Ponownie otworzyć możliwości: de-koincydencja i kolejne życie: Wybór tekstów

Autorzy

François Jullien
Ewa Marynowicz-Hetka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
https://orcid.org/0000-0002-4036-8876

Słowa kluczowe:

François Jullien, koincydencja, de-koincydencja, filozofia życia, kultura działania

Streszczenie

Droga powstawania książki wiodła od wyśmienitej idei do jej znakomitej realizacji poprzez skuteczną pracę naukowo-seminaryjną i organizacyjną. Ta pierwsza zaowocowała na przykład ulokowanymi w perspektywie postkolonialnej, bardzo interesującymi rozwiązaniami problemów epistemologicznych podjętych przez Julliena (Ewa Marynowicz-Hetka nie tylko wybiera teksty tego wybitnego autora, ale i komponuje już nie tylko jego, lecz własny, skontekstualizowany polskimi realiami wywód; nie tylko teksty te tłumaczy, ale i redefiniuje je w świetle wiedzy lokalnej). Praca organizacyjna natomiast pozwoliła na oddanie do rąk czytelników opracowania unikatowego i zachwycającego, w którym – z jednej strony – fascynująco przemawia François Jullien, z drugiej zaś „Jullienem” przemawiają, zainspirowani jego myślą, inni uczestnicy tego niezwykłego doświadczenia: wspólnie przeżywanej, intelektualnej przygody.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Mendel

Inicjatywa wydania książki jest znakomita, tekst reprezentuje znaczącą próbę naukowego (w trybie badań podstawowych) opisania – na styku historii filozofii greckiej, tradycji językowej kultury chińskiej i potrzeb rozumienia procesów rozwojowego odnoszenia się do kultury jako środowiska symbolicznego – zjawiska interesującego dla pedagogów, filozofów i kulturoznawców, szerzej wręcz – dla humanistów dokonujących refleksji metajęzykowej.

Strategia metodologiczna Julliena jest dobrze scharakteryzowana przez dobór rozdziałów odpowiadających za kluczowe kategorie badawcze. Jest ona czytelna dodatkowo w świetle Listu do polskich Przyjaciół, jakim autor poprzedził zbiór swoich artykułów. Na zasadność metodologii zwracają wprost uwagę autorzy dyskutujący z Jullienem w trybie tekstów dołączonych do publikacji.

Z recenzji prof. dra hab. Lecha Witkowskiego

Bibliografia

Adamiak M. (2002), Foucault i perypetie podmiotu, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, t. 11, nr 2 (42), s. 179–200.
Zobacz w Google Scholar

Aristote (1862), Physique, t. II, trad. en français J. B. Saint-Hilaire, Paris, Auguste Durand Libraire.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1983), Metafizyka, przekł. K. Leśniak, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1990), Fizyka, przekł. K. Leśniak, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. II, przekłady, wstępy i komentarze K. Leśniak, A. Paciorek, L. Regner, P. Siwek, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 8–204.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2000a), La singularité des actions: quelques outils d’analyse, w: L’analyse de la singularité de l’action, dir. J.-M. Barbier, O. Galatanu, Paris, Presses Universitaires de France, s. 13–51.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2000b), Sémantique de l’action et sémantique d’intelligibilité des actions, w: Manières de penser, manières d’agir en éducation et formation, dir. B. Maggi, Paris, Presses Universitaires de France, s. 89–104.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2006), Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, przekł. G. Karbowska, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, seria Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M. (2016), Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przekł. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Barbier J.-M., Durand M. (dir.) (2018), Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, avec la collaboration C. Cohen, M.-L. Vitali, Paris, L’Harmattan.
Zobacz w Google Scholar

Baudelaire Ch. (2022a), Albatros, przekł. W. Szymborska, http://www.wyczytaj.pl/wiersze/charles-baudelaire/3390-albatros (dostęp: 22.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Baudelaire Ch. (2022b), Wzlot (fr. Élévation), przekł. A. Lange, A. M-ski. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/baudelaire-kwiaty-zla.pdf (dostęp: 23.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard J. (2005), Symulakry i symulacja, przekł. S. Królak, Warszawa, Wydawnictwo Sic!
Zobacz w Google Scholar

