Podstawy biolingwistyki

Autorzy

Piotr Stalmaszczyk (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki, Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
https://orcid.org/0000-0002-1407-7610

Słowa kluczowe:

biolingwistyka, lingwistyka kognitywna, epistemologia historyczna, składnia

Streszczenie

Najnowsza pozycja w serii Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego poświęcona jest biolingwistyce – dziedzinie, która współcześnie ma charakter interdyscyplinarny, wpływają na nią lingwistyka i psycholingwistyka, neuronauka i psychologia poznawcza, eksperymentalne badania nad poznaniem i komunikacją (również zwierząt), badania nad ewolucją języka oraz szereg innych dyscyplin i dokonań. W takim szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu biolingwistyka bada przede wszystkim biologiczne podstawy języka. Możliwe jest również węższe, bardziej lingwistyczne spojrzenie na biolingwistykę jako realizację paradygmatu mentalistycznego we współczesnym językoznawstwie, paradygmatu związanego przede wszystkim z dokonaniami Noama Chomsky’ego i językoznawstwem generatywnym. W tak rozumianej biolingwistyce głównym celem badań są swoiste właściwości języka i kompetencji językowej. Prace zebrane w niniejszym tomie prezentują autorskie spojrzenia na to węższe rozumienie biolingwistyki i mogą mieć ważne implikacje dla zrozumienia współczesnego językoznawstwa, a także dla teorii języka oraz filozofii językoznawstwa.

Rozdziały

 • Biolingwistyka a paradygmaty w językoznawstwie
  Piotr Stalmaszczyk
 • Miejsce biolingwistyki wśród paradygmatów myśli lingwistycznej – studium z zakresu epistemologii historycznej
  Władysław Zabrocki
 • Biolingwistyka – źródła, potencjał, krytyka i przyszłość
  Paweł Dziedziul
 • Biolingwistyka a rola cech leksykalnych w składni
  Przemysław Tajsner
 • Synchronizacja strukturalna vs linearna w składni z perspektywy biolingwistycznej
  Paweł Mecner
 • Biolingwistyka i lingwistyka kognitywna – dwie metodologie w badaniach nad językiem i umysłem. Próba ewaluacji
  Henryk Kardela
Okladka

Opublikowane

1 stycznia 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-009-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-008-4

Inne prace tego samego autora

 • Piotr Stalmaszczyk, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Katarzyna Burska, Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Mikołaj Deckert, Małgorzata Święcicka, Marta Pawlikowska, Alicja Witalisz, Aleksandra Szczepańska, Aleksandra Poniewierska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński, Waldemar Czachur, Marta Wójcicka, Jolanta Panasiuk, Natalia Lemann, Język(i) w czasie i przestrzeni
 • Janusz Badio, Alan Cienki, Kamila Ciepiela, Craig Callender, Henryk Kardela, Krzysztof Kosecki, Przemysław Krakowian, Ourania Papadima, Jana Richterová, Nezrin Samedova-Hajiyeva, Jacek Waliński, Categories and Units in Language and Linguistics
 • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
 • Piotr Stalmaszczyk, Szkice z metodologii językoznawstwa i filozofii języka
 • Piotr Stalmaszczyk, Władysław Zabrocki, Paweł Dziedziul, Przemysław Tajsner, Paweł Mecner, Henryk Kardela, Podstawy biolingwistyki