Zofia Lipecka. Labirynty sztuki

Autorzy

Eleonora Jedlińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki
https://orcid.org/0000-0002-4322-5563

Słowa kluczowe:

fotografia, malarstwo polskie, fraktale, myślenie symboliczne, Zofia Lipecka

Streszczenie

Książka Zofia Lipecka. Labirynty sztuki prezentuje niezwykle bogatą, wieloletnią twórczość malarki. Prace artystki przedstawione zostały w układzie chronologiczno-problemowym, począwszy od lat 80. po dzieła najnowsze. Polsko-francuska artystka, urodzona w Łęczycy, całe dorosłe życie spędziła w Paryżu. W stolicy Francji zdobyła wykształcenie historyczno-artystyczne na paryskiej Sorbonie, studiowała malarstwo w École des Beaux Arts. Sztuka Lipeckiej, której wybrane acz znaczące dla całość jej dorobku dzieła zostały w niniejszym opracowaniu przedstawione, stała się przyczyną by wniknąć w twórczość, którą określić można by jak twórczość odpowiedzialności etycznej i artystycznej. Idąc śladami dociekań intelektualnych artystki, światopoglądowych, ale także fascynacji, inspiracji, na które składa się tak samo sztuka – w jej najszerszym spectrum – jak filozofia, wydarzenia polityczne i społeczne, kwestie degradacji środowiska naturalnego, pamięć, historia i ostatnio wojna w Ukrainie – znajdujemy obraz w miarę kompletny postawy twórcy nieobojętnego, głęboko zaangażowanego.  Artystka, której poświęcona jest książka zainteresowana jest kondycją człowieka współczesnego – traumie post-pamięci wojny i Holocaustu oraz uwikłaniu w aktualne scenariusze polityczne. W kolejnych rozdziałach przedstawione są najważniejsze punkty „zwrotne” twórczości Zofii Lipeckiej, punkty, które sytuują jej sztukę w zmiennych zależnościach teoretyczno-filozoficznych. Obrazy – tak jak ujęła ten problem autorka książki – są analizowane niejako poprzez myśl artystki, określone fakty historyczne, polityczne czy społeczne. W nich powstają znaczenia i dzieją się motywujące je wydarzenia. Jest to książka – owoc ścisłej więzi intelektualnej i emocjonalnej między krytykiem sztuki i artystą.

Bibliografia

Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Adorno Theodor Wiesengrund, Teoria estetyczna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Artress Lauren, Walking a Sacred Path. Rediscovering the Labyrinth as a Spiritual Practice, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. Anna Kryczyńska-Pham, red. Robert Traba, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Augé Marc, Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bachelard Gaston, La poétique de la rêverie, Paris 1960 (wyd. pol.: Poetyka marzenia, przeł. Leszek Brogowski, Gdańsk 1998).
Zobacz w Google Scholar

Bachelard Gaston, La Terre et les rêveries de la volonté, Paris 1958. Barnsley Michael F., Rising Hawley, Fractals Everywhere, Boston 1993.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland, Rhetoric of the Image, [w:] Classic Essays on Photography, red. Alan Trachtenberg, New Haven 1980.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland, Światło obrazu, przeł. Jacek Trznadel, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bataille Georges, Historia oka i inne historie, przekł. i wstęp Tadeusz Komendant, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, Nowoczesność i zagłada, przeł. Tomasz Kunz, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin Walter, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Hubert Orłowski, Janusz Sikorski, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Berndt Ronald, Berndt Catherine, The Aboriginal Australians. The First Pioneers, Carlton, Vic. 1983.
Zobacz w Google Scholar

Berndt Ronald, Berndt Catherine, End of an Era, Canberra 1987.
Zobacz w Google Scholar

Berndt Ronald, Berndt Catherine, The Speaking Land. Myth and Story in Aboriginal Australia, Ringwood–New York 1989.
Zobacz w Google Scholar

