Safe assets w międzynarodowym systemie finansowym: Problemy kreacji i perspektywy

Autorzy

Joanna Bogołębska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0002-9150-150X
Ewa Feder-Sempach
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
https://orcid.org/0000-0001-9586-1417
Ewa Stawasz-Grabowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych
https://orcid.org/0000-0002-2456-552X

Słowa kluczowe:

safe assets, dług publiczny, podaż safe assets, niedobór safe assets

Streszczenie

Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku opracowanie poświęcone problematyce funkcjonowania aktywów bezpiecznych (ang. safe assets) w międzynarodowym systemie finansowym. Pojęcie safe assets jest coraz powszechniej wykorzystywane w odniesieniu do zjawisk zachodzących na rynkach finansowych, w tym na rynkach długu, jednakże nie podjęto dotychczas próby kompleksowego wytłumaczenia jego złożonej, wielowątkowej natury.

Autorki monografii podejmują pionierską próbę usystematyzowania pojęcia safe assets, osadzenia go w polskiej literaturze przedmiotu poprzez wskazanie atrybutów i funkcji tej kategorii aktywów. Przyjmują dwie perspektywy badawcze: popytową i podażową. Perspektywa podażowa, stanowiącą obszerniejszą część monografii, podkreśla dominującą pozycję publicznych aktywów bezpiecznych w stosunku do instrumentów emitowanych przez sektor prywatny. Perspektywa popytowa ukazuje główne podmioty akumulujące safe assets - ich motywy, zakres wykorzystania, tendencje.

Ze względu na ograniczoną możliwość podaży bezpiecznego długu publicznego oraz rosnący popyt, powstaje kluczowe pytanie o alternatywne źródła dostarczania tych aktywów. Mając świadomość, że niedopasowania popytowo-podażowe na rynku aktywów bezpiecznych stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego, Autorki wskazują na szczególny potencjał do zwiększania puli safe assets w ramach europejskiej unii walutowej oraz w Chinach.

Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla ekonomistów, doktorantów i studentów na kierunkach: finanse, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, a także dla praktyków rynku finansowego, zainteresowanych tą kategorią aktywów.

Bibliografia

Afonso A. (2003), Understanding the determinants of sovereign debt ratings: Evidence for the two leading agencies, „Journal of Economics and Finance”, Vol. 27, s. 56–74, https://doi.org/10.1007/bf02751590
Zobacz w Google Scholar

Afonso A., Gomes P., Rother P. (2011), Short‑ and long‑run determinants of sovereign debt credit ratings, „International Journal of Finance & Economics”, Vol. 16(1), s. 1–15, https://doi.org/10.1002/ijfe.416
Zobacz w Google Scholar

Afonso A., Huart F., Tovar Jalles J., Stanek P. (2021), International transmission of interest rates: the role of international reserves and sovereign debt, „EconPol Working Paper”, No. 54.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Inoue K. (2012), Central banks and gold puzzles, „NBER Working Paper”, No. 17894, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Lee J. (2006), Financial versus monetary mercantilism: long‑run view of large international reserve hoarding?, „IMF Working Paper”, No. 06/280.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Sun Y. (2009), The financial crisis and sizable international reserves depletion: from fear of floating to the fear of losing international reserves?, „NBER Working Paper”, No. 15308, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Cheung Y.‑W., Qian X. (2019), The currency composition of international reserves, demand for international reserves, and global safe assets, „NBER Working Paper”, No. 25934, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Al‑Hassan A., Papaioannou M., Skancke M., Chih Sung C. (2013), Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management, „International Monetary Fund”, Vol. 2013, issue 231, s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Allen W. (2013), International liquidity and the financial crisis, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Altarturi B., Alshammari A., Saiti B., Erol T. (2018), A three‑way analysis of the relationship between the USD value and the prices of oil and gold: A wavelet analysis, „AIMS Energy”, Vol. 6(3), s. 487–504, https://doi.org/10.3934/energy.2018.3.487
Zobacz w Google Scholar