Benner D., Stępkowski D. (2012), Jaskinia jako metafora opisująca procesy kształcenia. Studium transformacji Platońskiej opowieści o jaskini w dyskursach edukacyjnych, w: Pedagogika filozoficzna, t. IV: Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15–34.
Zobacz w Google Scholar

Bergson H. (1969), La Pensée et le mouvant. Articles et conférences datant de 1903 à 1923, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Bergson H. (2020), Myśl i ruch. Eseje i wykłady, tłum. E. Walerich, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Berman A. (2009), Przekład jako doświadczenie obcego, przekł. U. Hrehorowicz, w: Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków, Znak, s. 247–264.
Zobacz w Google Scholar

Bernner D., Stępkowski D. (2012), Jaskinia jako metafora opisująca procesy kształcenia. Studium transformacji Platońskiej opowieści o jaskini w dyskursach edukacyjnych, w: Pedagogika filozoficzna, t. IV: Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, red. S. Sztobryn, M. Wasilewski, M. Rojek, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15–34.
Zobacz w Google Scholar

Bigaj J. (2014), Dlaczego „Pseudo-Arystoteles”? Argumenty za nieautentycznością Metafizyki – wprowadzenie do przekładu przypisywanego Arystotelesowi, Ustrzyki Dolne, Narodowe Centrum Nauki.
Zobacz w Google Scholar

Bougnoux D., L’Yvonnet F. (dir.) (2018), François Jullien, seria Cahiers de L’Herne nr 121, Paris, Éditions de L’Herne.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P. (1967), Postface, w: E. Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Minuit, s. 135–167.
Zobacz w Google Scholar

Brach-Czaina J. (2022), Szczeliny istnienia, Warszawa, Wydawnictwo Dowody.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. (1996), L’éducation, entrée dans la culture. Les problèmes de l’école à la lumière de la psychologie culturelle, Paris, Retz.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. (2006), Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków, Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Bukowska, M. Heydel (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków, Znak, s. 247–264.
Zobacz w Google Scholar

Cru D. (1986), Collectif et travail de métier; sur la notion de collectif de travail, w: Plaisir et souffrance au travail, dir. de C. Dejours, Edition de l’AOCIP/CNRS, 1988–1993, t. 1, s. 40–46.
Zobacz w Google Scholar

Cuche D. (1998), La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte.
Zobacz w Google Scholar

Cyrek O. (2010), Matematyczny model budowy świata i czaso-przestrzeni w koncepcji św. Augustyna na podstawie „Confessiones” i „De civitate dei”, „Resovia Sacra”, t. 17, s. 33–50.
Zobacz w Google Scholar

Czuang-Tsy Nan-Hua-Czên-King (1953), Prawdziwa księga południowego kwiatu, przekł. W. Jabłoński, J. Chmielewski, O. Wojtasiewicz, wstęp i red. W. Jabłoński, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Danek Z. (2003), Łódzkie przekłady poematu Lukrecjusza „De rerum natura”, „Collectanea Philologica”, t. VII, s. 37–62, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Collectanea_Philologica/Collectanea_Philologica-r2003-t7/Collectanea_Philologica-r2003-t7-s37-62/Collectanea_Philologica-r2003-t7-s37-62. pdf (dostęp: 9.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Dargas M. (2014), Koncepcja tongbian jako klucz do zrozumienia sposobu postrzegania świata przez Chińczyków, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 5, s. 45–53.
Zobacz w Google Scholar