Berndt Ronald, Berndt Catherine, Stanton John E., The World of the First Australians, Canberra 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bęben Wojciech, Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura, Gdańsk 2012. Białostocki Jan, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Blady-Szwajgier Adina, I więcej nic nie pamiętam, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Beauvoir de Simone, Pamięć i groza, [w:] Claude Lanzmann, Shoah, przeł. Marek Bieńczyk, Koszalin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Cabanne Pierre, Le siècle de Picasso, Paris 1979. Caillois Roger, L’Écriture des pierres, Genève 1970.
Zobacz w Google Scholar

Caillois Roger, Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. Roman Zimand, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Caillois Roger, Żywioł i ład, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer Ernst, An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Yale–New Haven 1944 (wyd. pol.: Esej o człowieku, przeł. Anna Staniewska, Warszawa 1977).
Zobacz w Google Scholar

Cassirer Ernst, Langage et mythe. À propos des noms de dieux, Paris 1989.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer Ernst, Philosophie der symbolischen Formen, cz. 2: Das mythishe Denken, Berlin 1925 (wyd. pol.: Filozofia form symbolicznych, cz. 2: Myślenie symboliczne, przeł. Andrzej Karalus, Przemysław Parszutowicz, Kęty 2020).
Zobacz w Google Scholar

Celan Paul, Psalm, przeł. Ryszard Krynicki, [w:] Paul Celan, Utwory wybrane. Ausgewahlte Gedichte und Prosa, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Les Champs musicaux et sonores de la barbarie modern, red. Cecille Auzolle, Nathan Réra, Poitiers 2022.
Zobacz w Google Scholar

Char René, Feuillets d’Hypnos, Paris 2007.
Zobacz w Google Scholar

Clair Jean, Odpowiedzialność artysty. Awangarda między terrorem a rozumem, przeł. Maria Żurowska, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Clottes Jean, Les Cavernes de Niaux. Art préhistorique en Ariège, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Clottes Jean, Lewis-Williams David, Les chamanes de la préhistoire. Trans et magie dans les grottes ornées, Paris 1996 (wyd. pol.: Prehistoryczni szamani. Trans i magia w zdobionych grotach, przeł. Anna Gronowska, Warszawa 2009).
Zobacz w Google Scholar

Cowan James, Mysteries of the Dream-Time. The Spiritual Life of Australian Aborigines, Bridport 1989.
Zobacz w Google Scholar

Deleuze Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris 1981.
Zobacz w Google Scholar

Derrida Jacques, The Deaths of Roland Barthes, [w:] Philosophy and Non-Philosophy since Merleau-Ponty, red. Hugh Silverman, New York 1988.
Zobacz w Google Scholar

Didi-Huberman Georges, Obrazy mimo wszystko, przeł. Maja Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Durand Gilbert, L’imagination symbolique, Paris 1964.
Zobacz w Google Scholar

Durand Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris 1960.
Zobacz w Google Scholar

Durand Gilbert, Wyobraźnia symboliczna, przeł. Cezary Rowiński, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Cosmos and History. The Myth of the Eternel Return, New York 1954.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. Stanisław Tokarski, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Paris 2015.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno-religijnej, przeł. Magda i Paweł Rodakowie, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Religie australijskie. Wprowadzenie, przeł. Elżbieta Łagodzka, Włodzimierz Łagodzki, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, przeł. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Traktat o historii religii, przeł. Jan Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Engelking Barbara, Leociak Jacek, The Warsaw Ghetto. A Guide to the Perished City, transl. Emma Harris, New Haven 2009.
Zobacz w Google Scholar

Falicka Krystyna, Potęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta Duranda, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Farmer Stephen Alan, The Problem of Giovanni Pico della Mirandola. The Early Writings, Ph.D. dissertation, Stanford University, 1977.
Zobacz w Google Scholar

Faure Paul, Fonction des cavernes crétoises, Paris 1964.
Zobacz w Google Scholar

Ferretti Silvia, Cassirer, Panofsky, and Warburg. Symbol, Art and History, transl. Pierce Richard, New Haven–London 1989.
Zobacz w Google Scholar

Foster Hal, The Return of the Real, Cambridge, MA 1996.
Zobacz w Google Scholar

Freud Sigmund, Leonardo da Vinci wspomnienia z dzieciństwa, [w:] Sigmund Freud, Poza zasadą przyjemności, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Friedländer Saul, Memory, History, and the Extermination of the Jews of Europe, Bloomington 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gamow Georg, The Birth and Death of the Sun, New York City 1940.
Zobacz w Google Scholar