Amstad M., He Z. (2019), Chinese bond market and interbank market, „NBER Working Paper”, No. 25549, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Arslan Y., Cantu C. (2019), The size of foreign exchange reserves, „BIS Papers”, No. 104.
Zobacz w Google Scholar

Banco de España (2021), Supranational debt and financing needs in the European Union, Documentos Ocasionales, Madrid.
Zobacz w Google Scholar

Bank for International Settlements (2001), Collateral in wholesale financial markets: recent trends, risk management and market dynamics, Committee on the Global Financial System, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Bank for International Settlements (2015), The international monetary and financial system, BIS 85th Annual Report, Basel.
Zobacz w Google Scholar

Baur D., Lucey B. (2010), Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold, „Financial Review”, Vol. 45(2), s. 217–229, https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010.00244.x
Zobacz w Google Scholar

Baur D., McDermott T. (2010), Is gold a safe haven? International evidence, „Journal of Banking Finance”, Vol. 34(8), s. 1886–1898.
Zobacz w Google Scholar

Baur D., McDermott T. (2016), Why is gold a safe haven?, „Journal of Behavioral and Experimental Finance”, No. 10, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Bernanke B. (2005), The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit, Technical Report, The Federal Reserve Board, Richmond.
Zobacz w Google Scholar

Bertaut C., Tabova A., Wong V . (2015), The replacement of safe assets: evidence from the U.S. bond portfolio, „FRB International Finance Discussion Paper”, No. 1123.
Zobacz w Google Scholar

Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bissoondoyal‑Bheenick E. (2005), An analysis of the determinants of sovereign ratings, „Global Finance Journal”, Vol. 15, No. 3, s. 251–280, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2004.03.004
Zobacz w Google Scholar

Blanchard O., Rajan R., Rogoff K., Summers L.H. (red.) (2016), Progress and confusion: the state of macroeconomic policy, The MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J. (2013), Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J. (2015), Poziom, motywy utrzymywania oraz funkcje rezerw walutowych krajów rozwiniętych. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 5(316), s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J. (2020), Stabilność międzynarodowego system walutowego. Problemy i kierunki reformy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J., Feder‑Sempach E., Stawasz‑Grabowska E. (2021), Uwarunkowania i wyzwania kreacji safe assets – szczególna rola długu publicznego, „Studia Prawno‑Ekonomiczne”, nr 20, s. 141–159.
Zobacz w Google Scholar

Bordo M., Jonung L. (1999), The future of EMU: what does the history of monetary unions tell us?, „NBER Working Paper”, No. 7365, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Bordo M., McCauley R. (2017), A global shortage of safe assets: a new Triffin Dilemma?, „International Atlantic Economic Society”, Vol. 45(4), s. 443–451.
Zobacz w Google Scholar

Bouis R. (2019), Banks’ Holdings of Government Securities and Credit to the Private Sector in Emerging Market and Developing Economies, „IMF Working Papers”, No. 19/224, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/10/11/Banks-Holdings-of-Government-Securities-and-Credit-to-the-Private-Sector-in-Emerging-Market-48651 (dostęp: 27.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

Brunnermeier M. (2016), Safe Assets, World Finance Conference, https://www.slideshare.net/Macropru/markus-brunnermeier-keynote-at-world-finance-conference-safe-assets (dostęp: 27.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

Brunnermeier M., Huang L. (2018), A global safe asset for and from emerging economies, „Working Paper”, No. 25373.
Zobacz w Google Scholar

Brunnermeier M., Langfield S., Pagano M., Reis R., Nieuwerburgh S., Vayanos D. (2016), ESBies: safety in the tranches, „ESRB Working Paper Series”, No. 21.
Zobacz w Google Scholar

