Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych: Kapitał, wycena, zarządzanie

Autorzy

Jagoda Adamus
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
https://orcid.org/0000-0002-8533-5488
Zbigniew Przygodzki
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
https://orcid.org/0000-0001-6964-8479

Słowa kluczowe:

ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych, wycena przestrzeni publicznych, kapitał przestrzeni publicznej, zarzadzanie przestrzeniami publicznymi

Streszczenie

Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznych. Kapitał, wycena, zarządzanie to pozycja wpisująca się w szeroki nurt badań nad przestrzenią miejską. Autorzy wychodzą jednak poza prowadzone dotychczas badania na gruncie architektury i socjologii. W książce przedstawiona została bowiem perspektywa ekonomiczna w badaniach przestrzeni publicznych, która potraktowana została jako dobro ekonomiczne. Celem książki jest identyfikacja: 

  1. obszarów kumulacji kapitałów, które posiadają wymierną, ekonomiczną wartość i znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego; 
  2. sposobów szacowania wartości przestrzeni publicznych w celu ekonomicznego dowodzenia ich znaczenia i wagi w procesach rozwoju; 
  3. technik i sposobów koordynacji procesów zarządzania, czyli modeli efektywnego gospodarowania przestrzeniami publicznymi. 

W publikacji zidentyfikowano podstawowe kapitały zawarte w przestrzeniach publicznych (marki, dziedzictwa kulturowego, sieci, społeczny, kreatywny i rzeczowy), które determinują jej wartość ekonomiczną. Logiczną konsekwencją rozważań jest druga część książki, poświęcona metodom ekonomicznej wyceny wartości przestrzeni publicznych. Świadomość ekonomicznej wartości przestrzeni publicznych jest podstawowym warunkiem skutecznego zarządzania. Stąd w trzeciej części czytelnik znajdzie szczegółowo zaprezentowane i zilustrowane przykładami biznesowe modele efektywnego zarządzania przestrzeniami publicznymi. 

Bibliografia

Aaker D. (2001), Building Strong Brands, Simon & Schuster Ltd., London.
Zobacz w Google Scholar

Abdalla C. (1990), Measuring economic losses from ground water contamination: An investigation of household avoidance costs, „Journal of the American Water Resources Association”, No. 26, s. 451–463.
Zobacz w Google Scholar

Abou‑Ali H., Carlsson F. (2004), Evaluating the welfare effects of improved water quality using the choice experiment method, „Working Papers in Economics”, No. 131, University of Gothenburg, Department of Economics, Gothenburg.
Zobacz w Google Scholar

Adamowicz W., Louviere J., Williams M. (1994), Combining Revealed and Stated Preference Methods for Valuing Environmental Amenities, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 26(3), s. 271–292, https://doi.org/10.1006/jeem.1994.1017
Zobacz w Google Scholar

Adamowicz W., Dupont D., Krupnick A., Zhang J. (2011), Valuation of cancer and microbial disease risk reductions in municipal drinking water: An analysis of risk context using multiple valuation methods, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 61(2), s. 213–226, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2010.10.003
Zobacz w Google Scholar

Adger W.N., Kelly P.M., Tri N.H. (1997), Valuing the products and services of mangrove restoration, „The Commonwealth Forestry Review”, Vol. 76(3), s. 198–202.
Zobacz w Google Scholar

Afroz R., Hassan M.N., Awang M., Ibrahim N.A. (2005), Willingness to Pay for Air Quality Improvements in Klang Valley Malaysia, „American Journal of Environmental Sciences”, Vol. 1(3), s. 194–201.
Zobacz w Google Scholar

Ahlfeldt G.M., Maennig W. (2010), Substitutability and Complementarity of Urban Amenities: External Effects of Built Heritage in Berlin, „Real Estate Economics”, Vol. 38(2), s. 285–323, https://doi.org/10.1111/j.1540-6229.2010.00268.x
Zobacz w Google Scholar

Akhtar S., Saleem W., Nadeem V .M., Shahid I., Ikram A. (2017), Assessment of willingness to pay for improved air quality using contingent valuation method, „Global Journal of Environmental Science and Management”, Vol. 3(3), s. 279–286, https://doi.org/10.22034/gjesm.2017.03.03.005
Zobacz w Google Scholar

Al‑Ghamdi S.A., Al‑Harigi F. (2015), Rethinking Image of the City in the Information Age, „Procedia Computer Science”, No. 65 (April), s. 734–743, https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.018
Zobacz w Google Scholar

Alberini A., Longo A. (2006), Combining the travel cost and contingent behavior methods to value cultural heritage sites: Evidence from Armenia, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 30(4), s. 287–304, https://doi.org/10.1007/s10824-006-9020-9
Zobacz w Google Scholar

Alegre J., Cladera M., Sard M. (2013), Tourist areas: Examining the effects of location attributes on tour‑operator package holiday prices, „Tourism Management”, No. 38, s. 131–141, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.02.011
Zobacz w Google Scholar

Anderson L.M., Cordell H.K. (1988), Influence of trees on residential property values in Athens, Georgia (U.S.A.): A survey based on actual sales prices, „Landscape and Urban Planning”, Vol. 15(1–2), s. 153–164, https://doi.org/10.1016/0169-2046(88)90023-0
Zobacz w Google Scholar

Appleyard B., Stepner M. (2018), Toward the Dreams and Realities of Temporary Paradise? Lynch and Appleyard’s Look at the Special Landscape of San Diego/Tijuana, „Journal of the American Planning Association”, Vol. 84 (3–4), s. 230–236, http://doi.org/10.1080/01944363.2018.1528171
Zobacz w Google Scholar

Appleyard D. (1970), Notes on urban perception and knowledge, [w:] J. Archea, C. Estman (red.), E.D.R.A. 2: Proceedings of Second Annual Environmental Design Research Association Conference, Hutchinson and Ross, Dowden, s. 97–101.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Ł., Przygodzki Z. (2016), Kapitał ludzki i zasoby wiedzy w rozwoju miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 69–93, http://doi.org/10.18778/7969-968-1.05
Zobacz w Google Scholar

Armantier O., Treich N. (2004), Social willingness to pay, mortality risks and contingent valuation, „The Journal of Risk Uncertainty”, Vol. 29(1), s. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

Aydalot Ph. (1984), Ekonomie regional et Urbanie, „Economica”, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Azevedo C.D., Crooker J.R., Chambers C.N. (2012), A contingent valuation estimate of the value of remediation of contaminated sediments in Lake Michigan, „Environmental Economics”, Vol. 3(2), s. 20–25.
Zobacz w Google Scholar

Báez A., Herrero L.C. (2012), Using contingent valuation and cost‑benefit analysis to design a policy for restoring cultural heritage, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 13(3), s. 235–245, https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.12.005
Zobacz w Google Scholar

Bailly A.S. (1970), La perception de l’espace urbaine, CRU, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowski T. (2007), Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych, Educaterra, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Banasiak J. (2011), Street art – ruch zapoznany, [w:] M. Duchowski, E.A. Sekuła (red.), Street art. Między wolnością a anarchią, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, s. 14–21.
Zobacz w Google Scholar

Barani K. (2009), Rola więzi online w życiu człowieka, [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 103–118.
Zobacz w Google Scholar

Barbier E.B. (2016), The protective serice of mangrove ecosystems: A review of valuation methods, „Marine Pollution Bulletin”, Vol. 109(2), s. 676–681, https://doi.org/10.1016/J.MARPOLBUL.2016.01.033
Zobacz w Google Scholar

Bartczak A. (2002), Wartość czasu podróży, „Ekonomia”, nr 7, s. 100–121.
Zobacz w Google Scholar

Bartczak A. (2013), Metoda Transferu Korzyści (BT), [w:] Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej, Warszawa, s. 65–73.
Zobacz w Google Scholar

Bartik T.J. (1988), Evaluating the benefits of non‑marginal reductions in pollution using information on defensive expenditures, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 15(1), s. 111–127, https://doi.org/10.1016/0095-0696(88)90032-0
Zobacz w Google Scholar

Bartnicka M. (1987), Preferencje mieszkaniowe warszawskich studentów – studium geografii percepcji, „Przegląd Geograficzny”, nr 59, s. 543–560.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicka M. (1989), Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy (Studium geografii percepcji), „Dokumentacja Geograficzna”, Vol. 2, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicka M. (1991), Społeczna percepcja stanu zagospodarowania przestrzennego Warszawy, [w:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 29–41.
Zobacz w Google Scholar

Barton D.N. (2002), The transferability of benefit transfer: Contingent valuation of water quality improvements in Costa Rica, „Ecological Economics”, Vol. 42(1–2), s. 147–164, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00044-7
Zobacz w Google Scholar

Bartoszek A., Gruszczyński L., Szczepański M.S. (1997), Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. Katowiczanie o Katowicach, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Bateman I.J., Langford I.H. (1997), Non‑users’ Willingness to Pay for a National Park: An Application and Critique of the Contingent Valuation Method, „Regional Studies”, Vol. 31(6), s. 571–582, https://doi.org/10.1080/00343409750131703
Zobacz w Google Scholar

Batzias F.A., Kopsidas O. (2020), Extending the Contingent Valuation Method (CVM) to Assess Externalities Created Round a Cultural Heritage Preservation Site – A Knowledge Based Approach, „SSRN Electronic Journal”, s. 76–81, https://doi.org/10.2139/ssrn.3501518
Zobacz w Google Scholar

Bayer P., Keohane N., Timmins Ch. (2009), Migration and hedonic valuation: The case of air quality, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 58(1), s. 1–14, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2008.08.004
Zobacz w Google Scholar

Bedate A., Herrero L.C., Sanz J.A. (2004), Economic valuation of the cultural heritage: Application to four case studies in Spain, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 5(1), s. 101–111, http://doi.org/10.1016/j.culher.2003.04.002
Zobacz w Google Scholar

Beltrán E., Rojas M. (1996), Diversified funding methods in Mexican archeology, „Annals of Tourism Research”, Vol. 23(2), s. 463–478, https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00077-1
Zobacz w Google Scholar

Benson E.D., Hansen J., Schwartz A., Smersh G. (1998), Pricing Residential Amenities: The Value of a View, „Journal of Real Estate Finance and Economics”, Vol. 16(1), s. 55–73, https://doi.org/10.1023/A:1007785315925
Zobacz w Google Scholar

Bieczyński M. (2011), Street Art – oswajanie sztuki ulicy, „Arteon. Magazyn o Sztuce”, nr 7(135), s. 14–16.
Zobacz w Google Scholar

Bierwiaczonek K. (2008), Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice.
Zobacz w Google Scholar

Bierwiaczonek K. (2018), Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenie – próba systematyzacji, „Przegląd Socjologiczny”, nr 67, s. 25–48, http://doi.org/10.26485/ps/2018/67.1/2
Zobacz w Google Scholar

Bin O. (2005), A semiparametric hedonic model for valuing wetlands, „Applied Economics Letters”, Vol. 12(10), s. 597–601, https://doi.org/10.1080/13504850500188505
Zobacz w Google Scholar

Birol E., Karousakis K., Koundouri P. (2006), Using a choice experiment to account for preference heterogeneity in wetland attributes. The case of Cheimaditida wetland in Greece, „Ecological Economics”, Vol. 60(1), s. 145–156, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.06.002
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Blomquist G.C., Whitehead J.C. (1998), Resource quality information and validity of willingness to pay in contingent valuation, „Resource and Energy Economics”, Vol. 20(2), s. 179–196, https://doi.org/10.1016/S0928-7655(97)00035-3
Zobacz w Google Scholar

Bloor West Village (b.r.), https://www.bloorwestvillagebia.com/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bobko M. (2013), Przestrzeń publiczna miast współczesnych, maszynopis pracy magisterskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historii Sztuki, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bockstael N.E., Hanemann W.M., Kling C.L. (1987), Estimating the value of water quality improvements in a recreational demand framework, „Water Resources Research”, Vol. 23(5), s. 951–960, https://doi.org/10.1029/WR023i005p00951
Zobacz w Google Scholar

Bockstael N.E., Hanemann W.M., Strand I.E. (1984), Measuring the benefits of water quality improvements using recreation demand models, Report presented to the U.S. Environmental Protection Agency, University of Maryland, College Park.
Zobacz w Google Scholar

Bogdani M. (2015), Wartość zabytku – spojrzenie z perspektywy rynku nieruchomości, [w:] B. Szmigina (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa. Stan badań i problemy, Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa–Lublin, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Boisen M., Terlouw K., Groote P., Couwenberg O. (2018), Reframing place promotion, place marketing, and place branding – moving beyond conceptual confusion, „Cities”, No. 80, s. 4–11, https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.021
Zobacz w Google Scholar

Borkowska M., Rozwadowska M., Śleszyński J., Żylicz T. (2001), Environmental amentities on the housing market in Warsaw hedonic price method research, „Ekonomia”, nr 3, s. 70–82.
Zobacz w Google Scholar

Boryczka E. (2013), Town Centre Management – koncepcja zarządzania centrum miasta na przykładzie miast europejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 12, s. 119–130.
Zobacz w Google Scholar

Boryczka E., Sulikowski T. (2008), Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych – podstawy teoretyczne, [w:] Z. Przygodzki, M. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 231–236.
Zobacz w Google Scholar

Boschmann E.E., Cubbon E. (2014), Sketch Maps and Qualitative GIS: Using Cartographies of Individual Spatial Narratives in Geographic Research, „Professional Geographer”, Vol. 66(2), s. 236–248, https://doi.org/10.1080/00330124.2013.781490
Zobacz w Google Scholar

Bosek A., Mazurkiewicz L. (2015), O pewnej metodzie pomiaru nierynkowej wartości obiektu dziedzictwa kulturowego, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(52), s. 148–159.
Zobacz w Google Scholar

Boter J., Rouwendal J., Wedel M. (2005), Employing Travel Time to Compare the Value of Competing Cultural Organizations, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 29(1), s. 19–33, https://doi.org/10.1007/s10824-005-5796-2
Zobacz w Google Scholar

Botton A. de (2006), Architektura szczęścia, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boutwell J.L., Westra J.V. (2013), Benefit Transfer: A Review of Methodologies and Challenges, „Resources”, Vol. 2(4), s. 517–527, https://doi.org/10.3390/resources2040517
Zobacz w Google Scholar

Bowen H.R. (1943), The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 58(1), s. 27–48, https://doi.org/10.2307/1885754
Zobacz w Google Scholar

