Teatr bliskiego kontaktu: Studia przypadków grup teatralnych

Autorzy

Katarzyna Kalinowska
Collegium Civitas
https://orcid.org/0000-0003-2657-6107
Katarzyna Kułakowska
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii i Teorii Teatru
https://orcid.org/0000-0002-3673-4394
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki
https://orcid.org/0000-0002-6711-8228
Emilia Zimnica-Kuzioła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki
https://orcid.org/0000-0003-1827-0802

Słowa kluczowe:

niezależne grupy teatralne, teatr bliskiego kontaktu, studia przypadków, Teatr Węgajty, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Teatr Szwalnia

Streszczenie

Książka Teatr bliskiego kontaktu. Studia przypadków grup teatralnych stanowi socjologiczną analizę działalności trzech grup teatru niezależnego: Teatru Węgajty założonego w 1986 roku przez Erdmute i Wacława Sobaszków oraz Małgorzatę i Wolfganga Niklausów; Stowarzyszenia Teatralnego Chorea zawiązanego w roku 2004 w Lublinie głównie z inicjatywy Tomasza Rodowicza, Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek (od 2009 roku funkcjonującego w Łodzi) oraz łódzkiego Teatru Szwalnia założonego przez Marcina Brzozowskiego, Ewę Łukasiewicz, Jacka Malarskiego i Wacława Mikłaszewskiego.

Analizy dotyczące działalności „teatrów bliskiego kontaktu”, odwołujących się do idei „intensywnej współobecności”, nawiązują do klasyków nauk społecznych (Florian Znaniecki, Bronisław Malinowski, Erving Goffman, Howard Becker), do teorii (horyzontalnego) rezonansu Hartmuta Rosy, teorii ozdrowieńczego zmęczenia Byung-Chul Hana, neotrybalizmu Michela Maffesoliego, do antykapitalistycznej krytyki Rebekki Solnit. Charakterystyki trzech teatralnych mikroświatów skonstruowane zostały w oparciu o źródła zastane i wywołane.  

Działanie w alternatywnym teatrze wykracza poza sferę pracy zawodowej i wynika w dużej mierze z pasji i entuzjazmu. Twórcom i twórczyniom niezależnych grup teatralnych trudno wyznaczyć granicę pomiędzy życiem a sztuką. Dla nich sztuka to tworzenie wspólnoty. Wszystkie trzy formacje to szczególnego rodzaju ośrodki kultury realizujące swój program w szerszych działaniach niż jedynie prezentowanie przedstawień. Pragną  doprowadzić do międzyludzkiego, bliskiego kontaktu. Na łamach tej książki pozwalamy się im spotkać, choć pozostają ze sobą w bliskim kontakcie ideowym, myślowym, twórczym, a niekiedy i realnym.

Biogramy autorów

Katarzyna Kalinowska - Collegium Civitas

Doktorka socjologii, badaczka społeczna. Pracuje w Collegium Civitas i Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmuje się socjologią emocji i miłości, antropologią młodzieży, metodologią badań jakościowych oraz etyką badań, jest zaangażowana we wspieranie rozwoju pedagogiki teatru w Polsce. Autorka książki Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji (2018). Redaktorka naukowa monografii Teatr w pandemii (2021).

Katarzyna Kułakowska - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii i Teorii Teatru

Kulturoznawczyni, antropolożka kultury. Adiunktka w Instytucie Sztuki PAN. Zajmuje się antropologią doświadczenia i devised theatre. Pracuje nad poszerzaniem polskiej teatrologii o perspektywę feministyczną. Kierowniczka grantu „HyPaTia. Kobieca historia teatru polskiego. Kontynuacja”. Autorka książek: Miasto płci (2010) oraz Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce (2017). Redaktorka naukowa monografii Teatr w pandemii (2021) i Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty (2023).

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki

Socjolożka, profesorka w Katedrze Socjologii Sztuki, w Instytucie Socjologii, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą socjologii sztuki i kultury, socjologii filmu, socjologii artystów i artystek, różnych tabu społeczno-kulturowych, w tym tematyki starości i aborcji. Autorka książki: Bez retuszu czy po liftingu: obrazy starości i aborcji w filmie (2017).

Emilia Zimnica-Kuzioła - Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki

Socjolożka i kulturoznawczyni. Profesorka w Katedrze Socjologii Sztuki, w Instytucie Socjologii, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się kulturą symboliczną, socjologią sztuki (szczególnie teatrem). Autorka książek: Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej (2003), Polski homo religiosus. Doświadczenie religijne w relacjach potocznych (2013), Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych (2018), Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych. Studium socjologiczne (2020). Redaktorka naukowa monografii Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi (2012).

Bibliografia

25 rocznica olsztyńskiej „Pracowni” (2002), „Gazeta Wyborcza”, nr z 13 IX, https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,1016827.html (dostęp: 25.04.2023).
Zobacz w Google Scholar

Andreski S. (1992), Maxa Webera pomyłki i olśnienia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Teatru Węgajty, www.archiwumwegajty.pl
Zobacz w Google Scholar

Banach A. (2015), Teatr poza teatrem. O społecznym kontekście działań Teatru CHOREA, „nietak!t”, nr 21–22, http://www.nietak-t.pl/index.php/numery/9-artykul/82-teatr-poza-teatrem-o-spolecznym-kontekscie-dzialan-teatru-chorea (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz Z. (2023), Praca na głębokościach, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 162–175.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek J. (2023), Czy żyjemy w społeczeństwie zmęczenia?, „Dialog”, nr 3 (796), s. 5–14.
Zobacz w Google Scholar

Blige M. (2023), Dotknięcie parateatru, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 147–152.
Zobacz w Google Scholar

Brudło A. (2023), To miejsce jest jak sito, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 98–104.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski M. (2014), Łódź. Marcin Brzozowski o święcie monodramów, https://e-teatr.pl/Lodz-marcin-brzozowski-o-swiecie-monodramow-a187529 (dostęp: 24.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski M. (2015), Siła Szwalni, https://e-teatr.pl/sila-szwalni-a191250 (dostęp: 24.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Chorea: O nas. Idea (2020), http://chorea.com.pl/pl/o-nas/idea/ (dostęp: 16.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chudy W. (red.) (1990), Teatr bezsłownej prawdy: ,,Scena Plastyczna” KUL, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Clarke A.E. (1991), Social Worlds/Arenas Theory as Organization Theory, w: D. Maines (ed.), Social Organization and Social Process: Essays in Honor of Anselm Strauss, Aldine de Gruyter, Hawthorne, NY, s. 119–158.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski K. (2004), Etos amatora, „Scena”, nr 4–5, s. 18–22.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski P. (2022), Wzorzec offu, ,,Nietakt”, nr 3(44), s. 15–19.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc T., Olechnicki K., Rojek-Adamek P., Stańczyk X. (2023), Sztuka współpracy. Studium grup artystycznych w czasach PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Fik M. (1991), Kultura polska po Jałcie, t. 1–2, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fik M. (red.) (1995), Przeciw konwencjom. Antologia tekstów o teatrze polskim i obcym, Wydawnictwo Krąg, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Flader-Rzeszowska K. (2019), Szukam czegoś co buduje, „Teatr”, nr 12, https://teatr-pismo.pl/7481-szukam-czegos-co-buduje/ (dostęp: 24.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Fromm E. (2006), O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Rebis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gedroyć J.K., Michalski R., Sobaszek W., Wołoczko E. (1982), Interdyscyplinarna Placówka Twórczo-Badawcza „Pracownia”, w: E. Dawidejt-Jastrzębska (red.), Parateatr II. Sztuka otwarta, ZPR, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, Sekcja Wydawnictw i Zdarzeń Plastycznych, Wrocław, s. 62–72.
Zobacz w Google Scholar