Bruno V., Shin H. (2012), Capital flows, cross‑border banking and global liquidity, „NBER Working Paper”, No. 19038, National Bureau of Economic Research, Cambridge, https://doi.org/10.3386/w19038
Zobacz w Google Scholar

Caballero R. (2006), On the macroeconomics of asset shortages, NBER Working Paper”, No. 12753, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R. (2010), The “other” imbalance and the financial crisis, „NBER Working Paper”, No. 15636, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R., Farhi E. (2013), A model of safe asset mechanism (SAM): safety traps and economic policy, „NBER Working Paper”, No. 18737, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R., Farhi E. (2014), The safety trap, „NBER Working Paper”, No. 19927, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R., Krishnamurthy A. (2009), Global imbalances and financial fragility, „American Economic Review. Papers & Proceedings”, Vol. 99, No. 2, s. 584–588.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R., Farhi E., Gourinchas P.‑O. (2008), An equilibrium model of global imbalances and low interest rates, „American Economic Review”, Vol. 98(1), s. 358–393.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R., Farhi E., Gourinchas P.‑O. (2015), Global imbalances and currency wars at the ZLB, „NBER Working Paper”, No. 21670, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R., Farhi E., Gourinchas P.‑O. (2017), The safe assets shortage conundrum, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 31, No. 3, s. 29–46.
Zobacz w Google Scholar

Cantor R., Packer F. (1996), Determinants and impact of sovereign credit ratings, „Economic Policy Review”, Vol. 2, No. 2, s. 37–53.
Zobacz w Google Scholar

Cecchetti S., Mohanty M., Zampolli F. (2010), The future of public debt: prospects and implications, „BIS Working Paper”, No. 300.
Zobacz w Google Scholar

Cerutti E., Obstfeld M. (2018), China’s bond market and global financial markets, „IMF Working Paper”, WP/18/253.
Zobacz w Google Scholar

Cheng X., Chen H., Zhou Y. (2021), Is the renminbi a safe‑haven currency? Evidence from conditional coskewness and cokurtosis, „Hong Kong Institute for Monetary and Financial Research Working Paper”, No. 24/2021.
Zobacz w Google Scholar

Ciner C., Lucey B. (2013), Hedges and safe havens: an examination of stocks, bonds, gold, oil and exchange rates, „International Review of Financial Analysis”, Vol. 29, s. 202–211.
Zobacz w Google Scholar

Ciupa K.M. (2018), Technologia Blockchain i jej wpływ na rozwój infrastruktury rynku kapitałowego, [w:] T. Czerwińska, A.Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 95–112, http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133‑wydawnictwo‑/Rynek_kapita%C5%82owy_‑_regulacje_DRUK.pdf#page=95 (dostęp: 29.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Claeys G. (2018), Are SBBS really the safe asset the euro area is looking for?, http://www.bruegel.org/2018/05/are‑sbbs‑really‑the‑safe‑asset‑the‑euro‑area‑is‑looking‑for/2018 (dostęp: 27.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

Csonto B., Tovar C.E. (2017), Uphill capital flows and the international monetary system, „IMF Working Papers”, WP/17/174.
Zobacz w Google Scholar

Daiwa Capital Markets (2021), At a Glance: Supranational and Agency Issuers, https://uk.daiwacm.com/media/217309/at‑a‑glance‑ssas‑mar–2021.pdf (dostęp: 4.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Dang T., Gorton G., Holmström B. (2012), Ignorance, debt and financial crisis, „Working Paper Yale University”, http://www.columbia.edu/~td2332/Paper_Ignorance.pdf (dostęp: 4.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M. (2009), Czy akumulacja rezerw walutowych przez kraje Azji Wschodniej jest przejawem interwencjonizmu państwowego?, „Ekonomista”, nr 2, s. 241–257.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M. (2015), Jakość danych o rezerwach dewizowych a kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, s. 49–78.
Zobacz w Google Scholar