Descartes (Kartezjusz) R. (2001), Medytacje o filozofii pierwszej (Meditationes de prima philosophia, 1641; Méditations touchant la philosophie première, 1647), przekł. z wersji francuskiej J. Hartman, http://awisniew.home.amu.edu.pl (dostęp: 23.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Detienne M. (2000), Comparer l’incomparable, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Eriksen N. N. (2003–2004), Kierkegaarda pojęcie powtórzenia. Rekonstrukcja, „Principia”, t. XXXV–XXXVI, przekł. i oprac. B. Świderski, s. 193–208.
Zobacz w Google Scholar

Ferrier J. (2021), La ville machine, Paris, Éditions de L’Herne.
Zobacz w Google Scholar

Fleck L. (1986), Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, przekł. M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1966), Les mots et les choses, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1969), L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1971), L’ordre du discours, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, przekł. A. Siemek, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2002), Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny w Collège de France, 2 grudnia 1970, przekł. M. Kozłowski, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (2006), Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przekł. T. Komendant, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Fredette R. (2017), Les « De motu antiquiora » de Galileo Galilei: le lancement de la carrière du « filosofo-geometra »/Galileo Galilei’s “De motu antiquiora”. The Launch of the “Filosofo-Geometra’s” Career, „Philosophia Scientiae”, nr 1 (21), s. 55–70, https://doi.org/10.4000/philosophiascientiae.1240
Zobacz w Google Scholar

Freud S. (2012), Poza zasadą przyjemności, przekł. J. Prokopiuk, wyd. 6, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Freud S. (2013), Kultura jako źródło cierpień, przekł. J. Prokopiuk, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Galilée (1970), Discours concernant deux sciences nouvelles, trad. et notes M. Glavelin, Paris, Armand Colin, seria Philosophies pour l’âge de la science.
Zobacz w Google Scholar

Gawlikowski K. (2009), Zhuangzi. Nowy przekład polski wielkiego dzieła, „Azja – Pacyfik”, nr 12, s. 295–299.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiewska M. (2008), Powtórzenie w myśli Serena Kierkegaarda – opowieść a przypowieść [Repetition in the ideas of Soren Kieerkegard], „Przestrzenie Teorii”, nr 8, s. 123–141.
Zobacz w Google Scholar

Grabarczyk K. M. (2013), „Simulacrum” Lukrecjusza w świetle współczesnej teorii metafory pojęciowej, „Iuvenilia Philologorum Cracoviensium”, t. VI: Źródła humanistyki europejskiej 6, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 67–92.
Zobacz w Google Scholar

Guillaume M., L’Yvonnet F. (dir.) (2023), Pratique de la décoïncidence, postface F. Jullien, Paris, Editions de l’Observatoire.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G.W.F. (1972), La Science de la logique. La théorie de l’être, t. 1, trad. et notes P.-J. Laburrière, G. Jarczyk, Paris, Aubier-Montaigne.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M. (1999), Ku rzeczy myślenia, przekł. K. Michalski, J. Mizera, C. Wodziński, Warszawa, Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M. (2020), Źródło dzieła sztuki, przekł. B. Jasiński, Warszawa, Wydawnictwo Ethos.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z. (2015), Étude de l’objet/Studium przedmiotu, przekł. B. Gautier, Varesse, Le Bruit Du Temps.
Zobacz w Google Scholar

Herskovits M. J. (1952), Les bases de l’anthropologie culturelle, Paris, Payot.
Zobacz w Google Scholar

Hofstadter D. (1987), Gödel, Escher, Bach: les brins d’une guirlande éternelle [Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Brain], Paris, InterEditions.
Zobacz w Google Scholar

Jochlik A. (2012), Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”, nr 25, s. 81–99.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (1991), Éloge de la fadeur. À partir de la pensée et de l’esthétique de la Chine, Paris, Philippe Picquier.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (1992), La propension des choses. Pour une histoire de l’efficacité en Chine, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (1995), Le Détour et l’accès: Stratégies du sens en Chine, en Grèce, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (1996a), Fonder la morale: Dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (1996b), Traité de l’éfficacité, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, Livre de Poche nr 4292.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2000), Le Nu impossible, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2001a), De la Grèce à la Chine, aller-retour. Proposition, „Le Débat”, nr 4 (116), septembre–octobre, s. 134–143.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2001b), Du « temps ». Élements d’une philosophie du vivre, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2003), La valeur allusive, 2nd édition, Paris, Presses Universitaires de France, coll. „Quadrige”.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2006a), Drogą okrężną i wprost do celu: strategie sensu w Chinach i Grecji, przekł. M. Falski, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2006b), Pochwała nieokreśloności. Zapiski o myśli i estetyce Chin, przekł. B. Szymańska, A. Śpiewak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2006c), Si parler va sans dire, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2008a), De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Paris, Fayard.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2008b), Une déconstruction du dehors. De la Grèce à la Chine, ou comment remonter dans les partis prise de la Raison européenne, „Synergies Monde”, nr 3, s. 21–36.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2009), Les transformations silencieuses, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2017a), Dé-coïncidence, d’où viennent l’art et l’existence, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle, wydanie ponowne „Livre de Poche”.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2017b), Une seconde vie. Commencer véritablement d’exister, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2020a), Conférence donnée le 14 mars 2020 en ouverture des journées d’études de la SFG, „Gestalt”, nr 2 (55), s. 9–27, https://www.cairn.info/revue-gestalt-2020-2-page-9.htm (dostęp: 19.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2020b), Conférence sur l’efficacité, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2020c), Politique de la décoïncidence, Paris, Éditions de L’Herne.
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2023), Rouvrir des possibles : dé-coïncidence, un art d’opérer, Paris, Éditions de l’Observatoire/Humensis.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk M. (2014), Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących, „Stan Rzeczy”, nr 1 (6), s. 24–86.
Zobacz w Google Scholar

Kafar M. (2014), Wokół humanizacji nauki – znaki, tropy, konteksty, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 16–31.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Jatczak I. (2021), Transformacje życia profesjonalnego asystentów rodziny: komunikowanie doświadczeń, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (13), s. 227–250.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S. (1972), Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przekł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Klasyków Filozofii.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S. (2000), Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantiusa, w: S. Kierkegaard (Constantin Constantius), Powtórzenie. Przedmowy, przekł. i oprac. B. Świderski, Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., s. 15–139.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S. (2002), Wprawki do chrześcijaństwa, przekł. A. Szwed, Kęty, Wydawnictwo Antyk.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S. (2008), La reprise, trad. N. Viallaneix, Paris, Éditions Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Koczanowicz L. (2020), Lęki i olśnienie. Eseje o kulturze niepokoju, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska M. (2003), Wstęp. Dialektyka bycia sobą, w: P. Ricœur, O sobie samym jako innym, przekł. B. Chełstowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. IX–XXXVII.
Zobacz w Google Scholar

Krauze-Błachowicz K. (1992), Arystotelesa charakterystyka substancji w kategoriach ruchu i natury, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” r. I, nr 3, s. 5–14, https://pf.uw.edu.pl/images/NUMERY_PDF/003/PF_1992-R1_3_301_Krauze-Blachowicz.pdf (dostęp: 21.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Kucner A. (2009), Nietzschego radosna wiedza, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 15, s. 319–325.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn T. (1962), La structure des révolutions scientifiques, Paris, Éditions Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Kwietniewska M. (1991), Koncepcja episteme we wczesnych pismach Michela Foucaulta, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 36, s. 136–156.
Zobacz w Google Scholar

Lao Tse (2009), Wieka księga Tao, przekł. J. Zawadzki, Warszawa, Wydawnictwo Hachette.
Zobacz w Google Scholar

