Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

Autorzy

Klaudia Zielińska-Lont
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0003-3738-0468

Słowa kluczowe:

integracja międzynarodowa, integracja finansowa, sektor bankowy UE, unia bankowa, strefa euro

Streszczenie

Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego projektu do pierwszych lat jego funkcjonowania.

W monografii przeprowadzono pierwszą kompleksową analizę ex-post wpływu wprowadzenia skoordynowanego nadzoru na instytucje kredytowe strefy euro. W tym celu powstało autorskie narzędzie w postaci miernika syntetycznego, który umożliwia ocenę wypadkowego wpływu reform nadzoru na kondycję banków. Wyniki wskazują na korzystny wpływ reform na stabilność sektora bankowego. Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla naukowców zainteresowanych stabilnością finansową oraz dla pracowników instytucji nadzoru.

Bibliografia

Abrams R.K., Taylor M.W. (2000), Issues in the Unification of Financial Sector Supervision, IMF Working Paper, vol. 00 (213), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, vol. 31.
Zobacz w Google Scholar

Aggarwal S., Aritomo K., Brenna G., Clark J., Guse F., Harle P. (2012), Good Riddance. Excellence in Managing Wind-down Portfolios, McKinsey Working Papers on Risk, vol. 31, New York.
Zobacz w Google Scholar

Aguiar M., Amador M., Farhi E., Gopinath G. (2015), Coordination and Crisis in Monetary Unions, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis.
Zobacz w Google Scholar

Alawode A.A., Al Sadek M. (2008), What is Financial Stability?, Central Bank of Bahrain Financial Stability Paper Series, vol. 1, Bahrain.
Zobacz w Google Scholar

Albiński P. (red.) (2014), Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Alińska A. (2012), Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, t. 4.
Zobacz w Google Scholar

Allen B., Chan K.K., Milne A., Thomas S. (2012), Basel III: Is the Cure Worse than the Disease, „International Review of Financial Analysis”, vol. 25.
Zobacz w Google Scholar

Allen F., Hryckiewicz A., Kowalewski O., Tumer-Alkan G. (2010), Transmission of Bank Liquidity Shocks in Loan and Deposit Markets: The Role of Interbank Borrowing and Market Monitoring, Wharton Financial Centre Working Paper, vol. 10 (28), Pennsylvania.
Zobacz w Google Scholar

Allen F., Beck T., Carletti E., Lane P.R., Schoenmaker D., Wagner W. (2011), Cross-border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, CEPR, London.
Zobacz w Google Scholar

Allen P.R. (1976), Organization and Administration of a Monetary Union, International Finance Section, Dep. of Economics Princeton University, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Ambler T., Saltiel M. (2011), Bank Regulation: Can We Trust the Vickers Report?, Adam Smith Institute, https://www.adamsmith.org/research/bank-regulation-can-we-trust-the-vickers-report (dostęp: 19 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Amediku S. (2011), Was Basel III Necessary and Will It Bring about Prudent Risk Management in banking, SMC Working Papers, Zug.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong A. (2012), Restoring Trust in Banking, „National Institute Economic Review” vol. 221 (1).
Zobacz w Google Scholar

Avgouleas E., Goodhart C.A.E. (2015), Critical Reflections on Bank bail-ins, „Journal of Financial Regulation”, vol. 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Ayadi R., Pujals G. (2004), Banking Consolidation in the EU. Overview and Prospects, CEPS Research Report in Finance and Banking, vol. 34, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Baele L., Ferrnando A., Hördhal P., Krylova E., Monnet C. (2004), Measuring Financial Integration in the Euro Area, ECB Occasional Paper Series, vol. 14, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Bagehot W. (1873), Lombard Street: a Description of the Money Market, Scribner, Armstrong & Co, New York.
Zobacz w Google Scholar

Baglioni A. (2016), The European Banking Union A Critical Assessment, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, London.
Zobacz w Google Scholar

Baily M.N., Litan R.E., Johnson M.S. (2008), The Origins of Financial Crisis, Fixing Finance Series, Business and Public Policy, vol. 3, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Baka W. (2005), Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Balassa B. (1961), The Theory of Economic Integration, George Allen & Urwin LTD, London.
Zobacz w Google Scholar

Baltzer M., Cappiello L., De Santis R.A., Mangelli S. (2008), Measuring Financial Integration in the New EU Member states, ECB Occasional Paper Series, vol. 81, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Banca Intesa (2006), Merger by Incorporation of Sanpaolo IMI S.P.A. with and into Banca Intesa S.P.A., http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/fusione/eng_fusione.jsp (dostęp: 6 marca 2017).
Zobacz w Google Scholar

Bank for International Settlements (2012), Guidelines to the International Locational Banking Statistics, Bank for International Settlements Press & Communications, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Baring F. (1797), The Observation on the Establishment of England and on the paper circulation of the country, Minevra Press for Swell Cornhill and Debrett, London.
Zobacz w Google Scholar

Barroso J.M.D. (2012), Opening Remarks by President Barroso on the Next Steps for Stability, Growth and Jobs, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-402_en.htm?locale=en (dostęp: 25 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (1988), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (1996a), Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (1996b), Overview of the Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market risk, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (1999), A New Capital Adequacy Framework. Consultative Paper, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2001), Overview of the New Basel Capital Accord. Consultative Document, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2004), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2005), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2008), Basel Committee on Banking Supervision Announces Steps to Strengthen the Resilience of the Banking System, Press releases, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2010), Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2012), Core Principles for Effective Banking supervision, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2013a), Basel III: the Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2013b), Fundamental Review of the Trading Book: A Revised Market Risk Framework, Consultative Document, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2014), Basel III: the Net Stable Funding Ratio, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision (2017), Basel III: Finalising post-Crisis Reforms, Bank for International Settlements, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Bień A. (1988), Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bilski J., Janicka M., Miziołek M. (2016), Międzynarodowy System Finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bobáková V. (2003), Raising the Profitability of Commercial Banks, „The National Bank of Slovakia Banking Journal BIATEC”, vol. 11 (4).
Zobacz w Google Scholar

Bordes Ch., Clerc L. (2007), Price Stability and the ECB’S Monetary Policy Strategy, „Journal of Economic Surveys”, vol. 21 (2).
Zobacz w Google Scholar

Borio C., Disyatat P. (2011), Global Imbalances and the Financial Crisis: Link or No Link?, BIS Working Papers, vol. 346, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Brewer E., Jackson W.E., Jagtiani J.A., Nguyen T. (2000), The Price of Bank Mergers in the 1990s, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, vol. 24 (1), Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski M. (2014), CRD IV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buch C.M. (2012), From the Stability Pact to ESM – what next?, IAW Discussion Papers, vol. 85, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Buch C.M., Dages B.G. (eds.) (2018), Structural Changes in Banking after the Crisis, Committee on the Global Financial System Papers, vol. 60, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Buckley R.P., Avgouleas E., Arner D.W. (2016), Reconceptualising Global Finance and Its Regulation, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Buiter W.H. (1995), Macroeconomic Policy during a Transition to Monetary Union, Centre for Economic Performance Discussion, vol. 261, London.
Zobacz w Google Scholar

Bujnowicz I. (2008), Teoretyczne podstawy wyróżnienia systemów finansowych we współczesnej gospodarce rynkowej– wybrane aspekty, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 221.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski S.I. (2007), Unia Monetarna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski S.I. (2011), Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski S.I. (2018), Fundamentals of Monetary Union and the Role of Financial Markets Integration: An Overview, [w:] S.I. Bukowski (ed.), Monetary Unions. Backgrounds, Adventages and Disadvamtages, Nova, New York.
Zobacz w Google Scholar

Buschgen H.E. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Calvo D., Crisanto J.C., Hohl S., Gutiérrez O.P. (2018), Financial Supervision Architecture: What Has Changed after the Crisis?, FSI Insights on Policy Implementation, vol. 8, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Campbell T., Kracaw W. (1980), Information Production, Market Signaling, and the Theory of Financial Intermediation, „The Journal of Finance”, vol. 35 (4).
Zobacz w Google Scholar

Capiga M. (2008), Bankowość, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Carletti E., Hartmann P. (2002), Competition and Stability: What’s Special about Banking?, ECB Working Paper, vol. 146, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Caurana J. (2010), Basel III: Towards a Safer Financial System, Speech by General Manager of the Bank for International Settelments at the 3rd Santander International Banking Conference, Madrid.
Zobacz w Google Scholar

Cavelaars P., de Haan J., Hilbers P., Stellinga B. (2013), Challenges for Financial Sector Supervision, DNB Occasional Studies, vol. 11 (6), Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Cecchetti S., Schoenholtz K. (2011), Money, Banking and Financial Markets, McGraw-Hill Education, New York.
Zobacz w Google Scholar

Chant J. (2003), Financial Stability as a Policy Goal, [w:] J. Chant, A. Lai, M. Illing, F. Daniel, Essays on Financial Stability, Bank of Canada, Technical Report, vol. 59, Ottawa.
Zobacz w Google Scholar

Cohen B.H., Edwards Jr G.A. (2017), The New Era of Expected Credit Loss Provisioning, BIS Quarterly Review, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Commission of the European Communities, Communication from the Commission Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan, COM (1999) 232 final.
Zobacz w Google Scholar

Commission of the European Communities, Completing the Internal Market – White Paper from the Commission to the European Council, COM (1985) 310 final.
Zobacz w Google Scholar

Commission White Paper of 1 December 2005 on Financial Services Policy 2005–2010, COM (2005) 629 final.
Zobacz w Google Scholar

Copelovitch M.S., Singer D.A. (2008), Financial Regulation, Monetary Policy, and Inflation in the Industrialized World, „The Journal of Politics”, vol. 70 (3).
Zobacz w Google Scholar