De Grauwe P., Ji Y. (2018), How Safe is a Safe Asset?, „CEPS Policy Insight”, No. 2018–08, https://ssrn.com/abstract=3187208 (dostęp: 4.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Dincer N., Eichengreen B. (2014), Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures, International Journal of Central Banking, „International Journal of Central Banking”, Vol. 10(1), s. 189–259.
Zobacz w Google Scholar

Erdem O., Varli Y. (2014), Understanding the sovereign credit ratings of emerging markets, „Emerging Markets Review”, Vol. 20, s. 42–57, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.05.004
Zobacz w Google Scholar

ESM, ESM Pandemic Crisis Support. Explainer, Timeline and Documents, https://www.esm.europa.eu/content/europe‑response‑corona‑crisis (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

ESRB (2018), Sovereign bond‑backed securities: a feasibility study, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2012), Technical features of Outright Monetary Transactions, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2019a), The international role of the euro, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2019b), Trends in central banks’ foreign currency reserves and the case of the ECB, „Economic Bulletin”, issue 7.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank (2021), The international role of the euro, Frankfurt am Main.
Zobacz w Google Scholar

European Parliament Briefings, Which supervisory or regulatory treatment of banks’ exposures to sovereign risks?, 2019, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/624434/IPOL_BRI(2019)624434_EN.pdf (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 14.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Fan L., Tian S., Zhang C. (2010), Why are excess returns on China’s treasury bonds so predictable?, http://doi.org/10.2139/ssrn.1579840
Zobacz w Google Scholar

Farhi E., Maggiori M. (2016), A model of the international monetary system, „NBER Working Paper”, No. 22295, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Farhi E., Gourinchas P.‑O., Rey H. (2011), Reforming the international monetary system, Centre for Economic Policy Research, London.
Zobacz w Google Scholar

Feder‑Sempach E., Bogołębska J., Stawasz‑Grabowska E. (2020), Główne determinanty podaży publicznych aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989–2018, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 64(5), s. 49–64.
Zobacz w Google Scholar

Financial Times (2020a), The safe asset shortage after Covid–19, https://www.ft.com/content/b98078c0–6acc–43e6–929b–13883c211288 (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Financial Times (2020b), Nine eurozone countries issue call for ‘coronabonds, https://www.ft.com/content/258308f6-6e94-11ea-89df-41bea055720b (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Furey D., Zhang B., Binny J. (2018), Opening of China’s Bond Market. What Global Investors Need to Know, State Street Global Advisors, https://www.ssga.com/investment-topics/general-investing/2018/05/opening-of-chinas-bond-market-what-global-investors-need-to-know.pdf (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Gabor D., Vestergaard J. (2018), Chasing unicorns: the European single safe asset project, „Sage Journals”, Vol. 22, issue 2, s. 139–164, https://doi.org/10.1177/1024529418759638
Zobacz w Google Scholar

Gelpern A., Gerding E. (2016), Inside Safe Assets, Georgetown University Law Center, Georgetown, https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2845&context=facpub (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Gerlach‑Kristen P., McCauley R.N., Ueda K. (2012), Currency intervention and the global portfolio balance effect: Japanese lessons, „BIS Working Papers”, No. 389.
Zobacz w Google Scholar

Ghosh A. (2016), What drives gold demand in central bank’s foreign exchange portfolio, „Finance Research Letters”, No. 17, s. 146–150.
Zobacz w Google Scholar

Gold Hub, Monthly central bank statistics, 2021, https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country (dostęp: 3.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Goldman Sachs (2020), The Future, Now. Integrating Sustainability with Purpose across Our Business, https://www.goldmansachs.com/our-commitments/sustainability/sustainable-finance/documents/reports/2020-sustainability-report.pdf (dostęp: 3.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Golec P., Perotti E. (2017), Safe assets: a review, „Working Paper Series”, No. 2035, European Central Bank.
Zobacz w Google Scholar