Boxall P.C., Adamowicz W.L., Swait J., Williams M., Louviere J. (1996), A comparison of stated preference methods for environmental valuation, „Ecological Economics”, Vol. 18(3), s. 243–253, https://doi.org/10.1016/0921-8009(96)00039-0
Zobacz w Google Scholar

Boyle K.J (2017), Contingent Valuation in Practice, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 83–132, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Brander L.M., Van Beukering P., Cesar H.S.J. (2007), The recreational value of coral reefs: A meta‑analysis, „Ecological Economics”, Vol. 63(1), s. 209–218, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.11.002
Zobacz w Google Scholar

Brandt S., Maennig W., Richter F. (2014), Do Houses of Worship Affect Housing Prices? Evidence from Germany, „Growth and Change”, No. 45, s. 549–570, http://doi.org/10.1111/grow.12066
Zobacz w Google Scholar

Braun E., Eshuis J., Klijnc E.‑H., Zenker S. (2018), Improving place reputation: Do an open place brand process and an identity image match pay off?, „Cities”, No. 80, s. 22–28, https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.06.010
Zobacz w Google Scholar

Bresnahan B.W., Dickie M., Gerking S. (1997), Averting Behavior and Urban Air Pollution, „Land Economics”, Vol. 73(3), s. 340–357, https://doi.org/10.2307/3147172
Zobacz w Google Scholar

Brewster D. (2014), Dividing Lines: Evolving Mental Maps of the Bay of Bengal, „Asian Security”, Vol. 10(2), s. 151–167, https://doi.org/10.1080/14799855.2014.914499
Zobacz w Google Scholar

British BIDs (b.r.), About British BIDs, https://britishbids.info/about/about‑british‑bids (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Brookfield H.C. (1969), On environment as perceived, [w:] D. Board, R.J. Chorley, P. Haggett, D.R. Stoddart (red.), Progress in Geography, Vol. 1, Edward Arnold, London, s. 51–80.
Zobacz w Google Scholar

Brookshire D., Eubanks L.S., Randall A. (1983), Estimating Option Prices and Existence Values for Wildlife Resources, „Land Economics”, Vol. 59(1), s. 1–15, https://doi.org/10.2307/3145871
Zobacz w Google Scholar

Brouwer R. (2000), Environmental value transfer: state of the art and future prospects, „Ecological Economics”, No. 32, s. 137–152, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00070-1
Zobacz w Google Scholar

Brown T.C. (2017), Substitution Methods, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 347–390, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Buchanan J.M. (1965), An Economic Theory of Clubs, „Economica”, No. 32, s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Bunting T.E., Guelke L. (1979), Behavioral and perception geography: a critical appraisal, „Annals of the Association of American Geographers”, Vol. 69(3), s. 448–462.
Zobacz w Google Scholar

Burchard‑Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A. (2014), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burgess J.A. (1978), Image and identity. A study of urban and regional perception with particular reference to Kingston upon Hull, „Occasional Papers in Geography”, No. 23, University of Hull Press, Kingston upon Hull.
Zobacz w Google Scholar

Byzantine‑Latino Quarter Pico BID (b.r.), Our History, https://www.blqbid.org/about (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Camagni R. (2008), Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital, [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe. European Competiveness and Global Strategies, Springer, Berlin, s. 33–47, https://doi.org/10.1007/978-3-540-74737-6_3
Zobacz w Google Scholar

Carlsson F., Frykblom P., Liljenstolpe C. (2003), Valuing wetland attributes: An application of choice experiments, „Ecological Economics”, Vol. 47(1), s. 95–103, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2002.09.003
Zobacz w Google Scholar

Carmona M. (2010), Public places – urban spaces: the dimensions of urban design, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Carson R.T., Mitchell R.C. (1993), The Value of Clean Water: The Public’s Willingness to Pay for Boatable, Fishable, and Swimmable Quality Water, „Water Resources Research”, Vol. 29(7), s. 2445–2454, https://doi.org/10.1029/93WR00495
Zobacz w Google Scholar

Carson R.T., Flores N.E., Meade N.F. (2001), Contingent Valuation: Controversies and Evidence, „Environmental and Resource Economics”, No. 19, s. 173–210.
Zobacz w Google Scholar

Carson R.T., Hanemann W.M., Wegge T.C. (1987), Southcentral Alaska Sport Fishing Study, Report prepared by Jones and Stokes Associates for the Alaska Department of Fish and Game, Anchorage.
Zobacz w Google Scholar

Carson R.T., Hanemann W.M., Wegge T.C. (2009), A Nested Logit Model of Recreational Fishing Demand in Alaska, „Marine Resource Economics”, Vol. 24(2), s. 101–129, https://doi.org/10.1086/mre.24.2.42731375
Zobacz w Google Scholar

Carson R.T., Mitchell R.C., Conaway M.B. (2002), Economic benefits to foreigners visiting morocco accruing from rehabilitating the Fes medina, [w:] S. Navrud, R. Ready (red.), Valuing cultural heritage: Applying environmental valuation techniques to historic buildings, monuments and artefacts, Edward Elgar, Cheltenham, s. 118–141.
Zobacz w Google Scholar

Carson R., Wilks L., Imber D. (1994), Valuing the Preservation of Australia’s Kakadu Conservation Zone, „Oxford Economic Papers”, No. 46, s. 727–749, http://doi.org/10.1093/oep/46.Supplement_1.727
Zobacz w Google Scholar

Castells M. (2010), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CESAM (b.r.), https://cesam.nu/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Champ P.A., Boyle K.J., Brown T.C. (red.) (2017), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Chau K.W., Andy C., Wong S.K., Lam K. (2011), High‑rise living in Asian cities, Springer, Dordrecht–Heidelberg–London–New York, https://doi.org/10.1007/978-90-481-9738-5
Zobacz w Google Scholar

Chądzyńska E. (2004), Czynniki wpływające na percepcję i waloryzację przestrzeni miejskiej przez mieszkańców, [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 223–230.
Zobacz w Google Scholar

Chądzyński J., Trippner‑Hrabi J. (2021), Samoorganizacja i samoświadczenie usług w organizacjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Chen W.Y. (2017), Environmental externalities of urban river pollution and restoration: A hedonic analysis in Guangzhou (China), „Landscape and Urban Planning”, No. 157, s. 170–179, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.06.010
Zobacz w Google Scholar

Chernetony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Chèze B., David M., Martinet V . (2020), Understanding farmers’ reluctance to reduce pesticide use: A choice experiment, „Ecological Economics”, Vol. 167, 106349, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.06.004
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski J. (2001), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Christie M., Hanley N., Warren J., Murphy K., Wright R., Hyde T. (2006), Valuing the diversity of biodiversity, „Ecological Economics”, Vol. 58(2), s. 304–317, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.07.034
Zobacz w Google Scholar

Cilliers E.J., Timmermans W., Goorbergh F. van den, Slijkhuis J.S.A. (2015), Designing public spaces through the lively planning integrative perspective, „Environment Development and Sustainability”, No. 17, s. 1367–1380.
Zobacz w Google Scholar

Ciriacy‑Wantrup S.V. (1947), Capital returns from soil‑conservation practices, „Journal of Farm Economics”, No. 29, s. 1188–1190.
Zobacz w Google Scholar

Coca‑Stefaniak J., Parker C., Barbany A., Garrell X., Segovia E. (2005), Gran Centre Granollers – „city, culture and commerce”, „International Journal of Retail and Distribution Management”, Vol. 33(9), s. 685–696, https://doi.org/10.1108/09590550510611878
Zobacz w Google Scholar

Coca‑Stefaniak J., Parker C., Quin S., Rinaldi R., Byrom J. (2009), Town centre management models: A European perspective, „Cities”, Vol. 26(2), s. 74–80, https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.12.001
Zobacz w Google Scholar

Coconut Grove Business Improvement District Annual Report (2018), http://grove2030.org/wp‑content/uploads/2018/05/Grove-2030‑Report‑on‑the‑BID‑May-24-2018.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Conroy‑Dalton R., Bafna S. (2003), The syntactical image of the city: a reciprocal definition of spatial elements and spatial syntaxes, 4th International Space Syntax Symposium, London, http://discovery.ucl.ac.uk/1104/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Cook I.R. (2008), Mobilising Urban Policies: The Policy Transfer of US Business Improvement Districts to England and Wales, „Urban Studies”, Vol. 45(4), s. 773–795, https://doi.org/10.1177/0042098007088468
Zobacz w Google Scholar

Cordes S., Allen J., Bishop R.C., Lynne G.D., Robinson L.J., Ryan V.D., Shaffer R. (2003), Social Capital, Attachment Value, and Rural Development: A Conceptual Framework and Application of Contingent Valuation, „American Journal of Agriculture and Economics”, Vol. 85(5), s. 1201–1207, http://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2003.00530.x
Zobacz w Google Scholar

Coulson N.E., Lahr M.L. (2005), Gracing the Land of Elvis and Bells Street: Historic Designation and Property Values in Memphis, „Real Estate Economics”, Vol. 33(3), s. 487–507, https://doi.org/10.1111/j.1540-6229.2005.00127.x
Zobacz w Google Scholar

Courant P.N., Porter R.C. (1981), Averting expenditure and the cost of pollution, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 8(4), s. 321–329, https://doi.org/10.1016/0095-0696(81)90044-9
Zobacz w Google Scholar

Creative Economy Report, 2010, United Nations.
Zobacz w Google Scholar

Cuccia T., Signorello G. (2002), A Contingent Valuation Study of Willingness to Pay for Heritage Visits: Case Study of Noto, [w:] I. Rizzo, R. Towse (red.), The Economics of Heritage. A study in the political economy of culture in Sicily, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 147–163.
Zobacz w Google Scholar

Curtis J.W. (2012), Integrating GIS with Sketch Maps to Explore Fear of Crime in the Urban Environment: A Review of the Past and Prospects for the Future, „Cartography and Geographic Information Science Journal”, No. 39, s. 175–186, https://doi.org/10.1559/15230406394175
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski M. (2003), Przyczyny powstawania dysparytetu WTA‑WTP dla dóbr konsumpcyjnych, „Ekonomia”, nr 11, s. 197–210.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski M. (2007), Jak podejmować racjonalne decyzje dotyczące środowiska? Przykłady aplikacji badań wyceny dóbr środowiskowych w Polsce, [w:] A.P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Uwarunkowania rozwoju społeczno‑gospodarczego Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 209–221.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski M., Buszko‑Briggs M. (2008), Valuing changes in forest biodiversity. The application of a CE approach to Białowieża forest in Poland, praca przedstawiona podczas konferencji European Association of Environmental and Resource Economists, Göteborg.
Zobacz w Google Scholar

Czajkowski M., Markowska A., Markiewicz O., Bartczak A., Scasny M., Melichar J., Skopkova H. (2007), Lake Water Quality Valuation‑Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence, „Ekonomia”, nr 19, s. 156–193.
Zobacz w Google Scholar

Czembrowski P., Kronenberg J. (2016), Hedonic pricing and different urban green space types and sizes: Insights into the discussion on valuing ecosystem services, „Landscape and Urban Planning”, No. 146, s. 11–19, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.10.005
Zobacz w Google Scholar

Czornik M. (2012), Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Czornik M. (2016), Cele audytu miejskiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 270, s. 30–37.
Zobacz w Google Scholar

Damayanti R., Kossak F. (2016), Examining spatial identity of kampungs through young adults’ perception in Surabaya – Indonesia, „Journal of Architecture and Urbanism”, Vol. 40(1), s. 18–28, https://doi.org/10.3846/20297955.2016.1150222
Zobacz w Google Scholar

Das S., Birol E., Bhattacharya R.N. (2010), Informing efficient solid waste management to improve local environmental quality and public health in West Bengal, India, [w:] J. Bennett, E. Birol (red.), Choice Experiments in Developing Countries: Implementation, Challenges and Policy Implications, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, s. 171–189, https://doi.org/10.4337/9781781000649.00020
Zobacz w Google Scholar

Dasgupta P. (2004), Valuing health damages from water pollution in urban Delhi, India: a health production function approach, „Environment and Development Economics”, Vol. 9(2), s. 83–106, https://doi.org/10.1017/s1355770x03001098
Zobacz w Google Scholar

Del Saz Salazar S., Marques M. (2005), Valuing cultural heritage: the social benefit of restoring an old Arab tower, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 6(1), s. 69–77, https://doi.org/10.1016/j.culher.2004.09.001
Zobacz w Google Scholar

Deodhar V.M. (2004), Does the Housing Market Value Heritage? Some Empirical Evidence, „Macquarie Economics Research Papers”, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Desaigues B., Ami D., Bartczak A., Braun‑Kohlová M., Chilton S., Czajkowski M., Farreras V., Hunt A., Hutchison M., Jeanrenaud C., Kaderjak P., Máca V., Markiewicz O., Markowska A., Metcalf H., Navrud S., Nielsen J.S., Ortiz R., Pellegrini S., Rabl A., Riera R., Scasny M., Stoeckelm M.‑E., Szántó R., Urban J. (2011), Economic valuation of air pollution mortality: A 9‑country contingent valuation survey of value of a life year (VOLY), „Ecological Indicators”, Vol. 11(3), s, 902–910, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2010.12.006
Zobacz w Google Scholar

Deschênes O., Greenstone M. (2011), Climate Change, Mortality, and Adaptation: Evidence from Annual Fluctuations in Weather in the US, „American Economic Journal: Applied Economics”, Vol. 3(4), s. 152–185, https://doi.org/10.1257/app.3.4.152
Zobacz w Google Scholar

Desvousges W.H., Naughton M.C., Parsons G.R. (1992), Benefit transfer: Conceptual problems in estimating water quality benefits using existing studies, „Water Resources Research”, Vol. 28(3), s. 675–683, https://doi.org/10.1029/91WR02592
Zobacz w Google Scholar

Desvousges W., Smith V .K., Fisher A. (1987), Option Price Estimates for Water Quality Improvements: A Contingent Valuation Study for the Monongahela River, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 14(3), s. 248–267.
Zobacz w Google Scholar

Diamond P.A., Hausman J.A. (1994), Contingent Valuation: Is Some Number Better than No Number?, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 8(4), s. 45–64, https://doi.org/10.1257/jep.8.4.45
Zobacz w Google Scholar

Dickie M. (2003), Defensive behavior and damage cost methods, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Kluwer Academic Publishers, Boston, s. 395–444.
Zobacz w Google Scholar

