Słownik samo-świato-wyrażeń: Czy te pojęcia coś dziś opisują?

Autorzy

Kamila Biały
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki
https://orcid.org/0000-0003-4933-3570
Piotr F. Piasek
Central China Normal University, College of International Cultural Exchange152
https://orcid.org/0000-0003-0707-4435
Paweł Pieniążek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Filozofii Współczesnej
https://orcid.org/0000-0002-5258-7005

Słowa kluczowe:

pokolenie Z, pokolenie Y, pokolenie X, wywiad biograficzny, podmiotowość, ponowoczesność, samorozumienie, trauma

Streszczenie

Słownik został stworzony na podstawie projektu badawczego: „Kształtowanie się podmiotowości biografii jednostek w obliczu przemian neonowoczesnego społeczeństwa”.

Wydany w koedycji Oficyny Związek Otwarty i Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Napisany z perspektywy filozoficznej i socjologicznej, odwołujący się do teorii pola i metodologii terapii Gestalt:

Klasyczna metodologia wywiadu narracyjnego i zogniskowanego wywiadu grupowego w połączeniu z metodologią terapii Gestalt jest propozycją tzw. enactive research, czyli łączenia nauki i praktyki, tworzenia interwencji z obszaru aktywizmu społecznego.

W centrum uwagi jest, można powiedzieć klasycznie, podmiot i świat, jednostka i społeczeństwo, tę relację tu też opisujemy, dostrzegając konieczność uwzględnienia znaczenia szerokiego kontekstu społeczno-kulturowego w rozumieniu symptomów indywidualnej biografii, w tym krytyki psychoterapii i kultury terapeutycznej, a jednocześnie otwieramy się na fenomenologiczny detal, który dezorientuje nierzadko krytyczny ogląd społeczny, nie porzucając go nigdy do końca. Z drugiej strony, w centrum uwagi jest coś bardziej aktualnego, wykraczającego poza sprawczość indywidualną czy znaczenie sił instytucjonalnych, coś co ma wektor mniej aktywny a bardziej pasywny, wiąże się z odbieraniem, rezonowaniem na innych i świat. Tym samym oznacza to przywrócenie ciału, cielesności roli w każdym naszym działaniu, myśleniu, czuciu czy postrzeganiu. Wyposażeni w takie epistemologiczne nastawienie, a także socjologiczną i filozoficzną wiedzę, jako badacze słuchamy indywidualnych biografii, dyskusji grupowych i teraźniejszych doświadczeń naszych narratorów, czyli tym samym uczestniczymy w ich stawianiu sobie pytań o to, kim byli i kim się stają w ciągu własnego życia, jaki świat chcą budować, i jaką rolę w tym pełnią inni.

Biogramy autorów

Kamila Biały - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki

– psychoterapeutka Gestalt, socjolożka, jej obszar zainteresowań to inspirowane współczesną fenomenologią epistemologiczne, metodologiczne i etyczne problemy socjologicznego oglądu.

Piotr F. Piasek - Central China Normal University, College of International Cultural Exchange152

– socjolog i filozof, jego zainteresowania naukowe obejmują problemy ontologiczne i epistemologiczne nauk społecznych (fenomenologia, teorie systemów). Obecnie przebywa na stypendium wyjazdowym rządu chińskiego w Central China Normal University, Wuhan.

Paweł Pieniążek - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Filozofii Współczesnej

– filozof, zajmuje się filozofią współczesną i późnonowożytną (francuską i niemiecką) w szeroko rozumianej perspektywie egzystencjalnej oraz filozoficzno-kulturowych aspektów nowoczesności.

Bibliografia

Bargiela S., Steward R., Mandy W., The Experiences of Late-diagnosed Women with Autism Spectrum Conditions: An Investigation of the Female Phenotype, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 2016, t. 46, nr 10, s. 3281–3294.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2(129), s. 7–31.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, przeł. O. i W. Kubińscy, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Beck J.S., Lundwall R.A., Gabrielsen T., Cox J.C., South M., Looking good but feeling bad. „Camouflaging” behaviors and mental health in women with autistic traits, „Autism” 2020, vol. 24, nr 4, s. 809–821.
Zobacz w Google Scholar

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Béhague D., The Domains of Psychiatric Practice: From Centre to Periphery, „Cultural Medical Psychiatry” 2008, nr 32(2), s. 140–151.
Zobacz w Google Scholar

Bell D., The Cultural Contradictions of Capitalism, New York 1976.
Zobacz w Google Scholar

Bergey M.R. i in., Global Perspectives on ADHD. Social Dimensions of Diagnosis and Treatment in Sixteen Countries, Baltimore 2018.
Zobacz w Google Scholar

Biały K., Haratyk K., Outline of the Concept of Order-Generating Dimensions: A Case of Hypermodernity in Polish Society of Late Capitalism, „Kultura i Społeczeństwo” 2018, nr 62(4), s. 47–67.
Zobacz w Google Scholar

Biały K., Piasek P.F., Towards Non-Dichotomous Sociology: A Phenomenologically Inspired Epistemological Analysis, „Avant” 2022, nr 13(2), s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Biały K., Piasek P.F., On Social Emergence. A Non-dichotomous Approach to Qualitative Tool Design, art. złożony do druku w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”.
Zobacz w Google Scholar

Biały K., Piasek P.F., On Social Emergence. A Non-dichotomous Approach to Qualitative Data Analysis, art. złożony do druku w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”.
Zobacz w Google Scholar