Gopinath G., Stein J. (2018), Banking, trade and the making of a dominant currency, „NBER Working Paper”, No. 24485, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Gorton G. (2016), The history and economics of safe assets, „NBER Working Paper”, No. 22210, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Gorton G., Lewellen S., Metric A. (2012), The safe asset share, „American Economic Review”, Vol. 102(3), s. 101–106.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.‑O. (2017), The fundamental structure of the international monetary system, [w:] M.D. Bordo, J.B. Taylor (red.), Rules for international monetary stability. Past, present, and future, Hoover Institution Press, Stanford, s. 169–203.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.‑O., Jeanne O. (2012), Global safe assets, „BIS Working Papers”, No. 399.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.‑O., Rey H. (2016), Real interest rates, imbalances and the curse of regional safe asset providers at the zero lower bound, „NBER Working Paper”, No. 22618, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.‑O., Rey H., Sauzet M. (2019), The international monetary and financial system, „NBER Working Paper”, No. 25782, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Grisse C., Nitschka T. (2015), On financial risk and the safe haven characteristics of Swiss franc
Zobacz w Google Scholar

exchange rates, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 32, issue C, s. 153–164.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T. (2015), Problemy z rozumieniem współczesnego pieniądza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 6/317, s. 49–69.
Zobacz w Google Scholar

Habib M., Stracca L. (2012), Getting beyond carry trade: what makes a safe haven currency?, „Journal of International Economics”, Vol. 87, issue 1, s. 50–64.
Zobacz w Google Scholar

Habib M., Stracca L., Venditti F. (2020), The fundamentals of safe assets, „ECB Working Paper Series”, No. 2355, https://voxeu.org/article/fundamentals-safe-assets (dostęp: 25.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

He Z., Krishnamurthy A., Milbradt K. (2015), A model of reserve asset, „Working Paper”, No. 3279, Stanford Business.
Zobacz w Google Scholar

He Z., Krishnamurthy A., Milbradt K. (2016), A model of safe asset determination, „NBER Working Paper”, No. 22272, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Holmström B. (2015), Understanding the role of debt in the financial system, „BIS Working Paper”, No. 479.
Zobacz w Google Scholar

Holmström B., Tirole J. (2011), Inside and outside liquidity, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Hu G., Pan J., Wang J. (2018), Chinese capital market: an empirical overview, „NBER Working Paper”, No. 24346, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Ilzetzki E., Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2020), Why is the euro punching below its weight?, „NBER Working Paper”, No. 26760, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2012), Safe Assets: Financial System Cornerstone?, Global Financial Stability Report.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund (2021), Switzerland. Selected Issues, IMF Country Report, No. 21/131.
Zobacz w Google Scholar

IOSCO (2017), Examination of liquidity of the secondary corporate bond markets, http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD558.pdf (dostęp: 25.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

Jabłecki J. (2018), Instrumenty zabezpieczone obligacjami skarbowymi: próba wyceny i analizy ryzyka, „Bank i Kredyt”, nr 49(4), s. 379–404.
Zobacz w Google Scholar

Jiang Z., Krishnamurthy A., Lustig H. (2018), Foreign safe asset demand and the dollar exchange rate, „NBER Working Paper”, No. 24439, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Jiang Z., Krishnamurthy A., Lustig H. (2021), Foreign safe asset demand and the dollar exchange rate, „The Journal of Finance”, No. 76, s. 1049–1089.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk M., Perignon C., Vuillemey G. (2017), The private production of safe assets, „CEPR Discussion Papers”, No. 12086.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk M., Perignon C., Vuillemey G. (2020), The private production of safe assets, „The Journal of Finance”, Vol. 76, issue 2, s. 495–535, https://doi.org/10.1111/jofi.12997
Zobacz w Google Scholar