Dickie M. (2017), Averting Behavior Methods, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 293–346, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Die Hackeschen Höfe (b.r.), Berlin in höflich, http://www.hackesche‑hoefe.de (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Do T.N., Bennett J. (2009), Estimating wetland biodiversity values: A choice modelling application in Vietnam’s Mekong River Delta, „Environment and Development Economics”, Vol. 14(2), s. 163–186, https://doi.org/10.1017/S1355770X08004841
Zobacz w Google Scholar

Domański B., Libura H. (1986), Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, „Przegląd Geograficzny”, nr 58(1–2), s. 143–164.
Zobacz w Google Scholar

Domański B., Prawelska‑Skrzypek G. (1986), Przestrzenne zróżnicowanie wyobrażeń o mieście na przykładzie Jarosławia, „Folia Geographica. Seria Geographica Oeconomica”, nr 19, s. 131–139.
Zobacz w Google Scholar

Dong X., Zhang J., Zhi R., Zhong S., Li M. (2011), Measuring recreational value of world heritage sites based on contingent valuation method: A case study of Jiuzhaigou, „Chinese Geographical Science”, Vol. 21(1), s. 119–128, https://doi.org/10.1007/s11769-011-0445-5
Zobacz w Google Scholar

Donovan G.H., Butry D.T. (2010), Trees in the city: Valuing street trees in Portland, Oregon, „Land Use Policy”, No. 94, s. 77–83.
Zobacz w Google Scholar

Downs R.M. (1970), Geographic space perception. Past approaches and future prospects, [w:] D. Board, R.J. Chorley, P. Haggett, D.R. Stoddart (red.), Progress in Geography, Vol. 2, Edward Arnold, London, s. 67–108.
Zobacz w Google Scholar

Downs R.M., Stea D. (1977), Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping, Harper Row, New York.
Zobacz w Google Scholar

Downs R.M., Stea D. (red.) (1973), Image and environment: cognitive mapping and spatial behavior, Edward Arnold, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Drobniak A. (2003), Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Drobniak A. (2012), Kultura i przemysły kreatywne – doświadczenia, tendencje rozwoju, nowe obszary badawcze w miastach, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 21–40.
Zobacz w Google Scholar

Duchowski M., Sekuła E.A. (red.) (2011), Street art. Między wolnością a anarchią, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dudek‑Mańkowska S. (2011), Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa, s. 42–67.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka M. (2008), Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(33), s. 33–52.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka M. (2011), Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych, „Przegląd Socjologiczny”, nr 60(2–3), s. 67–91.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka M. (2013), Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dziadzia B. (2015), Kiedy sztuka wytwarza kapitał: zaangażowanie i sztuka w przestrzeni publicznej, [w:] B. Dziadzia, B. Głyda‑Żydek, S. Piskorek‑Oczko (red.), Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego, Fundacja Animacji Społeczno‑Kulturalnej, Bielsko‑Biała–Cieszyn, s. 15–32.
Zobacz w Google Scholar

Dziakowska H., Grochowski M. (1998), Przestrzeń Warszawy w okresie transformacji w odbiorze jej mieszkańców, [w:] J. Kaczmarek (red.), Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków, X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 109–112.
Zobacz w Google Scholar

Dziegielewska D.A.P., Mendelsohn R. (2005), Valuing Air Quality in Poland, „Environmental and Resource Economics”, Vol. 30(2), s. 131–163, https://doi.org/10.1007/s10640-004-1515-2
Zobacz w Google Scholar

Eberle W.D., Hayden F.G. (1991), Critique of Contingent Valuation and Travel Cost Methods for Valuing Natural Resources and Ecosystems, „Journal of Economic Issues”, Vol. 25(3), s. 649–687, https://doi.org/10.1080/00213624.1991.11505196
Zobacz w Google Scholar

Eckstein O. (1958), Water‑resource development: The economics of project evaluation, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Edens B., Graveland C. (2014), Experimental valuation of Dutch water resources according to SNA and SEEA, „Water Resources and Economics”, No. 7, s. 66–81, https://doi.org/10.1016/j.wre.2014.10.003
Zobacz w Google Scholar

Egan K.J., Herriges J.A., Kling C.L., Downing J.D. (2009), Valuing Water Quality as a Function of Water Quality Measures, „American Journal of Agricultural Economics”, No. 91, s. 106–123, https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2008.01182.x
Zobacz w Google Scholar

Fausold C.J., Lilieholm R.J. (1999), The Economic Value of Open Space: A Review and Synthesis, „Environmental Management”, Vol. 23(3), s. 307–320, http://doi.org/10.1007/s002679900188
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M. (2009), Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Feltynowski M. (2018), Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Fenn A.J., Crooker J.R. (2003), The willingness to pay for a new Vikings stadium, Paper presented at the 2003 Western Economics Association Meeting, Denver.
Zobacz w Google Scholar

Filomena G., Verstegen J.A., Manley E. (2019), A computational approach to ‘The Image of the City’, „Cities”, Vol. 89, s. 14–25, https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.006
Zobacz w Google Scholar

Fleischer A. (2012), A room with a view – A valuation of the Mediterranean Sea view, „Tourism Management”, Vol. 33(3), s. 598–602, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.06.016
Zobacz w Google Scholar

Fleming Ch.M., Cook A. (2008), The Recreational Value of Lake McKenzie, Fraser Island: An Application of the Travel Cost Method, „Tourism Management”, Vol. 29(6), s. 1197–1205, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.02.022
Zobacz w Google Scholar

Florida R. (2004), The Flight of the Creative Class, Harper Business, New York.
Zobacz w Google Scholar

Fogelson R.M. (2001), Downtown: its rise and fall, 1880–1950, Yale University Press, New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Fołta M. (2014), Street art a estetyka miejskich przestrzeni publicznych, „Przestrzeń Społeczna”, nr 2(8), s. 222–234.
Zobacz w Google Scholar

Ford L. (2001), Alleys and Urban Form: Testing the Tenets of New Urbanism, „Urban Geography”, Vol. 22(3), s. 268–286, https://doi.org/10.2747/0272-3638.22.3.268
Zobacz w Google Scholar

Forrest D., Grime K., Woods R. (2000), Is it worth subsidizing regional repertory theatre?, „Oxford Economic Papers”, No. 52, s. 381–397, http://doi.org/10.1093/oep/52.2.381
Zobacz w Google Scholar

Forsberg H., Medway D., Warnaby G. (1999), Town Centre Management by Co‑Operation. Evidence from Sweden, „Cities”, Vol. 16(5), s. 315–322.
Zobacz w Google Scholar

Freeman III A.M. (1979), The benefits of air and water pollution control: a review and synthesis of recent estimates. A report prepared for the Council on Environmental Quality, https://www.epa.gov/sites/default/files/2017-12/documents/ee-0048_01.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Freeman III A.M. (1984), On the tactics of benefit estimation under Executive Order 12291, [w:] V.K. Smith (red.), Environmental policy under Reagan’s executive order: The role of benefit‑cost analysis, University of North Carolina Press, Chapel Hill, s. 167–186.
Zobacz w Google Scholar

Freeman III A.M., Herriges J.A., Kling C.L. (2014), Resource Evaluation and Public Policy. in the Measurement of Environmental and Resource Values. Theory and Methods, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9781936331826-6
Zobacz w Google Scholar

Freino H. (2009), Miejsca w przestrzeni miejskiej, „Przestrzeń i Forma”, nr 12, s. 293–304.
Zobacz w Google Scholar

Fujiwara D., Lawton S., Hotopp R., Lagarde U. (2018), The Economic Value of Culture: A Benefit Transfer Study Report to the Department for Digital, Culture, Media, Sport, Final Report, Department for Digital, Culture, Media & Sport, London.
Zobacz w Google Scholar

Fuzyova L., Lanikova D., Novorolsky M. (2009), Economic Valuation of Tatras National Park and Regional Environmental Policy, „Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 18(5), s. 811–818.
Zobacz w Google Scholar

Gameplay, Los Santos vs. Los Angeles – ogromna galeria podobieństw, https://gameplay.pl/news.asp?ID=85715 (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gamper‑Rabindran S., Timmins C. (2013), Does cleanup of hazardous waste sites raise housing values? Evidence of spatially localized benefits, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 65(3), s. 345–360, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.12.001
Zobacz w Google Scholar

Gates B. (1999), Biznes szybki j@k myśl, Prószyński i S‑ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gehl J. (2009), Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gehl J. (2014), Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Geoghegan J. (2002), The value of open spaces in residential land use, „Land Use Policy”, Vol. 19(1), s. 91–98, https://doi.org/10.1016/S0264-8377(01)00040-0
Zobacz w Google Scholar

Geoghegan J., Wainger L.A., Bockstael N.E. (1997), Spatial landscape indices in a hedonic framework: An ecological economics analysis using GIS, „Ecological Economics”, Vol. 23(3), s. 251–264, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(97)00583-1
Zobacz w Google Scholar

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej (b.r.), www.geoportal.gov.pl (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Getting it Right: A Good Practice Guide to Successful TCM Initiatives (1998), Association of Town Centre Management, London http://www.northamptonboroughcouncil.com/councillors/documents/s39021/Gett (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Giannakopoulou S., Xypolitakou E., Damigos D., Kaliampakos D. (2017), How visitors value traditional built environment? Evidence from a contingent valuation survey, „Journal of Cultural Heritage”, No. 24, s. 157–164, https://doi.org/10.1016/j.culher.2016.11.004
Zobacz w Google Scholar

Giergiczny M. (2016), Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(36), s. 116–128, https://doi.org/10.18276/er.2016.28-19
Zobacz w Google Scholar

Giergiczny M., Kronenberg J. (2012), Jak wycenić wartość przyrody w mieście ? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, nr 3, s. 73–89.
Zobacz w Google Scholar

Gil‑Mastalerczyk J. (2006), Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym), „Mazowsze Studia Regionalne”, nr 18, s. 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Giza‑Poleszczuk A. (2000), Przestrzeń społeczna, [w:] M. Marody, A. Rychard, A. Giza‑Poleszczuk (red.), Strategie i systemy. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 97–166.
Zobacz w Google Scholar

Glaeser E.L., Kolko J., Saiz A. (2001), Consumer city, „Journal of Economic Geography”, Vol. 1(1), s. 27–50, https://doi.org/10.1093/jeg/1.1.27
Zobacz w Google Scholar

Glińska E. (2016), Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gnedenko E., Gorbunova Z., Safonov G. (2000), Contingent Valuation of Drinking Water Quality in Samara City, „EERC Working Paper Series”, s. 1–36.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (2008), Zachowanie w miejscach publicznych: o społecznej organizacji zgromadzeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gold J.R. (1974), Communicating images of the environment, University of Birmingham, Birmingham.
Zobacz w Google Scholar

Golledge R.G. (1993), Geography and the disabled: a survey with special reference to vision impaired and blind populations, „Transactions of the Institute of British Geographers”, Vol. 18(1), s. 63–85, https://doi.org/10.2307/623069
Zobacz w Google Scholar

Golledge R.G., Stimson R.J. (1997), Spatial Behavior: A Geographic Perspective, The Guilford Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Gopalakrishnan S., Smith M.D., Slott J.M., Murray A.B. (2011), The value of disappearing beaches: A hedonic pricing model with endogenous beach width, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 61(3), s. 297–310, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2010.09.003
Zobacz w Google Scholar

Gordon J., Chapman R., Blamey R. (2001), Assessing the Options for the Canberra Water Supply: An Application of Choice Modelling, [w:] J. Bennett, R. Blamey (red.), The Choice Modelling Approach to Environmental Evaluation, Edward Elgar, Cheltenham, s. 337–357.
Zobacz w Google Scholar

Gould P. (1975), People in information space. The mental maps and information: Surfaces of Sweden, „Lund Studies in Geography, Seria B. Human Geography”, No. 42, The Royal University of Lund, Lund.
Zobacz w Google Scholar

Gould P., Lafond N. (1979), Mental Maps and Information Surfaces in Québec and Ontario, „Cahiers de géographie du Québec”, Vol. 23(60), s. 371–397, https://doi.org/10.7202/021446ar
Zobacz w Google Scholar

Gould P., White R. (1968), The mental maps of British school leavers, „Regional Studies”, No. 2, s. 161–182, https://doi.org/10.1080/09595236800185171
Zobacz w Google Scholar

Gould P., White R. (1974), Mental maps, Penguin Books, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Gould P.R. (1966), On mental maps, „Discussion Paper”, No. 9, Michigan University.
Zobacz w Google Scholar

Górczyńska M. (2008), Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE), „Przegląd Geograficzny”, nr 80(2), s. 267–286.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska A., Kozielecki J., Budohoska W. (1995), Psychologia ogólna. Procesy percepcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gran Centre Granollers (b.r.), Cercar, https://grancentre.com/?s=carte (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gran Centre Granollers (b.r.), https://grancentre.com/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Grandstaff S., Dixon J.A. (1986), Evaluation of Lumpinee Public Park in Bangkok, Thailand, [w:] J.A. Dixon, M.M. Hufschmidt (red.), Economic Valuation Techniques for the Environment, East West Center, Honolulu, s. 121–140.
Zobacz w Google Scholar

Grenberg Raanan M., Shoval N. (2014), Mental maps compared to actual spatial behavior using GPS data: A new method for investigating segregation in cities, „Cities”, Vol. 36, s. 28–40, https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.09.003
Zobacz w Google Scholar

Griffin C.C., Briscoe J., Singh B., Ramasubban R., Bhatia R. (1995), Contingent Valuation and Actual Behavior: Predicting Connections to New Water Systems in the State of Kerala, India, „World Bank Economic Review”, Vol. 9(3), s. 373–395, https://doi.org/10.1093/wber/9.3.373
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.C. (2012), The Origins and Ideals of Water Resource Economics in the United States, „Annual Review of Resource Economics”, No. 4, s. 353–377, https://doi.org/10.1146/annurev‑resource-110811-114517
Zobacz w Google Scholar

Grijalva T.C., Berrens R.P., Bohara A.K., Jakus P.M., Shaw W.D. (2002), Valuing the Loss of Rock Climbing Access in Wilderness Areas: A National‑Level, Random‑Utility Model, „Land Economics”, Vol. 78(1), s. 103–120, https://doi.org/10.2307/3146926
Zobacz w Google Scholar

Groothuis P.A., Johnson B.K., Whitehead J.C. (2004), Public funding of professional sports stadiums, „Eastern Economic Journal”, Vol. 30(4), s. 515–526, http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=477255329
Zobacz w Google Scholar

