Transhumanizm: Od przodków do awatarów

Autorzy

Jennifer Huberman
Tomasz Sieczkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnej
https://orcid.org/0000-0002-7847-8632

Słowa kluczowe:

transhumanizm, antropologia, rewitalizacja, ulepszanie, pokrewieństwo

Streszczenie

Transhumaniści argumentują, że nauka i technologia umożliwią nam pokonanie naszych biologicznych ograniczeń, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, oraz stworzenie radykalnie udoskonalonego gatunku i społeczeństwa postludzkiego. Książka analizuje wartości i wizje ożywiające dzisiejszy ruch transhumanistyczny w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie wykorzystując badania nad transhumanizmem jako sposób na wprowadzenie nowego pokolenia studentów w dyscyplinę antropologii kulturowej. Bada transhumanistyczne koncepcje rewitalizacji, nieśmiertelności, dobrego życia, jaźni, ciała, pokrewieństwa i ekonomii oraz porównuje je z systemami wierzeń ludzi żyjących w innych czasach i miejscach.

Biogram autora

Jennifer Huberman

(ur. 1971) wykłada antropologię na Uniwersytecie Missouri Kansas City. Autorka książek Ambivalent Encounters: Childhood, Tourism and Social Change in Banaras, India (2012) i The Spirit of Digital Capitalism (2022). W 2020 roku ukazała się jej publikacja Transhumanism: From Ancestors to Avatars, w której analizuje rozwijający się w Stanach Zjednoczonych ruch transhumanistyczny. Wnikliwie bada, jak transhumanistyczne rozumienie świata, ludzkiej natury, osoby, pokrewieństwa, kosmologii czy dobrego życia da się porównać i skontrastować ze sposobem, w jaki istoty ludzkie żyjące w innych czasach i miejscach pojmowały te kwestie. 

Bibliografia

Aberle, David, 1962, A Note on Relative Deprivation Theory as Applied to Millenarian and Other Cult Movements, w: Millennial Dreams in Action, Sylvia Thrupp (red.), s. 209–214, „Comparative Studies in Society and History”, Supplement II, The Hague: Mouton.
Zobacz w Google Scholar

Abu-Lughod, Lila, 1986, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Alter, Joseph, 1992, The Wrestler’s Body: Identity and Ideology in North India, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Althusser, Louis, 1971, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Warszawa: KKiW RN ZSP.
Zobacz w Google Scholar

Appadurai, Arjun, 2013, The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition, New York: Verso.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson, Michael i Kevin Young, 2001, Flesh Journeys: Neo Primitives and the Contemporary Rediscovery of Radical Body Modification, „Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal”, 22, nr 1, s. 117–146.
Zobacz w Google Scholar

Bainbridge, William Sims, 2013, Transavatars, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 91–99, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Bainbridge, William Sims, 2017, Dynamic Secularization: Information Technology and the Tension between Religion and Science, Arlington: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Balsamo, Anne, 2011, Designing Culture: The Technological Imagination at Work, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Barbrook, Richard i Andy Cameron, (1995) 1996, The Californian Ideology, „Science as Culture”, 6, nr 1, s. 44–72.
Zobacz w Google Scholar

Barrett, Richard, 2004, Culture & Conduct: An Excursion in Anthropology, Belmont: Thomson.
Zobacz w Google Scholar

Barry, Herbert, Irvin L. Child i Margaret K. Bacon, 1959, Relation of Child Training to Subsistence Economy, „American Anthropologist”, 61, s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Basso, Keith, 1996, Wisdom Sits in Place: Landscape and Language among the Western Apache, New Mexico: University of New Mexico Press.
Zobacz w Google Scholar

Bateson, Gregory, (1936) 1958, Naven, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Battaglia, Deborah (red.), 1995, Rhetorics of Self-Making, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard, Jean, 1981, For a Critique of the Political Economy of the Sign, przeł. Charles Levin, St. Louis: Telos.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Zygmunt, 1992, Śmiertelność i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Becker, Ernest, 1974, The Denial of Death, New York: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Beloff, Laura, 2013, The Hybronaut Affair: A Menage of Art, Technology, and Science, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 255–260, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Bendle, Mervyn, 2002, Teleporation, Cyborgs and the Posthuman Ideology, „Social Semiotics”, 12, nr 1, s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Benedict, Ruth, 2019, Wzory kultury, przeł. Jerzy Prokopiuk, Kraków: Wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda.
Zobacz w Google Scholar

Bennett, Jane, 2010, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bennett, Jeffrey, 2012, When the Sun Danced: Myth, Miracles and Modernity in Early Twentieth-Century Portugal, Charlottesville: University of Virginia Press.
Zobacz w Google Scholar

Bennett, Jeffrey, 2015, The Blue Army and the Red Scare: Politics, Religion, and Cold War Paranoia, „Politics, Religion & Ideology”, 16, nr 2–3, s. 263–281.
Zobacz w Google Scholar

Bennett, Jeffrey, 2020, The Primmitive Side of Prophecy: A Kleinian Look at Revitalization Movements, „Politics, Religion & Ideology”, 21, nr 2, s. 177–193.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein, Anya, 2015, Freeze, Die, Come to Life: The Many Paths to Immortality in Post-Soviet Russia, „American Ethnologist”, 42, nr 4, s. 766–781.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein, Anya, 2016, Love and Resurrection: Remaking Life and Death in Contemporary Russia, „American Anthropologist”, 118, s. 12–23.
Zobacz w Google Scholar

Bernstein, Anya, 2019, The Future of Immortality: Remaking Life and Death in Contemporary Russia, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bialecki, John, 2015, Ethnographic Futures for the Anthropological Present. Pozyskane z: https://jonbialecki.com/2015/07/13/ethnographic-futures-for-theanthropological-present
Zobacz w Google Scholar

Bialecki, John, 2017, Anthropos Tomorrow: Transhumanism and Anthropology. Pozyskane z: http://blog.castac.org/2017/02/anthropos-tomorrow-transhumanism-andanthropology
Zobacz w Google Scholar

Binkley, Sam, 2007, Getting Loose: Lifestyle Consumption in the 1970s, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bishop, Matthew i Michael Green, 2009, Philanthrocapitalism: How Giving Can Save the World, New York: Bloomsbury Press.
Zobacz w Google Scholar

Bloch, Maurice, 1971, Placing the Dead: Tombs, Ancestral Villages, and Kinship Organization in Madagascar, London: Seminar Press.
Zobacz w Google Scholar

Bloch, Maurice i Jonathan Parry, 1982, Introduction: Death and the Regeneration of Life, w: Death and the Regeneration of Life, Maurice Bloch i Jonathan Parry (red.), s. 1–44, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Boellstorff, Tom, 2008, Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 1998, The Transhumanist Declaration. Pozyskane z: www.transhumanism.com/declaration.htm
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 2003, Human Genetic Enhancements: A Transhumanist Perspective, „Journal of Value Inquiry”, 37, nr 4, s. 493–506.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 2005, A History of Transhumanist Thought, „Journal of Evolution and Technology”, 14, nr 1, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 2006, Welcome to a World of Exponential Change, w: Better Humans?: The Politics of Human Enhancement and Life Extension, Paul Miller i James Wilsdon (red.), s. 40–50, London: Demos.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 2009, The Future of Humanity, w: New Waves in Philosophy of Technology, Jan-Kyrre Berg Olsen, Evan Selinger i Soren Riis (red.), s. 186–215, New York: Palgrave McMillan.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 2013, Why I Want to Be a Posthuman, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 28–53, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom, Nick, 2016, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, przeł. Dorota Konowrocka-Sawa, Gliwice: HELION.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu, Pierre, 2022, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. Piotr Biłoś, Warszawa: SCHOLAR.
Zobacz w Google Scholar

Bruner, Jerome, 1991, The Narrative Construction of Reality, „Critical Inquiry”, 18, s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Butler, Judith, 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. Karolina Krasuska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Cannell, Fenella, 2011, English Ancestors: The Moral Possibilities of Popular Genealogy, „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 17, s. 462–480.
Zobacz w Google Scholar

