Stabilność międzynarodowego system walutowego: Problemy i kierunki reformy

Autorzy

Joanna Bogołębska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego
https://orcid.org/0000-0002-9150-150X

Słowa kluczowe:

międzynarodowy system walutowy, stabilność finansowa, rezerwy walutowe, waluta międzynarodowa, aktywa bezpieczne, płynność międzynarodowa

Streszczenie

Współczesny wielodewizowy międzynarodowy system walutowy (msw), na skutek przyjętych zasad oraz postępujących procesów globalizacyjnych i integracyjnych w gospodarce światowej, prowadzących do jego nadmiernej elastyczności oraz liberalizmu, wykazuje coraz większą niestabilność. Potocznie msw nazywany jest dziś „non-systemem”, dla podkreślenia wadliwości jego funkcjonowania. Duża zmienność kursów walutowych, kryzysy finansowe (walutowe, zadłużeniowe), akumulacja rezerw walutowych, zablokowanie mechanizmów dostosowawczych, nierównowagi globalne – wszystkie te zjawiska należą do najbardziej namacalnych symptomów niestabilności. Celem monografii jest wskazanie źródeł niestabilności msw i współzależności zachodzących między jego elementami. Autorka, odnosząc się do dyskusji toczącej się w literaturze światowej i instytucjach międzynarodowych (m.in. MFW, ONZ, WTO), dokonuje analizy potencjalnych kierunków reformowania systemu zarówno pod kątem realności, jak i zasadności ich podejmowania. Publikacja stanowi pierwszą kompleksową próbę omówienia zjawisk generujących niestabilność w msw i obszarów wymagających jego transformacji, podejmowaną w polskiej literaturze przedmiotu.

Bibliografia

Aizenman J., Lee J., International reserves: precautionary vs. mercantilist views: theory and evidence, „Open Economies Review” 2007, vol. 18, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Sun Y., The financial crisis and sizable international reserves depletion: from „fear of floating” to the „fear of losing international reserves”?, „NBER Working Paper” 2010, no. 15308.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Cheung Y., Ito H., International reserves before and after the global crisis: is there no end to hoarding?, „NBER Working Papers” 2014, no. 20386.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Jinjarak Y., Park D., International reserves and swap lines: substitutes or complements, „NBER Working Paper” 2010, no. 15804.
Zobacz w Google Scholar

Akyüz Y., Liberalization, financial instability and economic development, Anthem Press, London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Akyüz Y., Why the IMF and the international monetary system need more than cosmetic reform?, „South Centre Research Papers” 2010, no. 32.
Zobacz w Google Scholar

Alberola E., Estrada Á., Viani F., Global imbalances from a stock perspective. The asymmetry between creditors and debtors, „BIS Working Papers” 2018, no. 707.
Zobacz w Google Scholar

Allen W.A., Moessner R., Central bank co­operation and international liquidity in the financial crisis of 2008–2009, „BIS Working Papers” 2010, no. 310.
Zobacz w Google Scholar

Angeloni I., Bénassy-Quéré A., Carton B., Darvas Z., Destais C., Pisani-Ferry J., Sapir A., Vallée S., Global currencies for tomorrow: a European perspective, European Economy, „Economic Papers” 2011, no. 444.
Zobacz w Google Scholar

Arregui N., Elekdag S., Gelos R.G., Lafarguette R., Seneviratne D., Can countries manage their financial conditions amid globalization?, „IMF Working Paper” 2018, no. 18/15.
Zobacz w Google Scholar

Bank for International Settlements, Global liquidity – concept, measurement and policy implications, „CGFS Papers” 2011, no. 45, Committee on the Global Financial System.
Zobacz w Google Scholar

Bank for International Settlements, The international monetary and financial system, BIS 85th Annual Report, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bayoumi T.A., Gagnon J.E., Saborowski C., Official financial flows, capital mobility, and global imbalances, „Journal of International Money and Finance” 2015, vol. 52(C).
Zobacz w Google Scholar

Beltran D.O., Kretchmer M., Marquez J., Thomas C.P., Foreign holdings of U.S. Treasuries and U.S. Treasury yields, „International Finance Discussion Papers” 2012, no. 1041, Board of Governors of the Federal Reserve System.
Zobacz w Google Scholar

Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J., Internacjonalizacja walut krajów emerging markets jako nowe zjawisko w finansach międzynarodowych, „International Business and Global Economy” 2014, no. 33.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J., Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego. Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J., Feder-Sempach E., Stawasz-Grabowska E., Główne determinanty podaży aktywów bezpiecznych. Analiza na podstawie krajów emitentów walut rezerwowych w okresie 1989–2018, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2020, no. 5, vol. 64.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska J., Feder-Sempach E., Stawasz-Grabowska E., Reserve currency status as a safe asset determinant. Empirical evidence from main public issuers in the period 2005–2017, „Comparative Economic Research” 2019, vol. 22, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Borio C., The international monetary system: its Achilles heel and what to do about it, „BIS Working Papers” 2014, no. 456.
Zobacz w Google Scholar

Borio C., Disyatat P., Capital flows and the current account: taking financing (more) seriously, „BIS Working Papers” 2015, no. 525.
Zobacz w Google Scholar

Borio C., Disyatat P., Global imbalances and the financial crisis: link or no link?, „BIS Working Papers” 2011, no. 346.
Zobacz w Google Scholar

Bordo M.D., McCauley R.N., Triffin: dilemma or myth?, „NBER Working Papers” 2018, no. 24195.
Zobacz w Google Scholar

Boz E., Gopinath G., Plagborg-Møller M., Global trade and the dollar, „NBER Working Papers” 2017, no. 23988.
Zobacz w Google Scholar

Bracke T., Bussière M., Fidora M., Straub R., A framework for assessing global imbalances, „ECB Occasional Paper Series” 2008, no. 78.
Zobacz w Google Scholar

Bradford C., Lim W., Global rebalancing and systemic risk assessment: the G­20 and the International Monetary Fund, [w:] The G­20 summit at five: time for strategic leadership, eds. K. Derviş, P. Drysdale, Brookings Institution Press, Washington DC 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bruno V., Song Shin H., Capital flows and the risk­taking channel of monetary policy, „Journal of Monetary Economics” 2015, vol. 71, issue C.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R.J., Farhi E., A model of safe asset mechanism (SAM): safety traps and economic policy, „NBER Working Paper” 2013, no. 18737.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R.J., Krishnamurthy A., Global imbalances and financial fragility, „American Economic Review” 2009, vol. 99, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R.J., Farhi E., Gourinchas P.-O., Global imbalances and currency wars at the ZLB, „NBER Working Paper” 2020, no. 21670.
Zobacz w Google Scholar

Caballero R.J., Farhi E., Gourinchas P.-O., The safe assets shortage conundrum, „Journal of Economic Perspectives” 2017, vol. 31, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Canals C., The role of global imbalances 10 years on, [w:] MR 10, Monthly Report, „Economic and Financial Market Outlook” 2018, no. 427.
Zobacz w Google Scholar

Cardarelli R., Elekdag S., Kose M.A., Managing large capital inflows, „World Economic Outlook”, October 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ca’Zorzi M., Dedola L., Georgiadis G., Jarociński M., Stracca L., Strasser G., Monetary policy and its transmission in a globalized world, „European Central Bank Discussion Papers” 2020, no. 2407.
Zobacz w Google Scholar

Cecchetti S., Towards an international lender of last resort, [w:] Re­thinking the lender of last resort, „BIS Papers” 2014, no. 79.
Zobacz w Google Scholar

Chinn M.D., The once and future global imbalances? Interpreting the post­crisis record, paper presented at the Jackson Hole conference, August 2017, https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/sympos/2017/chinn-paper.pdf?la=en (dostęp: 30.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Cline W.R., The case for a new Plaza Agreement, „Policy Briefs in International Economics” 2005, no. PB05-4, Institute for International Economics.
Zobacz w Google Scholar

Cline W.R., The United States as a debtor nation, Institute for International Economics and Center for Global Development, Washington DC 2005.
Zobacz w Google Scholar

Cohen B.J., Life at the top. International currencies in the twenty­first century, „Essays in International Economics” 2000, no. 221.
Zobacz w Google Scholar