Giczewska I. (2023), Trzeba odejść, żeby wrócić, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 117–122.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (2023), Instytucje totalne. Eseje o sytuacji społecznej pacjentów szpitali psychiatrycznych i mieszkańców innych instytucji totalnych, przeł. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz, Wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gronczewska A. (2013), Marcin Brzozowski: bałuckie ślady dawnego świata, „Dziennik Łódzki”, https://dzienniklodzki.pl/marcin-brzozowski-baluckie-slady-dawnego_swiata/ar/738173 (dostęp: 24.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Grotowski J. (2003), Od zespołu teatralnego do Sztuki jako wehikułu, w: T. Richards, Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi, Homini S.C., Kraków, s. 151–175.
Zobacz w Google Scholar

Grotowski J. (2012), Teksty zebrane, red. A. Adamiecka-Sitek, M. Biagini, D. Kosiński, C. Pollastrelli, T. Richards, I. Stokfiszewski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guderian-Czaplińska E., Godlewski S. (red.) (2018), Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2020), Łódź w liczbach 2020, https://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/foldery/lodz-w-liczbach-2020,3,8.html (dostęp: 03.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

Han B.-C. (2022), Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, przeł. R. Pokrywka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hasiuk M. (2023), „Bycie wzdłuż ścieżek”. Wyprawy albo o jednym ze źródeł pracy twórczej Teatru Węgajty, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, s. 232–255.
Zobacz w Google Scholar

Hasiuk M., Kocemba-Żebrowska J. (2020), Stowarzyszenie, szkoła, spółdzielnia – wielogłos Teatru Węgajty, „Didaskalia. Gazeta teatralna”, nr 156, https://didaskalia.pl/pl/artykul/stowarzyszenie-szkola-spoldzielnia-wieloglos-teatru-wegajty (dostęp: 18.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hasiuk M., Kocemba-Żebrowska J. (2023), Ramię w pień – krótka historia Teatru Węgajty albo o warstwowej budowie lasu, tekst niepublikowany, dostępny w Archiwum Teatru Węgajty, www.archiwumwegajty.pl
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M. (1974), Budować, mieszkać, myśleć, przeł. K. Michalski, „Teksty”, nr 6 (18), s. 137–152.
Zobacz w Google Scholar

Jabłońska M. (red.) (2010), Teatr CHOREA. Pierwsze sześć lat, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź, https://www.chorea.com.pl/assets/Pliki/35ff3f319e/Publikacja-Teatr-CHOREA-Pierwsze-6-lat.pdf (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A. (1988), Więcej niż teatr, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A., Dworakowska Z. (red.) (2008), Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kontrkulturze, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jokeš P. (1994), Divadlo na kraji lesa [Teatr na skraju lasu], „Lidové Demokracie” [Ludowa Demokracja], nr z 7 VII, s. 35.
Zobacz w Google Scholar

Julian K. (2013), Mariusz Tchorek: człowiek-Miejsce, http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/gfx/krolikarnia/userfiles/_public/seminarium_na_miejscu_kamil_julian_pl.pdf (dostęp: 20.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk A. (2016), Społeczne światy – teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kalendarium (2019), oprac. W. Moraczewski w: M. Wójcik (red.), To, co w nas ciemne, ulega prześwietleniu. Pierwsze piętnaście lat Teatru CHOREA, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź, s. 216–220.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska K., Kułakowska K. (2023), „Z miękkim podbrzuszem na wierzchu”. Wyzwania etyczne w pracy twórczej Teatru Węgajty, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, s. 256–289.
Zobacz w Google Scholar

Kapralska Ł. (2001), Internet w procesach integracji i dezintegracji społecznej, w: L.H. Haber (red.), Mikrospołeczność informacyjna na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej, AGH, Kraków, s. 107–126.
Zobacz w Google Scholar

