Metafora w działaniu

Autorzy

Dorota Rybarkiewicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Instytut Filozofii, Katedra Logiki, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5

Słowa kluczowe:

metaforologia, metafora w praktyce, semiotyka, kognitywistyka

Streszczenie

Książka dotyczy przejawów, sposobu działania i skutków funkcjonowania metafor - zarówno werbalnych, jak i wizualnych - w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę poświęcono w niej dziedzinom praktycznym, takim jak: prawo, polityka, edukacja, psychoterapia, perswazja. Z tego powodu ta niezwykle pasjonująca publikacja może stać się źródłem inspiracji nie tylko dla osób zainteresowanych zagadnieniami filozoficznymi czy kognitywistycznymi, lecz także dla każdego, kto „tropi” metaforę we współczesnym języku.

Monografia zawiera konkretne wskazówki i analizy wpływu zewnętrznej formy metafory na jej znaczenie oraz oddziaływania metafor na doktryny i praktyczne aspekty życia. Jej celem jest zachęcenie czytelnika do świadomego korzystania z opisanych mechanizmów.

Bibliografia

Abrams M. H., 1953, The Mirror and the Lamp, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Adams M. V., 2008, The archetypal school, [w:] P. Young-Eisendrath, T. Dawson (red.), Cambridge Companion to Jung (wydanie drugie), s. 107−125.
Zobacz w Google Scholar

Aldrich V. C., 1968, Visual metaphor, The Journal of Aesthetic Education”, vol. 2(1), s. 73−86.
Zobacz w Google Scholar

Althaus N., Westermann G., 2016, Labels constructively shape object categories in 10-month-old infants, „Journal of Experimental Child Psychology”, http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2015.11.013 (dostęp 03.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Altshuller G., 2000, The Innovation Algorithm, Technical Innovation Center, Worcester, MA.
Zobacz w Google Scholar

Anderson R. D. Jr., 2001, Metaphors of dictatorship and democracy: Change in the Russian political lexicon and the transformation of Russian politics, „Slavic Review”, 60(2), s. 312−335.
Zobacz w Google Scholar

Angus L. E., 1996, An intensive analysis of metaphor themes in psychotherapy, [w:] J. S. Mio, A. N. Katz (red.), Metaphor: Implications and applications, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 73−84.
Zobacz w Google Scholar

Angus L. E., Korman Y., 2002, Conflict, coherence, and change in brief psychotherapy: A metaphor theme analysis, [w:] S. Fussell (red.), The verbal communication of emotions: Interdisciplinary perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 151−165.
Zobacz w Google Scholar

Ansah G. N., 2010, The Cultural Basis of Conceptual Metaphors: The Case of Emotions in Akan and English, Lancaster University, [w:] Papers from the Lancaster University Postgraduate Conference in Linguistics & Language Teaching, Lancaster.
Zobacz w Google Scholar

Ardalan K., 2012, On the Role of Paradigm in Finance, Ashgate Publishing LTD.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., 1989, O myśleniu, (tłum. H. Buczyńska-Garewicz), Aletheia Wydawnictwo Europa, Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Arlow J. A., 1979, Metaphor and the psychoanalytic situation, „Psychoanalytic Quarterly”, vol. 48, s. 363−385.
Zobacz w Google Scholar

Arnheim R., 1969, Visual thinking, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E., Turner J. A, Carlsmith J. M., 1963, Communicator credibility and communication discrepancy as determinants of opinion change, „The Journal of Abnormal and Social Psychology”, 67(1), s. 31−36, http://dx.doi.org/10.1037/h0045513
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, 1988, Retoryka-Poetyka, PWN Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson J., 1964, An introduction to motivation, Princeton, NJ: Van Nostrand.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson R. C., Shiffrin R. M., 1968, Human memory: A proposed system and its control processes, [w:] K. W. Spence, J. T. Spence (red.), The psychology of learning and motivation, t. 2, New York: Academic Press, s. 89–195.
Zobacz w Google Scholar

Atran S., 2004, In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Aubusson P. J., Harrison A. G., Ritchie S. M., 2006, Metaphor and analogy in science education, Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Bagozzi R. P., Baumgartner H., Pieters R., Zeelenberg M., 2000, The role of emotions, [w:] S. Ratneshwar, D. G. Mick, C. Huffman (red.), The why of consumption: Contemporary perspectives on consumer motives, goals, and desires, New York, NY: Routledge, s. 36–58.
Zobacz w Google Scholar

Bailer-Jones D., 2001, Models, Metaphors, and Analogies, [w:] P. Machamer i M. Silberstein (red.), Guide to the Philosophy of Science, Oxford: Blackwell Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Baker S. R., Partyka L., 2012, Metaphor in Radiology versus Other Medical Specialities, „RadioGraphics”, 32, s. 235−240.
Zobacz w Google Scholar

Balkin J. M., 2002, Cultural Software: A theory of Ideology, Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Barker P., 1996, Psychotherapeutic metaphors: A guide to theory and practice, New York: Brunner/Mazel.
Zobacz w Google Scholar

Barlow J. M., Pollio H. R., Fine H. J., 1977, Insight and figurative language in psychotherapy, „Psychotherapy: Theory, Research and Practice”, 14, s. 212−222 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Barrett F., Cooperrider D. L., 1990, Generative Metaphor Intervention: A New Approach for Working with Systems Divided by Conflict and Caught in Defensive Perception, „The Journal of Applied Behavioral Science”, 26(2), s. 219−239 (także: R. Fry, F. Barrett, J. Seiling, D. Whitney (red.), 2002, Appreciative Inquiry and Organizational Transformation: Reports from the Field, Quorum Books, s. 121−148).
Zobacz w Google Scholar

Beardsley M. C., 1962, The metaphorical twist, „Philosophy and Phenomenological Research”, 22(3), s. 293−307.
Zobacz w Google Scholar

Beck A. T., 1967, Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects, New York: Harper & Row.
Zobacz w Google Scholar

Bennett M. R., Hacker P. M., 2003, Philosophical Foundations of Neuroscience, Blackwell Publishing (Rozdział 3).
Zobacz w Google Scholar

Bereiter X. C., 2002, Education and Mind in the Knowledge Age, Erlbaum, Hillsdale, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Berlyne D. E., 1971, Aesthetics and Psychology, New York: Appleton-Century-Crofts (za: Cupchik).
Zobacz w Google Scholar

Berlyne D. E., 1974, Studies in the New Experimental Aesthetics, New York: Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Black A., Ammon P., 1992, A developmental-constructivist approach to teacher education, „Journal of Teacher Education”, 43(5), s. 323−335.
Zobacz w Google Scholar

Black M., Metaphor, 1962a, [w:] A. Ortony (red.), Models and Metaphors, Ithaca, NY: Cornell University Press, Ithaca, New York, s. 25–47.
Zobacz w Google Scholar

Black M., Models and Archetypes, 1962b, [w:] A. Ortony (red.) Models and Metaphors, Cornell University Press, Ithaca, New York, s. 219−243.
Zobacz w Google Scholar

Black M., 1979, More about Metaphor, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge University Press, s. 19−41.
Zobacz w Google Scholar

Blasko D., Conniene C., 1993, Effects of Familiarity and Aptness on Metaphor Processing, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition”, 19, s. 295−308.
Zobacz w Google Scholar

Blumenberg H., 2010, Paradigms for a Metaphorology, Cornell University Press: Ithaca, New York, s. 5; (tłum. z niem. R. Savage), oryginał niemiecki: Paradigmen zu einer Metaphorologie, 1960, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Boden M. A. 2004, The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge, London (wydanie drugie).
Zobacz w Google Scholar

Bono J. J., 1990, Science, discourse and literature: The role/rule of metaphor in science, [w:] S. Peterfreund (red.), Literature and Science: Theory and Practice, Boston: Northeastern University Press, s. 59−89.
Zobacz w Google Scholar

Borbely A. F., 2008, Metaphor and Psychotherapy, [w:] R. W. Gibbs Jr. (red.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press, New York, s. 412−424.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., 1985, The Social Space and the Genesis of the Group, „Theory and Society”, 14(6), s. 723–744.
Zobacz w Google Scholar

Bowdle B., Gentner D., 2008, Metaphor as Structure-Mapping, [w:] R. W. Gibbs, Jr. (red.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press, s. 109−128.
Zobacz w Google Scholar

Bowers J. W., 1963, Language intensity, social introversion, and attitude change, „Speech Monographs”, 30, s. 345−352 (za: Sopory, Dillard 2002a).
Zobacz w Google Scholar

Bowers J. W., Osborn M. M., 1966, Attitudinal effects of selected types of concluding metaphors in persuasive speeches, „Speech Monographs”, 33, s. 147−155 (za: Sopory, Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Bradbury T. N., Fincham F. D., 1988, The impact of attributions in marriage: An experimental analysis, „Journal of Social and Clinical Psychology”, 7, s. 147−162.
Zobacz w Google Scholar

Braddon-Mitchell D., Jackson D., 1996, The philosophy of mind and cognition, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Brandl M. S., Metaphor(m) and Foundational Metaphors in Vincent van Gogh, http://www.metaphorandart.com/articles/vangoghmet.html (dostęp 08.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Breugelmans S. M., Poortinga Y. H., Ambadar Z., Setiadi B., Vaca J. B., Widiyanto P., 2005, Body sensations associated with emotions in Rarámuri Indians, rural Javanese, and three student samples, „Emotion”, 5, s. 166–174.
Zobacz w Google Scholar

Brisard F., Frisson S., Sandra D., 2001, Processing Unfamiliar Metaphors in a Self-Paced Reading Task, „Metaphor and Symbol”, 16(1/2), s. 87−108.
Zobacz w Google Scholar

Bronk R., 2009, The Romantic Economist: Imagination in Economics, Cambridge University Press, New York (zob. także Richard Bronk, Cover Interview, May 22, 2009), http://rorotoko.com/interview/20090522_bronk_richard_romantic_economist_imagination_economics/?page=4 (dostęp 12.04.17).
Zobacz w Google Scholar