Cohen B.J., The macrofoundation of monetary power, University of California at Santa Barbara, June 2004.
Zobacz w Google Scholar

Csonto B., Tovar C.E., Uphill capital flows and the international monetary system, „IMF Working Papers” 2017, WP/17/174.
Zobacz w Google Scholar

D’Arista J., Reforming the privatized international monetary and financial architecture, „Financial Markets and Society”, November 1999.
Zobacz w Google Scholar

Daniel B.C., A fi al theory of currency crises, „International Economic Review” 2001, vol. 42, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M., Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej, [w:] Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, red. A. Wojtyna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Del Negro M., Giannone D., Giannoni M.P., Tambalotti A., Safety, liquidity, and the natural rate of interest, „Staff Report”, no. 812, Federal Reserve Bank of New York.
Zobacz w Google Scholar

Destais C., Central bank currency swaps and the international monetary system, „Policy Brief CEPII” 2014, no. 2014-05.
Zobacz w Google Scholar

Domanski D., Fender J., McGuire P., Assessing global liquidity, „BIS Quarterly Review”, December 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dominguez K.M.E., Hashimoto Y., Ito T., International reserves and the global financial crisis, „Journal of International Economics” 2012, vol. 88, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Dorrucci E., McKay J., The international monetary system after the financial crisis, „ECB Occasional Paper Series” 2011, no. 123.
Zobacz w Google Scholar

Eichengreen B., Exorbitant privilege. The rise and fall of the dollar, Oxford University Press, Oxford–New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Eichengreen B., Hegemonic stability theories of the international monetary system, „NBER Working Papers” 1987, no. 2193.
Zobacz w Google Scholar

Eichengreen B., Gupta P., Mody A., Sudden stops and IMF­supported programmes, [w:] Financial markets volatility and performance in emerging markets, eds. S. Edwards, M.G.P. Garcia, University of Chicago Press, Chicago 2008.
Zobacz w Google Scholar

Eichengreen B., Mehl A., Chiţu L., How global currencies work: past, present and future, Princeton University Press, Princeton 2017.
Zobacz w Google Scholar

The euro area as a stabilizer in the international monetary system, eds. R.A. Mundell, A. Clesse, Kluwer Academic Publishers, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank, Conditionality and design of IMF­supported programmes, IRC Task Force on IMF and Global Financial Governance Issues, „ECB Occasional Paper Series” 2019, no. 235.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank, Dealing with large and volatile capital flows and the role of the IMF, „ECB Occasional Paper Series” 2016, no. 180.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank, The financial crisis and the strengthening of global policy cooperation, „Monthly Bulletin” 2011, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank, The international role of the euro, Frankfurt am Main, June 2019.
Zobacz w Google Scholar

European Central Bank, The international role of the euro, Interim Report, Frankfurt am Main, June 2018.
Zobacz w Google Scholar

Elson A., Governing global finance. The evolution and reform of the international financial architecture, Palgrave, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Farhi E., Maggiori M., A model of the international monetary system, „The Quarterly Journal of Economics” 2018, vol. 133, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Farhi E., Gourinchas P.-O., Rey H., Reforming the international monetary system, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Fernández-Arias E., Levy Yeyati E., Global financial satefy nets. Where do we go from here?, „IDB Working Paper” 2010, no. 231.
Zobacz w Google Scholar

Fischer S., On the need for an international lender of last resort, „The Journal of Economic Perspectives” 1999, vol. 13, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Fleming M.J., Klagge N.J., The Federal Reserve’s foreign exchange swap lines, „Current Issues in Economics and Finance” 2010, vol. 16, no. 4, Federal Reserve Bank of New York.
Zobacz w Google Scholar

Frieden J., Pettis M., Rodrik D., Zedillo E., After the fall: the future of global cooperation, „Geneva Reports on the World Economy” 2012, no. 14, International Center for Monetary and Banking Studies and Centre for Economic Policy Research.
Zobacz w Google Scholar

Gagnon J.E., Global imbalances and foreign asset expansion by developing economy central banks, „Working Paper” 2012, no. 12-5, Peterson Institute for International Economics.
Zobacz w Google Scholar