Laozi (2006), Księga dao i de z komentarzami Wang Bi, przekł. A. I. Wójcik, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Leavy P. (2018), Metoda spotyka sztukę. Praktyki badawcze oparte na sztuce, przekł. K. Stanisz, J. Kucharska, Warszawa, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Lerner M. P. (1971), Galilée. Discours concernant deux sciences nouvelles, présentation, traduction et notes de M. Glavelin, „Revue d’histoire des sciences”, t. 24, nº 4, s. 369–374, https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1971_num_24_4_ 3250_t1_0369_0000_2 (dostęp: 21.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C. (1962), La pensée sauvage, Paris, Plon.
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C. (1970), Antropologia strukturalna, przekł. K. Pomian, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Levy-Bruhl L. (1960), Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Levy-Bruhl L. (1992), Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. B. Szwarcmann-Czarnota, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka Klasyków Psychologii.
Zobacz w Google Scholar

Linton R. (1988), Le fondement culturel de la personnalité, Paris, Dunod.
Zobacz w Google Scholar

Linton R. (2000), Kulturowe podstawy osobowości, przekł. A. Jasińska-Kania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/9_khg_13_pilarska_t.pdf (dostęp: 1.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

„Lun Yu”, czyli „Dialogi konfucjańskie” (spisane w 20 rozdziałach – 497 wersach) (2002), Hongkong, Confucius Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Majewski P. (2015), Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim, Warszawa–Toruń, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Zobacz w Google Scholar

Malinowsky B. ([1944] 1970), Une théorie scientifique de la culture, Paris, François Maspero.
Zobacz w Google Scholar

Mallarmé S. (1980), Wybór poezji, przekł. A. Ważyk, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Maryniarczyk A. (2010), Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne”, t. LVIII, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2018), Myśląc o życiu duchowym/mentalnym w kontekście aktywności: transformacje bezszelestne versus modyfikacje, „Studia z Teorii Wychowania”, t. IX, nr 1 (22), s. 9−23.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz M. (2005), Jednostka a absolut w filozofii Sørena Kierkegaarda, „Studia Redemptorystowskie”, nr 3, s. 97–119.
Zobacz w Google Scholar

Meillassoux Q. (2015), Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności, przekł. P. Herbich, Warszawa, Fundacja Hrabiego Cieszkowskiego.
Zobacz w Google Scholar

Misiuna B. (2004), Afirmacja świata i życia w filozofii taoizmu, „Etyka” nr 37, s. 173–193.
Zobacz w Google Scholar

Moles A. (1967), Sociodynamique de la culture, Paris, Mouton de Gruyter.
Zobacz w Google Scholar

Montaigne M. de (1915), Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/proby.pdf (dostęp: 7.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Monteils-Laeng L. (2021), Que vaut l’expérience de la vie ? Lucidité platonicienne, amertume aristotélicienne, „Archives de Philosophie”, nr 2, vol. 84, s. 87–98, https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2021-2-page-87.htm (dostęp: 23.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Morin E. (2001), Le monde comme notion sociologique, w: Une société-monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation, dir. D. Mercure, Presses de l’Université Laval–De Boeck, Montreal.
Zobacz w Google Scholar

Myśląc transformacje (2021), „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, red. J.-M. Barbier, E. Marynowicz-Hetka, numer tematyczny 2 (13), https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/articlesList?issueId=14280 (dostęp: 2.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Nalewajka P. (2008), Uwagi o materii pierwszej Arystotelesa, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, seria Filozofia, z. V, s. 121–125.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F. (1996), Ecce homo. Jak się staje, czym się jest, przekł. B. Baran, Kraków, Wydawnictwo Baran i Suszczyński.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F. (2008), Radosna wiedza (La gaya scienza), przekł. M. Łukasiewicz, Gdańsk, Słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F. (2021), Gaya scienza, czyli nauka radująca duszę, przekł. J. Korpanty, Kraków, Vis-à-vis Etiuda.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R. (2006), O nowoczesności jako doświadczeniu. Uwagi na wstępie, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków, Universitas, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Okołowski P. (2010), Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

L’Œuvre complète de Tchouang-tseu (1985), trad. Liou Kia-hway, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Panofsky E. (1967), Architecture gothique et pensée scolastique, Paris, Minuit.
Zobacz w Google Scholar