Gross J.S. (2005), Business Improvement Districts in New York City’s Low‑Income and High‑Income Neighborhoods, „Economic Development Quarterly”, Vol. 19(2), s. 174–189, https://doi.org/10.1177/0891242404273783
Zobacz w Google Scholar

Grotowska S. (2012), Street art i guerrilla marketing jako próby tworzenia przestrzeni publicznej, „Studia Humanistyczne AGH”, nr 11(3), s. 11–23, https://doi.org/10.7494/human.2012.11.3.11
Zobacz w Google Scholar

Gunatilake H.M., Vieth G.R. (2000), Estimation of on‑site cost of soil erosion: A comparison of replacement and productivity change methods, „Journal of Soil and Water Conservation”, Vol. 55(2), s. 197–204.
Zobacz w Google Scholar

Guelke L. (1976), Interdisciplinary research and environmental perception, „Proceedings of the Association of American Geographers”, No. 8.
Zobacz w Google Scholar

Guidance. Business Improvement Districts (2014), https://www.gov.uk/guidance/business‑improvement‑districts (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Guimareas P. (2018), Town Centre Management: Outlook from Portugal, „Planning Practice & Research”, Vol. 33(11), s. 1–16, http://doi.org/10.1080/02697459.2017.1378967
Zobacz w Google Scholar

Gupta M. (2016), Willingness to pay for carbon tax: A study of Indian road passenger transport, „Transport Policy”, No. 45, s. 46–54, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.09.001
Zobacz w Google Scholar

Gustowski W. (2012), Komunikacja w mediach społecznościowych, Novae Res, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski B. (2009), Fenomen genius loci, tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Wydawnictwo Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guy C. (1993), Town centre investment and management, „Papers in Planning and Research”, No. 143, Department of City and Regional Planning, University of Wales, Cardiff.
Zobacz w Google Scholar

Guzman R.M., Kolstad Ch.D. (2007), Researching Preferences, Valuation and Hypothetical Bias, „Environmental and Resource Economics”, No. 37, s. 465–487, https://doi.org/10.1007/s10640-006-9034‑y
Zobacz w Google Scholar

Gürlük S., Rehber E. (2008), A travel cost study to estimate recreational value for a bird refuge at Lake Manyas, Turkey, „Journal of Environmental Management”, Vol. 88(4), s. 1350–1360, https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2007.07.017
Zobacz w Google Scholar

Hajduk G. (2015), Kształtowanie marki miejsca, https://grzegorzhajduk.pl/ksztaltowanie‑marki‑miejsca/ (dostęp: 10.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

Haken H. (1983), Advanced Synergetics: Instability Hierarchies of Self‑Organizing Systems and Devices, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Haken H., Portugali J. (2003), The face of the city is its information, „Journal of Environmental Psychology”, Vol. 23(4), s. 385–408, https://doi.org/10.1016/S0272-4944(03)00003-3
Zobacz w Google Scholar

Hall P. (2000), Creative Cities and Economic Development, „Urban Studies”, Vol. 37(4), s. 664–645.
Zobacz w Google Scholar

Hamilton J.M. (2007), Coastal landscape and the hedonic price of accommodation, „Ecological Economics”, Vol. 62(3–4), s. 594–602, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.08.001
Zobacz w Google Scholar

Hanemann W.M. (1991), Willingness to Pay and Willingness to Accept: How Much Can They Differ?, „The American Economic Review”, Vol. 81(3), s. 635–647.
Zobacz w Google Scholar

Harrington W., Krupnick A.J., Spofford W.O. (1989), The economic losses of a waterborne disease outbreak, „Journal of Urban Economics”, Vol. 25(1), s. 116–137, https://doi.org/10.1016/0094-1190(89)90048‑X
Zobacz w Google Scholar

Hausman J. (2012), Contingent Valuation: From Dubious to Hopeless, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 26(4), s. 43–56, https://doi.org/10.1257/jep.26.4.43
Zobacz w Google Scholar

Healey P., Baker A. (1994), The Effectiveness of Town Centre Management: Research Study, ATCM, London.
Zobacz w Google Scholar

Heintzelman M.D., Altieri J.A. (2011), Historic Preservation: Preserving Value?, „Journal of Real Estate Finance and Economics”, Vol. 46(3), s. 543–563, https://doi.org/10.1007/s11146-011-9338-8
Zobacz w Google Scholar

Herath G., Kennedy J. (2004), Estimating the Economic Value of Mount Buffalo National Park with the Travel Cost and Contingent Valuation Models, „Tourism Economics”, Vol. 10(1), s. 63–78, https://doi.org/10.5367/000000004773166529
Zobacz w Google Scholar

Holmes T.P., Adamowicz W.L., Carlsson F. (2017), Choice Experiments, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 133–186, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Hospers G.J. (2010), Lynch’s The Image of the City after 50 Years: City marketing Lessons from an Urban Planning Classic, „European Planning Studies”, Vol. 18(12), s. 2073–2081, https://doi.org/10.1080/09654313.2010.525369
Zobacz w Google Scholar

Hotelling H. (1949), An Economic Study of the Monetary Valuation of Recreation in the National Parks, U.S. Department of the Interior, National Park Service and Recreational Planning Division, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Howe Ch.W., Smith M.G., Bennett L., Brendecke Ch.M., Flack J.E., Hamm R.M., Rozaklis L., Wunderlich K. (1994), The Value of Water Supply Reliability in Urban Water Systems, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 26(1), s. 19–30, https://doi.org/10.1006/jeem.1994.1002
Zobacz w Google Scholar

Hoyt L. (2006), Importing Ideas: The Transnational Transfer of Urban Revitalization Policy, „International Journal of Public Administration”, No. 29, s. 221–243, https://doi.org/10.1080/01900690500409096
Zobacz w Google Scholar

Hoyt L., Gopal‑Agge D. (2007), The Business Improvement District Model: A Balanced Review of Contemporary Debates, „Geography Compass”, Vol. 1(4), s. 946–958, https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00041.x
Zobacz w Google Scholar

Huang D., Xu J., Zhang S. (2012), Valuing the health risks of particulate air pollution in the Pearl River Delta, China, „Environmental Science and Policy”, Vol. 15(1), s. 38–47, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.09.007
Zobacz w Google Scholar

IDA, About IDA, https://downtown.org/about‑ida/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

IDA, About the Industry, https://downtown.org/about‑the‑industry/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Idziak W. (2008), Wymyślić wieś od nowa: wnioski tematyczne, Wydawnictwo Alta Press, Fundacja Wspomagania Wsi, Koszalin.
Zobacz w Google Scholar

Ireland after NAMA (2010), The Retail Sector, Business Improvement Districts and Increasing Rents, https://irelandafternama.wordpress.com/2010/02/22/the‑retail‑sector‑business‑improvement‑districts‑and‑increasing‑rents/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Israeli A.A. (2002), Star rating and corporate affiliation: Their influence on room price and performance of hotels in Israel, „International Journal of Hospitality Management”, Vol. 21(4), s. 405–424, https://doi.org/10.1016/S0278-4319(02)00037-3
Zobacz w Google Scholar

Istamto T., Houthuijs D., Lebret E. (2014), Multi‑country willingness to pay study on road‑traffic environmental health effects: are people willing and able to provide a number?, „Environmental Health”, Vol. 13(35), s. 1–13, https://doi.org/10.1186/1476-069X-13-35
Zobacz w Google Scholar

Ittelson W. (1978), Environmental Perception and Urban Experience, „Environmental Behaviour”, Vol. 10(2), s. 193–213, https://doi.org/10.1177%2F0013916578102004
Zobacz w Google Scholar

Iwańczak B. (2017), Metody badawcze całościowej percepcji przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, nr 3, s. 69–86.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H. (2013), Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, LEX.
Zobacz w Google Scholar

Jackson S., Finn M., Scheepers K. (2014), The use of replacement cost method to assess and manage the impacts of water resource development on Australian indigenous customary economies, „Journal of Environmental Management”, Vol. 135, s. 100–109, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.01.018
Zobacz w Google Scholar

Jala Nandagiri L. (2015), Evaluation of Economic Value of Pilikula Lake Using Travel Cost and Contingent Valuation Methods, „Aquatic Procedia”, No. 4, s. 1315–1321, https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2015.02.171
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B. (1980), Waloryzacja przestrzeni miasta, „Górnośląskie Studia Socjologiczne”, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B. (1982), Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, [w:] Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 64–112.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B. (1989), Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni, [w:] B. Jałowiecki (red.), Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 5–86.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B. (2000), Percepcja przestrzeni Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(2), s. 79–100.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B. (red.) (1988), Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B., Libura H. (red.) (1992), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A. (2013), Poza domem – przestrzeń publiczna mieszkańców blokowisk małych miast, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio‑Oeconomica”, nr 15, s. 271–292.
Zobacz w Google Scholar

Jarczewski W. (2010), Wskazanie obszarów kryzysowych z wykorzystaniem wyników audytu miejskiego, [w:] W. Jarczewski, J. Jeżak (red.), System monitorowania rewitalizacji, t. 11, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 21–56.
Zobacz w Google Scholar

Jarecki P. (2020), Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jaszczuk‑Skolimowska B. (2008), Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego, maszynopis rozprawy doktorskiej, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A. (1987), Rozwój miast, uprzemysłowienie i efekty zewnętrzne, [w:] J. Regulski (red.), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania lokalnych układów osadniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A. (2016), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ji S., Choi Y., Lee Ch.‑K., Mjelde J. (2018), Comparing willingness‑to‑pay between residents and non‑residents using a contingent valuation method: case of the Grand Canal in China, „Asia Pacific Journal of Tourism Research”, Vol. 23(1), s. 79–91, https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1399919
Zobacz w Google Scholar

Jiang B. (2012), Computing the image of the city, [w:] M. Campagna, A. De Montis, F. Isola, S. Lai, C. Pira, C. Zoppi (red.), Planning Support Tools: Policy analysis, implementation and evaluation, Proceedings of the 7th International conference on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT, Cagliari, s. 111–121.
Zobacz w Google Scholar

Jiang B. (2013), The Image of the City out of the Underlying Scaling of City Artifacts or Locations, „Annals of the Association of American Geographers”, Vol. 103(6), s. 1552–1566, https://doi.org/10.1080/00045608.2013.779503
Zobacz w Google Scholar

Jiao L., Liu Y. (2010), Geographic Field Model based hedonic valuation of urban open spaces in Wuhan, China, „Landscape and Urban Planning”, Vol. 98(1), s. 47–55, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.07.009
Zobacz w Google Scholar

Jim C.Y., Chen W.Y. (2009), Value of scenic views: Hedonic assessment of private housing in Hong Kong, „Landscape and Urban Planning”, Vol. 91(4), s. 226–234, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.01.009
Zobacz w Google Scholar

Jin J., Zhishi W., Shenghong R. (2006), Comparison of Contingent Valuation and Choice Experiment in Solid Waste Management Programs in Macao, „Ecological Economics”, Vol. 57(3), s. 430–441, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.04.020
Zobacz w Google Scholar

Johnson B.K., Whitehead J.C. (2000), Value of public goods from sports stadiums: The CVM approach, „Contemporary Economic Policy”, Vol. 18(1), s. 48–58, https://doi.org/10.1111/j.1465-7287.2000.tb00005.x
Zobacz w Google Scholar

Johnson B.K., Mondello M., Whitehead J.C. (2006), Contingent Valuation of Sports: Temporal Embedding and Ordering Effects, „Journal of Sports Economics”, No. 7, s. 267–288, https://doi.org/10.1177%2F1527002504272943
Zobacz w Google Scholar

Johnson B.K., Mondello M., Whitehead J.C. (2007), The Value of Public Goods Generated by a National Football League Team, „Journal of Sport Management”, No. 21, s. 123–136, http://doi.org/10.1123/jsm.21.1.123
Zobacz w Google Scholar

Johnston R., Watts M.J. (2009), The Dictionary of Human Geography, Blackwell Publishers, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Jonge D. de (1962), Images of Urban Areas, Their Structure and Psychological Foundations, „Journal of American Institute of Planning”, Vol. 28(4), s. 266–276, https://doi.org/10.1080/01944366208979452
Zobacz w Google Scholar

Jordan T.G. (1978), Perceptual regions in Texas, „Geographical Review”, Vol. 68, No. 3, s. 293–307.
Zobacz w Google Scholar

Jutla R.S. (2000), Visual image of the city: Tourists’ versus residents’ perception of Simla, a hill station in northern India, „Tourism Geographies”, Vol. 2(4), s. 404–420, https://doi.org/10.1080/146166800750035512
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk K. (2013), Czy teorie neuroestetyczne mówią nam coś nowego o percepcji sztuki? W stronę neurobiologii doświadczenia estetycznego, [w:] J. Barska, E. Twardoch (red.), Percepcja kultury – kultura percepcji, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków–Warszawa, s. 225–250.
Zobacz w Google Scholar

Kalisiak‑Mędelska M. (2015), Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska K. (red.) (2014), Sztuka mojej ulicy: społeczny wymiar street artu, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kapralska Ł. (2010), O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz‑Mośna, A. Wagner (red.), Komunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo NOMOS, Kraków, s. 263–272.
Zobacz w Google Scholar

Karta Przestrzeni Publicznej (2009), III Kongres Urbanistyki Polskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kavaratzis M. (2004), From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, „Place Branding and Public Diplomacy”, No. 1, s. 58–73, https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005
Zobacz w Google Scholar

Kearney A.R., Bradley G.A., Petrich C.H., Kaplan R., Kaplan S., Simpson‑Colebank D. (2008), Public perception as support for scenic quality regulation in a nationally treasured landscape, „Landscape and Urban Planning”, Vol. 87(2), s. 117–128, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.05.005
Zobacz w Google Scholar

Keller K.L. (1998), Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Prentice Hall, Upper Saddle River.
Zobacz w Google Scholar

Kim S.G., Cho S.H., Lambert D.M., Roberts R.K. (2003), Measuring the value of air quality: Application of the spatial hedonic model, „Journal of Environmental Economics and Management”, No. 45, s. 24–39, https://doi.org/10.1007/s11869-009-0049-8
Zobacz w Google Scholar

Kim S.S., Wong K.K., Cho M. (2007), Assessing the economic value of a world heritage site and willingness‑to‑pay determinants: a case of Changdeok Palace, „Tourism Management”, Vol. 28(3), s. 317–322, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.12.024
Zobacz w Google Scholar

