Opowiedzieć historię: Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku

Autorzy

Joanna Królikowska (ed)
Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0003-3375-264X
Weronika Żyła (ed)
Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

teatr polski, dramat polski, historia, pamięć, badania nad pamięcią, strategie narracyjne

Streszczenie

Publikacja Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku stanowi próbę analizy narracji historycznych w polskim teatrze i dramacie najnowszym. Wychodząc od klasycznego kanonu badań nad pamięcią, ukształtowanego przez badaczy takich jak Pierre Nora, Marianne Hirsch, Jan i Aleida Assmannowie czy Maurice Halbwachs, młode badaczki teatru przyglądają się metodom, przyczynom, celom i efektom włączania historyczno-pamięciowych narracji do przedstawień teatralnych oraz tekstów dramatycznych. W powodu różnorodności ujęć badawczych i tematów podejmowanych zarówno przez autorki artykułów, jak i twórców teatralnych, temat opowiadania historii w polskim teatrze i dramacie został potraktowany przekrojowo. W tomie poruszane są m.in. wątki historii ludowych, historii związanych z miejscem, pamięci dziedziczonej przez kolejne pokolenia, a także feministyczne rewizji historii. Na przykładach wybranych tekstów dramatycznych oraz spektakli (nie tylko reprezentujących teatr dramatyczny, ale także muzyczny, lalkowy czy fizyczny) analizowane są konwencje dramaturgiczne i strategie narracyjne zastosowane przez twórców teatralnych, wpływające na konstrukcję opowieści o przeszłości.

Rozdziały

 • Wstęp
  Joanna Królikowska, Weronika Żyła
 • Wyparte chłopskie korzenie i poszukiwanie szlacheckiego „imaginarium”. „W imię Jakuba S.” Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego
  Krystyna Berkan
 • Dziecięce doświadczenie getta w spektaklach dla młodego widza
  Joanna Królikowska
 • Przypominanie – zapominanie. Drugie pokolenie wobec pamięci o Marcu ’68
  Weronika Żyła
 • „Teatr z kalendarza”. Dramaturgia spektakli upamiętniających wydarzenia Marca 1968
  Karolina Kosieradzka
 • Kobieca fizjologia w dramacie "Krzywicka/Krew" Julii Holewińskiej
  Joanna Tarasińska
 • Był sobie Polak, Polak, Polak i wstyd
  Joanna Adamiec
 • Poczet Królów Polskich już nie według Jana Matejki. Historia ostatniego „wawelskiego króla” według Krzysztofa Garbaczewskiego
  Judyta Pogonowicz
 • Muzyczność jako ślad wydarzeń historycznych we współczesnym dramacie polskim
  Oleksandra Vasylieva
 • Obraz Breslau w spektaklu „Mock. Czarna burleska”
  Małgorzata Woźniak
 • „Ocalający powrót” – dramaturgia podróży w czasie, przestrzeni i języku w spektaklu Krym Małgorzaty Trajkowskiej i Very Popovej
  Alicja Zalewska
 • Teksty, które przepadną, czyli o redaktorskiej władzy estetycznej
  Adrianna Wolińska
okladka

Opublikowane

23 marca 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-081-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-082-4

Inne prace tego samego autora

 • Irena Jajte-Lewkowicz, Sebastian Szajner, Joanna Królikowska, Martyna Kołodziejczak, Anna Perek, Klaudia Żułcińska, Paulina Chołys, Wojciech R. Pionko, Wiktor Moraczewski, Ewa Otomańska, Katarzyna Mańko, Maria Janus, Nena Stańczuk, Anna Maria Dolińska, Łódzkie festiwale teatralne
 • Joanna Królikowska, Weronika Żyła, Krystyna Berkan, Karolina Kosieradzka, Joanna Tarasińska, Joanna Adamiec, Judyta Pogonowicz, Oleksandra Vasylieva, Małgorzata Woźniak, Alicja Zalewska, Adrianna Wolińska, Opowiedzieć historię