Sytuacja kobiet na rynku pracy: Wybrane aspekty

Autorzy

Dorota Witkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0001-9538-9589
Krzysztof Kompa
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-2810-6654
Aleksandra Matuszewska-Janica
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki
https://orcid.org/0000-0001-9127-6034

Słowa kluczowe:

kobiety na rynku pracy, aktywność zawodowa kobiet, dyskryminacja zawodowa, modele liniowe płac, zatrudnienie kobiet, luka płacowa

Streszczenie

Nierówne traktowanie ze względu na płeć i dyskryminacja kobiet na rynku pracy są uważane w krajach Unii Europejskiej za jeden z głównych problemów, o czym świadczą m.in. zapisy legislacyjne i strategie zmierzające do poprawy pozycji kobiet. Istotna jest zatem analiza sytuacji kobiet na rynku pracy Unii Europejskiej, co było celem badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, których wstępne wyniki dotyczą lat 2002–2014. W monografii zaprezentowano w szczególności aktywność zawodową, modelowanie płac oraz obecność kobiet w kierownictwie. Interesujące wydają się zmiany aktywności na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie, bowiem dotknął on przede wszystkim sektory mocno zmaskulinizowane. Ważnymi problemami są też bierność zawodowa i jej przyczyny, które poddano analizie. Modelowanie płac i badanie luki płacowej implikowanej płcią należą do podstawowych zagadnień, dlatego poświęcono im w publikacji sporo miejsca, poszukując czynników oddziałujących na oba zjawiska. Dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych i rozważanie wpływu struktury managementu na sytuację finansową przedsiębiorstw jest natomiast stosunkowo nowym i godnym uwagi nurtem w badaniach rynku pracy.

Bibliografia

Adamchik V.A., Bedi A.S., (2003), Gender Pay Differentials During the Transition in Poland, Economics of Transition, Vol. 11(4), s. 697–726.
Zobacz w Google Scholar

Adamowicz T., (2013), Przyczyny i skutki I fazy kryzysu finansowego lat 2007-2009 w wybranych krajach na świecie, Polityki Europejskie, Vol. 9 (58), s. 9-21.
Zobacz w Google Scholar

Adams R.B., Ferreira D., (2009), Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance, Journal of Financial Economics, Vol. 94, s. 291–309.
Zobacz w Google Scholar

Adamska L., Jarosz B., Lisowska E., (2009), Kobiety w spółkach rynku kapitałowego, [w:] Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989–2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adamska L., Twarowska K., Kasak I., (2015), Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce, Fundacja Liderek Biznesu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adamska L., Fuszara M., Rumińska-Zimny E., Baczewski G., (2014), Więcej równości – więcej korzyści w gospodarce. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach decyzyjnych w polskiej gospodarce w latach 2010–2013, seria Równość w biznesie, Raport na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ahern K.R., Dittmar A.K., (2012), The Change of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 127(1), s. 137–197.
Zobacz w Google Scholar

American Time Use Survey (ATUS) measures the amount of time people spend doing various activities, such as paid work, childcare, volunteering, and socializing, https://www.bls.gov/tus/ (dostęp: 27.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Anspal S., (2015), Non-parametric Decomposition and the Choice of Reference Group: A study of the gender wage gap in 15 OECD countries, International Journal of Manpower, Vol. 36(8), s. 1266–1280.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Arulampalam W., Booth A.L., Bryan M.L., (2007), Is There a Glass Ceiling over Europe? Exploring the Gender Pay Gap across the Wages Distribution, ILR Review, Vol. 60(2), s. 163–186.
Zobacz w Google Scholar

Arun T., Arun Sh., Borooah V., (2004), Earnings Inequality in Sri Lanka, The Journal of Developing Areas, Vol. 47(1), s. 355–371.
Zobacz w Google Scholar

Bardasi E., Gornick J.C., (2000), Women and Part-Time Employment: Workers’ ‘Choices’ and Wage Penalties in Five Industrialized Countries, Luxembourg Income Study Working Paper No. 223.
Zobacz w Google Scholar

Bauer T.K., Sinning M., (2008), An Extension of the Blinder–Oaxaca Decomposition to Nonlinear Models, AStA Advances in Statistical Analysis, Vol. 92(2), s. 197–206.
Zobacz w Google Scholar

Bauer T.K., Sinning M., (2010), Blinder–Oaxaca Decomposition for Tobit Models, Applied Economics, Vol. 42(12), s. 1569–1575.
Zobacz w Google Scholar

Bear S., Rahman N., Post C., (2010), The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation, Journal of Business Ethics, Vol. 97(2), s. 207–221.
Zobacz w Google Scholar

Bechara P., (2012), Gender segregation and gender wage differences during the early labour market career, Ruhr Economic Papers No. 352, Ruhr-Universität Bochum (RUB), Department of Economics, http://dx.doi.org/10.4419/86788406.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S., (1957), The Economics of Discrimination, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S., (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy, Vol. 70(5/2), s. 9–49.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S., (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, (1993 edition), University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Belczyk K., (2009), Ile kosztuje zatrudnienie pracownika? – pozapłacowe koszty pracy w Polsce, https://rynekpracy.pl/artykuly/ile-kosztuje-zatrudnienie-pracownika-pozaplacowe-kosztypracy-w-polsce (dostęp: 15.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Bilan Y., (2017), Migration of the Ukrainian Population. Economic, Institutional and Sociocultural Factors, Ubiquity Press Ltd., London.
Zobacz w Google Scholar

Black D.A., Haviland A.M., Sanders S.G., Taylor, L.J., (2008), Gender Wage Disparities among the Highly Educated, Journal of Human Resources, Vol. 43(3), s. 630–659.
Zobacz w Google Scholar

Blau F.D., (2012), Gender, Inequality, and Wages, Gielen A.C., Zimmermann K.F. (eds.), Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Blau F.D., Kahn, L., (2003), Understanding International Difference in the Gender Pay Gap, Journal of Labor Economics, Vol. 21(1), s. 106–144.
Zobacz w Google Scholar

Blau F.D., Brinton M.C., Grusky D.B. (eds.), (2006), The Declining Significance of Gender?, Russell Sage Foundation Publications, New York.
Zobacz w Google Scholar

