O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego jest jednym z wiodących wydawców akademickich w Polsce. Od pięćdziesięciu lat zajmujemy się publikowaniem monografii, podręczników akademickich oraz czasopism naukowych.

Filozofia, historia, psychologia, socjologia, politologia, prawo, ekonomia, nauki humanistyczne oraz społeczne – nasza oferta obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne. Współpraca z gronem eksperckim umożliwia nam utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego wydawnictw.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego to nie tylko publikacje. Popularyzujemy naukę i kulturę, współpracujemy z księgarniami, bibliotekami i instytucjami kultury. Prowadzimy naukową blogosferę i videosferę, tworzymy podkasty. Organizujemy spotkania autorskie oraz wystawy, wspieramy konferencje naukowe.

Poszukujemy najnowszych idei, które pomagają zmieniać sposób myślenia o otaczającym nas świecie. Promujemy wartości “prawdy i wolności” wpisane w statut Uniwersytetu Łódzkiego.