Gallagher K.P., Griffith-Jones S., Ocampo J., Capital account regulations for stability and development; a new approach, [w:] Regulating global capital flows for long­run development, eds. K.P. Gallagher, S. Griffith-Jones, J. Ocampo, Boston University, Pardee Center for the Study of the Longer Range Future, Boston 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gallego S., L’Hotellerie-Fallois P., López Vicente F., The International Monetary Fund and its role as a guarantor of global financial stability, „Economic Bulletin” 2018, no. 4, Banco de España.
Zobacz w Google Scholar

Gang F., Currency assymtery, global imbalances, and rethinking of the international currency system, [w:] Global imbalances and the US debt problem, eds. J.J. Teunissen, A. Akkerman, Fondad, The Hague 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowski P., Grotte M., Frankiewicz D., Życieńska A., Walasik A., Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, „Materiały i Studia NBP” 2013, nr 285.
Zobacz w Google Scholar

Gelpern A., Gerding E.F., Inside safe assets, „Yale Journal of Regulation” 2016, vol. 33, issue 2, https://digitalcommons.law.yale.edu/yjreg/vol33/iss2/2/ (dostęp: 30.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gerlach-Kristen P., McCauley R.N., Ueda K., Currency intervention and the global portfolio balance effect: Japanese lessons, „BIS Working Papers” 2012, no. 389.
Zobacz w Google Scholar

Goldberg L.S., The international role of the dollar: does it matter if this changes?, „Federal Reserve Bank of New York Staff Reports” 2011, no. 522.
Zobacz w Google Scholar

Goldberg L.S., Tille C., Macroeconomic interdependence and the international role of the dollar, „Journal of Monetary Economics” 2009, vol. 56, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

Goldberg L.S., Kennedy C., Miu J., Central bank dollar swap lines and overseas dollar funding costs, „Economic Policy Review”, May 2011, Federal Reserve Bank of New York.
Zobacz w Google Scholar

Goldstein M., Confronting asset bubbles, too big to fail, and beggar­thy­neighbour exchange rate policies, „Policy Brief” 2010, no. 10-3, Peterson Institute for International Economics.
Zobacz w Google Scholar

Golec P., Perotti E., Safe assets: a review, „ECB Working Paper Series” 2011, no. 2035.
Zobacz w Google Scholar

Goodhart C.A.E., Myths about the lender of last resort, „International Finance” 1999, vol. 2, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Gopinath G., Stein J.C., Banking, trade and the making of a dominant currency, „NBER Working Paper” 2018, no. 24485.
Zobacz w Google Scholar

Gopinath G., Boz E., Casas C., Díez F.J., Gourinchas P.-O., Plagborg-Møller M., Dominant currency paradigm, „NBER Working Paper” 2018, no. 22943.
Zobacz w Google Scholar

Gorton G., The history and economics of safe assets, „NBER Working Paper” 2016, no. 22210.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., The fundamental structure of the international monetary system, [w:] Rules for international monetary stability. Past, present, and future, eds. M.D. Bordo, J.B. Taylor, Hoover Institution Press, Stanford 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Jeanne O., Global safe assets, „BIS Working Papers” 2012, no. 399.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Rey H., From world banker to world venture capitalist: US external adjustment and the exorbitant privilege, [w:] G7 current account imbalances: sustainability and adjustment, ed. R.H. Clarida, NBER, University of Chicago Press, Chicago 2007.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Rey H., International financial adjustment, „Journal of Political Economy” 2007, vol. 115, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Rey H., Real interest rates, imbalances and the curse of regional safe asset providers at the zero lower bound, „CEPR Discussion Paper” 2016, no. 11503.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Rey H., Govillot N., Exorbitant privilege and exorbitant duty, „University of California Working Paper” 2017, http://helenerey.eu/Content/_Documents/duty_23_10_2017.pdf (dostęp: 28.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Rey H., Sauzet M., The international monetary and financial system, „NBER Working Paper” 2019, no. 25782.
Zobacz w Google Scholar

Gros D., How to level the capital playing field in the game with China, „CEPS Commentary”, Centre for European Policy Studies, September 2010.
Zobacz w Google Scholar