Carsten, Janet, 2004, After Kinship, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Cave, Stephen, 2012, Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization, New York: Crown Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Chesluk, Benjamin, 2008, Money Jungle: Imagining the New Times Square, Camden: Rutgers University Press.
Zobacz w Google Scholar

Chu, Ted, 2014, Human Purpose and Transhuman Potential: A Cosmic Vision for Our Future Evolution, San Rafael: Origin Press.
Zobacz w Google Scholar

Chua, Jocelyn, 2014, In Pursuit of the Good Life: Aspiration and Suicide in Globalizing South India, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Clarke, Arthur, 1993, Miasto i gwiazdy, przeł. Jacek Manicki, Poznań: Amber.
Zobacz w Google Scholar

Classen, Constance, 2012, The Deepest Sense: A Cultural History of Touch, Urbana: University of Illinois Press.
Zobacz w Google Scholar

Coleman, Biella, 2012, Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hacking, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Cole-Turner, Ronald, 2012, The Singularity and the Rapture: Transhumanist and Popular Christian Views of the Future, „Zygon”, 47, nr 4, s. 777–796.
Zobacz w Google Scholar

Collier, Jane i Slyvia Junko Yanagisako, 1987, Introduction, w: Gender and Kinship: Essays Toward a Unified Analysis, Jane Collier i Sylvia Yanagisako (red.), s. 1–13, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Collins, Patricia Hill, 2000, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Conklin, Beth, 2004, „Thus Are Our Bodies, Thus Was Our Custom”: Mortuary Cannibalism in an Amazonian Society, w: Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader, Antonius Robben (red.), s. 238–262, Malden: Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Copeman, Jacob, 2009, Veins of Devotion: Blood Donation and Religious Experience in North India, New Brunswick: Rutgers University Press.
Zobacz w Google Scholar

Couderc, Pascal i Kenneth Sillander, 2012, Introduction, w: Ancestors in Borneo Societies: Death, Transformation, and Social Immortality, Pascal Couderc i Kenneth Sillander (red.), s. 1–61, Copenhagen: NIAS Press.
Zobacz w Google Scholar

Crapanzano, Vincent, 1980, Tuhami: Portrait of a Moroccan, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Crapanzano, Vincent, 2004, Imaginative Horizons: An Essay in Literary – Philosophical Anthropology, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Csordas, Thomas, 1994, The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Csordas, Thomas, 2000, Computerized Cadavers: Shades of Representation and Being in Virtual Reality, w: Biotechnology, Culture, and the Body, Paul Brodwin (red.), s. 173–192, Bloomington: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

Curry, Helen, 2014, From Garden Biotech to Garage Biotech: Amateur Experimental Biology in Historical Perspective, „British Journal for the History of Science”, 47, s. 539–565.
Zobacz w Google Scholar

Davies, James, 2011, Positive and Negative Models of Suffering: An Anthropology of Our Shifting Cultural Consciousness of Emotional Discontent, „Anthropology of Consciousness”, 22, nr 2, s. 188–208.
Zobacz w Google Scholar

Dawkins, Richard, 2016, The Selfish Gene. 40th Anniversary Edition, Oxford: Oxford University Press (polski przekład oryginalnej edycji: Samolubny gen, przeł. Marek Skoneczny, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2012).
Zobacz w Google Scholar

De Grey, Aubrey i Michael Rae, 2007, Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging in Our Lifetime, New York: St. Martin’s Press.
Zobacz w Google Scholar

De Lauretis, Teresa, Andreas Huyssen i Kathleen Woodward (red.), 1980, The Technological Imagination: Theories and Fictions, Madison: Coda Press.
Zobacz w Google Scholar

Delfanti, Alessandro, 2013, Biohackers: The Politics of Open Science, London: Pluto Press.
Zobacz w Google Scholar

De Neve, Geert, 2016, Power, Inequality and Corporate Social Responsibility: The Politics of Ethical Compliance in the South Indian Garment Industry, „Economic and Political Weekly”, 44, nr 22, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Dernbach, Katherine, 2005, Spirits of the Hearafter: Death, Funerary Possession, and the Afterlife in Chuuk, Micronesia, „Ethnology”, 44, nr 2, s. 99–123.
Zobacz w Google Scholar

Descola, Philippe, 2013, Beyond Nature and Culture, przeł. Janet Lloyd, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Diamandis, Peter i Steven Kotler, 2014, Abundance: The Future Is Better than You Think, New York: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Diamandis, Peter i Steven Kotler, 2017, Śmiało! Jak stać się wielkim, zamożnym i wpływowym, przeł. Michał Lipa, Gliwice: HELIOS.
Zobacz w Google Scholar

Dias, Elizabeth, 2017, An Evangelical Fights to Make California Red: Delivering Jesus with a Political Message, 28 maja, „The New York Times”.
Zobacz w Google Scholar

Downey, Gary Lee, Joseph Dumit i Sarah Williams, 1995, Cyborg Anthropology, „Cultural Anthropology”, 10, nr 2, s. 264–269.
Zobacz w Google Scholar

Douglas, Mary, (1970) 2003, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, t. 55, wyd. 3, Abingdon: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Drexler, Eric, 1986, Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, New York: Random House.
Zobacz w Google Scholar

Drexler, Eric, 1992, Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing and Computation, Canada: Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Drexler, Eric, 2013, Radical Abundance: How a Revolution in Nanotechnology Will Change Civilization, New York: Public Affairs Press.
Zobacz w Google Scholar

Dumit, Joseph, 1997, A Digital Image of the Category of the Person: PET Scanning and Objective Self-Fashioning, w: Cyborgs & Citadels: Anthropological Interventions in Emerging Sciences and Technologies, Greg Downey i Joseph Dumit (red.), s. 83–102, Santa Fe: School of American Research Press.
Zobacz w Google Scholar

Dumont, Louis, 2009, Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje, przeł. Anna Lebeuf, Kraków: NOMOS.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim, Émile, 2010, Elementarne formy życia religijnego, przeł. Anna Zadrożyńska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dvorsky, George i James Hughes, 2008, Postgenderism: Beyond the Gender Binary, Institute for Ethics and Emerging Technologies Monograph Series Hartford Connecticut.
Zobacz w Google Scholar

Dziuban, Agata, 2007, Spirituality and the Body in Late Modernity, „Religion Compass”, 1, nr 4, s. 479–497.
Zobacz w Google Scholar

Edelman, Marc, 2001, Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics, „Annual Reviews in Anthropology”, 30, s. 285–317.
Zobacz w Google Scholar

Elias, Norbert, 2011, O procesie cywilizacji, przeł. Tadeusz Zabłu­dowski i Kamil Markiewicz, Warszawa: W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Elkins, Gary, 2011, Transhumanism and the Question of Human Nature, „American Journal of Intelligent Systems”, 1, nr 1, s. 16–21.
Zobacz w Google Scholar

Engelke, Matthew, 2016, „Good without God”: Happiness and Pleasure among the Humanists”, w: Values of Happiness: Toward an Anthropology of Purpose in Life, Iza Kavedžija i Harry Walker (red.), s. 133–161, Chicago: Hau Books.
Zobacz w Google Scholar

Engelke, Matthew, 2018, How to Think Like an Anthropologist, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Escobar, Arturo, 1992, Culture, Practice, and Politics: Anthropology and the Study of Social Movements, „Critique of Anthropology”, 12, nr 4, s. 395–432.
Zobacz w Google Scholar

Esfandiary, Fereidoun M., 1970, Optimism One: The Emerging Radicalism, New York: Norton Press.
Zobacz w Google Scholar

Esfandiary, Fereidoun M., 1989, Are you a Transhuman?, New York: Warner Press.
Zobacz w Google Scholar

Evans-Pritchard, Edward E., 1940, The Nuer, London: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Ewing, Katherine, 1990, The Illusion of Wholeness: Culture, Self, and the Experience of Inconsistency, „Ethos”, 18, nr 3, s. 251–278.
Zobacz w Google Scholar

Farman, Abou, 2012a, Secular Immortal (rozprawa doktorska), New York: Department of Anthropology, City University of New York.
Zobacz w Google Scholar