Kina E. (2010), Integracja sieci powiązań informacyjno‑komunikacyjnych administracji publicznej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (red.), Metropolia łódzka. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 153–172.
Zobacz w Google Scholar

Kinghorn N., Willis K. (2008), Valuing the components of an archaeological site: An application of Choice Experiment to Vindolanda, Hadrian’s Wall, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 9(2), s. 117–124, https://doi.org/10.1016/j.culher.2007.05.006
Zobacz w Google Scholar

Klasik A. (2008), Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 41–65.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A. (2010), Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 43–67.
Zobacz w Google Scholar

Klein H.J. (1967), The delimitations of the town center in the image of its citizens. Urban core and inner city, Brill, Leiden.
Zobacz w Google Scholar

Klijn E.H., Koppenjan J. (2016), Governance networks in the public sector, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Kling R., Revier C., Sable K. (2001), Estimating the Public Good Value of Preserving a Local Historic Landmark: The Role of Non‑Substitutability and Information in Contingent Valuation, Paper presented at the Cultural Policy Workshop at the University of Chicago, November 15, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Kłosek‑Kozłowska D. (2002), Język przestrzeni a tożsamość kulturowa miasta, [w:] A. Koseski, A. Stawarz (red.), Tożsamość społeczno‑kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Warszawa–Pułtusk, s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski J. (1991), O przyszły kształt polskiej przestrzeni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Asplund C., Rein I., Haider D. (1999), Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions, and Nations in Europe, Financial Times, Prentice Hall, London.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski M. (2007), Od muzeum publicznego do muzeum publiczności, [w:] J. Lubiak (red.), Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Muzeum Sztuki, Łódź, s. 51–76.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek K. (2002), Społeczeństwo informacyjne a rozwój człowieka, [w:] W. Cellary (red.), Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, United Nations Development Programme, Warszawa, s. 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kucharska‑Stasiak E. (2016), Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuźnik F. (2008), Modele kreatywnej aglomeracji miejskiej, [w:] A. Klasik (red.), Kreatywna aglomeracja – potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 13–23.
Zobacz w Google Scholar

Kwon M. (2002), Public Art and Urban Identities, http://eipcp.net/transversal/0102/kwon/en (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lancaster K.J. (1966), A New Approach to Consumer Theory, „Journal of Political Economy”, Vol. 74(2), s. 132–157.
Zobacz w Google Scholar

Lancaster K.J. (1979), Author variety, equity, and efficiency: product variety in an industrial society, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Landry Ch. (2011), Creativity, Culture and the City: A Question of Interconnection, Forum d’Avignon, Avignon.
Zobacz w Google Scholar

Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto, zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Landry Ch., Bianchini F. (1995), The Creative City, Demos, London.
Zobacz w Google Scholar

Landry Ch., Hyams J. (2012), The Creative City Index: Measuring the Pulse of the City, Comedia Publications Limited, Gloucestershire.
Zobacz w Google Scholar

Latinopoulos D. (2018), Using a spatial hedonic analysis to evaluate the effect of sea view on hotel prices, „Tourism Management”, No. 65, s. 87–99, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.019
Zobacz w Google Scholar

Layton D.F., Brown G. (2000), Heterogeneous preferences regarding global climate change, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 82(4), s. 616–624.
Zobacz w Google Scholar

Lazrak F., Nijkamp P., Rietveld P., Rouwendal J. (2014), The market value of cultural heritage in urban areas: An application of spatial hedonic pricing, „Journal of Geographical Systems”, Vol. 16(1), s. 89–114, https://doi.org/10.1007/s10109-013-0188-1
Zobacz w Google Scholar

Ledrut R. (1973), Les images de la ville, Anthropos, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Lee J.S. (2015), Measuring the Benefits of the Intangible Cultural Heritage Hall in Jeonju Korea: Results of a Contingent Valuation Survey, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 16(2), s. 236–238, https://doi.org/10.1016/j.culher.2014.05.001
Zobacz w Google Scholar

Lee W. (2016), Struggles to form business improvement districts (BIDs) in Los Angeles, „Urban Studies”, Vol. 53(16), s. 3423–3438, https://doi.org/10.1177%2F0042098015613206
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre H. (1991), The Production of Space, Blackwell, London.
Zobacz w Google Scholar

Leschine T.M., Wellman K.F., Green T.H. (1997), The Economic Value of Wetlands. Wetlands’ Role in Flood Protection in Western Washington, Final Report prepared for Washington State Department of Ecology Northwest Regional Office, Washington, s. 1–68, https://apps.ecology.wa.gov/publications/documents/97100.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Levrel H., Pioch S., Spieler R. (2012), Compensatory mitigation in marine ecosystems: Which indicators for assessing the “no net loss” goal of ecosystem services and ecological functions?, „Marine Policy”, Vol. 36(6), s. 1202–1210, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.03.004
Zobacz w Google Scholar

Leverkus A.B., Castro J. (2017), An ecosystem services approach to the ecological effects of salvage logging: valuation of seed dispersal, „Ecological Applications”, Vol. 27(4), s. 1057–1063, https://doi.org/10.1002/eap.1539
Zobacz w Google Scholar

Libura H. (1988), Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka, „Dokumentacja Geograficzna IG i PZ PAN”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Libura H. (1990), Percepcja przestrzeni miejskiej, „Rozwój Regionalny. Rozwój Lokalny. Samorząd Terytorialny”, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Liebelt V., Bartke S., Schwarz N. (2018), Hedonic pricing analysis of the influence of urban green spaces onto residential prices: the case of Leipzig, Germany, „European Planning Studies”, Vol. 26(1), s. 133–157.
Zobacz w Google Scholar

Ligus M. (2017), Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce – badanie stałości preferencji w czasie, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1(1), s. 143–154, https://doi.org/10.15290/ose.2017.01.85.11
Zobacz w Google Scholar

Ligus M. (2018), Measuring the Willingness to Pay for Improved Air Quality: A Contingent Valuation Survey, „Polish Journal of Environmental Studies”, Vol. 27(2), s. 763–771, https://doi.org/10.15244/pjoes/76406
Zobacz w Google Scholar

Lincoln Square BID (b.r.), http://www.lincolnbid.org (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lisowski A. (2003), Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski A. (2007), „Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 17–30.
Zobacz w Google Scholar

Liu Y., Kong Q., Bekker‑Grob E.W. de, (2019), Public preferences for health care facilities in rural China: A discrete choice experiment, „Social Science and Medicine”, No. 237, 112396, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112396
Zobacz w Google Scholar

Lloyd‑Smith P., Schram C., Adamowicz W., Dupont D. (2018), Endogeneity of Risk Perceptions in Averting Behavior Models, „Environmental and Resource Economics”, Vol. 69(2), s. 217–246, https://doi.org/10.1007/s10640-016-0075-6
Zobacz w Google Scholar

Local Government Act 2003 (2003), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/26/contents (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lockwood M. (1996), Analysing Conflict between Cultural Heritage and Nature Conservation in the Australian Alps: A CVM Approach, „Journal of Environmental Planning and Management”, Vol. 39(3), s. 357–370, https://doi.org/10.1080/09640569612462
Zobacz w Google Scholar

Lofland L.H. (2007), The public realm. Exploring the city’s quintessential social territory, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Lopez N., Lukinbeal Ch. (2010), Comparing Police and Residents’ Perceptions of Crime in a Phoenix Neighborhood using Mental Maps in GIS, „Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers”, Vol. 72(1), s. 33–55, https://doi.org/10.1353/pcg.2010.0013
Zobacz w Google Scholar

Lorens P. (2010), Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] P. Lornes, J. Martyniuk‑Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 6–20.
Zobacz w Google Scholar

Lornes P., Martyniuk‑Pęczek J. (red.) (2010). Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Louviere J.J. (2001), Choice experiments: An overview of concepts and issues, [w:] J. Bennett, R. Blamey (red.), The choice modelling approach to environmental valuation, Edward Elgar, Cheltenham, s. 13–36.
Zobacz w Google Scholar

Louviere J.J., Hensher D. (1982), Design and Analysis of Simulated Choice or Allocation Experiments in Travel Choice Modeling, „Journal of Marketing Research”, Vol. 20(4), s. 350–367, https://doi.org/10.2307/3151440
Zobacz w Google Scholar

Louviere J., Woodworth G. (1983), Design and Analysis of Simulated Consumer Choice or Allocation Experiments: An Approach Based on Aggregate Data, „Journal of Marketing Research”, Vol. 20(4), s. 350–367, https://doi.org/10.2307/3151440
Zobacz w Google Scholar

Lowenthal D., Riel M. (1972), Publications in environmental perception, American Geographers Society, New York.
Zobacz w Google Scholar

López‑Morales C.A., Mesa‑Jurado M.A. (2017), Valuation of Hidden Water Ecosystem Services: The Replacement Cost of the Aquifer System in Central Mexico, „Water”, Vol. 9(8), 571, https://doi.org/10.3390/w9080571
Zobacz w Google Scholar

Lucarelli A. (2012), Unraveling the complexity of “city brand equity”: a three‑dimensional framework, „Journal of Place Management and Development”, Vol. 5(3), s. 231–252, https://doi.org/10.1108/17538331211269648
Zobacz w Google Scholar

Lucarelli A. (2018), Co‑branding public place brands: towards an alternative approach to place branding, „Place Branding and Public Diplomacy”, Vol. 14(4), s. 260–271, https://doi.org/10.1057/s41254-017-0085-3
Zobacz w Google Scholar

Luttik J. (2000), The value of trees, water and open space as reflected by house prices in the Netherlands, „Landscape and Urban Planning”, Vol. 48(3–4), s. 161–167, https://doi.org/10.1016/S0169-2046(00)00039-6
Zobacz w Google Scholar

Lynch K. (1960), The Image of the City, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz B., Andrzejewski A., Kacprzak E. (2018), Koszty bezładu przestrzennego na rynku nieruchomości, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” t. CLXXXIII, s. 280–316.
Zobacz w Google Scholar

Maddison D., Foster T. (2003), Valuing congestion costs in the British Museum, „Oxford Economic Papers”, Vol. 55(1), s. 173–190, https://doi.org/10.1093/oep/55.1.173
Zobacz w Google Scholar

Maddison D., Mourato S. (2001), Valuing different road options for Stonehenge, [w:] S. Navrud, R. Ready (red.), Valuing cultural heritage: Applying environmental valuation techniques to historic buildings, monuments and artefacts, Edward Elgar, Cheltenham, s. 87–104.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz M. (red.) (2014), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maik W. (2011), Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Majer A. (2009), Miasto z perspektywy środowiska, [w:] M. Dymnicka A. Majer (red.), Współczesne miasta. Szkice socjologiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Małysa‑Sulińska K. (2008), Normy kształtujące ład przestrzenny, Oficyna Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Manczak I . (2012), Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy, „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, nr 5(1), s. 105–112.
Zobacz w Google Scholar

Manski C.F. (1977), The structure of random utility models, „Theory and Decision”, Vol. 8(3), s. 229–254, https://doi.org/10.1007/BF00133443
Zobacz w Google Scholar

Markowska A., Żylicz T. (1999), Costing an international public good: The case of the Baltic Sea, „Ecological Economics”, Vol. 30(2), s. 301–316, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(98)00138-4
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marks‑Bielska R., Zielińska A. (2014), The Non‑Productive Functions of Forests, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1(48), s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Martin F. (1994), Determining the Size of Museum Subsidies, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 18(4), s. 255–270, https://doi.org/10.1007/BF01079759
Zobacz w Google Scholar

Martín‑Fernández J., Cura‑González M.I. del, Gómez‑Gascón T., Oliva‑Moreno J., Domínguez‑Bidagor J., Beamud‑Lagos M., Pérez‑Rivas F.J. (2010), Differences between willingness to pay and willingness to accept for visits by a family physician: A contingent valuation study, „BMC Public Health”, No. 10, 236, https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-236
Zobacz w Google Scholar

Massey D.M., Newbold S.C., Gentner B. (2006), Valuing water quality changes using a bioeconomic model of a coastal recreational fishery, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 52(1), s. 482–500, https://doi.org/10.1016/j.jeem.2006.02.001
Zobacz w Google Scholar

Matei S., Ball‑Rokeach S., Qiu J. (2001), Fear and Misrepresentation of Los Angeles Urban Space: A Spatial‑Statistical Study of Communication‑Shaped Mental Maps, „Communication Research”, Vol. 28(4), s. 429–463, https://doi.org/10.1177/009365001028004004
Zobacz w Google Scholar

Mazzanti M. (2002), Cultural heritage as multi‑dimensional, multi‑value and multi‑attribute economic good: toward a new framework for economic analysis and valuation, „The Journal of Socio‑Economics”, Vol. 31(5), s. 529–558, https://doi.org/10.1016/S1053-5357(02)00133-6
Zobacz w Google Scholar

Medway D., Warnaby G., Bennison D., Alexander A. (2000), Reasons for retailers’ involvement in town centre management, „International Journal of Retail & Distribution Management”, No. 8, s. 368–378, http://doi.org/10.1108/09590550010337436
Zobacz w Google Scholar

Meek J.W., Hubler P. (2006), Business Improvement Districts in Southern California: Implications for Local Governance, „International Journal of Public Administration”, Vol. 29(1–3), s. 31–52, https://doi.org/10.1080/01900690500408973
Zobacz w Google Scholar

Mehta V . (2014), Evaluating Public Space, „Journal of Urban Design”, Vol. 19(1), s. 53–88, https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698
Zobacz w Google Scholar

Mengelkamp E., Schoenland T., Huber J., Weinhardt Ch. (2019), The value of local electricity – A choice experiment among German residential customers, „Energy Policy”, No. 130, s. 294–303, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.04.008
Zobacz w Google Scholar

Merrett S. (2002), Deconstructing households’ willingness‑to‑pay for water in low‑income countries, „Water Policy”, Vol. 4(2), s. 157–172, http://doi.org/10.1016/S1366-7017(02)00002-8
Zobacz w Google Scholar

Mitchell J. (1999), The Business of Government Business Improvement Districts and Innovative Service Delivery, Final Report, The Pricewaterhouse Coopers Endowment for The Business of Government, New York, s. 1–36.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell R.C., Carson R.T. (1989), Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method, Resources for the Future, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Montello D. (2002), Cognitive Map‑Design Research in the Twentieth Century: Theoretical and Empirical Approaches, „Cartography and Geographic Information Science”, Vol. 29(3), s. 283–304, https://doi.org/10.1559/152304002782008503
Zobacz w Google Scholar

