Arteterapia w twórczym rozwoju. Ćwiczenia warsztaty projekty dla dzieci i młodzieży

Autorzy

Wiesław Karolak
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Barbara Karolak

Słowa kluczowe:

edukacja artystyczna, arteterapia, komunikowanie się, scenariusze zajęć, warsztaty dla dzieci i dorosłych

Streszczenie

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy to rozważania związane z istotą najprostszej jednostki dydaktycznej i treningowej, jaką są ćwiczenia. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze i opisy realizacji piętnastu przykładowych ćwiczeń.

Drugi rozdział zawiera rozważania związane z istotą większej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są warsztaty. W dalszej części tego rozdziału prezentowane są scenariusze zajęć warsztatowych z dokumentacją fotograficzną i opisami.

Trzeci rozdział zawiera rozważania związane z istotą najbardziej rozbudowanej, a zarazem dość skomplikowanej jednostki dydaktycznej, terapeutycznej, artystycznej, jaką są projekty. W tym rozdziale – podobnie jak w dwóch poprzednich – prezentowane są scenariusze, opisy wybranych projektów wraz z dokumentacją fotograficzną i opisami.

Książka może stanowić cenną pomoc dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, jak również studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy, prowadząc różne grupy zajęć, poszukują atrakcyjnych metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia i zwiększających efektywność działań twórczych.

Bibliografia

Adams K., Galanes G. J. (2008), Komunikacja w grupach, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Arnheim R. (1978), Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borgnakke K. (2004), Uczenie się poprzez praktykę – badania etnograficzne i analiza polemik na temat „uczenia się poprzez działanie”, „Innowacje w Edukacji Akademickiej”, nr 1 (4), s. 5–32.
Zobacz w Google Scholar

Branden N. (1998), Sześć filarów poczucia własnej wartości, Ravi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Brandenburg B. (2004), Niki de Saint Phalle für Kinder. Eine Werkstatt, Verlag an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr.
Zobacz w Google Scholar

Brudnik E., Muszyńska A., Owczarska B. (2000), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Chmielnicka-Plaskota A. (2010), Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czerniawska O., Juraś-Krawczyk B. (2001), Podróże jako projekt edukacyjny, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

de Bono E. (2001), Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dryden G., Vos J. (2000), Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dubas E. (1997), Warsztaty przyszłości w naukach o wychowaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fanning P. (2001), Wizualizacja zmiany, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gołębniak B. D. [red.] (2002), Uczenie metodą projektów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guzek Ł. (2007), Sztuka instalacji, Wydawnictwo Netrion, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Handford O., Karolak W. (2008), Mandala w arteterapii, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E. (2009), Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Józefowski E., Florczykiewicz J. (2015), Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki, Jaks, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jungk R., Müllert N. (1981), Zukunftswerkstätten. Wege zur Wiederbelebung der Demokratie, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Kahrmann K.-O. (1992), Wahrnehmen und Gestalten. Formen werkstattbezogener ästhetischer Praxis, LAG Kunst, Flensburg.
Zobacz w Google Scholar

Kahrmann K.-O. (1995), Funkenklänge und Wasserzeichen. Wege zur ganzheitlichen ästhetischen Praxis, LAG Kunst, Kiel.
Zobacz w Google Scholar

Kahrmann K.-O., Karolak W. (1999), Tropienie śladów, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (1979), Formy znane – formy wyobrażone, Łódzki Dom Kultury, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (1999), Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2002), Moje portrety: taki jestem – taki chciałbym być, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2004), Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2005), Warsztaty twórcze – warsztaty artystyczne, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W. (2007), Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W., Gotzendorf-Grabowska M. (2000), Projekt edukacyjny, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Karolak W., Handford O. (2009), Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kinsey C. G. (2012), Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kluszczyński R. W. (2001), Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabid, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski J. (2001), Projekt edukacyjny, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lundgreen P. [red.] (1994), Reformuniversität Bielefeld 1969–1994. Zwischen Defensive und Innovation, Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R. M. (1980), Prace przygotowawcze do programu Wrocławskiej Szkoły Przyszłości, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R. M. (2002), Studia nad alternatywami w edukacji, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R. M. (2012), Inna edukacja – biografia drogi, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R. M., Leksicka K. (2001), Głos dzieci, Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mikina A., Zając B. (2001), Jak wdrażać metodę projektów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Murzyński T., Osiński Z. (1978), Laboratorium Grotowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (1998), Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Olinkiewicz E., Repsch E. [red.] (2001), Warsztaty edukacji twórczej. Program interdyscyplinarny, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Osiński Z. (1980), Grotowski i jego Laboratorium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Potocka B., Nowak L. (2002), Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Rylke H., Klimowicz G. (1992), Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Santorski J. (1997), Zacznij od siebie, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego (1981), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminologiczny sztuk pięknych (1969), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stańko-Kaczmarek M. (2013), Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szymański M. S. (1996), O metodzie projektów, Wydawnictwo Naukowe Żak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taraszkiewicz M. (1996), Refleksyjny praktyk w działaniu, czyli jak uczyć lepiej, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R. (1996a), Nauczanie kreatywne, cz. 1: Podstawy i metody nauczania całościowego, Wydawnictwo Klanza, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R. (1996b), Nauczanie kreatywne, cz. 2: Uczniowie – nauczyciele – rodzice, Wydawnictwo Klanza, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Zacharias W., Grüneisl G. (1988), Kultur pädagogisches Lesebuch, Pädagogische Aktion – Die neue Kinder- und Jugend-Kulturarbeit, München.
Zobacz w Google Scholar

Zacharias W. [red.] (1990), Werkstattbuch 1. Kultur – Spiel – Medien – Umwelt, Landesgemeinschaft Spiel- und Kulturpädagogik Bayern e.V., München.
Zobacz w Google Scholar

Zapasiewicz Z. (2003), Zapasowe maski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Opublikowane

20 września 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-374-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-493-3