Kawalec S., Pytlarczyk E. (2013), Controlled dismantlement of the Eurozone: a proposal for a new European Monetary System and a new role for the European Central Bank, Warszawa, https://www.nbp.pl/badania/seminaria/28vi2013.pdf (dostęp: 25.07.2021).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (b.r.), Instrument SURE, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pl (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2011), Zielona księga w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0818 (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2021), NextGenerationEU: European Commission raises €20 billion in first transaction to support Europe’s recovery, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2982 (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Krautzberger M. (2020), The implications of EU bond issuance, https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/bmcg/200923/20200923_Item_3a_The%20implications_of%20EU_bond_issuance_Blackrock.pdf (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Krishnamurthy A., Lustig H. (2019), Mind the gap in sovereign debt markets: the U.S. treasury basis and the dollar risk factor, Jackson Hole Economic Symposium, https://www.kansascityfed.org/documents/6963/Krishnamurthy_JH2019.pdf (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Krishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2007), The demand for Treasury debt, „NBER Working Paper”, No. 12881, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Krishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2012a), The aggregate demand for treasury debt, „Journal of Political Economy”, Vol. 120, No. 2, s. 233–267.
Zobacz w Google Scholar

Krishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2012b), Short term debt and financial crisis: what we can learn from U.S. treasury supply?, „Working Paper”, Northwestern University.
Zobacz w Google Scholar

Krishnamurthy A., Vissing‑Jørgensen A. (2015), The impact of treasury supply on financial sector lending and stability, „Journal of Financial Economics”, Vol. 118, issue 3, s. 571–600.
Zobacz w Google Scholar

Lam R., Wang J. (2018), China’s local government bond market, „IMF Working Paper”, WP/18/219.
Zobacz w Google Scholar

Luitel P., Vanpee R., DeMooe L. (2016), Pernicious effects: How the credit rating agencies disadvantage emerging markets, „Research in International Business and Finance”, No. 38, s. 286–298, http://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.04.009
Zobacz w Google Scholar

Mamcarz K. (2014), Rynek podaży złota, https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/2906/1/Rynek%20poda%C5%BCy%20z%C5%82ota.pdf (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Masujima Y. (2019), Time‑variant safe‑haven currency status and determinants, „RIETI Discussion Paper Series”, July.
Zobacz w Google Scholar

McCauley R. (2019), Safe assets: made, not just born, „BIS Working Papers”, No. 769.
Zobacz w Google Scholar

McCauley R.N., Jiang G. (2014), Treasury yields and foreign official holdings of US bonds, „BIS Quarterly Review”, March.
Zobacz w Google Scholar

Mellios C., Paget‑Blanc E. (2006), Which factors determine sovereign credit ratings?, „The European Journal od Finance”, Vol. 12(4), s. 361–377.
Zobacz w Google Scholar

Mendoza E., Ostry J. (2008), International evidence on fiscal solvency: is fiscal policy responsible?, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 55, issue 6, s. 1081–1093.
Zobacz w Google Scholar

Mitchener K., Trebesch C. (2021), Sovereign debt in the 21st century: looking backward, looking forward, „NBER Working Paper”, No. 28598, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Mourao P.R., Stawska J.M. (2020), Governments as bankers – how European bonds have substituted bank deposits, „Applied Economics”, Vol. 52, issue 42, s. 4605–4620, https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1738328
Zobacz w Google Scholar

Muller C. (2020), The demand for safe liquid assets and the implications of issuing a Central Bank Digital Currency for bank funding instruments, Norges Bank, Staff Moemo, No. 8/2020, Norges Bank, Oslo, http://hdl.handle.net/11250/2690368 (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Nakagawa S., Yasui Y. (2009), A note on Japanese household debt: international comparison and implications for financial stability, [w:] Household debt: implications for monetary policy and financial stability, „BIS Papers”, No. 46.
Zobacz w Google Scholar