Farman, Abou, 2012b, Re-Enchantment Cosmologies: Mastery and Obsolescence in an Intelligent Universe, „Anthropological Quarterly”, 85, s. 1069–1088.
Zobacz w Google Scholar

Farman, Abou, 2013, Speculative Matter: Secular Bodies, Minds and Persons, „Cultural Anthropology”, 28, nr 3, s. 737–759.
Zobacz w Google Scholar

Farman, Abou, 2014, Informatic Selves, w: Ecologies of Care: Innovations Through Technologies, Collectives and the Senses, G. Mohacsi (red.), s. 273–282, Osaka: Osaka University Press.
Zobacz w Google Scholar

Farman, Abou, 2017, Transhumanism, Tragic Humanism, and the View from Nowhere, Platypus: The CASTAC blog, pozyskane z: http://blog.castac.org/2017/07/transhumanism-nowhere
Zobacz w Google Scholar

Farman, Abou, 2019, Mind Out of Place: Transhuman Spirituality, „Journal of American Academy of Religion”, 87, nr 1, s. 57–80.
Zobacz w Google Scholar

Featherstone, Mike, 2010, Body, Image and Affect in Consumer Culture, „Body & Society”, 16, nr 1, s. 193–221.
Zobacz w Google Scholar

Featherstone, Mike i Roger Burrows, 1995, Cultures of Technological Embodiment: An Introduction, „Body & Society”, 1, nr 3–4, s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Feldman, Edmund, 1962, Dilemma of the Artist, „Studies in Art Education”, 4, nr 1, s. 4–10.
Zobacz w Google Scholar

Fernbach, Amanda, 2000, The Fetishization of Masculinity in Science Fiction: The Cyborg and the Console Cowboy, „Science Fiction Studies”, 27, nr 2, s. 1–37.
Zobacz w Google Scholar

Firth, Raymond, 1936, We, the Tikopia, London: George Allen and Unwin.
Zobacz w Google Scholar

Fisher, Adam, 2018, Valley of Genius: The Uncensored History of Silicon Valley as Told by the Hackers, Founders, and Freaks Who Made It Boom, New York: Twelve Press.
Zobacz w Google Scholar

Folgeson, Ray, 1982, Person, Self, and Identity: Some Anthropological Retrospects, Circumspects, and Prospects, w: Psychosocial Theories of the Self, Benjamin Lee (red.), s. 67–109, New York: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Fortes, Meyer, 1961, Pietas in Ancestor Worship, „The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland”, 91, nr 2, s. 166–191.
Zobacz w Google Scholar

Fortes, Meyer, 1965, Some Reflections on Ancestor Worship in Africa, w: African Systems of Thought, Meyer Fortes i Germaine Dietorlen (red.), s. 122–142, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Fortes, Meyer, 1969, Kinship and the Social Order, Chicago: Aldine.
Zobacz w Google Scholar

Fortes, Meyer, 1987, Religion, Morality and the Person: Essays on Tallensi Religion, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Foster, Robert, 2007, The Work of the „New Economy”: Consumers, Brands, and Value, „Cultural Anthropology”, 22, s. 707–731.
Zobacz w Google Scholar

Foster, Robert, 2014, Corporations as Partners: „Connected Capitalism” and the Coca-Cola Company, „Political and Legal Anthropology Review”, 37, nr 2, s. 246–258.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, Michel, 1988, Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, Luther Martin, Huck Gutman i Patrick Hutton (red.), Massachusetts: University of Massachusetts Press.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, Michel, 2020, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant, Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Fox, Robin, 1967, Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective, Harmondsworth: Penguin.
Zobacz w Google Scholar

Franklin, Sarah i Margaret Lock (red.), 2003, Remaking Life & Death: Toward an Anthropology of Biosciences, Santa Fe: School of American Research Press.
Zobacz w Google Scholar

Freud, Sigmund, 2013, Kultura jako źródło cierpień, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Friend, Tad, 2017, The God Pill: Silicon Valley’s Quest for Eternal Life, „The New Yorker”, 3 kwietnia.
Zobacz w Google Scholar

Gaonkar, Dillip i Benjamin Lee, 2002, Toward New Imaginaries: An Introduction, „Public Culture”, 14, nr 2, s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Geertz, Clifford, 1957, Ethos, World-View and the Analysis of Sacred Symbols, „The Antioch Review”, 17, nr 4, s. 421–437.
Zobacz w Google Scholar

Geertz, Clifford, 2005, Interpretacja kultur, przeł. Maria M. Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Geertz, Clifford, 2008, Life without Fathers or Husbands, w: Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology, wyd. 12, James Spradley i David McCurdy (red.), s. 75–83, New York: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Gell, Alfred, 1992, The Anthropology of Time, Oxford: Berg Press.
Zobacz w Google Scholar

Geraci, Robert, 2010, Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gibson, Lorena, 2014, Anthropology and Imagination, „Sites: New Series”, 11, nr 1, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Gibson-Graham, J. K., 2006, The End of Capitalism (as We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy, Minnesota: University of Minnesota Press.
Zobacz w Google Scholar

Giddens, Anthony, 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, przeł. Anna Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gluckman, Max, 1937, Mortuary Customs and the Belief in Survival after Death among the South-Eastern Bantu, „Bantu Studies”, 11, nr 2, s. 117–136.
Zobacz w Google Scholar

Goertzel, Ben, 2009, AI and What to Do About It, „Forbes Magazine”, 22 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

Goertzel, Ben, 2010, A Cosmist Manifesto: Practical Philosophy for the Posthuman Age, USA: Humanity + Press.
Zobacz w Google Scholar

Goertzel, Ben i Matthew Ikle, 2012, Special Issue on Mind Uploading: Introduction, „International Journal of Machine Consciousness”, 4, nr 1, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Goertzel, Ben i Ted Goertzel (red.), 2015, The End of the Beginning: Life, Society and Economy on the Brink of the Singularity, Los Angeles: Humanity + Press.
Zobacz w Google Scholar

Goffman, Erving, 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Helena i Paweł Śpiewakowie, Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Goffman, Erving, 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. Aleksandra Dzierżyńska i Joanna Tokarska-Bakir, Gdańsk: GWP.
Zobacz w Google Scholar

Goffman, Erving, 2008, Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, przeł. Olga Siara, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Golub, Alex, 2004, Copyright and Taboo, „Anthropological Quarterly”, 77, nr 3, s. 521–530.
Zobacz w Google Scholar

Goody, Jack, 1962, Death, Property and the Ancestors: A Study of the Mortuary Customs of the Lodagaa of West Africa, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gould, Rebecca, 2005, At Home in Nature: Modern Homesteading and Spiritual Practice in America, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Grayson, Deborah, 2000, Mediating Intimacy: Black Surrogate Mothers and the Law, w: Biotechnology and Culture: Bodies, Anxieties, Ethics, Paul Browdin (red.), s. 75–98, Bloomington: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

Grima, Benedicte, 1986, Suffering as Both Esthetic and Ethic among Pashtun Women, „Women’s Studies International Forum”, 9, nr 3, s. 235–242.
Zobacz w Google Scholar

Grima, Benedicte, 1994, The Role of Suffering in Women’s Performance in Paxto, w: Gender, Genre, and Power in South Asian Expressive Traditions, Arjun Appadurai, Frank Korom i Margaret Mills (red.), s. 81–101, Delhi: Motilaal Banarsidass.
Zobacz w Google Scholar

Hageman, Jon i Erica Hill, 2016, Leveraging the Dead: The Ethnography of Ancestors, w: The Archeology of Ancestors: Death, Memory, and Veneration, Erica Hill i Jon Hageman (red.), s. 3–41, Gainesville: University Press of Florida.
Zobacz w Google Scholar

Hallowell, Alfred Irving, 1955, Culture & Experience, New York: Shocken Books.
Zobacz w Google Scholar

Hallowell, Alfred Irving, 1960, Ojibwa Ontology, Behavior and World View, w: Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin, Stanley Diamond (red.), s. 2–25, New York: Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Handler, Richard, Robert Brightman, Pauline Strong i Alex King (red.), 2017, Voicing the Ancestors II: Readings in Memory of George Stocking, „Hau: The Journal of Ethnographic Theory”, 7, nr 1, s. 461–488.
Zobacz w Google Scholar

Haraway, Donna, 1991, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Hardin, Rebecca, 2016, Collective Contradictions of Corporate Environmental Conservation, w: The Anthropology of Corporate Social Responsibility, Catherine Dolan i Dinah Rajak (red.), s. 179–198, New York: Berghan Books.
Zobacz w Google Scholar

Harkin, Michael, 2004, Introduction, w: Reassessing Revitalization Movements: Perspectives from North America and the Pacific Islands, Michael Harkin (red.), s. xv–xxxvi, Lincoln: University of Nebraska Press.
Zobacz w Google Scholar

Harrison, Robert Pouge, 2003, The Dominion of the Dead, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Harvey, David, 1990, The Condition of Postmodernity, Cambridge: Blackwell Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Harvey, David, 2005, A Brief History of Neoliberalism, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hasu, Paivi, 2009, For Ancestors and God: Rituals of Sacrifice among the Chagga of Tanzania, „Ethnology”, 48, nr 3, s. 195–213.
Zobacz w Google Scholar

Hayworth, Kenneth, 2010, Killed by Bad Philosophy, pozyskane z: www.brainpreservation.org/content-2/killed-bad-philosophy
Zobacz w Google Scholar

Herrick, James, 2017, Visions of Technological Transcendence: Human Enhancement and the Rhetoric of the Future, Anderson, South Carolina: Parlor Press.
Zobacz w Google Scholar

Hertz, Robert, (1907) 1960, A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death, w: Death and the Right Hand, przeł. Rodney Needham i Claudia Needham, s. 27–86 i 117–154, Glencoe: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Hewamanne, Sandya, 2008, Stitching Identities in a Free Trade Zone: Gender and Politics in Sri Lanka, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Zobacz w Google Scholar

Heylighen, Francis, 2015, Return to Eden? Promises and Perils on the Road to Global Superintelligence, w: The End of the Beginning: Life, Society and Economy on the Brink of the Singularity, Ben Goertzel i Ted Goertzel (red.), s. 243–306, USA: Humanity + Press.
Zobacz w Google Scholar

Ho, Karen, 2009, Liquidated: An Ethnography of Wall Street, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hobbes, Thomas, 1954, Lewiatan, przeł. Czesław Znamierowski, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Hogle, Linda, 2005, Enhancement Technologies and the Body, „Annual Reviews in Anthropology”, 34, s. 695–716.
Zobacz w Google Scholar

Holbraad, Martin i Morten Axel Pedersen, 2017, The Ontological Turn: An Anthropological Exposition, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Horton, Alicia, 2013, Flesh Hook Pulling: Motivations and Meaning-Making from the „BodySide” of Life, „Deviant Behavior”, 34, nr 2, s. 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Horst, Heather i Daniel Miller (red.), 2012, Digital Anthropology, London: Berg Press.
Zobacz w Google Scholar

Huberman, Jenny, 2012, Ambivalent Encounters: Childhood, Tourism and Social Change in Banaras India, Camden: Rutgers University Press.
Zobacz w Google Scholar

Huberman, Jenny, 2018, Immortality Transformed: Mind Cloning, Transhumanism, and the Quest for Digital Immortality, „Mortality: Promoting the Interdisciplinary Study of Death and Dying”, 23, nr 1, s. 50–64.
Zobacz w Google Scholar

Hughes, James, 2004, Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future, USA: Westview Press.
Zobacz w Google Scholar

Hughes, James, 2007, The Compatibility of Religious and Transhumanist Views of Metaphysics, Suffering, Virtue and Transcendence in an Enhanced Future, Hartford: Institute for Ethics and Emerging Technologies.
Zobacz w Google Scholar

Hughes, James, 2008, Millenial Tendencies in Responses to Apocalyptic Threats, w: Global Catastrophic, Nick Bostrom i Milan Cirkovi (red.), s. 72–89, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hughes, James, 2010, Belief in Progress vs. Rational Uncertainty, opublikowane online przez Institute for Ethics and Emerging Technologies, pozyskane z: https://ieet.org/index.php/IEET2/more/hughes20101209
Zobacz w Google Scholar

Hughes, James, 2012, The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination, 1626-2030, „Zygon”, 47, nr 4, s. 757–776.
Zobacz w Google Scholar

Hughes, James, 2013, Transhumanism and Personal Identity, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 227–233, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Humphrey, Caroline, 2009, The Mask and the Face: Imagination and Social Life in Russian Chat Rooms and Beyond, „Ethnos”, 74, nr 1, s. 31–50, pozyskane z: https://www.doi.org/10.1080/00141840902751154
Zobacz w Google Scholar

Ikemoto, Lisa, 2017, DIY Bio: Hacking Life in Biotech’s Backyard, „U.C. Davis Law Review”, 15, nr 2, s. 539–568.
Zobacz w Google Scholar

Illouz, Eva, 2008, Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions and the Culture of Self-Help, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Istvan, Zoltan, 2014a, It’s Time to Consider Restricting Human Breeding, „Wired Magazine”, 14 sierpnia, pozyskane z: www.wired.co.uk/article/time-to-restrict-human-breeding
Zobacz w Google Scholar

Istvan, Zoltan, 2014b, Should Transhumanists Have Children?, „Huffington Post”, 30 kwietnia, pozyskane z: www.huffpost.com/entry/transhumanist-beliefs_b_4870636
Zobacz w Google Scholar

Istvan, Zoltan, 2018, Becoming Transhuman: The Complicated Future of Robots and Advanced Sapient Rights, pobrane z: www.cato-unbound.org/2018/04/13/zoltan-istvan/becoming-transhuman-complicated-future-robot-advanced-sapient-rights
Zobacz w Google Scholar

Istvan, Zoltan, 14 stycznia 2019, Transhumanist Science Will Free Women from Their Biological Clocks, pozyskane z: https://qz.com/1515884/transhumanist-science-will-free-women-from-their-biological-clocks
Zobacz w Google Scholar

Jackson, Michael, 2011, Life Within Limits: Well-Being in a World of Want, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Janus, Noreen, 1983, Advertising and Global Culture, „Cultural Survival”, pozyskane z: www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/advertising-and-global-culture
Zobacz w Google Scholar

Kahn, Miriam, 1990, Stone-Faced Ancestors: The Spatial Anchoring of Myth in Wamira, Papua New Guinea, „Ethnology”, 29, nr 1, s. 51–66.
Zobacz w Google Scholar

Kahn, Miriam, 1993, Always Hungry Never Greedy: Food and the Expression of Gender in a Melanesian Society, Longrove, IL: Waveland Press.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan, David, 2000, The Darker Side of „The Original Affluent Society”, „Journal of Anthropological Research”, 56, nr 3, s. 301–324.
Zobacz w Google Scholar

Kavedžija, Iza i Harry Walker (red.), Values of Happiness: Toward an Anthropology of Purpose in Life, Chicago: Hau Books.
Zobacz w Google Scholar

Keen, Ian, 2016, Ancestors, Magic, and Exchange in Yolngu Doctrines: Extensions of the Person in Time and Space, „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 12, s. 515–530.
Zobacz w Google Scholar

Keesing, Roger, 1970, Shrines, Ancestors, and Cognatic Descent: The Kwaio and Tallensi, „American Anthropologist”, 72, nr 4, s. 755–775.
Zobacz w Google Scholar

Kehoe, Alice, 1988, The Ghost Dance: Ethnohistory and Revitalization, New York: Holt, Reinhart and Winston.
Zobacz w Google Scholar

Keightly, David, 2004, The Making of Ancestors: Late Shang Religion and Its Legacy, w: Religion and Chinese Society: Volume I: Ancient and Medieval China, John Lagerwey (red.), s. 3–63, Hong Kong: Chinese University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kelty, Chris, 2008, Two Bits: The Cultural Significance of Free Software, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Khan, Shamus, 2012, Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul’s School, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Klein, Melanie, (1946) 1987, Notes on Some Schizoid Mechanisms, w: The Selected Melanie Klein, Juliette Mitchell (red.), s. 175–200, New York: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Klein, Melanie, (1948) 1975, On the Theory of Anxiety and Guilt, w: Envy and Gratitude and Other Works 1946–1963, Melanie Klein (red.), s. 25–40, New York: Delacorte.
Zobacz w Google Scholar

Klerkx, Greg, 2006, The Transhumanists as Tribe, w: Better Humans?: The Politics of Human Enhancement and Life Extension, Paul Miller i James Wilsdon (red.), s. 59–66, London: Demos.
Zobacz w Google Scholar

Klesse, Christian, 1999, „Modern Primitivism”: Non-Mainstream Body Modification and Racialized Representation, „Body & Society”, 5, nr 2–3, s. 15–38.
Zobacz w Google Scholar

Koene, Randal, 2013, Uploading to Substrate-Independent Minds, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 146–156, Oxford: Wiley Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Kohn, Eduardo, 2013, How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Kondo, Dorinne, 1990, Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses of Identity in a Japanese Workplace, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn, Timothy i Stanley Deetz, 2008, Critical Theory and Corporate Social Responsibility: Can/Should We Get Beyond Cynical Reasoning?, w: The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Andrew Crane, Abagail McWilliams, Dirk Matten, Jeremy Moon i Donald Siegel (red.), s. 173–196, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kumar, Nita, 1988, The Artisans of Banaras: Popular Culture and Identity, 1880–1986, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Kurzweil, Ray, 1999, The Age of Spiritual Machines, New York: Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Kurzweil, Ray, 2016, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł. Eliza Chodkowska, Anna Nowosielska, Warszawa: Kurhaus Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Kusserow, Adrie, 2004, American Individualisms: Childrearing and Social Class in Three Neighborhoods, New York: Palgrave Press.
Zobacz w Google Scholar

LaGrandeur, Kevin i James Hughes (red.), 2017, Surviving the Machine Age: Intelligent Technology and the Transformation of Human Work, Switzerland: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Lahr, Angela, 2007, Millennial Dreams and Apocalyptic Nightmares: The Cold War Origins of Political Evangelicalism, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lain, Douglas, 2016, Advancing Conversations: Aubrey De Grey Advocate for an Indefinite Lifespan, Winchester: Zero Books.
Zobacz w Google Scholar

Lamb, Sarah, 2000, White Saris and Sweet Mangoes: Aging, Gender, and Body in North India, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Lampert, Matthew, 2016, Corporate Social Responsibility and the Supposed Moral Agency of Corporations, „Ephemera: Theory & Politics in Organization”, 16, nr 1, s. 79–105.
Zobacz w Google Scholar

La Torra, Michael, 2011, Transhumanism: Threat or Menace? A Response to Andrew Pickering, w: H+/-Transhumanism and Its Critics, Gregory Hansell i William Grassie (red.), s. 205–211, Philadelphia: Metanexus Institute.
Zobacz w Google Scholar

Latour, Bruno, 2010, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. Katarzyna Derra i Krzysztof Abriszewski, Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Leach, James, Dawn Nafus i Bernhard Krieger, 2009, Freedom Imagined: Morality and Aesthetics in Open Source Software Design, „Ethnos”, 74, nr 1, s. 51–71, https://doi.org/10.1080/
Zobacz w Google Scholar

Lee, Benjamin i Edward Lipuma, 2002, Cultures of Circulation: The Imaginations of Modernity, „Public Culture”, 14, nr 1, s. 191–213.
Zobacz w Google Scholar

Lee, Richard Borshay, 1969, Eating Christmas in the Kalahari, „Natural History”, 78, s. 14–22.
Zobacz w Google Scholar

Leenhardt, Maurice, 1979, Do Kamo, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Leichty, Mark, 2003, Suitably Modern: Making Middle-Class Culture in a New Consumer Society, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lester, Rebecca, 2005, Jesus in our Wombs: Embodying Modernity in a Mexican Convent, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Levine, Nancy, 2008, Alternative Kinship, Marriage, and Reproduction, „Annual Review of Anthropology”, 37, s. 375–389.
Zobacz w Google Scholar

Levi-Strauss, Claude, (1955) 2010, Smutek tropików, przeł. Aniela Steinsberg, Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Lifton, Robert i Eric Olson, 1974, Living and Dying, New York: Praeger Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Lincoln, Bruce, 1989, Discourse and the Construction of Society, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lindholm, Charles, 2008, Culture and Authenticity, Malden: Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Lindsey, Hal i Carole C. Carlson, 1970, The Late Great Planet Earth, Grand Rapids: Zondervan.
Zobacz w Google Scholar

Lippold, John, 2017, We Are Data: Algorithms and the Making of Our Digital Selves, New York: New York University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lock, Margaret i Judith Farquhar (red.), 2007, Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lohmann, Roger Ivar, 2010, Introduction: The Anthropology of Creations, „Anthropological Forum”, 20, nr 3, s. 215–234, pozyskane z: https://www.doi.org/10.1080/00664677.2010.515291
Zobacz w Google Scholar

Luhrmann, Tanya, 2001, Of Two Minds: An Anthropologist Looks at American Psychiatry, New York: Vintage Books.
Zobacz w Google Scholar

Luhrmann, Tanya, 2012, When God Talks Back: Understanding the American Evangelical Relationship with God, New York: Vintage Press.
Zobacz w Google Scholar

Lupton, Deborah, 2017, The Quantified Self, Cambridge: Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Lutz, Catherine, 1988, Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll & Their Challenge to Western Theory, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Lynch, Caitrin, 2007, Juki Girls, Good Girls: Gender and Cultural Politics in Sri Lanka’s Global Garment Industry, Cornell: Cornell University Press.
Zobacz w Google Scholar

MacPherson, Crawford B., 1962, The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford: Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Mageo, Jeanette, 2002, Toward a Multidemensional Model of the Self, „Journal of Anthropological Research”, 58, nr 3, s. 339–365.
Zobacz w Google Scholar

Mageo, Jeanette (red.), 2003, Dreaming and the Self: New Perspectives on Subjectivity, Identity, and Emotion, Albany: State University of New York.
Zobacz w Google Scholar

Mageo, Jeanette i Bruce Knauft, 2002, Introduction: Theorizing Power and the Self, w: Power and the Self, Jeanette Mageo (red.), s. 1–25, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Makari, George, 2015, Soul Machine: The Invention of the Modern Mind, New York: Norton & Company.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski, Bronisław, 1987, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, przeł. Barbara Olszewska-Dyoniziak i Sławoj Szynkiewicz, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski, Bronisław, 1990, Mit, magia i religia, przeł. Barbara Leś i Dorota Praszałowicz, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Marcoux, Jean-Sebastien, 2001, The „Casser Masison” Ritual: Constructing the Self by Emptying the Home, „Journal of Material Culture”, 6, nr 2, s. 213–235.
Zobacz w Google Scholar

Marriott, McKim, 1976, Hindu Transactions: Diversity without Dualism, w: Transaction and Meaning: Directions in the Anthropology of Exchange and Symbolic Behavior, Bruce Kapferer (red.), s. 109–142, Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues (ISHI).
Zobacz w Google Scholar

Marks, Karol i Fryderyk Engels, 1848, Manisfest komunistyczny. Dostępny online: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848/manifest.htm
Zobacz w Google Scholar

Marks, Karol, 1951, Kapitał, Warszawa: Książka i Wiedza. Dostępne online: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/kapital/index.htm
Zobacz w Google Scholar

Martin, Emily, 1990, The End of the Body?, „American Ethnologist”, 19, nr 1, s. 121–140.
Zobacz w Google Scholar

Mauss, Marcel, 1973, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwie archaicznym, przeł. Krzysztof Pomian, w: tenże, Socjologia i antropologia, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Mauss, Marcel, (1934) 2007, Techniques of the Body, w: Beyond the Body Proper, Margaret Lock i Judith Farquhar (red.), s. 50–68, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Mauss, Marcel, (1938) 2001, Pojęcie osoby; pojęcie «ja», przeł. Marcin Król, w: Andrzej Mencel (red.), Antropologia kultury, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

McAnany, Patricia, 2016, Foreword, w: The Archeology of Ancestors: Death, Memory, and Veneration, Erica Hill i Jon Hageman (red.), s. i–x, Gainesville: University Press of Florida.
Zobacz w Google Scholar

McCracken, Grant, 1988, Culture and Consumption: New Appro­aches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities, Bloomington: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

McCracken, Grant, 1990, Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities, Bloomington: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

McLean, Stuart, 2007, Introduction: Why Imagination?, Special Issue, „Irish Journal of Anthropology”, 10, nr 2, s. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

McMahon, Darrin, 2006, Happiness: A History, New York: Atlantic Monthly Press.
Zobacz w Google Scholar

Mead, George Herbert, 1975, Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Zofia Wolińska, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Merkle, Ralph, 2013, Uploading, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 157–164, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Metcalf, Peter i Richard Huntington, 1991, Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Metcalf, Peter i Richard Huntington, 1992, Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Miller, Paul i James Wildson (red.), 2006, Better Humans?: The Politics of Human Enhancement and Life Extension, London: Demos.
Zobacz w Google Scholar

Miller, Walter, 1955, Two Concepts of Authority, „American Anthropologist”, 57, s. 271–289.
Zobacz w Google Scholar

Mills, C. Wright, 1958, The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Minsky, Marvin, 1985, The Society of Mind, New York: Simon & Schuster Press.
Zobacz w Google Scholar

Miyazaki, Hirokazu, 2013, Arbitraging Japan: Dreams of Capitalism at the End of Finance, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Moravec, Hans, 1988, Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence, Cambridge: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Moravec, Hans, 1999, Robot: Mere Machine to Transcendent Mind, New York: Oxford.
Zobacz w Google Scholar

More, Max, 1993, Technological Self Transformation: Expanding Personal Extropy, „Extropy”, 104, nr 2, s. 15–24.
Zobacz w Google Scholar

More, Max, 1998a, Self-Ownership: A Core Extroprian Virtue, Extropy, pozyskane z: https://foresight.org/Nanomedicine/Transhumans.html
Zobacz w Google Scholar

More, Max, 1998b, The Extroprian Principles, t. 3, Extropy Institute, pozyskane z: https://mrob.com/pub/religion/extro_prin.html
Zobacz w Google Scholar

More, Max, 2013, The Philosophy of Transhumanism, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 1–17, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

More, Max i Natasha Vita-More, 2013, Roots and Core Themes, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 1–2, Malden: Wiley Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

More, Max i Natasha Vita-More, 2018, Why the Transhumanist Movement Needs Socialism, pozyskane z: https://medium.com/s/story/why-the-transhumanist-movementneeds-socialism-b1601ff13ccb
Zobacz w Google Scholar

Munn, Nancy, 1970, The Transformation of Subjects into Objects in Walbiri and Pitjantjatjara Myth, w: Australian Aboriginal Anthropology: Modern Studies in the Social Anthropology of the Australian Aborigines, Ronald Berndt (red.), s. 141–163, Nedlands: University of Western Australia Press.
Zobacz w Google Scholar

Munn, Nancy, 1992, The Fame of Gawa: A Symbolic Study of Value, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Murphy, B. J., 2016, Westworld and the Human Connections with our Future Companion Robots, Institute for Ethics and Emerging Technologies Blog, pozyskane z: https://ieet.org/index.php/IEET2/print/12362
Zobacz w Google Scholar

Murphy, B. J., 2018, pozyskane z: https://proactiontranshuman.wordpress.com/author/theveganmarxist/ [tekst z blogu].
Zobacz w Google Scholar

Nazareth, Daryl, 2015, Robotics and AI: Impacts Felt on Every Aspect of Our Future World, w: The End of the Beginning: Life, Society and Economy on the Brink of the Singularity, Ben Goertzel i Ted Goertzel (red.), s. 131–149, USA: Humanity + Press.
Zobacz w Google Scholar

Newell, William, 1976, Good and Bad Ancestors, w: Ancestors, William H. Newell (red.), s. 17–28, The Hague–Paris: Mouton Publishers.
Zobacz w Google Scholar

O’Connell, Mark, 2017, To Be a Machine: Adventures among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the Modest Problem of Death, London: Granta.
Zobacz w Google Scholar

Ochs, Elinor i Lisa Capps, 1996, Narrating the Self, „Annual Review of Anthropology”, 25, s. 19–43.
Zobacz w Google Scholar

Ortner, Sherry, 2005, Subjectivity and Cultural Critique, „Anthropological Theory”, 5, nr 1, s. 31–52.
Zobacz w Google Scholar

Osburg, John, 2013, Anxious Wealth: Money and Morality among China’s New Rich, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Paleček, Martin i Mark Risjord, 2012, Relativism and the Ontological Turn within Anthropology, „Philosophy of the Social Sciences”, 43, nr 1, s. 3–23.
Zobacz w Google Scholar

Parish, Steven, 2008, Possible Selves: Subjectivity and Suffering in American Culture, New York: Palgrave.
Zobacz w Google Scholar

Parkin, Robert i Linda Stone, 2006, General Introduction, w: Kinship and Family: An Anthropological Reader, Robert Parkin i Linda Stone (red.), s. 1–23, Malden: Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Parrott, Fiona, 2011, Death, Memory and Collecting: Creating the Conditions for Ancestralisation in South London Households, w: Unpacking the Collection: Networks of Material and Social Agency in the Museum, Sarah Byrne, Anne Clarke, Rodney Harrison i Robin Torrence (red.), s. 289–305, New York: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Patico, Jennifer, 2008, Consumption and Social Change in a Post-Soviet Middle Class, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Pearce, David, 1995, The Hedonistic Imperative, BLTC blog, pozyskane z: www.hedweb.com
Zobacz w Google Scholar

Pearce, David, 2007, The Abolitionist Project, podcast przedstawiony podczas 2007 Happiness Conference, pozyskane z: www.abolitionist.com
Zobacz w Google Scholar

Pearce, David, 2008, Utopian Neuroscience, wykład z Second Life, 23 marca 2008, pozyskane z: www.hedweb.com/hedethic/superwell.html
Zobacz w Google Scholar

Pearce, David, 2012, Transhumanism and the Abolitionist Project and Interview, „City Magazine”, pozyskane z: www.hedweb.com/transhumanism/2012-interview.html
Zobacz w Google Scholar

Pearce, David, 2014, What Is Transhumanism?, wywiad dla „Playground Magazine”, pozyskane z: www.hedweb.com/transhumanism/playground-mag.html
Zobacz w Google Scholar

Peletz, Michael, 1995, Kinship Studies in Late Twentieth-Century Anthropology, „Annual Review of Anthropology”, 24, s. 343–372.
Zobacz w Google Scholar

Pitts, Victoria, 2003, In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification, New York: Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Prahalad, C. K., 2004, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits, Upper Saddle River: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Pratt, Mary-Louise, 1992, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Prisco, Giulio, 2013, Transcendent Engineering, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 234–240, Oxford: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Pugh, Allison, 2009, Longing and Belonging: Parents, Children, and Consumer Culture, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Quayle, Stephen, 2003, Genetic Armageddon: Today’s Technology – Tomorrows Monsters, Bozeman: End Time Thunder Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Quinn, Naomi, 2006, The Self, „Anthropological Theory”, 6, nr 3, s. 362–384.
Zobacz w Google Scholar

Radcliffe-Brown, A. R., 1940, On Joking Relationships, „Africa: Journal of the International African Institute”, 13, nr 2, s. 195–210.
Zobacz w Google Scholar

Radcliffe-Brown, A. R., 1945, Religion and Society, „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 7, nr 1/2, s. 33–43.
Zobacz w Google Scholar

Radcliffe-Brown, A. R., (1952) 1965, Structure and Function in Primitive Society, New York: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Radcliffe-Brown, A. R., 2006, Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, przeł. Michał Petryk i Agnieszka Kościańska, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Zobacz w Google Scholar

Rajak, Dinah, 2011, In Good Company: An Anatomy of Corporate Social Responsibility, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Rajak, Dinah, 2016, Theaters of Virtue: Collaboration, Consensus, and the Social Life of Corporate Social Responsibility, w: The Anthropology of Corporate Social Responsibility, Catherine Dolan i Dinah Rajak (red.), s. 29–47, New York: Berghahn Books.
Zobacz w Google Scholar

