Wielcy minores: Miniatury teatralne francuskojęzycznej Kanady w okresie belle époque

Autorzy

Sebastian Zacharow
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki, Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego
https://orcid.org/0000-0001-5536-1637

Słowa kluczowe:

belle époque, teatr frankokanadyjski, Montreal, miniatury teatra, minores

Streszczenie

Antologia przekładów ośmiu miniatur teatralnych francuskojęzycznej Kanady w dobie belle époque ukazuje przemiany gatunkowe w ówczesnej dramaturgii. W historii Kanady okres ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem nie tylko gospodarczym i społecznym, lecz także kulturalnym. Z wybranych miniatur wyłania się obraz teatru niesłychanie różnorodnego, definiującego w pewien sposób na nowo swoją tożsamość na fali przemian społecznych i kulturowych „pięknej epoki” oraz poszukującego nowych rozwiązań dotyczących konwencjonalnej dramaturgii. Ich autorzy zaliczają się do teatralnych minores, jednak ich wkład w kulturę teatralną pozostaje wybitny. Przedstawione sztuki nigdy wcześniej nie ukazały się w języku polskim. Prezentują one kulturę teatralną pozostającą pod wpływem tradycji anglojęzycznych i francuskojęzycznych oraz odzwierciedlają nową koncepcję dramatu w teatrze frankokanadyjskim w schyłkowej fazie belle époque oraz przed Wielkim Kryzysem lat trzydziestych XX wieku, kiedy teatr francuskojęzyczny, dzięki dynamicznej obecności, tworzył niepowtarzalną atmosferę teatralną Montrealu.

okladka

Pobrania

Opublikowane

2 kwietnia 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-428-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-429-7

Inne prace tego samego autora