Blinder A.S., (1973), Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, The Journal of Human Resources, Vol. 8(4), s. 436–455.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., (2010b), Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych – pokonywanie barier, Przegląd Corporate Governance, Vol. 3(23), s. 23–33.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., (2011a), Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: polskie i światowe tendencje oraz wyzwania, Organizacja i Kierowanie, Vol. 3, s. 179–196.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., (2011b), Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej oraz teorii zasobowej, Master of Business Administration, Vol. 19(2) s. 68–87.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz L., (2011c), Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia, Vol. XLII(403), s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S., (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bourez V., (2005), Women@work No. 2: Women on Boards: Moving Beyond Tokenism, European PWN.
Zobacz w Google Scholar

Brancato C.K., Patterson D.J., (1999), Board Diversity in U.S Corporations: Best Practices for Broadening the Profile of Corporate Boards, The Conference Board, Research Report, s. 1230–1299.
Zobacz w Google Scholar

Burnetko K., Mateja A., (2011), Wszystko o Ewie, Fundacja Batorego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Busch A., Holst E., (2009), Glass Ceiling Effect and Earnings: The Gender Pay Gap in Managerial Positions in Germany, DIW Discussion Papers No. 905.
Zobacz w Google Scholar

Business Insider Polska, (2018), Szokujące dane GUS. Aktywność zawodowa kobiet jest najniższa od 19 lat. „500 plus do poprawki”, 26.02, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ praca/aktywnosc-zawodowa-polakow-gus-a-500-plus-program-do-poprawki/3pye7t5 (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Campbell K., Mínguez-Vera A., (2008), Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Performance, Journal of Business Ethics, Vol. 83, s. 435–451.
Zobacz w Google Scholar

Carter D.A., D’Souza F., Simkins B.J., Simpson W.G., (2010), The Gender and Ethnic Diversity of US Boards and Board Committees and Firm Financial Performance, Corporate Governance: An International Review, Vol. 18(5), s. 396–414.
Zobacz w Google Scholar

Carter N.M., Wagner H.M., (2011), The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards (2004–2008), Catalyst, http://www.catalyst.org/system/files/the_bottom_line_corporate_performance_and_women%27s_representation_on_boards_%282004-2008%29.pdf (dostęp: 24.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Catalyst, (2004), The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, Catalyst, New York.
Zobacz w Google Scholar

Catalyst, (2011), 2011 Global Women on Board, Quick takes – Infografics, http://www.boardagender.org/stats-reports/global/242-catalyst-2011-global-women-on-boards (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Catalyst, (2011), The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards (2004–2008), https://www.catalyst.org/knowledge/bottom-line-corporate-performance-and-womens-representation-boards-2004200 (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Catalyst, (2012), 2012 Global Women on Board, Quick takes – Infografics, http://www.boardagender.org/stats-reports/global/239-catalyst-2012-global-women-on-boards (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Catalyst, (2015), 2014 Catalyst Census: Women Board Directors, report, https://www.catalyst.org/ knowledge/2014-catalyst-census-women-board-directors (dostęp: 1.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Cattaneo A., Winkelmann R., (2003), Earnings Differentials between German and French Speakers in Switzerland, Socioeconomic Institute, University of Zurich, Working Paper No. 0309.
Zobacz w Google Scholar

Cazes S., Verick S., Heuer C., (2009), Labour Market Policies in Times of Crisis, International Labour Organization, ILO Employment Working Paper No. 35, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Champernowne D.G., (1953), A Model of Income Distribution, The Economic Journal, Vol. 63, s. 318–351.
Zobacz w Google Scholar

Charles M., Grusky D.B., (2004), Occupational Ghettos: the Worldwide Segregation of Women and Men, Stanford University Press, Stanford, CA.
Zobacz w Google Scholar

Christofides L.N., Polycarpou A., Vrachimis K., (2013), Gender Wage Gaps, ‘Sticky Floors’ and ‘Glass Ceilings’ in Europe, Labour Economics, Vol. 21, s. 86–102.
Zobacz w Google Scholar

Chzhen Y., Mumford K., (2009), Gender Gaps Across the Earnings Distribution in Britain: Are Women Bossy Enough?, IZA Discussion Paper No. 4331.
Zobacz w Google Scholar

Cotton J., (1988), On the Decomposition of Wage Differentials, The Review of Economic and Statistics, Vol. 70(2), s. 236–243.
Zobacz w Google Scholar

Cukrowska E., (2011), Investigating the Motherhood Penalty in a Post – Communist Economy: Evidence from Poland, CEU eTD Collection, Budapest, Hungary.
Zobacz w Google Scholar

Cukrowska E., (2014), Is It the Labour Market that Undervalues Women or Woman Themselves? Evidence from Poland, Quantitative Methods in Economics, Vol. 15(1), s. 18–28.
Zobacz w Google Scholar

Curtis M., Schmid Ch., Struber M., (2012), Gender Diversity and Corporate Performance, Research Institute Credit Suisse, http://www.calstrs.com/sites/main/files/file-attachments/csri_gender_diversity_and_corporate_performance.pdf (dostęp: 10.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), (2000), Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, Rada Monitoringu Społecznego i Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, raport.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska E., (1994), Aktywność zawodowa kobiet, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Nr 192, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dagum C., (1977), A New Model of Personal Income Distribution: Specification and Estimation, Economie Appliquée, Vol. 30, s. 413–437.
Zobacz w Google Scholar

De la Rica S., Dolado J.J., Llorens V., (2008), Ceilings or floors? Gender wage gaps by education in Spain, Journal of Population Economics, Vol. 21(3), s. 751-776, https://doi.org/10.1007/s00148006-0128-1
Zobacz w Google Scholar

Deloitte, (2014), Women in Business in Central European Boards, Faster, Higher, Stronger? Issued for the first European Women Forum – Berlin (December).
Zobacz w Google Scholar

Demografia a system emerytalny, (2013), M. Kułakowski (koordynator), Raport Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber.
Zobacz w Google Scholar

De Pril K., Roberts M., (2016), Gender Diversity on European Boards. Realizing Europe’s Potential: Progress and Challenges, A European Women on Boards Study.
Zobacz w Google Scholar

Desvaux G., Devillard-Hollinger S., Baumgarten P., (2007), Women Matter: Gender Diversity a Corporate Performance Driver, McKinsey&Company.
Zobacz w Google Scholar

Devillard S., Graven W., Lawson E., Paradise R., Sancier-Sultan S., (2012), Women Matter 2012, Making the Breakthrough, McKinsey&Company.
Zobacz w Google Scholar

