Wodzowie Zenona (474–491) i Anastazjusza I (491–518): Nr: XLIX

Autorzy

Mirosław J. Leszka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Bizancjum
https://orcid.org/0000-0003-2643-4520
Szymon Wierzbiński
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Zakład Nauk Humanistycznych
https://orcid.org/0000-0002-0684-0911

Słowa kluczowe:

Cesarstwo Bizantyńskie, Bizancjum, armia bizantyńska, Ostrogoci, Persowie, Izauryjczycy

Streszczenie

Prezentowana książka nie stanowi studium prozopograficznego, poświęconego wszystkim znanym wodzom działającym za czasów cesarzy Zenona i Anastazjusza. Jej cel jest zdecydowanie skromniejszy – ukazanie Czytelnikowi, nie tylko profesjonaliście , sylwetek piętnastu dowódców bizantyńskich z lat 474–518, którzy z różnych względów przyciągnęli uwagę jej autorów.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono armię bizantyńską, której oddziałami dowodzili omawiani bohaterowie tej książki. W drugiej, w ogólnym zarysie, scharakteryzowani zostali przeciwnicy, z którymi się oni potykali, a więc Persowie, Goci i Izauryjczycy. Wreszcie część trzecią poświęcono tytułowym wodzom. Na ile pozwoliła na to baza źródłowa, opisano ich pochodzenie, wykształcenie, karierę (wojskową, cywilną), wizerunek w źródłach, rodzinę, ocenę dokonań w sferze militarnej.

*

W pracy jest wiele propozycji nowego spojrzenia na badany materiał. Autorzy nie unikają polemiki ze współczesnymi badaczami, a ich postulaty są najczęściej przekonujące.

Z recenzji prof. Rafała Kosińskiego
Uniwersytet w Białymstoku

Poczynione w wyniku przeprowadzonych badań ustalenia zostały przedstawione profesjonalnie, a przy tym w formie „przystępnej” dla szerszego grona odbiorców.

Z recenzji prof. Ireneusza Milewskiego
Uniwersytet Gdański

okladka

Opublikowane

18 grudnia 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-348-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-349-8

Inne prace tego samego autora