Kasser T. (2002), The High Price of Materialism, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Kencki P. (2018), Metafizyczna CHOREA, teatrologia.info, https://teatrologia.pl/recenzje/patryk-kencki-metafizyczna-chorea (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kolankiewicz L. (1999), Dziady. Teatr święta zmarłych, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kołtan J. (2020), Świat wysokich prędkości. Późna nowoczesność i teoria krytyczna Hartmuta Rosy, w: H. Rosa, Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości, przeł. J. Duraj, J. Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Konecka I. (2023), Nauczyłam się wyrozumiałości, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 105–109.
Zobacz w Google Scholar

Kornaś T. (1988), Węgajty, „99. Nieregularny Magazyn Studentów PWST”, nr 1, s. 20–21.
Zobacz w Google Scholar

Kornaś T. (2010), Inny teatr. Alternatywne historie, w: P. Marecki (red.), Kultura niezależna w Polsce 1989–2009, Korporacja ha!art, Kraków, s. 61–89.
Zobacz w Google Scholar

Kornaś T. (2012), Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny, Homini, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński D. (2010), Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kotlewska M., Sobaszek E., Sobaszek W. (red.), (2007), Inna szkoła teatralna. Kolęda. Zapusty. Alilujki, Teatr Węgajty/Projekt Terenowy, Węgajty.
Zobacz w Google Scholar

Kozowicz A. (2011), Oratorium Dance Project – amatorzy uczą zawodowców... pasji, http://encyklopediateatru.pl/artykuly/129131/amatorzy-ucza-zawodowcow-pasji (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Krawczak M. (2018), Ludzkie-nieludzkie: kolektyw jako metoda badawcza i praktyka artystyczna, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24577 (dostęp: 27.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kühling P.M. (2023), Chodzi o czułe nawigowanie, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 130–140.
Zobacz w Google Scholar

Kułakowska K. (2017), Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kułakowska K. (red.), (2023), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kułakowska K., Kalinowska K., Drygas O., Bargielski M. (2020), Individual and Community Crises in a Pandemic: The Social Theater of Ambulatory Care, „Pamiętnik Teatralny”, nr 69 (4), s. 63–84.
Zobacz w Google Scholar

Leończyk P. (2023), W intuicji jest metoda, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 123–129.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska K. (2017), Chorea: więcej niż teatr, „Teatr”, nr 10, https://teatr-pismo.pl/6309-chorea-wiecej-niz-teatr/ (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Leśniak A. (2019), Grupy artystyczne. Przemiany w strategiach grup artystycznych w Polsce na wybranych przykładach, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 21, s. 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka M. (2012), Psychologia miejsca, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lulabajki Teatru Chorea (2020), https://www.strefapiosenki.pl/plyty/item/1202-lulabajki-teatr-chorea (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Łarionow D. (2008), Przestrzeń obrazów Leszka Mądzika, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Łubjancewa M. (2023), To była wymiana, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 176–182.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Majczyno M. (2023), To jest dla mnie świecka modlitwa, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski B. (1958), Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maszewska A. (2018), Rynkowe wymiary funkcjonowania teatrów offowych w Polsce na przykładzie działalności Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA w Łodzi, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. PWSFTViT w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

McMillan D.W., Chavis D.M. (1986), Sense of Community: A Definition and Theory, „Journal of Community Psychology”, 14(1), 6–23. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I
Zobacz w Google Scholar

Merton R.K. (2005), Wstępna lista właściwości grupy, przeł. E. Morawska, w: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 244–254.
Zobacz w Google Scholar

Mikulska A. (1999), Odszukiwanie zapomnianych form: Węgajty, w: M. Sugiera (red.), W stronę rytuału: od Yeatsa do Węgajt, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 223–236.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewski W. (2020), Piętnaście lat Teatru CHOREA. Działalność teatru w latach 2004–2019, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Piotra Olkusza w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ (w Katedrze Dramatu i Teatru), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Nagrody (2020), http://www.chorea.com.pl/pl/o-nas/nagrody/ (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

O festiwalu (2022), https://www.retroperspektywy.com/pl/0-festiwalu/idea (dostęp: 15.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Obarska M. (b.d.), Teatr Węgajty, Culture.pl, https://culture.pl/pl/tworca/teatr-wegajty (dostęp: 27.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Obarska M. (2020), Problem kolektywności, Culture.pl, https://culture.pl/pl/artykul/problem-kolektywnosci (dostęp: 27.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Olejniczak M. (2008), Przyjaciele Nowego wychodzą na ulice, „Nowa Siła Krytyczna”, nr z 27 VIII, https://encyklopediateatru.pl/artykuly/58980/przyjaciele-nowego-wychodza-na-ulice (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Olkusz P. (2018), Nowe otwarcie, teatralny.pl, nr z 5 IX, http://teatralny.pl/recenzje/nowe-otwarcie,2456.html (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Olszak A. (2023), Bóg tęczowej skóry. O polifonii kultur w pracy twórczej Teatru Węgajty, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, s. 312–330.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1967), Konflikty niewspółmiernych skal wartości, w: S. Ossowski, Dzieła, t. 3, Z zagadnień psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 71–101.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska J., Tyszka J. (2008), Szkice o teatrze alternatywnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Passini P., Rodowicz T. (2019), Utopia mistrzów, „Performer”, nr 18, http://www.grotowski.net/performer/performer-18/utopia-mistrzow (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Paś-Dimitrow E. (2023), Odważyć się na swój głos, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 82–86.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski D. (2016), Teatr Szwalnia zostanie wyremontowany, https://lodz.naszemiasto.pl/teatr-szwalnia-zostanie-wyremontowany/ar/c13-3863838 (dostęp: 24.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski D. (2021), Łączenie domów kultury w Łodzi. Powstanie Miejska Strefa Kultury. Łódzka Rada Miejska przyjęła uchwałę o łączeniu domów kultury, https://dzienniklodzki.pl/laczenie-domow-kultury-w-lodzi-powstanie-miejska-strefa-kultury-lodzka-rada-miejska-przyjela-uchwale-o-laczeniu-domow-kultury/ar/c13-15772122 (dostęp: 24.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Płoski P. (2009), Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009, Warszawa. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, https://www.nck.pl/badania/raporty/teatr-w-polsce-w-latach-1989-2009 (dostęp: 11.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kodeks etyki socjologa (2012), https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf (dostęp: 09.10.2023).
Zobacz w Google Scholar

Przewłocka J. (2011), Polskie Organizacje Pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzyna K. (1971), Burzliwa pogoda, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzyna K. (1974a), O wyjałowieniu teatru, w: K. Puzyna, Syntezy za trzy grosze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 151–167.
Zobacz w Google Scholar

Puzyna K. (1974b), Społeczna rola teatrów studenckich, w: K. Puzyna, Syntezy za trzy grosze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 168–173.
Zobacz w Google Scholar

Puzyna K. (1982), Półmrok, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pyszczek G. (2020), Inspiracje myślą Floriana Znanieckiego w koncepcji communitas Victora Turnera, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, nr 1–2 (26), s. 57–67, https://doi.org/10.21697/ucs.2020.26.2.02
Zobacz w Google Scholar

Ramotowski J. (2000), Teatry studenckie, w: M. Fik (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Teatr-widowisko, Instytut Kultury, Warszawa, s. 205–225.
Zobacz w Google Scholar

Relph E. (1976), Place and Placelessness, Pion, London.
Zobacz w Google Scholar

Rodowicz T. (2010a), Retroperspektywy, w: M. Jabłońska (red.), Teatr CHOREA. Pierwsze sześć lat, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź, https://www.chorea.com.pl/assets/Pliki/35ff3f319e/Publikacja-Teatr-CHOREA-Pierwsze-6-lat.pdf (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rodowicz T. (2010b), Zespół, w: M. Jabłońska (red.), Teatr CHOREA. Pierwsze sześć lat, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź, https://www.chorea.com.pl/assets/Pliki/35ff3f319e/Publikacja-Teatr-CHOREA-Pierwsze-6-lat.pdf (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rodowicz T. (2019), Bakkus, w: M. Wójcik (red.), To, co w nas ciemne, ulega prześwietleniu. Pierwsze piętnaście lat Teatru CHOREA, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź, s. 28.
Zobacz w Google Scholar

Rodowicz T. (2020), Tomasz Rodowicz o CHOREI, http://chorea.com.pl/pl/o-nas/idea/ (dostęp: 16.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rodowicz T., Kosiński D. (2019), Najważniejsze pytanie, „Performer”, nr 17, http://www.grotowski.net/performer/performer-17/najwazniejsze-pytanie, (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rosa H. (2020), Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości, przeł. J. Duraj, J. Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Rosie M. (2023), Wyobcowanie i rezonans. Wyprawy Teatru Węgajty z perspektywy uczestnika, w: K. Kułakowska (red.) Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, s. 356–366.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska W. (2023), Pytanie o granice, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 87–97.
Zobacz w Google Scholar

Semil M., Wysińska E. (1980), Słownik współczesnego teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G. (2008), Pisma socjologiczne, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skręt K., Terciak P. (red.) (2019), Na krańcach świata. Szkice o Teatrze Szwalnia, Wydawnictwo Targowa 62, Łódź–Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek E. (2007), Przygotowania do wyprawy, w: M. Kotlewska, E. Sobaszek, W. Sobaszek (red.), Inna szkoła teatralna. Kolęda. Zapusty. Alilujki, Teatr Węgajty/Projekt Terenowy, Węgajty, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek E. (2011), Piony i poziomy. Z Erdmute Sobaszek rozmawiała Kamila Paprocka, „Scena”, nr 3, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek E., Sobaszek W. (2008), Rozmowa 05, w: A. Jawłowska, Z. Dworakowska (red.), Wolność w systemie zniewolenia. Rozmowy o polskiej kontrkulturze, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa, s. 241–252.
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek E., Sobaszek W., Wojtkowska M. (2020), Wolne Ścieżki. Rozmowy na koniec dnia. Odcinek 4.: Węgajty, czyli teatr na klepisku, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, https://wolnesciezki.pl/wp-content/uploads/2020/08/wolne-sciezki-odc4-transkrypcja.pdf (dostęp: 11.11.2023).
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek W. (1997), W stronę tradycji żywej, rozm. przepr. T. Kornaś, „Teatr” nr 1, s. 40–42.
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek W. (2015), Projekt mniej, „Zeszyt Festiwalowy Wioski Teatralnej”, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Sobaszek W. (2020), Spiski życiowe. Dziennik węgajcki 1982–2020, Stowarzyszenie Węgajty, Węgajty.
Zobacz w Google Scholar

Solnit R. (2019), Nadzieja w mroku. Nieznane opowieści, niebywałe możliwości, przeł. A. Dzierzgowska, S. Królak, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdania studentów socjologii z wizyty w Teatrze Szwalnia (2022), Uniwersytet Łódzki, Kierunek Socjologia, III rok, studia stacjonarne I stopnia, archiwum Eweliny Wejbert-Wąsiewicz.
Zobacz w Google Scholar

Staniewski W. (1982), Po nowe naturalne środowisko teatru, w: E. Dawidejt­-Jastrzębska (red.), Sztuka otwarta. Parateatr II, Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, Sekcja Wydawnictw i Zdarzeń Plastycznych, Wrocław, s. 36–42.
Zobacz w Google Scholar

Staniewski W. (1991), Odczynianie świata. Z Włodzimierzem Staniewskim rozmawiał Zbigniew Taranienko, „Konteksty – Polska Sztuka Ludowa”, nr 3–4, s. 43–52.
Zobacz w Google Scholar

Statut Fabryki Sztuki, http://www.fabrykasztuki.org/bip/Statut-Fabryki-Sztuki,40 (dostęp: 16.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Stedman R.C. (2002), Toward a Social Psychology of Place: Predicting Behavior from Place-Based Cognitions, Attitude, and Identity, „Environment and Behavior”, nr 34(5), s. 561–581, https://doi.org/10.1177/0013916502034005001
Zobacz w Google Scholar