Domański C., (1990), Testy statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duch-Krzystoszek D., Sarata N., (2007), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dudek H., (2009), Subjective Aspects of Economics Poverty – Ordered Response Model Approach, [w:] Research Papers of Wrocław University of Economics, Vol. 73: Quality of Life Improvement through Social Cohesion, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Eatock D., (2015), European Union Pension Systems Adequate and Sustainable?, Briefing November 2015, European Parliamentary Research Service Members’ Research Service.
Zobacz w Google Scholar

Eberharter V.V., (2001), Gender Roles, Labour Market Participation and Household Income Position, Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 12, s. 235–246.
Zobacz w Google Scholar

The Economist, (2011), The Wrong Way to Promote Women, The Economist, 21.07., https://www.economist.com/leaders/2011/07/21/the-wrong-way-to-promote-women (dostęp: 10.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Elder T.E., Goddeeris J.H., Haider, S.J., (2010), Unexplained Gaps and Oaxaca–Blinder Decompositions, Labour Economics, Vol. 17(1), s. 284–290.
Zobacz w Google Scholar

Elias, P., (1990), Part-time Work and Part-time Workers: Keeping Women In or Out?, [w:] S. McRae (ed.), Keeping Women in: Strategies to Facilitate the Continuing Employment of Women in Higher Occupations, Policy Studies Institute, London, s. 67–81.
Zobacz w Google Scholar

Euro area labour markets and the crisis, (2012), European Central bank Occasional Paper Series No. 138, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp138.pdf
Zobacz w Google Scholar

Eurobarometr, (2013), Women and Gender Inequalities in the Context of the Crisis, http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarometer/2013-women-and-gender-inequalities-in-the-context-of-the-crisis (dostęp: 15.06.2017).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Improving the Gender Balance in Company Boardrooms, June 2014, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_balance_decision_making/boardroom_factsheet_en.pdf (dostęp: 18.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, (2015a), Report on Equality Between Women and Men 2014, European Union (dostęp: 1.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, (2015b), Gender Balance on Corporate Board. Europe is Cracking the Glass Ceiling, European Commission Fact sheet, October (dostęp: 1.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, (2016a), Report on Equality between Women and Men 2015, European Union (dostęp: 1.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, (2016b), Gender Balance on Corporate Board. Europe is Cracking the Glass Ceiling, European Commission Fact Sheet, July (dostęp: 13.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Fairlie R.W., (2005), An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition Technique to Logit and Probit Models, Journal of Economic and Social Measurement, Vol. 30(4), s. 305–316.
Zobacz w Google Scholar

Farrell K.A., Hersch P.L., (2005), Additions to Corporate Boards: The Effect of Gender, Journal of Corporate Finance, Vol. 11, s. 85–106.
Zobacz w Google Scholar

Fernández-Avilés G., Montero J.M., Witkowska D., (2010), Gender Wage Gap in EU States. Application of Taxonomic and Spatial Methods, [w:] D. Witkowska, K. Nermend (ed.), Regional Analysis: Globalization, Integration, Transformation, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 71–95.
Zobacz w Google Scholar

Fisk P.R., (1961), The Graduation of Income Distributions, Econometrica, Vol. 29(2), s. 171–185. Forbes, Pokonałaś szklany sufit? Przed tobą szklany klif, https://www.forbes.pl/kariera/pokonalas-szklany-sufit-przed-toba-szklany-klif/qbjmd0w (dostęp: 12.07.2011).
Zobacz w Google Scholar

Fortin N., Lemieux T., Firpo S., (2011), Decomposition Methods in Economics, Handbook of Labor Economics, Vol. 4, s. 1–102.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Liderek Biznesu, (2015), Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce. Dlaczego nie ma zmiany, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Liderek Biznesu, (2016), Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce 2016. Czas na zmiany, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Liderek Biznesu, (2017a), Za mało kobiet w zarządach. Dlaczego nic się nie zmienia?, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Liderek Biznesu, (2017b), Gdzie jest szklany sufit? Kobiety w średniej kadrze zarządzającej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gajda J.B., Wiktorowicz J., (2014), Labour market in Poland for women and men 50+, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15(1), s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski A., (2007), Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
Zobacz w Google Scholar

Gardeazabal J., Ugidos A., (2005), Gender Wage Discrimination at Quantiles, Journal of Population Economics, Vol. 18, s. 165–179.
Zobacz w Google Scholar

Gardner C.V., (2006), Second Wave Feminism, [w:] Historical Dictionary of Feminist Philosophy, Lanham, Maryland–Toronto–Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Garvy G., (1952), Inequality of Income, Causes and Measurement, Studies in Income and Wealth, Vol. 15, s. 25–48.
Zobacz w Google Scholar

Gash V., Cooke L.P., (2010), Wives’ Part-time Employment and Marital Stability in Great Britain, West Germany and the United States, Sociology, Vol. 4(6), s. 1091–1108.
Zobacz w Google Scholar

Gatnar E., Walesiak M. (red.), (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gehringer A., Klasen S., Witkowska D., (2014), Labour Force Participation and Family Policies in Europe: An Empirical Study, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15(1), s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Goldin C., (1995), The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History, [w:] T.P. Schultz (ed.), Investment in Women’s Human Capital, University of Chicago, s. 61–90.
Zobacz w Google Scholar

Góra M., (2004), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego wyjaśnienia i kilka propozycji, Zeszyty BRE-CASE, Vol. 73, s. 123–143.
Zobacz w Google Scholar

Goraus K., Tyrowicz J. (2014), Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?, Ekonomia, 36, s. 125–148.
Zobacz w Google Scholar

Goraus K., Tyrowicz J., van der Velde L., (2017), Which Gender Wage Gap Estimates to Trust? A Comparative Analysis, Review of Income and Wealth, Vol. 63(1), s. 118–146.
Zobacz w Google Scholar

Grajek M., (2003), Gender Pay Gap in Poland, Economics of Planning, Vol. 36(1), s. 23–44.
Zobacz w Google Scholar

Green W.H., (1997), Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyńska B., (2013), Gender Disparities in the Management of Judicial Systems in Europe, referat na konferencji CEST’2013 w Warszawie.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M. (red.), (2010), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hajec M., (2015), Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej, https://wynagrodzenia.pl/artykul/ koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej (dostęp: 15.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Hakim C., (2004), Key Issues in Women’s Work: Female Diversity and the Polarisation of Women’s Employment (2nd edition), Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hakim C., (2006), Women, Careers, and Work-life Preferences, British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 34(3), s. 279–294.
Zobacz w Google Scholar

