Bauhaus – nauczanie / nowy człowiek

Autorzy

Małgorzata Leyko (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru
https://orcid.org/0000-0002-9319-1322

Słowa kluczowe:

Bauhaus, nowy człowiek, Oskar Schlemmer, 'Der Mensch'

Streszczenie

Książka Bauhaus –nauczanie/nowy człowiek zawiera wystąpienia prezentowane podczas seminarium naukowego, które odbyło się 16 listopada 2019 r. w Łodzi. Jego organizatorami było Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Pod koniec roku 2019, kiedy niemal cały świat artystyczny i naukowy obchodził szumnie 100-lecie Bauhausu i kiedy odbyły się setki wystaw, seminariów i konferencji poświęconych tej wyjątkowej instytucji artystyczno­edukacyjnej, także w Łodzi chcieliśmy włączyć się w te obchody i – może na mniejszą skalę – dać sygnał o związkach naszej awangardy z praktyką i teorią sztuki wypracowaną w Bauhausie. […] Artyści związani z tą uczelnią nie tylko byli nauczycielami eksperymentującymi z nowymi metodami kształcenia, ale także wychowywali kolejne pokolenia twórców, którzy zakładali ośrodki edukacyjne zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Dlatego nasze seminarium poświęciliśmy refleksji nad tą częścią spuścizny Bauhausu, rozumianego jako szkoła projektowania działająca w określonym czasie, ale też jako ośrodek, którego wpływ manifestował się także w edukacji.

Publikacja powstała przy współpracy z Goethe-Institut w Warszawie.

Rozdziały

 • Wstęp
  Małgorzata Leyko
 • Seminarium Oskara Schlemmera „Der Mensch”
  Małgorzata Leyko
 • Ruch i taniec w programie kształcenia estetycznego Bauhausu w Weimarze i w Dessau
  Claudia Fleischle-Braun
 • Wchutiemas, Bauhaus i sport
  Przemysław Strożek
 • Epizody trudnego sąsiedztwa: filmy (z) Bauhausu. Niedoceniony projekt „nowego widzenia”
  Andrzej Gwóźdź
 • W poszukiwaniu metody organicznej. Bauhaus, New Bauhaus i „nowe widzenie”
  Agnieszka Rejniak-Majewska
 • Polscy studenci w Bauhausie? Zarys
  Anke Blümm
 • Co, jeśli nie Bauhaus? Koncepcja nowoczesnej szkoły artystycznej według Władysława Strzemińskiego
  Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska

Biogramy autorów

Małgorzata Leyko - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru

prof. dr hab., kulturoznawca i teatrolog, pracuje w Katedrze Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego; zajmuje się m.in. badaniami nad teatrem niemieckojęzycznym w XIX i XX wieku. Zagadnieniom związanym z Bauhausem poświęciła pionierskie na gruncie polskim publikacje dotyczące Oskara Schlemmera i jego poszukiwań w Bauhausie: Warsztat teatralny i scena Bauhausu, [w:] W kręgu zagadnień awangardy, t. III (Łódź 1990); Przestrzeń sceniczna jako funkcja formy, barwy i ruchu. „Balet triadycznyna tle koncepcji teatru Oskara Schlemmera, [w:] W kręgu zagadnień awangardy, t. V (Łódź 1995); I am not a worshiper of Dionysius, [w:] Modern Theatre in Different Cultures, red. E. Udalska (Warszawa 1997); wydała także antologię: Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu (Gdańsk 2010); współkuratorka wystawy „Schlemmer | Kantor” w krakowskiej Cricotece (2016/2017)

Claudia Fleischle-Braun - Gesellschaft für Tanzforschung, Niemcy

dr, wykładowczyni w Uniwersytecie w Stuttgarcie (1978–2006). Była członkinią zarządu Gesellschaft für Tanzforschung in Germany (2005–2015), organizatorka szeregu konferencji, m.in. International Workshop Festival „Transnationale Konzepte des modernen Tanzes” 2018 w Berlin. Jest autorką m.in. Zum immateriellen Kulturerbe des Modernen Tanzes (2015, wspólnie z K. Obermaier i D. Temme) oraz artykułów dotyczących pracy pedagogicznej Sigurda Leedera (2018), nowoczesnego tańca we Francji i twórczości Karin Waehner (2018), a także edukacji cielesnej i artystycznej w Bauhausie (2018).