Corden W.M. (1972), Monetary Integration, „International Finance”, vol. 93.
Zobacz w Google Scholar

Cour-Thimann P., Winkler B. (2013), The ECB’s non-standard Monetary Policy Measures. The Role of Institutional Factors and Financial Structure, ECB Working Paper Series, vol. 1528, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Crockett A.D. (1997), Why Is Financial Stability a Goal of Public Policy? Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 4, Kansas City.
Zobacz w Google Scholar

Crockett A.D. (2001), Issues in Global Financial Supervision, Remarks at the 36th SEACEN Governor’s Conference, Singapore.
Zobacz w Google Scholar

Ĉihák M., Podpiera R. (2006), Is One Watchdog Better than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision, IMF Working Paper, vol. 6 (57), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Daniels J.P., Van Hoose D.D. (2014), International Monetary and Financial Economics, Pearson, London.
Zobacz w Google Scholar

Daníelsson J., Embrechts P., Goodhart C.A.E., Keating C., Muennich F., Renault O., Shin H.S. (2001), An Academic Response to Basel II, Financial Markets Group, Special Paper, vol. 130, London.
Zobacz w Google Scholar

Darvas Z., Wolff G.B. (2013), Should No-Euro Area Countries Joint the Single Supervisory Mechanism?, IEHAS Discussion Papers, vol. 23, Budapest.
Zobacz w Google Scholar

Davies T. (2018), A year on from the Banco Popular Resolution: The Key Questions, „Global Capital”, https://www.globalcapital.com/article/b18js9kn5z5v7x/a-year-on-from-the-banco-popular-resolution-the-key-questions (dostęp: 26 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Davis E. (2001), A Typology of Financial Instability. Financial Stability Report, Central Bank of Austria, vol. 2, Vienna.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M. (2009), The Global Financial Crisis: Lesson for European Integration, CASE Network Studies & Analyses, vol. 384, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

De Grauwe P. (2003), Unia Walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

De Groen W.P., Gros D. (2015), Estimating the Bridge Financing Needs of the Single Resolution Fund: How Expensive Is It to Resolve Bank?, CEPS Special Report, vol. 122, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

De Haan L., Van Oordt M. (2016), Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning during the Crisis, De Nederlandsche Bank, Working Paper, vol. 513, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

De Meester B. (2014), Liberalization of Trade in Banking Services. An International and European Perspective, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Degner H., Leuffen D. (2017), Powerful engine or quantité negligeable? The role of Franco-German couple during the euro crisis, EMU Choices Working Paper Series, Salzburg.
Zobacz w Google Scholar

Delivorias A. (2015), A History of European Monetary Integration, European Parliamentary Research Service, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte (2014), The Single Supervisory Mechanism (SSM). Banking on the Banking Union, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-fs-perspectives-ecrs-banking-on-the-banking-union.pdf (dostęp: 25 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Delors J. (1989), Report on Economic and Monetary Union in the European Community, Committee for the Study of Economic and Monetary Union.
Zobacz w Google Scholar

Dermine J. (2002), The Transformation of the European Financial System. European Banking: Past, Present and Future, Second ECB Central Banking Conference. Conference Paper, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Detzer D. (2014), Financial Systems in Financial Crisis: An Analysis of Banking Systems in the EU, „Intereconomics”, vol. 49 (2).
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Bundesbank (2015), Deposit Protection in Germany, Monthly Report, vol. 12, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Di Noia C., Di Giorgio G. (1999), Should banking supervision and monetary policy tasks be given to different agencies, „International Finance”, vol. 2 (3).
Zobacz w Google Scholar

Diamond D.W., Dybvig P.H. (1986), Banking Theory, Deposit Insurance and Bank Regulation, „The Journal of Business”, vol. 59 (1).
Zobacz w Google Scholar

Diaz del Hoyo J.L., Dorrucci E., Heinz F.F., Muzikarova S. (2017), Real Convergence in the Euro Area: a Long–term Perspective, ECB Occasional Paper Series, vol. 203, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Dimitruk J., Gawinecki J. (2017), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej – budowa i zastosowanie, „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej”, t. 66 (4).
Zobacz w Google Scholar

Domanski D., Moessner R., Nelson W. (2014), Central Banks as Lender of last Resort: Experiences during the 2007–2010 Crisis and Lessons for the Future, Finance and Economics Discussion Series, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Donnelly S. (2018), Advocacy coalitions and the lack of deposit insurance in Banking Union, „Journal of Economic Policy Reform”, vol. 21 (3), Abingdon.
Zobacz w Google Scholar

Dragomir L. (2010), European Prudential Banking Regulation and Supervision. The Legal Dimension, Routledge, Abingdon.
Zobacz w Google Scholar

Dresler K. (2014), Kluczowe znaczenie stabilnego systemu bankowego dla szeroko rozumianej stabilności finansowej, „Studia Ekonomiczne. Economic Studies”, t. 1 (80).
Zobacz w Google Scholar

Drudi F., Durré A., Mongelli F.P. (2012), The Interplay of Economic Reforms and Monetary Policy. The Case of the Euro Area, ECB Working Paper Series, vol. 1467, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz T. (2011), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Indygo Zahir Media, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dunaway S. (2009), Global Imbalances and the Financial Crisis, Council on Foreign Relations Special Report, vol. 44, New York.
Zobacz w Google Scholar

Dziekański P. (2013), Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, „Ekonomia”, nr 3 (24).
Zobacz w Google Scholar

Eckhardt P., Van Roosebeke B. (2015), New Bank Liquidity Rules in the EU: a Blessing or a Curse?, Centre for European Policy Input, vol. 7, Freiburg.
Zobacz w Google Scholar

Economic and Financial Affairs Council (2009), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, „European Economy”, vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Eichengreen B. (1991), Is Europe an Optimum Currency Area, NBER Working Paper Series, vol. 3579, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Eichengreen B., Portes R. (1987), The Anatomy of Financial Crisis, NBER Working Paper Series, vol. 2126, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Eijffinger S.C.W. (2008), Crisis Management in the European Union, CEPR Policy Insight, vol. 27, London.
Zobacz w Google Scholar

Elliott D.J. (2012), Key Issues on European Banking Union. Trade-offs and some recommendations, Global Economy and Development Working Paper, vol. 52, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Emter L., Schmitz M., Tirpák M. (2018), Cross-border Banking in the EU Wince the Crisis: What Is Driving the Great Retrenchment?, ECB Working Paper Series, vol. 2130, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Banking Authority (2011), Overview of the EBA 2011 Banking EU-wide Stress Test, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/15932/EBA-ST-2011-003-Overview-of-2011-EBA-EU-wide-stress-test.pdf (dostęp: 6 września 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Banking Authority (2015), Guidelines on the Interpretation of the Different Circumstances When an Institution Shall Be Considered as Failing or Likely to Fail under Article 32(6) of Directive 2014/59/EU, EBA/GL/2015/07, London.
Zobacz w Google Scholar

European Banking Authority (2016), EU-wide Stress Test, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1519983/EBA_TR_ES_80H66LPTVDLM0P28XF25.pdf (dostęp: 26 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Banking Authority (2018a), EBA Risk Dashboard, London.
Zobacz w Google Scholar

European Banking Authority (2018b), Global Systemically Important Institutions (G-SIIs), https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions/2018 (dostęp: 15 września 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2000), Merges and Acquisition Involving the EU Banking Industry – Facts and Implications, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2008), EU Banking Structures, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2009), Number of Monetary Financial Institutions in the Euro area and the European Union – 2009, Press release, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2009/html/pr090113.en.html (dostęp: 10 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2010), Recent Developments in Supervisory Structures in the EU Member States (2007–10), European Central Bank, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2011), Macroeconomic adverse scenario for the 2011 EUwide Stress-Test: Specification and Results, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2015), Report on Financial Structures 2015, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2017), Supervisory Banking Statistics. First quarter 2017, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2018), List of Supervised Entities, https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.list_of_supervised_entities_201802.en.pdf (dostęp: 25 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2000), Institutional Arrangements for the Regulation and Supervision of the Financial Sector, Internal Market Directorate General, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2008a), Communication: A European Economic Recovery Plan, COM (2008), 800 final.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2008b), Communication: A Roadmap towards a Banking Union, COM (2008), 510 final.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2008c), Communication: from Financial Crisis to Recovery: A European Framework for Action, COM (2008), 706 final.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, An Investment Plan for Europe, COM (2014) 903 final, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2017), Communication: On Completing the Banking Union, COM (2017) 592 final.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, European Investment Bank (2018), Improving the Investment Environment, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet4-environment_en.pdf (dostęp: 12 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Court of Auditors (2016), Single Supervisory Mechanism – Good Start but Further Improvements Needed, Special Report, vol. 29, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

European Court of Auditors (2017), Single Resolution Board: Work on a Challenging Banking Union Task Started, But Still a Long Way to Go, Special Report, vol. 23, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

European Financial Stability Facility (2011), EFSF Framework Agreement, https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf (dostęp: 18 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Parliament (2016), History of Economic and Monetary Union. Fact Sheets on the European Union, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Federal Ministry of Finance (2013), European Stability Mechanism, Information from the Federal Ministry of Finance, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Feldstein M.S. (2015), Ending the Euro Crisis?, NBER Working Paper Series, vol. 20286, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Ferguson Jr. R.W. (2003), Capital Standards for Banks: the Evolving Basel Accord, Federal Reserve Bulletin, vol. 8, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Ferguson Jr R.W., Kwast M. (2001), Group of Ten. Report on Consolidation in the Financial Sector, https://www.bis.org/publ/gten05.pdf (dostęp: 16 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Ferran E. (2016), The Existential Search of the European Banking Authority, „European Business Organization Law Review”, vol. 17 (3).
Zobacz w Google Scholar

