Wychowanie fizyczne, sport i olimpizm w perspektywie pedagogicznej

Autorzy

Jolanta E. Kowalska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu
https://orcid.org/0000-0002-2708-2873
Arkadiusz Kaźmierczak (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu

Słowa kluczowe:

wychowanie fizyczne, nauczyciel wychowania fizycznego, sport, olimpizm i sztuka, zdrowie, fair play, faul play, zachowania zdrowotne, COVID-19, korekcja wad postawy

Streszczenie

Monografia zawierającą 16 tekstów autorów z różnych ośrodków akademickich, które swoimi treściami wpisują się w obszar problemów społecznej teorii i praktyki wychowania fizycznego, sportu i olimpizmu. Traktują tym samym aktywność fizyczną wraz z promocją zdrowia realizowaną m.in. w szkolnym wychowaniu fizycznym, na zajęciach pozaszkolnych, a także w ramach dodatkowej działalności człowieka jako istotny czynnik jego holistycznego, wielowymiarowego rozwoju w różnych uwarunkowaniach. Kilku autorów zwraca szczególną uwagę na ten aspekt w warunkach trwania pandemii COVID-19, a także problematykę wad postawy wynikającą przede wszystkim z sedenteryjnego trybu życia. Przedstawione wyniki badań autorów diagnozują pedagogiczną rzeczywistość wychowania fizycznego, sportowego i olimpizmu, wskazując możliwe kierunki ich zmian, a także stawiając nowe pytania.

Rozdziały

okladka

Opublikowane

18 grudnia 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-324-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-325-2

Inne prace tego samego autora