Szlendak T. (2021), Czy rezonans zarezonuje? Hartmut Rosa o gorączce przyspieszenia trawiącej nowoczesność, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 137–153.
Zobacz w Google Scholar

Szmatka J. (1989), Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szpunier B. (2023), Dla mnie konflikty są ważne, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 141–146.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szymkowiak O. (2012), „Pieśni świata” CHOREI nagrodzone owacjami na stojąco, „Gazeta Wyborcza” – Łódź, nr z 24 VIII, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/144818.html, (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Śnieguła P. (2023), Węgajty to życie, ale życie to nie Węgajty, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 62–68.
Zobacz w Google Scholar

Świąder S. (2023), Czuję potrzebę ciągłego powrotu, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 110–116.
Zobacz w Google Scholar

Taranienko Z. (1997), Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Wydawnictwo Test, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tchorek M., Ptaszkowska H., Borowski W. (1967), Wprowadzenie do ogólnej teorii MIEJSCA. Program Galerii Foksal PSP, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2018, nr 72, s. 165–166.
Zobacz w Google Scholar

Teatr Szwalnia, O nas, http://teatrszwalnia.pl/o-nas/ (dostęp: 24.09.2022).
Zobacz w Google Scholar

Thomas W.I., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i w Ameryce, t. 4, przeł. I. Wyrzykowska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tönnies F. (2008), Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turner V. (2010), Proces rytualny. Struktura i antystruktura, przeł. E. Dżurak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tyszka J. (1988), Biesiada wyobraźni, „Scena”, nr z 11 XI, s. 22–23.
Zobacz w Google Scholar

Ulewicz B. (1990), Teatr pod strzechą, „Posłaniec Warmiński”, nr 10, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Wachowski J. (1998), Performer a aktor, w: B. Judkowiak, E. Nowicka, B. Sienkiewicz (red.), Aktor w świecie i teatrze, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” V (XXV), ABEDIK, Poznań, s. 121–134.
Zobacz w Google Scholar

Weber M. (1998), Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wichowska J. (2009), Mała rewolucja. „Dwutygodnik”, nr 8, https://www.dwutygodnik.com/artykul/367-mala-rewolucja.html
Zobacz w Google Scholar

Wichowska J. (red.) (2012), Źródła i przyszłość. 4 żywioły work in progress, Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”, Węgajty.
Zobacz w Google Scholar

Wielechowska K. (2019), Stwarzanie miejsca, w: K. Skręt, P. Terciak (red.), Na krańcach świata. Szkice o teatrze Szwalnia, Wydawnictwo Targowa 62, Łódź–Lublin, s. 13–20.
Zobacz w Google Scholar

Wielechowska K. (2020), Stwarzanie miejsca. Idea wspólnotowości w Teatrze Szwalnia, w: Czy tylko Reduta? Wspólnota – zespół – spółdzielnia twórcza – kolektyw w teatrze, Warszawa, s. 97–112, https://encyklopediateatru.pl/bookreader/?book=SPALA_2019-v3_2020-09&backurl=%252Fksiazka%252F774%252Fczy-tylko-reduta-wspolnota-zespol-spoldzielnia-tworcza-kolektyw-w-teatrze&author=&publisher=Encyklop
Zobacz w Google Scholar