Ferreira C. (2012), Bank Market Concentration and Efficiency in the Europe Union: A Panel Granger Causality Approach, Working Papers Department of Economics ISEG, vol. 3, Lisbon.
Zobacz w Google Scholar

Financial Stability Board (2011), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Financial Stability Board (2018), About the FSB, http://www.fsb.org (dostęp: 30 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Fleming J.M. (1971), On Exchange Rate Unification, „The Economic Journal”, vol. 81 (323).
Zobacz w Google Scholar

Flotyński M. (2017a), Basel III Long-term Liquidity Standard in the Context of the Profitability of Banks and Volatility of Their Stock Prices – Quantitative Analysis of the Euro Area, NBP Working Paper, vol. 274, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Flotyński M. (2017b), Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) a zmiany w strukturze aktywów i pasywów banków, „Studia Ekonomiczne”, vol. 325.
Zobacz w Google Scholar

Foot M. (2003), What is „Financial Stability” and How Do We Get It?, The Royal Bridge Memorial Lecture, Financial Services Authority, London.
Zobacz w Google Scholar

Frankel J. (2015), The Euro Crisis: Where to From Here, „Journal of Policy Modeling”, vol. 37 (3).
Zobacz w Google Scholar

Frankel J.A., Rose A.K. (1996), The Endogenenity of the Optimum Currency Area Criteria, NBER Working Paper Series, vol. 5700, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Freixas X., Gianini C., Hogghart G., Soussa F. (1999), Lender of Last Resort: A Review of the Literature, „Financial Stability Review”, vol. 13 (4).
Zobacz w Google Scholar

Freixas X., Rochet J.C. (2007), Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Freixas X., Santomero A.M. (2003), An Overall Perspective On Banking Regulation, Economic and Business Working Paper, vol. 664, Barcelona.
Zobacz w Google Scholar

Freytag A., Masciandaro D. (2005), Financial Supervision Fragmentation and Central Bank Independence: The Two Sides of the Same Coin?, Arbeitsund Diskussionspapiere der Wirtschaft issenschaftlichen Fakultat der Friedrich-Schiller-Universität Jena, vol. 14, Jena.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M. (1953), Essays in Positiv Economics, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Garber P.M. (1993), The Collapse of the Bretton Woods Fixed Exchange Rate System, [w:] M.D. Bordo, B. Eichengreen (eds.), A Retrospective on the Bretton Woods System: Lesson for International Monetary Reform, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Geeroms H., Karbownik P. (2014), A Monetary Union Requires a Banking Union, Bruges European Economic Policy Briefings, vol. 33, Bruges.
Zobacz w Google Scholar

Gobat J., Yanase M., Maloney J. (2014), The Net Stable Funding Ratio: Impact and Issues for Consideration, IMF Working Paper, vol. 14 (106), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Golędzinowski P. (2009), Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, „Materiały i Studia”, nr 235.
Zobacz w Google Scholar

Goodfriend M., King R.G. (1988), Financial Deregulation, Monetary Policy and Central Banking, https://core.ac.uk/download/pdf/7359713.pdf (dostęp: 12 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E. (1985), The Evolution of Central Banks, London School of Economics and Political Science, London.
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E. (2000), The Organisational Structure of Banking Supervision, FSI Occasional Papers, vol. 1, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E. (2010), The Changing Role of Central Banks, BIS Working Papers, vol. 326, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E., Schoenmaker D. (1995), Should the Functions of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated?, „Oxford Economic Papers”, vol. 47 (4).
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E., Schoenmaker D. (2009), The de Larosiére Report: Two Down, Two to Go, CEPR, https://voxeu.org/debates/commentaries/de-larosi-re-report-two-down-two-go (dostęp: 18 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E., Tsomocos D. (2007), Analysis of Financial Stability, OFRC Working Papers Series, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowska-Drzewicka M. (2015), Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich, „Nauki o Finansach”, nr 1 (22).
Zobacz w Google Scholar

Gostomski E. (2010), Bankowość międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Gostomski E. (2016), Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej, „International Business and Global Economy”, vol. 35 (2), Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Górecki T. (2011), Podstawy statystyki z przykładami w R, BTC, Legionowo.
Zobacz w Google Scholar

Graczyński D. (2011), Bazylea III i jej konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 45 (2).
Zobacz w Google Scholar

Gren J., Howarth D., Quaglia L. (2015), Supranational Banking Supervision in Europe: The Construction of Credible Watchdog, „Journal of Common Market Studies”, vol. 53.
Zobacz w Google Scholar

Gromek T., Pawlikowski A., Reich A., Szczepańska O. (2009), Instytucjonalna Organizacja Nadzoru Finansowego w krajach Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gronkiewicz-Waltz H. (2016), On the Conflict of Interest between Supervision and Monetary Policy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 78 (3).
Zobacz w Google Scholar

Gros D. (2012), The Single European Market in backing in decline – ECB to the rescue?, [w:] T. Beck (ed.), Banking Union for Europe. Risk and Challenges, CEPR, London.
Zobacz w Google Scholar

Gros D. (2015), Completing the Banking Union: Deposit Insurance, CEPS Policy Brief, vol. 335, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Gros D., Schoenmaker D. (2014), European Deposit Insurance and Resolution in the Banking Union, „Journal of Common Market Studies”, vol. 52 (3).
Zobacz w Google Scholar

Gros D., Thygesn N. (1992), European Monetary Integration: from the European Monetary System to European Monetary Union, Longman, London.
Zobacz w Google Scholar

Grosse T.G. (2012), Doświadczenia regulacji sektora bankowego w Unii Europejskiej wobec planów wprowadzenia unii bankowej, Analiza Instytutu Sobieskiego, vol. 47, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grubel H.G. (1970), The Theory of Optimum Currency Areas, „The Canadian Journal of Economics”, vol. 3 (2).
Zobacz w Google Scholar

Guillén M.F. (2009), The Global Economic & Financial Crisis: A Timeline, The Lauder Institute, Pennsylvania.
Zobacz w Google Scholar

Halme L., Hawksby Ch., Healer J., Saprat I., Soussa F. (2000), Financial Safety Nets and Market Discipline, Bank of England, London.
Zobacz w Google Scholar

Hamilton J. (2007), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID): Broad Reforms to EU Financial Services Regulation, https://business.cch.com/securitieslaw/news/MiFID%20whitepaper.pdf (dostęp: 11 sierpnia 2014).
Zobacz w Google Scholar

Heffernan S. (2005), Modern Banking, John Wiley&Sons Ltd, West Sussex.
Zobacz w Google Scholar

Hertig G., Lee R. (2003), Four Predictions about the Future of EU Securities Regulation, „Journal of Comparative Law Studies”, vol. 3 (2).
Zobacz w Google Scholar

High-Level Group (2009), The High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Report, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

High-Level Expert Group (2012), High-Level Expert Group on the Reforming the Structure of the EU Banking Sector, Final Report, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Hodson D., Quaglia L. (2009), European Perspective on the Global Financial Crisis: Introduction, „Journal of Common Market Studies”, vol. 47 (5).
Zobacz w Google Scholar

House of Commons (2009), The Nationalisation of Northern Rock, https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmpubacc/394/394.pdf (dostęp: 24 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Hryckiewicz A., Pawłowska M. (2013), Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 289.
Zobacz w Google Scholar

Huertas T.F. (2016), European Bank Resolution: Making it work! Interim report of the CEPS Task Force on implementing financial sector resolution, CEPS, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Humphrey T. (2010), Lender of Last Resort: What It Is, Whence It Came, and Why the FED Isn’t It, „The Cato Journal”, vol. 30 (2).
Zobacz w Google Scholar

Icart A. (2003), Comment on „Should Financial Stability Be an Explicit Central Bank Objective?”, [w:] P.C. Ugolini, A. Scheachter et al., Challenges to Central Banking from Globalized Financial System, International Monetary Fund, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Independent Commission on Banking (2011), Final Report Recommendations, London.
Zobacz w Google Scholar

Ingram J.C. (1973), The Case for European Monetary Integration, „International Finance”, vol. 98.
Zobacz w Google Scholar

Ingves S. (2007), Is There an Optimal Way to Structure Supervision?, BIS Review, https://www.bis.org/review/r070516c.pdf?fbclid=IwAR329NpMP0RwZ8VAvrym3RHq1txuiwB4S-z7GJzUi8sYxV4ylTywbKbEYMs (dostęp: 1 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Issing O. (2003), Monetary and Financial Stability: Is There a Trade-off ?, Bank for International Settlements, Basel, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2003/html/sp030329.en.html (dostęp: 10 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Iuga I. (2013), Analysis of the Banking System’s Concentration Degree in EU Countries, „Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica”, vol. 15 (1).
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M. (2007), Integracja rynków finansowych – jej rodzaje i znaczenie, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P. (2016), Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów rozwiniętych – analiza porównawcza, „Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, t. 1 (9).
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska A. (2013), Financial Institutions as an Example of Institutions of Public Trust, „Managerial Economics”, vol. 14.
Zobacz w Google Scholar

Janicka M. (2002), Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy, „Bank i Kredyt”, nr 33 (6).
Zobacz w Google Scholar

Janicka M. (2007), Konsolidacja w sektorze usług bankowych Unii Europejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 209.
Zobacz w Google Scholar

Janicka M. (2015), Nierównowaga zewnętrzna w krajach strefy euro, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 5 (316).
Zobacz w Google Scholar

Janovec M. (2018), Integrated Supervision of the Financial Market without the UK?, „International Journal of Financial Studies”, vol. 6 (20).
Zobacz w Google Scholar