Montello D.R. (2009), Cognitive Research in GIScience: Recent Achievements and Future Prospects, „Geography Compass”, Vol. 3(5), s. 1824–1840, https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00273.x
Zobacz w Google Scholar

Monty B., Skidmore M. (2003), Hedonic Pricing and Willingness to Pay for Bed and Breakfast Amenities in Southeast Wisconsin, „Journal of Travel Research”, Vol. 42(2), s. 195–199, https://doi.org/10.1177%2F0047287503257500
Zobacz w Google Scholar

Moorhouse J.C., Smith M.S. (1994), The Market for Residential Architecture: 19 Century Row Houses in Boston’s South End, „Journal of Urban Economics”, Vol. 35(3), s. 267–277, https://doi.org/10.1006/juec.1994.1016
Zobacz w Google Scholar

Morçöl G., Wolf J.F. (2010), Understanding Business Improvement Districts: A New Governance Framework, „Public Administration Review”, Vol. 70(6), s. 906–913, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02222.x
Zobacz w Google Scholar

Mordwa S. (2003), Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mordwa S. (2009), Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio‑Oeconomica”, nr 10, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Morello E., Ratti C. (2009), A Digital Image of the City: 3D Isovists in Lynch’s Urban Analysis, „Environment and Planning B: Planning and Design”, Vol. 36(5), s. 837–853, https://doi.org/10.1068/b34144t
Zobacz w Google Scholar

Morin K.M. (2009), Landscape Perception, [w:] International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Oxford, s. 140–145.
Zobacz w Google Scholar

Moro M., Mayor K., Lyons S., Tol R.S.J. (2013), Does the Housing Market Reflect Cultural Heritage? A Case Study of Greater Dublin, „Environment and Planning A”, Vol. 45(12), s. 2884–2903, https://doi.org/10.1068/a45524
Zobacz w Google Scholar

Mourato S., Kontoleon A., Danchev A. (2002), Preserving cultural heritage in transition economies: A contingent valuation study of Bulgarian monasteries, [w:] S. Navrud, R. Ready (red.), Valuing cultural heritage: Applying environmental valuation techniques to historic buildings, monuments and artefacts, Edward Elgar, Cheltenham, s. 69–86.
Zobacz w Google Scholar

Mourato S., Fimereli E., Contu D., Gaskell C. (2014), The Economic Benefits of Cultural Built Heritage Interiors Conservation from Climate Change Damages in Europe, Final Report Culture for Climate, London.
Zobacz w Google Scholar

Mueller J.M., Loomis J.B. (2014), Does the estimated impact of wildfires vary with the housing price distribution? A quantile regression approach, „Land Use Policy”, No. 41, s. 121–127, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.05.008
Zobacz w Google Scholar

Mularczyk M. (2007), Percepcja środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego Kielc przez różne grupy społeczne, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 279–286.
Zobacz w Google Scholar

Murdoch J.C., Thayer M.A. (1990), The benefits of reducing the incidence of nonmelanoma skin cancers: A defensive expenditures approach, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 18(2), s. 107–119, https://doi.org/10.1016/0095-0696(90)90042‑W
Zobacz w Google Scholar

Narwold A., Tu C.C., Sandy J. (2008), Historic Designation and Residential Property Values, „International Real Estate Review”, Vol. 11(1), s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Navrud S., Ready R.C. (2002), Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

New York City Administrative Code, Chapter 4: City Business Improvement Districts, 2021, https://codelibrary.amlegal.com/codes/newyorkcity/latest/NYCadmin/0-0-0-1 (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nijkamp P. (2012), Economic Valuation of Cultural Heritage, [w:] G. Licciardi, R. Amirtahmasebi (red.), The Economics of Uniqueness. Investing in Historic City Cores and Cultural Heritage Assets for Sustainable Development, „Urban Development Series”, World Bank, Washington, s. 75–102.
Zobacz w Google Scholar

Niziołek K. (2015), Czy street art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens sztuki ulicznej w perspektywie koncepcji społecznych enklaw, „Pogranicze. Studia Społeczne”, nr 26, s. 49–74, https://doi.org/10.15290/pss.2015.26.03
Zobacz w Google Scholar

Noonan D.S. (2002), Contingent Valuation Studies in the Arts and Culture: An Annotated Bibliography, Cultural Policy Center, University of Chicago, „Working Paper”, No. 11.
Zobacz w Google Scholar

Noonan D.S. (2003), Contingent Valuation and Cultural Resources: A Meta‑Analytic Review of the Literature, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 27(3–4), s. 159–176, https://doi.org/10.1023/A: 1026371110799
Zobacz w Google Scholar

Noonan D. (2009), Evaluating the impacts of heritage policies: landmark preservation in Chicago 1990–1999, [w:] L.F. Girard, P. Nijkamp (red.), Cultural tourism and sustainable local development, Routledge, London, s. 289–313.
Zobacz w Google Scholar

Norberg‑Schulz Ch. (2000), Bycie, przestrzeń, architektura, Wydawnictwo Murator, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Notaro S., Paletto A. (2012) The economic valuation of natural hazards in mountain forests: An approach based on the replacement cost method, „Journal of Forest Economics”, Vol. 18(4), s. 318–328, https://doi.org/10.1016/J.JFE.2012.06.002
Zobacz w Google Scholar

Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. (2013), Terytorium – źródło procesów innowacji, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39–58.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. (2016), New idea of building regional innovative capacities – smart specialisations, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 2(320), s. 75–85, https://doi.org/10.18778/0208-6018.320.06
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A., Guz J., Łaszkiewicz E. (2020), How is the multidimensional perception of modern architectural objects associated with their surroundings? An example of Warsaw Ochota urban railway station, [w:] Z. Gál, S. Zsolt Kovács, B. Páger (red.), Flows of Resources in the Regional Economy in the Age of Digitalisation, Proceedings of the 7th CERS Conference, Hungarian Regional Science Association, Pécs, s. 323–336.
Zobacz w Google Scholar

NYC Small Business Services (b.r.), Business Improvement Districts, https://www1.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/bids.page (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nyka L. (2012), Przestrzeń miejska jako krajobraz, „Czasopismo Techniczne”, nr 2, s. 49–59.
Zobacz w Google Scholar

Offenbach L.A., Barry K., Goodwin B.K. (1994), A Travel‑Cost Analysis of the Demand for Hunting Trips in Kansas, „Review of Agricultural Economics”, Vol. 16(1), s. 55–61.
Zobacz w Google Scholar

Offenhuber D., Ratti C. (2012), Reading the City – Reconsidering Kevin Lynch’s Notion of Legibility in the Digital Age, „The Digital Turn: Design in the Era of Interactive Technologies”, s. 216–224.
Zobacz w Google Scholar

Omer I., Goldblatt R., Or U. (2005), Virtual City Design Based on Urban Image Theory, „Cartographic Journal”, Vol. 42(1), s. 15–26, https://doi.org/10.1179/000870405X52720
Zobacz w Google Scholar

Ortiz R.A., Markandya A., Hunt A. (2009), Willingness to pay for mortality risk reduction associated with air pollution in São Paulo, „Revista Brasileira de Economia”, Vol. 63(1), s. 3–22, https://doi.org/10.1590/S0034-71402009000100001
Zobacz w Google Scholar

Ossowicz T. (2009), Przestrzenie publiczne w sferze dyskusji, Politechnika Wrocławska, Biuro Rozwoju Wrocławia, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1968), O strukturze społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Othman J., Bennett J., Blamey R. (2004), Environmental values and resource management options: A choice modelling experience in Malaysia, „Environment and Development Economics”, Vol. 9(6), s. 803–824, https://doi.org/10.1017/S1355770X04001718
Zobacz w Google Scholar

Otsuka N., Reeve A. (2007a), The contribution and potential of town centre management for regeneration: Shifting its focus from “management” to “regeneration”, „Town Planning Review”, Vol. 78(2), s. 225–250, https://doi.org/10.3828/tpr.78.2.7
Zobacz w Google Scholar

Otsuka N., Reeve A. (2007b), Town Centre Management and Regeneration: The Experience in Four English Cities, „Journal of Urban Design”, Vol. 12(3), s. 435–459, https://doi.org/10.1080/13574800701602551
Zobacz w Google Scholar

Owen J. (2006), The Intangible Benefits of Sports Teams, „Public Finance and Management”, Vol. 6(3), 321–345.
Zobacz w Google Scholar

Page S.J., Hardyman R. (1996), Place marketing and town centre management: A new tool for urban revitalization, „Cities”, Vol. 13(3), s. 153–164, https://doi.org/10.1016/0264-2751(96)00002-9
Zobacz w Google Scholar

Pałys J. (2014), Sztuka uliczna jako medium komunikacji społecznej w Europie. Analiza materiałów źródłowych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski z lat 1970–2012, maszynopis rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Para P. (1998), Percepcja nowoczesnej architektury w zabytkowym centrum (na przykładzie Domu Towarowego „Solpol” we Wrocławiu), „Acta Universitatis Wratislaviensis 2060. Socjologia XXVI ”.
Zobacz w Google Scholar

Park G., Evans G.W. (2018), Lynch’s Elements of the City in the Digital Era, „Journal of the American Planning Association, Vol. 84(3–4), s. 276–278, https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1524308
Zobacz w Google Scholar

Parker C. (2011), Place Management: An International Review, Institute of Place Management Manchester Metropolitan University, Manchester.
Zobacz w Google Scholar

Parsons G.R. (2017), Travel cost models, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown, A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 187–234, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Pánek J. (2016), From Mental Maps to GeoParticipation, „The Cartographic Journal. The World of Mapping”, Vol. 53(4), s. 300–307, https://doi.org/10.1080/00087041.2016.1243862
Zobacz w Google Scholar

Pearce D.W., Turner R.K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environmental, Harvester Wheatsheat, New York.
Zobacz w Google Scholar

Pearsall H., Hawthorne T., Block D., Walker B.L.E., Masucci M. (2015), Exploring youth socio‑spatial perceptions of higher education landscapes through sketch maps, „Journal of Geography in Higher Education”, Vol. 39(1), s. 111–130, https://doi.org/10.1080/03098265.2014.1002079
Zobacz w Google Scholar

Pecyna M.B. (1997), Czynniki psychologiczne warunkujące autopercepcję i percepcję lekarza w układzie ja – inny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Peyroux E., Pütz R., Glasze G. (2012), Business Improvement Districts (BIDs): the internationalization and contextualization of a ‘travelling concept’, „European Urban and Regional Studies”, Vol. 19(2), s. 111–120, https://doi.org/10.1177/0969776411420788
Zobacz w Google Scholar

Pérez‑Álvarez R., Torres‑Ortega S., Díaz‑Simal P., Husillos‑Rodríguez R., De Luis‑Ruiz J.M. (2016), Economic Valuation of Mining Heritage from a Recreational Approach: Application to the Case of El Soplao Cave in Spain (Geosite UR004), „Sustainability”, Vol. 8(2), 185, https://doi.org/10.3390/su8020185
Zobacz w Google Scholar

Pietkiewicz A. (2011), Street art – komunikacja masowego rażenia. Szkic o graffiti, stencilach i stickerach, „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I . (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy: Work is Theatre and Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Piper S. (1998), Using contingent valuation and benefit transfer to evaluate water supply improvement benefits, „Journal of the American Water Resources Association”, Vol. 34(2), s. 311–320.
Zobacz w Google Scholar

Piper S., Martin W.E. (2001), Evaluating the accuracy of the benefit transfer method: A rural water supply application in the USA, „Journal of Environmental Management”, Vol. 63(3), s. 223–235, https://doi.org/10.1006/jema.2001.0464
Zobacz w Google Scholar

Plummer M.L. (2009), Assessing benefit transfer for the valuation of ecosystem services, „Frontiers in Ecology and the Environment”, Vol. 7(1), s. 38–45, https://doi.org/10.1890/080091
Zobacz w Google Scholar

Pocock D. (1974), The nature of environmental perception, University of Durham, Durham.
Zobacz w Google Scholar

Pocock D. (1975), Durham: Images of a cathedral city, University of Durham, Durham.
Zobacz w Google Scholar

Pocock D., Hudson R. (1978), Images of the urban environment, Macmillan Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Podciborski T. (2011), Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej, [w:] R. Cymerman (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 9–32.
Zobacz w Google Scholar

Polko A. (2015), Strategie kolektywnego działania w miejskich przestrzeniach publicznych, „Studia KPZK PAN”, nr 161, s. 172–179.
Zobacz w Google Scholar

Polko A., Czornik M., Ochojski A. (2021), Understanding urban commons. Economics and governance, Wydawnictwo Bogucki, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Polkowska D. (2010), Ekonomiczna wartość przestrzeni miejskiej, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 195–202.
Zobacz w Google Scholar

Pollicino M., Maddison D. (2001), Valuing the Benefits of Cleaning Lincoln Cathedral, „Journal of Cultural Economics”, No. 25, s. 131–148, http://doi.org/10.1023/A:1007653432745
Zobacz w Google Scholar

Poor P.J., Smith J.M. (2004), Travel Cost Analysis of a Cultural Heritage Site: The Case of Historic St. Mary’s City of Maryland, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 28, s. 217–229.
Zobacz w Google Scholar

Portney P.R. (1994), The Contingent Valuation Debate: Why Economists Should Care, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 8(4), s. 3–18, https://doi.org/10.1257/jep.8.4.3
Zobacz w Google Scholar

Prawelska‑Skrzypek G. (1992), Waloryzacja przestrzeni miast polskich w opinii ich mieszkańców, [w:] B. Jałowiecki, H. Libura (red.), Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 213–221.
Zobacz w Google Scholar

Price C. (2003), Quantifying the aesthetic benefits of urban forestry, „Urban Forestry and Urban Greening”, Vol. 1(3), s. 123–133, https://doi.org/10.1078/1618-8667-00013
Zobacz w Google Scholar

Program „Zielone Podwórka”, Zarządzenie nr 3357/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi, https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3357.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Project for Public Spaces (2009), Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Provencher B., Bishop R.C. (1997), An Estimable Dynamic Model of Recreation Behavior with an Application to Great Lakes Angling, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 33(2), s. 107–127, https://doi.org/10.1006/jeem.1996.0978
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z. (2014), Zdolność absorpcji wiedzy w innowacyjnych środowiskach przedsiębiorczości jako determinanta konkurencyjności – na przykładzie badań w regionie łódzkim. Wyzwania dla regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego, [w:] Z. Przygodzki (red.), Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 41–73, https://doi.org/10.18778/7969-045-9.03
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z. (2015), Propozycja standaryzacji narzędzia do monitorowania przestrzeni publicznych w mieście, „Studia KPZK PAN”, nr 161, s. 180–189.
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z. (2018), Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z., Kina E. (2015), Virtual Community for a Creative City, „Quaestiones Geographicae”, Vol. 34(2), s. 65–74, https://doi.org/10.1515/quageo-2015-0016
Zobacz w Google Scholar