Brown D. E., Clement J., 1989, Overcoming misconceptions via analogical reasoning: abstract transfer versus explanatory model construction, „Instructional Science”, 18(4), s. 237−261.
Zobacz w Google Scholar

Brown T. L., 2003, Making Truth: Metaphor in Science, Chicago: University of Illinois Press.
Zobacz w Google Scholar

Broyard A., 1992, Intoxicated by his Illness and Other Writings on Life and Death, New York: Ballantine Books (za: Periyakoil).
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S., Goodnow J. J., Austin, G. A., 1956, A Study of Thinking, Wiley. Transaction Publishers, New Brunswick, London (6 wydanie).
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., 1980, Słowo wstępne do M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burge E. J., 2004, Bridging action and reflection: Strategies and questions for teaching librarians, [w:] D. B. Thomas (red.), National LOEX Library Instruction Conference, Reflective teaching: A bridge to learning: selected papers presented at the thirty-first National LOEX Library Instruction Conference, held in Madison, Wisconsin, 8 to 10 May 2003 Ann Arbor, Michigan: Pierian Press, s. 9−18.
Zobacz w Google Scholar

Burke A., Heuer F, Reisberg D., 1992, Remembering Emotional Events, „Memory & Cognition”, 20(3), s. 277–290, http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1210&context=faculty_scholarship (dostęp 02.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Burke K., 1945, A Grammar of Motives, New Jersey, Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Burns G. W., 2001, 101 healing stories: Using metaphors in therapy, New York: Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Bushe G. R., 2010, A comparative case study of appreciative inquiries in one organization: Implications for practice, „Review of Research and Social Intervention”, 29, s. 7−24 (za: Bushe, Storch).
Zobacz w Google Scholar

Bushe G. R., 2007, Appreciative inquiry is not (just) about the positive, „Organization Development Practicioner”, 39(4), s. 30−35 (podaje za Bushe, Storch, 2015).
Zobacz w Google Scholar

Bushe G. R., 2013a, Dialogic OD: A theory of practice, „Organization Development Practitioner”, 45(1), s. 11−17 (podaje za Bushe, Storch, 2015).
Zobacz w Google Scholar

Bushe G. R., 2013b, Generative process, generative outcome: The transformational potential of appreciative inquiry, [w:] D. L. Cooperrider, D. P. Zandee, L. N. Godwin, M. Avital, B. Boland (red.). Organizational Generativity: The Appreciative Inquiry Summit and a Scholarship of Transformation (Advances in Appreciative Inquiry, Emerald Group Publishing Limited, t. 4, s. 89–113.
Zobacz w Google Scholar

Bushe G. R., Storch J., 2015, Generative Image: Sourcing Novelty, [w:] G. R. Bushe, R. J. Marshak (red.), Dialogic Organization Development: The Theory and Practice of Transformational Change, Berrett-Koehler Publishers, Oakland, CA., s. 101−122.
Zobacz w Google Scholar

Cameron J. A., Alvarez J. M., Ruble D. N., Fuligni A. J., 2001, Children’s lay theories about ingroups and outgroups: Reconceptualizing research on prejudice, „Personality and Social Psychology Review”, 5, s. 118−128, http://humanvarieties.org/wp-content/uploads/2015/10/Childrens-lay-theories-about-ingroups-and-outgroups-bias.pdf (dostęp 22.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Cameron L., 2003, Metaphor in educational discourse, London: Continuum.
Zobacz w Google Scholar

Camp E., 2006, Metaphor in the Mind; the Cognition of Metaphor, „Philosophy Compass”, 1/2, Blackwell Publishing, s. 154−170, http://www.sas.upenn.edu/~campe/Papers/Camp.MetinMind.pdf (dostęp12.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Camp E., 2007, Thinking with maps, „Philosophical Perspectives”, 21, s. 145–182.
Zobacz w Google Scholar

Campbell B., 1998, Realism versus Constructivism: Which is More Appropriate Theory for Addressing the Nature of Science in Science Education, „Electronic Journal of Science Education”, Southwestern University, 3(1), http://ejse.southwestern.edu/article/view/7597/536 (dostęp 14.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Carey J., 1989, Communication as Culture, Routledge, New York and London.
Zobacz w Google Scholar

Carey S., 1991, Knowledge Acquisition: Enrichment or Conceptual Change, [w:] S. Carey, R. Gelman (red.), The Epigenesis of Mind: Essays on Biology and Cognition, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Zobacz w Google Scholar

Carroll N., 1996, A Note on Film Metaphor, [w:] N. Carroll, Theorizing the Moving Image, Cambridge: Cambridge University Press, s. 212−223.
Zobacz w Google Scholar

Carroll N., 1994, Visual metaphor, [w:] J. Hintikka (red.), Aspects of metaphor, Boston, MAL Kluver Academic Publications, s. 189−218.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., 1996, The information Age: Economy, Society and Culture, t. 1: The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell, https://deterritorialinvestigations.files.wordpress.com/2015/03/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.pdf (dostęp 15.04.17).
Zobacz w Google Scholar

Charteris-Black J., 2005 [2011], Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor, London, Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Charteris-Black J., 2004, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, New York: Palgrave MacMillan.
Zobacz w Google Scholar

Chen K., 2012, Could your language affect your ability to save money?, https://www.youtube.com/watch?v=lw3YTbubyjI (dostęp 12.10.17).
Zobacz w Google Scholar

Chiappe D., Kennedy J. M., Chiappe P., 2003, Aptness is more important than comprehensibility in predicting bias and preference for metaphors and similes, „Poetics”, 31, s. 51−68.
Zobacz w Google Scholar

Cirillo L., Crider C., 1995, Distinctive therapeutic uses of metaphor, „Psychotherapy”, 32, s. 511−519 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Clark D., 2006, Longitudinal conceptual change in students’ understanding of thermal equilibrium. An examination of the process of conceptual restructuring, „Cognition and Instruction”, 24(4), s. 467−563.
Zobacz w Google Scholar

Clement C., Gentner D., 1991, Systematicity as a Selection Constraint in Analogical Mapping, „Cognitive Science”, 15, 89−132.
Zobacz w Google Scholar

Clow B., 2001, Who’s afraid of Susan Sontag? Or, the myths and metaphors of cancer reconsidered, „Social History of Medicine”, 14, s. 293−312.
Zobacz w Google Scholar

Coëgnarts M., Kravanja P., 2016, Bibliography on Conceptual Metaphor Theory and Cinema, http://www.academia.edu/19903404/Bibliography_on_Conceptual_Metaphor_Theory_and_Cinema (dostęp 02.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Cohen T., 1976, Notes on metaphor, „Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 34, s. 249−259.
Zobacz w Google Scholar

Cooperrider D. L., Srivastva S., 1987, Appreciative inquiry in organizational life, [w:] R. W. Woodman, W. A. Pasmore (red.), Research in organizational change and development, t. 1. Stanford, CT: JAI Press, s. 129−169 (za: Bushe, Storch).
Zobacz w Google Scholar

Coulehan J., 2003, Metaphor and Medicine: Narrative in Clinical Practice, „Humanities and Medicine, Yale Journal of Biology and Medicine”, 76, s. 87−95.
Zobacz w Google Scholar

Coulson S., Oakley T., 2006, Purple persuasion: Conceptual blending and deliberative rhetoric, [w:] J. Luchenbroers (red.), Cognitive Linguistcs: Investigations across languages, fields and philosophical boundaries, Amsterdam: John Benjamins, s. 47−65 (za: Sopory, Dillard 2002a).
Zobacz w Google Scholar

Coulter H. L. 1988, The Divided Legacy: A History of the Schism in Medical Thought, Wehawken Book Co. Washington, D.C. Berkeley, California, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Coulter R. A., 2001, Zaltman, G., Coulter, C.S. Interpreting consumer perceptions of advertising: an application of the Zaltman Metaphor Elicitation Technique, „Journal of Advertising”, 30(1) s. 1−21.
Zobacz w Google Scholar

Cupchik G. C., 2003, The ‘interanimation’ of worlds: Creative metaphors in art and design, „The Design Journal”, 6(2), s. 14−28, https://www.researchgate.net/publication/233501503_The_’Interanimation’_of_Worlds_Creative_Metaphors_in_Art_and_Design (dostęp 14.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Cybulski J. L., Kelle, S., Saundage D., 2015, Interactive Exploration of Data with Visual Metaphors, „International Journal of Software Engineering & Knowledge Engineering”, 25(2), s. 231−252.
Zobacz w Google Scholar

Danto A., 1993, Metaphor and cognition, [w:] F. R. Ankersmit, J. J. A. Mooij (red.), Metaphor and knowledge, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, s. 21–35.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D., 1978, What Metaphors Mean, On Metaphor, Sacks, Chicago: University of Chicago Press, s. 29−45.
Zobacz w Google Scholar

Davidson W. P., 1983, The Third-Person Effect in Communication, „Public Opinion Quarterly”, 47(1), s. 1−15.
Zobacz w Google Scholar

De Bono, E., New Think: The use of lateral thinking in the generation of new ideas, Basic Books, New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

De GraziaS., 1962, Of Time, Work and Leisure, New York: Twentieth Century Fund.
Zobacz w Google Scholar

Dent-Read C., Szokolsky A., 1993, Where do metaphors come from?, „Metaphor and Symbolic Activity”, 8, s. 227–242.
Zobacz w Google Scholar

Detterman D. K., Ellis N. R., 1972, Determinants of Induced amnesia in short-term memory, „Journal of Experimental Psychology”, 95(2), s. 308−316.
Zobacz w Google Scholar

Dirven R., 1994, Metaphor and nation. Metaphors Afrikaners live by, Frankfurt am Main: Peter Lang.
Zobacz w Google Scholar

Draaisma D., 2016, Machina pamięci: Historia pamięci, (tłum. R. Pucek), Alethea, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duit R., 1991, On the role of analogies and metaphors in learning science, „Science Education”, 75(6), s. 649−672.
Zobacz w Google Scholar

