"Nowe Ateny" ks. Benedykta Chmielowskiego – kompendium wiedzy barokowej: Warsztat pisarski twórcy encyklopedii

Autorzy

Maria Wichowa
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0001-7493-1615

Słowa kluczowe:

Nowe Ateny, ks. Benedykt Chmielowski, barok, przewodniki staropolskie, encyklopedia ks. Chmielowskiego, Kościół katolicki

Streszczenie

Publikacja stanowi wszechstronną prezentację pierwszej polskiej encyklopedii późnobarokowej, czterotomowego dzieła Benedykta Chmielowskiego Nowe Ateny. Ponieważ to kompendium było przyjęte przez współczesnych z uznaniem, zaś przez potomnych, a w szczególności badaczy, oceniane lekceważąco, autorka podjęła próbę pokazania jego rzeczywistej wartości, zaprezentowania go w wielu aspektach, przeprowadzenia jego wielokierunkowej analizy i na tej podstawie przywrócenia mu należnego miejsca na kartach historii literatury polskiej. Autorka pokazuje encyklopedię jako kompendium wiedzy późnobarokowej, a także przedstawia Chmielowskiego jako uczonego rzetelnie prezentującego stan nauki swoich czasów i polihistora.

Bibliografia

Adalberg Samuel, Księga przysłów polskich, Warszawa 1889–1894.
Zobacz w Google Scholar

Alciatus Andrea, Emblematum libellus. Książeczka emblematów, komentarz i przekł. pod kier. M. Mejora: A. Dawidziuk, B. Dziadkiewicz, E. Kunstrori-Zaniewska, wstęp i oprac. R. Krzywy, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn Św., Wyznania, tłum. oraz wstępem i kalendarium opatrzył Z. Kubiak, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Baranowicz Łazarz, Nowa miara starej wiary, Nowogród 1676.
Zobacz w Google Scholar

Bauhuis Bernard, Epigramatum libri V, Antverpiae MDCXX (1620), lib. I, s. 9.
Zobacz w Google Scholar

Biernat z Lublina, Ezop, wstęp S. Grzeszczuk, oprac. J.S. Gruchała, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Boccaccio Giovanni, De claris mulieribus, druk Juhan Zeiner, Ulm 1473.
Zobacz w Google Scholar

Bohomolec Franciszek, List do „Monitora” z 1768 r., nr 25 (26 III). Przedruk w: Teatr Narodowy 1765–1794, pod red. J. Kotta, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna na różne tytuły jak na classes podzielona, mądrym dla memoryjału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana […], cz. I, Lwów 1745; cz. II, Lwów 1746; cz. III–IV, Lwów 1754–1756. Reedycja: cz. I–II, Lwów 1754–1755. Reprint cz. I–IV, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyji pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona, mądrym dla memoryjału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana…, wyd. M. i J. Lipscy, Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny. Jadów i czartowskich zdrad matka Thessalia, oprac. J. Kroczak, Wrocław 2020.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny. Nowy Plinijusz, oprac. J. Kroczak, E. Orman, Wrocław 2018.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny. Traktat Dubitantius, oprac. J. Kroczak, wstęp B. Marcińczak, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny. Umbry objaśnione, oprac. J. Kroczak, J. Sokolski, wstęp J. Sokolski, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Czasy saskie. Wybór źródeł, oprac. J. Feldman, Kraków 1928.
Zobacz w Google Scholar

Delicyje ziemie włoskiej abo prawdziwe i istotne opisanie wszystkiego, co tylko we włoskich krajach znajduje się […], Kraków 1665; Delicje ziemie włoskiej, oprac. W. Kordyzon, A. Wieczorek, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Długosz Jan, Przedmowa do Zbigniewa Oleśnickiego, [w:] tenże, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. J. Dąbrowski, K. Pieradzka, przekł. zbiorowy, t. 1, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Erazm z Rotterdamu, List dedykacyjny do lorda Williama Mountjoy, [w:] tenże, Adagia, przeł. i oprac. M. Cytowska, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Gesner Konrad, Historia animalium, lib. I, Tiguri 1551.
Zobacz w Google Scholar

Grodzicki Faustyn, Theatrum eloquentiae illustrium personarum aparatu ex antiquissimis et probatissimis rhetoribus, oratoribus et archirhetoribus instructum seu dissertatio de magna arte rhetoricae per dialogismum proposita (Teatr wymowy znakomitych osób […] czyli rozprawa o wielkiej sztuce retoryki), Lwów 1745.
Zobacz w Google Scholar

Hemerologeion abo kalendarz świąt rocznych i biegów niebieskich z wyborami czasów i aspektami na rok 1649 przez […] Mikołaja Żórawskiego […] wyrachowany.
Zobacz w Google Scholar

Historia o papieżu Janie tego imienia VIII, który był Gilberta biała głowa z Angliej i o inszych wielu papieżoch, którzy przed nią i po niej byli, oprac. J. Sokolski, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Homer, Iliada, przekł. F.K. Dmochowski, oprac. T. Sinko, Kraków 1924.
Zobacz w Google Scholar

Homer, Odyseja (wybór), przeł. L. Siemieński, wstęp Z. Abramowiczówna, wybór i objaśnienia J. Łanowski, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Horacy, Dzieła, przeł. i wstępem opatrzył S. Gołębiowski, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Horacy, List do Pizonów, [w:] Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles. Horacy. Pseudo-Longinos, tłum., wstęp i objaśnienia T. Sinko, BN II 57, Wrocław 1951.
Zobacz w Google Scholar

Jabłonowski Jan Stanisław, Zabawa chrześcijańska albo żywot zbawienny Jezusa Chrystusa, troistemi epigramatami wyrażony, przez pewnego szlachcica polskiego, tegoż autora i inne myśli, Lwów 1700.
Zobacz w Google Scholar

Jabłonowski Józef Aleksander, Duodecas ducum Martin Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae… Dwanaście wodzów polskich z 16-tu wszystkich tylko dożywotnich i naszego już wieku: buławy szacowne, klejnot bezcenny, wolność piastowały. A tu się mówi prawie o wszystkich hetmanach, potrzebach, domach, imionach i rycerzach, godnych nieśmiertelnej pamięci, co i kronika wchodzi wojenna cała z zawistnymi sąsiady, Lwów 1754.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski Adam, Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy, wstęp i oprac. W. Tomkiewicz, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach (1639–1643), wyd. J. Muszyńska, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Jonston Jan, O stałości natury, przeł. M. Stokowska, wstępem opatrzył J. Ziemski, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Katalogi biskupów krakowskich, oprac. J. Szymański, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, BN I 88, Wrocław 1951.
Zobacz w Google Scholar

Knapski Grzegorz, Thesaurus polonolatinoqraecus, Kraków 1621.
Zobacz w Google Scholar

