Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej): Wydanie 2 uzupełnione

Autorzy

Piotr Seliger
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Słowa kluczowe:

analiza jakościowa, chemia organiczna, chemia ogólna, analiza ilościowa, podręcznik

Streszczenie

Skrypt ten został pomyślany jako materiał pomocniczy dla studentów I roku kierunku mikrobiologia i biotechnologia oraz II roku kierunku biologia do wykładów z chemii nieorganicznej prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Z moich obserwacji wynika, że przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii, przy czym zwracam uwagę, iż materiał zawarty w tym skrypcie jest bardzo okrojony i nie obejmuje wszystkich zagadnień wymaganych na kierunku chemia.

Liczba godzin wykładów w porównaniu z ilością materiału obowiązującym w minimum programowym sprawia, że aby został on zrealizowany, wykłady muszą być prowadzone w dość dużym tempie, co z kolei powodowało błędy lub duże luki w notatkach studenckich. Mam nadzieję, że wraz z tym skryptem studenci będą mogli bardziej skoncentrować się na tłumaczonych zagadnieniach i na zrozumieniu omawianych tematów.

Proszę nie traktować tego podręcznika jako substytut wykładów, lecz jedynie jako pomoc do nich, gdyż wytłumaczenie i objaśnienie zagadnień omawianych na wykładach nie znalazły się w tych materiałach.

W drugim uzupełnionym wydaniu zostały poprawione błędy znalezione w pierwszej edycji tego skryptu. Dodano też kilka nowych slajdów, które pojawiły się w trakcie kolejnych lat prowadzenia wykładów. Ze względu na zmniejszenie liczby godzin wykładów część materiału została przeniesiona i oznaczona jako dodatek, tak by studenci nie mieli problemów z weryfikacją obowiązkowego materiału, który ich dotyczy.

Bibliografia

Podręcznik ze szkoły średniej (poziom rozszerzony)
Zobacz w Google Scholar

J. Minczewski, Z. Marczenko „Chemia Analityczna” I, II
Zobacz w Google Scholar

F.A. Cotton, G. Wilkinson , P.L. Gaus “Chemia nieorganiczna - podstawy”
Zobacz w Google Scholar

Z. Galus „Ćwiczenia rachunkowe w chemii analitycznej”
Zobacz w Google Scholar

Bożena Chmielewska-Bojarska „Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów”
Zobacz w Google Scholar

J. Lipiec, Szmal „Chemia analityczna”
Zobacz w Google Scholar

L. Hamilton, S. Simpson, B. Ellis „Obliczenia w chemii analitycznej”
Zobacz w Google Scholar

A. Bielański „Podstawy Chemii Nieorganicznej”
Zobacz w Google Scholar

L. Kolditz, „Chemia nieorganiczna”
Zobacz w Google Scholar

A. Cygański, R. Sołoniewicz „Laboratorium analizy ilościowej”
Zobacz w Google Scholar

A. Hulanicki „Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej”
Zobacz w Google Scholar

L. Jones, P. Atkins „Chemia Ogólna - cząsteczki, materia, reakcje”
Zobacz w Google Scholar

K.M. Pazdro, A. Rola-Noworyta „Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej”
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

31 grudnia 2016

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-291-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-7969-229-3