Habib M.M., Stracca L., Venditti F., The fundamentals of safe assets, „ECB Working Paper Series” 2020, no. 2355.
Zobacz w Google Scholar

He Z., Krishnamurthy A., Milbradt K., What makes US government bonds safe assets?, „American Economic Review” 2016, vol. 106, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Henning C.R., Coordinating regional and multilateral financial institutions, „Working Paper” 2011, no. 11-9, Peterson Institute for International Economic.
Zobacz w Google Scholar

Henning C.R., Economic crisis and regional institutions, „ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration” 2013, no. 81.
Zobacz w Google Scholar

Holmstrom B., Understanding the role of debt in the financial system, „BIS Working Paper” 2015, no. 479.
Zobacz w Google Scholar

Hufbauer G.C., Patience and the currency wars, National Interest, Peterson Institute for International Economics, October 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ilzetzki E., Reinhart C.M., Rogoff K.S., Why is the euro punching below its weight?, „NBER Working Paper” 2020, no. 26760.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, Adequacy of the global financial safety net, „IMF Policy Paper”, March 2016.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, External Sector Report 2014, „IMF Policy Papers” 2014.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, External Sector Report 2016, „IMF Policy Papers” 2016.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, External Sector Report 2017, „IMF Policy Papers” 2017.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, Legacies, cloud, uncertainties, „World Economic Outlook”, October 2014.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, Recent experiences in managing capital inflows – cross­cutting themes and possible policy framework, „IMF Policy Papers”, February 2011.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, Republic of Korea: 2011 Article IV Consultation: Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion, „Country Report” 2011, no. 11/246.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, Safe assets: financial system cornerstone, Global Financial Stability Report, April 2012.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, Strengthening the international monetary system: taking stock and looking ahead, Washington DC, March 2011.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, The case for a general allocation of SDRs during the tenth basic period, Finance, Legal and Strategy, Policy, and Review Departments, Washington DC, June 2011.
Zobacz w Google Scholar

International Monetary Fund, The liberalization and management of capital flows: an institutional view, www.imf./org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf (dostęp: 30.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jeanne O., Zettelmeyer J., International bailouts, moral hazard and conditionality, „Economic Policy” 2001, vol. 16, no. 33.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk M.T., Perignon C., Vuillemey G., The private production of safe assets, „CEPR Discussion Papers” 2017, no. DP12395.
Zobacz w Google Scholar

Kenen P.B., Renovation of the global reserve regime: concepts and proposals, „CEPS Working Paper” 2010, no. 208, Center for Economic Policy Studies, Princeton University.
Zobacz w Google Scholar

Kenen P.B., The analytics of a substitution account, „Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review” 1981, no. 139.
Zobacz w Google Scholar

King M., World trade and exchange rates: from the Pax Americana to Multilateral New Order, Stavros Niarchos Foundation Lectures, Peterson Institute of International Economics, May 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kregel J., An alternative perspective on global imbalances and international reserve currencies, „Public Policy Brief” 2010, no. 116, Levy Economics Institute of Bard College.
Zobacz w Google Scholar

Lago I., Duttagupta R., Goyal R., The debate on the international monetary system, „IMF Staff Position Note” 2009, SPN/09/26.
Zobacz w Google Scholar

Landau J.-P., Global liquidity: public and private, „Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole” 2013, Federal Reserve Bank of Kansas City.
Zobacz w Google Scholar

Landau J.-P., International lender of last resort: some thoughts for the 21st century, [w:] Re­thinking the lender of last resort, „BIS Papers” 2014, no. 79.
Zobacz w Google Scholar

Lee J., Will the renminbi emerge as an international currency?, „World Economy” 2014, vol. 37, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lutkowski K., Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, „Ekonomista” 2006, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Maggiori M., Neiman B., Schreger J., International currencies and capital allocation, „NBER Working Paper” 2018, no. 24673.
Zobacz w Google Scholar

Mattoo A., Subramanian A., Currency undervaluation and Sovereign Wealth Funds: a new role for the World Trade Organization, „Working Paper” 2008, no. 08-2, Peterson Institute for International Economics.
Zobacz w Google Scholar