Dunn J., 2015, Three Types of Metaphoric Utterances That Can Synthesize Theories of Metaphor, „Metaphor and Symbol”, 30(1), s. 1−23.
Zobacz w Google Scholar

Duschinsky R., 2012, Tabula Rasa and Human Nature, „Philosophy”, 87(04), s. 509−529, http://nrl.northumbria.ac.uk/10448/1/_PHI_PHI87_04_S0031819112000393a.pdf (dostęp 09.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Eeasterbrook I. A., 1959, The effect of emotion on cue utilization and the organization of behavior, „Psychological Review”, 66, s. 183−201.
Zobacz w Google Scholar

Eerden B., 2009, 11. Anger in Asterix: The metaphorical representation of anger in comics and animated films. [w:] Forceville C. J., Urios-Aparisi E. (red.), „Multimodal Metaphor”, s. 243–264. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
Zobacz w Google Scholar

Efland A. D., 2002, Art and cognition: integrating the visual arts in the curriculum, New York: Teachers College Press (za: Serig).
Zobacz w Google Scholar

Ekman P. (red.), 1982, Emotion in the human face, Cambridge, England: University of Cambridge Press.
Zobacz w Google Scholar

Elkind D., 1989, Developmentally Appropriate Practice: Philosophical and Practical Implications, „Phi Delta Kappan”, 71(2), s. 113−117.
Zobacz w Google Scholar

Elman J., 1990, Finding Structure in Time, „Cognitive Science”, 14, 179–211.
Zobacz w Google Scholar

Engeström Y., 1999, Innovative Learning in Work Teams: Analyzing Cycles of Knowledge Creation in Practice, [w:] Y. Engeström R. Miettinen R. L. Punamäki (red.), Perspectives on Activity Theory. Cambridge University Press, Cambridge, s. 377−404.
Zobacz w Google Scholar

Epstein S., 2003, Cognitive-Experiental Self-Theory of Personality, [w:] T. Millon, M. Lerner (red.), Comprehensive handbook of psychology, t. 5: Personality and social psychology, Hoboken, NJ: Wiley & Sons, s. 159−184.
Zobacz w Google Scholar

Evans-Pritchard E. E., 1956, Neur Religion,Oxford: Oxford University Press, s. 84–85, por. http://www.cpcjournal.org/doi/full/10.1597/09-046#sthash.5WXpYr8K.dpuf (dostęp 30.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Fauconnier G., 1994, Mental spaces, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Fauconnier G., Turner M., 1998, Conceptual integration networks, „Cognitive Science”, 22(2), s. 133−187.
Zobacz w Google Scholar

Fez-Barringten B., (autor), E. Hart (red.), 2012, Architecture: The Making of Metaphor, Cambridge Scholar Publishing. Newcastle upon Tyne.
Zobacz w Google Scholar

Fincham F. D., Jaspers J. M., 1980, Attribution of responsibility: From man the scientist to man as lawyer, [w:] Berkowitz L. (red.), „Advances in experimental social psychology” New York: Academic Press, 13, s. 81–138.
Zobacz w Google Scholar

Fine H. J., Pollio H. R., Simpkinson C., 1973, Figurative language, metaphor and psychotherapy, Psychotherapy: „Theory, Research and Practice”, 10, s. 87–91 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Fischer K., 2009, Mind, Brain, and Education: Building a Scientific Groundwork for Learning and Teaching, „International Mind, Brain, and Education Society and Wiley Periodicals”, 3(1), s. 3–16, https://www.gse.harvard.edu/~ddl/articlesCopy/Fischer-Groundwork.MBE2009.3.1.pdf (dostęp 02.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Fiske S. T., Taylor S. E., 1984, Social cognition, Addison-Wesley Pub.Co. (2 wydanie1991: New York: McGraw-Hill).
Zobacz w Google Scholar

Fodor J., 1990, A theory of content, Cambridge, MA: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Fodor J., 1987, Psychosemantics, Cambridge, MA: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Fodor J., 1975, The language of thought, New York: Cromwell.
Zobacz w Google Scholar

Fodor J., 1981, Representations, Cambridge, MA: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Fontanier P., 1968, Les Figures du discours, Gerard Genette, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., 2000, Compasses, beauty queens, and other PCs: Pictorial metaphors in computer advertisements, „Journal of Linguistics”, 24, s. 31–55.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., 2008a, Metaphor in pictures and multimodal representations, [w:] R. W. Gibbs Jr. (red.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, s. 462−482.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., 2007, Multimodal metaphor in ten Dutch TV-commercials, „The Public Journal of Semiotics”, 1(1), s. 15−34.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., 2008b, Pictorial and multimodal metaphor in commercials, [w:] E. F. McQuarrie, B. J. Phillips, (red.), Go Figure! New Directions in Advertising Rhetoric, Armonk NY: ME Sharp, s. 272−310.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., 1996, Pictorial metaphor in advertising, London, UK: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., 1994, Pictorial metaphors in advertisements, „Metaphor and Symbolic Activity”, 9(1), s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Forceville C., Urios-Aparisi E., 2009, Multimodal Metaphor, Walter de Gruyer.
Zobacz w Google Scholar

Forrest D. V., 1973, On one’s own onymy, „Psychiatry”, 36, s. 266−290 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Frank S. A., 2012, Wright’s Adaptive Language versus Fisher’s Fundamental Theorem, [w:] E. Svensson, R. Calsbeek (red.), The Adaptive Landscape in Evolutionary Biology, Oxford University Press, Oxford, s. 41−58, https://books.google.pl/books?id=MVWe9lkJnjoC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dostęp 26.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Frederick S., Fischhoff B., 1998, Scope (In)sensitivity in Elicited Valuations, „Risk, Decision, and Policy”, 3(2), s. 109−123.
Zobacz w Google Scholar

French M., 1996, Conceptual Design, Springer-Verlag, London, UK.
Zobacz w Google Scholar

Furnham A., 1988, Lay Theories: Everyday Understandings of Problems in the Social Sciences, New York: Pergamon.
Zobacz w Google Scholar

Gaensbauer T. J., Hiatt S., 1984, Facial Communication of Emotion in Early Infancy, [w:] N. A. Fox, R. J. Davidson (red.), The Psychobiology of Affective Development, Psychology Press, s. 207−230.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H., 1985, The Mind’s New Science, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., 1982, Are scientific analogies metaphors?, [w:] D. Miall (red.), Metaphors: Problems and perspectives. Brighton, UK: Harvester, s. 106−132 (podaje za Sopory, Dillard 2002).
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Bowdle B., Wolff P., Borobat C., 2001, Metaphor is like analogy, [w:] D. Gentner, K. J. Holyoak, B. K. Kokinov (red.), Perspectives from cognitive science, Cambridge, MA: MIT Press, s. 199−254.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Clement C., 1988, Evidence for relational selectivity in the interpretation of analogy and metaphor, [w:] G. H. Bower (red.), „The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory”, New York: Academic Press, 22, s. 307−358.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Markman A. B., 1994, Structural alignment in comparison: No difference without similarity, „Psychological Science”, 5, s. 152−158.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Markman A. B., 1997, Structure Mapping in Analogy and Similarity, „American Psychologist”, 5, s. 45−56.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Rattermann M. J., 1991, Language and the career of similarity, [w:] S. A. Gelman, J. P. Brynes (red.), Perspectives on Language and Thought: Interrelations in Development, Cambridge University Press, s. 225−277.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., 1983, Structure-mapping: A theoretical framework for analogy, Cognitive Science”, 7, s. 155−170.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., 1989, The mechanisms of analogical transfer, [w:] S. Vosniadou, A. Ortony (red.), Similarity and analogical reasoning, Cambridge, England: Cambridge University Press, s. 199−242.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., 1988, Viewing Metaphor as Analogy, [w:] D. H. Helman (red.), Analogical Reasoning, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Wolff P., 1997, Alignment in the Processing of Metaphor, „Journal of Memory and Language”, 37, s. 331−355.
Zobacz w Google Scholar

Gentner D., Rattermann M. J., 1998, Deep thinking in children: The case for knowledge change in analogical development. „Behavioral and Brain Sciences”, 21(6), s. 837−838
Zobacz w Google Scholar

Gibbs R. W. Jr., 2008, The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs R., Bogdonovich J., 1999, Mental imagery in interpreting poetic metaphor, „Metaphor and Symbol”, 14, s. 37−44.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs R. W. Jr., 1994, The poetics of mind: Figurative thought, language, and understanding. New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gick M. L., Holyoak K. J., 1980, Analogical problem solving, „Cognitive Psychology”, 12, s. 306−355, http://groups.psych.northwestern.edu/gentner/papers/KurtzMiaoGentner01.pdf (dostęp 13.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Gilbert D. T., 1989, Thinking Lightly About Others: Automatic Components of the Social Inference Process, [w:] J. S. Uleman, J. A. Bargh (red.), Unintended thought, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, s. 189−211.
Zobacz w Google Scholar

Gilbert J. D., 2002, Inferential Correction, [w:] T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Heuristics and biases: The psychology of intuitive thought, New York: Cambridge University Press, s. 167−184.
Zobacz w Google Scholar

Giora R., 2002, Literal vs. Figurative Language, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gkiouzepas L., Hogg M. K., 2011, Articulating a New Framework for Visual Metaphors in Advertising, „Journal of Advertising”, 40 (1), s. 103−120.
Zobacz w Google Scholar

Głażewski M., Teoria systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna: między metafizyką a metabiologią, cejsh.icm.edu.pl/.../Michal_Glazewski_Teoria_systemow_autopojetyczny... (dostęp 25.08.17).
Zobacz w Google Scholar

Głażewski M., 2010, Dystopia: pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zobacz w Google Scholar

Gleik J., 1999, Faster: The Acceleration of Just About Everything, New York: Pantheon Books.
Zobacz w Google Scholar

Glöckner A., Betsch T., 2008, Multiple-reason decision making based on automatic processing, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 34, s. 1055−1075.
Zobacz w Google Scholar

