_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo accesso: 29/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

De Rienzo, Giorgio, Il poeta fuori gioco. Nostalgia, mitologia e cronaca dell’Ottocento minore, Roma, Bulzoni Editore, 1981.
Zobacz w Google Scholar

Dedola, Rossana, “Ada Negri”, [in:] Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78, 2013, http://www.treccani.it/enciclopedia/ada-negri_%28DizionarioBiografico%29/ [ultimo accesso: 24/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Ferroni, Giulio, Storia della letteratura italiana. Dall’Ottocento al Novecento, Milano, Mondadori, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ferroni, Giulio, Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano, Mondadori, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Firma di Gabriele D’Annunzio, https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio#/media/File:Firmadannunzio.png [ultimo accesso: 25/10/2020].
Zobacz w Google Scholar

Fogazzaro, Antonio, Dell’avvenire del romanzo in Italia, Memoria presentata all’Accademia olimpica di Vicenza nel 1872, Vicenza, Ermes Jacchìa Editore, 1928, https://books.google.pl/books/about/Dell_avvenire_del_romanzo_in_Italia.html [ultimo accesso: 17/12/2020].
Zobacz w Google Scholar

Galfré, Monica, Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Roma-Bari, Laterza, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gambara, Elisa, Il protagonismo femminile nell’opera di Ada Negri, Milano, Edizioni Universitarie LED, 2010, https://www.academia.edu/2020324/Il_protagonismo_femminile_nellopera_di_Ada_Negri [ultimo accesso: 1/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Ghidetti, Enrico, Luti, Giorgio (a cura di), Dizionario critico della letteratura italiana del Novecento, Roma, Editori Riuniti, 1997.
Zobacz w Google Scholar

Giosuè Carducci, primo scrittore Nobel italiano, https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/Carducci-primo-scrittore-Nobel-italiano-e0e-0ea62-1cd3-4633-8046-2ca9be9ee7c0.html [ultimo accesso: 25/7/2020].
Zobacz w Google Scholar

Giosuè o Giosue?, “Carducci online”, http://carduccigiosue.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60:giosueogiosue&catid=48&Itemid=193 [ultimo accesso: 27/10/2020].
Zobacz w Google Scholar

“Giuseppe Antonio Borgese”, [in:] Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-antonio-borgese/ [ultimo accesso: 29/2/2020].
Zobacz w Google Scholar

Grana, Gianni, “Introduzione generale. Il «Camaleonte» e il sistema letterario italiano”, [in:] Grana, Gianni, Baroncelli, Vittoria (a cura di), Malaparte scrittore d’Europa. Atti del convegno (Prato 1987) e altri contributi, Prato, Marzorati Editore, 1991, pp. 31-52.
Zobacz w Google Scholar

Guida, Patrizia, Ada Negri: una scrittrice fascista?, “Quaderni di Italianistica”, XXIII, 2, 2002, pp. 45-58.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul, Monika, W drodze do gwiazd. O teatrze i dramacie włoskiego futuryzmu, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hainsworth, Peter, Robey, David, Stoppelli, Pasquale (a cura di), Letteratura italiana Oxford-Zanichelli, Bologna, Zanichelli, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jossa, Stefano, Un paese senza eroi. L’Italia da Jacopo Ortis a Montalbano, Roma-Bari, Laterza, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kłos, Anita, Fatalità i Tempeste Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej, “Przekładaniec”, 24 – Myśl feministyczna a przekład, 2010, pp. 111-127, http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2010/Numer-24/art/1499/ [ultimo accesso: 25/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Kłos, Anita, Poezja pogrzebana. O recepcji twórczości Giuseppe Ungarettiego w Polsce, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kralowa, Halina, Salwa, Piotr, Ugniewska, Joanna, Żaboklicki, Krzysztof, Historia literatury włoskiej. Tom 2. Od Arkadii po czasy współczesne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Luperini, Romano, Cataldi, Pietro, Marrucci, Marianna, Storia della letteratura italiana contemporanea, Firenze, Palumbo Editore, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Luti, Giorgio, La letteratura nel ventennio fascista. Cronache letterarie tra le due guerre: 1920-1940, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1972.
Zobacz w Google Scholar

Maccari, Mino, Il trastullo di Strapaese, [in:] Renzo De Felice, Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Torino, Einaudi, 1968, p. 114.
Zobacz w Google Scholar

Macchiocchi, Maria Antonietta, “Ricordo di Malaparte scrittore europeo”, [in:] Grana, Gianni, Baroncelli, Vittoria (a cura di), Malaparte scrittore d’Europa. Atti del convegno (Prato 1987) e altri contributi, Prato, Marzorati Editore, 1991, pp. 19-30.
Zobacz w Google Scholar

Manacorda, Giuliano, Letteratura e cultura del periodo fascista, Milano, Principato Editore, 1974.
Zobacz w Google Scholar