McCauley R.N., Jiang G., Treasury yields and foreign official holdings of US bonds, „BIS Quarterly Review” 2014, March.
Zobacz w Google Scholar

Miranda-Agrippino S., Rey H., US monetary policy and the global financial cycle, „NBER Working Paper” 2015, no. 21722.
Zobacz w Google Scholar

Mundell R.A., Financial crises and the International Monetary System, Columbia University 2009, www.normangirvan.info/wp-content/uploads/2009/03/mundell.pdf (dostęp: 12.06.2015).
Zobacz w Google Scholar

Mundell R.A., Clesse A., The euro area as a stabilizer in the international economic system, Kluwer Academic Publishers, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Commentary: the once and future global imbalances? Interpreting the post­crisis record, Jackson Hole Symposium 2017, https://www.kansascityfed.org/~/media/files/publicat/sympos/2017/2017obstfeld.pdf?la=en (dostęp: 28.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Does the current account still matter?, „NBER Working Paper” 2012, no. 17877.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., The international monetary system: living with asymmetry, „NBER Working Paper” 2011, no. 17641.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., The SDR as an international reserve asset: what future?, „Rapid Response” 2011, no. 11/0885, International Growth Centre.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Taylor A., International monetary relations: taking finance seriously, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 31, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Shambaugh J.C., Taylor A.M., Financial instability, reserves, and central bank swap lines in the panic of 2008, „NBER Working Paper” 2009, no. 14826.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Shambaugh J.C., Taylor A.M., The trilemma in history: tradeoffs among exchange rates, monetary policies, and capital mobility, „The Review of Economics and Statistics” 2005, vol. 87, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Ocampo J., Resetting the international monetary (non)system, Oxford University Press, New York 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ostry J.D., Ghosh A.R., Obstacles to international policy coordination, and how to overcome them, „IMF Staff Discussion Note” 2013, SDN/13/11.
Zobacz w Google Scholar

Ostry J.D., Ghosh A.R., Hebermeier K., Chamon M., Qureshi M.S., Reinhardt D.B.S., Capital inflows: the role of controls, „IMF Staff Position Note” 2010, SPN 10/04.
Zobacz w Google Scholar

Ozawa T., Borrowed growth: current­account deficit­based development finance, [w:] Globalisation and economic and financial instability, eds. H.P. Gray, J.R. Dilyard, Edward Elgar Reference Collection, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Palais-Royal Initiative, Reform of the international monetary system: a cooperative approach for the twenty first century, February 2011.
Zobacz w Google Scholar

Papi L., Presbitero A., Zazzaro A., IMF lending and banking crisis, „IMF Working Paper” 2015, no. 19.
Zobacz w Google Scholar

Pettis M., The great rebalancing: trade, conflict, and the perilous road ahead for the world economy, Princeton University Press, Princeton 2013.
Zobacz w Google Scholar

Prasad E.S., Has the dollar lost ground as the dominant international currency?, „Global Economy and Development at Brookings”, September 2019.
Zobacz w Google Scholar

Prasad E.S., Role reversal in global finance, „Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole” 2011, Federal Reserve Bank of Kansas City.
Zobacz w Google Scholar

Reinhart C., Reinhart V., Is a G­3 target zone on target for emerging markets?, „Finance and Development” 2002, vol. 39, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Rey H., Dilemma not trilemma: the global financial cycle and monetary policy independence, „NBER Working Paper Series” 2015, no. 21162.
Zobacz w Google Scholar

Rey H., International channels of transmission of monetary policy and the Mundellian Trilemma, „IMF Economic Review” 2016, vol. 64, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Saccomanni F., Managing international financial instability. National tamers versus global tigers, E. Elgar, Cheltenham–Northampton 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sakakibara E., Asian cooperation and the end of Pax Americana, [w:] Financial stability and growth in emerging economies, eds. J. Teunissen, M. Teunissen, Fondad, The Hague 2003.
Zobacz w Google Scholar

Scheubel B., Stracca L., What do we know about the global financial safety net? Rationale, data and possible evolution, „ECB Occasional Paper Series” 2016, no. 177.
Zobacz w Google Scholar