Gilbert Katharine Everett, Kuhn Helmut, A History of Esthetics, New York 1939.
Zobacz w Google Scholar

Gillen Francis James, Spencer Baldwin, The Native Tribes of Central Australia, London 1899.
Zobacz w Google Scholar

Gombrich Ernst H., Aby Warburg. An Intellectual Biography, With a Memoir on the History of the Library by Fritz Saxl, London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gombrich Ernst H., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, przeł. Jan Zarański, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Gross Jan T., Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gutman Israel, The Jews of Warsaw, 1939–1943. Ghetto, Underground, Revolt, transl. Ina Friedman, Bloomington 1989.
Zobacz w Google Scholar

Halifax Joan, Shamanic Voices. A Survey of Visionary Narratives, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Harner Michael-James, The Role of Hallucinogenic Plants in European Witchcraft, [w:] Hallucinogens and Shamanism, red. Michael-James Harner, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch Marianne, Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, MA 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hocke Gustav René, Świat jako labirynt. Maniera i mania w sztuce europejskiej w latach 1520–1650, przeł. Marek Szalsza, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Holtzman Steven R., Digital Mantras. The Languages of Abstract and Virtual Worlds, Cambridge, MA 1995.
Zobacz w Google Scholar

Ikonografia romantyczna, Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26–28 czerwca 1975, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Jedlińska Eleonora, Kształty pamięci. Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Jedlińska Eleonora, Photographic Archives in the Works of Contemporary Art. Using the Stroop Report as a Source of Artistic Expression, [w:] Art and the Holocaust. Reflection for the Common Future, red. Iļja Ļenskis, Nataļja Jevsejeva, Romans Suta, Aleksandra Beļcova, Giedrė Jankevičiūtė, Ieva Astahovska, Riga 2019, s. 87–99.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, przeł. Robert Reszke, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przekł., wybór i wstęp Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Jung Carl Gustav, Erinnerungen, Träume, Gedanken, Aufgz. und hrsg. von Aniela Jaffé, Zürich–Stuttgart 1962.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak Wiesław, Poeta i mit, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kamczycki Artur, Posłowie, [w:] Eleonora Jedlińska, Kształty pamięci. Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kasperowicz Ryszard, Wstęp, [do:] Aby Warburg. Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przekł. i wstęp Ryszard Kasperowicz, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Komendant Tadeusz, Oko błękitu, [w:] Georges Bataille, Historia oka i inne historie, przekł. i wstęp Tadeusz Komendant, Gdańsk 2010, s. 33.
Zobacz w Google Scholar

Kozloff Max, Przedmowa, [w:] Ian Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, przeł. Jakub Jedliński, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kudrewicz Jacek, Fraktale i chaos, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kunicka-Wyrzykowska Magdalena, Der Stroop-Bericht. Die Geschichte eines Dokumentes des Verbrechens, [w:] Die vergangenheit mahnt! Zum 40. Jahrestag des Aufstandes in Warschauer Getto, eine Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammen-arbeit mit Ernst-Strassman-Stiftung vom 27. bis 29. Mai 1983 in Bergneustadt, Göttingen 1984, s. 276–291.
Zobacz w Google Scholar

La Barre Weston, The Human Animal, Chicago 1993.
Zobacz w Google Scholar

Lacan Jacques, Le stade de miroir comme formateur de la fonction de Je, [w:] Jacques Lacan, Écrits, Paris 1966.
Zobacz w Google Scholar

Laming-Emperaire Annette, La signification de l’art rupestre paléolithique: méthodes et applications, Paris 1962.
Zobacz w Google Scholar

Lanzmann Claude, Shoah, przeł. Marek Bieńczyk, Koszalin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas Emmanuel, Całość i nieskończoność, przeł. Małgorzata Kowalska, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas Emmanuel, Entre nous. Essais sur la penser-à-l’autre, Paris 1991.
Zobacz w Google Scholar

Leroi-Gourhan André, L’Art pariétal, langage de la préhistoire, Grenoble 1992. Leroi-Gourhan André, Préhistoire de l’art occidental, Paris 1965.
Zobacz w Google Scholar