Przygodzki Z., Waleski I . (2021), Szacowanie wartości trudnego dziedzictwa kulturowego. Wycena dóbr nierynkowych metodą deklarowanych preferencji na przykładzie modernistycznego kompleksu biurowo‑handlowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 1(352), s. 7–23, https://doi.org/10.18778/0208-6018.352.01
Zobacz w Google Scholar

Quarterly BID Barometer. Business Improvement Districts in the British Isles (2021), https://cdn.britishbids.info/publications/Q1_2021_Bb‑BID‑Barometer_final.pdf?mtime=20210430090407 (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Radwańska M. (2007), Percepcja przestrzeni miejskiej – przykład miasta Torunia, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 371–381.
Zobacz w Google Scholar

Rak G. (2001), Percepcja Wrocławia przez młodzież licealną, „Rocznik Wrocławski”, nr 7, s. 203–229.
Zobacz w Google Scholar

Rak G. (2013), Percepcja przestrzeni regionalnej, Politechnika Opolska, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Rauba K. (2016), Możliwości zastosowania metody wyceny warunkowej w procesie wdrażania zasady zwrotu kosztów usług wodnych, „Ekonomia i Środowisko”, nr 3(58), s. 199–211.
Zobacz w Google Scholar

Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Reenstra‑Bryant R. (2010), Evaluations of Busines Improvement Districts, „Public Performance Management Review”, Vol. 33(3), s. 509–523, https://doi.org/10.2753/pmr1530-9576330310
Zobacz w Google Scholar

Reitan M.D., Banerjee T. (2018), Kevin Lynch in Los Angeles: Reflections on Planning, Politics, and Participation, „Journal of the American Planning Association”, Vol. 84(3–4), s. 217–229, https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1524307
Zobacz w Google Scholar

Rembarz G. (2005), Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacji wielkich osiedli mieszkaniowych, [w:] M. Kochanowski (red.), Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, seria „Biblioteka urbanisty” 5, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa, s. 146–165.
Zobacz w Google Scholar

Resilient Toyama. Toyama Vision 2050. Community, Nature & Innovation (2017), 100 Resilient Cites, Toyama, https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Network/Toyama‑Resilience‑Strategy‑English.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rewers E. (1998), Zdarzenie w przestrzeni miejskiej, [w:] J.S. Wojciechowski, A. Zeidler‑Janiszewska (red.), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, Instytut Kultury, Warszawa, s. 87–100.
Zobacz w Google Scholar

Rewers E. (2005), Post‑Polis. Wstęp do filozofii nowoczesnego miasta, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rheingold H. (2000), The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Richardson L., Loomis J. (2009), The total economic value of threatened, endangered and rare species: An updated meta‑analysis, „Ecological Economics”, Vol. 68(5), s. 1535–1548, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.10.016
Zobacz w Google Scholar

Richardson L., Champ P.A., Loomis J.B. (2012), The hidden cost of wildfires: Economic valuation of health effects of wildfire smoke exposure in Southern California, „Journal of Forest Economics”, Vol. 18(1), s. 14–35, https://doi.org/10.1016/j.jfe.2011.05.002
Zobacz w Google Scholar

Rigall‑I‑Torrent R., Fluvià M. (2011), Managing tourism products and destinations embedding public good components: A hedonic approach, „Tourism Management”, Vol. 32(2), s. 244–255, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.12.009
Zobacz w Google Scholar

Rogowska M. (2014), Jakość przestrzeni publicznej w rozwoju aglomeracji miejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 341, s. 245–253, https://doi.org/10.15611/pn.2014.341.20
Zobacz w Google Scholar

Rolfe J., Bennett J., Louviere J. (2000), Choice modelling and its potential application to tropical rainforest preservation, „Ecological Economics”, Vol. 35(2), s. 289–302, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00201-9
Zobacz w Google Scholar

Rosen S. (1974), Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition, „Journal of Political Economy”, Vol. 82, No. 1, s. 34–55.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg R., Loomis J.B. (2017), Benefit transfer, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 431–462, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Rosenberger R., Stanley T. (2006), Measurement, generalization, and publication: Sources of error in benefit transfers and their management, „Ecological Economics”, No. 60, s. 372–378, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.03.018
Zobacz w Google Scholar

Rosińska‑Bukowska M., Klima E. (2015), Audyt miejski – znaczenie dla rozwoju miast w Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”, nr 407, s. 120–131.
Zobacz w Google Scholar

Roubi S., Litteljohn D. (2004), What makes hotel values in the UK? A hedonic valuation model, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, No. 16, s. 175–181, https://doi.org/10.1108/09596110410531168
Zobacz w Google Scholar

Rowe R.D., D’Arge R.C., Brookshire D.S. (1980), An experiment on the economic value of visibility, „Journal of Environmental Economics and Management”, Vol. 7(1), s. 1–19, https://doi.org/10.1016/0095-0696(80)90018-2
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042072109/O/D20042109.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rudokas K., Landauskas M., Viliūnienė O., Gražulevičiūtė‑Vileniškė I . (2019), Hedonic Analysis of Housing Prices and Development in Kaunas: Heritage Aspect. Environmental Research, „Engineering and Management”, Vol. 75(2), s. 15–27, https://doi.org/10.5755/j01.erem.75.2.22823
Zobacz w Google Scholar

Ruijgrok E.C.M. (2006), The three economic values of cultural heritage: a case study in the Netherlands, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 7(3), s. 206–213, https://doi.org/10.1016/j.culher.2006.07.002
Zobacz w Google Scholar

Rykała P. (2019), Miejskie przestrzenie publiczne – przykład orientacyjnej wyceny terenu zieleni w Częstochowie, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 45, s. 103–122.
Zobacz w Google Scholar

Saarinen T.F. (1969), Perception of environment, „Resource Paper”, No. 5, Association of American Geographers.
Zobacz w Google Scholar

Saarinen T.F., Seamon D., Sell J.L. (1984), Environmental Perception and Behaviour. An Inventory and Prospect, „Research Paper”, No. 209 University of Chicago, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Sagan I . (1998), Percepcja i waloryzacja przestrzeni miejskiej Gdyni, [w:] H. Piekarek‑Jankowska, M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda – gospodarka – społeczeństwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 193–208.
Zobacz w Google Scholar

Salib P. (2016), The Law of Banksy: Who Owns Street Art?, „University of Chicago Law Review”, Vol. 83(4), s. 2293–2328.
Zobacz w Google Scholar

Samarakoon S., Abeygunawardena P. (1995), An Economic Assessment of On‑Site Effects of Soil Erosion in Potato Lands in Nuwara Eliya District of Sri Lanka, „Journal of Sustainable Agriculture”, No. 6, s. 81–92, https://doi.org/10.1300/J064v06n02_09
Zobacz w Google Scholar

Santagata W., Bertacchini E. (2011), Creative Atmosphere: Cultural Industries and Local Development, „Working Paper”, No. 4, Università di Torino, Turyn, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Sanz J.Á., Herrero L.C., Bedate A.M. (2003), Contingent Valuation and Semiparametric Methods: A Case Study of the National Museum of Sculpture in Valladolid, Spain, „Journal of Cultural Economics”, No. 27, s. 241–257.
Zobacz w Google Scholar

Scott A. (2010), Cultural economy and the creative field of the city, „Geografiska Annaler: Series B, Human Geography”, Vol. 92, No. 2, s. 115–130, https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2010.00337.x
Zobacz w Google Scholar

Schreiber F. (2020), When Digital Public Spaces Matter. Role of Neighbourhood Platforms in Times of COVID–19, „The Journal of Public Space”, Vol. 5(3), s. 121–130.
Zobacz w Google Scholar

Schivinski B., Łukasik P. (2014), Rozwój badań nad kapitałem marki bazującym na konsumencie – przegląd literatury, „Marketing i Rynek”, nr 11, s. 74–80.
Zobacz w Google Scholar

Schlapfer F., Deacon R.T., Hanley N. (2005), A note on the measurement of bias in stated willingness to pay for public goods, „KYKLOS”, Vol. 58(1), s. 145–152, http://doi.org/10.1111/j.0023-5962.2005.00281.x
Zobacz w Google Scholar

Segerson K. (2017), Valuing Environmental Goods and Services: An Economic Perspective, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 1–26, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Seip K., Strand J. (1992), Willingness to Pay for Environmental Goods in Norway: A CV Study with Real Payment, „Environmental and Resource Economics”, No. 2, s. 91–106, http://doi.org/10.1007/BF00324691
Zobacz w Google Scholar

Seo K., Golub A., Kuby M. (2014), Combined impacts of highways and light rail transit on residential property values: a spatial hedonic price model for Phoenix, Arizona, „Journal of Transport Geography”, No. 41, s. 53–62, https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.08.003
Zobacz w Google Scholar

Shannon C.E., Weaver W. (1949), The Mathematical Theory of Communication, „The Bell System Technical Journal”, Vol. 27, s. 379–423.
Zobacz w Google Scholar

Shaw W.D., Jakus P. (1996), Travel Cost Models of the Demand for Rock Climbing, „Agricultural and Resource Economics Review”, Vol. 25(2), s. 133–142, https://doi.org/10.1017/s1068280500007796
Zobacz w Google Scholar

Sheppard R., Kerr G., Cullen R., Ferguson T. (1993), Contingent valuation of improved water quality in the lower Waimakariri River, Research Report No. 221, s. 1–75.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. (1989), Teoria uczuć moralnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M. (2017), Udogodnienia miejskie – element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 6(332), s. 125–143, https://doi.org/10.18778/0208-6018.332.09
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M., Przygodzki Z. (2020), The value of ambiguous architecture in cities. The concept of a valuation method of 20 century post‑socialist train stations, „Cities”, Vol. 104(39), 102786, https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102786
Zobacz w Google Scholar

Sousa‑Poza A., Schmid H., Widmer R. (2001), The allocation and value of time assigned to housework and child‑care: An analysis for Switzerland, „Journal of Population Economics”, No. 14, s. 599–618, https://doi.org/10.1007/s001480000057
Zobacz w Google Scholar

Spurgeon J.P.G. (1992), The Economic Valuation of Coral Reefs, „Marine Pollution Bulletin”, Vol. 24(11), s. 529–536.
Zobacz w Google Scholar

Starosta P. (2002), Społeczność lokalna, [w:] Z. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii, t. IV, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 97–107.
Zobacz w Google Scholar

Starting a Business Improvement District. A Step‑by‑Step Guide (2002), New York City Department of Small Business Services, New York.
Zobacz w Google Scholar

State of Downtown 2018 (2018), https://www.downtowndc.org/wp‑content/uploads/2019/04/SOD-2018‑optimized.pdf (dostęp: 5.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

Stec K., Tłuczek E. (2007), Program promocji miasta jako element wykorzystania marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Jarosław, [w:] Z. Przygodzki, M. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165–174.
Zobacz w Google Scholar

Steel M., Symes M. (2005), The Privatisation of Public Space? The American Experience of Business Improvement Districts and Their Relationship to Local Governance, „Local Government Studies”, Vol. 31(3), s. 321–334, https://doi.org/10.1080/03003930500095152
Zobacz w Google Scholar

Stępień B. (2010), Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL‑u, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stokes R.J. (2006), Business Improvement Districts and Inner City Revitalization: The Case of Philadelphia’s Frankford Special Services District, „International Journal of Public Administration”, Vol. 29(1), s. 173–186.
Zobacz w Google Scholar

Strange E., Allen D., Beltman D., Lipton J., Mills D. (2004), The Habitat‑Based Replacement Cost Method for Assessing Monetary Damages for Fish Resource Injuries, „Fisheries”, Vol. 29(7), s. 17–24, http://doi.org/10.1577/1548-8446(2004)29[17:THRCMF]2.0.CO;2
Zobacz w Google Scholar

Strange E., Galbraith H., Bickel S., Mills D., Beltman D., Lipton J. (2002), Determining Ecological Equivalence in Service‑to‑Service Scaling of Salt Marsh Restoration, „Environmental Management”, Vol. 29(2), s. 290–300, https://doi.org/10.1007/s00267-001-0019‑x
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009–2020, Uchwała RM Łodzi nr LVII/1074/09, http://obserwatorium.miasta.pl/wp‑content/uploads/2016/08/p09_075rz01.pdf (dostęp: 5.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

Stubbs B., Warnaby G., Medway D. (2002), Marketing at the public/private sector interface; town centre management schemes in the south of England, „Cities”, Vol. 19(5), s. 317–326, https://doi.org/10.1016/S0264-2751(02)00040-9
Zobacz w Google Scholar

Stumborg B.E., Baerenklau K.A., Bishop R.C. (2001), Nonpoint Source Pollution and Present Values: A Contingent Valuation Study of Lake Mendota, „Review of Agricultural Economics”, No. 23, s. 120–132.
Zobacz w Google Scholar

Sun Ch., Yuan X., Xu M. (2016), The public perceptions and willingness to pay: from the perspective of the smog crisis in China, „Journal of Cleaner Production”, Vol. 112(2), s. 1635–1644, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.121
Zobacz w Google Scholar

Sutherland R.J., Walsh R.G. (1985), Effect of Distance on the Preservation Value of Water Quality, „Land Economics”, Vol. 61(3), s. 281–291, https://doi.org/10.2307/3145843
Zobacz w Google Scholar

Svenska Stadskärnor, http://www.svenskastadskarnor.se/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Swoboda A., Nega T., Timm M. (2015), Hedonic analysis over time and space: The case of house prices and traffic noise, „Journal of Regional Science”, Vol. 55(4), s. 644–670, https://doi.org/10.1111/jors.12187
Zobacz w Google Scholar

Szafranek E. (2014), Gospodarka kreatywna miast i regionów w badaniach statystycznych, [w:] A. Klasik (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański M.S. (1999), Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] A. Matczak (red.), Badania nad tożsamością regionalną, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Łódź, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Szkurłat E. (2007), Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 63–72.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tang Y., Liang S., Yu R. (2018), Theoretical and Practical Influences of Kevin Lynch in China, „Journal of the American Planning Association”, Vol. 84(3–4), s. 293–305, https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1521300
Zobacz w Google Scholar

