Biografie rodzinne i uczenie się: Tom 8

Autorzy

Arkadiusz Wąsiński (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
Aneta Słowik (ed)
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Studiów Stosowanych, 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 55

Słowa kluczowe:

rodzina, biografia rodzinna jednostkowa i zbiorowa, badanie biografii rodzinnych, uczenie się z biografii rodzinnych, migracje rodzinne

Streszczenie

Publikacja Biografie rodzinne i uczenie się, będąca ósmym tomem w serii Biografia i Badanie Biografii, stanowi oryginalne ujęcie refleksji nad rodziną, wiążące się z wyeksponowaniem biografii rodzinnych jako symbolicznej przestrzeni kształtowania się indywidualnych biografii członków wspólnoty rodzinnej oraz ich biograficznego uczenia się. Uwzględnia ono złożoną, subtelną i pod wieloma względami nieoczywistą naturę przenikania się procesów indywidualnych i zbiorowych zachodzących w realiach wspólnoty rodzinnej. Walorem niniejszej publikacji jest połączenie rozmaitych perspektyw teoretycznych i badawczych zogniskowanych wokół różnych ujęć biografii rodzinnych i procesów biograficznego uczenia się osadzonych w realiach życia rodzinnego. Odsłaniają one odmienności kulturowe refleksji nad rodziną rozwijane przez polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się tą tematyką. Wyeksponowanie biograficznej perspektywy rodziny jest w tym kontekście interesujące poznawczo zarówno w dyskursie andragogicznym, jak i pedagogicznym, w których nie zyskała ona jak dotąd pogłębionego rozpoznania. Badanie aspektów edukacyjnych zawartych w biografiach rodzinnych może sprzyjać poszerzaniu andragogicznej teorii uczenia się dorosłych oraz może być wykorzystane w praktyce edukacji dorosłych, w tym edukacji rodzinnej.

Rozdziały

 • Wstęp
  Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, Aneta Słowik
 • Wokół biografii rodzinnej i jej badania. Refleksje wprowadzające
  Elżbieta Dubas
 • Rodzina jako przestrzeń uczenia się biograficznego
  Karolina Kuryś-Szyncel
 • Biografie małżeńskie i rodzinne rozpatrywane w perspektywie autokreacji do rodzicielstwa
  Arkadiusz Wąsiński
 • „Być” a „stawać się” osobą w rodzinie
  Małgorzata Łobacz
 • Rodzina miejscem „uczenia się” umierania
  Justyna Sztobryn-Bochomulska
 • Praca nad własną biografią matek dzieci z niepełnosprawnością na przykładzie projektu pt. „Siła kobiet”
  Ewelina J. Konieczna
 • Aktywność edukacyjna w średniej dorosłości w kontekście biografii rodzinnej
  Izabela Przybylska
 • …Ktoś musi zostać na koniec. Artysta i jego rodzina. W świetle filmów o Beksińskich
  Iwona Grodź
 • Fotografia rodzinna. Między intencją, znaczeniem i zapomnieniem
  Mariola Adria Bach, Janusz Krysztofik
 • Milczący towarzysz...
  Mariola Adria Bach
 • Migracja jako proces przemiany i konstruowania siebie w rodzinie
  Ingrid Lathoud, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Kiedy podmiot sporządza mapę swoich (nie)rodzinnych przeżyć i projektu migracyjnego? Wielojęzyczny paradygmat w badaniach biograficznych w edukacji XXI wieku
  Muriel Molinié, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik
 • Jak mówi się o rodzinnych migracjach?
  Catherine Schmutz-Brun, Uta Hrehorowicz, Leszek Demkowicz
 • Moja mama ma swoją „świętą trójcę”. Wychowanie w rodzinie polskiej na emigracji w Australii
  Anna Walulik
 • O doradcy rodzinnym w środowisku polskich emigrantów – wybrane aspekty
  Aneta Słowik

Biogram autora

Janusz Krysztofik - Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie

Janusz Krysztofik od 20 lat kieruje Instytutem Zarządzania Wiedzą w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problemów związanych z kategoriami wiedzy i niewiedzy w funkcjonowaniu organizacji, animal studies, sztucznej inteligencji, a także filozofii fotografii.

okladka

Opublikowane

20 maja 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-459-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-460-5

Inne prace tego samego autora

 • Elżbieta Dubas, Humanistyczny obraz starości. Przesłanki dla gerontologii humanistycznej
 • Elżbieta Dubas, Aneta Słowik, Gaston Pineau, Christine Delory-Momberge, Paula Wełyczko, Martine Lani-Bayle, Olga Czerniawska, Pierre Dominicé, Christophe Niewiadomski, Danielle Desmarais, Marie-Claude Bernard, Jean-Jacques Demba, Ibrahim Gbetnkom, Isabelle Lavoie, Małgorzata Sakwerda, Tomasz Bugaj, Angelika Pawlaczyk, Przemysław Szczygieł, Fernanda Priscila Alves da Silva, Lívia Alessandra Fialho da Costa, Uta Hrehorowicz, Aneta Słowik, W stulecie metody biograficznej. Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej
 • Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński, Agnieszka Majewska-Kafarowska, Anna Sanecka, Maria Finogenow, Renata Konieczna-Woźniak, Anna Lubrańska, Alina Dworak, Józef Szubert, Włodzimierz Ziółkowski, Alicja Szymańska-Paszczuk, Wojciech Wieczorek, Marietta Szubert, Kazimierz Kopczyński, Anna Pitala, Artur Fabiś, Arkadiusz Wąsiński, Jolanta Maćkowicz, Jerzy Semków, Olga Czerniawska, Starość w nurcie życia
 • Alicja Górska, Edyta Janiak, Kamil Jędrasiak, Daniel Sunderland, Magdalena Pałka, Emil Sowiński, Szymon Góźdź, Iwona Grodź, Katarzyna Kurowska, Zofia Ulańska, Śmierć krytyka