Nakamoto S. (2008), Bitcoin: A Peer‑to‑Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Navaretti G., Calzolari G., Pozzolo A. (2016), Diabolic Loop or Incomplete Union? Sovereign and Banking Risk, „European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector”, No. 1, https://european‑economy.eu/2016–1/diabolic‑loop‑or‑incomplete‑union‑sovereign‑and‑banking‑risk/ (dostęp: 12.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

O’Connor F.A., Lucey B.M. (2012), Gold’s currency characteristics and its negative relationship with the US Dollar, „Alchemist”, issue 66, http://doi.org/10.2139/ssrn.2046044
Zobacz w Google Scholar

OECD (2019a), Allocation of assets, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/af30f8f0-en/index.html?itemId=/content/component/af30f8f0-en (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

OECD (2019b), China Economic Snapshot, http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-china.htm (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ongena S., Popov A., Van Horen N. (2016), The invisible hand of the government: Moral suasion during the European sovereign debt crisis, „ECB Working Paper”, No. 1937/July.
Zobacz w Google Scholar

Pilbeam K. (1998), International finance, City University, Palgrave Macmillan Business, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Popper N. (2015), Digital gold: The untold story of Bitcoin, Penguin, New York.
Zobacz w Google Scholar

Prasad E.S. (2011), Role Reversal in Global Finance, Proceedings‑Economic Policy Symposium‑Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, https://www.kansascityfed.org/documents/3077/2011-Prasad_final.pdf (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Pullen T., Benson K., Faff R. (2014), A Comparative Analysis of the Investment Characteristics of Alternative Gold Assets, „Abacus”, Vol. 50, issue 1, s. 76–92.
Zobacz w Google Scholar

Rathi S., Sahay A. (2022), Central bank gold reserves and sovereign credit risk, „Finance Research Letters”, Vol. 45, 2022, https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102127
Zobacz w Google Scholar

Reinhart C., Rogoff K. (2010), Growth in a time of debt, „American Economic Review”, Vol. 100(2), s. 573–578.
Zobacz w Google Scholar

Reusens P., Croux C. (2017), Sovereign credit rating determinants: a comparison before and after the European debt crisis, „Journal of Banking & Finance”, No. 77, s. 108–121.
Zobacz w Google Scholar

Riet A. van (2017), Addressing the safety trilemma: a safe sovereign asset for the eurozone, „ESRB Working Paper Series”, No. 35.
Zobacz w Google Scholar

Romelli D. (2021), The political economy of reforms in central bank design: evidence from a new dataset, 74th Economic Policy Panel Meeting, https://davideromelli.com/cbidata/ (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rzońca A. (2014), Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

S&P Global Ratings (2021), S&P Global Ratings Definitions, https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/504352 (dostęp: 22.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schipke A., Rodlauer M., Longmei Z. (2019), The future of China’s bond market, International Monetary Fund, Washington,
Zobacz w Google Scholar

Schuknecht L. (2016), The supply of ‘safe’ assets and fiscal policy, „The CFS Working Paper Series”, No. 532, Goethe University Frankfurt, Center for Financial Studies (CFS), Frankfurt am Main, http://nbn‑resolving.de/urn: nbn: de: hebis: 30: 3–410495 (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Scope Ratings (2021), European Supranational Outlook 2021. Are we moving towards a green safe asset?, http://scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadstudy?id=790d7a63-ed98-4c73-a928-27e98a24230b (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Securities Industry and Financial Markets Association, https://www.sifma.org/ (dostęp: 9.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Sène B., Mbengue M.L., Allaya M.M. (2021), Overshooting of sovereign emerging eurobond yields in the context of COVID–19, „Finance Research Letters”, Vol. 38, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101746
Zobacz w Google Scholar

Sierra J. (2010), International capital flows and bond risk premia, „Bank of Canada Working Paper”, No. 14.
Zobacz w Google Scholar

SIFMA (b.r.), US Treasury Securities Statistics, https://www.sifma.org/resources/research/us-treasury-securities-statistics/ (dostęp: 9.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Smales L.A. (2019), Bitcoin as a safe haven: Is it even worth considering?, „Finance Research Letters”, Vol. 30(C), s. 385–393.
Zobacz w Google Scholar