Liss Andrea, Trespassing through Shadows. Memory, Photography, and the Holocaust, Minneapolis 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lommel Andreas, The World of the Early Hunters, Dunedin–London 1967.
Zobacz w Google Scholar

Loyola Ignacy, Pisma wybrane, oprac. Mieczysław Bednarz SJ, współpr. Andrzej Bober SJ, Roman Skórka SJ, Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Mirosław, Szkice o geometrii i sztuce. Gereh – geometria w sztuce islamu, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Mały leksykon archetypów, oprac. Krzysztof Cichoń, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Margolis-Edelman Alina, Tego, co mówili, nie powtórzę…, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Mark Bernard Ber, Walka i zagłada warszawskiego getta, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Matthews William H., Mazes and Labyrinths. A General Account of their History & Development, London 1922.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty Maurice, Proza świata. Eseje o mowie, przeł. Ewa Bieńkowska, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Merton Thomas, Mistycy i mistrzowie zen, przeł. Tomasz Bieroń, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Merton Thomas, Zapiski współwinnego widza, przeł. Zygmunt Ławrynowicz, Marek Maciołek, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Marianna, Sztuka dokumentu – fotografia i trauma, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, s. 703–713.
Zobacz w Google Scholar

Modrooroo Nyoongah (Mudrooroo Narogin) (właśc. Colin Thomas Johnson), Mitologia Aborygenów, przeł. Mirosław Nowakowski, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Morin Edgar, Le paradigme perdu: la nature human, Paris 1973 (wyd. pol.: Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. Roman Zimand, Warszawa 1977).
Zobacz w Google Scholar

Nochlin Linda, Starting with Self. Jewish Identity and Its Representation, [w:] The Jewish in the Text. Modernity and the Construction of Identity, red. Linda Nochlin, Tamar Garb, London 1996.
Zobacz w Google Scholar

The Notebooks of Leonardo da Vinci, Oxford 1985.
Zobacz w Google Scholar

Otto Rudolf, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Bogdan Kupis, red. Józef Keller, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Parent Francis, Perrot Raymond, Le Salon de la Jeune Peinture: une histoire 1950–1983, Paris 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pascal Blaise, Myśli, przeł. Tadeusz Żeleński Boy, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Perse Saint-John, Anabaza, przeł. Zbigniew Bieńkowski, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Perse Saint-John, Wygnanie, Wichry, Amers, Kronika, przeł. Adam Wodnicki, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Picard Charles, Les religions préhelléniques. Crète et Mycènes, Paris 1948.
Zobacz w Google Scholar

Piguet Philippe, Zofia Lipecka – pochwała świadomości, przeł. Andrzej Wajs, [w:] Zofia Lipecka. Po Jedwabnem, red. Hanna Wróblewska, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Piotr, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Państwo, t. II, ks. X, w. D–E, przeł. Władysław Witwicki, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Poprzęcka Maria, Impas, Gdańsk 2018.
Zobacz w Google Scholar

Porębski Mieczysław, Ikonosfera, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. Betty Sue Flowers, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiuk Jerzy, C.G. Jung, czyli gnoza XX wieku, [w:] Carl Gustav Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przekł., wybór i wstęp Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Quignard Pascal, Życie sekretne, przeł. Krzysztof Rutkowski, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Reale Giovanni, Antiseri Dario, Historia de la filosofía. De la Antigüedad a la Edad Media, Barcelona 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rewers Ewa, Doświadczenie pamięci, doświadczenie pustki, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rilke Rainer Maria, Sämtliche Werke, hg. von Ernst Zinn, Bd. 1, Wiesbaden 1955.
Zobacz w Google Scholar

Rouillé André, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. Oskar Hedemann, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau Frédéric, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii, przeł. Tomasz Swoboda, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rousset Jean, La Littérature de l’âge baroque en France, Paris 1954.
Zobacz w Google Scholar

