W metropolii i poza metropolią: Społeczny potencjał odrodzenia i rozwoju społeczności lokalnych. Księga Jubileuszowa Profesora Pawła Starosty

Autorzy

Agnieszka Michalska-Żyła (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta
https://orcid.org/0000-0003-2326-3842
Katarzyna Zajda (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miasta
https://orcid.org/0000-0001-5568-3644

Słowa kluczowe:

rozwój lokalny, rozwój miast, kapitał społeczny, partycypacja i aktywność społeczna, mobilizacja polityczna wsi, postawy rolników, wielokulturowość, problemy społeczne

Streszczenie

W metropolii i poza metropolią. Społeczny potencjał odrodzenia i rozwoju społeczności lokalnych to monografia naukowa, na którą złożyły się teksty znakomitych polskich socjologów. Ukazuje się w charakterze Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Pawłowi Staroście z okazji pięćdziesięciolecia Jego pracy zawodowej w Uniwersytecie Łódzkim.. Jej tytuł nawiązuje do tytułów najbardziej znanych dzieł Profesora- habilitacyjnej rozprawy Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego oraz książki profesorskiej Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych- a zarazem określa ramy tematyczne publikacji.
Zebrane teksty odwołują się do zainteresowań naukowych dostojnego Jubilata i dotyczą problemów poruszanych na gruncie socjologii miasta i socjologii wsi. Odnoszą się do kwestii rozwoju lokalnego, przemian miejskich i wiejskich społeczności lokalnych, teorii i badań kapitału społecznego, partycypacji i integracji społecznej oraz problemów społecznych. W monografii czytelnik odnajdzie socjologiczną refleksję na temat mechanizmów, szans i zagrożeń rozwoju współczesnych miast, miejskiej rezyliencji, wspólnotowości oraz obywatelstwa. Rozważania socjologów wsi oscylują wokół znaczenia prowincji, cech i postaw mieszkańców wsi, dotykających ich problemów społecznych, kryteriów podziału na „swoich” i „obcych” oraz specyfiki rozwoju zrównoważonego.

Rozdziały

Okladka

Pobrania

Opublikowane

24 listopada 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-293-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-294-1

Inne prace tego samego autora

1 2 > >>