Sobański K. (2019), Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek Europy Środkowo‑Wschodniej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz‑Grabowska E. (2018), Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz‑Grabowska E. (2020), Negatywne sprzężenia zwrotne między sektorem bankowym i sektorem finansów publicznych w strefie euro. Doświadczenia kryzysu i perspektywa pokryzysowa, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, t. 23, nr 3, s. 41–61.
Zobacz w Google Scholar

Szturo M., Włodarczyk B. (2017), System walutowy oparty na złocie jako konkurencja dla systemu walutowego opartego na długu, „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska. Oeconomia”, vol. LI, No. 6, s. 465–473.
Zobacz w Google Scholar

Tabova A., Warnock F. (2021), Foreign investors and U.S. Treasuries, „NBER Working Paper”, No. 29313, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Tennant D., Tracey M., King D. (2020), Sovereign credit ratings: evidence of bias against poor countries, „The North American Journal of Economics and Finance”, No. 51, 100877.
Zobacz w Google Scholar

Todorova V . (2020), Safe Haven Currencies, „Economic Alternatives”, issue 4, s. 579–591, https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.4/EA.2020.4.05.pdf (dostęp: 10.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Trading Economics, Credit Rating, https://tradingeconomics.com/country-list/rating (dostęp: 17.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

U.S. Department of the Treasury, Report on U.S. Portfolio Holdings of Foreign Securities at End‑Year 2020, 2021, https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0445 (dostęp: 25.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Umar M., Su C.‑W., Rizvi S.K.A., Shao X.‑F., Bitcoin: A safe haven asset and a winner amid political and economic uncertainties in the US?, „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 167, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120680
Zobacz w Google Scholar

Urquhart A., Zhang H., Is Bitcoin a hedge or safe haven for currencies? An intraday analysis, „International Review of Financial Analysis”, Vol. 63, s. 49–57, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.02.009
Zobacz w Google Scholar

Vermeiren M. (2019), Meeting the world’s demand for safe assets? Macroeconomic policy and the international status of the euro after the crisis, „European Journal of International Relations”, Vol. 25, s. 30–60.
Zobacz w Google Scholar

Weizsäcker J. von, Delpla J. (2011), Eurobonds: The Blue Bonds concept and its implications, „Bruegel Policy Contribution”, issue 02, https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/110322_pc_blue_bonds.pdf (dostęp: 25.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wen X., Cheng H. (2018), Which is the safe haven for emerging stock markets, gold or the US dollar?, „Emerging Market Review”, No. 35.
Zobacz w Google Scholar

World Bank Group, https://data.worldbank.org/ (dostęp: 10.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

World Gold Council (2018), Central Bankers Guide to Gold as a Reserve Asset, https://cbu.uz/upload/medialibrary/ebf/A_Central_Bankers_Guide_to_Gold_as_a_Reserve_Asset_Second_Edition.pdf (dostęp: 17.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

World Gold Council (2021), What We Do, https://www.gold.org/what-we-do/gold-investment?gclid=Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF69ydOUSWr7HN-hiWauGJePyM5GjK2r-MNNX-TJRfp-AtjWWUaMmK0aAlwLEALw_wcB (dostęp: 20.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Xie L. (2012), The seasons of money: ABS/MBS issuance and convenience yield, unpublished working paper, Yale University, New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Xiong Q. (2017), The liquidity premium of safe assets: the role of government debt supply, „Halle Institute for Economic Research, Discussion Paper”, No. 11.
Zobacz w Google Scholar

Yang Y., Chen L. (2021), Is real estate considered a safe asset in East Asia?, „Applied Economics Letters”, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska‑Lont K. (2020), Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

8 czerwca 2022

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-791-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-792-7

Inne prace tego samego autora