Rzepińska Maria, Leonarda da Vinci „Traktat o malarstwie”, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Scruton Roger, Oblicze Boga. Wykłady imienia Gifforda, przeł. Justyna Grzegorczyk, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Steinlauf Michael C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. Agata Tomaszewska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stiegler Bernd, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, przeł. Joanna Czudec, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Struk Janina, Holokaust w fotografiach. Interpretacje dowodów, przeł. Maciej Antosiewicz, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stuart Ian, Does God Play Dice? The Mathematics of Chaos, Cambridge, MA 1995.
Zobacz w Google Scholar

Szyjewski Andrzej, Religie Australii, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Tonkinson Robert, The Jigalong Mob. Aboriginal Victors of the Desert Crusade, Menlo Park 1974.
Zobacz w Google Scholar

Todorov Tzvetan, Les abus de la mémoire, Paris 1998.
Zobacz w Google Scholar

Vischer Friedrich Theodor, Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen, 6 Bde., Tübingen 1857.
Zobacz w Google Scholar

Wiernik Jankiel, Rok w Treblince, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wieviorka Annette, Déportation et génocide. Entre la memoire et l’oubli, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wulf Joseph, Das Dritte Reich und seine Vollstrecker, München 1978.
Zobacz w Google Scholar

Wulff David M., Psychologia religii: klasyczna i współczesna, przeł. Przemysław Jabłoński, Małgorzata Sacha-Piekło, red. Paweł Socha, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wunenburger Jean-Jacques, Filozofi obrazów, przeł. Tomasz Stróżyński, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Young James E., At Memory’s Edge. After Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, New Haven–London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Young James E., The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, New Haven 1993.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Cool, maszynopis niepublikowany, Paryż, niedatowany, s.n.n. Lipecka Zofia, Harmonia, Paryż, grudzień 1990, maszynopis, s.n.n.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Je suis étonée et fascinée par l’harmonie…, maszynopis, Paryż, grudzień 1990.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Projekt, Paryż 1990, maszynopis, s.n.n.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Lustrzane ego, Paryż, wrzesień 2001, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Konstrukcja pamięci Zagłady w sztuce: pamięć miejsca, maszynopis, Paryż 2013, s.n.n.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, L’empreinte, Paris, 2017, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Malarstwo jako ślad, Paryż, maszynopis, niedatowany, s.n.n.
Zobacz w Google Scholar

E-mail Zofii Lipeckiej do autorki z 8 sierpnia 2018 r.
Zobacz w Google Scholar

List Andrzeja Turowskiego do autorki z 3 czerwca 2023 r.
Zobacz w Google Scholar

E-mail Andrzeja Turowskiego do autorki z 17 czerwca 2023 r.
Zobacz w Google Scholar

Berenbaum Michael, Treblinka, [w:] Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Treblinka (dostęp: 1.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Brückner Aleksander, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
Zobacz w Google Scholar

Cirlot Juan Eduardo, Słownik symboli, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

The Holocaust Chronicle. A History in Words and Pictures, Lincolnwood, IL 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mander William, Pantheism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/pantheism (dostęp: 12.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Le Bot Marc, Á Zofia Lipecka, przeł. Eleonora Jedlińska, katalog wystawy Zofia Lipecka. Natura odzwierciedlona. Nature réfléchie, 8 XI 1991 – 19 I 1992, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1991, s.n.n.
Zobacz w Google Scholar

Clair Jean (właśc. Gérard Régnier), Metafisica et Uncheimlichkeit, [w:] Les realismes entre revolution 1919–1939, katalog wystawy, Centre Pompidou Paris (décembre 1980–avril 1981), Paryż 1980.
Zobacz w Google Scholar

Janicka Elżbieta, Konfrontacja. O audiowizualnej instalacji Zofii Lipeckiej „Po Jedwabnem” (2001–2003), katalog wystawy, Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 8.03–18.05.2008.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk Izabela, Odpominanie przestrzeni u Zofii Lipeckiej, [w:] Zofia Lipecka. Tam spadła nam zasłona, katalog wystawy w „Galerii Atlas”, Łódź, 19.04.2013–2.06.2014, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Microespaces, przeł. Elżbieta Janicka, katalog wystawy w Espace Huit Novembre, Paris 1999, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