Panofsky E. (2008), Perspektywa jako „forma symboliczna”, przekł. G. Jurkowlaniec, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Pascal B. (2003), Pensées, http://www.archive.org/details/lespensesOOpasc (dostęp: 31.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Pascal B. (2022), Myśli, przekł. T. Boy-Żeleński, wyd. 2, Kraków, Vis-à-vis Etiuda.
Zobacz w Google Scholar

Platon (1992), Phédon, trad. É. Chambry, Paris, Éditions Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Platon (1994), Théétète, trad. V. Cousin, Paris, Éditions Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Platon (1995a), Fedon, przekł. R. Legutko, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Platon (1995b), Le Sophiste, annoté, texte traduit par A. Diès, éd. B. Parain, suivi de L’invité par P. Bachet, Paris, Le Nouveau commerce.
Zobacz w Google Scholar

Platon (2002a), Parmenides. Teajtet, przekł. W. Witwicki, Kęty, Wydawnictwo Antyk.
Zobacz w Google Scholar

Platon (2002b), Sofista. Polityk, przekł. W. Witwicki, Kęty, Wydawnictwo Antyk. Wydanie na podstawie: Platon, Dialogi, Kęty 1999, Wydawnictwo Antyk.
Zobacz w Google Scholar

Platon (2020), Les lois. Livre X, numérisé par J. P. Murcia, https://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/loislivre10.htm (dostęp: 24.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Prigogine I. (1997), Les lois du chaos, Paris, Éditions Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Prigogine I., Stengers K. (1990), Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą, przekł. K. Lipszyc, przedmowa B. Baranowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Proust M. (1954), À la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé, t. I–III, Paris, Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Proust M. (2016), W poszukiwaniu straconego czasu. Czas odnaleziony, przekł. M. Żurowski, Kraków, Wydawnictwo MG.
Zobacz w Google Scholar

Quéré L. (1993), Langage de l’action et questionnement sociologique, w: La thèorie de l’action: sujet pratique en débat, dir. W. Lardiere, P. Pharo, Paris, Éditions CNRS.
Zobacz w Google Scholar

Ricœur P. (1990), Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil.
Zobacz w Google Scholar

Ricœur P. (2003), O sobie samym jako innym, przekł. B. Chełstowski, wstęp i oprac. M. Kowalska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Ricœur P. (2008), „Żyć aż do śmierci” oraz „Fragmenty”, przekł. A. Turczyn, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J.-J. (2021), Wyznania, przekł. T. Boy-Żeleński, Wydawnictwo MG (Fundacja Wolne lektury), https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/rousseau-wyznania.pdf (dostęp: 11.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sand G. (2022), La Petite Fadette, cz. III: La famille Barbeau, „Lecteurs Seniors”, https://www.etudier.com/fiches-de-lecture/la-petite-fadette/la-famille-barbeau (dostęp: 11.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sendyka R. (2009), O „Sobie”, eseistyce, Lambie i Brzozowskim, „Przestrzenie Teorii”, nr 12, https://livelib.biz/read_513952/p27 (dostęp: 21.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Skarga B. (2009), Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Smolak M. (2011), Arystotelesa charakterystyka zniszczalnych substancji, „Analiza i Egzystencja”, nr 13, s. 27–52.
Zobacz w Google Scholar

Stendhal (M.-H. Beyle) (1966), Czerwone i czarne, przekł. i wstęp T. Boy-Żeleński, posłowie M. Żurowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Stengers I. (1995), L’invention des sciences modernes, Paris, Éditions Flammarion.
Zobacz w Google Scholar

Su Shi (2018), Wiersze z zesłania, przekł. A. I. Król, Kraków, Wydawnictwo „Scriptum”, Tomasz Sekunda.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