Jarrow R.A. (2006), A Critique of Revised Basel II, https://www.fdic.gov/bank/analytical/cfr/bank-research-conference/annual-6th/jarrowr.pdf (dostęp: 14 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Jaworski W.L., Szelągowska A. (2014), Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, vol. 10 (934).
Zobacz w Google Scholar

Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.) (2008), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jones B.A. (2018), Central Bank Reserve Management and International Financial Stability some post-Crises Reflections, IMF Working Papers, vol. 18 (31), Washington.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak J., Podgórski J. (2012), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński T. (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną Unii Europejskiej, „Zeszyty Natolińskie”, t. 52.
Zobacz w Google Scholar

Kapan T., Minoiu C. (2013), Balance Sheet Strength and Bank Lending during the Global Financial Crisis, IMF Working Paper, vol. 13 (102), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M. (2013), Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kassyk-Rokicka H. (2011), Mierniki statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kattel R., Kregel J., Tonveronachi M. (eds.) (2016), Financial Regulation in the European Union, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman G. (1996), Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation, „The Cato Journal”, vol. 16 (1).
Zobacz w Google Scholar

Kauko K. (2012), External Deficits and non-Performing Loans in the Recent Financial Crisis, „Economics Letters”, vol. 115 (2).
Zobacz w Google Scholar

Kauko K. (2015), The Net Stable Funding Ratio Requirement When Money Is Endogenous, Bank of Finland Research, Discussion Papers, vol. 1, Helsinki.
Zobacz w Google Scholar

Kawulski A., Smykla B. (2002), Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), „Materiały i Studia”, nr 156.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A. (2008), Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kennen P.B. (1969), The theory of optimum currency areas: an eclectic view, [w:] R. Mundell, A. Swoboda (eds.), Monetary Problems of the International Economy, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Kennen P.B. (1997), Preferences, Domains and Sustainability, „The American Economic Review”, vol. 87 (2).
Zobacz w Google Scholar

Kern A. (2016), The European Central Bank and banking supervision: The regulatory limits of the Single Supervisory Mechanism, „European Company and Financial Law Review”, vol. 13 (3).
Zobacz w Google Scholar

Kern A. (2017), Bail-in: A Regulatory Critique, „Butterworths Journal of International Banking and Financial Law”, vol. 33 (1).
Zobacz w Google Scholar

Koleśnik J. (2011), Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konopczak M. (2009), Efektywność kanału finansowego a wygładzanie konsumpcji w strefie euro i w Polsce, „Bank i Kredyt”, nr 40 (1).
Zobacz w Google Scholar

Konopka M. (2011), Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001–2009, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, t. 89.
Zobacz w Google Scholar

Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koterwas M. (2003), Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie, „Bank i Kredyt”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk-Rólczyńska P. (2016), Zastosowanie metody sum standaryzowanych do oceny lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, t. 297.
Zobacz w Google Scholar

Kozak S. (2010), Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie integracji z europejskim systemem finansowym, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, t. 83.
Zobacz w Google Scholar

Kraciuk J. (2013), Kryzys finansowy strefy euro, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4 (64).
Zobacz w Google Scholar

Krahnen J.P. (2013a), Deposit Insurance Suitable for Europe: Proposal for a Three-stage Deposit Guarantee Scheme with Limited European Liability, SAFE Policy Letter Series, vol. 8, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Krahnen J.P. (2013b), Rescue by Regulation? Key Points of the Liikanen Report, SAFE White Paper Series, vol. 9, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec J. (2015), Metody prognozowania kryzysów zadłużenia: przegląd literatury, „Studia Oeconomica Posnensia”, nr 3 (9).
Zobacz w Google Scholar

Kreft Z. (2004), Holding. Grupa kapitałowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Krugman P.R., Obstfeld M. (2000), International Economics – Theory and Policy, Addison-Wesley Publishing Company, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Kundera J. (2012a), Kryzys w strefie euro. Przyczyny i metody przezwyciężania, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kundera J. (2012b), The Theory of an Optimum Currency Area, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics”, vol. 2(2).
Zobacz w Google Scholar

Lamfalussy A. (2000), Initial Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of the European Securities Market, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Lamfalussy A. (2001), Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Lannoo K. (2002), Supervising the European Financial System, CEPS Policy Brief, vol. 23, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Lannoo K. (2009), The Road Ahead after de Larosiére, CEPS Policy Brief, vol. 195, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Lannoo K. (2017), Uneven Progress in Implementing cross-Border Bank Resolution in the EU, CEPS Policy Insights, vol. 26, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Large A. (2003), Financial Stability: Maintaining Confidence in a Complex World, Bank of England Financial Stability Review, London, https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2003/financial-stability-maintaining-confidence-in-a-complexworld (dostęp: 7 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Lastra R.M. (1996), Central Banking and Banking Regulation, London School of Economics and Political Science, Financial Markets Group, London.
Zobacz w Google Scholar

Laurent J.P., Sestier M., Thomas S. (2016), Trading Book and Credit Risk: How Fundamental Is the Basel Review?, „Journal of Banking & Finance”, vol. 73.
Zobacz w Google Scholar

Lazarides T., Pitoska E. (2014), The European Banking System before and after the Crisis, „Corporate Ownership & Control”, vol. 11 (3–1).
Zobacz w Google Scholar

Leland H., Pyle D. (1977), Informational Asymmetries, Financial Structures and Financial Intermediation, „The Journal of Finance”, vol. 32 (2).
Zobacz w Google Scholar

Lenarčič A., Mevis D., Siklós D. (2016), Tackling Sovereign Risk in European Banks, European Stability Mechanism, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Lesáková L. (2007), Uses and Limitations of Profitability Ratio Analysis in Managerial Practice, 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest.
Zobacz w Google Scholar

Levine R. (2002), Bankbased or Market-based Financial Systems: Which Is Better?, NBER Working Paper Series, vol. 9138, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Lima D., Lazopoulos I., Gabriel V. (2012), Monetary Policy and Banking Supervision: Is There a Conflict of Interest?, Working Paper, https://www.surrey.ac.uk/economics/DELETE/Conflict%20interest_Dec%202012.pdf (dostęp: 11 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Llewellyn D.T. (2006), Institutional Structure of Financial Regulation and Supervision: Basis Issues, World Bank Seminar Aligning Supervisory Structures with Country Needs, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Lumpkin S. (2002), Supervision of Financial Services in the OECD Area, OECD, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Magnifi G. (1971), European Monetary Unification for Balanced Growth: A New Approach, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2003), Wartość banku. Kierowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2007), Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa. Marcinkowska M. (2009), Cele działania banku, [w:] I. Różańska (red.), Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Księga jubileuszowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. dr. Władysława J. Jaworskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2010), Kręte ścieżki Bazylei… czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 44 (2).
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2012), Porównawcza analiza finansowa banków, „Bezpieczny Bank”, nr 1 (46).
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Wdowiński P., Flejterski S., Bukowski S., Zygierewicz M. (2014), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 305.
Zobacz w Google Scholar

Martinez-Garcia E., Grossman V. (2016), Consequence of the Euro: Monetary Union, Economic Disunion?, FED Economic Letter, vol. 11 (2), Dallas.
Zobacz w Google Scholar

Masłowska-Joakinen A., Matysek-Jędrych A. (2016), One Size Does Not Fit All – Institutional Determinants of Financial Safety Net Effectiveness, NBP Working Paper, vol. 240, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Matthews K., Thompson J. (2007), Ekonomika bankowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy – definicje i funkcje, „Bank i Kredyt”, nr 38 (10).
Zobacz w Google Scholar

Mayer L.H. (1999), An Agenda for Banking Supervision and Regulation, Remarks before the Institute of International Bankers, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Mayes D.G. (2009), Optimal Structures for Financial Regulation and Supervision, CESifo DICE Report, vol. 7 (2), Munich.
Zobacz w Google Scholar

McKinnon R.I. (1963), Optimum Currency Areas, „The American Economic Review”, vol. 53.
Zobacz w Google Scholar

McKinnon R.I. (2001), Optimum Currency Area Revisited, Stanford University, Stanford. McKinnon R.I. (2004), Optimum Currency Areas and Key Currencies: Mundell I versus Mundell II, „Journal of Common Market Studies”, vol. 42 (4).
Zobacz w Google Scholar

Meade J.E. (1957), The Balance of Payments Problems of EFTA, „Economic Journal”, vol. 67. Meltzer A.H. (1985), Financial failures and financial policies, https://pdfs.semanticscholar.org/1351/9880efce66f4d8e67aff8393fa2d1fa41dda.pdf (dostęp: 12 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Merler S. (2016), An Italian Take on Banking Crisis, Bruegel, http://bruegel.org/2016/10/an-italian-take-on-banking-crisis/ (dostęp: 26 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Merton R.C., Bodie Z. (2004), The Design of Financial System: Towards a Synthesis of Function and Structure, NBER Working Paper, vol. 10620, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Mesnard B. (2016), Loss Absorbing Capacity in the Banking Union: TLAC Implementation and MREL Review, European Parliament, PE 574.408, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Mesnard B., Margerit A., Magnus M., Katopodi C. (2017a), Global Systemically Important Banks in Europe, European Parliament, PE 574.406, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Mesnard B., Margerit A., Magnus M. (2017b), The Precautionary Recapitalization of Monte dei Paschi di Siena, European Parliament, PE 587.392, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Mesnard B., Margerit A., Magnus M. (2017c), The Resolution of Banco Popular, European Parliament, PE 602.093, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Michalski B. (2014), Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność?, [w:] J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester (red.), Kryzys i perspektywy strefy euro, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Milesi-Feretti G.M., Tille C. (2011), The Great Retrenchment: International Capital Flows during the Global Financial Crisis, „Economic Policy”, vol. 26 (66).
Zobacz w Google Scholar