Heckman J., (1979), Sample Selection Bias as a Specifi ation Error, Econometrica, Vol. 47(1), s. 153–162.
Zobacz w Google Scholar

Hegewisch A., Liepmann H., Hayes J., Hartmann H., (2010), Separate and not equal? Gender Segregation in the labor market and the gender wage gap, Washington, DC: Institute for Women’s Policy Research Briefing Paper, http://www.iwpr.org/publications/pubs/separate-and-not-equalgender-segregation-in-the-labor-market-and-the-gender-wage-gap/
Zobacz w Google Scholar

Heitmueller A., Inglis K., (2007), The Earnings of Informal Carers: Wage Differentials and Opportunity Costs, Journal of Health Economics, Vol. 26(4), s. 821–841.
Zobacz w Google Scholar

Held-Olsińska K., (2015), Studentki w gorsetach. Pierwsze Polki na uniwersytecie, http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,18170349,Studentki_w_gorsetach Pierwsze_Polki_na_uniwersytecie. html?disableRedirects=true (dostęp: 22.06.2015).
Zobacz w Google Scholar

Helwig Z., (1068), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, Nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch B., König M., Möller J., (2013), Is There a Gap in the Gap? Regional Differences in the Gender Pay Gap, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 60 (4), s. 412–439.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch B., Schank T., Schnabel C., (2010), Differences in Labor Supply to Monopsonistic Firms and the Gender Pay Gap: An Empirical Analysis Using Linked Employer-Employee Data from Germany, Journal of Labor Economics, Vol. 28(2), s. 291–330.
Zobacz w Google Scholar

Holst E., (2006), Women in Managerial Positions in Europe: Focus on Germany, Management Revue, Vol. 17(2), s. 122–142.
Zobacz w Google Scholar

Hori H., (2009), Labor market segmentation and gender wage gap, Japan Labor Review, Vol. 6 (1), s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Houser A., Gibson M. J., (2008), Valuing the Invaluable: The Economic Value of Family Caregiving, 2008 Update, AARP Public Policy Institute, Washington DC. http://www.aarp.org/relationships/caregiving/info-11-2008/i13_caregiving.htm (dostęp: 22.06.2015).
Zobacz w Google Scholar

Hozer-Koćmiel M., Halik P., Sobolewska A., (2017), Has the Economic Crisis Equally Influenced Women’s and Men’s Employment in Poland on the Background of the EU Countries?, [w:] S. Misiak-Kwit, M. Wiścicka-Fernando (eds.), Equality and Management, Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Hubert L.J., Arabie P., (1985), Comparing Partitions, Journal of Classification, Vol. 2(1), s. 193–218.
Zobacz w Google Scholar

Jabłowska I., (1929), Pierwsza kobieta sędzią dla nieletnich w Polsce. Wywiad z P. Wandą Grabińską, Kobieta Współczesna, 17.03.1929 r., za: http://www.2018.pomorskie.pl/d-Wanda_Grabi%C5%84ska.Html (dostęp: 07.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jacobs J.A., Gerson K., (2004), The Time Divide: Work, Family, and Gender Inequality, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Zobacz w Google Scholar

Janicka A., Kaczmarczyk P., Anacka M., (2015), Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji, MIG/AGEING Studia i Materiały, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski.
Zobacz w Google Scholar

Jann B., (2008a), The Blinder-Oaxaca Decomposition for Linear Regression Models, The Stata Journal, Vol. 8(4), s. 453–479.
Zobacz w Google Scholar

Jann B., (2008b), A Stata Implementation of the Blinder-Oaxaca Decomposition, ETH Zurich Sociology Working Paper No. 5.
Zobacz w Google Scholar

Jaumotte, F., (2003), Female Labour Force Participation: Past Trends and Main Determinants in OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper No. 376.
Zobacz w Google Scholar

Joecks J., Pull K., Vetter K., (2013), Gender Diversity in the Boardroom and Firm Performance: What Exactly Constitutes a „Critical Mass”?, Journal of Business Ethics, Vol. 118, s. 61–72.
Zobacz w Google Scholar

Juhn C., Murphy K., Pierce B., (1991), Accounting for the Slowdown in Black-White Wage Convergence, [w:] M. Kosters (ed.), Workers and Their Wages, Washington D.C., AEI Press, s. 107–143.
Zobacz w Google Scholar

Jurajda Š., (2003), Gender Wage Gap and Segregation in Enterprises and the Public Sector in Late Transition Countries, Journal of Comparative Economics, Vol. 31(2), s. 199–222.
Zobacz w Google Scholar

Jurajda Š., Harmgart H., (2007), When do Female Occupations Pay More?, Journal of Comparative Economics, Vol. 35(1), s. 170–187.
Zobacz w Google Scholar

Jurek Ł., (2011), Zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego w dobie demograficznego starzenia, Polityka Społeczna, Vol. 11–12, s. 4–9.
Zobacz w Google Scholar

Jourova V., (2016), Gender Balance on Corporate Boards. Europe is Cracking the Glass Ceiling, The European Commission Fact Sheet July 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża-Kopias D., (2014), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 167: Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, s. 32–42.
Zobacz w Google Scholar

Kanjuo Mrčela A., Kogovšek T., Filipovič Hrast M., Lužar B., Toni T., (2015), Gender equality in decision-making positions in business, Final report, Faculty of Social Sciences University of Ljubljana for Ministry of Labour, Family and Social Affairs, http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti pdf/enake_moznosti/VkljuciVseRaziskavaEnakostSpolovGospodarstvoANG_02.pdf (dostęp: 17.11.2016).
Zobacz w Google Scholar

Kaufman L., Rousseeuw P.J., (1990), Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kendall M.G., (1938), A New Measure of Rank Correlation, Biometrika, Vol. 30(1/2), s. 81–93.
Zobacz w Google Scholar

Kiełkowska M., (2013), Kryzys demograficzny i jego konsekwencje dla rynku pracy, Humanities and Social Sciences, Vol. 17(4), s. 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Klasen S., (1999), Does Gender Inequality Reduce Growth and Development? Evidence from Cross-country Regressions, Policy Research Report on Gender and Development, Working Paper No. 7, The World Bank.
Zobacz w Google Scholar

