Językowe, literackie i kulturowe refleksje na temat jedności w różnorodności

Autorzy

Justyna Braszka (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0001-9800-6600
Aleksandra Janowska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0009-0000-3082-2468
Tomasz Ososiński (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0003-4323-431X

Słowa kluczowe:

dialektologia, gatunki literackie, językoznawstwo, literatura współczesna, literaturoznawstwo, teksty liturgiczne

Streszczenie

Publikacja Językowe, literackie i kulturowe refleksje na temat jedności w różnorodności zawiera przemyślenia młodych naukowców i naukowczyń dotyczące aktualnie podejmowanych przez nich badań. Jej szczególny charakter objawia się w niezwykle szerokim zakresie tematycznym, który został w niej przedstawiony. Zamieszczone w książce artykuły można podzielić na trzy kategorie, obejmujące językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz kulturoznawstwo. Ich wielowymiarowość i różnorodność sprawiają, że czytelnicy i czytelniczki mogą poznać nieodkryte dotąd meandry nauki.

Mamy nadzieję, że monografia spotka się z zainteresowaniem odbiorców i odbiorczyń oraz będzie inspirować kolejnych młodych badaczy i badaczki do prezentowania swoich przemyśleń szerszemu gronu.

Rozdziały

 • Zum Genre des Diariums als eine Art der Memoiren in dem russischen Schrifttum (Analyse der Position ausgewählter russischer Literaturwissenschaftler)
  Piotr Baleja, Magdalena Tomecka
 • Die normative Funktion des Gebrauchs des Gebetstextes des „Vaterunser“ in der historisch-diachronen Analyse der germanischen Sprachen
  Maja Knychalska
 • Cat Pros & Cons – Computergestützte Übersetzung, Ihre Vor- und Nachteile
  Balbina Rajchelt
 • Kulinarische Entlehnungen von Substantiven aus dem deutschen in der oberschlesischen Mundart
  Magdalena Tomecka
 • Obraz kobiet w powieści Elfriede Jelinek Amatorki
  Aleksandra Janowska
 • Kobieta i kobiecość w twórczości Brunona Schulza i Borisa Viana – analiza porównawcza
  Piotr Nachyła
 • Symboliczny wymiar rodziny na tle przemian politycznych w wybranych filmach Zhanga Yimou i Chena Kaige
  Justyna Braszka
 • Nośniki tożsamości wilamowskiej oraz ich rewitalizacja
  Olga Hołodewicz
 • Polsko-śląsko-niemieckie Szybolety w rejonie Śląska Cieszyńskiego
  Andrzej Kowalczyk
okładka

Opublikowane

25 sierpnia 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-249-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-250-7

Inne prace tego samego autora