Reinhardt, Schlemmer i inni. Studia i szkice o dramacie i teatrze niemieckojęzycznym

Autorzy

Małgorzata Leyko
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Dramatu i Teatru, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0002-9319-1322

Słowa kluczowe:

teatr niemiecki, Max Reinhardt, Oskar Schlemmer, Friedrich Wolf, Erwin Piscator, Bertolt Brecht, dramat austriacki, Gert Jonke, Peter Turrini, Johann Nestroy

Streszczenie

Główna wartość książki leży nie tyle w oryginalności stawianych tez, ile w prezentacji nieznanych faktów i ich powiązań, w rysowaniu zapoznanego pejzażu kulturowego, którego obecność była niezwykłe ważna także dla polskiego teatru XX wieku. [...] Jest to bardzo cenna publikacja. Autorka opisuje zarówno twórczość pierwszorzędnych postaci dwudziestowiecznego teatru, wciąż słabo u nas znanych (Reinhardt Schlemmer), jak i proponuje nowe spojrzenie na zjawiska i osoby prezentowane u nas wielokrotnie (Brecht, Turrini). Ponadto ukazuje mało dotąd poznane wątki polsko-niemieckie – wczesne role Poli Negri, niemieckie interakcje Leona Schillera czy Ryszarda Ordyńskiego. Prof. dr hab. Tomasz Kubikowski

Książka składa się z trzech logicznie skomponowanych części. Pierwsza dotyczy aktywności Maxa Reinhardta jako wybitnego artysty i skutecznego menedżera. W zakres tego kręgu tematycznego wchodzą wyjątkowo cenne artykuły dotyczące kontekstów polskich. […] Drugi korpus tekstów składa się z dogłębnych analiz twórczości Oskara Schlemmera połączonych z doskonałymi opisami rekreacji Baletu triadycznego i Tańców Bauhausu. Trzecia część ma charakter „eklektyczny” (Piscator, Wolf, Brecht, Bausch, Jonke, Turrini, Nestroy). [...] Atrakcyjność publikacji wynika z nowego naświetlenia wielu aspektów historii teatru niemieckojęzycznego oraz wprowadzenia do polskiego dyskursu naukowego działalności artystycznej takich twórców, jak Reinhardt, Schlemmer czy Gert Jonke. Dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK

Bibliografia

Teatr Maxa Reinhardta i niemiecka kultura święta, „Performer” 2017, nr 13, http://www.grotowski.net/performer/performer-13/teatr-maxa-reinhardta-i-niemiecka-kultura-swieta
Zobacz w Google Scholar

Imperium teatralne Maxa Reinhardta, „Pamiętnik Teatralny” 2018, z. 1–2, s. 45–58. Reinhardt reżyseruje Shakespeare’a. Przestrzeń jako paradygmat inscenizacji, „Pamiętnik Teatralny” 2014, z. 3, s. 66–85.
Zobacz w Google Scholar

„Czy to pan jest polskim Reinhardtem?”, [w:] Max Reinhardt. Kunst und Technik zur Eroberung des Raumes, Hrsg. Marielle Silhouette et al., Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A – Band 119, Peter Lang, Bern 2017, s. 319–332 (wersja francuska), 333–345 (wersja niemiecka).
Zobacz w Google Scholar

Wszyscy ją kochali. Pola Negri w „Sumurun”, [w:] Pola Negri: Wizerunki gwiazdy / Pola Negri: Star Images, red. Katarzyna Wajda i Michał Oleszczyk, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (w druku w wersji angielskojęzycznej).
Zobacz w Google Scholar

Oskar Schlemmer: „Człowiek jako alfa i omega”, [w:] Schlemmer | Kantor, red. nauk. Małgorzata Leyko, Cricoteka, Kraków 2016, s. 21–81.
Zobacz w Google Scholar

Oskar Schlemmer: projekt „nowy człowiek”, „Art and Documentation” 2020, nr 23, s. 11–20.
Zobacz w Google Scholar

Schlemmer: powroty, „Didaskalia” 2017, nr 138, s. 57–61.
Zobacz w Google Scholar

Film contra Arystoteles. O roli filmu w teatrze epickim Piscatora, [w:] Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. Andrzej Gwoźdź, Piotr Zawojski, Kraków 2002, s. 175–191.
Zobacz w Google Scholar

Friedrich Wolf: lekarz – komunista – pisarz, [w:] Faktomontaże Leona Schillera, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015, s. 171–196.
Zobacz w Google Scholar

Judaeorum naves, „Dialog” 2020, nr 11, s. 121–132.
Zobacz w Google Scholar

Teatr niemiecki na emigracji (1933–1945), [w:] Migracje i kultura, cykl – Migracje i społeczeństwo, t. XI, red. Jan E. Zamojski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2006, s. 194–208.
Zobacz w Google Scholar

„Frühlingsopfer” Piny Bausch – święto ziemi, [w:] „Święto wiosny”. Dwie perspektywy, red. Marta Szoka, Tomasz Majewski, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2014, s. 159–168.
Zobacz w Google Scholar

Gramatyka fantazji Gerta Jonkego, „Dialog” 2008, nr 3, s. 74–79; przedruk: Gert Jonkes Grammatik der Fantasie, [w:] Felix Austria – Dekonstruktion eines Mythos. Das österreichische Drama und Theater seit Beginn des 20. Jahrhunderts, Hrsg. Małgorzata Leyko, Artur Pełka, Karolina Prykowska-Michalak, Litblockin Verlag 2009, s. 376–383.
Zobacz w Google Scholar

Komedia czy tragedia? O dramatach Petera Turriniego, „Dialog” 2010, nr 3, s. 113–121.
Zobacz w Google Scholar

Pieniądz jako „actus purus”. „Na parterze i na pierwszym piętrze” Johanna Nestroya, [w:] Komediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, Poznań 2013, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Opublikowane

14 lutego 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-769-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-770-8

Inne prace tego samego autora

  • Małgorzata Leyko, Joanna Szymajda, Tomasz Ciesielski, Słownik tańca współczesnego
  • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
  • Małgorzata Leyko, Claudia Fleischle-Braun, Przemysław Strożek, Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Rejniak-Majewska, Anke Blümm, Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska, Bauhaus – nauczanie / nowy człowiek