Mishkin F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mishkin F.S. (2011), Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis, NBER Working Paper Series, vol. 16755, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2015), Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20, „Nauki o Finansach”, nr 2 (23).
Zobacz w Google Scholar

Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Mongelli F.P. (2002), „New” Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?, ECB Working Paper Series, vol. 138, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Mongelli F.P. (2005), What is European Economic and Monetary Union Telling Us about the Properties of Optimum Currency Areas?, „Journal of Common Market Studies”, vol. 43 (3).
Zobacz w Google Scholar

Montanaro E. (2016a), Central Banks and Financial Supervision: New Tendencies, FESSUD Working Paper Series, vol. 134, Leeds.
Zobacz w Google Scholar

Montanaro E. (2016b), The Process towards Centralisation of the European Financial Supervisory Architecture: The Case of the Banking Union, „PSL Quarterly Review”, vol. 69 (277).
Zobacz w Google Scholar

Morawski W. (2002), Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mucha-Leszko B. (2012), Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, [w:] W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mundell, R.A. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, „The American Economic Review”, vol. 51 (4).
Zobacz w Google Scholar

Mügge, D. (2011), The European Presence in Global Financial Governance: A Principal-agent Perspective, „Journal of European Public Policy”, vol. 18 (3).
Zobacz w Google Scholar

Nadolska A. (2014), Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Bank Polski (2015), Przegląd Spraw Europejskich, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Bank Polski (2018), Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Nikiforos M., Papadimitriou D.B., Zezza G. (2016), The Greek Public Debt Problem, Levy Economics Institute, Working Paper, vol. 867, New York.
Zobacz w Google Scholar

Nordea (2018), Why We Propose to Move into the Banking Union, https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/news-group/2018/why-we-propose-to-move-into-the-banking-union.html?fbclid=IwAR2f79RsJGGqqZH3y3h7SJplHE_2aTbWdtsZYWgTmdpe0lLZjvYHgZLXDSU (dostęp: 17 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Nowak E. (1997), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Oeconomia”, t. 31.
Zobacz w Google Scholar

O’Sullivan K.P.V., Kennedy T. (2010), What Caused the Irish Banking Crisis?, „Journal of Financial Regulation and Compliance”, vol. 18 (3).
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M. (2013), Finance at Centre Stage: Some Lessons of the Euro Crisis, „European Economy. Economic Papers”, vol. 493.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Rogoff K. (2009), Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes, CEPR Discussion Papers, vol. 7606, London.
Zobacz w Google Scholar

Olivares-Caminal R. (2011), The EU Architecture to Avert a Sovereign Debt Crisis, „Financial Market Trends, OECD Journal”, vol. 101 (2).
Zobacz w Google Scholar

Oracle Financial Services (2009), Key challenges and best practices for Basel II implementation, An Oracle White Paper, http://www.oracle.com/us/industries/financial-services/045874.pdf (dostęp: 14 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Oręziak L. (1999), Rynek finansowy Unii Europejskiej, Twigger S.A., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Patterson B., Amati S. (1998), Adjustment to Asymmetric Shocks. Economic Affairs Series, Working Paper, ECON 104, PE 167.739.
Zobacz w Google Scholar

Payne J. (2015), The Reform of Deposit Guarantee Schemes in Europe, „European Company and Financial Law Review”, vol. 12 (4).
Zobacz w Google Scholar

Pera J. (2015), Insolvency Risk of a Country – The Case of Greece Implications for European Union Member States, „Trends in the World Economy”, vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Pescatori A., Sy A.N.R. (2004), Debt Crisis and the Development of International Capital Markets, IMF Working Paper, vol. 4 (44), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Peternek P., Kośny M. (2011), Kilka uwag o testowaniu istotności współczynnika korelacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, t. 20.
Zobacz w Google Scholar

Philippon T., Salord A. (2017), Bail-ins and Bank Resolution in Europe, Geneva Reports on the World Economy Special Report 4, London.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak B., Wasiak K. (2017), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego – aspekty instytucjonalne i operacyjne, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pluciński E.M. (2011), Kryzys fiskalny krajów strefy euro a programy naprawcze na lata 2010–2012. Euroland 2010 – czy to tylko kryzys fiskalny krajów PIIGS?, [w:] M. Lasoń (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Prammer D., Reiss L. (2016), The Stability and Growth Pact since 2011: More Complex – But Also Stricter and Less Procylical?, „Monetary Policy & The Economy”, vol. (Q1/16).
Zobacz w Google Scholar

Presley J.R., Dennis G.E.J. (1976), Currency Areas Theory and Practice, Macmillan Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures, COM (2016), 854 final.
Zobacz w Google Scholar

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EU credit institutions, COM (2014), 43 final.
Zobacz w Google Scholar

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to establish a European Deposit Insurance Scheme, COM (2015) 586 final.
Zobacz w Google Scholar

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposure to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/201, COM (2016), 850 final.
Zobacz w Google Scholar

Pszczółka I. (2010), Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pyka I. (2010), Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Quaglia, L. (2007), The Politics of Financial Services Regulation and Supervision Reform in the European Union, „European Journal of Political Research”, vol. 46.
Zobacz w Google Scholar

Quaglia L. (2017), The Politics of an Asymmetric Banking Union, EUI Working Papers, Fiesole.
Zobacz w Google Scholar

Quintyn M., Taylor M.W. (2004), Should Financial Sector Regulators Be Independent?, IMF Economic Issues, vol. 32, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Ramontowski J. (2018), Reforma bankowa Bazylea III zakończona, „Obserwator Finansowy”, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/reforma-bankowa-bazylea-iii-zakonczona/ (dostęp: 15 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Ravoet G., Letemendia E., Velázquez E., Proskurdovska V. (2010), Principles for a Successful Future of Banking in Europe, European Banking Federation, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Regling K., Watson M. (2010), A Preliminary Report on the Sources of Ireland’s Banking Crisis, Government Publications Office, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Reifner U., Clerc-Renaud S. (2011), Financial Supervision in the EU, A Consumer Perspective, Institut für Finanzdienstleistungen, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Report to the Council and the Commission on the realization by stages of economic and monetary union in the Community (1970), Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Single Supervisory Mechanism established pursuant Regulation (EU) No 1024/2013, COM (2017), 591 final.
Zobacz w Google Scholar

Repullo R., Suarez J. (2008), The procyclical effects of Basel II, IMF 9th Jacques Polak Annual Research Conference, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Ricci L.A. (1997), A Model of an Optimum Currency Area, IMF Working Paper, vol. 97 (76), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Risk Management Group of the Basel Committee on Banking Supervision (2000), Principles for the Management of Credit Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Roldán J.M., Lannoo K. (2014), ECB Banking Supervision and Beyond, Report of a CEPS Task Force, CEPS, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2012a), Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro i mikroekonomiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 273.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska-Bukowska M. (2012b), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przykłady sektora motoryzacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Scheller H.K. (2004), The European Central Bank. History, Role and Functions, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Schinasi G.J. (2006), Safeguarding Financial Stability. Theory and Practice, IMF, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Schmit M., Gheeraert L., Denuit T., Warny C. (2011), Public Financial Institutions in Europe, European Association of Public Banks, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Schmukler S., Vesperoni E.(2001), Firms’ Financing Choices in Bank-based and Market-based Economies, http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/24728_Firm_financing_choices_revised.pdf (dostęp: 12 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Schnabel I., Véron N. (2018), Breaking the Stalemate on European Deposit Insurance, Bruegel, http://bruegel.org/2018/03/breaking-the-stalemate-on-european-deposit-insurance/ (dostęp: 27 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D. (2015a), Firmer Foundations for a Stronger European Banking Union, Bruegel Working Paper, vol. 13, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D. (2015b), Stabilising and Healing the Irish Banking System: Policy Lessons, https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/ireland/pdf/Schoenmaker_Irish-Banking.pdf (dostęp: 17 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D. (2017), Resolution of International Banks: Can Smaller Countries Cope?, ESRB Working Paper Series, vol. 34, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D. (2018), Building a Stable European Deposit Insurance Scheme, Bruegel, http://bruegel.org/2018/04/building-a-stable-european-deposit-insurance-scheme/ (dostęp: 27 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D., Véron N. (2016), European Banking Supervision: The first Eighteen Months, Brugel Blueprint Series, vol. 25, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D., Véron N. (2017), A „Twin Peaks” Vision for Europe, Bruegel Policy Contribution, vol. 30, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Schoenmaker D., Wolff G.B. (2015), What Options for European Deposit Insurance?, Bruegel, http://bruegel.org/2015/10/what-options-for-european-deposit-insurance/ (dostęp: 12 października 2017).
Zobacz w Google Scholar

Schuknecht L. (2016), An Insurance Scheme That Only Ensures Problems, http://blogs.faz.net/fazit/2016/02/08/an-insurance-scheme-that-only-ensures-problems-7298/ (dostęp: 12 października 2017).
Zobacz w Google Scholar

Schürz M., Schwaiger M.S., Übeleis J. (2009), A Review of the Impact of the Crisis
Zobacz w Google Scholar

on Austria’s Financial Sector, Oesterreichische Nationalbank Financial Stability Report 17, Vienna.
Zobacz w Google Scholar

Scitovsky T. (1958), Economic Theory and Western European Integration, Allen and Unwin, London.
Zobacz w Google Scholar

Shambaugh J.C. (2012), The Euro’s Three Crises, Brooking Papers on Economic Activity, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Silva S., Tenreyro S. (2010), Currency Unions in Prospect And Retrospect, „Annual Review of Economics”, vol. 2.
Zobacz w Google Scholar

Sinder D.A. (1967), Optimum Adjustment Process and Currency Areas, „Essay in International Finance”, vol. 62.
Zobacz w Google Scholar