św. Tomasz z Akwinu (1975), Suma teologiczna, t. 1, cz. 1, przeł. i objaśn. o. Pius Bełch OP, http://www.katedra.uksw.edu.pl/tomizm/TOMIZM_pliki/strona.htm (dostęp: 5.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Thévenet M. (1983), L’audit de la culture d’entreprise, Paris, Editions d’Organisation.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J. (2011), Myślenie według wartości, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Tylor E. B. (1871), Primitive Culture, London, J. Murray.
Zobacz w Google Scholar

Yi Jing (1994), Classique des changements. Grand commentaire, Paris, Médicis.
Zobacz w Google Scholar

L’Yvonnet F. (dir.) (2020), Art et concepts, chantier philosophique de François Jullien/Ateliers d’artistes, Paris, Presses Universitaires de France.
Zobacz w Google Scholar

Vergely B. (1993), L’homme de la mobilité. Autour de la pensée de Gilles Deleuze, „Les Annales de la Recherche Urbaine”, nr 59– 60, s. 197–202, https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_1993_num_59_1_1742 (dostęp: 10.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Walczak A. (2023), W-obec śmierci. Studium intymności sytuacji granicznej, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Weber M. (1904–1905/1964), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon.
Zobacz w Google Scholar

Wielki słownik francusko-polski (1980), oprac. zespół, t. I–II, Warszawa, Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L. (2021), Les transformations et leurs dominantes: entre dynamique et structure de la processualité, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (13), s. 66–87, https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.06
Zobacz w Google Scholar

Wooldridge P. (2011), The Tao of Social Work, Kindle edition, Amazon.
Zobacz w Google Scholar

Zhong Yong ou La Régulation à usage ordinaire (1993), trad., introd. et commenté par F. Jullien, Paris, Imprimerie Nationale.
Zobacz w Google Scholar

Zhuangzi (Xiaozheng Zhuangzi Jishi) (1962), Taipei, Shijie, édition de Guo Qingfan.
Zobacz w Google Scholar

Zhuangzi. Prawdziwa księga południowego kwiatu (2009), przekł. M. Jacoby, Warszawa, Iskry.
Zobacz w Google Scholar

Ewangelia według św. Jana, rozdz. 10, w. 1–42 (s. 214–216), https://docplayer.pl/7049940-Ewangelia-wedlug-sw-jana.html (dostęp: 13.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Idéologie, w: Encyklopedia Larousse’a, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/idéologie/41426 (dostęp: 17.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

Jullien F. (2012), Archives par mot-clé: 哲学, Chaire sur l’artelité, https://francoisjullien.hypotheses.org/tag (dostęp: 28.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Liu Yiqing (2002), Propos et anecdotes de la vie selon le Tao, trad. J. Pimpaneau, https://www.babelio.com/livres/Liu-Propos-et-anecdotes-de-la-vie-selon-le-Tao/172832 (dostęp: 2.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Mallarmé S. (1887), Poésies, https://www.bacfrancais.com/bac_francais/261-mallarme-renouveau.php (dostęp: 24.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki C. (2017), Przybliżenia (7). Odwrócenie platonizmu, „Machina Myśli”, http://machinamysli.org/przyblizenia-7-odwrocenie-platonizmu (dostęp: 2.04.2023).
Zobacz w Google Scholar

Su Dongpo (także: Su Tung-po, Su Shi) (2023), L’âge d’or et le renouveau de la poésie chinoise des Song, http://www.ventdusoir-poesie.fr/poemes-chinois-Song-du-Nord-suite-(3).htm (dostęp: 3.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Substance, w: Encyklopedia Larousse’a, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/substance/75108 (dostęp: 10.02.2024).
Zobacz w Google Scholar

Tais, w: Słownik frazeologiczny LeRobert (2023), https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tais (dostęp: 23.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Why philosophy? François Jullien (2022), interview and portrait by O. Zahm, trans. S. B. Kennedy, https://purple.fr/magazine/none/why-philosophy-francois-jullien/ (dostęp: 24.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

15 kwietnia 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-370-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-371-9

Inne prace tego samego autora