Manzoni, Alessandro, Lettera sul romanticismo a Cesare D’Azeglio, [in:] Riccardi, Carla, Travi, Biancamaria (a cura di), Scritti letterari, Milano, Mondadori, 1991, pp. 223-256.
Zobacz w Google Scholar

Marinetti, Filippo Tommaso, Manifesto del Futurismo, 1909, http://futurismo.accademiadellacrusca.org/txt/1.txt [ultimo accesso: 29/7/2020].
Zobacz w Google Scholar

Martellini, Luigi, “Maledetti toscani: la maledizione e la maschera”, [in:] Grana, Gianni, Baroncelli, Vittoria (a cura di), Malaparte scrittore d’Europa. Atti del convegno (Prato 1987) e altri contributi, Prato, Marzorati Editore, 1991, pp. 233-246.
Zobacz w Google Scholar

Maxia, Sandro, “Prosatori e narratori del primo Novecento”, [in:] Letteratura italiana. Storia e testi, vol. IX, t. 2, Il Novecento. Dal decadentismo alla crisi dei modelli, a cura di Carlo Muscetta, Roma-Bari, Laterza, 1976, pp. 3-94.
Zobacz w Google Scholar

Miszalska, Jadwiga, Gurgul, Monika, Surma-Gawłowska, Monika, Woźniak, Monika, Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI w.), Kraków, Collegium Columbinum, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Morando, Simona, “Una storia minore del romanzo in Italia: il Seicento”, [in:] Alfano, Giancarlo, de Cristofaro, Francesco (a cura di), Il romanzo in Italia. I. Forme, poetiche, questioni, Roma, Carocci Editore, 2018, pp. 83-104.
Zobacz w Google Scholar

Pagliai, Morena, “Malaparte e i miti della controriforma”, [in:] Grana, Gianni, Baroncelli, Vittoria (a cura di), Malaparte scrittore d’Europa. Atti del convegno (Prato 1987) e altri contributi, Prato, Marzorati Editore, 1991, pp. 53-70.
Zobacz w Google Scholar

Pirandello, Luigi, “Discorso su Verga alla Reale Accademia d’Italia”, 1931, [in:] Perroni, Lina (a cura di), Studi critici su Giovanni Verga, Roma, Bibliotheca, 1934, https://www.pirandelloweb.com/pirandello-discorso-su-verga/ [ultimo accesso: 1/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Providenti, Elio, Appunti su Pirandello e il fascismo, s.d., https://www.academia.edu/30057038/APPUNTO_SU_PIRANDELLO_E_IL_FASCISMO [ultimo accesso: 29/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Schifano, Jean-Noël, “Napoli e «La pelle»”, trad. it. Gianni Grana, [in:] Grana, Gianni, Baroncelli, Vittoria (a cura di), Malaparte scrittore d’Europa. Atti del convegno (Prato 1987) e altri contributi, Prato, Marzorati Editore, 1991, pp. 216-218.
Zobacz w Google Scholar

Sciascia, Leonardo, Pirandello e la Sicilia, Milano, Adelphi, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Spera, Francesco, I generi narrativi della letteratura moderna, [in:] Bàrberi Squarotti, Giorgio (a cura di), Storia della civiltà letteraria italiana. Vol. 51: Il secondo Ottocento e il primo Novecento, Torino, UTET, 2003, pp. 301-346.
Zobacz w Google Scholar

“Strapaese”, [in:] Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/strapaese/ [ultimo accesso: 1/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Studio di Luigi Pirandello, Istituti di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo, http://www.studiodiluigipirandello.it/portfolio/pirandello-e-il-fascismo/ [ultimo accesso: 29/3/2020].
Zobacz w Google Scholar

Thiriet, Jean-Claude, “L’influenza perenne: Malaparte ‘francese’”, [in:] Grana, Gianni, Baroncelli, Vittoria (a cura di), Malaparte scrittore d’Europa. Atti del convegno (Prato 1987) e altri contributi, Prato, Marzorati Editore, 1991, pp. 135-145.
Zobacz w Google Scholar

Ugniewska, Joanna (a cura di), Historia literatury włoskiej XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
Zobacz w Google Scholar

Valeri, Nino, D’Annunzio davanti al fascismo, Firenze, Le Monnier, 1963.
Zobacz w Google Scholar

Vino, Massimiliano, La sfida futurista e il dinamismo in politica, “Il Chiasmo”, 10/6/2019, http://www.treccani.it/magazine/chiasmo/storia_e_filosofia/Dinamismo/SGL_sfida_futurista.html [ultimo accesso: 3/4/2020].
Zobacz w Google Scholar

Żaboklicki, Krzysztof, Historia literatury włoskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

19 sierpnia 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-892-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-893-1

Inne prace tego samego autora