Każdą iskrą rozpaleni…: Żydowscy artyści w kręgu nowej sztuki. Idee – postawy – relacje

Autorzy

Irmina Gadowska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki
https://orcid.org/0000-0001-8378-942X
Agnieszka Świętosławska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki
https://orcid.org/0000-0001-8378-942X
Krystyna Radziszewska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Niemcoznawstwa
https://orcid.org/0000-0002-6508-9742

Słowa kluczowe:

Jung Idysz, żydowskie środowisko artystyczne, kultura żydowska, żydowska „nowa sztuka”, awangarda jidysz

Streszczenie

Pojęcie żydowskiej „nowej sztuki” określa dokonania twórców reprezentujących różne środowiska, działających w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku, którzy poszukując oryginalnych form artystycznej wypowiedzi, sięgali z jednej strony do tradycji, z drugiej – do aktualnych nurtów sztuki zachodnioeuropejskiej. W Łodzi pierwszym przejawem zachodzących zmian była działalność grupy Jung Idysz. Książka stanowi próbę podsumowania i poszerzenia wiedzy o znaczeniu tej grupy dla żydowskiego środowiska artystycznego. Zebrane w tomie artykuły obejmują różnorodny zakres tematyczny, reprezentują zróżnicowane metody badawcze i interdyscyplinarne sposoby ujęcia zjawisk: od osadzonych w szerokim kontekście przemian społeczno-politycznych rozważań o drogach rozwoju nowej kultury żydowskiej, przez refleksje nad kwestią tożsamości i narodowości, po charakterystykę wybranych aspektów twórczości poszczególnych artystów. Autorzy tekstów prezentują nowe ustalenia i interpretacje, wysuwają hipotezy i stawiają postulaty, które pozwalają z nowej perspektywy spojrzeć na barwny okres tworzenia żydowskiej „nowej sztuki”.

Publikacja powstała w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2018–2023 nr 0376/NPRH7/H11/86/2018

Rozdziały

 • Od Redakcji
  Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska, Krystyna Radziszewska
 • Badania nad ekspresjonizmem w Polsce: Formiści – Bunt – Jung Idysz. Historia – perspektywy – najnowsze publikacje
  Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski
 • „Nowa sztuka żydowska” jako wyraz nowych postaw ideologicznych i przemian tożsamości polskich Żydów w pierwszych dekadach XX wieku
  Tamara Sztyma
 • Obrazy z Jidyszlandu. Fotografia jako medium tworzenia mitu narodu
  Teresa Śmiechowska
 • Okoliczności pobytu Giny i Marka Szwarców w Wielkopolsce w latach 1919–1920 w świetle zachowanej dokumentacji źródłowej – ludzie, miejsca, wydarzenia
  Agnieszka Salamon-Radecka
 • Bunt and Yung Yidish. Between Poznań, Łódź and Berlin. Contacts, conceptions, artistic events
  Lidia Głuchowska
 • Między Jidyszlandem a Palestyną. Twórczość jidyszowa i hebrajska Icchaka Kacenelsona
  Dariusz Dekiert
 • Sztuka narodowa czy sztuka narodu? Wystawy artystów z kręgu awangardy w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie
  Renata Piątkowska
 • “At the start of the rebirth of art in Łódź”? The START artists’ oeuvre in relation to modern art
  Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska
 • Izrael Lejzerowicz, artist and poet
  William Gilcher
 • W Araracie i Idisze Bande. Przyczynek do biografii Dawida Bajgelmana
  Joanna Podolska
 • The contribution of Jewish architects to the development of modernist housing in 1930s Łódź
  Krzysztof Stefański
 • Stefan Themerson – artysta z Polski, czyli znikąd
  Karol Jóźwiak
 • Żydowscy artyści i Zagłada. Getto w twórczości Izraela Lejzerowicza i Sary Majerowicz
  Adam Sitarek
 • Grupa Jung Idysz i tradycja ekspresjonizmu – malarstwo szkoły bostońskiej
  Eleonora Jedlińska
 • Ekspresje wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było…, Muzeum Miasta Łodzi, 12.06. – 29.09.2019
 • Katalog obiektów prezentowanych na wystawie
  Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska, Teresa Śmiechowska
Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-835-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-836-8

Inne prace tego samego autora

1 2 > >>