Nowe pogranicze religii i nauki. Doświadczenie religijne, neuronauka i Transcendentne

Autorzy

John Hick
Jan Andrzej Lipski
Tomasz Sieczkowski

Słowa kluczowe:

religie przedosiowe, epoka osi, duchowość, mistycyzm, świadomość, doświadczenie religijne, światopogląd naturalistyczny, neuronauka, Transcendentne, pluralizm religijny, tradycja chrześcijańska

Streszczenie

Czy świadomość to tylko aktywność mózgu?

Co dzieje się w naszym mózgu podczas mistycznej ekstazy?

Czym jest pluralizm religijny? Jak go pogodzić z własną praktyką wiary?

John Hick podejmuje wyzwanie rzucone przez naturalistyczne koncepcje umysłu, według których doświadczenie religijne można wytłumaczyć naukowo jako wytwór procesów zachodzących w naszym mózgu. Hick w fascynujący sposób opisuje przeżycia związane z doświadczeniami religijnymi oraz metody ich obrazowania. Przekonuje jednak, że nie są one złudzeniami i posiadają pewną wartość – zależną nie od wyznania osoby, która ich doświadcza, lecz od skutków, jakie przynoszą: od tego, jak wpływają na życie ludzi i funkcjonowanie społeczeństw.

 

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title The New Frontier of Religion and Science by John Hick. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted his rights to be identified as the author of his Work

Opublikowane

7 listopada 2019

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-473-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-474-5

Inne prace tego samego autora