Bristow J., The Sociology of Generations. New Directions and Challenges, London 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bröckling U., The entrepreneurial self. Fabricating a New Type of Subject, Los Angeles, London, New Delhi 2016.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowska B., Święcicka J., Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Critchley S., Infinitely Demanding. Ethics of Commitment, Politics of Resistance, London, New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

Debord G., Commentaires sur la société du spectacle, Paris 1988.
Zobacz w Google Scholar

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Erlandsson S., Hornborg C., Sorbring E., Dauman N., Is ADHD a way of conceptualizing long-term emotional stress and social disadvantage?, „Front. Public Health” 2022, vol. 10, (online:) https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.966900.
Zobacz w Google Scholar

Francesetti G., From individual symptoms to psychopathological fields. Towards a field perspective on clinical suffering, „British Gestalt Journal” 2015, nr 24(1), s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Francesetti G., Roubal J., Field Theory in Contemporary Gestalt Therapy, Part 1: Modulating the Therapist’s Presence in Clinical Practice, „Gestalt Review” 2020, t. 24, nr 2, s. 113–136; https://www.jstor.org/stable/10.5325/gestaltreview.24.2.0113.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Han B.-Ch., Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, przeł. R. Pokrywka, M. Sutowski, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Hanć T., Dzieciństwo i dorastanie z ADHD, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Honneth A., Organized Self-Realization. Some Paradoxes of Individualization, „European Journal of Social Theory” 2004, nr 7(4).
Zobacz w Google Scholar

Jacoby M., Okraszewski M., Czemu Chiny chcą wysyłać studentów na wieś, https://www.youtube.com/watch?v=4UO48EQwNNY, [dostęp: 15.06.2023].
Zobacz w Google Scholar

Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lasch Ch., The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Leedham A., Thompson A.R., Smith R., Freeth M., ‘I was exhausted trying to figure it out’”. The experiences of females receiving an autism diagnosis in middle to late adulthood, „Autism” 2020, t. 24, nr 1, s. 138–139, https://doi.org/10.1177%2F1362361319853442 [dostęp: 05.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Marcuse H., One-Dimensional Man, Boston 1964.
Zobacz w Google Scholar

Marks K., 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, Łódź 1946.
Zobacz w Google Scholar

Meillassoux Q., Potencjalność i wirtualność, przeł. P. Herbich, „Kronos” 2012, nr 1, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Perls F., Hefferline R., Goodman P., Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality, New York 1951.
Zobacz w Google Scholar

Philippson P., The ‘Active Principle’ in Gestalt Therapy and Other Essays, Manchester 2022.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Indywidualizacja ponowoczesna w świetle teorii krytycznej (teoria krytyczna), artykuł złożony do druku w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Projektowość ponowoczesna i egzystencjalizm, artykuł złożony do druku w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”.
Zobacz w Google Scholar

Richert S., Podmiotowość ponowoczesna: wieloznaczność tożsamości czy tożsamość wieloznaczności. Propozycja Zygmunta Baumana, „Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Philosophica” 2010, nr 23, s. 103–118.
Zobacz w Google Scholar

Robine J.-M., Lęk wewnątrz sytuacji: zaburzenia tworzenia gestaltu, [w:] (red.) G. Francesetti i in., Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej, Gdańsk 2016.
Zobacz w Google Scholar

Rosa H., Resonance. A Sociology of Our Relationship to the World, Cambridge 2019.
Zobacz w Google Scholar

Sayal K., Chudal R., Hinkka-Yli-Salomäki S., Joelsson P., Sourander A., Relative age within the school year and diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder: a nationwide population-based study, „Lancet Psychiatry” 2017 (online): https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS22150366(17)30394-2/fulltext, doi: 10.1016/S2215-0366(17)30394-2.
Zobacz w Google Scholar

Scheff T.J., Microsociology: Discourse, Emotions, and Social Structure, Chicago, London 1990.
Zobacz w Google Scholar

Schütze F., Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews – Part I, 2016, http://www.uni-magdeburg.de/zsm/projekt/biographical/1/B2.1.pdf [dostęp: 20.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Spagnuolo Lobb M., From losses of ego functions to the dance steps between psychotherapist and client. Phenomenology and aesthetics of contact in the psychotherapeutic field, „British Gestalt Journal” 2017, nr 26(1), s. 28–37.
Zobacz w Google Scholar

Waldenfels B., Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, seria: Terminus-Akademia, t. 51, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. Z. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Witeska-Młynarczyk, A., Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zhang W., Liu M., Tired of Running in Place, Young Chinese ‘Lie Down’, Sixth Tone 2021; https://www.sixthtone.com/news/1007589, [dostęp: 01.09.2023].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

8 kwietnia 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-377-1

Inne prace tego samego autora

  • Janusz Maciaszek, Andrzej Indrzejczak, Jacek Jadacki, Stanisław Judycki, Janusz Kaczmarek, Piotr M. Sękowski, Peter Simons, Tadeusz Szubka, Monika Walczak, Jan Woleński, Anna Brożek, Andrzej Dąbrowski, Adam Grobler, Marek Hetmański, Anna Jedynak, Andrzej Maciej Kaniowski, Dariusz Łukasiewicz, Bogdan Dziobkowski, Marek Gensler, Piotr Gutowski, Jacek Kwaśniewski, Marek Lechniak, Ryszard Mordarski, Paweł Pieniążek, Dorota Rybarkiewicz, Analiza, racjonalność, filozofia religii
  • Kamila Biały, Piotr F. Piasek, Paweł Pieniążek, Słownik samo-świato-wyrażeń
  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa