Sztuczna inteligencja. Jej natura i przyszłość

Autorzy

Margaret A. Boden
Uniwersytet w Sussex, Wydział Informatyki
Tomasz Sieczkowski
Uniwersytet Łódzki, Katedra Filozofii Współczesnej
Piotr Fulmański
Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

Słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, sztuczne sieci neuronowe, roboty, człowieczeństwo

Streszczenie

Tomik w zwięzły i przystępny sposób prezentuje historię rozwoju sztucznej inteligencji, jej możliwości i ograniczenia. W jaki sposób działa? W jakich dziedzinach życia może być wykorzystana? Jakie zagrożenia stwarza? Jak zmienia nasze myślenie o człowieczeństwie?

 

Artificial Intelligence: A Very Short Introduction was originally published in English in 2018. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon

Biogramy autorów

Margaret A. Boden - Uniwersytet w Sussex, Wydział Informatyki

Margaret A. Boden profesor nauk kognitywnych na Wydziale Informatyki Uniwersytetu w Sussex. Zajmuje się sztuczną inteligencją, psychologią, filozofią oraz kognitywistyką i informatyką. Jej najbardziej znana praca to Mind as Machine: A History of Cognitive Science (2006). W 2001 r. została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla nauk kognitywnych.

Tomasz Sieczkowski - Uniwersytet Łódzki, Katedra Filozofii Współczesnej

Tomasz Sieczkowski adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się epistemologią, filozofią polityczną i filozofią religii. Autor m.in. monografii nowego ateizmu (Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu, 2018) oraz książki o Humie (David Hume. Krytyka episteologii, 2017). Fan muzyki i literatury anglosaskiej. Cyklista.

Piotr Fulmański - Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

Piotr Fulmański adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z wielu różnych dziedzin informatyki, m.in. programowania w assemblerze, tworzenia aplikacji webowych, mobilnych (iOS) czy sztucznej inteligencji. Zainteresowany elektroniką i robotyką, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem dużych ilości danych. W krótkich wolnych chwilach pisze aplikacje dla iOS i biega. Dłuższe spędza w górach

Bibliografia

Anderson J.R., 1983, The Architecture of Cognition, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Anderson J.R., Lebiere C., 2003, The Newell Test for a Theory of Cognition, “Behavioral and Brain Sciences”, no. 26, s. 587–640.
Zobacz w Google Scholar

Ashby W.R., 1947, The Nervous System as a Physical Machine: with Special Reference to the Origin of Adaptive Behaviour, “Mind”, no. 56, s. 44–59.
Zobacz w Google Scholar

Ashby W.R., 1952, Design for a Brain: The Origin of Adaptive Behaviour, Wiley, London (2nd ed. Chapman, London 1960).
Zobacz w Google Scholar

Baars B.J., 1988, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bahdanau D., Cho K., Bengio Y., 2015, Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate, International Conference on Learning Representations, http://arxiv.org/abs/1409.0473
Zobacz w Google Scholar

Baker S., 2012, Final Jeopardy: The Story of Watson, the Computer That Will Transform Our World, Mariner Books, Boston, MA.
Zobacz w Google Scholar

Bartlett J., Reffin J., Rumball N., Williamson S., 2014, Anti-Social Media, DEMOS, London.
Zobacz w Google Scholar

Beer R.D., 1990, Intelligence as Adaptive Behavior: An Experiment in Computational Neuroethology, Academic Press, Boston, MA.
Zobacz w Google Scholar

Bengio Y., Ducharme R., Vincent P., Jauvin C., 2003, A Neural Probabilistic Language Model, “Journal of Machine Learning Research”, no. 3, s. 1137–1155.
Zobacz w Google Scholar

Beurle R.L., 1956, Properties of a Mass of Cells Capable of Regenerating Pulses, “Philosophical Transactions of the Royal Society: B”, no. 240, s. 55–59.
Zobacz w Google Scholar

Bird J., Layzell P., 2002, The Evolved Radio and Its Implications for Modelling the Evolution of Novel Sensors, “Proceedings of the Congress on Evolutionary Computation”, CEC-2002, s. 1836–1841.
Zobacz w Google Scholar

Bird J., Layzell P., 2002, The Evolved Radio and Its Implications for Modelling the Evolution of Novel Sensors, “Proceedings of the Congress on Evolutionary Computation”, CEC-2002, s. 1836–1841.
Zobacz w Google Scholar

Block N., 1978, Troubles with Functionalism, [w:] C. W. Savage (ed.), Perception and Cognition: Issues in the Foundations of Psychology, [Minnesota Studies in the Philosophy of Science 9] University of Minnesota Press, Minneapolis, s. 261–325.
Zobacz w Google Scholar

Boden M.A., 1977, Artificial Intelligence and Natural Man, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Boden M.A., 1990/2004, The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge, London (2nd ed. 2004).
Zobacz w Google Scholar

Boden M.A., 1999, Is Metabolism Necessary?, “British Journal for the Philosophy of Science”, no. 50/2, s. 231–248. Przedruk w: M.A. Boden, Creativity and Art: Three Roads to Surprise, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 235–254.
Zobacz w Google Scholar

Boden M.A., 2006, Mind as Machine: A History of Cognitive Science, vol. 1–2, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Boden M.A., Edmonds E.A., 2009, What Is Generative Art?, “Digital Creativity”, no. 20 (1–2), s. 21–46. Przedruk w: M.A. Boden, Creativity and Art: Three Roads to Surprise, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 125–163.
Zobacz w Google Scholar

Boden M.A. (ed.), 1996, The Philosophy of Artificial Life, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Bostrom N., 2016, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, przeł. D. Konowrocka-Sawa, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Bottou L., 2014, From Machine Learning to Machine Reasoning, “Machine Learning”, no. 94, s. 133–49.
Zobacz w Google Scholar

Boukhtouta A., Berger J., Guitouni A., Bouak F., Bedrouni A., 2005, Description and Analysis of Military Planning Systems, Canadian Defence Research and Development Technical Report, Quebec.
Zobacz w Google Scholar

Brooks R.A., 1991, Intelligence without Representation, “Artificial Intelligence”, no. 47, s. 139–59.
Zobacz w Google Scholar

Brynjolfsson E., McAfee A., 2015, Drugi wiek maszyny: praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, przeł. B. Sałbut, MT Biznes, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chalmers D.J., 1995, Facing Up to the Problem of Consciousness, “Journal of Consciousness Studies”, no. 2, s. 200–219.
Zobacz w Google Scholar

Chalmers D.J., 2010, Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, przeł. M. Miłkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Churchland P.M., 1981, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes, “Journal of Philosophy”, no. 78, s. 67–90.
Zobacz w Google Scholar

Churchland P.M., 1986, Cognitive Neurobiology: A Computational Hypothesis for Laminar Cortex, “Biology and Philosophy”, no. 1, s. 25–51.
Zobacz w Google Scholar

Churchland P.M., 1989, A Neurocomputational Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., 1989, Microcognition: Philosophy, Cognitive Science, and Parallel Distributed Processing, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., 1993, Associative Engines: Connectionism, Concepts, and Representational Change, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., 1997, Being There: Putting Brain, Body and World Together Again, MIT Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., 2003, Natural-Born Cyborgs: Why Minds and Technologies Are Made to Merge, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., 2008, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., Karmiloff-Smith A., 1993, The Cognizer’s Innards: A Psychological and Philosophical Perspective on the Development of Thought, “Mind and Language”, no. 8, s. 487–519.
Zobacz w Google Scholar

Clark A.J., Thornton C., 1997, Trading Spaces: Computation, Representation, and the Limits of Uninformed Learning, “Behavioral and Brain Sciences”, no. 20, s. 57–90.
Zobacz w Google Scholar

Cliff D., Harvey I., Husbands P., 1993, Explorations in Evolutionary Robotics, “Adaptive Behavior”, no. 2, s. 73–110.
Zobacz w Google Scholar

Cohen H., 1995, The Further Exploits of AARON Painter, [w:] S. Franchi, G. Guzeldere (eds), Constructions of the Mind: Artificial Intelligence and the Humanities, “Stanford University Review”, special issue 4/2, s. 141–160.
Zobacz w Google Scholar

Cohen H., 2002, A Million Millennial Medicis, [w:] L. Candy, E. Edmonds (eds), Explorations in Art and Technology, Springer, London, s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Colby K.M., 1963, Computer Simulation of a Neurotic Process, [w:] S.S. Tomkins, S. Messick (eds), Computer Simulation of Personality: Frontier of Psychological Research, Wiley, New York, s. 165–180.
Zobacz w Google Scholar

Colby K.M., Weber S., Hilf F.D., 1971, Artificial Paranoia, “Artificial Intelligence”, no. 2, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Colby K.M., Hilf F.D., Weber S., Kramer H.C., 1972, Turing-Like Indistinguishability Tests for the Validation of a Computer Simulation of Paranoid Processes, “Artificial Intelligence”, no. 3, s. 199–222.
Zobacz w Google Scholar

Collobert R., Weston J., Bottou L., Karlen M., Kavukcuoglu K., Kuksu P., 2011, Natural Language Processing (Almost) from Scratch, “Journal of Machine Learning Research”, no. 12, s. 2493–2537.
Zobacz w Google Scholar

Colton S., 2012, The Painting Fool: Stories from Building an Automated Painter, [w:] J. McCormack, M. d’Inverno (eds), Computers and Creativity, Springer, London, s. 3–38.
Zobacz w Google Scholar

Cooper R., Fox J., Farringdon J., Shallice T., 1996, Towards a Systematic Methodology for Cognitive Modelling, “Artificial Intelligence”, no. 85, s. 3–44.
Zobacz w Google Scholar

Cooper R., Schwartz M., Yule P., Shallice T., 2005, The Simulation of Action Disorganization in Complex Activities of Daily Living, “Cognitive Neuropsychology”, no. 22, s. 959–1004.
Zobacz w Google Scholar

Cope D., 2005, Computer Models of Musical Creativity, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Craik K.J.W., 1943, The Nature of Explanation, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Davey A.C., 1978, Discourse Production: A Computer Model of Some Aspects of a Speaker, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Zobacz w Google Scholar

Dayan P., Abbott L., 2001, Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modelling of Neural Systems, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Deaton C., Lenat D. et al. (8 autorów), 2005, The Comprehensive Terrorism Knowledge Base in CYC, “Proceedings of the 2005 International Conference on Intelligence Analysis”, May, McLean, VA.
Zobacz w Google Scholar

Dennett D.C., 1984, Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Dennett D.C., 1995, The Unimagined Preposterousness of Zombies, “Journal of Consciousness Studies”, no. 2, s. 322–326.
Zobacz w Google Scholar

Dennett D.C., 2016, Świadomość, przeł. E. Stokłosa, Copernicus Center Press, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fisher M., 1990, Personal Love, Duckworth, London.
Zobacz w Google Scholar

Fodor J.A., 1992, The Big Idea: Can There Be a Science of Mind?, “The Times Literary Supplement”, July, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Franklin S., 1997, Autonomous Agents as Embodied AI, “Cybernetics and Systems”, special issue on epistemological aspects of embodied AI, no. 28 (6), s. 499–520.
Zobacz w Google Scholar

Franklin S., 2007, A Foundational Architecture for Artificial General Intelligence, [w:] B. Goertzel, P. Wang (eds), Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures, and Algorithms, IOS Press, Amsterdam, s. 36–54.
Zobacz w Google Scholar

Franklin S. et al. (7 autorów), 2007, LIDA: A Computational Model of Global Workspace Theory and Developmental Learning, [w:] AAAI Fall Symposium on AI and Consciousness: Theoretical Foundations and Current Approaches, Association for the Advancement of AI, Arlington, VA.
Zobacz w Google Scholar

Friston K., 2006, A Free-Energy Principle for the Brain?, “Journal of Physiology”, no. 100, s. 70–87.
Zobacz w Google Scholar

Friston K., 2013, Life As We Know It, “Journal of the Royal Society Interface”, June, no. 10 (86), s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher S., 2014, Phenomenology and Embodied Cognition, [w:] L. Shapiro (ed.), The Routledge Handbook of Embodied Cognition, Routledge, London, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Garcia C., Delakis M., 2004, Convolutional Face Finder: A Neural Architecture for Fast and Robust Face Detection, “IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence”, no. 26, s. 1408–1423.
Zobacz w Google Scholar

Gardner M., 1970, The Fantastic Combinations of John Conway’s New Solitaire Game ‘Life’, “Scientific American”, no. 223/4, s. 120–123.
Zobacz w Google Scholar

Gibson J.J., 1979, The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton Mifflin, London.
Zobacz w Google Scholar

Gigerenzer G., 2004, Fast and Frugal Heuristics: The Tools of Bounded Rationality, [w:] D.J. Koehler, N. Harvey (eds), Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making, Blackwell, Oxford, s. 62–88.
Zobacz w Google Scholar

Good I.J., 1965, Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine, [w:] F. Alt, M. Rubinoff (eds), Advances in Computing, vol. 6, Academic, New York, s. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Goodwin B.C., 1994, How the Leopard Changed Its Spots: The Evolution of Complexity, Princeton University Press, Princeton, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Graves A., Mohamed A.-R., Hinton G.E., 2013, Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks, “Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing”, s. 6645–6649.
Zobacz w Google Scholar

Grey Walter W., 1950, An Imitation of Life, “Scientific American”, no. 182 (5), s. 42–45.
Zobacz w Google Scholar

Hansell G.R., Grassie W. (eds), 2011, H+/–: Transhumanism and its Critics, Metanexus, Philadelphia, PA.
Zobacz w Google Scholar

Harvey I., Husbands P., Cliff D., 1994, Seeing the Light: Artificial Evolution, Real Vision, [w:] D. Cliff, P. Husbands, J.-A. Meyer, S.W. Wilson (eds), From Animals to Animats 3: Proceedings of the Third International Conference on Simulation of Adaptive Behavior, MIT Press, Cambridge, MA, s. 392–401.
Zobacz w Google Scholar

Haugeland J., 1978, The Nature and Plausibility of Cognitivism, “Behavioral and Brain Sciences”, no. 1, s. 215–226.
Zobacz w Google Scholar

Hinton G.E., Sejnowski T.J., 1985, Learning and Relearning in Boltzmann Machines, [w:] D.E. Rumelhart, J.L. McClelland (eds), 1986a, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, vol. 1: Foundations, MIT Press, Cambridge, MA, s. 282–317.
Zobacz w Google Scholar

Hinton G.E., Osindero S., Teh Y.-W., 2006, A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets, “Neural Computation”, no. 18, s. 1527–1554.
Zobacz w Google Scholar

Hinton G.E., Deng L., Yu D. et al. (11 autorów), 2012, Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in Speech Recognition, “Signal Processing Magazine, IEEE”, no. 29 (6), s. 82–97.
Zobacz w Google Scholar

Hofstadter D.R., 2007, I Am a Strange Loop, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hofstadter D.R., Mitchell M., 1997, The Copycat Project: A Model of Mental Fluidity and Analogy-Making, [w:] D. Hofstadter, FARG, Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought, Basic Books, New York, s. 205–300.
Zobacz w Google Scholar

Hsu F., 2002, Behind Deep Blue: Building the Computer that Defeated the World Chess Champion, Princeton University Press, Princeton, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Hutchins E.L., 1995, Cognition in the Wild, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Jonas H., 1966/2001, The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology, Harper Collins, New York (wznowienie: Northwestern University Press, Evanston, IL 2001).
Zobacz w Google Scholar

Kirsh D., 1991, Today the Earwig, Tomorrow Man?, “Artificial Intelligence”, no. 47, s. 161–184.
Zobacz w Google Scholar

Kolodner J.L., 1992, An Introduction to Case-Based Reasoning, “Artificial Intelligence Review”, no. 6, s. 33–34.
Zobacz w Google Scholar

Koning H., Eizenberg J., 1981, The Language of the Prairie: Frank Lloyd Wright’s Prairie Houses, “Environment and Planning, B”, no. 8, s. 295– 323.
Zobacz w Google Scholar

Krishevsky A., Sutskever I., Hinton G.E., 2012, ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, “Advances in Neural Information Processing Systems”, no. 25, s. 1090–1098.
Zobacz w Google Scholar

Kurzweil R., 2008, The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, Penguin, London.
Zobacz w Google Scholar

Kurzweil R., 2018, Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł. A. Nowosielska, E. Chodkowska, Kurhaus Publishing, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Laird J.E., Newell A., Rosenbloom P., 1987, SOAR: An Architecture for General Intelligence, “Artificial Intelligence”, no. 33, s. 1–64.
Zobacz w Google Scholar

Langton C.G., 1989, Artificial Life, [w:] C.G. Langton (ed.), Artificial Life, Addison-Wesley, Redwood City, CA, s. 1–47. Poprawiona wersja w: M.A. Boden (ed.), The Philosophy of Artificial Life, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 39–94.
Zobacz w Google Scholar

Langton C.G., 1991, Life at the Edge of Chaos, [w:] C.J. Langton, C. Taylor, J.D. Farmer, S. Rasmussen (eds), Artificial Life II, Addison-Wesley, Redwood City, CA, s. 41–91.
Zobacz w Google Scholar

LeCun Y., Bengio Y., Hinton G.E., 2015, Deep Learning, “Nature”, no. 521, s. 436–444.
Zobacz w Google Scholar

Lenat D.B., 1995, CYC: A Large-Scale Investment in Knowledge Infrastructure, “Communications of the Association for Computing Machinery”, no. 38 (11), s. 33–38.
Zobacz w Google Scholar

Levy D., 2007, Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships, Duckworth, London.
Zobacz w Google Scholar

Linsker R., 1988, Self-Organization in a Perceptual Network, “Computer”,
Zobacz w Google Scholar

no. 21, s. 105–117. Przedruk w: J.A. Anderson, A. Pellionisz, E. Rosenfeld
Zobacz w Google Scholar

(eds), Neurocomputing 2: Directions for Research, MIT Press,
Zobacz w Google Scholar

Cambridge, MA, s. 528–540.
Zobacz w Google Scholar

Lovelace A.A., 1843, Notes by the Translator. Przedruk w: R.A. Hyman (ed.), Science and Reform: Selected Works of Charles Babbage, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 267–311.
Zobacz w Google Scholar

Mackay D.M., 1949/1959, On the Combination of Digital and Analogue Computing Techniques in the Design of Analytic Engines, [w:] D.V. Blake, A.M. Uttley (eds), The Mechanization of Thought Processes, vol. 1, Her Majesty’s Stationery Office, London, s. 55–65 (napisane w maju 1949 roku i przeznaczone najpierw dla obiegu prywatnego).
Zobacz w Google Scholar

Marr D.C., 1982, Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information, Freeman, San Francisco, CA.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy J., 1959, Programs with Common Sense, [w:] D.V. Blake, A.M. Uttley (eds), The Mechanization of Thought Processes, vol. 1, Her Majesty’s Stationery Office, London, s. 75–91.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy J., 1963, Situations, Actions and Causal Laws, Stanford AI Project Memo 2, Stanford, CA. Przedrukowane jako rozdział 7.2 w: J. McCarthy, Programs with Common Sense, [w:] M.L. Minsky (ed.), Semantic Information Processing, MIT Press, Cambridge, MA 1968, s. 403–417.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy J., 1980, Circumscription – A Form of Non-Monotonic Reasoning, “Artificial Intelligence”, no. 13, s. 27–24.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy J., 1986, Applications of Circumscription to Formalizing Common- Sense Knowledge, “Artificial Intelligence”, no. 28, s. 86–116.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy J., Hayes P.J., 1969, Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence, [w:] B. Meltzer, D.M. Michie (eds), Machine Intelligence 4, Edinburgh University Press, Edinburgh, s. 463–502.
Zobacz w Google Scholar

McClelland J.L., Rumelhart D.M. (oraz PDP Research Group), 1986, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, vol. 2: Psychological and Biological Models, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

McCulloch W.S., Pitts W.H., 1943, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, “Bulletin of Mathematical Biophysics”, no. 5, s. 115–133. Przedruk w: S. Papert (ed.), Embodiments of Mind, MIT Press, Cambridge, MA 1965, s. 19–39.
Zobacz w Google Scholar

McGinn C., 1991, The Problem of Consciousness, Basil Blackwell, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Michalski R.S., Chilausky R.L., 1980, Learning by Being Told and Learning from Examples: An Experimental Comparison of the Two Methods of Knowledge Acquisition in the Context of Developing an Expert System for Soybean Disease Diagnosis, “International Journal of Policy Analysis and Information Systems”, no. 4, s. 125–161.
Zobacz w Google Scholar

Mikolov T., Sutskever I., Chen K., Corrado G., Dean J., 2013, Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality, “Advances in Information Processing Systems”, no. 26, s. 3111–3119.
Zobacz w Google Scholar

Millikan R.G., 1984, Language, Thought, and Other Biological Categories:
Zobacz w Google Scholar

New Foundations for Realism, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M.L., 1956/1961, Steps Toward Artificial Intelligence [opublikowane pierwotnie jako raport techniczny MIT: Heuristic Aspects of the Artificial Intelligence Problem], “Proceedings of the Institute of Radio Engineers”, no. 49, s. 8–30. Przedruk w: E.A. Feigenbaum, J.A. Feldman (eds), Computers and Thought, McGraw-Hill, New York 1963, s. 406–450.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M.L., 1965, Matter, Mind, and Models, “Proceedings of the International Federation of Information Processing Congress”, vol. 1, Spartan, Washington DC, s. 45–49.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M.L., 1985, The Society of Mind, Simon and Schuster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M.L., 2006, The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind, Simon and Schuster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M.L., Papert S.A., 1969, Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M.L., Papert S.A., 1988, Prologue: A View From 1988 and Epilogue: The New Connectionism, [w:] Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry, 2nd ed., MIT Press, Cambridge, MA, s. viii–xv, 247–280.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell T.M., 1997, Machine Learning, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell T.M., 2006, The Discipline of Machine Learning, Technical Report CMU-ML-06-108, Carnegie Mellon University School of Computer Science, Pittsburgh, PA.
Zobacz w Google Scholar

Mnih V., Hassabis D. et al. (19 autorów), 2015, Human-Level Control Through Deep Reinforcement Learning, “Nature”, no. 518, s. 529–533.
Zobacz w Google Scholar

Neisser U., 1963, The Imitation of Man by Machine, “Science”, no. 139, s. 193–197.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., 1980, Physical Symbol Systems, “Cognitive Science”, no. 4, s. 135–183.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., 1990, Unified Theories of Cognition, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., Simon H.A., 1956, The Logic Theory Machine, “IRE Transactions on Information Theory”, no. IT-2 (3): 61–79.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., Simon H.A., 1972, Human Problem Solving, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., Simon H.A., 1976, Computer Science as Empirical Enquiry: Symbols and Search, “Communications of the Association for Computing Machinery”, no. 19, s. 113–126.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., Shaw J.C., Simon H.A., 1959, A General Problem-Solving Program for a Computer, “Proceedings of the International Conference on Information Processing”, June, s. 256–264.
Zobacz w Google Scholar

Philippides A., Husbands P., O’Shea M., 1998, Neural Signalling – It’s a Gas!, [w:] L. Niklasson, M. Boden, T. Ziemke (eds), ICANN98: Proceedings of the 8th International Conference on Artificial Neural Networks, Springer-Verlag, London, s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Philippides A., Husbands P., Smith T., O’Shea M., 2005, Flexible Couplings: Diffusing Neuromodulators and Adaptive Robotics, “Artificial Life”, no. 11, s. 139–160.
Zobacz w Google Scholar

Picard R.W., 1997, Affective Computing, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Picard R.W., 1999, Response to Sloman’s Review of Affective Computing, “AI Magazine”, no. 20 (1), s. 134–137.
Zobacz w Google Scholar

Pinker S., Prince A., 1988, On Language and Connectionism: Analysis of a Parallel Distributed Model of Language Acquisition, “Cognition”, no. 28, s. 73–193.
Zobacz w Google Scholar

Pitts W.H., McCulloch W.S., 1947, How We Know Universals: The Perception of Auditory and Visual Forms, “Bulletin of Mathematical Biophysics”, no. 9, s. 127–147. Przedruk w: S. Papert (ed.), Embodiments of Mind, MIT Press, Cambridge, MA 1965, s. 46–66.
Zobacz w Google Scholar

Putnam H., 1960, Minds and Machines, [w:] S. Hook (ed.), Dimensions of Mind: A Symposium, New York University Press, New York, s. 148–179.
Zobacz w Google Scholar

Putnam H., 1964, Robots: Machines or Artificially Created Life?, “The Journal of Philosophy”, no. 61, s. 668–691.
Zobacz w Google Scholar

Putnam H., 1997, Functionalism: Cognitive Science or Science Fiction?, [w:] D.M. Johnson, C.E. Erneling (eds), The Future of the Cognitive Revolution, Oxford University Press, Oxford, s. 32–44.
Zobacz w Google Scholar

Putnam H., 1999, The Threefold Cord: Mind, Body, and World, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ray T.S., 1991, An Approach to the Synthesis of Life, [w:] C.J. Langton, C. Taylor, J.D. Farmer, S. Rasmussen (eds), Artificial Life II, Addison- Wesley, Redwood City, CA, s. 371–408.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblatt F., 1958, The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain, “Psychological Review”, no. 65, s. 386–408.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblatt F., 1962, Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms, Spartan, Washington DC.
Zobacz w Google Scholar

Rumelhart D.E., McClelland J.L. (oraz PDP Research Group), 1986a, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, vol. 1: Foundations, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Rumelhart D.E., McClelland J.L., 1986b, On Learning the Past Tense of English Verbs, [w:] D.E. Rumelhart, J.L. McClelland (eds), Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, vol. 1: Foundations, MIT Press, Cambridge, MA, s. 216–271.
Zobacz w Google Scholar

Russell S., Norvig P., 2013, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd ed., Pearson, London.
Zobacz w Google Scholar

Sahota M., Mackworth A.K., 1994, Can Situated Robots Play Soccer?, “Proceedings of the Canadian Conference on Artificial Intelligence”, Banff (Alberta), s. 249–254.
Zobacz w Google Scholar

Sampson G.R., 2005, The “Language Instinct” Debate: Revised Edition, Continuum, London.
Zobacz w Google Scholar

Samuel A.L., 1959, Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers, “IBM Journal of Research and Development”, no. 3, s. 211–229. Przedruk w: E.A. Feigenbaum, J.A. Feldman (eds), Computers and Thought, McGraw-Hill, New York 1963, s. 71–108.
Zobacz w Google Scholar

Schank R.C., Abelson R.P., 1977, Scripts, Plans, Goals, and Understanding, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.
Zobacz w Google Scholar

Searle J.R., 1995, Umysły, mózgi i programy, [w:] B. Chwedeńczuk (red.), Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo Spacja, Warszawa, s. 301–324.
Zobacz w Google Scholar

Selfridge O.G., 1959, Pandemonium: A Paradigm for Learning, [w:] D.V. Blake, A.M. Uttley (eds), The Mechanization of Thought Processes, vol. 1, Her Majesty’s Stationery Office, London, s. 511–529.
Zobacz w Google Scholar

Shallice T., Cooper R.P., 2011, The Organisation of Mind, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Shanahan M., 1997, Solving the Frame Problem: A Mathematical Investigation of the Common Sense Law of Inertia, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Sharkey N.E., 2012, Killing Made Easy: From Joystics to Politics, [w:] S. Scheipers, H. Strechan (eds), The Changing Character of War, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Sharkey N.E., Sharkey A.J.C., 2012a, Robot Surgery and Ethical Challenges, [w:] P. Gomes (ed.), Medical Robotics: Minimally Invasive Surgery, Woodland Publishing, Salt Lake City, UT, s. 276–291.
Zobacz w Google Scholar

Sharkey N.E., Sharkey A.J.C., 2012b, The Rights and Wrongs of Robot Care, [w:] P. Lin, K. Abney, G.A. Bekey (eds), Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, s. 267–282.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., 1967, Motivational and Emotional Controls of Cognition, “Psychological Review”, no. 74, s. 39–79.
Zobacz w Google Scholar

Sloman A., 1971, Interactions Between Philosophy and Artificial Intelligence: The Role of Intuition and Non-Logical Reasoning in Intelligence, “Artificial Intelligence”, no. 2, s. 209–225.
Zobacz w Google Scholar

Sloman A., 1975, Afterthoughts on Analogical Representation, [w:] R.C. Schank, B.L. Nash-Webber (eds), Theoretical Issues in Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics, Arlington, VA, s. 164–168.
Zobacz w Google Scholar

Sloman A., 1999, Review of Affective Computing, “AI Magazine”, no. 20 (1), s. 127–133.
Zobacz w Google Scholar

Sloman A., b.d., The Computer Revolution in Philosophy (plus wiele artykułów o sztucznej inteligencji), pierwsza publikacja w 1978 (Harvester, Brighton), później na bieżąco uaktualniane: http://www.cs.bham.ac.uk/research/cogaff/crp/
Zobacz w Google Scholar

Sloman A., Chrisley R.L., 2003, Virtual Machines and Consciousness, [w:] O. Holland (ed.), Machine Consciousness, Imprint Academic, Exeter, “Journal of Consciousness Studies”, special issue, no. 10 (4/5), s. 133–172.
Zobacz w Google Scholar

Smith B.C., 1996, On the Origin of Objects, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Sun R., Slusarz P., Terry C., 2005, The Interaction of the Explicit and the Implicit in Skill Learning: A Dual-Process Approach, “Psychological Review”, no. 112, s. 159–92.
Zobacz w Google Scholar

Sutskever I., Martens J., Hinton G.E., 2011, Generating Text with Recurrent Neural Networks, “Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning”, s. 1017–1024.
Zobacz w Google Scholar

Sutskever I., Vintals O., Le Q.V., 2014, Sequence to Sequence Learning with Neural Networks, “Advances in Neural Information Processing Systems”, no. 27, s. 3104–3112.
Zobacz w Google Scholar

Taigman Y., Yang M., Ranzato M., Wolf L., 2014, Deepface: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification, “Proceedings of the Conference on Computer Vision and Pattern Recognition”, http://arxiv.org/abs/1411.4280.
Zobacz w Google Scholar

Taube M., 1961, Computers and Common Sense: The Myth of Thinking Machines, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Thompson H., 1984, There Will Always Be Another Moonrise: Computer Reliability and Nuclear Weapons, “The Scotsman”, 17 October, s. 11. Przedruk w: “AISB Quarterly”, no. 53/54 (Spring/Summer), s. 21–23, http://www. aisb.org.uk/articles/moonrise.html
Zobacz w Google Scholar

Thornton C., 2000, Truth from Trash: How Learning Makes Sense, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Todd S.C., Latham W., 1992, Evolutionary Art and Computers, Academic Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Turing A.M., 1936, On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, “Proceedings of the London Mathematical Society”, series 2, no. 42/3–42/4. Przedruk w: M. Davis (ed.), The Undecidable: Basic Papers on Undecidable Propositions, Unsolvable Problems, and Computable Functions, Raven Press, Hewlett, NY 1965, s. 116–153.
Zobacz w Google Scholar

Turing A.M., 1950, Computing Machinery and Intelligence, “Mind”, no. 59, s. 433–460. Przedruk w: M.A. Boden (ed.), The Philosophy of Artificial Intelligence, Oxford University Press, Oxford 1990, s. 40–66.
Zobacz w Google Scholar

Turing A.M., 1952, The Chemical Basis of Morphogenesis, “Philosophical Transactions of the Royal Society: B”, no. 237, s. 37–72.
Zobacz w Google Scholar

Turk G., 1991, Generating Textures on Arbitrary Surfaces Using Reaction- Diffusion, “Computer Graphics”, no. 25, s. 289–298.
Zobacz w Google Scholar

Uttley A.M., 1956, Conditional Probability Machines and Conditioned Reflexes, [w:] C.E. Shannon, J. McCarthy (eds), Automata Studies, Princeton University Press, Princeton, NJ, s. 253–275.
Zobacz w Google Scholar

Uttley A.M., 1959, Conditional Probability Computing in a Nervous System, [w:] D.V. Blake, A.M. Uttley (eds), The Mechanization of Thought Processes, vol. 1, Her Majesty’s Stationery Office, London, s. 119–147.
Zobacz w Google Scholar

Vincze M., Wachsmuth S., Sagerer G., 2014, Perception and Computer Vision, [w:] K. Frankish, W.M. Ramsey (eds), The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, Cambridge University Press, Cambridge, s. 168–190.
Zobacz w Google Scholar

Vinge V., 1983, First Word, “OMNI Magazine”, January, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Vinge V., 1993, The Coming Technological Singularity, “Vision 21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace” (NASA Conference Publication 10129), s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

von Neumann J., 1951, The General and Logical Theory of Automata, [w:] L.A. Jeffress (ed.), Cerebral Mechanisms in Behavior: The Hixon Symposium, Wiley, New York, s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Wallach W., 2015, A Dangerous Master: How to Keep Technology from Slipping Beyond Our Control, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Wallach W., Allen C., 2008, Moral Machines: Teaching Robots Right From Wrong, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Webb B., 1996, A Cricket Robot, “Scientific American”, no. 275 (6), s. 94–99.
Zobacz w Google Scholar

Weizenbaum J., 1976, Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation, W.H. Freeman, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Wheeler M., 2014, Revolution, Reform, or Business as Usual? The Future Prospects for Embodied Cognition, [w:] L. Shapiro (ed.), The Routledge Handbook of Embodied Cognition, Routledge, London, s. 374–383.
Zobacz w Google Scholar

Whitby B., 1988, Artificial Intelligence: A Handbook of Professionalism, Ellis Horwood, Chichester.
Zobacz w Google Scholar

Whitby B., 1996, Reflections on Artificial Intelligence: The Social, Legal, and Moral Dimensions, Intellect Books, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Whitby B., 2008, Sometimes It’s Hard to be a Robot: A Call for Action on the Ethics of Abusing Artificial Agents, “Interacting with Computers”, no. 20 (3), s. 326–333.
Zobacz w Google Scholar

Whitby B., 2011, Do You Want a Robot Lover?, [w:] P. Lin, K. Abney, G.A. Bekey (eds), Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, s. 233–249.
Zobacz w Google Scholar

Whitelaw M., 2004, Metacreation: Art and Artificial Life, MIT Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Wiener N., 1948, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, MIT Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Wilks Y.A. (ed.), 2005, Language, Cohesion and Form: Margaret Masterman (1910–1986), Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Wilks Y.A. (ed.), 2010, Close Engagements with Artificial Companions: Key Social, Psychological, Ethical and Design Issues, John Benjamins, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Winograd T., 1972, Understanding Natural Language, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Zobacz w Google Scholar

Winston P.H., 1977, Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, MA.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein L., 2000, Dociekania filozoficzne, przeł. Bogusław Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolfram S., 1984, Cellular Automata as Models of Complexity, “Nature”, no. 311, s. 419–424.
Zobacz w Google Scholar

Xu K., Ba J.L., Kiros R., Cho K., Courville A., Salathutdinov R., Zemel R.S., Bengio Y., 2015, Show, Attend, and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention, “Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning”, http://arxiv.org/abs/1502.03044
Zobacz w Google Scholar

Yudkowsky E., 2008, Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk, [w:] N. Bostrom, M.M. Cirkovic (eds), Global Catastrophic Risks, Oxford University Press, Oxford, s. 308–345.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

17 kwietnia 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Oxford University Press

ISBN Oxford University Press

ISBN-13 (15)

978-0-19-960291-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8142-644-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8142-639-8

Inne prace tego samego autora