Singleton J. (2011), Central Banking in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Sitek P. (2015), Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo-prawne, Vizja Press, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siudek T. (2006), Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego, „Roczniki Nauk Rolniczych”, t. 92 (2).
Zobacz w Google Scholar

Smith J.A., Grill M., Lang J.H. (2017), The Leverage Ratio, Risk-taking and Bank Stability, ECB Working Paper Series, vol. 2079, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

Smith V. (1990), The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative, Liberty Press, Indianapolis.
Zobacz w Google Scholar

Solow R. (1982), On the Lender of Last Resort, [w:] C.P. Kindleberger, J.P. Laffargue (eds.), Financial Crisis: Theory, History and Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Spaak P.H. (1956), The Brussels Report on the General Common Market, Information Service High Authority of the European Community for Coal and Steel, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Weiss A. (1988), Banks as Social Accountants and Screening Devices for the Allocation of Credit, NBER Working Paper Series, vol. 2710, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Stocka A., Kołacz J. (2009), Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strahl D. (1996), Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Strojny J. (2006), Ewolucja bankowości w kontekście rozwoju gospodarczego Euroregionu Karpackiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Sum K. (2016), Post-crisis Banking Regulation in the European Union. Opportunities and Threats, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Sundarajan V., Baliño T.J.T. (1991), Banking Crises: Case and Issues, International Monetary Fund, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska O. (2008), Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska O., Dobrzańska A., Zdanowicz B. (2015), Resolution, czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer Z. (2013), Unia bankowa, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, vol. 8 (145), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpunar P. (2012), Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, „Materiały i Studia”, nr 278.
Zobacz w Google Scholar

Szustak G. (2008), Nadzór nad działalnością bankową, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tarka D. (2010), Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 2 (4).
Zobacz w Google Scholar

Taylor M.W. (1995), „Twin Peaks”: A Regulatory Structure for the New Century, Centre for the Study of Financial Innovation, London.
Zobacz w Google Scholar

Tchorek G. (2014), Źródła kryzysu a nowe rozwiązania instytucjonalne w strefie euro, „Finanse, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, vol. 1 (7).
Zobacz w Google Scholar

Teixeira P.G. (2011), The regulation of the European Financial Market after the Crisis, [w:] P. Della, L. Talani et al. (eds.), Europe and the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Thornton H. (1802), An Enquiry Into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain, J. Hatchard, London.
Zobacz w Google Scholar

Tinbergen J. (1967), Economic Policy: Principles and Design, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Traynor I. (2008), Fortis: Belgium Acts to Prevent Financial Group’s Collapse, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/money/2008/sep/29/insurance.europeanbanks (dostęp: 11 sierpnia 2017).
Zobacz w Google Scholar

The Tripartite Group of Bank, Securities and Insurance Regulators (1995), The supervision of financial Conglomerates, Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Trucker P. (2012), Resolution: A Progress Report, Speech at the Institute for Law and Finance Conference, Bank of England, London.
Zobacz w Google Scholar

Tucker P. (2014), The Lender of last resort and Modern Central Banking: Principles and Reconstruction, BIS Papers, vol. 79, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Van Rompuy H. (2012), Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Report by President of the European Council, EUCO 120/12, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Vardy J. (2015), Reputational Risk Management in Central Banks, Bank of Canada, Ottawa.
Zobacz w Google Scholar

Vaubel R. (1978), Strategies for Currency Unification: The Economics of Currency Competition and the Case for a European Parallel Currency, J.C.B. Mohr, Tübingen.
Zobacz w Google Scholar

Vazquez F.F., Federico P. (2012), Bank Funding Structures and Risk: Evidence from the Global Financial Crisis, IMF Working Paper, vol. 12 (29), Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Véron N. (2011), Stress Tests Are Not Enough to Fix the Banks, „Financial Times”, vol. 7.
Zobacz w Google Scholar

Véron N. (2015), Europe’s Radical Banking Union, Bruegel Essay and Lecture Series, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Véron N. (2016), European Deposit Insurance: a response to Ludger Schuknecht, Breugel, http://bruegel.org/2016/02/european-deposit-insurance-a-response-to-ludger-schuknecht/ (dostęp: 12 października 2017).
Zobacz w Google Scholar

Véron N. (2017), Precautionary Recapitalisation: Time for a Review?, Bruegel Policy Contribution, vol. 21, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Véron N. (2018), Bad News and Good News for the Single Resolution Board, Bruegel, http://bruegel.org/2018/01/bad-news-and-good-news-for-the-single-resolution-board/ (dostęp: 26 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Volcker P.A. (1984), The Federal Reserve Position on Restructuring of Financial Regulation Responsibility, Federal Reserve Bulletin, vol. 70, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Volcker P.A. (2012), Unfinished Business in Financial Reform, „International Finance”, vol. 15 (1), New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Volcker P.A., Frenkel J.A. (2008), The Structure of Financial Supervision. Approaches and Challenges in a Global Marketplace, The Group of Thirty, Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Walesiak M. (2014), Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej, „Przegląd Statystyczny”, nr 61 (4).
Zobacz w Google Scholar

Waliszewski K. (2016), Europejski System Gwarantowania Depozytów jako trzeci filar unii bankowej, „Bezpieczny Bank”, vol. 1 (62).
Zobacz w Google Scholar

Walsh J.I. (2000), European Monetary Integration & Domestic Politics. Britain, France and Italy, Lynne Rienner Publishers, London.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Whelan K. (2012a), Global Imbalances and the Financial Crisis, European Parliament, IP/A/ECON/FWC/2009_040/C8, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Whelan K. (2012b), Should Monetary Policy Be Separated from Banking Supervision?, European Parliament, IP/A/ECON/NT/2012-06, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Wilson A. (2008), Financial Crisis: Benelux Bank Fortis Nationalised to Stop Collapse, „The Telegraph”, https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/3100606/Financial-crisisBenelux-bank-Fortis-nationalised-to-stop-collapse.html (dostęp: 11 sierpnia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

World Bank Indicators (2014), Universal Financial Access, Dataset, http://ufa.worldbank.org/?fbclid=IwAR3VTp3K29WGHAuXH9261GJC80uNo4uT0gPW9i_0XcVWcJPmiKBYAgDQSIk (dostęp: 10 listopada 2018).
Zobacz w Google Scholar

Wymeersch E. (2014), The Single Supervisory Mechanism or „SSM”, Part One of the Banking Union, Working Paper Series National Bank of Belgium, vol. 255, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska J. (2002), Integracja europejska, Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zabielski K. (1999), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Zaleska M. (2013), Unia Bankowa, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M. (2015), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M., Jurkowski A. (2008), Przyczyny i skutki kryzysu w USA, Bankier.pl, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Przyczyny-i-skutki-kryzysu-w-USA-1739652.html (dostęp: 11 sierpnia 2017).
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M. (red.) (2013), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zapadka P., Niemierka S. (2003), Charakterystyka europejskiego systemu bankowego – zagadnienia instytucjonalno-prawne, „Bank i Kredyt”, nr 34 (10).
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka P. (2017), Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty prawne, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zettelmeyer J., Berglöf E., de Haas R. (2012), Banking Union: The Review from Emerging Europe, [w:] T. Beck (ed.), Banking Union for Europe. Risk and Challenges, CEPR, London.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska K. (2015), Reforma nadzoru sektora bankowego Unii Europejskiej – unia bankowa, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, vol. 5 (316).
Zobacz w Google Scholar

Zielińska K. (2016), Financial Stability in the Eurozone, „Comparative Economic Research Central and Eastern Europe”, vol. 19 (1).
Zobacz w Google Scholar

Zielińska K. (2018), Quo vadis Banking Union? Discussion over the Resolution of Banks, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 1 (333).
Zobacz w Google Scholar

Zombirt J. (2011), Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zoppè A., Gasparotti A. (2018), European Stability Mechanism (ESM): Main Features, Instruments and Accountability, European Parliament, PE 497.755, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Zygierewicz M. (2008), Pożyczkodawca ostatniej szansy, „Bezpieczny Bank”, nr 2 (37).
Zobacz w Google Scholar

Żukowska H., Spoz A., Zasuwa G. (red.) (2016), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Commission Decision of 6 June 2001 establishing the Committee of European Securities Regulators, (2001/527/EC), Official Journal of the European Union, L191/43.
Zobacz w Google Scholar

Commission Decision of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors, (2004/5/EC), Official Journal of the European Union, L3/28.
Zobacz w Google Scholar

Commission Decision of 5 November 2003 establishing the European Banking Committee, (2004/10/EC), Official Journal of the European Union, L3/36.
Zobacz w Google Scholar

Commission Decision of 5 November 2004 establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, (2004/6/EC), Official Journal of the European Union, L3/30.
Zobacz w Google Scholar

Council Directive (73/183/EEC) of 28 June 1973 on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of self-employed activities of banks and other financial institutions, Official Journal of the European Communities, L194/1.
Zobacz w Google Scholar

Council Directive (89/299/EEC) of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions, Official Journal of the European Communities, L124/16.
Zobacz w Google Scholar

Council Directive (89/647/EEC) of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions, Official Journal of the European Communities, L386/14.
Zobacz w Google Scholar

Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Official Journal of the European Union, L 287/63.
Zobacz w Google Scholar

Council Regulation on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies (EC 1466/97), 1997.
Zobacz w Google Scholar

Decision of the European Central Bank of 31 January 2014 on the close cooperation within national competent authorities of participating Member States whose currency is not the euro (ECB/2014/5), Official Journal of the European Union, L 198/7.
Zobacz w Google Scholar

Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investors-compensation schemes, Official Journal of the European Communities, L 84/22.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Official Journal of the European Communities, L126/1.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC, Official Journal of the European Union, L145/1.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Official Journal of the European Union, L177/1.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating on the capital adequacy of investment firms and credit institutions, Official Journal of the European Union, L177/201.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay, Official Journal of the European Union, L 68/3.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directive 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements and crisis management, Official Journal of the European Union, L 302/97.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directive 2006/48/EC , 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies, Official Journal of the European Union, L 329/3.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2011/85/EU of the Council of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States, Official Journal of the European Union, L 306/41.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directive 2006/48/EC and 2006/49/EC, Official Journal of the European Union, L 176/338.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, Official Journal of the European Union, L 173/149.
Zobacz w Google Scholar

Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firm san amending Council Directive 82/891/EEC and Directives 2001/24/EC, 2002/47/ EC, 2004/25/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union, L 173/190.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank, Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union (2006/C 73/08),Official Journal of the European Union, C73/21.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank Regulation (EU) No 468/2014 of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervision Mechanism between the European Central Bank and national component authorities and within national designated authorities (SSM Framework Regulation), Official Journal of the European Union, L 141/1.
Zobacz w Google Scholar

European Commission (2004/C 31/03) Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, Official Journal of the European Union, C 31/5.
Zobacz w Google Scholar

European Council Resolution (EC) No 12 of 5 December 1978 on the establishment of the European Monetary System (EMS) and related matters, Bulletin of the European Communities.
Zobacz w Google Scholar

European Economic Community Regulation (EEC) No 907/73 of 3 April 1973 establishing a European Monetary Cooperation Fund, Official Journal of the European Communities, L89/2.
Zobacz w Google Scholar

First Council Directive (77/780/EEC) of 12 December 1977 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Official Journal of the European Communities, L322/30.
Zobacz w Google Scholar

First Directive for the implementation of Article 67 of the Treaty, Official Journal of the European Communities, 921/60.
Zobacz w Google Scholar

Judgement of the Court of 20 February 1979. – Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. – Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht – Germany. – Measures having an effect equivalent to quantitative restrictions. – Case 120/78.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 407/2010 of the Council of 11 May 2010 establishing a European fi ancial stabilisation mechanism, Official Journal of the European Union, L 118/1.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board, Official Journal of the European Union, L 331/1.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/ EC, Official Journal of the European Union, L 331/12.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/EC, Official Journal of the European Union, L 331/48.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC, Official Journal of the European Union, L 331/84.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1173/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area, Official Journal of the European Union, L 306/1.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1174/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area, Official Journal of the European Union, L 306/8.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies, Official Journal of the European Union, L 306/12.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, Official Journal of the European Union, L 306/25.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing on threatened with serious difficulties with respect to their financial stability, Official Journal of the European Union, L 140/1.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area, Official Journal of the European Union, L 140/11.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012, Official Journal of the European Union, L 176/1.
Zobacz w Google Scholar

Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010, Official Journal of the European Union L225/1.
Zobacz w Google Scholar

Second Council Directive (63/21/EEC) of 18 December 1962 adding to and amending First Directive for the implementation of Article 67 of the Treaty, Official Journal of the European Communities, 62/63.
Zobacz w Google Scholar

Second Council Directive (89/646/EEC) of 15 December 1989 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions amending Directive 77/780/EEC, Official Journal of the European Communities, L386/1.
Zobacz w Google Scholar

Single European Act, Official Journal of the European Communities, L 169/1, 1987.
Zobacz w Google Scholar

Treaty establishing the European Coal and Steel Community (consolidated version), Paris 1951 (nieopublikowany w OJ).
Zobacz w Google Scholar

Treaty establishing the European Community, Official Journal of the European Communities, C224, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Treaty establishing the European Economic Community (consolidated version), Rome 1957 (nieopublikowany w OJ).
Zobacz w Google Scholar

Treaty establishing the European Stability Mechanism, T/ESM 2012-LT.
Zobacz w Google Scholar

Treaty on European Union, signed at Maastricht on 7 February 1992, Official Journal of the European Communities, OJ C 191, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bayern LB (2006–2017), Annual Report and Accounts, https://www.bayernlb.com/internet/en/blb/resp/investor_relations_7/veroeffentlichungen_1/finanzberichte_1/financial_reports.jsp?fblid=IwAR2JeSMVR1x9YMmOb7x_6iU33_yzESkWhT0A40c-Wzxzr69PnPy2Y10MuB0 (dostęp: 30 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

BBVA (2006–2017), Annual Report, https://shareholdersandinvestors.bbva.com/financials/financial-reports/?fbclid=IwAR1XpfzeWa89Tm3CJJmHzoLdJzeDtexNj0I_kwOIFFlyGB1BSFWFt3W_A0s (dostęp: 5 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

BNP Paribas (2006–2017), Consolidated Financial Statements, https://invest.bnpparibas.com/en/registration-documents-annual-financial-reports?fbclid=IwAR1PKx2zhWSEU 859XWH9MrHSWqUbDy-jxaVtVYQoC1J3K9Baegi8YYhEa-A (dostęp: 26 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

BNP Paribas (2006–2017), Registration Documents, https://invest.bnpparibas.com/en/registration-documents-annual-financial-reports?fbclid=IwAR1PKx2zhWSEU859XW H9MrHSWqUbDy-jxaVtVYQoC1J3K9Baegi8YYhEa-A (dostęp: 26 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

BPCE (2006–2017), Registration documents and full year financial report, https://www.groupebpce.fr/en/Investors/Results/Registration-documents?fbclid=IwAR1Ak2Db1745X 42gXdIuTOuLriPV3Mz8zwWeMhG9AaZO4fwM5_WNwpBlxrw (dostęp: 25 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

BPCE (2016–2017), Risk report – Pillar III, https://www.groupebpce.fr/en/Investors/Results/Registration-documents?fbclid=IwAR1Ak2Db1745X42gXdIuTOuLriPV3Mz8zw WeMhG9AaZO4fwM5_WNwpBlxrw (dostęp: 25 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Commerzbank (2006–2017), Annual Report, https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/aktionaere/service/archive/unternehmensberichterstattung/2014_3/u_berichte_2.html?fb lid=IwAR2isygkBg2pK7DCRGESJwqbepfNdOG06HDBOwJhRHy MTly03CxGXB89VTU (dostęp: 2 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Commerzbank (2006–2017), Financial statements and management report, https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/aktionaere/service/archive/unternehmensberichterstattung/2014_3/u_berichte_2.html?fbclid=IwAR2isygkBg2pK7DCRGESJwqbepfNdOG06HDBOwJhRHyMTly03CxGXB89VTU (dostęp: 2 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Crédit Agricole (2006–2017), Crédit Agricole Group Financial Reports, https://www.credit-agricole.com/en/finance/finance/financial-information?fb lid=IwAR2jr2y19VN2SrMLlvG5ekMIU7nwYP0_d95e4-8fyEkhkAO4N-1hefBY98k (dostęp: 20 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Danske Bank (2006–2017), Annual Reports, https://danskebank.com/file-cloud? filters=Investor%20relations&fbclid=IwAR1546X1FgzrbmeDZClAqzD2-PRyrUqJoRLMWRbzRRVU0VxB80C0eHJqSNA (dostęp: 23 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Bank (2006–2014), Annual Review, https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htm?fbclid=IwAR22blPX8be-YD9oPAe8fZNkg8KSYYMYwtikvQ2xy7FaibuaDx5RAT9lMG8#tab_2015-2013 (dostęp: 5 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Bank (2006–2014), Financial Report, https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htm?fbclid=IwAR22blPX8be-YD9oPAe8fZNkg8KSYYMYwtikvQ2xy7FaibuaDx5RAT 9lMG8#tab_2015-2013 (dostęp: 5 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Bank (2015–2017), Annual Financial Statements and Management Report, https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htm?fbclid=IwAR22blPX8be-YD9oPAe8fZNkg8KSYYMYwtikvQ2xy7FaibuaDx5RAT9lMG8#tab_2015-2013 (dostęp: 5 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Bank (2015–2017), Annual Report, https://www.db.com/ir/en/annual-reports.htm?fbclid=IwAR22blPX8be-YD9oPAe8fZNkg8KSYYMYwtikvQ2xy7FaibuaDx5RAT9lMG8#tab_2015-2013 (dostęp: 5 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

DNB (2006–2017), Annual Report, https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports?fbclid=IwAR3X_Yr3GdLd5CJPSKU65KSqJ9fPOVE80DLGHQcgN7L8hj31ZmCmAog6JRo (dostęp: 2 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Dz Bank (2006–2015), Annual Report, https://www.dzbank.de/content/dzbank_com/en/home/DZ_BANK/investor_relations/reports/Archiv.html?fb lid=IwAR0I9feKP3nU9QotwHtqMN7lQ0z9qdvSoOLw_D4Mcr3F5hvCF7zAoESz8mc (dostęp: 7 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Dz Bank (2016–2017), Annual Report, https://www.dzbank.com/content/dzbank_com/en/home/DZ_BANK/investor_relations/reports.html?fbclid=IwAR2LOhDq0ZaYMCEdHNGF2mgnowiAn1SqrIhRnrPPA_NOjdzBMwnatMJBWQ (dostęp: 7 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Erste Bank (2006–2017), Annual Report, https://www.erstegroup.com/en/investors/reports/financial-reports (dostęp: 15 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

HSBC (2006–2017), Annual Report and Accounts, https://www.hsbc.com/investors/results-and-announcements/all-reporting/group?page=1&take=20&fb lid=IwAR3x2ZJn3cUdaichzCe6qEJww5lrVQ8fYWNvaaxNI9BDOOlrh7466vGMLu0 (dostęp: 12 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