Przemysław Strożek - Instytut Sztuki PAN

dr hab., adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w kategorii młodych naukowców, stypendysta Fulbrighta i Accademia dei Lincei, współpracownik Archiv der Avantgarden w Dreźnie. Zajmuje się historią awangardy, modernizmu i sztuką współczesną. Kierownik projektu badawczego NCN SONATA 9: Sport w sztuce wizualnej Europy Środkowo‑Wschodniej lat 1918–1939. Kurator wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi i autor katalogu Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy (2017), ostatnio ukazała się jego książka Modernizm – Sport – Polityka (2019).

Andrzej Gwóźdź - Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. dr hab., pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, visiting professor w Konstancji i Szanghaju, wykładał w Holandii, Czechach, Niemczech i na Łotwie. Interesuje się głównie teorią filmu i nowych mediów oraz antropologią obrazowości. Jest autorem kilkudziesięciu antologii i tomów zbiorowych z zakresu teorii mediów, historii myśli filmowej, dziejów kina na Górnym Śląsku oraz prac poświęconych twórcom filmowym. W ostatnim  czasie pod jego redakcją ukazały się prace zbiorowe, m.in. Widzialność wyzwolona (2018, współredakcja: Natalia Gruenpeter) oraz monografie Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949 (2018, 2020 wyd. 2. poprawione i uzupełnione), Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie 1949–1991 (2019).

Agnieszka Rejniak-Majewska - Uniwersytet Łódzki

dr hab., historyk sztuki i estetyk; pracuje w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką europejskiego i amerykańskiego modernizmu, historią krytyki artystycznej i praktyk awangardowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kulturowych kontekstów i uwarunkowań. Autorka książek: Puste miejsce po krytyce. Modernizm i materialistyczna rewizja autonomii sztuki (2014), Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki (2017), Obraz zwielokrotniony. Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910–1939 (2017).

Anke Blümm - Bauhaus-Museum, Klassik Stiftung Weimar

dr, studiowała muzykę liturgiczną, literaturę niemiecką i historię sztuki w uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Cottbus (2011): „Entartete Baukunst”? Zum Umgang mit dem Neuen Bauen 1933–1945 („Degenerate architecture”? Debates on New Building in Ger‑ many, 1933–1945). W latach 2013–2016 była zatrudniona w Uniwersytecie w Cottbus w ramach projektu „Bauhaus networks 1933–1945”. Obecnie pracuje na stanowisku badawczym w Bauhaus Museum, Klassik Stiftung Weimar.

Paulina Kurc-Maj - Muzeum Sztuki w Łodzi

historyk sztuki, kierownik Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Sztuki w Łodzi. Jej zainteresowania koncentrują się wokół sztuki XX wieku, przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego. Redaktorka katalogu i kuratorka wystawy „Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014) oraz wystaw „Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017, wraz z A. Jach), „Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017/2018, wraz z A. Saciuk-Gąsowską), „Wielka Wojna” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2018–2019, wraz z P. Politem i A. Saciuk-Gąsowską). Autorka wielu tekstów i wykładów poświęconych sztuce awangardy międzywojennej, współredaktorka książki Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” (Łódź 2019, wraz z A. Saciuk-Gąsowską).

Anna Saciuk-Gąsowska - Muzeum Sztuki w Łodzi

historyk sztuki, muzealniczka, absolwentka Historii Sztuki UW oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy UW. Emerytowana kustosz Muzeum Sztuki w Łodzi. Kuratorka wielu wystaw, m.in. „Michael Kidner. W poszukiwaniu eudajmonii” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 1993), „Władysław Strzemiński, Drawings 1939–1945” (Van Reekum Museum, Apeldoorn 1995), „Joseph Beuys. Obrzeża Europy” (Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej 1997), „Kurt Schwitters” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2004), „Swingujący Londyn. Kolekcja Grabowskiego” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2007, z P. Kurc-Maj) oraz „Wielka Wojna” (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2018–2019, z P. Kurc-Maj i P. Politem). Autorka kilkudziesięciu tekstów poświęconych sztuce, współredaktorka książki Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” (Łódź 2019, z P. Kurc-Maj). Członkini redakcji rocznika „Muzealnictwo”.

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2021

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-509-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-510-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Muzeum Sztuki w Łodzi

ISBN Muzeum Sztuki w Łodzi

ISBN-13 (15)

978-83-66696-06-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Muzeum Sztuki w Łodzi

ISBN (e-book) Muzeum Sztuki w Łodzi

ISBN-13 (15)

978-83-66696-07-5

Inne prace tego samego autora