Język(i) w czasie i przestrzeni

Autorzy

Piotr Stalmaszczyk (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego

Słowa kluczowe:

komunikacja internetowa, kontakty językowe, ewolucja języka, transgresja czasowa, afazja, język w przestrzeni multimedialnej

Streszczenie

Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, sposoby pojmowania czasu i przestrzeni w szerokiej perspektywie lingwistycznej. Poszczególne rozdziały koncentrują się na wybranych aspektach użycia języka w przestrzeni internetowej i multimedialnej, na języku w przestrzeni miejskiej i państwowej. Kolejne teksty analizują język w różnych perspektywach czasowych, związanych z ewolucją języka i kontaktami międzyjęzykowymi, a także badają relacje zachodzące pomiędzy językiem a pamięcią, przedstawiają uwarunkowania zmian językowych w procesie afazji, przyglądają się przestrzeni teoretycznej, w której uprawiane jest językoznawstwo, oraz proponują rozważania o charakterze ogólnohumanistycznym.

Autorzy koncentrują się na badaniach poszczególnych interesujących zjawisk i jednostkowych przypadków, a rozważania teoretyczno-metodologiczne splatają się z analizami zagadnień bardziej praktycznych. W niektórych tekstach pojawia się nawiązanie do aktualnych wydarzeń i ograniczeń, ale także nowych możliwości spowodowanych pandemią.

Rozdziały

Okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-544-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-545-9

Inne prace tego samego autora

  • Łukasz Jan Berezowski, Mikołaj Deckert, PolEnglish Revisited. Leksyka angielska w polszczyźnie XXI wieku
  • Piotr Stalmaszczyk, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Katarzyna Burska, Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Mikołaj Deckert, Małgorzata Święcicka, Marta Pawlikowska, Alicja Witalisz, Aleksandra Szczepańska, Aleksandra Poniewierska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Waldemar Czachur, Marta Wójcicka, Jolanta Panasiuk, Natalia Lemann, Język(i) w czasie i przestrzeni
  • Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz-Zagrodna, Magdalena Pietrzak, Ewa Woźniak, Renata Marciniak-Firadza, Stanisław Koziara, Tomasz Lisowski, Tadeusz Lewaszkiewicz, Bożena Matuszczyk-Podgórska, Małgorzata Nowak, Anna Kozłowska, Jolanta Migdał, Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Maria Trawińska, Iwona Pałucka-Czerniak, Lucyna Agnieszka Jankowiak, Lucyna Warda-Radys, Izabela Kępka, Małgorzata Święcicka, Maria Wojtak, Edyta Pałuszyńska, Dorota Kozaryn, Leonarda Mariak, Beata Grochala, Agnieszka Zatorska, Bożena Sieradzka-Baziur, Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny
  • Wiaczesław Nowikow, Antonio M. López González, Marta Pawlikowska, Marek Baran, Witold Sobczak, Carlos Alonso Hidalgo Alfageme, Alfredo Álvarez, Lorena Camacho Guardado, Ramón de Andrés Díaz, Alejandra Espinosa Segura, Óscar García Marchena, Raúl Fernández Jódar, Monika Głowicka, Agnieszka Gwiazdowska, Najlaa Kounitrate, Magdalena Krzyżostaniak, Monika Lisowska, Ángel López García, Leticia López Martínez, Pablo Martínez Menéndez, M. Victoria Mateo García, Francisco García Marcos, Fermín Martos Eliche, Marta Minkiewicz, Véselka Nénkova, Aneta Pawlak, Janusz Pawlik, Jochen Plötz, María Paula Santalla del Río, Eva Maria Domínguez Noya, Magdalena Sędek, Piotr Sorbet, Begoña Souviron López, Ewa Urbańczyk, Marta Wicherek, Andrzej Zieliński, Lingüística hispánica teórica y aplicada
  • Marta Pawlikowska, El gallego y el castellano en contacto: code-switching, convergencias y otros fenómenos de contacto entre lenguas
  • Natalia Lemann, Historie alternatywne i steampunk w literaturze
  • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
  • Piotr Stalmaszczyk, Władysław Zabrocki, Paweł Dziedziul, Przemysław Tajsner, Paweł Mecner, Henryk Kardela, Podstawy biolingwistyki