Glucksberg S., Keysar B., 1990, Understanding metaphorical comparisons: Beyond similarity, „Psychological Review”, 97, s. 3−18.
Zobacz w Google Scholar

Glucksberg S., McGlone M. S., Manfredi D. A., 1997, Property Attribution in metaphor comprehension, „Journal of Memory and Language”, 36, s. 50−67.
Zobacz w Google Scholar

Glynn S. M., 1989, The teaching with analogies model, [w:] K. D. Muth (red.), Children’s comprehension of text: Research into practice. Newark, DE: International Reading Association, s. 185−204.
Zobacz w Google Scholar

Glynn S. M., 2008, Making science concepts meaningful to students: teaching with analogies, [w:] S. Mikelskis-Seifert, U. Ringelband, & M. Brückmann (red.), Four decades of research in science education: From curriculum development to quality improvement, Münster, Germany: Waxmann, s. 113−125.
Zobacz w Google Scholar

Goatly A., 1997, The Language of Metaphor, London. Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Goatly A., 2007, Washing Brain: Metaphor and Hidden Ideology, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, s. 21−22.
Zobacz w Google Scholar

Godin G., Sheeran P., Conner M., Germain M., 2008, Asking questions changes behavior: mere measurement effects on frequency of blood donation, „Health Psychology”, 27(2), s. 179−84.
Zobacz w Google Scholar

Goldblum N. Margalit A., 1994, Metaphors in an open-class test, [w:] J. Hintikka (red.), Aspects of Metaphor, Dordrecht: Kluwer, s. 219−241.
Zobacz w Google Scholar

Goodenough W., 1957, Cultural anthropology and linguistics: Report of the 7th Round Table Meeting on Linguistics and Language Study, P. Gavin, Washington, D.C.: Georgetown University, s. 167−173.
Zobacz w Google Scholar

Goodman N., 1976, Languages of Art: An Approach to A theory of Symbols, (2 wydanie) Indianopolis: Hackett Publishing Company.
Zobacz w Google Scholar

Gordon W. J. J., 1961, Synectics: The development of creative capacity, Harper & Row, New York.
Zobacz w Google Scholar

Goschler J., 2007, Metaphors in Cognitive and Neurosciences: Which impact have metaphors on scientific theories and models?, Darmstadt, „metaphorik.de” 12, http://www.metaphorik.de/sites/www.metaphorik.de/files/journal-pdf/12_2007_goschler.pdf (dostęp 30.11.17).
Zobacz w Google Scholar

Gottfried G. M., 1997, Using metaphors as modifiers: Children’s production of metaphoric compounds, „Journal of Child Language”, 24(3), s. 567−601.
Zobacz w Google Scholar

Gould P., White R., 1974, Mental Maps, Harmondsworth: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

Graham S., Weiner B., 2013, Theories and Principles of Motivation, [w:] D. C. Berliner, R. C. Calfee (red.), Handbook of Educational Psychology, Routledge, s. 63−85.
Zobacz w Google Scholar

Gravengaard G., 2011, The Metaphors Journalists Live by: Journalists’ Conceptualisation of Newswork, „Journalism”, 13(8), s. 1064−1082.
Zobacz w Google Scholar

Greene R., Elffers J., 2010, The 48 Laws of Power, Profile Books, London.
Zobacz w Google Scholar

Gregorowicz J., 1995, Zarys logiki dla prawników, Grand Gamma, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grice H. P., 1980, Logic and conversation, [w:] P. Cole, J. L. Morgan (red.), Syntax and semantics, V/3, New York: Academic Press 1975, s. 41–58; (Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” 1977, 6, s. 85–99 oraz w B. Stanosz (red.) Język w świetle nauki. Czytelnik, Warszawa, s. 91−114), http://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf (dostęp 28.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Guthrie M., 1972, Effects of credibility, metaphor, and intensity of comprehension, credibility, and attitude change, nieopublikowana praca (za: Sopory i Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Hacco E., Shu L. H., 2002, Biomimetic Concept Generation Applied to Design for Remanufacture, Proceedings of the DETC 2002, ASME 2002 Design Engineering Technical Conferences and Computer and Information in Engineering Conference, Montreal, Quebec. Canada.
Zobacz w Google Scholar

Hadley C. B., MacKay D. G., 2006, Does emotion help or hinder immediate memory? Arousal versus priority-binding mechanisms, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”, 32, s. 79−88.
Zobacz w Google Scholar

Haglund J., 2013, Collaborative and self-generated analogies in science education, „Studies in Science Education”, 49(1), s. 35–68, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:621708/FULLTEXT01.pdf (dostęp 13.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Haley J., 1999, Niezwykła terapia: techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona, (tłum. M. Majchrzak, M. Przylipiak z: Uncommon therapy [1973]), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Hardcastle V. G., 1998, The puzzle of attention, the importance of metaphors, „Philosophical Psychology”, 11(3), s. 331−351.
Zobacz w Google Scholar

Harrison A., Treagust D., 2006, Teaching and learning with analogies – friend or foe, [w:] P. Aubusson, A. Harrison, D. Ritchie (red.), Metaphor and analogy in science education, Dordrecht, The Netherlands: Springer, s. 11−24.
Zobacz w Google Scholar

Hausman C. R., 1989, Metaphor and art, New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hawking S. W., 2016, Ilustrowana krótka historia czasu, Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Hesse M. B., 1966, Models and Analogies in Science, Notre Dame, Ind. University of Notre Dame Press.
Zobacz w Google Scholar

Hey J., Linsey J., Agogino A., Wood K., 2008, Analogies and Metaphors in Creative Design, „International Journal of Engineering Education”, 24(2), s. 283−294, http://www.ijee.ie/articles/HMUDD/Vol24-2/s11_ijee2031.pdf (dostęp 16.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Higgins E. T., 1996, Knowledge Activation: Accessibility, Applicability, and Salience, [w:] E. T. Higgins, A. Kruglansky (red.), Social Psychology: Handbook of basic principles, New York: Guilford Press, s. 133−168.
Zobacz w Google Scholar

Hill T., Lewicki P., Czyżewska M., Boss A., 1989, Self-perpetuating developments of encoding biases in person perception, „Journal of Personality and Social Psychology”, 57, s. 373−387.
Zobacz w Google Scholar

Hitchon J. C., 1991, To be or what to be: Metaphorical predication in advertising, (praca doktorska, University of Wisconsin-Madison. Dissertation Abstracts International, 52 (04A), s. 14−38 (za: Sopory i Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., 2010, Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd Edition, McGraw-Hill USA.
Zobacz w Google Scholar

Hogarth R. M., Karelaia N., 2007, Heuristic and linear models of judgment: Matching rules and environments, „Psychological Review”, 114, s. 733−758.
Zobacz w Google Scholar

Hogarth R. M., Karelaia N., 2005, Ignoring information in binary choice with continuous variables: When is less “more”?, „Journal of Mathematical Psychology”, 49, s. 115−124.
Zobacz w Google Scholar

Hong Y., Levy S. R., Chiu C., 2001, The Contribution of the Lay Theories Approach to the Study of Groups, „Personality and Social Psychology Review”, 5(2), s. 98−106.
Zobacz w Google Scholar

Hull C. L., 1952, A behavior system: An introduction to a behavior theory concerning the individual organism, New Haven: Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Huxley A., 1962, Words and Their Meanings, [w:] Max Black (red.), The Importance of Language, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, N.Y., (cytat s. 1).
Zobacz w Google Scholar

Incao P. F., 2012, The Paradigm Shift in Medicine and Science, Talk presented at the National Vaccine Information Conference, 2002/2003 http://philipincao.crestone-colorado.com/index_htm_files/The%20Paradigm%20Shift%20in%20Medicine%20and%20Science.pdf (dostęp 02.05.17).
Zobacz w Google Scholar

Indurkhya B., Kattalay K., Ojha A., Tand P., 2008, Experiments with a Creativity – Support System based on Perceptual Similarity, [w:] H. Fujita, I. Zualkernan (red.) New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, IOS Press: Amsterdam, s. 316−327, https://researchweb.iiit.ac.in/~amitashojha/somet.pdf (dostęp 03.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Indurkhya B., Ogawa S., 2012, An Empirical Study on the Mechanisms of Creativity in Visual Arts, [w:] Proceedings of the 34th Annual Conf. of the Cog. Sci. Society: CogSci, Sapporo, Japan.
Zobacz w Google Scholar

Indurkhya B., Ojha A., 2013, An Empirical Study on the Role of Perceptual Similarity in Visual Metaphors and Creativity, „Metaphor and Symbol”, 28, s. 233−253.
Zobacz w Google Scholar

Indurkhya B., Stojanov G., Creativity and Cognitive Development: The Role of Perceptual Similarity and Analogy, [w:] Creativity and (Early) Cognitive Development: Papers from the 2013 AAAI Spring Symposium, https://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS13/paper/viewFile/5792/5929 (dostęp 03.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Indurkhya B., 1994, Thinking Like A Child: The Role of Surface Similarities in Stimulating Creativity, Creativity and (Early) Cognitive Development: Papers from the 2013 AAAI Spring Symposium Ingram J. L., The role of figurative language in psychotherapy: A methodological examination, „Metaphor and Symbolic Activity”, 9, s. 271−288 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Ivie R. L., 1996, Tragic Fear and the Rhetorical Presidency: Combating Evil in the Persian Gulf, [w:] M. J. Medhurst (red.), Beyond the Rhetorical Presidency, College Station: Texas A&M University Press, s. 153−178.
Zobacz w Google Scholar

Jackendoff R., 1996, Conceptual Semantics and Cognitive Linguistics, „Cognitive Linguistics”, 7(1), s. 93−129.
Zobacz w Google Scholar

Johnson M., 1987, The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Jowett G. S., O’Donnell V., 2006, Propaganda & Persuasion, Sage Publications. Califorrnia, London, New Dehli.
Zobacz w Google Scholar

