Kultura i twórczość w czasach zarazy: Doświadczenie pandemii a aktywność artystyczna z punktu widzenia twórcy i odbiorcy

Autorzy

Magdalena Sasin (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
https://orcid.org/0000-0003-4760-0460

Słowa kluczowe:

postawy kreatywne, twórczość amatorska, twórczość profesjonalna, edukacja artystyczna, kreatywność

Streszczenie

Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W serii publikowane są prace poruszające problematykę edukacyjnych oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej w różnych dziedzinach.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Zmiany, jakie zaszły w życiu kulturalnym i twórczości artystycznej, stały się przedmiotem refleksji autorów tej książki – naukowców uniwersyteckich, czynnych artystów, pracowników instytucji kultury. Dzielą się oni swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z brakiem możliwości uprawiania sztuki w dotychczasowym kształcie oraz poszukiwaniami innych środków wyrazu, nowych sposobów kontaktu z publicznością i edukacji artystycznej. Mamy nadzieję, że ta pozycja okaże się ciekawa i wartościowa dla czytelników, a w przyszłości, być może, stanie się jednym ze świadectw tych dziwnych i trudnych czasów, jakie stały się naszym udziałem. Jesteśmy przekonani, że mimo wszelkich trudności kultura i sztuka wyjdą z tej próby obronną ręką – bo bez nich świat i człowiek nie mogliby istnieć.

Rozdziały

Biogramy autorów

Magdalena Sasin - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Magdalena Sasin – z Uniwersytetem Łódzkim związana od 2002 r., obecnie jako adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (kierunek: teoria muzyki) oraz Studium Komunikacji Społecznej i Mediów przy PAN w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują edukację estetyczną i artystyczną osób w różnym wieku, upowszechnianie sztuki w instytucjach pozaszkolnych, mediach i w sytuacjach nieformalnych, pedagogikę twórczości, ekologię akustyczną. Opublikowała książki Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży. Studium pedagogiczne i Arteterapia w działaniach edukacyjno-wychowawczych. Scenariusze zajęć (wraz z A. Pikałą) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach i monografiach. Pracownik Działu Rozwoju i Reklamy Filharmonii Łódzkiej. Aktywna dziennikarka prasowa i pedagog.

Krzysztof J. Szmidt - Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Krzysztof J. Szmidt – profesor dr hab. nauk społecznych, kierownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog. Jego zainteresowania naukowe obejmują pedagogikę twórczości i zdolności, edukację artystyczną i animację społeczno-kulturową, a szczególnie społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności oraz instytucje pomocy w tworzeniu. Członek Sekcji Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek rady redakcyjnej „Creativity: Theories – Research – Application”, przewodniczący rady naukowej serii Edukacja dla Mądrości oraz Terapia i Wychowanie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Założyciel i prezes honorowy zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, doradca naukowy w programie edukacyjnym Odyseja Umysłu®. Autor Pedagogiki twórczości (2007, 2013), Edukacyjnych uwarunkowań rozwoju kreatywności (2015), ABC kreatywności (2010) i ABC kreatywności. Kontynuacje (2019) oraz wielu innych publikacji z zakresu kreatologii pedagogicznej.

Monika Modrzejewska-Świgulska - Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Monika Modrzejewska-Świgulska – pedagożka, adiunktka na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół twórczości profesjonalnej, prowadzi badania jakościowe wśród reżyserek polskich oraz artystów plastyków. Współpracuje z instytucjami kultury. Jest autorką publikacji z zakresu pedagogiki twórczości, m.in. Twórczość codzienna w narracjach pedagogów; Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria (red.). Odbyła staż naukowy w The International Center for Studies in Creativity w Buffalo (USA). Pracuje jako arteterapeuta, trener grupowy, konsultant i coach z różnymi grupami rozwojowymi i zawodowymi. Prywatnie wędruje, praktykuje jogę, jeździ rowerem, w wolnych chwilach maluje kieszonkowe akwarele i czyta fantasy.