Turowski Andrzej, Jedyna droga, [w:] Zofia Lipecka. Tam spadła nam zasłona, wystawa w „Galerii Atlas”, Łódź, 19.04.2013–2.06.2014.
Zobacz w Google Scholar

Turowski Andrzej, Nostalgie…, [w:] katalog wystawy Zofia Lipecka. Natura odzwierciedlona. Nature réfléchie, 8 XI 1991 – 19 I 1992, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1991.
Zobacz w Google Scholar

Zofia Lipecka. Po Jedwabnem, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 8.03.2008–18.05.2008.
Zobacz w Google Scholar

Zofia Lipecka. Vertiges, przeł. Elżbieta Janicka, katalog wystawy w Maison des Arts de Malakoff (Paris/France) du 18 september au 3 november 2002.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Hannah, Listowna rozmowa, „Zeszyty Literackie” 1987, nr 20, s. 115.
Zobacz w Google Scholar

Baron Hans, Burckhardt’s „Civilization of the Renaissance” A Century after Its Publication, „Renaissance News” 1960, vol. 13, no 3.
Zobacz w Google Scholar

Berten André (red.), Les Lumiers, le sublime. Un echange de paroles entre Jean-François Lyotard, Willem van Reijen et Dick Veerman, „Les Cahiers de Philosophie” 1988, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Cantor Georg, De la puissance des ensembles parfait de points, „Acta Mathematica” 1984, nr 4, s. 381–392.
Zobacz w Google Scholar

Faure Paul, Spéléologie crétoise et humanisme, „Bulletin de l’Association Guillaume Budé”, 1958, s. 27–50.
Zobacz w Google Scholar

Freud Sigmund, Das Uncheimliche, „Imago” 1919, nr 5–6, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Gaussen Jean, Les figurations humaines, „L’art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d’études”, CTHS, Comité des traveaux historiques. École nationale des chartes, Paris 1993, s. 87–97.
Zobacz w Google Scholar

Gaussen Jean, Les léporidés, „L’art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d’études”, CTHS, Comité des traveaux historiques. École nationale des chartes, Paris 1993, s. 189–191.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb-Meyer Zofia, Benoit Mandelbrot (1924–2010) – ojciec geometrii fraktalnej, „Foton” 2011, nr 112, s. 50–51.
Zobacz w Google Scholar

Jedlińska Eleonora, Francis Bacon (1909–1992). Fotografia jako sposób patrzenia, „Sztuka i Krytyka” 2021, nr 3–4 (2), s. 8–31.
Zobacz w Google Scholar

Jacyna-Onyszkiewicz Zbigniew, Piękno symetrii i piękno struktur funkcjonalnych, „Scripta Neophilologica Posnaniensia” 2012, t. XII, s. 39–46.
Zobacz w Google Scholar

Jouanno Evelyne, xxxx, „Flash Art” 1999, nr 208, s. 121–122.
Zobacz w Google Scholar

Keller Luzius, Piranesi i mit spiralnych schodów, przeł. Maria Dramińska-Joczowa, „Pamiętnik Literacki” 1976, nr 1, s. 257.
Zobacz w Google Scholar

Kiereś Henryk, Odpowiedzialność artysty wobec narodu, „Człowiek w Kulturze” 1996, nr 8, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Kozak Magdalena, Wojna jako doświadczenie przemocy bycia wmyśli Emmanuela Lévinasa, „Kwartalnik Filozoficzny” 2014, t. XLII, z. 2, s. 107.
Zobacz w Google Scholar

Lanzmann Claude, Parler pour les morts, „Le Monde des debats”, mai 2002, s. 14.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas Emmanuel, La Souff ance Inutile, „Giornale di Metafi a” 1982, nr 1, s. 20.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Comment peindre en temps de guerre?, „l’Opinion”, 24–25 février 2023, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Lipecka Zofia, Credo, „Kontakt” 1988, nr 5, s. 80.
Zobacz w Google Scholar

Mencfel Michał, Sztuka i melancholia. O problemie pamięci w twórczości Anselma Kiefera, „Artium Quaestiones” 2004, nr XV, s. 181–207.
Zobacz w Google Scholar