ING (2006–2017), ING Annual ING Group, https://www.ing.com/Investor-relations/Financial-Reports/Annual-reports.htm?fbclid=IwAR18FjihO4Y6iWggnb212ti9xVOdZXyJmXD9Cz9FR74Mx-BhpQdEKY-S1As (dostęp: 7 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Intesa Sanpaolo (2006–2017), Annual Report, https://www.nordlb.com/nordlb/investor-relations/reports/reports-archive/?fbclid=IwAR2BmUnDDRwg4y-oIL2WPF61QxzDWfXwV8b-WtdQsctL_po-YtizbcJj8jk (dostęp: 12 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

KBC (2006–2017), Annual Reports, https://www.kbc.com/en/annual-reports?fbclid=IwAR1PKx2zhWSEU859XWH9MrHSWqUbDy-jxaVtVYQoC1J3K9Baegi8YYhEa-A (dostęp: 20 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

LLOYDS (2006–2017), Annual Report, https://www.lloydsbankinggroup.com/Investors/annual-reports/download-centre/?fbclid=IwAR0u3atUb_JGdFrsVWuwn14kpCeL06MUWmUPz9mH9q7x3fOOhA8T_TPFBcw (dostęp: 15 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Nordea (2006–2017), Annual Report, https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-annual-reports/?fbclid=IwAR1huzMOq3mN5ZYs8Dz kPLwzhtAU6L_QfjwMdTuSckNPvpHazQzZwl83ohc (dostęp: 7 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Nordlb(2006–2012),AnnualReport,https://www.nordlb.com/nordlb/investor-relations/reports/reports-archive/?fb lid=IwAR2BmUnDDRwg4y-oIL2WPF61QxzDWfXwV8bWtdQsctL_po-YtizbcJj8jk (dostęp: 10 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Nordlb (2013–2017), Annual Report, https://www.nordlb.com/nordlb/investor-relations/reports/?fbclid=IwAR2fHWYX85297CvWCfmx4OcZDoyUEwStWLnMF3GvOafJj8zv 05KY0j6piW0 (dostęp: 10 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (2006–2016), Consolidated Financial Statement, https://www.pkobp.pl/pkobppl-en/investor-relations/financial-reports/?fbclid=I- wAR1Op3oCpVsT0_suQQib-A4TxqiaWF2OG3gx6uBek65Mu380wehVRbD3zm8 (dostęp: 20 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (2015), Capital Adequacy and Other Information Subject to Disclosure, https://www.pkobp.pl/pkobppl-en/investor-relations/other/risk-management/?fbclid=IwAR19HZlpWwt1EmuImsut4O4lJtkJzXsZeKBSaPcHocczr oAVQ62AArm9DCs (dostęp: 20 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (2017), Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/raporty-finansowe/?fbclid=IwAR3khEIuNidp1rXfSjUxC8okzIZTsUefurUn8E4ZQxaxuzsVG dsHcQguxog#page=2 (dostęp: 20 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2006), Annual Report, https://www.rabobank.com.au/-/media/rabobank-au/files/pdf/disclosures/2006/annual_summary2006_.pdf?la=en&hash=45D4B9EC63CAE824667FE37FE1674935088400DF (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2007), Annual Report, https://www.rabobank.com.au/-/media/rabobank-au/files/pdf/disclosures/2007/uk_annual_summary_2007.pdf?la=en&hash=101B55EEEFC2A0CD2750BAA5D1809F0C5E932E1B (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2008), Annual Report, https://www.rabobank.com.au/-/media/rabobank-au/files/pdf/disclosures/2008/annual_report2008_tcm43-104805.pdf?la=en&hash=00F9BEC97F5B795583DD007379B52D3CDBA1A611 (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2009), Annual Report, https://www.rabobank.com.au/-/media/rabobank-au/files/pdf/disclosures/2009/uk_report_2009_rg_tcm43-136963.pdf?la=en&hash=3E8FD83837C0E42E2B13338A8D4FF96A10F51332 (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2010), Annual Report, https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/10665/original/Annual_Report_2010_Rabobank_Group_complete.pdf?1307524009 (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2011), Annual Report, https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/15812/original/Annual_Report_2011_Rabobank_Group__complete_.pdf?1339144479&fbclid=IwAR3kqbwYktYkIm8rqomQyTU500sW-FYnabHUhlZ8PUHs4OWj66b7hkGllIA (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2012), Annual Report, https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/22475/original/Annual_report_2012_rabobank_group.pdf?1370441122&fb lid=IwAR3AuYJBphGsljpKHWW4GY2vy-Ji2dmuqHyeSpzSNASNSPQc4eFER41lj1E (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Rabobank (2013–2017), Annual Report, https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/results-and-reports/archive/downloads-2018.html?fblid=IwAR034gBVdZpohZYzyflB87_Kifp-WFc4ArSCVR0pB11gdOwlrUBDidShINI (dostęp: 29 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Royal Bank of Scotland (RBS) (2006–2017), Annual Report and Accounts, http://www.investors.rbs.com/reports-archive/archived.aspx?fbclid=IwAR3PjFXs0y4uCbA2iGLgJzlL0dkbY_qBOI6okyuwAeAIUPoUe0k92Ie_Yb8 (dostęp: 17 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Sabadell (2006–2016), Annual Report, https://www.grupbancsabadell.com/en/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/INFORMACION_FINANCIERA/INFORMES_ANUALES/INFORMES_ANUALES_ANTERIORES/?menuid=39324&language=es&fbclid=IwAR24qBcvpE8oveKQ_qXHk4Z2vJwUNdqEUcxTetQAVil-L-bjMx_3B8BwrzI (dostęp: 5 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Sabadell (2017), Annual Report, https://www.grupbancsabadell.com/memoria2017/en/?fbclid=IwAR2y687pywOx-9PhVPoEvQQ8p7hyPVWY160tP4QhzFM8CK5USyyh3UgdB4 (dostęp: 5 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Santander (2006–2017), Annual Report, https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Shareholders-and-Investors/Annual-Report.html?pagename=CFWCSancomQP01%2FPage%2FCFQP01_PageAgrupEnlaces_PT14&cidSel=1278701351101&appID=santander.wc.CFWCSancomQP01&canal=CSCORP&empr=CFWCSancomQP01&leng=en_GB&cid=1278708162247&fb lid=IwAR3mSbEaPnW0fyOWKdSWsfj VX7s1CwFQqQA3x8pRJUAWifxZjRZw_cM_(dostęp: 5 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Santander (2006–2017), Auditors Report and Consolidated Annual Accounts, https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Shareholders-and-Investors/Annual-Report.html?pagename=CFWCSancomQP01%2FPage%2FCFQP01_PageAgrupEnlaces_PT14&cidSel=1278701351101&appID=santander.wc.CFWCSancomQP01&canal=CSCORP&empr=CFWCSancomQP01&leng=en_GB&cid=1278708162247&fbclid=IwAR3mSbEaPnW0fyOWKdSWsfj_JJEVX7s1CwFQqQA3x8pRJUAWifxZjRZw_cM (dostęp: 5 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

SEB (2006–2017), Annual Report, https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/annual-reports?fbclid=IwAR1MmvHXRwQJolUFcEtruRuPYXvRpQ9F pKkhyE9zQSgLworwK3SPdNcaYC0 (dostęp: 8 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

SEB (2006–2017), Annual Reviews, https://sebgroup.com/investor-relations/reports-and-presentations/annual-reports?fbclid=IwAR1MmvHXRwQJolUFcEtruRuPYXvRpQ9FpKkhyE9zQSgLworwK3SPdNcaYC0 (dostęp: 8 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Société Generalé (2006–2008), Société Generalé Group Results, Presentation, https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/information-and-publications/ financial-results?fbclid=IwAR1O8zrIG-ozfpVAQXFzcpKYBafphsTloRvsJ6s-EaR8uFO mFguWeY49gg0 (dostęp: 28 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Société Generalé (2006–2017), Consolidated Financial Statements, https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/information-and-publications/financial-results?fbclid=IwAR1O8zrIG-ozfpVAQXFzcpKYBafphsTloRvsJ6s-EaR8uFOmFguWeY49gg0 (dostęp: 28 czerwca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Standard Chartered (2006–2008), Annual Report and Accounts, https://www.sc.com/en/investors/financial-results/?fb lid=IwAR1JJ_bbSMWByRmsFzHP29RxbWqvzun9rgQIGWN6nvKF5OPsFulMIaY3sdc (dostęp: 17 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Standard Chartered (2008–2017), Annual Report, https://www.sc.com/en/investors/financial-results/?fbclid=IwAR1JJ_bbSMWByRmsFzHP29RxbWqvzun9rgQIGWN6nvKF5OPsFulMIaY3sdc (dostęp: 17 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Swedbank (2006–2017), Annual Report, https://www.swedbank.com/investor-relations/financial-information-and-publications/annual-reports/?fbclid=IwAR2d54YcNswassz U6fNhH6-qJALGSkQ509JgrXaZGh9AbvwTGrD_bdiBr9M (dostęp: 11 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Unicredit (2006–2007), Annual Report, https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/financial-reports.html?fb lid=IwAR3ubncuhsRWKtIZT0gLJdZDDXhA-6aQpm8iz_YIqq12URqj0qkROL0Q8KA (dostęp: 7 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

Unicredit (2008–2017), Consolidated Report and Accounts, https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/financial-reports.html?fbclid=IwAR3ubncuhsRWKtIZT0gLJdZDDXhA-6aQpm8iz_YIqq12URqj0qkROL0Q8KA (dostęp: 7 lipca 2018).
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (1998–2017), Statistical Data Warehouse, https://sdw.ecb.europa.eu (dostęp: 20 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat (1998–2017), http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 20 sierpnia 2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 września 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-956-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-957-3

Inne prace tego samego autora