W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej : Tom 7

Autorzy

Elżbieta Dubas (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
Aneta Słowik (ed)
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Stosowanych, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

Słowa kluczowe:

biografia naukowa, badania biograficzne, Florian Znaniecki

Streszczenie

Kolejny tom serii „Biografia i Badanie Biografii” akcentuje stulecie metody biograficznej związane z rocznicą wydania dzieła Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego Chłop polski w Europie i Ameryce. Ponadto publikacja stanowi udokumentowanie wieloletniej współpracy ośrodka łódzkiego i wrocławskiego z badaczami frankofońskimi w zakresie badań biograficznych.

Tom zawiera teksty będące efektem bogatej interdyscyplinarnej współpracy i dyskusji naukowej. Są one szczególnie znaczące dla podsumowania dotychczasowych „osiągnięć” metody biograficznej, ukazania aktualnych pól i sposobów badania biografii oraz prognoz dla tego podejścia badawczego stosowanego w naukach społecznych i humanistycznych. Lektura publikacji skłania do wyciągnięcia wielu wniosków, między innymi do podkreślenia niepodważalnego znaczenia tzw. współczynnika humanistycznego w badaniach biografii, sformułowanego przez Floriana Znanieckiego. Świadomość „czyjejś” biografii, jaką ma badacz, świadomość podmiotowego, zindywidualizowanego świata posiadacza biografii, wyprowadza go poza obiektywność świata przyrody, wprowadzając w zawsze subiektywny świat ludzkich doświadczeń, względem którego należy zachować respekt.

Redaktorki

Rozdziały

 • Wstęp
  Elżbieta Dubas, Aneta Słowik
 • Metoda biograficzna i historia życia jako podejścia badawcze, działanie i kształcenie. Dotychczasowe tendencje i nowe perspektywy
  Gaston Pineau, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Biografia – nowa konfiguracja stosunku jednostki do otoczenia społecznego
  Christine Delory-Momberge, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Biografia naukowa i antropologiczna. Kontynuacja metody biograficznej czy zapowiedź nowej humanistyki?
  Paula Wełyczko
 • Opowieści biograficzne i ich przyszłość – ważąc słowa
  Martine Lani-Bayle, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Poradnicza biografia Floriana Znanieckiego
  Aneta Słowik
 • Badania biograficzne a edukacja
  Olga Czerniawska
 • Przemyśleć historię życia za pomocą historii wieku życia
  Pierre Dominicé, Małgorzata Sakwerda
 • W edukacyjnej przestrzeni biografii – biografia jako poznawanie człowieka
  Elżbieta Dubas
 • Badania biograficzne a wspomaganie zapisu badawczego
  Christophe Niewiadomski, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Droga edukacyjna i potencjał heurystyczny podejścia biograficznego: wyzwania badawcze, edukacyjne i interwencyjne
  Danielle Desmarais, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Bogactwo metody biograficznej zastosowanej w obszarze szkolnym
  Marie-Claude Bernard, Jean-Jacques Demba, Ibrahim Gbetnkom, Isabelle Lavoie, Małgorzata Sakwerda
 • Współczynnik humanistyczny Floriana Znanieckiego jako główny postulat kulturoznawczych badań terenowych w krajach byłego ZSRR
  Tomasz Bugaj
 • Sposoby wykorzystania metody biograficznej w badaniach języka i kultury staroobrzędowców mieszkających w Polsce
  Angelika Pawlaczyk
 • Uczenie się buntowniczki na przykładzie narracji: „…z czasem coraz bardziej sobie zdawałam sprawę, jak bardzo te manifestacje są na rękę systemowi”
  Przemysław Szczygieł
 • Autobiografie kobiet uprawiających prostytucję: opowieści socjalizacyjne, rodzinne oraz projekty budowane w „bitwie” życia
  Małgorzata Sakwerda, Fernanda Priscila Alves da Silva, Lívia Alessandra Fialho da Costa
okladka

Opublikowane

20 maja 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-787-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-788-3

Inne prace tego samego autora

 • Elżbieta Dubas, Humanistyczny obraz starości. Przesłanki dla gerontologii humanistycznej
 • Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, Aneta Słowik, Karolina Kuryś-Szyncel, Małgorzata Łobacz, Justyna Sztobryn-Bochomulska, Ewelina J. Konieczna, Izabela Przybylska, Iwona Grodź, Mariola Adria Bach, Janusz Krysztofik, Ingrid Lathoud, Muriel Molinié, Catherine Schmutz-Brun, Anna Walulik, Uta Hrehorowicz, Leszek Demkowicz, Biografie rodzinne i uczenie się
 • Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński, Agnieszka Majewska-Kafarowska, Anna Sanecka, Maria Finogenow, Renata Konieczna-Woźniak, Anna Lubrańska, Alina Dworak, Józef Szubert, Włodzimierz Ziółkowski, Alicja Szymańska-Paszczuk, Wojciech Wieczorek, Marietta Szubert, Kazimierz Kopczyński, Anna Pitala, Artur Fabiś, Arkadiusz Wąsiński, Jolanta Maćkowicz, Jerzy Semków, Olga Czerniawska, Starość w nurcie życia