Knobelsdorf Eustachy, Opisanie Paryża, przeł. z łac. J. Mrukówna, wstęp i oprac. J. Starnawski, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski Jan, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski Jan, Dzieła wszystkie, t. 7, cz. 2: Proza, oprac. B. Kreja, B. Otwinowska, M. Szymański, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski Jan, Fraszki, oprac. J. Pelc, wyd. 2 zm., BN I 163, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski Jan, O Lechu i Czechu historyja naganiona, [w:] tenże, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kochowski Wespazjan, Utwory poetyckie, wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kochowski Wespazjan, Pieśń XXXVI, Biblioteka Wiel[możnego] Pana Jakuba na Michałowie Michałowskiego, kasztelana bieckiego, [w:] tenże, Utwory poetyckie, wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Komeński Jan Amos, Pampaedia, przeł. K. Remerowa, wstępem i komentarzem opatrzył B. Suchodolski, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Komeński Jan Amos, Wielka dydaktyka, wstęp i komentarz B. Suchodolski, przeł. z łac. K. Remerowa, Wrocław 1956.
Zobacz w Google Scholar

Konarski Stanisław, De emendandis eloquentiae vitiis (1741). O poprawie wad wymowy, [w:] tenże, Pisma wybrane, oprac. J. Nowak-Dłużniewski, wstępem opatrzył Z. Libera, t. 2, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Konarski Stanisław, O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryjnych seymów, cz. 1–4, Warszawa 1760 (właśc. 1761–1763); wyd. anastatyczne, Warszawa 1923.
Zobacz w Google Scholar

Konarski Stanisław, Rozmowa pewnego ziemianina z swoim sąsiadem o teraźniejszych okolicznościach, Warszawa 1733.
Zobacz w Google Scholar

Krasicki Ignacy, O dwojakim rodzaju złych czytelników, „Monitor” nr 37, z 7 V 1766, [przedr. w:] „Monitor” 1765–1785, wybór, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Krasicki Ignacy, Pan Podstoli, wstęp i oprac. K. Stasiewicz, Olsztyn 1994.
Zobacz w Google Scholar

Krescentyn Piotr, O pomnożeniu i rozumieniu wszelakich pożytków ksiąg dwojenaście, ludziom stanu każdego, którzyby się uczciwym gospodarstwem bawili, wielce potrzebne a pożyteczne, teraz na wielu miejscach, z niemałą pilnością poprawione a rozszerzone i znowu drukowane, Kraków 1571.
Zobacz w Google Scholar

Kromer Marcin, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, przeł. S. Kazikowski, wstęp i oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1977.
Zobacz w Google Scholar

Loeachius Andreas, Classis anagrammatum quibus celebrantur illustris D. Joannes Andreas Prochnicius […], Kraków 1607.
Zobacz w Google Scholar

Lubomirski Stanisław Herakliusz, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, o których polityczne, naturalne i moralne uwagi zawarte, wedle podanych okazyi tak jako mówione własne były, prawdziwie wyrażone są, Warszawa 1694.
Zobacz w Google Scholar

Martialis Marcus Valerius, Liber spectaculorum, ed., introduction., translation and commentary K.M. Coleman, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Minasowicz Józef Epifani, Na zbiór lukubracyj polskich Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej, [w:] Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, wybór tekstów, wstęp i komentarz A. Vincenz, oprac. tekstów M. Malicki, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Morsztyn Zbigniew, Epitalamium Jego Mości Panu Janowi z Mierznia Mierzeńskiemu, marszałkowi wielkomierskiemu, staroście wasiłowskiemu, niezdarzone, raczej w epitafium obrócone. Cz. IV. Mnemosine, Mater Mussarum, pamiątka, [w:] tenże, Muza domowa, t. I, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Morsztyn Zbigniew, Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Mowy o głowniejszych materyjach politycznych, t. 1, Warszawa 1773.
Zobacz w Google Scholar

Obrońcy języka polskiego: wiek XV–XVIII, oprac. W. Taszycki, Wrocław 1953.
Zobacz w Google Scholar

Opaliński Łukasz, Obrona Polski przeciw Janowi Barklayowi, gdzie przy sposobności mówi się o królestwie i narodzie polskim wiele takich rzeczy, których dotychczas w pismach nie przekazano, [w:] tenże, Wybór pism, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1959.
Zobacz w Google Scholar

Ostroróg Jan,Wotum Jana Ostroroga, kasztelana poznańskiego na tymże sejmie 1606, AGAD, Teki Naruszewicza, sygn. 245V, t. 9.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowski Erazm, Pisma poetyckie, oprac. P. Wilczek, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz, Księgi Metamorphoseon to jest Przemian od Publiusza Owidyjusza Nasona wierszami opisane przez Waleriana Otwinowskiego, podczaszego ziemie sędomirskiej, na polskie przetłumaczona i do druku podana w Krakowie, w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, T[ypografa] J.K.M. Roku Pańskiego 1638.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz, Metamorfozy, przekł. A Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz Naso Publiusz, Ostatnia noc w Rzymie. Do potomności. Dwie elegie autobiograficzne, wstęp i oprac. M. Wichowa, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz Naso Publiusz, Poezje wygnańcze, wybór, przekł. i oprac. E. Wesołowska, wstęp A. Wójcik, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pektoralik duchowny dla panien zakonnych pod regułą świętego Benedykta żyjących sporządzony od jednego kapłana tegoż zakonu i do druku za dozwoleniem starszych podany, w Drukarni Akademickiej Societatis Iesu, Wilno 1681.
Zobacz w Google Scholar

Plutarch z Cheronei, O cnotach kobiet, tłum. J. Szymańska, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2007, nr 5(40).
Zobacz w Google Scholar

Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624–1625 […], wyd. A. Przyboś, Kraków 1977.
Zobacz w Google Scholar

Poklatecki Stanisław, O snach i czarach, oprac. J. Kroczak i E. Madeyska, wstęp E. Madeyska, aneksy oprac. M. Eder, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Prognostyk na rok Pański 1769, [w:] Kalendarz półstuletni 1750–1800, wyb. tekstów, wstęp i oprac. B. Baczko i H. Hinz, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

[Protasowicz Jan], Inventores rerum albo krótkie opisanie, co kto wynalazł i do używania ludziom podał, Jana Protasowicza na Mohilnej w powiecie pińskim leżącej w Wilnie w drukarni Jana Karcana roku 1608. Reedycja, wyd. K. Świerkowski, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Proza wczesnego renesansu, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Rej Mikołaj, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, BN I 152, Wrocław 1956.
Zobacz w Google Scholar

Rubinkowski Jakub Kazimierz, Relacja o wiktorii wiedeńskiej 1683 roku (fragment „Janiny„), wydał z oryginału, wstępem i komentarzami opatrzył K. Maliszewski, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Seneka, Medea, przekł., wstęp i przypisy E. Wesołowska, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Starowolski Szymon, Declamatio contra obtrectatores Poloniae, przekł. pol. fragm. M. Bożek, [w:] Obrońcy języka polskiego: wiek XV–XVIII, oprac. W. Taszycki, Wrocław 1953.
Zobacz w Google Scholar

Starowolski Szymon, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, przeł. z języka łac., wstępem i komentarzami opatrzył A. Piskadło, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Starowolski Szymon, Reformacyja obyczajów polskich, [w:] tenże, Wybór pism, przekł. tekstów łac., wybór i oprac. I. Lewandowski, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Starowolski Szymon, Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, przeł. i komentarzem opatrzył J. Starnawski, wstęp F. Bielak i J. Starnawski, Kraków 1970.
Zobacz w Google Scholar

Starowolski Szymon, Wojownicy sarmaccy, przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył J. Starnawski, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Szemiot Stanisław Samuel, Sumariusz wierszów, z rękopisu wyd. i oprac. M. Korolko, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Trembecki Jakub Teodor, Wirydarz poetycki, wyd. A. Brückner, t. II, Lwów 1911.
Zobacz w Google Scholar

Treterus Thomas, Theatrum virtutum Stanislai Hosii. Pars I, edidit et annotationibus instruxit Thaddaeus Batóg, Posnaniae 2003.
Zobacz w Google Scholar

Treterus Thomas, Theatrum virtutum Stanislai Hosii. Pars altera: Tabulae chalcographicae, edidit Thaddaeus Batóg, Posnaniae 2015.
Zobacz w Google Scholar

Upadek kultury w Polsce w dobie reakcji katolickiej XVII–XVIII w. Wypisy źródłowe, oprac. B. Baranowski, W. Lewandowski, S. Piątkowski, Warszawa 1950.
Zobacz w Google Scholar

Vergerio Pier Paolo, Historia di papa Giovanni VIII che fu femina, Tybinga 1556, przedr. pod tytułem: Historia di papa Giovanni VIII che fu meretrice estrega, 1557.
Zobacz w Google Scholar

Voragine de Jakub, Złota legenda. Wybór, tłum. J. Pleziowa, wstęp, przypisy, posłowie M. Plezia. Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wargocki Andrzej, O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje, wyd. J. Sokolski, red. nauk. J. Kroczak, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Waśniowski Wojciech, Wielkiego Boga Wielkiej Matki ogródek, druk. Franciszka Cezarego, Kraków 1644.
Zobacz w Google Scholar

Wegecjusz Renatus Publiusz, Zarys antycznej sztuki weterynaryjnej, tłum. D. Żakowa, H. Gesztoft-Gasztold, Warszawa b.r.w.
Zobacz w Google Scholar

Wergiliusz Publiusz Maro, Georgiki, przekł. i objaśn. A.L. Czerny, wstęp L. Joachimowicz, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Węgierski Tomasz Kajetan, Organy. Poema heroikomiczne, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wieszczycki Adrian, Ogród rozkoszny Miłości Bożej wesołemi lilijami, purpurowemi różami, nieśmiertelnemi amarantami dostatnie obfitujący, z których na znak nieśmiertelnej zgody i miłości wiecznej od Stworzyciela stworzeniu misternie uwity ofiarowała wieniec, [w:] tenże, Utwory poetyckie, wyd. A. Gurowska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wincenty, mistrz (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, indeks D. Zydorek, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

[Wojnowski Jeremiasz] Voinovii Ieremiae, Carmina Latina et graeca nunc primum in unum volumen collecta edidit praefatione et aparatu critico annotationibusque instruxsit Slavomirus Wyszomirski, Thorunii MCMXCIII.
Zobacz w Google Scholar

Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku: od Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. i wstęp K. Mrowcewicz, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki Franciszek, Fircyk w zalotach, oprac. J. Pawłowiczowa, wyd. 2. uzup., BN I 176, Wrocław 1969.
Zobacz w Google Scholar

Załuski Józef, Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego 1724–1736, oprac. B.St. Kupść, K. Muszyńska, Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Zawisza Krzysztof, Pamiętniki, oprac. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862.
Zobacz w Google Scholar

Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych, t. 1, Warszawa i Lwów 1781.
Zobacz w Google Scholar

Abramowiczówna Zofia, Wstęp, [do:] Homer, Odyseja (wybór), przeł. L. Siemieński, wyb. i oprac. J. Łanowski, BN II 21, wyd. VIII, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Adalberg Samuel, Księga przysłów polskich, Warszawa 1889–1894.
Zobacz w Google Scholar

Aleksander Krawczuk, Sennik Artemidora, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Angyal Endre, Świat słowiańskiego baroku, przeł. J. Prokopiuk, słowo wstępne J. Sokołowska, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew Aleksy, Konstruowanie trzeciej rzeczywistości, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.
Zobacz w Google Scholar

Axer Anna, Próba klasyfikacji wtrętów łacińskojęzycznych w staropolskich tekstach dwujęzycznych, [w:] Łacina jako język elit, koncepcja i red. nauk. J. Axer, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Axer Jerzy, Trening oratorski jako składnik wychowania obywatelskiego w systemie republikańskim. Przypadek Polski, [w:] Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, oprac. zbiorowe, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, Problem tekstu: próba analizy filozoficznej, przeł. J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1977, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin Michaił, Uwagi do metodologii badań literackich, tłum. S. Zapaśnik, „Literatura” 1976, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Backvis Claude, Uwagi o dwujęzyczności łacińsko-polskiej w XVI wieku w Polsce, [w:] tenże, Szkice o kulturze staropolskiej, wyb. tekstów i oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Balbus Stanisław, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan Edward, Perspektywy „poetyki odbioru”, [w:] Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan Edward, Przekład jako cytat, [w:] Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Banach Jerzy, Hercules Polonus. Studium z ikonografii sztuki nowożytnej, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Baptista Crispus Gallipotanus Jo[annes], De ethnicis philosophis cante legendis disputationum ex propriis cuiusque principis Quinarius primus. Ad Odoardum Farnesium S.R.E. cardinalem amplissimum, in aedibus Aloysii Zanetti, Romae 1594.
Zobacz w Google Scholar

Barłowska Maria, Jerzy Ossoliński. Orator polskiego baroku, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz Kazimierz, Rzeczpospolita Babińska, Lwów 1902.
Zobacz w Google Scholar

Bentkowski Feliks, Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dziel drukiem ogłoszonych, Warszawa 1814.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 2: Piśmiennictwo staropolskie, hasła osobowe: A–M, oprac. zespół pod kier. R. Pollaka, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Barbara, Bieńkowski Tadeusz, Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej w szkołach polskich (1600–1773), cz. I: Przyrodoznawstwo, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Antyk – Biblia – Literatura, [w:] Problemy literatury staropolskiej. Seria pierwsza, red. J. Pelc, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Antyk, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, wyd. II, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Komeński w nauce i tradycji, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Panegiryk a życie literackie w Polsce XVI i XVII wieku, [w:] Z dziejów życia literackiego w Polsce w XVI i XVII wieku, red. H. Dziechcińska, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowski Tadeusz, Problematyka nauki w literaturze staropolskiej od XVI do XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Biernat z Lublina i literatura wczesnego renesansu w Polsce, red. J. Dąbkowska-Kujko, A. Nowicka-Struska, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski Andrzej, O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów, „Pamiętnik Literacki” 1978, T. 69, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, Historyk literatury i cytaty, [w:] Problemy teorii literatury, wyb. H. Markiewicz, t. 4, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bonsiepe Gui, Retoryka wizualno-werbalna, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1985, T. 76, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska Małgorzata, Ideał benedyktynki proponowany przez Kongregację Chełmińską, „Znak” 1980, R. 22, nr 318.
Zobacz w Google Scholar

Borowski Andrzej, Renesans a humanizm jezuicki, [w:] Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebień, St. Obirek, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Borowski Andrzej, Wstęp, [w:] C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Borysowska Agnieszka, Jezuicki vates Marianus. Konterfekt osobowy i literacki Alberta Inesa (1619–1658), Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Brogi-Berkoff Giovanna, Teatralność dziejopisarstwa renesansu i baroku, [w:] Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa–Łódź 1985.
Zobacz w Google Scholar

Brożek Mieczysław, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys, wyd. 2 popr., Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Bryła Władysława, Komunikacja staropolska w „krzywym zwierciadle” widziana, [w:] Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Buchwald-Pelcowa Paulina, „Stare” i „nowe” w czasach saskich, [w:] Problemy literatury staropolskiej, Seria Trzecia, red. J. Pelc, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

Buchwald-Pelcowa Paulina, Francuskie i niemieckie echa staropolskiego Babina, [w:] Literatura staropolska i jej związki europejskie, red. J. Pelc, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Buszewicz Elwira, Róże dla osłów. Topika ogrodowa w „Hortulus elegantiarum” Wawrzyńca Korwina, [w:] taż, Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Caillois Roger, Zagadka i obraz poetycki, [w:] tenże, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Ceccherelli Andrea, Od Suriusa do Skargi (i dalej). Proponowane kierunki analizy porównawczej „Żywotów świętych”, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ceccherelli Andrea, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”, przeł. M. Niewójt, Izabelin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chesterton Gilbert Keith, Święty Tomasz z Akwinu, przeł. A. Chojecki, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Chrościcki Juliusz, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowski Ignacy, Historia literatury niepodległej Polski (964–1795) (z wypisami), wyd. 11, słowem wstępnym poprzedził J.Z. Jakubowski, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowski Tadeusz, Wędrówki po Sarmacji europejskiej – eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Kraków 1988.
Zobacz w Google Scholar

Chynczewska-Hennel Teresa, Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ciccarini Marina, Uwagi porównawcze o europejskich modelach kultury w dobie późnego baroku, [w:] Barok polski wobec Europy – kierunki dialogu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach, 13–15 maja 2002 roku, red. A. Nowicka-Jeżowa, red. tomu E. Bem-Wiśniewska, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ciołek Gerard, Ogrody polskie, wznowienie przygotował i uzupełniające rozdziały napisał J. Bogdanowski, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Cytowska Maria, Szelest Hanna, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Cytowska Maria, Wstęp, [do:] Erazm z Rotterdamu, Adagia, przeł. i oprac. M. Cytowska, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Czaplejewicz Eugeniusz, Myślenie dialogowe Michaiła Bachtina, [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Czaplejewicz Eugeniusz, Wstęp do poetyki pragmatycznej, [w:] Problemy poetyki pragmatycznej, red. E. Czaplejewicz, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Czyż Antoni, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Czyż Antoni, Zabawa barokowa. Okruchy genologiczne, „Pamiętnik Literacki” 1984, T. 75, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Danek Danuta, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Danysz Antoni, Jezuicki kanon lektury starożytnych autorów i przykład jego stosowania w szkole polskiej, [w:] tenże, Studia z dziejów wychowania w Polsce, Kraków 1921.
Zobacz w Google Scholar

Danysz Antoni, O wychowaniu królewicza – traktat humanistyczno-pedagogiczny z roku 1502, [w:] tenże, Studia z dziejów wychowania w Polsce, Kraków 1921.
Zobacz w Google Scholar

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do początków Młodej Polski, t. 3, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski Stanisław, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965, T. IX, nr 3(48).
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski Stanisław, Z problematyki panegiryzmu, „Przegląd Humanistyczny” 1968, T. XII, nr 3(66).
Zobacz w Google Scholar

Dmitruk Krzysztof, Problemy publiczności literackiej w dawnej Polsce, [w:] Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Domański Juliusz, O dwu znaczeniach metafory pszczoły, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1997, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Domański Juliusz, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Drelicharz Wojciech, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Drob Janusz Andrzej, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Duszak Anna, Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dynak Władysław, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Hagiografia, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Literatura a zabawa. Z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, O staropolskim portrecie literackim czasów renesansu, [w:] Literatura staropolska i jej związki europejskie, red. J. Pelc, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Parawizualność literatury staropolskiej jako element ówczesnej kultury, [w:] Słowo i obraz. Materiały z Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, 29 września–1 października 1972 r., red. A. Morawińska, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Rola i miejsce gatunku literackiego w procesach odbioru, [w:] Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, red. taż, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska Hanna, Wzory osobowe, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Eco Umberto, Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Eustachiewicz Maria, Wstęp, [do:] Wespazjan Kochowski, Utwory poetyckie, wybór, oprac. M. Eustachiewicz, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Facca Danilo, Bartłomiej Keckermann i filozofia, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 1, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Z. Ogonowski, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer Michael, Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Fros Henryk, Sowa Franciszek, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Gaj Dagmara, Elementy spuścizny antycznej oczami Benedykta Chmielowskiego: na podstawie encyklopedii „Nowe Ateny”, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Gambacorta Lucio, „Arkadia”. Model włoskiej kultury arkadyjskiej a polska kultura literacka, tłum. J. Łukaszewicz „Pamiętnik Literacki” 1991, T. 82, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gawron Agnieszka., Silva rerum, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gloger Zygmunt, Dawne rebusy i zagadki, „Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony bibliografii, archeologii, numizmatyce, heraldyce, historii, sztukom pięknym i literaturze” 1882, T. III.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Komunikacja literacka jako sfera napięć, [w:] tenże, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, t. III, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Mowa, cytaty, aluzje, „Teksty Drugie” 1994, nr 3(27).
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Od metod zewnętrznych i wewnętrznych do komunikacji literackiej, [w:] tenże, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, t. 3, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński Michał, Tradycja literacka. Próba zarysowania problematyki, [w:] tenże, Prace wybrane, t. 5: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Goliński Janusz K., Oblicza melancholii. Tristita, invidia i acedia w polskiej poezji barokowej, [w:] Literatura polskiego baroku. W kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą, 18–22 X 1993, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Gostyńska Dorota, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Górski Tomasz P., Biblijna antropologia modlitwy. „Pater noster” jako intertekst, [w:] Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina, red. P. Chruszczewski, Ser. „Język a Komunikacja” 5, t. II, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grabias Stanisław, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grabski Andrzej Feliks, Historyzm sarmacki a historyzm oświecenia, „Przegląd Humanistyczny” 1972, T. 16, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Graciotti Sante, Polska humanistyczna i europejska Respublica Litterarum, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, część pierwsza: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, Seria „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w literaturze polskiej. Syntezy”, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. 1, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Greimas Algirdas Julien, Przysłowia i porzekadła, „Pamiętnik Literacki” 1978, T. 69, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Grzelecki Wojciech, Szkoły – kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588–1773. Problematyka kształcenia i wychowania, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczuk Stanisław, Wstęp, [w:] Łukasz Opaliński, Wybór pism, BN I 172, Wrocław 1959.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak Radosław, Firlejów jako Nowe Ateny. Nieznane emblematy Benedykta Chmielowskiego, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grześkowiak Radosław, Przysłowia „są jakoby szpikiem niejakim bystrego rozumu i głębokiego dowcipu ludzkiego”. Nieznane wydanie „Przypowieści polskich, od Solomona Rysińskiego zebranych, dwa tysiąca i dwieście” z roku 1621, [w:] Sarmackie theatrum VII: W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa, R. Ryba, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Grzmil-Tylutki Halina, Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski Stanisław, Z dziejów popularyzacji nauki w czasach saskich. I. Nowe Ateny, pierwsza polska encyklopedia powszechna. II. Spóźniona synteza księdza Szymona Majchrowicza. III. Kalendarze Zamoyskie, [w:] Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, Seria A, z. 7, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Guriewicz Aron, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancyngier, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Gurowska Anna, Wprowadzenie do lektury, [w:] Adrian Wieszczycki, Utwory poetyckie, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gurowski Piotr, Pierwszy polski indeks ksiąg zakazanych, „Studia Podlaskie”, t. XII, Białystok 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gwioździk Jolanta, Benedyktynka doskonała („Pektoralik duchowny”, 1681), [w:] Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu, red. M. Gronowski, P. Urbański, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska Grażyna, Styl a cele komunikacyjne, [w:] Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hanusiewicz Mirosława, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku, Lublin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Historia nauki polskiej, wstęp i red. B. Suchodolski, t. II: Barok i Oświecenie, red. H. Barycz, K. Opałek, Wrocław 1970.
Zobacz w Google Scholar

Huizinga Johan, Erazm, przeł. M. Kurecka, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Huizinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. III, Warszawa 2008–2011.
Zobacz w Google Scholar

Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, red. E. Tabakowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Iłowiecki Maciej, Dzieje nauki polskiej, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gola Aleksandra, Gabinety i ogrody. Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Janik Maciej, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jarczykowa Mariola, Enigmonim jako forma oznaczania autorstwa w książce staropolskiej, [w:] Szkice o dawnej książce i literaturze, red. R. Ocieczek, Katowice 1989.
Zobacz w Google Scholar

Jarczykowa Mariola, Literacka rama wydawnicza „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego, „Studia Bibliologiczne”, t. 5, Katowice 1992.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski Jerzy, O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, [w:] tenże, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi, red. M. Wolańczyk, St. Obirek, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Jurow Włodzimierz, Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca wieku XVI, „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kallenbach Józef, Przyczyny upadku Polski, [w:] Czasy saskie. Wybór źródeł, oprac. J. Feldman, Kraków 1928.
Zobacz w Google Scholar

Kallenbach Józef, Siły umysłowe i moralne, [w:] Przyczyny upadku Polski (zbiór odczytów wygłoszonych na progu odzyskania niepodległości, w 1917 r. w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kraków 1918; wyd. II, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska Anna, Dyskurs, [w:] Encyklopedia języka polskiego, wyd. 3, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kapełuś Helena, Senniki staropolskie, [w:] Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej, poświęcone V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. K. Budzyk, J. Hrabák, Warszawa–Wrocław 1963.
Zobacz w Google Scholar

Kasjan Jan Mirosław, O badaniach nad genezą i przemianami zagadki, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1982, Filologia Polska, z. XXI.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak-Obrębska Halina, Polska i pisarze polscy w saskiej encyklopedii J.H. Zedlera, Łódź 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kawczyńska Anna, Twórczość poetycka Łazarza Baranowicza, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kazańczuk Mariusz, Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Ker Paton William, Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury, przeł. T. Rybowski, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kiliańczyk-Zięba Justyna, Cuda Krakowa w najstarszym polskim przewodniku, „Ruch Literacki” 2003, R. XLIV.
Zobacz w Google Scholar

Klaniczay Tibor, Kryzys renesansu i manieryzm, [w:] tenże, Renesans. Manieryzm. Barok, oprac. J. Ślaski, przeł. E. Cygielska, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Kleiner Juliusz, Charakter i przedmiot badań literackich, [w:] Teoria badań literackich w Polsce, t. 1, wyb. i oprac. H. Markiewicz, Kraków 1960.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Zenon, Historia języka polskiego, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska Antonina, Kultura masowa, krytyka i obrona, wyd. 3, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński Władysław, Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne, Kraków 1918; wyd. 2, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Korolko Mirosław, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kosowska Ewa, Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kotarska Jadwiga, Co jest, proszę, Polacy! Popisy czyńcie. Teatr historii na literackiej wokandzie czasów saskich, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kotarski Edmund, Literatura staropolska: wyłącznie dziedzictwo czy także tradycja?, [w:] tenże, Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska Danuta, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska Danuta, Zachodnioeuropejskie piśmiennictwo demonologiczne w „Diable w swojej postaci” Jana Bohomolca, [w:] Sarmackie theatrum VI: Między tekstami, red. M. Jarczykowa, A. Sitkowa, Katowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk Roman, Typy Chrystusa Pana w Starym Testamencie, [w:] Poznać Jezusa, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn 2003.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec-Złotkowska Krystyna, Na początku był ogród. Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy, Słupsk–Wejherowo 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kroczak Jerzy, Żydzi w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego, „Studia Judaica” 2016, nr 2(38).
Zobacz w Google Scholar

Krukowski Józef, Indeks ksiąg zakazanych, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofik Małgorzata, Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almanachy Stanisława Słowakowica jako podstawa uogólnień, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Krzywy Roman, Katalog władców, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Krzywy Roman, Od hodoeporikonu do eposu peregrynanckiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski Julian, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm, wyd. IV, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski Julian, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelskich tuzin, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski Julian, Przysłowie, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski Julian, Wstęp, [w:] Dawna facecja polska (XVI–XVII wiek), oprac. J. Krzyżanowski, K. Żukowska-Bilip, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Kurdybacha Łukasz, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Labocha Janina, Tekst, wypowiedź, dyskurs, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole 1996.
Zobacz w Google Scholar

Labuda Gerard, O katalogach biskupów krakowskich przed Długoszem, „Studia Źródłoznawcze”, t. 27, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Lalewicz Janusz, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska Elżbieta, Językowe wykładniki ideologii, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lausberg Heinrich, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. i wstępem poprzedził A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.
Zobacz w Google Scholar

Legeżyńska Anna, Tłumacz, czyli „drugi autor”, [w:] Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan, S. Wysłouch, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Leonowicz Rafał, Zarys francuskiej teorii dyskursu, [w:] Aspekty współczesnych dyskursów, red. P. Chruszczewski, Seria „Język a Komunikacja 5”, t. 2, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Ignacy, Janickiego epigramy o polskich królach, [w:] Litteris vivere. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Wójcikowi, red. I. Lewandowski, K. Liman, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski Ignacy, Rzymska i rzymsko-sarmacka genealogia rodów szlacheckich w niektórych herbarzach staropolskich, [w:] Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze, red. J. Topolski, Łódź 1981.
Zobacz w Google Scholar

Lichaczew Dymitr, Poezja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, przeł. K. Sakowicz, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Linde Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, Lwów 1855, reprint Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Litwornia Andrzej, Echo Sannazara w „Dziadach”, „Pamiętnik Literacki” 2002, T. 93, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Litwornia Andrzej, „W Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony”. Spory o wieczne miasto (1575–1630), Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ludzie oświecenia o języku i stylu, oprac. Z. Florczak, L. Pszczołowska, red. M.R. Mayenowa, t. 1, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz-Chantry Maria, Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Malicki Jan, Mity narodowe. Lechiada, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski Kazimierz, Barokowe theatrum życia dworskiego w świetle polskich gazet rękopiśmiennych (1670–1750), [w:] Sarmackie theatrum. Idee i rzeczywistość, część II. Materiały z konferencji naukowej, Katowice, 9–11 grudnia 1998 roku, red. R. Ocieczek, przy współudz. M. Barłowskiej, Katowice 2001.
Zobacz w Google Scholar

Marcińczak Bartosz, Historia naturalna w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego, [w:] Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marcińczak Bartosz, „Między łacnowiernością i nienawiścią”. Diabeł, magia i czary w „Nowych Atenach” i w „Diable w swojej postaci”, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Marcińczak Bartosz, Upiór w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego i w „Diable w swojej postaci” Jana Bohomolca, „Literatura Ludowa” 2005, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Marek z Opatowca, Sztuka wierszowania, [w:] R. Gansiniec, Metrificale Marca z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV wieku, Wrocław 1960.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Henryk, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Martuszewska Anna, Jedna czy wiele poetyk? O niektórych problemach związanych z badaniem literatury popularnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna” 1996, nr 5(1756).
Zobacz w Google Scholar

Mączak Antoni, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Mączak Antoni, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Mejor Mieczysław, Ars memorativa i ars versificandi w średniowiecznych poetykach, [w:] Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. M. Prejs, A. Jakubczyk-Gola, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mejor Mieczysław, Historia naturalna w dziełach łacińskich poetów XVI wieku, [w:] tenże, Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII–XVIII wieku w Polsce, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mejor Mieczysław, Książę Mikołaj Radziwiłł przy grobie Cycerona, [w:] tenże, Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII–XVIII wieku w Polsce, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Teresa, Adresat literacki – pojęcie, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. taż, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. 2, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Teresa, Podmiot literacki – pojęcie, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. taż, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. 2, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Mieletinski Eleazar, Poetyka mitu, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Mikulski Tadeusz, U grobu polskiego Owidiusza, [w:] tenże, Rzeczy staropolskie, Wrocław 1964.
Zobacz w Google Scholar

Mikulski Tadeusz, Walka o język polski, [w:] tenże, Ze studiów nad oświeceniem. Zagadnienia i fakty, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Milewska-Waźbińska Barbara, „Vera noblilitas”. Etos szlachecki na podstawie herbarzy staropolskich, [w:] Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mit, człowiek, literatura, red. S. Stabryła, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mitosek Zofia., Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Mokrzycki Lech, Poglądy na historię uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna, „Rocznik Gdański” 1960, nr 17/18.
Zobacz w Google Scholar

Morawińska Agnieszka, Literacka dyskusja w 2. połowie XVIII wieku nad funkcją ogrodu w Polsce, [w:] Funkcja dzieła sztuki, praca zbiorowa, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Morawińska Agnieszka, Ogrody, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Nadolski Bronisław, Życie i działalność naukowa gdańskiego uczonego Bartłomieja Keckermanna, Toruń 1961.
Zobacz w Google Scholar

Nadolski Bronisław, Mielczarski Cyprian, Platt Dobrosława, Towarzystwa literackie i naukowe, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Nastulczyk Tomasz, Z dziejów świadomości literackiej w Rzeczypospolitej XVII w. Przysłowia łacińskie w zbiorze „Adagia polonica” Grzegorza Knapiusza (wybrane przykłady), Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nęcki Zbigniew, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Niesiecki Kasper, Herbarz polski powiększony dodatkami późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839.
Zobacz w Google Scholar

Nieznanowski Stefan, Enigmat, [w:], Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. 2, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Norkowska Aleksandra, Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Jeżowa Alina, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI–XVIII wieku, Lublin 1992.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Jeżowa Alina, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ocieczek Renarda, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, [w:] O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Katowice 1990.
Zobacz w Google Scholar

Ogonowski Zbigniew, Nad pismami A.M. Fredry w obronie „liberum veto”, [w:] tenże, Filozofia polityczna w Polsce wieku XVII i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ogrodziński Wincenty, Chmielowski Joachim Benedykt, [hasło w:] Polski słownik biograficzny, t. III, Kraków 1937.
Zobacz w Google Scholar

Olkiewicz Joanna, Od A do Z, czyli o encyklopediach i encyklopedystach, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740–1800, t. 1, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowska Barbara, Cyceronianizm polski, [w:] Literatura staropolska i jej związki europejskie. Prace poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w roku 1973, red. J. Pelc, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowska Barbara, Geniusz, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowska Barbara, Imitacja, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowska Barbara, Karta duszy tworzącej. O niektórych kategoriach estetycznych polskiego baroku, [w:] Literatura i kultura polska po „potopie”, praca zbiorowa pod red. B. Otwinowskiej, J. Pelca, przy współudziale B. Falęckiej, „Studia Staropolskie”, T. LVI, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowska Barbara, Koncept, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, wyd. 2, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Otwinowska Barbara, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku (Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619 r.), Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Owczarek Bogdan, Problemy i orientacje socjologii literatury, [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Partyka Joanna, Między scientia curiosa a encyklopedią. Europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Partyka Joanna, „Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?, „Napis” 1998, Seria IV.
Zobacz w Google Scholar