Jung C. G., 1981, Archetypy i symbole: Pisma wybrane, Czytelnik Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., 2003, Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics, „The American Economic Review”, 93(5), s. 1449−1475, https://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/Maps_bounded_rationality_DK_2003.pdf (dostęp 22.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A., 1981, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, „Science”, 211(30), s. 453−458, http://psych.hanover.edu/classes/cognition/papers/tversky81.pdf (dostęp 22.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Kaplan J., 2008, The end of the adaptive landscape metaphor?, „Biology & Philosophy”, 23, s. 625−638.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan S. J., 1992, A Conceptual Analysis of Form and Content in Visual Metaphors, „Communication”, 13, s. 197−209.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan S. J., 1990, Visual Metaphors in the Representation of Communication Technology, „Critical Studies in Mass Communication”, 7, s. 37−47.
Zobacz w Google Scholar

Katz A. N., Clark J., Marschark M., Paivio A., 1988, Norms for 204 Literary and 260 Nonliterary Metaphors on 10 Psychological Dimensions, Metaphor and Symbolic Activity, 3(4), s. 191–214.
Zobacz w Google Scholar

Katz A. N., 1989, On choosing the vehicles of metaphors: Referential concreteness, semantic distances, and individual differences, „Journal of Memory and Language”, 28(4), s. 486–499.
Zobacz w Google Scholar

Kennedy J. M., 1993, Drawing and the blind, Pictures to touch, New Haven, CT: Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kennedy J. M., 2008, Metaphor and Art, [w:] R. W. Gibbs, Jr. (red.), Metaphor and Thought: The State of the Art, Cambridge University Press, s. 447−461.
Zobacz w Google Scholar

Kennedy J. M., 1982, Metaphor in pictures, „Perception”, 11, s. 589–605.
Zobacz w Google Scholar

Keysar B., Shen Y., Glucksberg S., Horton W. S., 2000, Conventional Language: How Metaphorical Is It?, „Journal of Memory and Language”, 43, s. 576−593.
Zobacz w Google Scholar

King P., 2012, Metaphor and Methodology for Cross cultural Investigation of Hebrew Emotions, „Journal of Translation”, 8(1), s. 9−25.
Zobacz w Google Scholar

Kirstein L., 1971, Movement and Metaphor: Four centuries of ballet, Pitman.
Zobacz w Google Scholar

Kittay E., 1987, Metaphor: Its cognitive force and linguistic structure, Oxford: Clarendon Press (za: Borbely).
Zobacz w Google Scholar

Klamer A., Leonard T. C., 1994, So what’s an economic metaphor?, [w:] P. Mirowski (red.), Natural Images in Economic Thought: Markets Read in Tooth and Claw, Cambridge University Press, s. 20−52, https://www.princeton.edu/~tleonard/papers/metaphor.pdf (dostęp 06.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Koestler A., 1964, The Act of Creation, London: Hutchinson & Co. (przedruk: Penguin Books: Arcana, 1989).
Zobacz w Google Scholar

Koller V., 2004, Metaphor and Gender in Business Media Discourse: A Critical Cognitive Study. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Kopp R. R., 1995, Metaphor therapy: Usingclient-generated metaphors in psychotherapy, New York: Brunner/Mazel (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Kövecses Z., 2000a, American English. An introduction. Peterborough, Canada: Broadview Press.
Zobacz w Google Scholar

Kövecses Z., 1995, Anger: Its language, conceptualization, and physiology in the light of cross-cultural evidence, [w:] J. R. Taylor, R. E. MacLaury (red.), Language and the Cognitive Construal of the World. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 79−92.
Zobacz w Google Scholar

Kövecses Z., 2005, Metaphor in Culture: Universality and Variation, New York and Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kovecses Z., 2002, Metaphor: a Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford and New York.
Zobacz w Google Scholar

Kövecses Z., 2008, Universality and Variation in the Use of Metaphor, [w:] N. L. Johannesson, D. C. Minugh (red.), Selected Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Metaphor Festivals, Stockholm: Department of English, Stockholm University, s. 51–74, http://remat.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/04/Kovecses_Universality-and-Variation-in-the-Use-of-Metaphor.pdf (dostęp 21.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Kövesces Z., 2006, Language, Mind and Culture. Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kövesces Z., 2000b, Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn T. S., 2011, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa; The Structure of Scientific Revolutions.
Zobacz w Google Scholar

Kurtz K. J., Miao C. H. Gentner D., 2001, Learning by Analogical Bootstrapping, „The Journal of the Learning Science”, 10(4), s. 417−446, http://groups.psych.northwestern.edu/gentner/papers/KurtzMiaoGentner01.pdf (dostęp 10.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., 1987, Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind, Chicago: Chicago University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Espenson J., Schwartz A., 1991, Master metaphor list, second draft copy. Manuscript [rękopis] .
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metaphors We Live By, Chicago, University of Chicago Press 1980; Metafory w naszym życiu, (tłum. T. Krzeszowski). Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Turner M., 1989, More than Cool Reason: A Field Guide to poetic Metaphor, Chicago: The University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Larsen V., Luna D., Peracchio L. A., 2004, Points of View and Pieces of Time: A Taxonomy of Image Attributes, „Journal of Consumer Research”, 31(1), s. 102−111.
Zobacz w Google Scholar

Lenrow P. B., 1966, Use of metaphor infacilitating constructive behavior change, „Psychotherapy: Theory, Research and Practice”, 3, s. 145−148 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Levin S. R., 1977, The Semantics of Metaphor, John Hopkins University Press.
Zobacz w Google Scholar

Levitt H., Korman Y., Angus L., 2000, A metaphor analysis in treatments of depression: Metaphor as a marker of change, „Counselling Psychology Quarterly”, 13, s. 23−35 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Lewin K., 1935, A dynamic Theory of personality, McGraw-Hill New York.
Zobacz w Google Scholar

Lewin K., 1936, Principles of topological psychology, McGraw-Hill New York.
Zobacz w Google Scholar

Lewis D., 1994, Reduction of Mind, [w:] S. Guttenplan (red.), A companion to the philosophy of mind, Oxford: Blackwell, s. 412−431.
Zobacz w Google Scholar

Libet B., http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html
Zobacz w Google Scholar

Liu C. H., Kennedy J. M., 1996, Form and its symbolic meaning, [w:] R. Woodfield (red.), Gombrich on Art. And Psychology, Manchester: Manchester UP, s. 127−140.
Zobacz w Google Scholar

Locke J., 1955 [1690] Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, Księga III, Rozdz. 10. PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Loewenstein J., Thompson L., Gentner D., 1999, Analogical encoding and relational language in long term transfer of negotiation, „Psychosomatic Bulletin & Review”, 6, s. 586−597 (za: Kurtz).
Zobacz w Google Scholar

Lorenz K., 2002 [1966] On aggression, Psychology Press, Routledge, London, New York (z niem. Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der Aggression, 1963)
Zobacz w Google Scholar

Lotman J., 2005, On the Semiosphere, „Труды по знаковым системам” 1984, 17, s. 5–23, (tłum. na j. angielski W. Clark), „Sign Systems Studies”, 33(1), s. 327−336.
Zobacz w Google Scholar

Low G., 2008, Metaphor and education, [w:] R.W. Jr. Gibbs (red.), The Cambridge handbook of metaphor and thought; Cambridge: Cambridge University Press, s. 212−231.
Zobacz w Google Scholar

Lubich C., 2000, Il grido, Roma: Citta Nuova.
Zobacz w Google Scholar

Lutz C. A., 1988, Unnatural emotions: Everyday sentiments on a Micronesian atoll and their challenge to western theory, Chicago, IL: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Lyddon W. J., Clay A. L., Sparks C. L., 2001, Metaphor and change in counseling, „Journal of Counseling and Development”, 79, s. 269−274 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Maalej Z. A., 2004, Figurative language in anger expressions in Tunisian Arabic: An extended view of embodiment, „Metaphor and Symbol”, 19(1), s. 51−75.
Zobacz w Google Scholar

Maalej Z. A., 2001, Processing Pictorial Metaphor in Advertising: A Cross-Cultural Perspective, „Academic Research” 1 (Tunisia, Sfax), s. 19−42.
Zobacz w Google Scholar

Maassen S., Weingart P., 1995, Metaphors – Messengers of Meaning: A Contribution to an Evolutionary Sociology of Science, „Science Communication”, 17(1), s. 9−31.
Zobacz w Google Scholar

MacCormac E., 1985, A cognitive theory of metaphor, Cambrodge, MA: Mit Press.
Zobacz w Google Scholar

Maes A., Schilperoord J., 2008. Classifying Visual Rhetoric: Conceptual and Structural Heuristics, [w:] E. F. McQuarrie, B. J. Phillips (red.), Go Figure! New Directions in Advertising Rhetoric, Armonk, NY: M. E. Sharpe, s. 227−253.
Zobacz w Google Scholar

Mammadov A., 2010, Metaphors in the American and Russian political discourse, Rask Journal, 31, s. 67−87, http://static.sdu.dk/mediafiles/C/8/1/%7BC81F7500-F598-45CD-86E0-F44DF4D1FC5A%7Dazad%20mammadov.pdf (dostęp 18.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Marquez G. G., 2014, Miłość w czasach zarazy, Muza S.A., Warszawskie Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A., 1997 [1890], Principles of Economics, Prometheus Books.
Zobacz w Google Scholar

Massey D. B., 1984, Spatial divisions of labour: Social structures and the geography of production, New York: Methuen.
Zobacz w Google Scholar

Matsuki K., 1995, Metaphors of anger in Japanese, Berlin: Mouton.
Zobacz w Google Scholar

Maturana H. R., Varela F. J., 1980, Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living, t. 42, Boston Studies in the Philosophy and History of Science, Springer Science & Business Media Dordrecht: Reidel Publishing.
Zobacz w Google Scholar

McAdams D., Wood K., 2002, A Quantitative Similarity Metric for Design by Analogy, „ASME Journal of Mechanical Design”, 124(2), s. 173−182.
Zobacz w Google Scholar

McClosky D. N., 1985, The Rhetoric of Economics, Madison, University of Wisconsin Press.
Zobacz w Google Scholar

