Analiza, racjonalność, filozofia religii: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi. Nr 6 (2020)

Autorzy

Janusz Maciaszek (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5

Słowa kluczowe:

filozofia analityczna, analiza semi-formalna, hermeneutyka, racjonalność, neoplatonizm, filozofia religii

Streszczenie

Profesor Ryszard Kleszcz, obchodzący jubileusz 70-lecia urodzin, należy do czołowych przedstawicieli polskiej filozofii analitycznej. Nawiązując do najlepszych wzorów uprawiania filozofii w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, podejmuje w swej twórczości naukowej wiele wątków związanych z teorią racjonalności, logiką, teorią argumentacji, a także metodologią, metafilozofią, filozofią religii oraz etyką.

Prezentowany tom, wchodzący w skład serii „Bibliotheca Philosophica” zainicjowanej przez prof. Ryszarda Kleszcza, stanowi wyraz uznania dla Przyjaciela, Współpracownika, a niekiedy również Mentora autorów, którzy podarowali mu swoje artykuły.

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-034-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-035-5

Inne prace tego samego autora

  • Kamila Biały, Piotr F. Piasek, Paweł Pieniążek, Słownik samo-świato-wyrażeń
  • Janusz Maciaszek, Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy semantyki
  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa
  • Dorota Rybarkiewicz, Metafora w działaniu
  • Janusz Maciaszek, Ryszard Kleszcz, Andrzej Indrzejczak, Beata Promińska, Piotr Sękowski, Janusz Kaczmarek, Daniel Maliński, Piotr Łukowski, Argumentacja, myślenie, działanie
  • Dorota Rybarkiewicz, Metakolaż