Agnieszka Janiszewska-Szczepanik - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: pedagogika)

Agnieszka Janiszewska-Szczepanik – filolog, life coach i trener oraz doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: pedagogika). Pisze pracę doktorską na temat „przymusu tworzenia” przy Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki kreatywności, twórczości, teorii potrzeb i teorii samorealizacji.

Leszek Karczewski - Katedra Teorii Literatury, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego; Muzeum Sztuki w Łodzi

Leszek Karczewski – adiunkt w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi. Autor prac poświęconych teorii podmiotowości, teorii interpretacji i edukacji muzealnej, inspirowanych filozofią amerykańskiego pragmatyzmu. Pomysłodawca i realizator Kulturanka, programu o sztuce współczesnej skierowanego do najmłodszych (TVP Kultura), nagrodzonego w XXXIII konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012. Kurator akcji społeczno-artystycznych, m.in. „Galerii Dżinsów”, „WIKIzeum” i „ms3 Re:akcja” (nominowanej do nagrody Sybilla 2009). W latach 2017–2019 Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wyróżniony m.in. honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Eugeniusz Józefowski - Katedra Mediacji Sztuki, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Eugeniusz Józefowski – od 2004 r. profesor sztuk plastycznych, uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, książkę artystyczną. Naukowo i praktycznie zajmuje się arteterapią i edukacją artystyczną. Jest autorem 66 artykułów naukowych, 21 popularnonaukowych, 124 katalogów z wystaw, 13 katalogów z warsztatów twórczych. Napisał 12 książek monograficznych. Miał ponad osiemdziesiąt wystaw indywidualnych organizowanych w Polsce, Niemczech, Danii, Holandii oraz uczestniczył w kilkuset wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych; w latach 1978–2018 przeprowadził ponad 380 warsztatów twórczych przy kreacji wizualnej; od 1983 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Tamara Sass - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Tamara Sass – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, doktorat obroniła na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz starszy wykładowca w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego. Publikuje artykuły naukowe w zakresie edukacji artystycznej. Prowadzi autorską pracownię grafiki artystycznej w Łodzi. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w Muzeum Sztuki w Bogenbergu oraz w międzynarodowych konkursach graficznych, takich jak „Eurografik” w Petersburgu, Międzynarodowe Biennale Grafiki w Muzeum Saint–Maur we Francji.

Martyna Justyńska - Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Martyna Justyńska – absolwentka pedagogiki ze specjalnością edukacja artystyczna, animatorka, instruktorka tańca współczesnego i ludowego. Wraz z mgr Anną Majewską-Owczarek i grupą studentów specjalności edukacja przez sztukę wzięła udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Odyseja Umysłu®, zajmując III miejsce w Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych (2015). Prowadzi blog upierdliwiekreatywne.art.blog, na którym opisuje pomysły na zabawy i prace plastyczne z dziećmi. Z Wydziałem Nauk o Wychowaniu związana od 2012 r., obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości. Tematyka badawcza, jaką podejmuje, koncentruje się wokół sztuki i pedagogiki twórczości – w szczególności twórczego rozwiązywania problemów.

Anna Majewska-Owczarek - Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Anna Majewska-Owczarek – absolwentka pedagogiki ze specjalnością edukacja artystyczna oraz studiów podyplomowych na kierunku arteterapia. Specjalista w zakresie emisji głosu. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego. Trener w międzynarodowym programie edukacyjnym Odyseja Umysłu®. Współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Terapeutycznym w Łodzi, prowadząc zajęcia arteterapeutyczne dla młodzieży. Tematyka badawcza jaką podejmuje, koncentruje się wokół edukacji muzycznej oraz edukacji wspierającej twórczość uczniów.

Anna Grabowska-Nogala - Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu

Anna Grabowska-Nogala – absolwentka psychologii i pedagogiki (studia I stopnia, specjalność edukacja przez sztukę). Oba kierunki ukończyła na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zawodowo interesuje się psychologią dzieci i młodzieży oraz rodziny, a także terapeutycznym wykorzystaniem sztuki i aktywności twórczej.

Aleksandra Sieczych-Kukawska - Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Aleksandra Sieczych-Kukawska – adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk społecznych. Zainteresowania naukowe: edukacja artystyczna, metody i formy upowszechniania sztuki wśród dzieci i młodzieży.