Kłos B., Russel P. (red.), (2016), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., (2014), Zastosowanie mierników taksonomicznych do oceny efektywności finansowej giełd europejskich w latach 2002–2011, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15(4), s. 52–61.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., (2018), Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010–2013, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 19(3/II), s. 135–150.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Witkowska D., (2013), Application of Classification Trees to Analyze Income Distribution in Poland, Quantitative Methods in Economics, Vol. 14(1), s. 265–275.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Witkowska D., (2015), Gender Parity in Public Companies in Poland vs. EU Equality Directive. Women in the Public Companies, referat na konferencji Current Economic & Social Topics CESTic 2015 International Colloquium December Lodz/Warsaw, Poland, materiały niepublikowane.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Witkowska D., (2018a), Factors Affecting Men’s and Women’s Earnings in Poland, Economic Research – Ekonomska Istraživanja, Vol. 31(1), s. 252–269.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Witkowska D., (2018b), Gender Diversity in the Boardrooms of Public Companies in Poland: Changes and Implications, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 14(1), s. 79–92.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Mentel G., Witkowska D., (2016), Czy obecność kobiet we władzach spółek giełdowych wpływa na poprawę sytuacji finansowej tych spółek?, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 17(3), s. 84–94.
Zobacz w Google Scholar

Kompa K., Witkowska D., Jarosz B., (2015), Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 826: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, Nr 75: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 257–268.
Zobacz w Google Scholar

Kordos J., (1973), Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korkeamäki O., Kyyrä T., (2005), The gender wage gap and sex segregation in Finland, Finnish Economic Papers, 2/2005, s. 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Kośny M., (2001), Probabilistyczne modele rozkładu dochodów, Wiadomości Statystyczne, Vol. 7, s. 20–35.
Zobacz w Google Scholar

Koszela G., Ochnio L., (2014), Women Participation in European Union Countries Parliaments, Quantitative Methods in Economics, Vol. 15(1), s. 224–229.
Zobacz w Google Scholar

Kot S. M. (red.), (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., (2007), Statystyka, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I.E., (2007), Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet, Polityka Społeczna, Vol. 8, s. 13–19.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I.E., (2008), Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, s. 13–33.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., (1995), Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 137, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., (1997), Zróżnicowanie wynagrodzeń a segmentacja polskiego rynku pracy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 142, s. 27–50.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., (1999), Teoria i praktyka segmentacji rynku pracy – część II, Rynek Pracy, Vol. 3, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., Kwiatkowski E., (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła K., (1986), Propozycja miary zgodności układów porządkowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, Vol. 22, s. 81–104.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła K., Luty L., (2015), Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, Przegląd Statystyczny, Vol. 62(2), s. 219–231.
Zobacz w Google Scholar

Kunze A., (2005), The Evolution of the Gender Wage Gap, Labour Economics, Vol. 12(1), s. 73–97.
Zobacz w Google Scholar

Kupczyk T., (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kuropatwa A., (2014), Problem dyskryminacji kobiet – analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy, Wroclaw Economic Review, Vol. 20(4), s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski E., (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kwinta-Odrzywołek J., (2013), Sytuacja zawodowa kobiet – podstawowe wskaźniki, https://rynekpracy.pl/artykuly/sytuacja-zawodowa-kobiet-podstawowe-wskazniki (dostęp: 17.12.2013).
Zobacz w Google Scholar

Laabs J., (1993), The Sticky Floor beneath the Glass Ceiling, Personnel Journal, Vol. 72(5), s. 35–39.
Zobacz w Google Scholar

Landmesser J.M., (2018), The Use of Hazard Models for the Analysis of Income Inequalities in Poland, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 18(1), s. 144–156.
Zobacz w Google Scholar

Lee P.M., James E.H., (2007), She’-e-os: Gender Effects and Investor Reactions to the Announcements of Top Executive Appointments, Strategic Management Journal, Vol. 28(3), s. 227–241.
Zobacz w Google Scholar

Lenard M.J., Yu B., York E.A., Wu S., (2014), Impact of Board Gender Diversity on Firm Risk, Managerial Finance, Vol. 40(8), s. 787–803.
Zobacz w Google Scholar

Lesiewicz E., (2014), Karta różnorodności i jej znaczenie dla polityki równościowej, Przegląd Politologiczny, Vol. 2, s. 195–208.
Zobacz w Google Scholar

Liberda B., (2018), Performance of Male and Female-led Firms, International Journal of Contemporary Management, Vol. 17(2), s. 85–95.
Zobacz w Google Scholar

Liberda B., Pęczkowski M., (2014), Life Cycle Income of Women and Men in Poland, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15(1), s. 76–91.
Zobacz w Google Scholar

Liberda B., Zajkowska O., (2017), Innovation and Entrepreneurship Policies and Gender Equity, International Journal of Contemporary Management, Vol. 16(1), s. 37–59.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska E., (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska E., (2009a), Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość?, [w:] M. Musiał-Karg (red.), Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 8–26.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska E., (2009b), Kobiety w biznesie – menedżerki i właścicielki firm, [w:] B. Budrowska (red.), Kobiety – feminizm – demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001–2009, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 133–155.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska E., Zachorowska M., Sznajder A., Grabowska M., (2014), Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca, seria: Równość w biznesie, Raport dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Livanos I., Pouliakas K., (2009), The Gender Wage Gap as a Function of Educational Degree Choices in an Occupationally Segregated EU Country, IZA Discussion Paper No. 4636, Institute for the Study of Labour (IZA), Bonn.
Zobacz w Google Scholar

Löfström Å., (2009), Gender equity, economic growth and employment, raport finansowany przez Szwedzkie Ministerstwo Integracji i Równouprawnienia.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz G., (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łuniewska M., Tarczyński W., (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maddala G. S., (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Magda I., Szydłowski A., (2008), Płace w makro i mikroperspektywie, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007 – bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 71–109.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowska A., Strawiński P., (2016), Regional Differences in Gender Wage Gaps in Poland: New Estimates Based on Harmonized Data for Wages, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Vol. 8(2), s. 115–141.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowska A., Strawiński P., Konopczak K., Skierska A., (2015), Gender Wage Gap by Occupational Groups in Poland, Lodz Economics Working Papers No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Malina A., (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Monografie 162, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P., Walewski M., (2008), Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000 – 2006, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, MPiPS, Warszawa. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjhip_NxaXiAhVys4sKHRi6BwEQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.analizy.mpips.gov.pl%2Fimages%2Fstories%2Fpubl_i_raporty%2Fraport_badanie_struktury.pdf&usg=AOvVaw1DezfDb8zjb_d9yBZ6lmpZ (dostęp: 8.6.2016).
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., (2014), Influence of Selected Factors on Gender Pay Gap in the EU States: Evidence from Structure of Earning Survey 2006, referat prezentowany podczas Seminarium Katedry Ekonomii Rozwoju prof. S. Klasena, Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze, materiały niepublikowane.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., (2014), Wages Inequalities between Men and Women: Eurostat SES Metadata Analysis Applying Econometric Models, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15(1), s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., (2016), Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w państwach UE. Analiza dla lat 2006–2014, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 5(325), s. 111–126.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., (2018), Women’s Economic Inactivity and Age. Analysis of the Situation in Poland and the EU, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., Hozer-Koćmiel M., (2015), Struktura zatrudnienia oraz wynagrodzenia kobiet i mężczyzn a przedmiotowa struktura gospodarcza w państwach UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Taksonomia, Vol. 385(25), s. 178–186.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., Witkowska D., (2010), Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn a struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 11(2), s. 211–221.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska-Janica A., Witkowska D., (2013), Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Taksonomia, Vol. 279(21), s. 58–66.
Zobacz w Google Scholar

Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., (2010), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, [w:] M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Warszawa, s. 105–143.
Zobacz w Google Scholar

Mazur A., Witkowska D., (2006), Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gosodarki Żywnościowej, Vol. 60, s. 251–258.
Zobacz w Google Scholar

McConnell C.R., Brue S.L., (1986), Contemporary Labour Economics, McGraw Hill Book, New York.
Zobacz w Google Scholar

McKinsey, (2007), Women Matter: Gender Diversity, a Corporate Performance Driver, McKinsey & Company, Inc.
Zobacz w Google Scholar

McQueen J.B., (1967), Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations, Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, Berkeley.
Zobacz w Google Scholar

Melly B., (2005), Decomposition of Differences in Distribution Using Quantile Regression, Labour Economics, Vol. 12(4), s. 577–590.
Zobacz w Google Scholar

Migdał-Najman K., Najman K., (2013), Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej, Zarządzanie i Finanse, Vol. 11(3/2), s. 179–194.
Zobacz w Google Scholar

Mincer J., (1974), Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of Economic Research, New York.
Zobacz w Google Scholar

Montero J.M., Fernándes-Avilés G., Medina M.A., (2014), Using Dissimilarity Index for Analyzing Gender Equity in Childcare Activities in Spain, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. XV(1), s. 133–141.
Zobacz w Google Scholar

Morgan M.S., (2015), Glass Ceilings and Sticky Floors. Drawing New Ontologies, Economic History Working Papers No. 228/2015, The London School of Economics and Political Science, London, http://eprints.lse.ac.uk/64807/1/WP228.pdf (dostęp: 08.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Mortensen D.T., (2012), Dyspersja płac, PTE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mrozik A., (2018), MHK-Z nich my wszystkie: Entuzjastki o kwestii kobiecej i narodowej, Feminoteka, http://feminoteka.pl/mhk-z-nich-my-wszystkie-entuzjastki-o-kwestii-kobiecej-i-narodowej/ (dostęp: 27.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Paczkowska A., (2003), Segmentacja rynku pracy, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, s. 69–88.
Zobacz w Google Scholar

Mysíková M., (2012), Gender Wage Gap in the Czech Republic and Central European Countries, Prague Economic Papers, Vol. 21(3), s. 328–346.
Zobacz w Google Scholar

Neumark D., (1988), Employers’ Discriminatory Behavior and the Estimation of Wage Discrimination, Journal of Human Resources, Vol. 23(3), s. 279–295.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., Reilly B., (2001), The Gender Pay Gap in the Transition from Communism: Some Empirical Evidence, Economic Systems, Vol. 25(4), s. 287–304.
Zobacz w Google Scholar

Newell A., Socha M.W., (2007), The Polish Wage Inequality Explosion, The Economics of Transition, Vol. 15(4), s. 733–758.
Zobacz w Google Scholar

Nielsen H.S., (1998), Discrimination and Detailed Decomposition in a Logit Model, Economics Letters, Vol. 61(1), s. 115–120.
Zobacz w Google Scholar

Ñopo H., (2008), Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps, The Review of Economics and Statistics, Vol. 90(2), s. 290–299.
Zobacz w Google Scholar

Oaxaca R., (1973), Male–Female Wage Differentials in Urban Labor Markets, International Economic Review, Vol. 14(3), s. 693–709.
Zobacz w Google Scholar

Oaxaca R.L., Ransom M.R., (1994), On Discrimination and the Decomposition of Wage Differentials, Journal of Econometrics, Vol. 61(1), s. 5–21.
Zobacz w Google Scholar

Oaxaca R.L., Ransom M., (1998), Calculation of Approximate Variances for Wage Decomposition Differentials, Journal of Economic and Social Measurement, Vol. 24(1), s. 55–61.
Zobacz w Google Scholar

Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Wisła R., Sierotowicz T., (2015), Gender in the Creation of Intellectual Property of the Selected European Union Countries, Economics & Sociology, Vol. 8(2), s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Oplustil K., (2011), Ekspertyza na temat zielonej księgi Komisji Europejskiej pt. „Unijne ramy ładu korporacyjnego”, Opinie i Ekspertyzy OE-173, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa, http://ww2.senat.pl/k7/dok/opinia/2011/oe-173.pdf (dostęp: 8.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Ostasiewicz K., (2013), Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metody aproksymacji, Przegląd Statystyczny, Vol. 60(4), s. 499–521.
Zobacz w Google Scholar

Ostergren R.C., Le Bossé M., (2011), The Europeans: A Geography of People, Culture, and Environment, Second Edition. Guilford Publications.
Zobacz w Google Scholar

Pal I., Waldfogel J., (2016), The Family Gap in Pay: New Evidence for 1967 to 2013, RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, Vol. 2(4), s. 104–127.
Zobacz w Google Scholar

Panek T., Szulc A., (1991), Income Distribution and Poverty. Theory and a Case Study of Poland in the Eighties, Research Centre for Statistical and Economic Analysis of the Central Statistical Office and Academy of Science.
Zobacz w Google Scholar

