Argumentacja, myślenie, działanie: Nr 1(2016)

Autorzy

Janusz Maciaszek - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Ryszard Kleszcz - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Andrzej Indrzejczak - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Beata Promińska - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Piotr Sękowski - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Janusz Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Daniel Maliński - Uniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk; Piotr Łukowski - Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Kognitywistyki

Słowa kluczowe:

argumentacja, kontrargumentacja, retoryka, metafora, manipulacja, perswazja

Streszczenie

Argumentacja, myślenie, działanie jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Bibliotheca Philosophica”, która nawiązuje do tradycji wydawanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”. W publikacji znajduje się siedem esejów poświęconych szeroko rozumianej teorii argumentacji. Czytelnik znajdzie wśród nich pogłębioną analizę argumentów oraz kontrargumentów (eseje 1–3), omówienie zagadnienia wykorzystania retoryki w nauce (esej 4), rozważania dotyczące perswazyjnej roli metafory w argumentacji (esej 5), wpływu manipulacji na myślenie (esej 6), a także manipulacji jako działania (esej 7). Autorzy tekstów są związani z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Książka może być przydatna dla osób interesujących się argumentacją, perswazją i manipulacją zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki.

okladka

Pobrania

Opublikowane

2 czerwca 2017

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-406-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-407-6

Inne prace tego samego autora

  • Janusz Maciaszek, Andrzej Indrzejczak, Jacek Jadacki, Stanisław Judycki, Janusz Kaczmarek, Piotr M. Sękowski, Peter Simons, Tadeusz Szubka, Monika Walczak, Jan Woleński, Anna Brożek, Andrzej Dąbrowski, Adam Grobler, Marek Hetmański, Anna Jedynak, Andrzej Maciej Kaniowski, Dariusz Łukasiewicz, Bogdan Dziobkowski, Marek Gensler, Piotr Gutowski, Jacek Kwaśniewski, Marek Lechniak, Ryszard Mordarski, Paweł Pieniążek, Dorota Rybarkiewicz, Analiza, racjonalność, filozofia religii
  • Janusz Maciaszek, Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy semantyki
  • Ryszard Kleszcz, Profile metafilozoficzne
  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa
  • Ryszard Kleszcz, Logika, metafilozofia, filozofia religii. Siedem studiów filozoficznych
  • Janusz Maciaszek, Ryszard Kleszcz, Andrzej Indrzejczak, Beata Promińska, Piotr Sękowski, Janusz Kaczmarek, Daniel Maliński, Piotr Łukowski, Argumentacja, myślenie, działanie