Z rękopisów: Pamiętnik (1875–1954). O poczuciu malarskim w fotografice (1953)

Autorzy

Włodzimierz Kirchner
Jadwiga Goniewicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
https://orcid.org/0000-0002-5715-2772
Dorota Samborska-Kukuć
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
https://orcid.org/0000-0002-1943-6694
Hanna Kirchner

Słowa kluczowe:

Kirchner Włodzimierz, autobiografia, fotografika XX w., malarstwo XX w.

Streszczenie

Edycja pozostających w rękopisach wspomnień fotografa i malarza Włodzimierza Kirchnera (1875–1970). Jest to kontynuacja pierwszej części, która obejmowała większy szkic i inne prace o tematyce społecznej. Książka zawiera dwa dzieła: 1/ pamiętnik obejmujący dwa okresy z życia i postpamięci memuarysty – 2 połowę XIX w. oraz lata 1953–1954 z antecedencjami z międzywojnia i okresu okupacji oraz 2/ esej o fotografii, którego estetyczną ideą przewodnią jest wpływ uzdolnień plastycznych fotografa. Cenny jest zwłaszcza pamiętnik, zawiera on bowiem wspomnienia dotyczące ludzi znanych w środowiskach naukowych, a także artystycznych, m.in. Marii Skłodowskiej i jej znajomości z rodziną Żórawskich, rodziny Staffów, a także z okresu późniejszego opisy stosunków towarzyskich w Warszawie międzywojnia oraz pocz. lat 50. Dzięki współpracy z córką autora, edycja wzbogacona została w przypisy dotyczące niektórych szczegółów z życia Kirchnera.

Bibliografia

Chabińska-Ilchanka E., L. Ristujczina, Historia malarstwa od prehistorii do współczesności, Bielsko-Biała 2020.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Bohater autobiograficzny jako sobowtór, w: Eadem, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postaci, Gdańsk 1987, s. 29–67.
Zobacz w Google Scholar

Jakubczak F., J. Chałasiński (oprac.), Konkursy na pamiętniki w Polsce, 1921–1966, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przeł. W. Grajewski i in., red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski S., Pamiętnikarstwo, klasa robotnicza, kultura, „Kultura i Społeczeństwo” 1976, t. 20, z. 2, s. 53–66.
Zobacz w Google Scholar

Przewodnik 116. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, październik 1936.
Zobacz w Google Scholar

Rosenblum N., Historia fotografii światowej, przeł. I. Baturo, Bielsko-Biała 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska J.M., Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1939, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Żdżarski W., Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Żdżarski W., Zaczęło się od Daguerre’a… Szkice z dziejów fotografii XIX w., Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

15 lutego 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-374-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-375-7

Inne prace tego samego autora

  • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
  • Włodzimierz Kirchner, Jadwiga Goniewicz, Dorota Samborska-Kukuć, Hanna Kirchner, Z rękopisów: Pamiętnik (1875–1954). O poczuciu malarskim w fotografice (1953)
  • Krystyna Ratajczyk, Agata Piasecka, Anna Bednarczyk, Piotr Czerwiński, Эмине Инанир, Irena Jaros, Aleksander Kiklewicz, Zoja Kuca, Aleksy Kucy, Małgorzata Leyko, Renata Marciniak-Firadza, Bogdan Mazan, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Елена Невзорова-Кмеч, Beata Rycielska, Dorota Samborska-Kukuć, Piotr Stalmaszczyk, Ewa Straś, Anna Warda, Maria Wichowa, W kręgu zagadnień języka, literatury i kultury
  • Katarzyna Badowska, Dorota Samborska-Kukuć, Dorota Samborska-Kukuć, Karolina Kołodziej, Grażyna Legutko, Krzysztof Biliński, Aleksandra Mikinka, Grzegorz Igliński, Katarzyna Badowska, Bartosz Ejzak, Małgorzata Domagalska, Poeta ze średniowiecznej ekstazy
  • Jadwiga Goniewicz, Dorota Samborska-Kukuć, Włodzimierz Kirchner, Hanna Kirchner, Włodzimierz Kirchner. Walka z nędzą na Bałutach i inne pisma o dobroczynności