Piojda K., (2013), Związki zawodowe – po co są i jaką ochronę nam dają, Regiopraca.pl, 12.07.2013, http://www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/zwiazki-zawodowe-po-co-sa-i-jaka-ochrone-nam-daja (dostęp: 18.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Plasman R., Sissoko S., (2004), Comparing Apples with Oranges: Revisiting the Gender Wage Gap in an International Perspective, IZA Discussion Paper No. 1449.
Zobacz w Google Scholar

Pleśniak A., (2014), Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 167: Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, s. 43–53.
Zobacz w Google Scholar

Pociecha J., Podolec B., Sokolowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podliński P., (2012), Analiza ekonometryczna płac kobiet i mężczyzn w Polsce w I kwartale 2009 r., praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. D. Witkowskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polachek S. W., (2004), How the Human Capital Model Explains Why the Gender Wage Gap Narrowed, IZA Discussion Paper No. 1102.
Zobacz w Google Scholar

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, (2012), Przedsiębiorcy w Polsce. Fakty, liczby, przykłady, raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój Polski.
Zobacz w Google Scholar

Przekota G., (2010), Reakcje gospodarki krajowej na otwarcie zagranicznego rynku pracy, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Vol. 14, s. 179–191.
Zobacz w Google Scholar

Radwan A., (2010), Corporate governance w spódnicy – parytet równości również na parkiecie?, Przegląd Corporate Governance, Vol. 3(23), s. 15–21.
Zobacz w Google Scholar

Rawłuszko M., (2007), Gender index a inne wskaźniki równościowe. Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, [w:] E. Lisowska (red.), Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, GenderIndex, Warszawa, s. 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Reimers C., (1983), Labour Market Discrimination Against Hispanics and Black Men, The Review of Economic and Statistics, Vol. 65(4), s. 570–579.
Zobacz w Google Scholar

Richard O.C., Barnett T., Dwyer S., Chadwick K., (2004), Cultural Diversity in Management, Firm Performance, and the Moderating Role of Entrepreneurial Orientation Dimensions, Academy of Management Journal, Vol. 47(2), s. 255–266.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik demograficzny 2011, (2011), Główny Urząd Statystyczny (GUS), Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2011.pdf (dostęp: 8.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Rokicka M., Ruzik A., (2010), The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland, CASE Network Studies & Analyses No. 406.
Zobacz w Google Scholar

Rose C., (2007), Does Female Board Representation Influence Firm Performance? The Danish Evidence, Corporate Governance: An International Review, Vol. 15(2), s. 404–413.
Zobacz w Google Scholar

Rothstein B., (2012), The Reproduction of Gender Inequality in Sweden: A Causal Mechanism Approach, Gender, Work and Organization, Vol. 19(3), s. 324–344, https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2010.00517.x.
Zobacz w Google Scholar

Roubini N., Mihm S., (2011), Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rozwadowska A., (2016), Prof. Lisowska: 500 zł na dziecko zmierza do odsunięcia kobiet od rynku pracy, http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,19733119,lisowska-500-zl-na-dziecko-zmierza-do-odsuniecia-kobiet-od.html (dostęp: 8.03.2016, też na stronie http://www.mfk.org.pl/en/item/7-wywiad_z_ewa_lisowska).
Zobacz w Google Scholar

Ryan M.K., Haslam S.A., (2007), Glass Cliffs: Exploring the Dynamics Surrounding the Appointment of Women to Precarious Leadership Positions, Academy of Management Review, Vol. 32, s. 549–572.
Zobacz w Google Scholar

Salamaga M., (2016), Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim, Wiadomości Statystyczne, Vol. 8, s. 32–44.
Zobacz w Google Scholar

Samorajczyk M., (2014), Rola i znaczenie kobiet na polskim rynku kapitałowym, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. K. Kompy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka J., (2008a), Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa. Sawicka J. (red.), (2008b), Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy – badania empiryczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schaeffer M.S., Levitt E.E., (1956), Concerning Kendall’s Tau, a Nonparametric Correlation Coefficient, Psychological Bulletin, Vol. 53(4), s. 338–346.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T.W., (1961), Investment in Human Capital, The American Economic Review, Vol. 51(1), s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T.W., (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, The Free Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Sedlak K., (2016), Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2015 roku, Sedlak & Sedlak, http://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-ogolnopolskiego-badania-wynagrodzen-w-2015-roku (dostęp: 14.12.201).
Zobacz w Google Scholar

Shrader C.B., Blackburn V.B., Iles P., (1997), Women in Management and Firm Financial Performance: An Explanatory Study, Journal of Managerial Issues, Vol. 9 (3), s. 355–372, https://www.jstor.org/stable/40604152?read-now=1&seq=14#page_scan_tab_contents (dostęp: 07.08.1016).
Zobacz w Google Scholar

Siemieniako B., (2017), Sędzia jest kobietą, Codziennik Feministyczny, http://codziennikfeministyczny.pl/sedzia-jest-kobieta/ (dostęp: 9.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Singh S.K., Maddala G.S., (1976), A Function for Size Distribution of Incomes, Econometrica, Vol. 44, s. 963–970.
Zobacz w Google Scholar

Sinning M., Hahn M., Bauer T.K., (2008), The Blinder-Oaxaca Decomposition for Nonlinear Regression Models, The Stata Journal, Vol 8(4), s. 480–492.
Zobacz w Google Scholar

Śliwicki D., (2012), Czynniki determinujące poziom wynagrodzenia, Wiadomości Statystyczne, Vol. 10(617), s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Śliwicki D., (2015), Różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w województwach, Wiadomości Statystyczne, Vol. 10(653), s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Śliwicki D., (2017), Szacunki luki płacowej w Polsce w ujęciu regionalnym, Optimum. Studia Ekonomiczne, Vol. 4(88), s. 154–169.
Zobacz w Google Scholar

Śliwicki D., Ryczkowski M., (2014), Gender Pay Gap in the Micro Level – Case of Poland, Quantitative Methods in Economics, Vol. 15(1), s. 159–173.
Zobacz w Google Scholar

Słoczyński T., (2008), Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Mishellanea, Vol. 4(8), s. 79–87.
Zobacz w Google Scholar

Słoczyński T., (2012), Próba wyjaśnienia regionalnego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, Vol. 3(49), s. 65–84.
Zobacz w Google Scholar

Słoczyński T., (2015), Average Wage Gaps and Oaxaca Blinder Decompositions, IZA Discussion Papers No. 9036.
Zobacz w Google Scholar