Ranisch, Robert i Stefan Lorenz Sorgner (red.), 2014, Post- and Transhumanism: An Introduction, Frankfurt am Main: Peter Lang.
Zobacz w Google Scholar

Rasmussen, Susan, 2000, Alms, Elders, and Ancestors: The Spirit of the Gift among the Tuareg, „Ethnology”, 39, nr 1, s. 15–38.
Zobacz w Google Scholar

Rees, Tobias, 2018, After Ethnos, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Regis, Ed, 1994, Meet the Extropians, „Wired Magazine”, pozyskane z: www.wired.com/1994/10/extropians
Zobacz w Google Scholar

Reich, Robert, 2018, Just Giving: Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Retsikas, Konstantinos, 2007, Being and Place: Movement, Ancestors, and Personhood in East Java, Indonesia, „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 13, s. 969–986.
Zobacz w Google Scholar

Ridley, Matt, 2010, The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, New York: Harper Collins.
Zobacz w Google Scholar

Robbins, Joel, 2010, On Imagination and Creation: An Afterword, „Anthropological Forum”, 20, nr 3, s. 305–313.
Zobacz w Google Scholar

Robertson, Jennifer, 2007, Robo Sapiens Japanicus: Humanoid Robots and the Posthuman Family, „Critical Asian Studies”, 39, nr 3, s. 369–398.
Zobacz w Google Scholar

Robertson, Jennifer, 2017, Robo Sapiens Japanicus: Robots, Gender, Family, and the Japanese Nation, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Rose, Steven, 2006, Brain Gain, w: Better Humans?: The Politics of Human Enhancement and Life Extension, Paul Miller i James Wilsdon (red.), s. 69–78, London: Demos.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblatt, Daniel, 1997, The Anti-Social Skin: Structure, Resistance, and „Modern Primitive” Adornment in the United States, „Cultural Anthropology”, 12, nr 3, s. 287–334.
Zobacz w Google Scholar

Rothblatt, Martine, 1999, The Apartheid of Sex: A Manifesto on the Freedom of Gender, New York: Rivers Oram Press.
Zobacz w Google Scholar

Rothblatt, Martine, 2008, Are We Transbemans Yet?, „Journal of Evolution and Technology”, 18, nr 1, s. 94–107.
Zobacz w Google Scholar

Rothblatt, Martine, 2011, From Transgender to Transhuman: A Manifesto on the Freedom of Form, Burlington: Ashgate Press.
Zobacz w Google Scholar

Rothblatt, Martine, 2013, Mind Is Deeper Than Matter: Transgenderism, Transhumanism, and the Freedom of Form, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 317–326, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Rothblatt, Martine, 2014, Virtually Human: The Promise and the Peril of Digital Immortality, New York: St. Martin’s Press.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 1972, Stone Age Economics, New York: Aldine de Gruyter.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 1976a, Culture and Practical Reason, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 1976b, The Uses and Abuses of Biology: An Anthropological Critique of Sociobiology, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 2003, Pierwotne społeczeństwo dobrobytu, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Ewa Nowicka i Marian Kempny (red.), s. 275–306, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 2008, The Western Illusion of Human Nature, Chicago: Prickly Paradigm Press.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 2011a, What Kinship Is (Part One), „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 17, s. 2–19.
Zobacz w Google Scholar

Sahlins, Marshall, 2011b, What Kinship Is (Part Two), „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 17, s. 227–242.
Zobacz w Google Scholar

Sandberg, Anders, 2001, Morphological Freedom – Why We Not Just Want It, but Need It, pozyskane z: www.aleph.se/Nada/Texts/MorphologicalFreedom.htm
Zobacz w Google Scholar

Sandberg, Anders, 2013, Morphological Freedom, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 56–65, Oxford: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Sandberg, Anders, 2015a, Transhumanism and the Meaning of Life, w: Transhumanism and Religion: Moving into an Unknown Future, Tracy Trothen i Calvin Mercer (red.), s. 3–22, Santa Barbara: Praeger Press.
Zobacz w Google Scholar

Sandberg, Anders, 2015b, Morphological Freedom: What Are the Limits to Transforming the Body?, pozyskane z: www.aleph.se>papers
Zobacz w Google Scholar

Savulescu, Julian i Anders Sandberg, 2008, Neuroenhancement of Love and Marriage: The Chemicals between Us, „Neuroethics”, 1, nr 1, s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Schneider, David, (1968) 1980, American Kinship: A Cultural Account, wyd. 2, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Schneider, David, 1972, What Is Kinship all about?, w: Kinship Studies in the Morgan Centennial Year, Priscilla Reining (red.), s. 32–63, Washington, DC: Anthropological Association of Washington.
Zobacz w Google Scholar

Schneider, David, 1977, Kinship, Nationality and Religion in American Culture: Towards a Definition of Kinship, w: Symbolic Anthropology: A Reader in the Study of Symbols and Meanings, Janet Dolgin, David Kemnitzer i David Schneider (red.), s. 63–71, New York: Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Schneider, David, 1984, A Critique of the Study of Kinship, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Zobacz w Google Scholar

Schull, Natasha Dow, 2014, Addiction by Design: Machine Gambling in Las Vegas, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Schull, Natasha Dow, 2016, Data for Life: Wearable Technology and the Design of Self-Care, „Biosocieties”, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Sententia, Wrye, 2013, Freedom by Design: Transhumanist Values and Cognitive Liberty, w: The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Max More i Natasha Vita-More (red.), s. 355–360, Malden: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Serlin, David, 2004, Replaceable You: Engineering the Body in Postwar America, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Shapiro, Warren, 2017, Toward a Post-Schneiderian Perspective on Kinship, „Journal of Anthropological Research”, 73, nr 2, s. 238–261.
Zobacz w Google Scholar

Sharp, Lauriston, 1939, Tribes and Totemism in North-East Australia, „Oceania”, 9, nr 4, s. 439–461.
Zobacz w Google Scholar

Shipley, Jesse, 2013, Living the Hiplife: Celebrity and Entrepreneurship in Ghanaian Popular Music, Durham: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Shweder, Richard i Edmund Bourne, 1984, Does the Concept of the Person Vary Cross-Culturally?, w: Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion, Richard Shweder i Robert LeVine (red.), s. 158–199, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Sillander, Kenneth, 2012, Ancestors as Sources of Authority and Potency among the Bentian of East Kalimantan, w: Ancestors in Borneo Societies: Death, Transformation, and Social Immortality, Pascal Couderc i Kenneth Sillander (red.), s. 62–113, Copenhagen: NIAS Press.
Zobacz w Google Scholar

Sirius, R. U. i Jay Cornell, 2015, Transcendence: The Disinformation Encyclopedia of Transhumanism, San Francisco: Red Wheel Press.
Zobacz w Google Scholar

Smith, Adam, 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przekład zbiorowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Sneath, David, Martin Holbraad i Morten Axel Pedersen, 2009, Technologies of the Imagination: An Introduction, „Ethnos”, 74, nr 1, s. 5–30.
Zobacz w Google Scholar

Sokefeld, Martin, 1999, Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology, „Current Anthropology”, 40, nr 4, s. 417–447.
Zobacz w Google Scholar

Stafford, Charles, 2009, Numbers and the Natural History of Imagining the Self in Taiwan and China, „Ethnos”, 74, nr 1, s. 110–126, pozyskane z: https://www.doi.org/10.1080/00141840902751238
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz, Damien, 2016, Against Imagination: On the Ambiguities of a Composite Concept, „American Anthropologist”, 118, nr 4, s. 796–810.
Zobacz w Google Scholar

Stephen, Michelle, 1995, A’aisa’s Gifts: A Study of Magic and the Self, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Stewart, Pamela i Andrew Strathern, 2005, Cosmology, Resources, and Landscape: Agencies of the Dead and the Living in Duna, Papua New Guinea, „Ethnology”, 44, nr 1, s. 35–47.
Zobacz w Google Scholar