McGaugh J. L., 2004, Memory reconsolidation hypothesis revived but restrained: Theoretical comment on Biedenkapp and Rudy (2004), „Behavioral Neuroscience”, 118, s. 1140−1142.
Zobacz w Google Scholar

McGregor S., Purver M., Wiggins G., 2015, Metaphor, Meaning, Computers and Consciousness, https://www.cs.kent.ac.uk/events/2015/AISB2015/proceedings/philosophy/mcgregor.pdf (dostęp 21.04.17).
Zobacz w Google Scholar

McMullen L. M., 2008, Putting it in Context, [w:] R. W. Jr Gibbs (red.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge University Press, New York, s. 397−411.
Zobacz w Google Scholar

McQuarrie E. F., Mick D. G., 1999, Visual rhetoric in advertising: text interpretative, experimental, and reader-response analyses, „Journal of Consumer Research”, 26(1), s. 37−54.
Zobacz w Google Scholar

McQuarrie E. F., Phillips B., 2005, Indirect Persuasion in Advertising: How Consumers Process Metaphors Presented in Pictures and Words, „Journal of Advertising”, 34(2), s. 7−21.
Zobacz w Google Scholar

Mechling J., 1990, Theory and the other; or, Is this session the text?, „American Behavioral Scientist”, 34(2), s. 153−164.
Zobacz w Google Scholar

Medin D., Ross B. H., Markman A. B., 2001, Cognitive Psychology, Hartcourt College Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Messaris P., 1997, Visual persuasion: The Role of Images in Advertising, Thousand Oaks: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Miller G. A., 1993, Images and Models, Similes and Metaphors, [w:] Metaphor and Thought, Cambridge University Press, Cambridge, s. 202−254.
Zobacz w Google Scholar

Miller G. A., 1956, The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information, „Psychological Review”, 63(2), s. 81−97.
Zobacz w Google Scholar

Mills J., Aronson E., 1965, Opinion change as a function of the communicator’s attractiveness and desire to influence, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1, s. 173−177.
Zobacz w Google Scholar

Mirowski P., 1989, More Heat Than Light: Economics as Social-Physics, Physics as Nature’s Economics, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell A. A., Olson J. C., 1981, Are product attribute beliefs the only mediator of advertising effects on brand attitude?, „Journal of Advertising”, 28(4), s. 1−12.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewski K., 2010, O metaforze w mediach niejęzykowych, „Estetyka i Krytyka”, 24(1), s. 77−89, http://estetykaikrytyka.pl/art/24/eik_24_6.pdf (dostęp 23.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Morgan G., 2015, Images of Organization, Newbury Park, CA: Sage Publications Inc. 1986; Obrazy organizacji, (tłum. Z. Wiankowska-Ładyka), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Morgan G., 1980, Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving in Organization Theory, „Administrative Science Quaterly”, 25(4), s. 605–622.
Zobacz w Google Scholar

Morgan S. E., Reichert T., 1999, The message in the metaphor: assessing the comprehension of metaphors in advertisments, „Journal of Advertising”, 28(4), s. 1−12.
Zobacz w Google Scholar

Murdock B. B. Jr., 1974, Human memory: Theory and data, Potomac, MD: Lawrence Erlbaum Associates.
Zobacz w Google Scholar

Nagel E., 1970, The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation, New York: Harcourt, Brace and World 1961; Struktura nauki, zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, (tłum. J. Giedymin, B. Rassalski, H. Eilstein), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Namy L. L., Gentner D., 2002, Making a Silk Purse Out of Two Sow’s Ears: Young Children’s Use of Comparison in Category Learning, „Journal of Experimental Psychology”, 131(1), s. 5−15.
Zobacz w Google Scholar

Neisser U., 1976, Cognition and Reality. Freeman, San Francisco, CA.
Zobacz w Google Scholar

Neisser U., 1967, Cognitive Psychology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Zobacz w Google Scholar

Nelson M. R., Hitchon J. C., 1999, Loud tastes, colored fragrances, and scented sounds: How and when to mix the senses in persuasive communications, „Journalism & Mass Communication Quaterly”, 76(2), s. 354−372.
Zobacz w Google Scholar

Nelson M. R., Hitchon J. C., 1995, Theory of synesthesia applied to persuasion in print advertising Headlines, „Journalism & Mass Communication Quaterly”, 72(2) s. 346−360.
Zobacz w Google Scholar

Newberg A., D’Aquili E., Rause V., 2001, Why God Won’t Go Away. Brain Science & the Biology of Belief, New York: Ballantine Books.
Zobacz w Google Scholar

Newell R. B., Broder A., 2008, Cognitive processes, models and metaphors in decision research, „Judgement and Decision Making”, 3(3), s. 195−204.
Zobacz w Google Scholar

Niebert K., Gropengießer H., 2011, ‘CO2 causes a hole in the atmosphere.’ Using laypeople’s conceptions as a starting point to communicate climate change, [w:] W. Leal (red.), The economic, social and political elements of climate change, Berlin: Springer, s. 603−622.
Zobacz w Google Scholar

Niebert K., Marsch S., Treagust D. F., 2012, Understanding Needs Embodiment: A Theory-Guided Reanalysis of the Role of Metaphors and Analogies in Understanding Science, „Science Education” Wiley Periodicals, Inc., 96(5), s. 849−877.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka I., Nishiguchi T., (red.), 2001, Knowledge emergence: Social, technical, and evolutionary dimensions of knowledge creation, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Nonaka I., Takeuchi H., 1995, The knowledge creating company, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Oakes L. M., Coppage D. J., Dingel, A., 1997, By land or by sea: The role of perceptual similarity in infants’ categorization of animals, „Developmental Psychology”, 33, s. 396−407.
Zobacz w Google Scholar

Ortony A., 1979, Beyond Literal Similarity. „Psychological Review”, 86, s. 160−180.
Zobacz w Google Scholar

Ortony A., 1980, Metaphor: A Multidimensional Problem, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge University Press, s. 1−19.
Zobacz w Google Scholar

Osborne J. F., 1996, Beyond constructivism, „Science Education”, 80 (1), s. 53−82.
Zobacz w Google Scholar

Ottati V., Rhoads S., Graesser A. C., 1999, The effect of metaphor on processing style in a Persuasion task: Amotivational Resonance Model, „Journal of Personality and Social Psychology”, 77, s. 688−697, https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors%20/The%20effect%20of%20Metaphor.pdf (dostęp 21.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Paavola S., Hakkarainen K., 2009, From meaning making to joint construction of knowledge practices and artefacts – A trialogical approach to CSCL, [w:] C. O’Malley, D. Suthers, P. Reimann i A. Dimitracopoulou (red.), „Computer Supported Collaborative Learning Practices: CSCL2009 ConferenceProceeding”, s. 83−89, http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/texts/paavola-hakkarainen-2009-trialogical-cscl.pdf (dostęp 14.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Pawełczyk P., 2000, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pearce S. S., 1996, Flash of insight: Metaphor and narrative in therapy, Needham Heights: MA: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Peirce C. S., 1997, Wybór pism semiotycznych, (tłum. R. Mirek, A. Nowak), Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pelc J., 1964, Zastosowanie funkcji semantycznych do analizy pojęcia metafory, [w:] Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza, Warszawa, PWN, s. 123−153.
Zobacz w Google Scholar

Pepper S., 1942, World Hypotheses, Berkeley: University of California Press (za: Klamer, Leaonard).
Zobacz w Google Scholar

Periyakoil V. S., 2008, Using Metaphors in Medicine, „Journal of Palliative Medicine”, 11(6), s. 842−844.
Zobacz w Google Scholar

Petrie H. G., 1993, Metaphor and learning, [w:] A. Ortony (red.) Metaphor and thought, s. 438−461.
Zobacz w Google Scholar

Philips B., McQuarrie E. F., 2004, Beyond visual metaphor: A new typology of visual rhetoric in advertising, „Making Theory”, 4(1/2), s. 113–136, DOI:10.1177/1470593104044089, https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4482592/22.3_MT2004Phillips.pdf (dostęp 05.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Philips B., McQuarrie E. F., 2002, The development, change, and transformation of rhetorical style in magazine advertisements 1954−1999, „Journal of Advertising”, 31(4), s. 1−13.
Zobacz w Google Scholar

Phillips B., 2000, The Impact of Verbal Anchoring on Consumer Response to Image Ads, „Journal of Advertising”, 29(1), s. 15−24.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., 1973, To Understand is to invent: The Future of Education, Grossman Publishers, Viking Press, New York, http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000061/006133eo.pdf (dostęp 21.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Pierce K. A., Gholson B., 1994, Surface similarity and relational similarity in the development of analogical problem solving: isomorphic and nonisomorphic transfer, „Developmental Psychology”, 30(5), s. 724−737.
Zobacz w Google Scholar

Pinker S., 1984, Language Learnability & Language Development, Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Pinker S., 2000, The Language Instinct: How the Mind Creates Language, New York: Perennial Classics.
Zobacz w Google Scholar

Platon, 1986, Timajos Kritias, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pragglejaz Group, 2007, MIP (Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse), „Metaphor and Symbol”, 22(1), s. 2−39.
Zobacz w Google Scholar

Proctor T., Proctor S., Papasolomou I., 2005, Visualizing the metaphor, „Journal of Marketing Communication”, 11(1), s. 55−72, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1352726042000284455?src=recsys&journalCode=rjmc20 (dostęp 20.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Przerwa-Tetmajer K., 1974, Poezje, PIW Warszawa, s. 39.
Zobacz w Google Scholar

Quinn N., 1991, The Cultural Basis of Metaphor, [w:] J. Fernandez (red.), Beyond Metaphor: The Theory of Tropes in Anthropology, Stanford, C.A.: Stanford University Press, s. 56−93.
Zobacz w Google Scholar

Rattermann M. J., Gentner D., 1998, The effect of language on similarity: The use of relational labels improves young children’s performance in a mapping task, [w:] K. Holyoak, D. Gentner, B. Kokinov (red.), Advances in analogy research: Integration of theory & data from the cognitive, computational, and neural sciences, Sophia: New Bulgarian University, s. 274−282.
Zobacz w Google Scholar

