Elementy teorii mnogości: Nr 3(2018)

Autorzy

Marek Nowak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk

Słowa kluczowe:

teoria mnogości, aksjomatyka, zbiory nieufundowane i ufundowane, relacje binarne, ciąg pozaskończony, liczby kardynalne

Streszczenie

Monografia zawiera najważniejsze elementy aksjomatycznej teorii mnogości Zermelo-Fraenkla z aksjomatem wyboru: aksjomatykę, definicje podstawowych pojęć, teorie relacji binarnych, częściowo porządkujących, równoważnościowych, funkcji, liczb porządkowych oraz liczb kardynalnych. Powstała na podstawie wieloletnich wykładów prowadzonych przez autora dla studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Nie wymaga więc gruntownego przygotowania matematycznego, wystarcza pewne „wyrobienie” logiczne w zakresie umiejętności dowodzenia twierdzeń, a właściwie znajomość takich stałych logicznych, jak spójniki boolowskie i kwantyfikatory. Może służyć nie tylko matematykom i studentom matematyki, lecz także humanistom chcącym ugruntować swoją wiedzę o zbiorach, wykorzystywaną często w różnych zabiegach formalizacyjnych. Tym bardziej, że pewne wątki mają charakter filozoficzny, m.in. dyskusje na temat aksjomatu regularności i pojęcia ufundowania zbioru, relacji równoważnościowej, liczby porządkowej czy aksjomatu wyboru.

Bibliografia

Aczel P., Non-Well-Founded Sets, CSLI, Lecture Notes 14, Stanford 1988.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K., Metodologiczne typy nauk, [w:] K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 1, PWN, Warszawa 1985, s. 287–313.
Zobacz w Google Scholar

Bell J. L., Slomson A. B., Models and Ultraproducts, North Holland, Amsterdam 1969.
Zobacz w Google Scholar

Beth E. W., The Foundations of Mathematics, North Holland, Amsterdam 1959.
Zobacz w Google Scholar

Chang C. C., Keisler H. J., Model Theory, North Holland, Amsterdam 1973.
Zobacz w Google Scholar

Fraenkel A. A., Abstract Set Theory, North Holland, Amsterdam 1976.
Zobacz w Google Scholar

Fraenkel A. A., Bar-Hillel J., Levy A., Foundations of Set Theory, North Holland, Amsterdam 1973.
Zobacz w Google Scholar

Grätzer G., Universal Algebra, Springer-Verlag, New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A., Zarys arytmetyki teoretycznej, PWN, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Guzicki W., Zbierski P., Podstawy teorii mnogości, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Indrzejczak A., Nowak M., Metody logiki, dedukcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jech T. J., Lectures in Set Theory, Lectures Notes in Mathematics 217, Springer-Verlag 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kuratowski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Kuratowski K., Mostowski A., Teoria mnogości, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Lipski W., Marek W., Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Mendelson E., Introduction to Mathematical Logic, Van Nostrand, Princeton 1964.
Zobacz w Google Scholar

Morse A. P., A Theory of Sets, Academic Press, Orlando 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rasiowa H., Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Schoenfield J. R., Mathematical Logic, Addison-Wesley, Menlo Park 1967.
Zobacz w Google Scholar

Schoenfield J. R., Axioms of set theory, [w:] Handbook of Mathematical Logic (ed. J. Barwise), North Holland, Amsterdam 1977, s. 321–344.
Zobacz w Google Scholar

Takeuti G., Zaring W. M., Introduction to Axiomatic Set Theory, Springer-Verlag, New York 1971.
Zobacz w Google Scholar

Traczyk T., Wstęp do teorii algebr Boole’a, PWN, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

3 września 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-520-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-521-6

Inne prace tego samego autora