Smith N., Smith V., Verner M., (2006), Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish firms, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 55(7), s. 569–593.
Zobacz w Google Scholar

STOXX (2018), STOXX Index Methodology Guide, STOXX, https://www.stoxx.com/document/Indices/Common/Indexguide/stoxx_index_guide.pdf (dostęp 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Strawiński P., (2006), Zwrot z inwestycji w wyższe wykształcenie, Ekonomista, Vol. 6, s. 805–821.
Zobacz w Google Scholar

Strawiński P., (2015), Krzyżowe porównanie danych o wynagrodzeniach z polskich badań przekrojowych, Bank i Kredyt, Vol. 46(5), s. 433–462.
Zobacz w Google Scholar

Strawiński P., Skierska A., (2016), Zróżnicowanie wynagrodzeń wzdłuż rozkładu między sektorem publicznym a prywatnym w Polsce, Ekonomia, Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, Vol. 44, s. 93–119.
Zobacz w Google Scholar

Strawiński P., Majchrowska A., Broniatowska P., (2018), Occupational Segregation and Wage Differences: The Case of Poland, International Journal of Manpower, Vol. 39(3), s. 378–397.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki Z., (2013), Demograficzne wyzwania: świat, Europa, Polska, Proceedings of the 9th Congress of Polish Economists, Warsaw 28–29 November 2013, http://www.pte.pl/kongres/do-pobrania.html (dostęp: 30.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Strzelecki Z., Potrykowska A. (red.), (2012), Polska w Europie – przyszłość demograficzna, RRL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Titkow A. (red.), (2003), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet, Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczuk M., (2014), Podnoszenie wieku emerytalnego a problemy polskiej polityki społecznej, Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Vol. 179, s. 196–205.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska J., (2004), Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, publikacja powstała w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn jako część projektu „Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce” realizowanego w ramach Programu dot. Wspólnotowej Strategii Ramowej na rzecz Równości Płci 2001–2006.
Zobacz w Google Scholar

Tsani S., Paroussos L., Fragiadakis C., Charalambidis I., Capros P., (2012), Female Labour Force Participation and Economic Development in Southern Mediterranean Countries: What Scenarios 2030?, MWDPRO Technical Report No. 19.
Zobacz w Google Scholar

Ulman P., (2011), Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, Nr 199.
Zobacz w Google Scholar

Vöörmann R., (2009), Gender Segregated Labour Markets in the Baltics What are Prevailing – Similarities or Differences?, Studies of Transition States and Societies, Vol. 1(1), s. 66–80.
Zobacz w Google Scholar

Vrdoljak Raguz I., (2017), Gender Diversity in Corporate Boards in EU: Trends and Challenges, Polish Journal of Management Studies, Vol. 16(1), s. 269–279.
Zobacz w Google Scholar

Walat T., (2010), Skandynawskie parytety w biznesie. Złote spódniczki, Polityka http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1503524,1,skandynawskie-parytety-w-biznesie.read (dostęp: 25.02.2010).
Zobacz w Google Scholar

Walesiak M. (2006), Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków. S. 185–203.
Zobacz w Google Scholar

Wang Y., Clift B., (2009), Is There a Business Case for Board Diversity?, Pacific Accounting Review, Vol. 21(2), s. 88–193.
Zobacz w Google Scholar

Weichselbaumer D., Winter-Ebmer R., (2005), A Meta-analysis of the International Gender Wage Gap, Journal of Economic Surveys, Vol. 19(3), s. 479–511.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D. (red.), (2004), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo AND, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2012), Wage Disparities in Poland: Econometric Models of Wages, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 13(2), s. 115–124.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2013), Gender Disparities in the Labor Market in the EU, International Advances in Economic Research, Vol. 19(4), s. 331–354.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2014), Determinants of Wages in Poland, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 15(1), s. 192–208.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2015), Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do analizy zróżnicowania płac w Niemczech, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Taksonomia, Vol. 384(24), s. 305–314.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2016a), Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2016b), Propozycja oceny efektywności inwestycyjnej rynków funduszy emerytalnych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 17(2), s. 149–159.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., (2018), Does the Household Structure Influence Remuneration in Poland?, Econometrics, Vol. 22(4), s. 24–42.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., Kompa K., (2018), Czynniki wpływające na czas pracy i wynagrodzenia pracowników, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 19(3), s. 311–322.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., Matuszewska-Janica A., (2016), Men and Women Wage Differences in Germany and Poland, International Journal of Science, Innovation and New Technology, Vol. 1(16), s. 17–24.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., Kompa K., Matuszewska-Janica A., (2013), Gender Earning Differences in the European Union Member States, European Journal of Management, Vol. 13(4), s. 129–148.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K., (2016), Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w sektorach turystycznym oraz ICT w krajach z regionu Morza Bałtyckiego, Kobieta i Biznes, Vol. 1–4, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Wolszczak-Derlacz J., (2013), Mind the Gender Wage Gap – the Impact of Trade and Competition on Sectoral Wage Differences, The World Economy, Vol. 36(4), s. 437-464, https://doi.org/10.1111/ twec.12026
Zobacz w Google Scholar

Woźniak B., (2007), Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 30–44.
Zobacz w Google Scholar

Wright E.O., Baxter J., (2000), The Glass Ceiling Hypothesis: A Reply to Critics, Gender and Society, Vol. 14(6), s. 814–821.
Zobacz w Google Scholar

Young M.C., Wallace J.E., (2009), Family Responsibilities, Productivity, and Earnings: A Study of Gender Differences Among Canadian Lawyers, Journal of Family and Economic Issues, Vol. 30(3), s. 305–319.
Zobacz w Google Scholar

Zahra S.A., Stanton W.W., (1988), The Implications of Board of Directors’ Composition for Corporate Strategy and Performance, International Journal of Management, Vol. 5, s. 229–236.
Zobacz w Google Scholar

Zajkowska O., (2013), Gender Pay Gap in Poland – Blinder-Oaxaca Decomposition, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 14(2), s. 272–278.
Zobacz w Google Scholar

Zięba M.S. (red.), (2008), Migracja – wyzwanie XXI wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zmiany demograficzne w strefie Euro (2010), Biuletyn miesięczny EBC, Nr 10, Frankfurt nad Menem.
Zobacz w Google Scholar

Zwiech P., (2013), Nierówności społeczno-ekonomiczne w świetle teorii segmentacji rynku pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol. 2, s. 139–150.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

3 września 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-514-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-515-5

Inne prace tego samego autora