Read S. J., Cesa I. L., Jones D. K., Collins N. L., 1990, When is the federal budget like a baby? Metaphor in political rhetoric, „Metaphor and Symbolic Activity”, 5, s. 125−149 (za: Sopory Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Recanati F., 1995, The alleges priority of literal interpretation, „Cognitive Science”, 19, s. 207−232.
Zobacz w Google Scholar

Reddy J. M., 1979, The Conduit Metaphor – A case of Frame Conflict in Our Language about Language, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, s. 284−310.
Zobacz w Google Scholar

Reimer M., Camp E., 2006, Metaphor, [w:] E. Lepore, B. Snith (red.), The Oxford Handbook of Philosophy of Langauge, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Reiner M., Slotta J., Chi M., Resnick L., 2000, Naive physics reasoning: A commitment to substance-based Conception, „Cognition and Instruction”, 18(1), s. 1−34.
Zobacz w Google Scholar

Reinsch N. L. Jr., 1974, Figurative language and source credibility: A preliminary investigation and reconceptualization, „Human Communication Research”, 1, s. 75−80 (za: Sopory, Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Rescorla M., 2009, Cognitive maps and the language of thought, „British Journal for the Philosophy of Science”, 60, s. 377−407.
Zobacz w Google Scholar

Richards I. A., 1936, The Philosophy of Rhetoric, Oxford University Press, London, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ricouer P., 1978, The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language, London Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Ritchie L. D., 2013, Metaphor: Key Topics in Semantics and Pragmatics, Cambridge, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Ritchie S. M., 1994, Metaphor as a tool for constructivist science teaching, „International Journal of Science Education”, 16(3), s. 293−303.
Zobacz w Google Scholar

Roeckelein J. E., 2006, Elsevier’s Dictionary of Psychological Theories, Elsevier, s. 623.
Zobacz w Google Scholar

Rotter J., 1966, Generalized expentancies for internal versus external control of reinforcement, „Psychological Monographs”, 80, s. 1−20.
Zobacz w Google Scholar

Rotter J., 1954, Social learning and clinical psychology, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Rozik E., 1998, Ellipsis and the surface structures of verbal and nonverbal metaphor, „Semiotica”, 119(1/2), s. 77−103.
Zobacz w Google Scholar

Rozik E., 1994, Pictorial metaphors, „Kodikas/codes”, 17, s. 203–218.
Zobacz w Google Scholar

Rumelhart D., McClelland J., 1988, Explorations in parallel distributed processing: A handbook of models, programs, and exercises, Cambridge, MA: MIT.
Zobacz w Google Scholar

Russell J. A., 1991, Culture and the categorization of emotions, „Psychological Bulletin”, 110, s. 426−450.
Zobacz w Google Scholar

Russell J. A., 1994, Is There Universal Recognition of Emotion From Facial Expression? A Review of Cross-Cultural Studies, „Psychological Bulletin”, 115(1), s. 102−141.
Zobacz w Google Scholar

Rutherford J., McGuffin P., Katz R. J., Murray R. M., 1993, Genetic influences on eating attitudes in a normal female twin population, „Psychological Medicine”, 23, s. 425−436.
Zobacz w Google Scholar

Rutter M., 2005, Genes and Behaviour, Oxford: Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Rybarkiewicz D., 1997, Three Aspects of Metaphor, „Logica Trianguli”, 1, s. 93−103.
Zobacz w Google Scholar

Rybarkiewicz D., 1998, The Structure of Metaphor: Towards a Pragmatic Approach, „Logica Trianguli”, 2, s. 103−115.
Zobacz w Google Scholar

Ryle G., 1970 [1949], Czym jest umysł, (tłum. W. Marciszewski), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P. A., 1970, Maximum Principles in Analytical Economics, MIT, Cambridge, Massachusetts, Nobel Memorial Lecture, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1970/samuelson-lecture.pdf (dostęp 02.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Scacco J., 2009, Shaping Economic Reality: A Critical Metaphor Analysis of President Barack Obama’s Economic Language During His First 100 Days, „Gnovis: Georgetown University Journal of Communication, Culture & Technology”, http://www.gnovisjournal.org/2009/12/22/shaping-economic-reality-critical-metaphor-analysis-president-barack-obama-s-economic-langua/ (dostęp 12.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Schein E. H., 2017, Organizational Culture and Leadership, John Wiley & Sons Inc. Hoboken, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Schilperoord J., Maes A., Ferdinandusse H., 2009, Perceptual and conceptual visual rhetoric. The case of symmetric object alignment, „Metaphor and Symbol”, 24, 155–173.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt S. R., 2012, Extraordinary Memories for Exceptional Events, Psychology Press: Taylor & Francis Group, New York, London.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt R., 2005, Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research, „The Qualitative Report”, 10(2), s. 358−394.
Zobacz w Google Scholar

Schön D. A., 1993 [1979], Generative metaphor: A perspective on problem-setting in social policy, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought (wyd. drugie) Cambridge University Press, Cambridge Mass, s. 137−163.
Zobacz w Google Scholar

Schrödinger E., 1948, What is Life?, Cambridge University Press, Cambridge, s. 72, http://whatislife.stanford.edu/LoCo_files/What-is-Life.pdf (dostęp 05.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J. A., 2008, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, (tłum. z niemieckiego [1911] na angielski Redvers Opie), New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publisher.
Zobacz w Google Scholar

Schwitzgebel E., 2015, Belief, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/belief/ (dostęp 14.12.17).
Zobacz w Google Scholar

Scott L. M., 1994, Images in Advertising: The Need for a Theory of Visual Rhetoric, „Journal of Consumer Research”, 21(2), s. 252–273.
Zobacz w Google Scholar

Searle J. R., 1980, Metaphor, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge University Press, Cambridge, s. 92−124.
Zobacz w Google Scholar

Seifert J., 1997, What is Life? The Originality, Irreducibility, and Value of Life, Amsterdam: Rodopi.
Zobacz w Google Scholar

Semino E., Heywood J., Short M., 2004, Methodological problems in the analysis of metaphors in a corpus of conversations about cancer, „Journal of Pragmatics”, 36, s. 1271−1294.
Zobacz w Google Scholar

Sfard A., 1998, On Two Metaphors for Learning and the Danger of Choosing Just One, „Educational Researcher”, 27, s. 4−13.
Zobacz w Google Scholar

Shewmon D. A., Shewmon E. S., 2004, Semiotics of Death and its Medical Implications, [w:] C. Machado, D. A. Shewmon (red.), Brain Death and Disorders of Consciousness, Springer Science & Business Media, s. 89 –114.
Zobacz w Google Scholar

Shewmon D. A., 2001, The brain and somatic integration: insights into the standard biological rationale for equating „brain death” with death, „Journal of Medicine and Philosophy”, 26(5), s. 457−478.
Zobacz w Google Scholar

Shinohara K., Matsunaka Y., 2009, Pictorial metaphors of emotion in Japanese comics, [w:] C. Forceville, E. Urios-Aparisi, s. 265−293.
Zobacz w Google Scholar

Siegelman E. Y., 1990, Metaphor and meaning in psychotherapy, New York: Guilford.
Zobacz w Google Scholar

Siltanen S. A., 1990, Effects of Explicitness on Children’s Metaphor Comprehension, „Metaphor and Symbolic Activityl”, 5(1), s. 1−20.
Zobacz w Google Scholar

Siltanen S. A., 1981, The persuasiveness of metaphor: A replication and extension, „Southern Speech Communication Journal”, 47, s. 67−83 (za: Sopory, Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Simon H. A., 1990, Invariants of human behavior, „Annual Review of Psychology”, 41, s. 1−19.
Zobacz w Google Scholar

Smith M. R., 2007, Levels of Metaphor in Persuasive Legal Writing, „Mercer Law Review”, Vol. 58, s. 919−948.
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., 1989, AIDS and Metaphor, Farrar, Straus & Giroux, New York (wydanie polskie: Chorba Jako metafora. AIDS I jego metafory, (tłum. J. Anders), Karakter, Kraków 2016).
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., 1978, Illness and Metaphor, Farrar, Straus & Giroux, New York (wydanie polskie: Chorba Jako metafora. AIDS I jego metafory, (tłum. J. Anders), Karakter, Kraków 2016).
Zobacz w Google Scholar

Sopory P., Dillard J. P., 2002a, Figurative Language and Persuasion, [w:] J. P. Dillard, M. Pfau (red.), The persuasion handbook: Developments in theory and practice, Thousand Oaks, Ca, SAGE, s. 407−426.
Zobacz w Google Scholar

Sopory P., Dillard J. P., 2002b, The persuasive effects of metaphor: A meta-analysis, „Human Communication Research”, 28(3), s. 382−419.
Zobacz w Google Scholar

Sopory P., 1999, Metaphor and Persuasion, Unpublished doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison (za: Sopory, Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Spencer A., 2012, The Social Construction of Terrorism: Media, Metaphor, and Policy Implications, „Journal of International Relations and Development”, 15(3), s. 393−419, http://www.gsi.uni-muenchen.de/personen/wiss_mitarbeiter/spencer/publ_spencer/jird_spencer_post_print.pdf (dostęp 21.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Sperber D., Wilson D., 1995, Relevance: Communication and Cognition, (wyd. 2)., Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Spitzer M., 2003, Metaphor and Musical Thought, University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Srivastva S., Barrett F. J., 1988, The transforming nature of metaphors in group development: A study in group theory, „Human Relations”, 41, s. 31−64 (za: Bushe, Storch)
Zobacz w Google Scholar

Stein Z., 2015, Minding Your Metaphors About the Mind, „Independent School”, 75(1), s. 26−32.
Zobacz w Google Scholar

Stewart J. Q., Warntz W., 1958, Physics of Population Distribution, „Journal of Regional Science”, 1, s. 99−123.
Zobacz w Google Scholar

Su L. I., 2002, What Can Metaphors Tell Us About Culture?, „Language and Linguistics”, 3(3), s. 589−613.
Zobacz w Google Scholar

