Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie. Tom II

Autorzy

Paulina Czarnek-Wnuk (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-2482-8385
Zofia Nacewska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
https://orcid.org/0000-0001-9497-3425

Słowa kluczowe:

propaganda, manipulacja, fake news, dezinformacja

Streszczenie

Zjawiska propagandy, perswazji czy manipulacji cały czas silnie oddziałują w przestrzeni medialnej. Celem publikacji jest wskazanie mechanizmów wykorzystywanych w różnych obszarach mediasfery służących celowemu kształtowaniu sposobu myślenia i działania odbiorców masowej komunikacji zarówno współcześnie, jak i z perspektywy historycznej. W tomie wykorzystywane są różnorodne metody badawcze z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych m.in. analiza zawartości, analiza treści, studium przypadku czy analiza lingwistyczna z użyciem narzędzi cyfrowych. Autorzy poszczególnych opracowań wskazują m.in. cechy bohatera wiarygodnego w przekazach reklamowych instytucji bankowych opublikowanych w I fazie pandemii COVID-19, obserwują, jak silnie w okresie pandemii ujawnia się oddziaływanie fake newsów czy też jakie cechy posiadają tego rodzaju fałszywe informacje. Kolejne rozdziały pokazują także różnice w sposobie relacjonowania przebiegu operacji mającej na celu zniszczenie tzw. Żelaznego Trójkąta przez media amerykańskie, północnowietnamskie oraz polskie, metody kreowania wizerunku Józefa Piłsudskiego przez prasę w Polsce i za granicą w latach 1920–1939, skalę wzmagającej się indoktrynacji młodego pokolenia w Rosji w kontekście postaci Sergieja Połunia czy wreszcie narzędzia „call to action” wykorzystywane w działalności marketingowej na kontach Meta Business Suite.  Z przeprowadzonych badań wynika, że repertuar środków wykorzystywanych w działaniach propagandowych, perswazyjnych czy manipulacyjnych w odniesieniu do mediów ulega ciągłym przekształceniom, dopasowując się do zmieniających się okoliczności.

Rozdziały

okladka

Opublikowane

26 września 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-218-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-219-4

Inne prace tego samego autora

  • Paulina Czarnek-Wnuk, Zofia Nacewska, Agnieszka Barczyk-Sitkowska, Agata Paszek, Barbara Sitko, Katarzyna Jarzyńska, Patryk Masny, Robert Nowecki, Anna Reglińska-Jemioł, Klaudia Stępień-Kowalik, Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie. Tom II
  • Anna Barańska-Szmitko, Anita Filipczak-Białkowska, Krzysztof Grzegorzewski, Włodzimierz Adamiak , Jolanta Antas , Jakub Pstrąg, Dobrosław Bagiński , Agnieszka Barczyk-Sitkowska , Mariusz Bartosiak , Anna Bednarczyk , Barbara Bogołębska , Sandra Camm, Iwona Nowakowska-Kempna, Wiesław Czechowski , Anna Dąbrowska , Karolina Dobrosz, Zofia Władyka-Łuczak, Michael Fleischer, Michał Grech, Kamil Olender , Krzysztof Grzegorzewski , Eliza Grzelak, Iwona Hofman, Aleksander Kiklewicz , Rafał Leśniczak , Piotr Lewiński , Zdzisław Jakub Lichański , Piotr Mastalerz , Joanna Mikosz , Elżbieta Tabakowska, Zbigniew Nęcki , Marek Ostrowski , Krzysztof Ozga , Marek Palczewski , Jacek Perlin , Jan Pleszczyński , Jarosław Płuciennik, Annette Siemes , Ryszard Tokarski, Alfred Marek Wierzbicki, Mariusz Wszołek , Teorie i praktyki komunikacji
  • Paulina Czarnek-Wnuk, Zofia Nacewska, Robert Wyrębski, Anita Grzegorzewska, Magdalena Gwioździk, Karol Płaczkiewicz, Aleksandra Kujawiak, Klaudia Stępień-Kowalik, Diana Szwajcer, Patryk Zadworny, Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie