Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć

Autorzy

Wiesław Karolak
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Racławicka 23

Słowa kluczowe:

uruchamianie zmysłów, terapia przez twórczość, terapie ekspresyjne, arteterapia, terapie kreatywne

Streszczenie

Arteterapia dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, pedagogów, metodyków, arteterapeutów oraz studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne grupy zajęć, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i wprowadzający – pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej arteterapii. Natomiast część druga zawiera scenariusze zajęć wraz z dokumentacją fotograficzną, ujęte w trzech blokach tematycznych: Zmysły, Cztery pory roku i Interakcje. Uczestnikami proponowanych warsztatów mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież licealna.

Bibliografia

Arnheim R. (1978), Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1983), Poetyka, Aticus, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Ashley L. (2000), e Complete Book of Devils and Demons, Barricade Books, London.
Zobacz w Google Scholar

Bartel R. (2016), Arteterapia i rozwój osobisty. Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę, t. 1–2, Uniwersytet Artystyczny, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bartel R. [red.] (2017), Sztuka w terapii, terapia w sztuce, Uniwersytet Artystyczny, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Beuys J. (1990), Teksty, komentarze, wywiady, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borowik G. (2013), Zastosowanie arteterapii w procesie kształtowania rozwoju osobowego dziecka, [w:] G. Borowik, A. Kowal, Edukacja w arteterapii, Fundacja Maximum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brits L. T. (2017), Księga hygge. Jak zwolnić, kochać i żyć szczęśliwie, Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Buchalter S. I. (2004), Terapia sztuką, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Charbicka M. (2015), Dziecko z zespołem Aspergera, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielnicka-Plaskota A. (2011), Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielnicka-Plaskota A. [red.] (2011), Metoda projektu w edukacji i arteterapii, t. 1–3, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielnicka-Plaskota A. [red.] (2013), Arteterapia w praktyce klinicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

de Bono E. (1999), Jak być bardziej interesującym, Rebis, Poznań. Dewey J. (1975), Sztuka jako doświadczenie, PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Edwards D. B. (2004), Art therapy, SAGE, London. Fincher S. F. (1994), Kreatywna mandala, Ravi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Florczykiewicz J. (2008), Kreatywność a procesy adaptacji społecznej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Florczykiewicz J. (2010), Twórczość i sztuka w resocjalizacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Florczykiewicz J. (2012), Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Florczykiewicz J., Józefowski E. (2012), Arteterapia w edukacji i resocjalizacji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.
Zobacz w Google Scholar

Florczykiewicz J. [red.] (2010), Odpowiedzialność w edukacji. Od oddziaływań systemowych do samoświadomości kształconych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fopka-Kowalczyk M. (2017), Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Frejlich Cz., Lisik D. (2014), Zaprojektowane. Polski dizajn 2000–2013, Wydawnictwo 2+3D, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H. G. (2000), Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gąsior K. (2016), Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gilroy A. (2009), Arteterapia – badania i praktyka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Giżycki M. (2002), Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Glińska-Lachowicz A. (2015a), Arteterapia w działaniu, Difin, Warszawa. Glińska-Lachowicz A. (2015b), Arteterapia. Teoria – rozwój – możliwości, Uniwersytet Opolski, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gładyszewska-Cylulko J. (2012), Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gładyszewska-Cylulko J. (2014), Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gmitrowicz A., Karolak W. (2000), Arteterapia w psychiatrii polskiej, INSEA, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska M. (1984), Zarys estetyki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gozdek-Michaelis K. (1993), Supermożliwości twojego umysłu, Agencja Wydawnicza Comes, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górniewicz J. (1997), Kategorie pedagogiczne: odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski S. (1996), Ksiądz Jan Twardowski – szkic o poecie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Warszawa–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska M., Karolak W. (2000), Projekt edukacyjny, INSEA, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Guzek A. W. (2004), Frottage, Nauczycielski Klub Literacki, Białystok. Guzek Ł. (2007), Sztuka instalacji, Wydawnictwo Netrion, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Handford O. (2009a), Terapia zajęciowa czy arteterapia?, https://ola-handford.wordpress.com/2009/07/31/terapia-zajeciowa-czy-arteterapia (dostęp: 15.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Handford O. (2009b), Arteterminologia, https://olahandford.wordpress.com/2009/07/27/arteterminologia (dostęp: 15.04.2018).
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2007a), Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2007b), Rysuję i... Książka ćwiczeń dla przedszkolaków, Fundacja Elementarz, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2008a), Mandala w arteterapii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2008b), Zabawa (z) przedmiotami, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2009), Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2011), Collage w twórczym rozwoju i arteterapii, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hogan S. (2001), Healing arts: the history of art therapy, Jessica Kingsley, London.
Zobacz w Google Scholar

Jagieła B. (2013), Arteterapia z wykorzystaniem plastyki, WPWST, Jarosław.
Zobacz w Google Scholar

Janicka K. (1985), Surrealizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janion M. (1986), Maski, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski K. (1972), Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jastrząb J. (2011), Sztuka narzędziem społecznej terapii, Akademia Sztuk Pięknych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A. (1975), Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E. (2009), Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E. (2011), O arteterapii, edukacji i sztuce – teksty rozproszone i niepublikowane, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E. (2012), Arteterapia w sztuce i edukacji. Praktyka oddziaływań terapeutycznych z zastosowaniem kreacji plastycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E. (2013), Arteterapia w sztuce i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E. (2014), Wyobraźnia i obraz jako czynniki konstytuujące warsztat twórczy przy kreacji wizualnej, „Dyskurs”, nr 17, s. 284–300.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E., Florczykiewicz J. (2015), Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E., Florczykiewicz J. [red.] (2012), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i terapeutycznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań–Kalisz.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E., Stefańska A., Szabelska-Holeska M. (2012), O arteterapii, edukacji i sztuce – teksty rozproszone i niepublikowane, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Junge M. B., Wadeson H. (2007), Architechts of art therapy: memoirs and life stories, Charles and Thomas, Springfield.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (1999), Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, CODN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2001a), Działania twórcze – twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla nauczyciela, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2001b), Działania twórcze – twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla studenta, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2002a), Moje portrety – twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla nauczyciela, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2002b), Moje portrety – twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla studenta, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2002c), Moje portrety, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2004a), Mandale, Twoje mandale, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2004b), Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2005a), Warsztaty artystyczne, Jedność, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2005b), Warsztaty twórcze – warsztaty artystyczne, Jedność, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2005c, 2007), Rysunek w arteterapii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2006), Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2010), Arteterapie. Terapie za pomocą sztuk wizualnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2015a), Arteterapie. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2015b), Mandala w arteterapii, Perspektywa, Ostrów Wielkopolski.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2015c), Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2016), Książka artystyczna w twórczym rozwoju, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2017), Arteterapia. Przygoda i porządek, Difin, Warszawa. Karolak W., Gotzendorf-Grafowska M. (2000), Projekt edukacyjny, INSEA, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W., Kaczorowska B. [red.] (2008), Arteterapia w medycynie i edukacji, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W., Kaczorowska B. [red.] (2011), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, AHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński R. W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. (1990), Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa. Kowal A. (1996), Terapie kreatywne, [w:] A. Kowal [red.], Moc sztuki, Krakowski Szpital Neuropsychiatryczny, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowal A. (2013), Arteterapia i psychoterapia, [w:] G. Borowik, A. Kowal, Edukacja w arteterapii, Fundacja Maximum, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krasoń K. (2013), Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krasoń K., Konieczna-Nowak L. (2002), Sztuka, terapia, poznanie, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (2004a), Ekspresja twórcza dziecka, Librus, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (2004b), Przestrzeń sztuki dziecka, Librus, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kronenberger M. (2004), Muzykoterapia. Wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w prolaktyce stresu, Global Enterprises, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kulczycki M. (1990), Arteterapia, II Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lailach M. (2007), Land art, GmbH, Taschen.
Zobacz w Google Scholar

Limont W. (2010), Uczeń zdolny i jak go rozpoznać, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Limont W., Didkowska B. (2008), Edukacja artystyczna a metafora, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Łoza B. (2008), Tworkowska kolekcja, Towarzystwo Przyjaciół Tworek, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łoza B. [red.] (2013), Arteterapia – od teorii do praktyki, SWPS, Warszawa. Łoza B. [red.] (2016), Arteterapia, cz. 3, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maas V. F. (1998). Uczenie się przez zmysły, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Malchiodi C. A. (2014), Arteterapia. Podręcznik, Harmonia Universalis, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot M., Kopij E., Suska E., Woroniuk A., Kuczyńska A. (2005), Klasyfikacja rodzajów, metod, technik i form terapii zajęciowej, Zespół Przedmiotowo-Metodyczny Terapii Zajęciowej w Medycznym Studium Zawodowym, Sztum.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (1998), Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowski K. (2000), Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Opala-Wnuk K. (2009), Sztuka, która pomaga dzieciom, Feeria, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Paluchowski J., Stańko-Kaczmarek M. (2011), Między psychologią a sztuką, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Pascal E. (1998), Psychologia Jungowska, Zysk i s-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Paszkiewicz A. (2012), Problemy uczniów niedostosowanych społecznie, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pele N. V. (2002), Moc pozytywnego myślenia, Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (1969), Myślenie twórcze, Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pouyet M. (2006), Natural. Simple Land Art through the Seasons, Frances Lincoln Publishers Ltd., Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Read H. (1976), Wychowanie przez sztukę (Education rough Art), Ossolineum, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rogala M. (2001), Gest wolności, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rubin J. (2010), Introduction to art therapy, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rudowski T. (2007), Arteterapia – inspiracje i wartości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudowski T. (2009), Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Satir V. (2000), Terapia rodziny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Shilling R., Brooklyn J. (2010), Land Art for Kids. On the Beach, Blurb Books, London.
Zobacz w Google Scholar

Słownik sztuki XX wieku (1998), red. G. Durozoi, Arkady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Söderberg M. T. (2016), Hygge. Duńska sztuka szczęścia, Insignis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra K. (2009), Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra K. (2013), Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra K. (2017), Metoda wizualizacji kierowanej z muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Stańko-Kaczmarek M. (2013), Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stasiakiewicz M. (1999). Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Stasiakiewicz M. (2000), Prototypowy obraz świata w rysunku dziecka, Edytor, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Stefańska A. (2012), Teatroterapia jako metoda kształtowania godności u osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań–Kalisz.
Zobacz w Google Scholar

Steliga A. (2011), Arteterapia w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię, Wydawnictwo A, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Suskind P. (2005), Pachnidło, Świat Książki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szafraniec G. (2015), Malowanie palcami, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska K. (2017), Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu, Wir, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczelik A. (2007), Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sztuka K. (2001), Psychologia dla artystów, cz. I, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Sztuka K. (2003), Psychologia dla artystów, cz. II, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Szulc W. (1994), Kulturoterapia – wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Akademia Medyczna, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Szulc W. (2001), Sztuka w służbie medycyny. Od antyku do postmodernizmu, Akademia Medyczna, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Szulc W. (2011), Arteterapia – narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Difin, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Szulc W. (2013), Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna, Arteer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szulc W. [red.] (2011), Arteterapia jako dyscyplina akademicka, Atut, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W. (1975), Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turowski A. (1993), Fizjologia oka, [w:] Władysław Strzemiński, 1893– 1952. Materiały z sesji, Muzeum Sztuki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski A. (1996), Oddziaływania rodziców blokujące rozwój autonomii u dzieci upośledzonych umysłowo, [w:] W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Od diagnoz do prognoz i do działań, Eruditus, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Walch J. (2007), Kunst unterrichten: Prinzip Collage – Altes verfremden und neu kombinieren, Weka-Media, Kissing.
Zobacz w Google Scholar

Waller D. (1991), Becoming a Profession: the History of Art erapy in Britain 1940–1982, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Wiszniewski M. (2010), Uzdrawiający taniec, Studio Astropsychologii, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Witerska K. (2014), Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski A. (2001), Problemy terapii przez twórczość, [w:] A. Wojciechowski, Obecność. Zebrane teksty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I. (1966), Perspektywy wychowawcze sztuki, Nasza Księgarnia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I. (1982), Estetyczna samowiedza człowieka, PWN, Warszawa. Wójcik E. (2000), Metody aktywizujące w pedagogice grup, Rubikon, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zapasiewicz Z. (2003), Zapasowe maski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimbardo P. G. (1999), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zimmer R. (2005), Poznawać świat wszystkimi zmysłami, Jedność, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

www.mandala.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.tkaniny.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.warzywaiowoce.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.plasticfantastic.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.monalisa.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.redesign.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.transformacje.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.resztki.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.liscie.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.mops.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.landart.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.redesign-krzesla.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.mandala-talerz.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.landart-dzieci.asp.lodz.pl/index.html
Zobacz w Google Scholar

www.czlowiekkomputerowy.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.drewno.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.czlowiek-x7.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.makulatura.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.marchewka.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.jajko.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.wieszak.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.kwadrat.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.glowa.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.recyklingowy.obraz.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.marzenia.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.prawda.czy.falsz.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.arteterapia.pl
Zobacz w Google Scholar

www.projektdrabina.ahe.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.projekt.podloga.asp.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

www.dialog.ahe.lodz.pl
Zobacz w Google Scholar

Opublikowane

7 listopada 2019

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-605-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-606-0