Paszyński Wojciech, Czarna legenda „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, Prace Historyczne, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Paszyński Wojciech, Ksiądz Benedykt Chmielowski – życie i dzieło Diogenesa firlejowskiego, „Nasza Przeszłość” 2015, nr 124.
Zobacz w Google Scholar

Paszyński Wojciech, Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017, nr 127.
Zobacz w Google Scholar

Pattano Germano, Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie, [w:] Czas w kulturze, oprac. A. Zajączkowski, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak Wiesław, De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Perenc Aleksander, Pierwsze druki weterynaryjne w Polsce, Lublin 1955.
Zobacz w Google Scholar

Piaskowski Jerzy, Wiadomości o minerałach i metalach w encyklopedii B. Chmielowskiego „Nowe Ateny” (1746–1756), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1980, t. 25.
Zobacz w Google Scholar

Piechocka-Kłos Maria, Wstęp, [do:] Aulus Gellius, Noctes Atticae. 2.24. De vetere parsimonia; deque antiquis legibus sumptuariis, Aulus Gelliusz, Noce Attyckie. 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków, przeł. A.R. Jurewicz, M. Piechocka-Kłos, wstęp M. Piechocka-Kłos, komentarz A.R. Jurewicz, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Piekot Tomasz, Mechanizmy popularyzowania wiedzy naukowej, [w:] O trudnym łatwo. Materiały z sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek Walery, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, Katowice 1966.
Zobacz w Google Scholar

Platt Julian, Panegiryk, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd. II, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Plezia Marian, Wstęp, [do:] Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór, tłum. z języka łacińskiego J. Pleziowa, wyboru dokonał, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył M. Plezia, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pomian Krzysztof, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVII wiek, tłum. A. Pieńkos, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Potocki Wacław, Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695, [w:] tenże, Dzieła, t. II, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Prejs Marek, Kategoria egzotyzmu w literaturze i sztuce czasów saskich. Nowa jakość i wzorce, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, praca zbiorowa, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996.
Zobacz w Google Scholar

Prejs Marek, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Prejs Marek, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Prezentacja autora, [w:] Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny…, wybór i oprac. M. i J. Lipscy, Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Przychocki Gustaw, Grób Owidjusza w Polsce, „Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział Językoznawstwa i Literatury”, nr 8, Warszawa 1920.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina Jadwiga, „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim, Wrocław 1961.
Zobacz w Google Scholar

Raubo Grzegorz, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Raubo Grzegorz, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rećko Janusz, Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku, Zielona Góra 1992.
Zobacz w Google Scholar

Rej Mikołaj, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, BN I 152, Wrocław 1956.
Zobacz w Google Scholar

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rogaliński Kasper, O kunszcie pisarskim, „Monitor” nr 24, z 22 III 1966.
Zobacz w Google Scholar

Rok Bogdan, Onufry Kopczyński (1735–1817) i jego oświeceniowy poradnik dobrego wychowania, „Acta Unversitatis Wratislaviensis” 1996, Prace Pedagogiczne, t. 115.
Zobacz w Google Scholar

Romm James, New World and „novos orbes”: Seneca in the renaissance debate over ancient knowledge of the Americas, [w:] The classical tradition and the Americas, vol. 1, eds. W. Haase, R. Meyer, Berlin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Rott Dariusz, Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku, Katowice 1995.
Zobacz w Google Scholar

Rubinkowski Jakub Kazimierz, Relacja o wiktorii wiedeńskiej 1683 roku (fragment „Janiny”), wydał z oryginału, wstępem i komentarzami opatrzył K. Maliszewski, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka-Nowacka Halina, Czy istotnie Nikifor nauki polskiej?, „Przegląd Humanistyczny” 1967, T. 11.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka-Nowacka Halina, „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, język, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka-Nowacka Halina, Spór wokół „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego, „Polonistyka” 1969, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Rypson Piotr, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Rypson Piotr, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rysiński Salomon, Proverbiorum polonicorum centuriae decem et octo, Lubcz 1618; wyd. nast. pt. Przypowieści polskie, Kraków 1619.
Zobacz w Google Scholar

Sajkowski Alojzy, Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych, Poznań 1991.
Zobacz w Google Scholar

Salij Jacek, Indeks ksiąg zakazanych, [w:] tenże, Pytania nieobojętne, Poznań 1988.
Zobacz w Google Scholar

Sarbiewski Maciej Kazimierz, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, przeł. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta, Mitologia, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Seliga Stanisław, Świrski jako tłumacz „Georgik” Wergilego, Lwów 1922.
Zobacz w Google Scholar

Seneka, Medea, przekł., wstęp i przypisy E. Wesołowska, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sęp-Szarzyński Mikołaj, Epitafium Rzymowi, [w:] tenże, Rytmy abo wiersze polskie oraz cykl erotyków, oprac. i wstępem poprzedził J. Krzyżanowski, BN I 118, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Sęp-Szarzyński Mikołaj, Pieśń I. O Bożej opatrzności na świecie, [w:] tenże, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sinko Tadeusz, Refleksy Rzymu w poezji polskiej, [w:] tenże, Antyk w literaturze polskiej, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Sinko Tadeusz, Wstęp, [w:] Wiązanka wierszy Owidiusza z dodatkiem wybranych elegii Tibulla i Propercjusza, Lwów 1930.
Zobacz w Google Scholar

Skulski Ryszard, Owidiusz – Polakiem, „Eos” 1913.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, O metodzie badania literatury stosowanej, „Ruch Literacki” 1933, T. 8, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska Stefania, O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki” 1931, T. 28, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Słabczyński Wacław, Polscy podróżnicy i odkrywcy, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Słomak Iwona, Teksty zalecające z perspektywy teorii wymowy i w praktyce. Ujęcie Jana Kwiatkiewicza, [w:] Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej, red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Smoleński Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne (1891), oprac. A. Wierzbicki, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Sokolski Jacek, „Rzecz zmyślona i z innych uczonych zebrana”. O średniowiecznych źródłach techniki pisarskiej Mikołaja Reja, „compilatio i ordinatio”, [w:] Mikołaj Rej. W pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sokolski Jacek, Hodoeporicon, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze. Renesans. Barok, red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej, K. Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław 1998.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła Stanisław, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła Stanisław, Hellada i Roma. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1976–1990, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła Stanisław, Wstęp, [do:] Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska (ks. I–ks. IX, w. 175) i S. Stabryła (ks. IX, w. 176–ks. XV), oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Starnawski Jerzy, Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Starnawski Jerzy, Dzieje wiedzy o literaturze polskiej do końca wieku XVIII, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Starnawski Jerzy, Przekłady niemieckie i francuskie w poezji Sarbiewskiego, [w:] tenże, Pisarze jezuiccy w Polsce (wiek XVI–XIX). Studia i materiały, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Starnawski Jerzy, Z dziejów sławy Tacyta w dawnej Polsce. Andrzej Maksymilian Fredro, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Adam Naruszewicz, [w:] J. Starnawski, M. Wichowa, A. Obrębski, Antyk w Polsce, cz. 1, Łódź 1992.
Zobacz w Google Scholar