„Odnaleźć w malarstwie sensy…” Rozmowa z Zofią Lipecką, „Kontakt” 1988, nr 5, s. 90.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Piotr, Tablice Zofi Lipeckiej, „Zeszyty Literackie” 1990, nr 29, s. 134–135.
Zobacz w Google Scholar

Popper Karl, Transforming Tragedies into Memorable Memorials [interview with James E. Young], „Forward”, 16 January 2004, s. 318–320.
Zobacz w Google Scholar

Sorel Reynal, Chaos et éternité. Mythologie et philosophie grecques de l’Origine, „Les Belles Lettres”, collection „Vérité des mythes”, Paris 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szczerba Wojciech, Koncepcja apokatastazy kosmicznej w fizyce przedplatońskiej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2001, R. X, nr 2(38).
Zobacz w Google Scholar

Wilke Georg Alexander, Die Religion der Indogermanen in ihren kulturhistorischen Beziehungen, „Mannus-Bibliothek”, Leipzig 1929, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Bamford Matt, Daily Telegraph photographer Rohan Kelly wins World Press Photo Foundation award for ‘Storm Front On Bondi Beach’, 19.02.2016, https://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/daily-telegraph-photographer-rohan-kelly-wins-world-press-photo-foundation-award-for-storm-front-on-bondi-beach/news-story/f5a9de1765cb71d5af363fd13fe3d738 (dostęp: 28.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bunda Martyna, Rębecka Wiola, Gwałty wojenne. Okrucieństwo, które trwa od początku tej wojny, „Polityka”, 25 marca 2022, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2158891,1,gwalty-wojenne-okrucienstwo-ktore-trwa-od-poczatku-tej-wojny.read (dostęp: 2.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Burnet John, Early Greek Philosophy, 2013, Google Książki, https://books.google.pl/books/about/Early_Greek_Philosophy.html?id=3tkbngEACAAJ&redir_esc=y (dostęp: 4.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Can Fractals Help Us Understand the Universe?, https://thekidshouldseethis.com/post/fractals-nature-universe-bbc-ideas (dostęp: 16.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Crockett Christopher, ‘Flashes of Creation’ Recounts the Big Bang Theory’s Origin Story. A New Book Tells the History of George Gamow, Fred Hoyle and the Origin of the Universe, 24.08.2021, https://www.sciencenews.org/article/flashes-creation-book-big-bang-theory-origin-story-cosmology (dostęp: 17.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Crutze Paul J., Geology and Mandkind, „Nature” 2002, nr 43, https://www.nature.com/articles/d41586-021-00479-0 (dostęp: 11.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Crutze Paul J., Stoermer Eugène F., The „Anthropocene”, „News Letter. Global Change” 2000, nr 41 (May), s. 17–18, https://inters.org/files/crutzenstoermer2000.pdf (dostęp: 11.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Dumézil Georges, Mythes et dieux des Germains. Essai d’interprétation comparative, Paris 1939, s. 19, https://openlibrary.org/books/OL14924686M/Mythes et dieux des Germains (1939 edition) Open Library (dostęp: 22.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Gawlik Radosław, Geometria fraktalna. Fundament natury, E-bookowo, 2019, https://ksiegarnia.pwn.pl/Geometria-fraktalna,788559981,p.html (dostęp: 18.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Goodenough Patrick, Self-Appointed ‘Caliph’ Makes First Public Appearance, 6 July 2014, https://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/self-appointed-caliph-makes-first-public-appearance (dostęp: 3.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hezjod, Teogonia, przeł. Kazimierz Kaszewski, Sandomierz 2010, https://pl.wikisource.org/wiki/Teogonja_Hezjoda/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87 (dostęp: 13.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Historia pierwszych kości i gier, https://web.archive.org/web/20130313100554/ http://q-workshop.com/help_more.php?topic=history&lang=PL&sell_type=DETAL (dostęp: 10.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Hitchcock Alfred, Carey Mary V., Tajemnica nawiedzonego zwierciadła, przeł. Dorota Kraśniewska, https://doci.pl/wotson/alfred-hitchcock-tajemnica-nawiedzonego-zwierciada+fc5nsx (dostęp: 24.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

ISBnews, Ukraina już nie będzie spichlerzem Europy i dużej części Afryki, https://inwestycje.pl/gospodarka/ukraina-nie-bedzie-juz-spichlerzem-europy-i-duzej-czesci-afryki/ (dostęp: 1.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Jakimiak Agnieszka, Ślady, https://www.dwutygodnik.com/artykul/609-slady.html (dostęp: 6.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Jużyniec Mariusz, Kalejdoskop matematyczny, 12.09.2019, http://kalejdoskopmatematyczny.pk.edu.pl/fraktale/ (dostęp: 31.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Lelieveld Jos, Paul J. Crutze (1933–2021). Ozone Nobel prizewinner who coined the term Anthropocene, „Nature” 2021, nr 29, https://www.nature.com/articles/d41586-021-00479-0 (dostęp: 11.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Matthews William H., Mazes and Labyrinths. A General Account of their History and Develeopment, London 1922, https://publicdomainreview.org/collection/mazes-and-labyrinths-1922 (dostęp: 27.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Mulvaney Derek John, Gillen, Francis James (1855–1912), [w:] Australian Dictionary of Biography, vol. 9, 1983, on-line in 2006, https://adb.anu.edu.au/biography/gillen-francis-james-6383 (dostęp: 18.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Mulvaney Derek John, Spencer, Sir Walter Baldwin (1860–1929), [w:] Australian Dictionary of Biography, vol. 12, 1990, on-line in 2006, https://adb.anu.edu.au/biography/spencer-sir-walter-baldwin-8606 (dostęp: 24.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Ortolang. Outils et Ressoursces pour un Traitement Optimise dela Langue, https://www-cnrtl-fr.translate.goog/definition/chaos//0?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (dostęp: 13.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Piłat Robert, O pięknie, 17.06.2021, https://culture.pl/pl/artykul/o-pieknie (dostęp: 9.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Roggio Bill, Islamic State Beheads American Reporter, 19 August 2014, https://www.longwarjournal.org/archives/2014/08/islamic_state_behead.php (dostęp: 3.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Tercz Jakub, Zobaczyć wrażenie. Malarstwo Francisa Bacona w ujęciu Gillesa Deleuze’a, „Machina Myśli. Magazyn poświęcony filozofii, nauce i sztuce”, http://machinamysli.org/zobaczyc-wrazenie-malarstwo-francisa-bacona-w-ujeciu-gillesa-deleuzea/ (dostęp: 8.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

http://q-workshop.com/help_more.php?topic=history&lang=PL&sell_type=DETAL (dostęp: 10.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://web.archive.org/web/20070325170730/http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/194/3336/ (dostęp: 18.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://www.izrael.badacz.org/historia/szoa_obozy_treblinka.html (dostęp: 21.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.jhi.pl/psj/Akcja_(Operacja)_Reinhard (dostęp: 21.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/pareidolia (dostęp: 18.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/8823,Raport-Jrgena-Stroopa-dostepny-na-stronach-internetowych-IPN.html (dostęp: 18.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://tech.wp.pl/teleskop-webba-i-hubblea-porownanie-zdjec-z-obu-urzadzen,6790250948729600a (dostęp: 4.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://www.chip.pl/2022/11/galaktyka-spiralna-ngc-1566-zdjecie-jwst (dostęp: 4.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ikeafamily.eu/Warsztaty/Aktualne-Warsztaty/Formularz?workshop_id=106 (dostęp: 19.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

file:///C:/Users/PC/Downloads/Galaktyki_i_gwiazdy.pdf (dostęp: 7.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

20 grudnia 2023 — zaktualizowane 28 grudnia 2023

Wersje

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-342-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-343-6

Inne prace tego samego autora

  • Eleonora Jedlińska, Zofia Lipecka. Labirynty sztuki
  • Eleonora Jedlińska, Kształty pamięci
  • Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska, Krystyna Radziszewska, Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Tamara Sztyma, Teresa Śmiechowska, Agnieszka Salamon-Radecka, Lidia Głuchowska, Dariusz Dekiert, Renata Piątkowska, Joanna Podolska, Krzysztof Stefański, Karol Jóźwiak, Eleonora Jedlińska, William Gilcher, Adam Sitarek, Każdą iskrą rozpaleni…