Stock, Gregory, 2002, Redesigning Humans: Choosing Our Children’s Genes, London: Profile Books.
Zobacz w Google Scholar

Stocking, George, 1983, Observers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork, Madison: University of Wisconsin Press.
Zobacz w Google Scholar

Stocking, George, 1992, The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology, Madison: University of Wisconsin Press.
Zobacz w Google Scholar

Strathern, Marilyn, 1988, The Gender of the Gift, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Strong, Pauline, 2017, Irving Hallowell and the Ontological Turn, „Hau: The Journal of Ethnographic Theory”, 7, nr 1, s. 374–393.
Zobacz w Google Scholar

Sum, Chun-Yi, 2017, Suffering and Tears: Authenticity and Student Volunteerism in Post-reform China, „Ethos”, 45, nr 3, s. 409–529.
Zobacz w Google Scholar

Tatje, Terrance i Francis Hsu, 1969, Variations in Ancestor Worship Beliefs and Their Relation to Kinship, „Southwestern Journal of Anthropology”, 25, nr 2, s. 153–172.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, Charles, 2002, Modern Social Imaginaries, „Public Culture (Special Issue on New Imaginaries)”, 14, s. 91–124.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, Charles, 2010, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład zbiorowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Taylor, Janelle, 2000, An All-Consuming Experience: Obstetrical Ultrasound and the Commodification of Pregnancy, w: Biotechnology and Culture: Bodies, Anxieties, Ethics, Paul Browdin (red.), s. 147–172, Bloomington: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

Thomassen, Bjorn, 2010, Schimsogenesis and Schismogenetic Processes: Gregory Bateson Reconsidered, Paper presented at the Conference on „Social Pathologies of Contemporary Civilization”, Aalborg University, Denmark.
Zobacz w Google Scholar

Throop, Jason, 2010, Suffering and Sentiment: Exploring the Vicissitudes of Experience and Pain in Yap, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Throop, Jason, 2018, Ambivalent Happiness and Virtuous Suffering, w: Values of Happiness: Toward an Anthropology of Purpose in Life, Iza Kavedžija i Harry Walker (red.), s. 29–58, Chicago: Hau Books.
Zobacz w Google Scholar

Tirosh-Samuelson, Hava, 2012, Transhumanism as Secularist Faith, „Zygon”, 47, nr 4, s. 710–734.
Zobacz w Google Scholar

Tirosh-Samuelson, Hava i Kenneth Mossman (red.), 2012, Building Better Humans? Refocusing the Debate on Transhumanism, New York: Peter Lang Press.
Zobacz w Google Scholar

Tsing, Anna, 2015, The Mushroom at the End of the World, Princeton: Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Turkle, Sherry, 2005, The Second Self: Computers and the Human Spirit, Cambridge: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Turkle, Sherry, 2017, Along Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, wyd. poprawione, New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Turner, Bryan, 1999, The Possibility of Primitiveness: Towards a Sociology of Body Marks in Cool Societies, „Body & Society”, 5, nr 2–3, s. 39–50.
Zobacz w Google Scholar

Turner, Fred, 2006, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Turner, Terrance, (1980) 2017, The Social Skin, przedruk: „Hau: Journal of Ethnographic Theory”, 2, nr 2, s. 486–504.
Zobacz w Google Scholar

Urry, John, 2016, What Is the Future?, Cambridge: Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Valentine, David, 2012, Exit Strategy: Profit, Cosmology, and the Future of Humans in Space, „Anthropological Quarterly”, 85, s. 1045–1067.
Zobacz w Google Scholar

Valentine, David, 2016, Atmosphere: Context, Detachment, and the View from above Earth, „American Ethnologist”, 43, nr 3, s. 511–524.
Zobacz w Google Scholar

Valentine, David, 2017, Gravity Fixes: Habituating to the Human on Mars and Island Three, „Hau: Journal of Ethnographic Theory”, 7, nr 3, s. 185–209.
Zobacz w Google Scholar

Van Wolputte, Steven, 2004, Hang on to Your Self: Of Bodies, Embodiment, and Selves, „Annual Reviews in Anthropology”, 33, s. 251–269.
Zobacz w Google Scholar

Vidal, Denis, 2007, Anthropomorphism or Sub-anthropomorphism? An Anthropological Approach to Gods and Robots, „Journal of the Royal Anthropological Institute”, 13, nr 4, s. 917–933.
Zobacz w Google Scholar

Vigh, Henrik, 2009, Wayward Migration: On Imagined Futures and Technological Voids, „Ethnos”, 74, nr 1, s. 91–109, pozyskane z: https://www.doi.org/10.1080/00141840902751220
Zobacz w Google Scholar

Visser, W., 2008, Corporate Social Responsibility in Developing Countries, w: Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, A. Crane (red.), s. 473–502, Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Vitebsky, Piers, 1993, Dialogues with the Dead: The Discussion of Mortality among the Sora of Eastern India, Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Walker, Harry i Iza Kavedžija, 2017, Values of Happiness: Toward an Anthropology of Purpose in Life, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Wallace, Anthony, 1956, Revitalization Movements, „American Anthropologist”, 58(2), s. 264–281.
Zobacz w Google Scholar

Wallace, Anthony, 1969, Review of American Kinship: A Cultural Account, „American Anthropologist”, 71, s. 100–106.
Zobacz w Google Scholar

Wallace, Anthony, 1980, Alfred Irving Hallowell 1892–1974: A Biographical Memoir, Washington, DC: National Academy of Sciences.
Zobacz w Google Scholar

Wallace, Anthony, 2004, Foreword, w: Reassessing Revitalization Movements: Perspectives from North America and the Pacific Islands, Michael Harkin (red.), s. vii–xi, Lincoln: University of Nebraska Press.
Zobacz w Google Scholar

Walter, Tony, 1996, The Eclipse of Eternity: A Sociology of the Afterlife, London: Macmillan Press.
Zobacz w Google Scholar

Werbner, Richard, 2011, Holy Hustlers, Schism, and Prophecy: Apostolic Reformation in Botswana, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Whitehead, Neil, 2009, Post-human Anthropology, „Global Studies in Culture and Power”, 16, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Whittaker, Elvi, 1992, The Birth of the Anthropological Self and Its Career, „Ethos”, 20, nr 2, s. 191–219.
Zobacz w Google Scholar

Whitfield, Stephen, 1996, The Culture of the Cold War, wyd. 2, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wildschut, Diana, 2017, The Need for Citizen Science in the Transition to a Sustainable Peer-to-peer Society, „Futures”, 91, s. 46–52.
Zobacz w Google Scholar

Wiley, Keith, 2014, A Taxonomy and Metaphysics of Mind-Uploading, Seattle: Humanity + Press.
Zobacz w Google Scholar

Wiley, Keith, 2015, Mind Uploading and the Question of Life, the Universe, and Everything, pozyskane z: http://ieet.org/index.php/IEET/more/wiley20150720
Zobacz w Google Scholar

Wilk, Richard, 2018, The Tribe that Eats Its Ancestors, „Anthropology News”, 16 lutego.
Zobacz w Google Scholar

Wolfe, Cary, 2010, What Is Posthumanism?, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Zobacz w Google Scholar

Wormald, Tom, 2005, Visions of the Future: Technology and Imagination in Hungarian Civil Society, „Anthropology Matters”, 7, nr 1, s. 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Yanagisako, Slyvia, 1978, Variance in American Kinship: Implications for Cultural Analysis, „American Ethnologist”, 5, nr 1, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Yang, Andrew, 2014, Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepre­neurs, and Create New Jobs in America, New York: Harper.
Zobacz w Google Scholar

Yang, Andrew, 2018, The War on Normal People: The Truth about America’s Disappearing Jobs and Why Universal Basic Income Is Our Future, New York: Hachette Books.
Zobacz w Google Scholar

Young, Simon, 2006, Designer Evolution: A Transhumanist Manifesto, Amherst: Prometheus Press.
Zobacz w Google Scholar

Yudkowsky, Elizier, 2001, Creating Friendly A.I. 1.0.: The Analysis and Design of Benevolent Goals Architectures, San Francisco: Singularity Institute.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

10 października 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-212-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-213-2

Inne prace tego samego autora