Tapsuwan S., Ingram G., Burton M., Brennan D. (2009), Capitalized amenity value of urban wetlands: A hedonic property price approach to urban wetlands in perth, western Australia, „Australian Journal of Agricultural and Resource Economics”, Vol. 53(4), s. 527–545.
Zobacz w Google Scholar

Taylor H.A., Tversky B. (1992), Descriptions and depictions of environments, „Memory Cognition”, Vol. 20(5), s. 483–496, https://doi.org/10.3758/BF03199581
Zobacz w Google Scholar

Taylor L.O. (2017), Hedonics, [w:] P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown (red.), A Primer on Nonmarket Valuation, Springer, Dordrecht, s. 235–292, https://doi.org/10.1007/978-94-007-7104-8
Zobacz w Google Scholar

Thaler R.H. (1980), Toward a positive theory of consumer choice, „Journal of Economic Behaviour and Organization”, Vol. 1(1), s. 39–60, https://doi.org/10.1016/0167-2681(80)90051-7
Zobacz w Google Scholar

Thrane C. (2007), Examining the determinants of room rates for hotels in capital cities: The Oslo experience, „Revenue Pricing Management”, No. 5, s. 315–323, https://doi.org/10.1057/palgrave.rpm.5160055
Zobacz w Google Scholar

Throsby D. (2001), Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Throsby D. (2010), The Economics of Cultural Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Throsby D. (2012), Heritage Economics: A Conceptual Framework, [w:] G. Licciardi, R. Amirtahmasebi (red.), Economics Uniqueness. Investing in Historic City Cores and Cultural Heritage Assets for Sustainable Development, The World Bank, Washington, s. 45–74.
Zobacz w Google Scholar

Tobiasz‑Lis P. (2013), Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tobiasz‑Lis P. (2014), Geografia percepcji. Osiągnięcia, problemy i perspektywy, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127–141.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz A. (2009), Wizerunek regionu, [w:] B. Meyer, D. Milewski (red.), Strategie rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 355–364.
Zobacz w Google Scholar

Tolman E.C. (1948), Cognitive Maps in Rats and Men, „Psychological Review”, No. 55, s. 189–208.
Zobacz w Google Scholar

Topcu K.D., Topcu M. (2012), Visual Presentation of Mental Images in Urban Design Education: Cognitive Maps, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, No. 51, s. 573–582, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.208
Zobacz w Google Scholar

Torres‑Ortega S., Pérez‑Álvarez R., Díaz‑Simal P., Manuel de Luis‑Ruiz J., Piña‑García F. (2018), Economic Valuation of Cultural Heritage: Application of Travel Cost Method to the National Museum and Research Center of Altamira, „Sustainability”, Vol. 10(7), 2550, https://doi.org/10.3390/su10072550
Zobacz w Google Scholar

Tourkolias Ch., Skiada T., Mirasgedis S., Diakoulaki D. (2015), Application of the Travel Cost Method for the Valuation of the Poseidon Temple in Sounio, Greece, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 16(4), s. 567–574, https://doi.org/10.1016/J.CULHER.2014.09.011
Zobacz w Google Scholar

Törnqvist G. (1983), Creativity and the Renewal of Regional Life, [w:]: A. Buttimer (red.), Creativity and Context, „Lund Studies in Geography”, Series B, No. 50, s. 91–112.
Zobacz w Google Scholar

Trice A.H., Wood S.E. (1958), Measurement of Recreation Benefits, „Land Economics”, Vol. 34(3), s. 195–207, https://doi.org/10.2307/3144390
Zobacz w Google Scholar

Tuan T.H., Navrud S. (2007), Valuing cultural heritage in developing countries: Comparing and pooling contingent valuation and choice modelling estimates, „Environmental and Resource Economics”, Vol. 38(1), s. 51–69, https://doi.org/10.1007/s10640-006-9056-5
Zobacz w Google Scholar

Tuan T.H., Navrud S. (2008), Capturing the benefits of preserving cultural heritage, „Journal of Cultural Heritage”, Vol. 9(3), s. 326–337, https://doi.org/10.1016/j.culher.2008.05.001
Zobacz w Google Scholar

Tuan Y. (1974), Topophilia: a study of environmental perception, attitudes and values, Prentice‑Hall, Eaglewood Cliffs.
Zobacz w Google Scholar

Tuan Y. (1975), Images and mental maps, „Annals of the Association of American Geographers”, Vol. 65(2), s. 205–212.
Zobacz w Google Scholar

Tuan Y.‑F. (1987), Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turk Y.A., Sen B., Ozyavuz A. (2015), Students Exploration on Campus Legibility, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, No. 197 (February), s. 339–347, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.147
Zobacz w Google Scholar

Tversky B. (1993), Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models, [w:] A.U. Frank, I. Campari (red.), Spatial Information Theory: A Theoretical Basis for GIS, Springer Verlag, Berlin, s. 14–24.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr XCII/1668/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna, https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/osiedla/Katedralna/statut_Katedralna.PDF (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Rady Miasta Łodzi nr LXII/1319/13 w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli, https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BRM_2020/06_1319.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Um M.J., Kwak S.J., Kim T.Y. (2002), Estimating Willingness to Pay for Improved Drinking Water Quality Using Averting Behavior Method with Perception Measure, „Environmental and Resource Economics”, Vol. 21(3), s. 287–302, https://doi.org/10.1023/A:1014537330423
Zobacz w Google Scholar

Urbański M. (2012), Podróże malarzy graffiti – nietypowa forma turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 8, s. 49–64.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774, 1688).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496).
Zobacz w Google Scholar

Valuation of the Historic Environment. The scope for using results of valuation studies in the appraisal and assessment of heritage‑related projects and programmes, Final Report (2005), Economics for the Environment Consultancy, London, https://historicengland.org.uk/images‑books/publications/valuation‑historic‑environment/valuation‑historic‑environment‑final‑rep/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Venkatachalam L. (2004), The contingent valuation method: a review, „Environmental Impact Assessment Review”, No. 24, s. 89–124, https://doi.org/10.1016/S0195-9255(03)00138-0
Zobacz w Google Scholar

Verbič M., Slabe‑Erker R. (2009), An econometric analysis of willingness‑to‑pay for sustainable development: A case study of the Volčji Potok landscape area, „Ecological Economics”, Vol. 68(5), s. 1316–1328, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.002
Zobacz w Google Scholar

Verbič M., Slabe‑Erker R., Klun M. (2016), Contingent valuation of urban public space: A case study of Ljubljanica riverbanks, „Land Use Policy”, No. 56, s. 58–67, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.033
Zobacz w Google Scholar

Vich G., Marquet O., Miralles‑Guasch C. (2018), The scales of the metropolis: Exploring cognitive maps using a qualitative approach based on SoftGIS software, „Geoforum”, No. 88, s. 49–56, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.009
Zobacz w Google Scholar

Walker M., Mondello M.J. (2007), Moving Beyond Economic Impact: A Closer Look at the Contingent Valuation Method, „International Journal of Sport Finance”, No. 2, s. 149–160.
Zobacz w Google Scholar

Wallace P. (2001), Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wallis A. (1977), Miasto i przestrzeń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wallis A. (1990), Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waltert F., Schläpfer F. (2010), Landscape amenities and local development: A review of migration, regional economic and hedonic pricing studies, „Ecological Economics”, Vol. 70(2), s. 141–152, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.09.031
Zobacz w Google Scholar

Wang H., Mullahy J. (2006), Willingness to pay for reducing fatal risk by improving air quality: A contingent valuation study in Chongqing, China, „Science of the Total Environment”, Vol. 367(1), s. 50–57.
Zobacz w Google Scholar

Wang H., Whittington D. (1999), Willingness to Pay for Air Quality Improvements in Sofia, Bulgaria, „Policy Research Working Papers”, No. 2280.
Zobacz w Google Scholar

Wang X.J., Zhang W., Li Y., Yang K.Z., Bai M. (2006), Air Quality Improvement Estimation and Assessment Using Contingent Valuation Method, A Case Study in Beijing, „Environmental Monitoring and Assessment”, Vol. 120(1–3), s. 153–168, http://doi.org/10.1007/s10661-005-9054‑z
Zobacz w Google Scholar

Wang Y., Zhang Y.‑S. (2009), Air quality assessment by contingent valuation in Ji’nan, China, „Journal of Environmental Management”, Vol. 90(2), s. 1022–1029, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.03.011
Zobacz w Google Scholar

Wantuch‑Matla D. (2009), Stymulująca rola miejskich przestrzeni publicznych, „Przestrzeń i Forma”, nr 12, s. 373–384.
Zobacz w Google Scholar

Wantuch‑Matla D. (2016), Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ward K. (2007), Business Improvement Districts: Policy Origins, Mobile Policies and Urban Liveability, „Geography Compass”, Vol. 1(3), s. 657–672, https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00022.x
Zobacz w Google Scholar

Warnaby G., Alexander A., Medway D. (1998), Town centre management in the UK: a review, synthesis and research agenda, „International Review of Retail, Distribution and Consumer Research”, Vol. 8(1), s. 15–31.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski J., Drogowska K. (2011), Media a street art, [w:] M. Duchowski, E.A. Sekuła (red.), Street art. Między wolnością a anarchią, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, s. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Wejchert K. (1984), Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wejchert K. (1993), Przestrzeń wokół nas, Fibak Noma Press, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wellman B. (2001), Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking, „International Journal of Urban and Regional Research”, Vol. 25(2), s. 227–252, https://doi.org/10.1111/1468-2427.00309
Zobacz w Google Scholar

Wells I . (1991), Town centre management: a future for the High Street, „Geographical Papers”, No. 109, University of Reading, Reading.
Zobacz w Google Scholar

Wessel G., Karduni A., Sauda E. (2018), The Image of the Digital City: Revisiting Lynch’s Principles of Urban Legibility, „Journal of the American Planning Association”, Vol. 84(3–4), s. 280–283, https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1524716
Zobacz w Google Scholar

Westside Birmingham (b.r.), About, https://westsidebid.co.uk/about/ (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Whitehead J.C. (2005), Combining willingness to pay and behavior data with limited information, „Resource and Energy Economics”, Vol. 27(2), s. 143–155, https://doi.org/10.1016/J.RESENEECO.2004.07.002
Zobacz w Google Scholar

Whittington D. (1998), Administering contingent valuation surveys in developing countries, „World Development”, Vol. 26(1), s. 21–30, https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00125-3
Zobacz w Google Scholar

Whyatt G. (2004), Town centre management: how theory informs a strategic approach, „International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 32(7), s. 253–346, http://doi.org/10.1108/09590550410541462
Zobacz w Google Scholar

Widén D., Koch M., Coca‑Stefaniak J.A. (2005), Örnsköldsvik – revitalising a town centre for residents, visitors and retailers, The Retail Enterprise Network, Manchester Metropolitan University, Manchester.
Zobacz w Google Scholar

Wilson A. (2019), Business Improvement District [BID], http://www.ottawabusinessjournal.com/293685399357911.php (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Winter I . (2000), Towards a theorized understanding of family life and social capital. Australian Institute of Family Studies, „Working Paper”, No. 21.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska W. (2012), Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Woodward R.T., Wui Y.S. (2001), The economic value of wetland services: A meta‑analysis, „Ecological Economics”, Vol. 37(2), s. 257–270, https://doi.org/10.1016/S0921-8009(00)00276-7
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska A. (2014), Wartościowanie dóbr środowiskowych w świetle badań ankietowych według metody wyceny warunkowej, „Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie”, nr 14(2), s. 155–171.
Zobacz w Google Scholar

Wycena nieruchomości (2000), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Yu S., Bryant M., Messmer E., Tsagronis S., Link S. (2018), “Is there a Bubble to Burst?” – College Students’ Spatial Perception of Campus and the City, a Case Study of Rhodes College in Memphis, TN, „Urban Geography”, Vol. 39(10), s. 1–21, https://doi.org/10.1080/02723638.2018.1481602
Zobacz w Google Scholar

Yuko A. (2019), Development Knowledge of Toyama City, Tokyo Development Learning Centre, World Bank Group, Tokyo, https://documents1.worldbank.org/curated/en/684691569561769406/pdf/Development‑Knowledge‑of‑Toyama‑City.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zachariasz I . (2015), Funkcje planu miejscowego, „Biuletyn KPZK”, nr 257–258, s. 28–45.
Zobacz w Google Scholar

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. (poz. 315) w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000315/O/D20150315.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Załęczna M. (2018), Public participation in land use planning and the building of a civil society, „Real Estate Management and Valuation”, Vol. 26(2), s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie numer 187 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta, https://bip.torun.pl/files/doc/z_187_2018_01.pdf (dostęp: 26.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zhang F., Wang X .H., Nunes P., Chunbo Ch. (2015), The recreational value of gold coast beaches, Australia: An application of the travel cost method, „Ecosystem Services”, No. 11, s. 106–114, https://doi.org/10.1016/J.ECOSER.2014.09.001
Zobacz w Google Scholar

Zhao J., Kling C.L. (2001), A new explanation for the WTP/WTA disparity, „Economics Letters”, Vol. 73(1), s. 293–300, https://doi.org/10.1016/S0165-1765(01)00511-0
Zobacz w Google Scholar

Zambrano‑Monserrate M.A., Silva‑Zambrano C.A., Ruano M.A. (2018), The economic value of natural protected areas in Ecuador: A case of Villamil Beach National Recreation Area, „Ocean & Coastal Management”, No. 157, s. 193–202, https://doi.org/10.1016/J.OCECOAMAN.2018.02.020
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (1931), Miasto w świadomości jego obywateli, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Socjologicznego, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (1938), Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 18(1), s. 89–119.
Zobacz w Google Scholar

Żmudzińska‑Nowak M. (2003), Searching for legible city form: Kevin Lynch’s theory in contemporary perspective, „Journal of Urban Technology”, Vol. 10(3), s. 19–39, https://doi.org/10.1080/1063073032000175390
Zobacz w Google Scholar

Żylicz T. (2000), Costing nature in a transition economy. Case studies in Poland, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Żylicz T. (2017), Wartość ekonomiczna przyrody, „Zarządzanie Publiczne”, nr 39(1), s. 114–124.
Zobacz w Google Scholar

okładka

Pobrania

Opublikowane

7 czerwca 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-773-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-774-3

Inne prace tego samego autora