Wielgus J. (2023), Czułam się bezpieczna w błądzeniu, w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 153–161.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M. (red.) (2019), To, co w nas ciemne, ulega prześwietleniu. Pierwsze piętnaście lat Teatru CHOREA, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2005), Teatr alternatywny jako zjawisko społeczne, w: T. Glomb, K. Prykowska, K. Złakowska (red.), Pośród, pomiędzy, poprzez – społeczne miejsce teatru alternatywnego, Łódzki Dom Kultury, Łódź, s. 52–60.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2012), Festiwale teatralne w Łodzi-sezon 2011/2012, w: V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła red.), Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 121–135.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2018), Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E., Moraczewski W. (2020), Stowarzyszenie Teatralne Chorea jako tygiel artystyczny, „Performer”, nr 19, https://grotowski.net/performer/performer-19/stowarzyszenie-teatralne-chorea-jako-tygiel-art (dostęp: 24.09.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska A. (2023), Tak trzeba żyć, czyli słów kilka o moim życiu wewnętrznym (Appendix), w: K. Kułakowska (red.), Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 229–231.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (1973), Socjologia wychowania, t. 1, Wychowujące społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (2008), Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (2011), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Bartoszewicz Zofia, 24.07.2018, Węgajty, 7.06.2022, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Bartoszewicz Zofia, 24.07.2018, Węgajty, 7.06.2022, Warszawa;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Blige Monika, 12.05.2020, Warszawa – Wrocław, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Brudło Alicja, 31.07.2018, Warszawa;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Giczewska Izabela, 1.04.2020, Warszawa – Postawele, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Konecka Iwona, 20.03.2020, Warszawa – Wrocław, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Kühling Paulina Miu, 16.08.2022, Warszawa – Berlin, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Leończyk Pamela, 19.03.2020, Warszawa, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Łubjancewa Marijka, 1.12.2022, Warszawa, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Majczyno Miłka, 25.03.2020, Warszawa, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Paś-Dimitrow Eliza, 31.03.2020, Warszawa, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Rutkowska Wiktoria, 1.04.2020, Warszawa, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Szpunier Barbara, 3.12 i 20.12.2022, Warszawa – Lipsk, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Śnieguła Piotr, 24.03.2020, Warszawa – Wadowice, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Świąder Sebastian, 24.03.2020, Warszawa, online;
Zobacz w Google Scholar

Węgajty ,Wywiad swobodny, pogłębiony, rejestrowany, przeprowadzony przez Katarzynę Kułakowską, Wielgus Justyna, 8.08.2018, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wywiady po autoryzacji zostały opublikowane w monografii Polifonia. Rzecz o pracy twórczej Teatru Węgajty (2023), ich pełne adresy bibliograficzne znajdują się w pierwszej części bibliografii.
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego,
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Biedrzycki Janusz Adam (2019), 19.10.2019, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Ennis Jim (2020), 4.01.2020, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Krzyżanowski Tomasz (2020), 22.01.2020, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Porowska Dorota (2019), 10.10.2019, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Rodowicz Tomasz (2019), 19.08.2019 i 10.10.2019, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Rojek Elżbieta (2019), 27.08.2019, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Wiktora Moraczewskiego, Toneva Elina (2020), 22.01.2020, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Emilię Zimnicę-Kuziołę, Maszewska Anna (2022), 17.10.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Chorea, Wywiad swobodny, rejestrowany, przeprowadzony przez Emilię Zimnicę-Kuziołę, Moraczewski Wiktor (2023), 16.05.2023, Łódź, online.
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Brzozowski Marcin (2022a), spotkanie on-line (na zoom) z Marcinem Brzozowskim i studentami socjologii w ramach zajęć „Instytucje kultury i wydarzenia kulturalne”, 10.01.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Brzozowski Marcin (2022b), wywiad swobodny bezpośredni, 02.06.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Cieślak Łukasz (2022), wywiad swobodny bezpośredni, 14.02.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Łukasiewicz Ewa (2022), wywiad swobodny online, 16.02.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Mikłaszewski Wacław (2022), wywiad swobodny bezpośredni, 15.06.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Skręt Katarzyna (2022), wywiad swobodny online, 03.02.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Terciak Patrycja (2022), wywiad swobodny online, 28.01.2022, Łódź;
Zobacz w Google Scholar

Szwalnia, Wywiad i spotkania rejestrowane, przeprowadzone przez Ewelinę Wejbert-Wąsiewicz, Wielechowska Katarzyna (2022), wywiad swobodny online, 16.02.2022, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

15 stycznia 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-378-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-379-5

Inne prace tego samego autora