Sulmasy D. P., 1993, What so Special About Medicine?, „Theoretical Medicine”, 14, s. 27−42, https://pmr.uchicago.edu/sites/pmr.uchicago.edu/files/uploads/Sulmasy,%20What’s%20so%20special%20about%20medicine,%20Theor%20Med,%201993.pdf (dostęp 23.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Sut A., 2015, Paradygmat poznawczy etologicznej Szkoły Lorenza-Tinbergena, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, 36/2, s. 61−71, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b2f97751-3b35-4b49-8f63-ad805ea50ed2 (dostęp 12.12.17)
Zobacz w Google Scholar

Tan S. C., So H. J., Yeo J., 2014, Knowledge Creation in Education, Springer, Singapore New York.
Zobacz w Google Scholar

Tarzia F., 2013, Metaphor in the Collective Imaginary, [w:] F. Ervas, E. Gola, Metaphor in Focus: Philosophical Perspectives on Metaphor Use, Cambridge Scholars Publishing, s. 9−21.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J., Mbense T., 1998, Red dogs and rotten mealies: How Zulus talk about anger, Berlin: Mouton de Gruyter.
Zobacz w Google Scholar

Tendahl M., 2009, A hybrid theory of metaphor: Relevance theory and cognitive linguistics, London, UK: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Thagard P., 1999, How scientist explain disease, Princeton University Press, Princeton NJ, http://campus.uni-muenster.de/uploads/media/06_15-06_RefKo_A_Explain_Diseases_Thagard.pdf (dostęp 06.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Tinbergen N., 1976, Badania nad instynktem, (tłum. G. Bujalska-Grüm, L. Grüm), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (The Study of Instinct. Oxford: Clarendon Press,1951).
Zobacz w Google Scholar

Tinbergen N., 1963, On aims and methods of ethology, „Zeitschrift für Tierpsychologie”, 20, s. 410−433, http://www.esf.edu/efb/faculty/documents/tinbergen1963onethology.pdf (dostęp 23.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Tolman E. C., 1925, Purpose and cognition: The determiners of animal learning, „Psychological Review”, 32, s. 285−297.
Zobacz w Google Scholar

Truog R. D., 1997, Is it time to abandon brain death?, „Hastings Center Report”, 27(1), s. 29−37 (za: Shewmon et al.).
Zobacz w Google Scholar

Tsfati Y., Meyers O., Peri Y., 2006, What is a Good Journalism? Comparing Israeli Public and Journalists’ Perspectives, „Journalism”, 7(2), s. 152−173.
Zobacz w Google Scholar

Tuggy D., 1993, Ambiguity, polysemy, and vagueness, „Cognitive Linguistics”, 4, s. 273– 290 (za: Borbely).
Zobacz w Google Scholar

Tversky A., 1977, Features of Similarity, „Psychological Review”, 84, s. 327−52.
Zobacz w Google Scholar

Ungerer F., Schmid H. J., 1996, An Introduction to Cognitive Linguistics, Longman, London, s. 1−160.
Zobacz w Google Scholar

Valentine T., Ferrara A., 1991, Typicality in categorization, recognition and identification: Evidence from face recognition, „British Journal of Psychology”, 82, s. 87–102.
Zobacz w Google Scholar

Van Dijk T. A., 2006, Discourse and Manipulation, „Discourse and Society”, 17, s. 359−383, http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20manipulation.pdf (dostęp 15.06.17).
Zobacz w Google Scholar

Van Gogh V., 1970, Listy do brata, Czytelnik Warszawa, s. 141.
Zobacz w Google Scholar

Van Weelden L., Maes A., Schilperoord J., Cozijn, R., 2011, The role of shape in comparing objects: How perceptual similarity may affect visual metaphor processing, „Metaphor and Symbol”, 26, s. 272–298.
Zobacz w Google Scholar

Veatch R. M., 2006, How Philosophy of Medicine Has Changes Medical Ethics, „Journal of Medicine and Philosophy”, 31(6), s. 585−600, http://dx.doi.org/10.1080/03605310601009315 (dostęp 13.07.17).
Zobacz w Google Scholar

Von Krogh G., Ishijo K., Nonaka I., 2000, Enabling knowledge creation: How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Vosniadou S., 1987, Children and Metaphors, „Child Development”, 58(3), s. 870−885.
Zobacz w Google Scholar

Vosniaudou S., Brewer W. F., 1992, Mental models of the earth: a study of conceptual change in childhood, „Cognitive Psychology”, 24, s. 535−585.
Zobacz w Google Scholar

Vroom V. H., 1964, Work and motivation, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Zobacz w Google Scholar

Vygotsky L. S., 1978, Interaction between learning and development, [w:] M. Gauvain, M. Cole (red.), Readings on the Development of Children, New York Scientific American Books, s. 34-40.
Zobacz w Google Scholar

Walsh M., 1990, Text, ‘Text’, and Swift’s A Tale of a Tub, „Modern Language Review”, 85, s. 290−303.
Zobacz w Google Scholar

Warnick B. R., 2004, Technological Metaphors and Moral Education. The Hacker Ethic and the Computational Experience, „Studies in Philosophy and Education”, 23, s. 265−281.
Zobacz w Google Scholar

Weaver D. H., 1998, The Global Journalist. News People around the World, Cresskill, NJ: Hampton Press.
Zobacz w Google Scholar

Weiner B., 1991, Metaphor in Motivation and Attribution, „American Psychologist”, 46(9), s. 921−930.
Zobacz w Google Scholar

Weinreich U., 1966, Explorations in Semantic Theory, [w:] T. A. Sebeok (red.), Current Trends in Linguistics: Theoretical Foundations, The Hague: Mouton Press, t. 3, s. 395–477.
Zobacz w Google Scholar

Whaley B. B., 1991, Toward a comprehensive model of analogy in persuasion: A test of the persuasive roles of analogy, „Dissertation Abstracts International”, 53 (01A): 20 (za: Sopory, Dillard 2002b).
Zobacz w Google Scholar

Wheelwright P., 1968, Metaphor and Reality, Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

Whittock T., 1990, Metaphor and Film, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Whittock T., 1992, The Role of Metaphor in Dance, „British Journal of Aesthetics”, 32(3), s. 242−249.
Zobacz w Google Scholar

Wilbers J., Duit R., 2001, On the micro-structure of analogical reasoning: The case of understanding chaotic systems, [w:] H. Behrendt, H. Dahncke, R. Duit,W. Graber, M. Komorek, A. Kross, P. Reiska (red.), Research in science education–past, present, and future, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, s. 205−210.
Zobacz w Google Scholar

Wilbers J., Duit R., 2006, Post-festum and heuristic analogies, [w:] P. J. Aubusson, A. G. Harrison, S. M. Ritchie (red.), Metaphor and Analogy in Science Education. Dordrecht, The Netherlands: Springer, s. 37−49.
Zobacz w Google Scholar

Wills J., Lee R., 2014, Geographies of Economies, Routledge, London, New York.
Zobacz w Google Scholar

Wilson T. D., 2002, Strangers to ourselves: Discovering the adaptive unconsciousness, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wormeli R., 2009, Metaphors and Analogies: Power Tools for Teaching Any Subject, Stenhouse Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Wright K. J. T., 1976, Metaphor and symptom: A study of integration and its failure, „International Review of Psychoanalysis”, 3, s. 97−109 (za: McMullen).
Zobacz w Google Scholar

Wright S., 1964, Stochastic processes in evolution, [w:] J. Gurland (red.), Stochastic Models in Medicine and Biology, t. 25, University of Wisconsin Press, Madison WI, s. 199−241 (za: Frank).
Zobacz w Google Scholar

Wright S., 1988, Surfaces of selective value revisited, „The American Naturalist”, 131, s. 115−123 (za: Kaplan).
Zobacz w Google Scholar

Wright S., 1932, The roles of mutation, imbreeding, crossbreeding, and selection in evolution, [w:] The sixth international congress of genetics, t. 1, s. 356−366 (za: Kaplan).
Zobacz w Google Scholar

Wyatt S., 2004, Danger! Metaphors at work in Economics, Geophysiology, and the Internet, „Science, Technologies, & Human Values”, 29(2), s. 242−261, http://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/internationalexeter/documents/iss/Wyatt_danger-metaphors_(3).pdf (dostęp 13.11.17).
Zobacz w Google Scholar

Yu N., 1995, Metaphorical expression of anger and happiness in English and Chinese, „Metaphor and Symbolic Activity”, 10, s. 223−245.
Zobacz w Google Scholar

Yus F., 2009, Visual metaphor versus verbal metaphor: A unified account, [w:] C. Forceville, E. Urios-Aparisi (red.), Multimodal Metaphor. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, s. 147−172.
Zobacz w Google Scholar

Zanini P., 1997, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano: Bruno Mondadori (za Tarzia, 2013).
Zobacz w Google Scholar

Zeki S., 2011, Blaski i cienie pracy mózgu: O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, (tłum. Anna i Marek Binder: Splendors and Miseries of the Brain. Love, Creativity and the Quest for Human Happiness, Wiley-Blackwell, MA-Oxford, 2009).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

21 października 2017

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-997-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-998-9

Inne prace tego samego autora

  • Janusz Maciaszek, Andrzej Indrzejczak, Jacek Jadacki, Stanisław Judycki, Janusz Kaczmarek, Piotr M. Sękowski, Peter Simons, Tadeusz Szubka, Monika Walczak, Jan Woleński, Anna Brożek, Andrzej Dąbrowski, Adam Grobler, Marek Hetmański, Anna Jedynak, Andrzej Maciej Kaniowski, Dariusz Łukasiewicz, Bogdan Dziobkowski, Marek Gensler, Piotr Gutowski, Jacek Kwaśniewski, Marek Lechniak, Ryszard Mordarski, Paweł Pieniążek, Dorota Rybarkiewicz, Analiza, racjonalność, filozofia religii
  • Dorota Rybarkiewicz, Metafora w działaniu
  • Dorota Rybarkiewicz, Metakolaż