Schuknecht L., The supply of „safe” assets and fiscal policy, „CFS Working Paper” 2016, no. 532.
Zobacz w Google Scholar

Sierra J., International capital flows and bond risk premia, „Bank of Canada Working Paper” 2010, no. 2010-14.
Zobacz w Google Scholar

Skopiec D.A., Rola specjalnych praw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym, „Gospodarka Narodowa” 2015, no. 5, vol. 279.
Zobacz w Google Scholar

Stawasz-Grabowska E., Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro. Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J., Making globalization work, W.W. Norton and Company, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Steiner A., Reserve accumulation and financial crises: from individual protection to systemic risk, University of Osnabrueck, March 2012.
Zobacz w Google Scholar

Summers L.H., Have we entered an age of secular stagnation?, „IMF Economic Review” 2015, vol. 63, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Teunissen J.J., Akkerman A., Global imbalances and the US debt problem, Fondad, The Hague 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tovar C.E., Nor T., Reserve currency blocs: a changing international monetary system?, „IMF Working Paper” 2018, no. 18/20.
Zobacz w Google Scholar

Truman E. (2013), Enhancing the global financial safety net through central bank cooperation, https://voxeu.org/article/enhancing-global-financial-safety-net-through-central-bankcooperation (dostęp: 30.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Twarowska K., Rola SDR w perspektywie zmian zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu walutowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2018, vol. 335, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, Report of the Commission of Experts of the President of the United Nations General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System (Stiglitz Commission), September 2009, New York.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, Trade and Development Report. Making the international architecture work for development, New York and Geneva 2015.
Zobacz w Google Scholar

Warnock F.E., How dangerous is U.S. government debt? The risks of a sudden spike in U.S. interest rates, Capital Flows Quarterly, Council on Foreign Relations, June 2010.
Zobacz w Google Scholar

Williamson J., Getting surplus countries to adjust, „Policy Brief” 2011, no. 11-1, Peterson Institute for International Economics.
Zobacz w Google Scholar

Xiaochuan Z., Reform of the international monetary system, People’s Bank of China 2009, www.china.org.cn/business/news/2009-03/24/content_17490662.htm (dostęp: 30.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zoellick R., The G­20 must look beyond Bretton Woods, „Financial Times”, 7.11.2010.
Zobacz w Google Scholar

Balls E., Preventing financial crisis: the case from independent IMF surveillance, remarks made at the Institute for International Economics, March 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bergsten C.F., A proposed strategy to correct the Chinese exchange rate, testimony before the hearing on the Treasury Department’s Report on International Economics and Exchange Rate Policies, Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, United States Senate, September 2010.
Zobacz w Google Scholar

Borio C., More pluralism, more stability?, presentation presented at the 7th high-level SNB-IMF Conference on the International Monetary System, May 2016.
Zobacz w Google Scholar

Camdessus M., International financial and monetary stability: a global public good?, remarks at the IMF/Research Conference „Key issues in reform of the international monetary and financial system”, May 1999.
Zobacz w Google Scholar

Carney M., The growing challenges for monetary policy in the current international monetary and financial system, speech given at the Jackson Hole Symposium, August 2019.
Zobacz w Google Scholar

Gourinchas P.-O., Rey H., Global real rates: a secular approach, paper presented at the conference
Zobacz w Google Scholar

„Do changes in the economic landscape require a new policy framework?”, Federal Reserve Bank of San Francisco, April 2017, www.frbsf.org/economic-research/events/2017/april/do-changes-in-the-economic-landscape-require-a-new-policy-framework/ (dostęp: 28.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Landau J.-P., Some thoughts on the international monetary system, article presented at the „G20 Workshop on the Global Economy – causes of the crisis: key lessons”, May 2009.
Zobacz w Google Scholar

Obstfeld M., Trilemmas and Tradeoffs. Living with financial globalization, presentation at the 17th Annual Conference of the Central Bank of Chile „Global liquidity, spillovers to emerging markets, and policy responses”, November 2013.
Zobacz w Google Scholar

Villeroy de Galhau F., External imbalances – challenges and policy responses, speech at the „Financial Globalisation” conference, Central Bank of Ireland Symposium, February 2018.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-103-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-104-8

Inne prace tego samego autora