Słownik tańca współczesnego

Autorzy

Małgorzata Leyko
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Dramatu i Teatru, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0002-9319-1322
Joanna Szymajda
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 00-238 Warszawa, ul. Długa 28
https://orcid.org/0000-0001-8491-7737
Tomasz Ciesielski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0003-2477-6703

Słowa kluczowe:

taniec współczesny, sztuka taneczna, tancerze, choreografowie tańca

Streszczenie

Słownik tańca współczesnego to znakomita inicjatywa naukowa i redakcyjna. Zrealizowany projekt jest właściwym odpowiednikiem europejskich wydawnictw z różnych dziedzin sztuki, mogącym śmiało z nimi dialogować. Spowodowana wieloletnim historycznym opóźnieniem luka ma szansę zapełnić się pracą kumulującą wiedzę zarówno o czasach przeszłych, jak i zjawiskach bieżących, często wypływających z tradycji. Zaproponowany układ tematyczny haseł pozwala na wnikliwe dotarcie do treści poznawczych, często dotyczących zagadnień dotąd w Polsce niedefiniowanych. Tym większa odpowiedzialność stanęła przed zespołem redakcyjnym, który musiał podjąć kluczowe decyzje nie tylko na etapie redagowania haseł, ale już podczas wstępnego wyboru i selekcji uwzględnianych informacji. 

Prof. dr hab. Ewa Wycichowska 

W minionych dwóch dekadach sztuka tańca współczesnego w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać, czemu towarzyszy także rozwój badań nad tańcem. Świetnym efektem tego zjawiska jest Słownik tańca współczesnego zrealizowany w ramach zespołowego projektu naukowego. Jest to publikacja niezmiernie potrzebna praktykom – tancerzom i choreografom, adeptom sztuki tańca – oraz badaczom, ale zapewne spotka się też z zainteresowaniem studentów kierunków humanistycznych i artystycznych oraz szerokiego grona miłośników tańca. Zespół autorów gwarantuje wysoki poziom tej publikacji, gdyż tworzą go doświadczeni badacze teatru/tańca, redaktorzy, którzy dowiedli już swoich kompetencji wydawniczych oraz osoby posiadające przygotowanie praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem wydaje mi się także opublikowanie wersji elektronicznej Słownika, co przedłuży jego żywot i poszerzy krąg odbiorców. 

Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa 

Celowość wydania Słownika tańca współczesnego jest poza wszelką dyskusją. Jest to przedsięwzięcie ze wszech miar pionierskie, nie ma bowiem w Polsce tego typu publikacji. W ogóle opracowań dotyczących tańca współczesnego, głównych jego nurtów, kierunków rozwoju, a przede wszystkim biogramów najważniejszych artystów, charakterystyki ośrodków sztuki tanecznej, szkół artystycznych sprofilowanych pod kątem tańca i instytucji wspierających jego rozwój nie tylko w Polsce, lecz także na świecie po prostu brak. Książka ta, ze względu na proponowane w niej ujęcie tańca od początku XX wieku, zarówno wypełnia poważną lukę w badaniach nad tańcem w Polsce, inspirując do ich rozwoju, jak i bez wątpienia przyczyni się do wzrostu świadomości na temat sztuki tanecznej w szerokich kręgach. 

Dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ 

Publikacja dofinansowana z budżetu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu ŁódzkiegoUsuń Publikacja dofinansowana z budżetu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

okładka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: książka

książka

ISBN-13 (15)

978-83-8142-729-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: e-book

e-book

ISBN-13 (15)

978-83-8142-730-2

Inne prace tego samego autora

  • Małgorzata Karkocha, Piotr Robak, Andrzej K. Link-Lenczowski, Mirosław Nagielski, Robert Kołodziej, Adam Perłakowski, Tomasz Ciesielski, Dariusz Nawrot, Dariusz Rolnik, Witold Filipczak, Filip Wolański, Andrzej Stroynowski, Joanna Orzeł, Barbara Krysztopa-Czupryńska, Jacek Pielas, Karol Łopatecki, Aleksandra Skrzypietz, Jolanta A. Daszyńska, Katarzyna Kuras, Jacek Wijaczka, Tadeusz Srogosz, Ewa Kiełb, Verba volant, scripta manent
  • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
  • Małgorzata Leyko, Claudia Fleischle-Braun, Przemysław Strożek, Andrzej Gwóźdź, Agnieszka Rejniak-Majewska, Anke Blümm, Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska, Bauhaus – nauczanie / nowy człowiek
  • Małgorzata Leyko, Reinhardt, Schlemmer i inni. Studia i szkice o dramacie i teatrze niemieckojęzycznym