Religion, Reim und Regiment. Germanica der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Lodzer Universitätsbibliothek. Ausstellungskatalog / Religia, rym i regiment. Germanica z pierwszej połowy XVII wieku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Katalog wystawy

Autorzy

Cora Dietl (ed)
Justus-Liebig-Universität Gießen, Fachbereich 05, Institut für Germanistik
Małgorzata Kubisiak (ed)
Universität Łódź, Philologische Fakultät, Institut für Germanistik Abteilung für deutschsprachige Literatur
Tomasz Ososiński (ed)
Universität Łódź, Philologische Fakultät, Institut für Germanistik Abteilung für deutschsprachige Literatur

Słowa kluczowe:

Historia książki, historia kolekcji, literatura barokowa, wojna trzydziestoletnia

Streszczenie

Niniejszy tom jest katalogiem wystawy, która zostanie zaprezentowana w Łodzi na przełomie czerwca i lipca 2022 roku oraz w Gießen na przełomie lutego i marca 2023 roku. Wystawa jest podsumowaniem projektu mającego na celu udostępnienie zbiorów wczesnych druków niemieckojęzycznych z pierwszej połowy XVII wieku, które po II wojnie światowej zostały zabezpieczone ze zbiorów pomorskich i pruskich i znajdują się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Przykładowe woluminy z kolekcji służą do przedstawienia ważnych tendencji w niemieckiej historii literatury i druku z tego okresu. Czy to w opisach historii i krajobrazów regionalnych, literaturze konfesyjnej, nowej kulturze świątecznej, nowej duchowości, emblematyce, pracy towarzystw językowych, rozkwicie przekładów czy literaturze medycznej: wszędzie widać dynamizację dialogu między starymi i nowymi tradycjami, na co wpływ miały nie tylko doświadczenia wojny trzydziestoletniej i towarzyszące jej epidemie, ale także wynalazki techniczne. Katalog nie jest jednak poświęcony literaturze, pyta również o właścicieli prezentowanych w nim woluminów i ich zainteresowania kolekcjonerskie.

Rozdziały

okladka

Opublikowane

31 maja 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-853-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-854-2

Inne prace tego samego autora