Jednostka wobec globalnego wymiaru stosunków międzynarodowych

Autorzy

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych
Maciej Krauze (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Słowa kluczowe:

John F. Kennedy, USA–Polska, Chińska Republika Ludowa, Korea Południowa, polityka zagraniczna Turcji, Bruno Kreisky, Bukowina Południowa

Streszczenie

Przygotowany tom to zbiór dwunastu rozdziałów ujmujących temat jednostki i jej odniesień wobec globalnych przemian w XX i XXI wieku. Treści odpowiadają trzem głównym regionom: Europie, Azji i Ameryce. Mając na uwadze przypadający na 2020 rok jubileusz dwudziestolecia powstania Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, pragnęliśmy nawiązać i aspiracje jednostek. Różnorodne metody badawcze i interdyscyplinarność wynikająca z zainteresowań i dotychczasowych doświadczeń, zostały skonkretyzowane w stosunku do dyscypliny nauki o polityce i administracji. Indywidualny wybór podmiotu z puli zagadnień: sojusz, państwo, naród, partia, grupa etniczna czy pojedynczy obywatel, dotyczył kontekstu historycznego i politycznego do metod badawczych proponowanych przez założycieli naszego Wydziału, w tym profesora Waldemara Michowicza. Powołany do tej publikacji zespół składa się z przedstawicieli różnych dyscyplin: nauki o polityce i administracji, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i językoznawstwa. Polem badawczym stały się interakcje o charakterze międzynarodowym mające odzwierciedlenie w losach poszczególnych jednostek. Podkreślano różnorodność, wprowadzając tym samym nową płaszczyznę wymiany – relacji międzynarodowych jako odbicia lustrzanego, w którym odbijają się potrzeby, a także relacji społecznych, jakie nimi rządzą.

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

16 marca 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN WUŁ

ISBN WUŁ

ISBN-13 (15)

978-83-8220-375-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN AGENT PR

ISBN AGENT PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-69-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN WUŁ (e-book)

ISBN WUŁ (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-376-9

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Natalia Matiaszczyk , Lidia Kołodziejczyk, Bartosz Kurowski, Piotr Rembowski, Wojciech Religa, Norbert Furmańczyk, Bartosz Bartoszewski, Weronika Kosmala, Jakub Burski, Joanna Szpecińska, Karolina Czapla, Oliwia Suszwalak, Wiktoria Bednarska, Granice i obszary wpływów w polityce wewnętrznej i relacjach międzynarodowych
  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Maciej Krauze, Aleksandra Drzewiecka, Rafał Kowalczyk, Łukasz Sławomir Fraszka, Dorota Siemińska, Mateusz Kłucjasz, Michał Bożęcki, Michał Szamałek, Aleksander Gradowski, Maciej Piotrowski, Joanna Garnek, Jednostka wobec globalnego wymiaru stosunków międzynarodowych
  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Anna Patecka-Frauenfelder, Marek Sempach, Zuzanna Kowalczyk, Michał Sędkowski, Marcin Socha, Dawid Sawa, Maciej Paszyn, Joanna Pietraszczyk-Sękowska, Maria Antonina Łukowska, Koszty współczesnych kryzysów
  • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Bruno Kreisky