Stasiewicz Krystyna, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko…, Olsztyn 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stasiewicz-Jasiukowa Irena, Encyklopedia uniwersalna księcia biskupa warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Štepan Ludwik, Przysłowie, tłum. L. Engelking, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Suchodolski Bogdan, Nauka polska w okresie Oświecenia, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Suriusz Wawrzyniec, De probatis sanctorum historiis, t. I–VI, Kolonia 1570–1575.
Zobacz w Google Scholar

Szady Bogumił, Benedykt Chmielowski i „czarna legenda”, [w:] Polska – Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności, red. J. Kudełka, C. Taracha, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska Julia, Traktat Plutarcha z Cheronei „O cnotach kobiet”. Wprowadzenie, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2007, nr 5(40).
Zobacz w Google Scholar

Ślósarska Joanna, Mit, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Świątek Franciszek, Z dziejów polskiego żywotopisarstwa świętych, Lublin 1937.
Zobacz w Google Scholar

Świerkocki Ksawery, Wstęp, [do:] Jan Protasowicz, Inventores rerum, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Targosz Karolina, Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w jego dzieło naukowe, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, Seria A, z. 12, 1968.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz Władysław, O doskonałości. [Wybrane eseje], Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Od Antypodów do Ameryki, [w:] tenże, Prace wybrane, t. 3: Sarmaci i świat, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Polski renesans wobec przeszłości, [w:] Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski w dniach 19 do 21 marca 1981 roku w Warszawie, red. Z. Libera, M. Żurowski, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Religijność doby kontrreformacji, [w:] tenże, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Rzeczpospolita Babińska, [w:] tenże, Spotkania z historią, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Tazbir Janusz, Złota wolność szlachecka, [w:] tenże, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Uździcka Marzanna, Tytuł utworu literackiego. Studium lingwistyczne, Zielona Góra 2007.
Zobacz w Google Scholar

Vasoli Cesare, Encyklopedyzm w XVII wieku, przeł. A. Aduszkiewicz, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Villemain Abel-Francois, Przemowy i rozważania literackie, [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, t. 1, cz. 1, Kraków 1965.
Zobacz w Google Scholar

Walińska Marzena, Mitologia w staropolskich cyklach sielankowych, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Materiały z sesji „Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej”, Szczecin, 20–22 października 1997 r., red. P. Urbański, Szczecin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wergiliusz Publiusz Maro, Georgiki, przekł. i objaśn. A.L. Czerny, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Werpachowska Anna, Retoryka jako sposób myślenia o tekście, „Pamiętnik Literacki” 1990, R. LXXXI, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wich Urszula, „Poeta ludens”. Problemy komunikacji literackiej i społecznej XIV–XVIII wieku, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Barokowe nagrobki Owidiusza w języku polskim, [w:] Antyk w Polsce, cz. II: Studia, red. J. Okoń, J. Starnawski, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Barokowe nagrobki Owidiusza w języku polskim, „Filomata” 1992, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Dzieło Diega de Estella „O wzgardzie świata i próżności jego” w przekładzie ks. Augustyna Kochańskiego jako poradnik medytacji. Problemy komunikacji literackiej, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Ks. Benedykt Chmielowski jako zbieracz i badacz mirabiliów, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń ŁTN”, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Ksiądz Benedykt Chmielowski – twórca „Nowych Aten” jako scriptor rerum mirabilium, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy, „Napis” 1999, Seria V.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Księdza Benedykta Chmielowskiego Listy do Pana Boga i N.M. Panny, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVII–XIX), red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Księżny Heleny z Przezdzieckich Radziwiłłowej arkadyjski i sentymentalny przewodnik po ogrodzie. Inskrypcje jako element literackiego scenariusza zwiedzania Arkadii, [w:] Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Obraz Włoch w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego. Źródła i wzory opisu, [w:] Włochy a Polska – wzajemne spojrzenia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim, 15–17 października 1997 roku, pod red. J. Okonia, przy współpracy M. Kurana i M. Kwiek, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Pierwszy polski traktat o imitacji – dyskurs o stylu z „Rozmów Artaksesa i Ewandra” S.H. Lubomirskiego, [w:] Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu, red. J. Okoń, przy współpracy M. Kurana, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Pisarstwo Jana Ostroroga, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga), „Napis” 1995, Seria II.
Zobacz w Google Scholar

Wichowa Maria, Staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń Aleksander, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Windakiewicz S., O Rzeczypospolitej Babińskiej, [w:] Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. 8, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Wiszniewski Michał, Myśli o ukształtowaniu siebie samego. Dzieło pośmiertne z portretem i biografią autora przez Ludwika Niesiołowskiego, Warszawa 1873.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska Maria Helena, Wstęp, [do:] Hagiografia polska. Słownik biobibliograficzny, red. R. Gustaw OFM, t. 1: A–K, Poznań 1971.
Zobacz w Google Scholar

Włodek Zofia, Tendencje doktrynalne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wojtkowska-Maksymik Marta, Jan Kochanowski jako czytelnik „Dialoghi d’amore” Leona Hebrajczyka (na podstawie „Wzoru pań mężnych”), [w:] Proza staropolska, red. K. Płachcińska, M. Bauer, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wolański Filip, Staropolskie podręczniki i kompendia geograficzne jako źródła wiedzy o świecie w XVIII wieku, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik Zbigniew, Liberum veto, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wprowadzenie do pragmatyki teorii dialogu, [w:] Dialog w literaturze, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Wydra Wiesław, Pogranicza poezji, historii i mnemotechniki. Wierszowane katalogi papieży, cesarzy i królów polskich w kodeksie Kuropatnickiego, [w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Wydra Wiesław, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992.
Zobacz w Google Scholar

Załęski Stanisław, Jezuici w Polsce, Lwów 1902.
Zobacz w Google Scholar

Ziarkowski Dominik, Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki, [w:] Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, red. J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zimek Katarzyna, Reinterpretacje „Metamorfoz” w poezji polskiego baroku. Narcyz – Akteon – Dafne, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Żabski Tadeusz, Literatura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Żółkiewski Stanisław, Początek i progres wojny moskiewskiej, wyd. W. Sobieski, Kraków 1920.
Zobacz w Google Scholar

Žuromskaitė Brigita, Pompa funebris. Teatralność pogrzebu sarmackiego, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s.5090 [dostęp: 11.12.2021].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-850-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-851-1

Inne prace tego samego autora