Michał Płusa - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi

Michał Płusa – doktor nauk humanistycznych, czynny nauczyciel języka polskiego. Zainteresowania naukowe: literatura okresu romantyzmu, kultura i sztuka dwudziestolecia międzywojennego.

Agata Dawidowicz - Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Agata Dawidowicz – dyrektor Ośrodka Kultury Górna, menedżer kultury. Kulturoznawca – teatrolog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (2006). Z Ośrodkiem Kultury Górna związana jest od 2011 r. – najpierw jako główny specjalista ds. projektowo-programowych i promocji, następnie jako kierownik filii, a od 2016 r. jako dyrektor. Jest autorką flagowych projektów Ośrodka Kultury Górna, takich jak m.in. Plac Zabaw Twórczych, Wykaż inicjatywę, Strefa Kultury: Nowosolna. W latach 2008–2014 współtworzyła Fundację FORM. ART. Pracowała również w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie jako specjalista ds. kontaktów artystycznych. W latach 2001–2008 współtworzyła Teatr of Manhattan, z którym występowała na festiwalach teatrów niezależnych w Polsce i za granicą.

Dobrosław Bilski - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”

Dobrosław Bilski – pedagog społeczny, dydaktyk od lat zajmujący się edukacją medialną, autor publikacji, wykładowca oraz praktyk edukacji medialnej i kulturalnej oraz pedagogiki twórczości. Pracownik i dyrektor instytucji kultury oraz placówek oświatowych. Współtwórca nowoczesnych rozwiązań edukacji zdalnej skierowanych do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Metodyk e-learningu. Obecnie dyrektor społecznej szkoły podstawowej.

Aneta Bilska - Widzewskie Domy Kultury w Łodzi

Aneta Bilska – pedagog wieku dziecięcego, nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z zakresu edukacji medialnej, dydaktyki, metodyk szczegółowych oraz pedagogiki twórczości. Współrealizator projektu „Łamigłówki dla Nomada – metoda uczenia się przez całe życie na miarę XXI wieku”. Obecnie instruktor w Widzewskich Domach Kultury – instytucji kultury realizującej edukację kulturalną w wymiarze lokalnym, środowiskowym i zdalnym.

okladka

Pobrania

Opublikowane

13 maja 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-469-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-470-4

Inne prace tego samego autora

  • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
  • Magdalena Sasin, Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska, Agnieszka Janiszewska-Szczepanik, Leszek Karczewski, Eugeniusz Józefowski, Tamara Sass, Martyna Justyńska, Anna Majewska-Owczarek, Anna Grabowska-Nogala, Aleksandra Sieczych-Kukawska, Michał Płusa, Agata Dawidowicz, Dobrosław Bilski, Aneta Bilska, Kultura i twórczość w czasach zarazy
  • Anna Pikała, Magdalena Sasin, Arteterapia. Scenariusze zajęć
  • Robert J. Sternberg, Judith Glück, Tomasz Tesznar, Krzysztof J. Szmidt , Mądrość. Psychologia mądrych myśli, słów i czynów
  • Krzysztof J. Szmidt, Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności
  • Krzysztof J. Szmidt, Elżbieta Płóciennik, Myślenie pytajne. Teoria i kształcenie
  • Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska, Brian Littlechild, Geof Dix, Sue Hollinrake, Sara Spencer, Witold Mandrysz, Chiara Panciroli, Francesca Corradini, Małgorzata Kostrzyńska, Monika Wojtczak, Eliška Černá, Lenka Polánková, Hilaria Soundari, Rita Bertozzi, Katarzyna Czarnota, Davide Galesi, Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková, Anna Jarkiewicz, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková, Izabela Kamińska-Jatczak, Linda Kemp, Di Bailey, Adam Barnard, Doris Böhler, CREATING LINKS GROUP, Magdalena Sasin, Peter Beresford, Marek Czyżewski, Participatory Social Work: Research, Practice, Education
  • Vlad Glăveanu, Tomasz Tesznar, Krzysztof J. Szmidt, Kreatywność