Bóg. Błędna hipoteza. Jak nauka wykazuje, że Bóg nie istnieje

Autorzy

Victor J. Stenger
Tomasz Sieczkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5

Słowa kluczowe:

kosmiczne dowody, istnienie Boga, istnienie zła, wszechświat, materia, objawienie, hipoteza naukowa, Bóg

Streszczenie

Victor J. Stenger, amerykański fizyk i filozof, rozwija popularną w środowisku neoateistycznym myśl, że Boga, takiego jakim się jawi w religii judeochrześcijańskiej i w islamie, należy traktować jak hipotezę naukową. Analizując akt stworzenia człowieka i wszechświata w świetle odkryć fizyki i astronomii, poszukuje argumentów za istnieniem Boga oraz nieśmiertelnej duszy. „Bóg. Błędna hipoteza” to odważna, kontrowersyjna i najbardziej znana książka Stengera, o której Richard Dawkins powiedział, że wiele jej zawdzięcza.

Biogram autora

Victor J. Stenger

Victor Stenger wychował się w robotniczej, katolickiej dzielnicy Bayonne w New Jersey. Jego ojciec był imigrantem z Litwy, a matka córką imigrantów z Węgier. Uczęszczał do państwowych szkół i tytuł licencjata otrzymał z inżynierii elektrycznej w Newark College of Engineering (obecnie New Jersey Institute of Technology) w roku 1956. W czasie studiów na NCE był redaktorem studenckiego czasopisma i otrzymał kilka dziennikarskich nagród.

Dzięki stypendium od Hughes Aircraft Company Stenger przeniósł się do Los Angeles, gdzie w 1959 roku uzyskał tytuł magistra, a w 1963 doktora fizyki na UCLA. Później pracował na Uniwersytecie Hawajskim, by w 2000 roku przenieść się na Uniwersytet Kolorado, gdzie pełnił funkcję profesora filozofii, zachowując tytuł emerytowanego profesora fizyki i astronomii na Uniwersytecie Hawajskim. Stenger był członkiem CSICOP i pracownikiem badawczym w Center for Inquiry. Jako wizytujący członek kadry naukowej przebywał na Uniwersytecie w Heidelbergu i na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii (dwukrotnie), a także na wyjazdach badawczych w Rutherford Laboratory w Anglii, w National Nuclear Physics Laboratory we włoskim Frascati oraz na Uniwersytecie we Florencji we Włoszech.

Jego kariera naukowa przypadła na okres wielkiego postępu w fizyce cząstek elementarnych, który ostatecznie doprowadził do powstania obecnego modelu standardowego. Stenger uczestniczył w eksperymentach, które pomogły ustalić własności cząstek dziwnych, kwarków, gluonów i neutrin. Był także jednym z pionierów nowych obszarów badań promieniowania gamma o bardzo wysokiej energii. Podczas swojego ostatniego projektu przed przejściem na emeryturę Stenger współpracował przy podziemnym eksperymencie w Japonii, który po raz pierwszy wykazał, że neutrino posiada masę.

Równolegle Victor Stenger rozwijał dobrze ocenianą przez krytykę karierę autora książek popularnonaukowych, które dotyczyły styku fizyki, kosmologii, filozofii, religii i pseudonauki. Wśród nich warto wymienić: “Not By Design: The Origin of the Universe” (1988), “Physics and Psychics: The Search for a World beyond the Senses” (1990), “The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology” (1995), “Timeless Reality: Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes” (2000), “Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe” (2003) oraz “The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From?” (2006).

Od 1962 roku Stenger pozostawał w szczęśliwym związku małżeńskim z Phylliss, z którą miał dwójkę dzieci i czworo wnucząt. Swoje długie życie przypisywali reakcji ewolucji na ludzką potrzebę posiadania opiekunów do dzieci [w postaci dziadków], które to zadanie wykonywali z radością. Phylliss i Victor Stenger byli zapalonymi tenisistami, golfistami, cieszyła ich przyroda Kolorado, podróżowali też po świecie, kiedy tylko nadarzała się ku temu okazja.

Victor Stenger prowadził popularną stronę internetową (tysiąc odwiedzin na miesiąc), gdzie znajdowało się dużo jego tekstów: http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger>

Zmarł 25 sierpnia 2014 roku na Hawajach.

Opublikowane

9 sierpnia 2018

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-971-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-972-9

Inne prace tego samego autora